You are on page 1of 83

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

1

PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE
și
ELEMENTE SPECIFICE LA APLICAREA

GHID-ului DE EVALUARE –
Determinarea

Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

1. GEV 500- ANTERIOR PREZENTAT1 (secțiunea 1 a seminarului)
2. PAȘII DE URMAT 2

3. DOCUMENTE DE PORNIRE
4. DOCUMENTE SUPLIMENTARE
5. STANDARDE
6. PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE
7. B.I.F.
8. VERIFICARE
9. CONCLUZII
10. ANEXE (Anexele 1, 2, 3 și 4 la GEV 500)2
11. PARTICULARITĂȚI
12. Analize SUPLIMENTARE

1
http://nou.anevar.ro/noutati/14-dec-2015-nou-prin-hcn-32015-s-adoptat-forma-finala-gev-500-determinarea-valorii
2
http://nou.anevar.ro/noutati/15-jan-2016-important-anexele-la-gev-500-actualizate-conform-normelor-aplicare-noului-cod

Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

1. PAȘII DE URMAT
1.1. Preluare Comandă3
1.2. Stabilirea termenilor de referință; 3

1.3. Contractarea4;
1.4. Solicitarea de date/documente suplimentare5;
1.5. Programarea Inspecțiilor;
1.6. Efectuarea Inspecțiilor;
1.7. Completare termeni de referință6;
http://nou.anevar.ro/sites/default/files/revista-
asociatiei/revista-valoarea-oriunde-este-ea-nr-09.pdf

3 pe baza ANEXEI 1 (anexă la contract)
4 Atenție și la ”Analiza anterioară demarării redactării raportului”

5 (Bine ar fi) ceruți și certificați de contribuabil prin contract

6 Coroborat cu Anexa 4

Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

1.8. Analiza anterioară demarării redactării raportului:
1.8.1. Definirea metodologiei adecvate în concordanță cu GEV500
1.8.2. Selecție elemente specifice și corespunzătoare de piață 4

1.8.3. Verificarea suficienței informațiilor descriptive și a documentelor
justificative
1.9. Demararea întocmirii raportului:
1.10. Completarea raportului;
1.11. Înregistrarea în ”BIF”
1.12. Întocmirea 7

1.12.1. Model uniform (este un format tabelar ”excel”)
1.12.2. Rubrici obligatorii
1.12.3. Rubrici blocat, predefinite, universale
1.12.4. Termeni de referință
1.12.5. Rezultatele evaluării

7
și parțial blocate (zona termenilor de referință comuni)
Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

Anexele10 raportului de evaluare 8 Atașate clădirilor din Anexa 1 9 a se vedea și capitolul:  PARTICULARITĂȚILE Raportului de evaluare pentru impozitare: 10 a nu se confunda cu anexele la GEV Material valabil numai împreună cu precizările.13.13. Valorile impozabile8 1. Termenii de referință 5 1. Anexa 1 1.13.1.1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 1.C039 . Înaintarea RAPORT-ului de evaluare pentru IMPOZITARE 1. Sinteza RAPORT.1.1.13.4. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .13. analizele. Evaluarea (propriu-zisă) pentru impozitare 1.1. cuprinde și 1.4.2.2.13.13.4.2. Fișă Înregistrarea în ”BIF” 1.1. elementele limitative.13.4.13.3. Prezentarea datelor 1.13. Corp Raport de evaluare pentru impozitare9: 1.

2016) 15 Poate fi și în setul suplimentare de date Material valabil numai împreună cu precizările. ANEXA 111 6 2.2. LISTĂ de la client12 2. elementele limitative. ZONARE/ÎNCADRAREA 2.1.1.C039 .1. analizele. 22/13.1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 2.1.I.1. Nr. DOCUMENTE DE PORNIRE 2. Clasificare R/N/M13 (destinații/scop) 2. Anexa la contract 2.4. 227/2015 privind Codul fiscal (MOF partea I.3. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2. Splitare/Definire arii14 destinație R/N în cadrul destinației M15 11 Declarația contribuabilului privind clădirile supuse evaluării pentru impozitare 12 A nu se confunda cu ”INVENTARUL-listingul de clasa 1” utilizat la raportare 13 conform COD FISCAL 14 Și modul de calcul (în concordanță cu normele de aplicare a Codului Fiscal)  Vezi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

Material valabil numai împreună cu precizările.2. ISTORIC UTILIZARE 3. etc.1. ISTORIC Data PIF. Stare tehnică atipică (motivele deprecierile fizice accidentale.9. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .6.4. documente) 3. DOCUMENTE SUPLIMENTARE 7 3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 3. volume. elementele limitative.8. înălțimi. Certificare dimensiuni (Arii. Standarde de construire 3. ISTORIC DEZVOLTARE (modernizări.5.3. Vechea valoare impozabilă a clădirii16 3. suprafețe vitrate. ISTORIC MENTENANȚĂ (reparații) 3. analizele. 3. șamd17.C039 . Este doar pentru BIF. Dovezi argumentate ale prezenței unor eventuale deprecieri funcționale 3.10. porți acces. Eventuale contaminări și conformare la mediu 16 Poate fi și în setul de pornire.) 3.7. nu o punem în raport 17 Compartimentări. grosimi. extinderi) 3.

3. contribuabilul 3.11.1.12.12.11.4. Sursa datelor: 3.11.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 3. Cadastrale aferente și terenului 3. Alte elemente de argumentare a metodologiei aplicate și calculelor efectuate în estimarea valorii impozabile .11.2. elementele limitative. Justificarea/argumentare limitării utilității.C039 . După caz (dacă sunt utile/necesare)18: 3. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . considerată credibilă (declarații ale contribuabilului) Material valabil numai împreună cu precizările. 3. analizele.1. Elemente aferente potențialului/istoricului de închiriere 8 3. dacă se prezintă și deprecieri funcționale. trecută în raport19 18 în funcție de metodologia aplicată și de importanța/utilitatea cunoașterii acestor date (ce pot fi redundante scopului prezent) 19 sursă de date reale.11.2.3.12.

STANDARDE DE EVALUARE ANEVAR 2015 4.2.2. PARTICULARIZĂRI SCOP GEV 50020 4.1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 4.1.1.2.2.2. METODOLOGIE (vezi particularități metodologice) 4. STANDARDE 9 4.2.2.3.2. Aplicabilitate VENIT.1. PIAȚĂ 4.2. Particularități COST 4.2.3. analizele.1.2.2. Bazată pe ABORDĂRI 4.2. IPOTEZE DE LUCRU 20 Atenție la actualizările operative făcute pentru armonizarea cu legislația (vezi site) Material valabil numai împreună cu precizările. Particularități RECONCILIERE 4.2. Bazată pe CALCULE ADMINISTRATIVE (Anexa 3) 4.2.1.2. elementele limitative.C039 .1. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . TIP VALOARE 4.2.

1. Aplicabilitate (limitată) abordare prin PIAȚĂ 5. nu metode tradiționale de evaluare (fie ele cu limitări de aplicare) Material valabil numai împreună cu precizările. Neaplicare Depreciere externă 5. Precizări specifice (limitative) la RECONCILIERE23 5. elementele limitative.5.3. Precizări încadrare administrativă a rezidențialelor de la Pjuridice24 21 obligatorie 22 Vezi și Anexa 2 (secțiunea 2 a seminarului) 23 propunere valoare impozabilă 24 unde avem algoritm de calcul.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 5. PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE 5.1.4. analizele.4.C039 .1.1. Mențiuni estimare Depreciere funcțională 5. Precizări specifice abordare prin COST21 5.2.1. Justificare cost nou (atașarea costului brut cel mai credibil) 10 5.3.1.2. Elemente de calcul Uzură fizică (pe baze bine definite22) 5. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Aplicabilitate (limitată) abordare prin VENIT 5.

clar și neconfuz ca rezultate 6. elementele limitative.1.8. analizele.1. Uniformizare componentă la dosarul Autorităților locale 6.1. Raportare uniformă a rezultatelor și clădirilor evaluare. adecvate scopului și utilizatorului desemnat 6. Piesă de lucru și analiză cu stocare facilă Material valabil numai împreună cu precizările.5.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 6.1.C039 . Definirea clară a utilizatorilor desemnați= UAT 6. Urmărire simplă (verificare rapidă) de către Autoritățile locale 6.3.7.1.1.1. 6. 6. Format predefinit.1.9.4.1. PARTICULARITĂȚI în PREZENTARE.2. Sintetizarea datelor necesare fi prelucrate de către Autorități 6. Certificarea înregistrării în BIF. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Termeni de referință clari și adecvați scopului 6.6. Asumarea de către evaluatori a rezultatelor și valorilor de impozitare în concordanță cu cerințele legale.1.1. 6.10.1. Sinteza uniformă 11 6.

3.2. Format predefinit.2.1. Urmărire/verificare/confruntare simplă pentru Autoritățile locale 6. Este supus monitorizării de către Asociație prin BIF.2.3.1.1.1. Document component la dosarul Autorităților locale .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 6. a clădirilor supuse evaluării pentru impozitare 6.3.2. analizele. elementele limitative.2. 25 cu privire la raportul pentru impozitare că Material valabil numai împreună cu precizările.2.3.2.2. Este asumat și prin înregistrarea în BIF. Este întocmit de persoană autorizată (cu acces la BIF). Recipisă BIF 6. 6.2.2. declarație semnată de contribuabil 6. Format predefinit de certificare a înregistrării datelor 6. Anexa 1 6.2. 6. raportare uniformă 12 6. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2.3.1. care certifică25: 6.C039 .3.1.3.

monitorizare Sinteza Definirea clară termeni de Facilitarea urmăririi datelor uniformă referință ANEVAR: Beneficiarul urmăririi calității Anexa 1 Definirea reperelor metodologice rapoartelor Transparența rezultatelor. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .4. analizele. Concluzie PARTICULARITĂȚILE în PREZENTAREA rapoartelor întocmite în conformitate cu GEV 500 13 în prezentarea specifică cerută pentru rapoartele guvernate de GEV adecvate și fructificării optime de către EVALUATORI UAT BIF.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 6.C039 . elementele limitative.. Uniformizare valori impozabile Recipisă BIF Limitare nivel subiectivitate Analize macro Conștientizare impact raport Predictibilitate Material valabil numai împreună cu precizările.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 7. Identificatori legați de structura clădirii 7.2.8. Bază comună și 7. Fructificări maxime) 26 splitare necesară la R și M 27 Inclusiv cu oglindirea corelării cu destinația declarată Material valabil numai împreună cu precizările. CIN unitar 7.7. B. ( ) 7.2. elementele limitative.7. Identificatori legați de destinația clădirii (N/R/M/ cu defalcările necesare )26 7.C039 .6. Metodele aplicate27 7. Sursa selectată 7. Identificatori legați de adresă 14 7.5.2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Valori/cotații 7.6.7. CIB/CRB total 7.9.1.F. Valori calculate 7.3.1.6.4.I. Arii de calcul 7.1. analizele. Monitorizare & Interpretare (Date minime ptr. CIN 7.

Respectarea ”limitărilor” la venit. Nivel Cost Brut/Nou 8.2. 8. elementele limitative. analizele. Estimarea uzurii fizice 8.2.4. Pe baza SEV 400 și cu respectare specificitate GEV 500. Adecvare/Justificare asimilare 8.3. Mărime29 8.3.3.3. 15 8.4. VERIFICARE 8. Utilizator desemnat. alocare și reconciliere 8. 28 Cel mai evident și cu posibilități de inducere NECONFORMITĂȚI MAJORE 29 Coroborat cu aplicarea la aria corespunzătoare de calcul și de definire a costului Material valabil numai împreună cu precizările.2.2. Corelare descriere cu datele de calcul 8.3.2.3.2.5. Sursă credibilă și verificată 8. piață. segregat) 8.1.3.3.3. Asimilare subiect cu costul etalon (unitar. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1. catalog.2.3. Aspecte metodologice verificate28 8.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 8. Aplicare eronată ALGORITM administrativ.3.3.1. Client.C039 .

CONCLUZII 16 9. analizele.9. înregistrare BIF (obligatorie) 9. documente suplimentare adaptate scopului și metodologiei 9.C039 . reguli de alocare teren/clădire 9.5. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . sinteza uniformă (semnat și ștampilat) Material valabil numai împreună cu precizările. costul CLĂDIRII CIN obligatoriu (Uzura definit mod de calcul) 9.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 9.2.8.3. NEREZIDENȚIALE. principii de reconciliere subiective (min = cost * (1-10%)) 9. respectiv MIXT 9.7. documente de pornire specifice IMPOZITĂRII 9. tratament separat REZIDENȚIALE vs.1. elementele limitative. limitări în aplicarea abordărilor.4.6. metodologii adecvate (standarde. dar și administrative) 9.

2. Anexa 332 ”Metodologie Rezidențiate deținute de PJ” se va actualiza 10. Anexa 130 ”Lista clădiri” devine anexă la RAPORT 10.2015 31 estimarea deprecierii fizice precum și .C039 .1. ANEXE din GEV 500 10. Anexa 433 ”Sinteza uniformă” devine anexă la RAPORT A se urmări și precizările și actualizările publice de pe site-ul Anevar 30 privind clădirile supuse evaluării pentru impozitare la data 31.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 10. Anexa 231 ”Estimarea Ufizice și a VEF” secțiunea 2 a seminarului 17 10.12. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . ale cărei rubrici sunt obligatorii a fi completate:  (”excel” cu rubrici obligatorii și blocate) Material valabil numai împreună cu precizările.3. analizele. elementele limitative. având în vedere modernizările/ extinderile aduse clădirii supuse evaluării 32 Metodologie de estimare a valorii impozabile pentru deținute de (Pliată pe Normele metodologice) 33 a raportului de evaluare este prezentată în Anexa 4.4.

dar nu contraziși Material valabil numai împreună cu precizările.2.4.2.2.3. Documente legate de identificarea dimensională 11.3.3.3.1.3.2.2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal Doar Sinteza este uniformă . Elemente de calcul 11.1.2.2. PARTICULARITĂȚILE Raportului de evaluare pentru impozitare: 11.2.2. raportul propriu-zis NU! 34 vezi capitole anterioare Înaintarea RAPORT-ului de evaluare pentru IMPOZITARE 35 pot fi completați. Documente justificative bază a deprecierii funcționale.2. Documente justificative ale stării necorespunzătoare 11. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Corp Raport de evaluare pentru impozitare: separat dezvoltat 11.C039 . C039 .1. Evaluarea pentru impozitare 11.1.5.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11.3. elementele limitative. Fotografii 11. Anexele raportului de evaluare 11. analizele.1.3. Termenii de referință (cu elemente obligatorii35) 18 11. Prezentarea datelor separat dezvoltat 11. Sinteza (uniformă) RAPORT34.2. cuprinde și 11.

Declararea conformitatii cu SEV Prezentul raport de evaluare este intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2015. dovedita cu parafa de verificator cu specializarea EPI. difuzare sau publicare Este interzisa distributia si reproducerea raportului de evaluare. numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare Verificarea Evaluarii ("VE").3. Uniformă și de respectat.C039 .3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 19 11. analizele.1. Verificarea raportului de evaluare Verificarea evaluarii pentru impozitare poate fi realizata in conformitate cu prevederile SEV 400 "Verificarea evaluarii". iar utilizarea raportului de evaluare este restrictionata la partile care detin din punct de vedere legal acest drept. 11. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .5245 * X * Restrictii de utilizare. elementele limitative. Sinteza Uniformă Data evaluarii Curs de schimb RON/ EUR Data raportului 31 decembrie 2015 4. așa cum este Material valabil numai împreună cu precizările.

3.4.3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11. 11. interzisă utilizarea în alte scopuri36. Verificare doar cu SEV 400.2.3.3.2.2. elementele limitative.1.C039 . întocmit la cererea = CLIENT. VALOAREA IMPOZABILĂ ≠ valoarea de piață 37 11. 11. Sinteza este adaptată (uniformizată pentru a servi) scopului. vânzare sau altele 37 sau justă.3. DESTINATAR Autoritatea locală pe raza căreia contribuabilul plătește impozit pe clădiri.3. 11. 11. Conformitate cu SEV 11.2.3. dar și a evaluatorilor) de a fi confundată (din ”inerție”. analizele.2. parafă EPI 36 raportare.3.3.5. SCOPUL: estimarea VALORII IMPOZABILE A CLĂDIRILOR. garantare. 20 11. sau investiție (sau alt tip definit în SEV 100 Cadrul general) Atenție la tendința (utilizatorilor desemnați.3. dar și din necunoaștere) cu valoarea justă:  Raportarea financiară ≠ Evaluare pentru impozitare Material valabil numai împreună cu precizările.6. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .

7.3.7. este partea semnată și ștampilată 11. Format EXCEL 21 11.3.7.7.4.C039 .2.3. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11.7. se poate lega direct de foile noastre de calcul de cost/reconciliere 11.3.5.1.7. Corelat cu Anexa 1 Încadrare în zonă pe Rangul localității Juridice/ localități* rezidențial-R 11. este instrument de lucru și al Administrațiilor Material valabil numai împreună cu precizările. analizele.3. preluare date între foile sintezei 11.7.3.6.3.3. exprimarea valorii impozabile în ” ” și 11. elementele limitative.

Sursa suprafața cadastru DA .1.Valoarea impozabila. estimata conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Titlul IX.7. 227/2015 privind Codul fiscal.Valoarea impozabila corespunzatoare suprafetei declarate de catre contribuabil ca fiind rezultata din documente cadastrale.7.3. Sectiunea a 5-a.4. 44.3. Atenție la 11. rezultata conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.3.1. 46. 11.7.7.3. Sectiunea a 5-a.2. analizele. Atenție la 11. Capitolul 2.3. Atenție la 38 Splituită R/N pentru Material valabil numai împreună cu precizările. Titlul IX.7. elementele limitative.7.C039 . Corelat cu BIF și Raportul (și documentele avute la dispoziție) 22 38 11. 227/2015 privind Codul fiscal.7. Capitolul 2.3. declarata de catre contribuabil si care nu este rezultata din documente cadastrale. art. NU . Atenție la 11.7. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . art. Legenda .7.7.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11. corespunzatoare suprafetei integrale a cladirii.7.3.7.

GEV 500 ) Material valabil numai împreună cu precizările. analizele.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal GEV 630 vs. GEV 500 !!! 11. elementele limitative.C039 . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .4. Adaptarea procesului de evaluare (paralela 23 GEV 630 vs.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11. Inspecția 24  .  Contribuabilul va asigura accesul 11. Inspecția Dacă nu se realizează inspecția evaluatorul  se va asigura că a identificat corect clădirea și starea fizică a acesteia și  va prezenta în raport fotografii.5.  Se vor folosi informații (preluate de la client și/sau de la terți) care să suplinească inspecția. analizele. 39 Vezi și : ”chestionare acoperitoare” Material valabil numai împreună cu precizările. evaluatorul fiecare clădire subiect.5.  Neinspectarea clădirii va fi justificată în raport. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative. elaborându-se ipoteza de lucru corespunzătoare39. care să prezinte clădirea în starea existentă la data evaluării.5.1. Prezentarea datelor 11.C039 .2.

elementele limitative. Multiplicatorul zonal 11.C039 .4.5.5.5.4. Descriere amplasamentelor 11. Enumerare clădiri și locații (Anexa 1. obligație contribuabil40) și destinații curente41 25 11.5.3. Ușurința/complexitatea construirii 11.5. Corelat cu metodologia 11.1.5.4.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11. Extindere la toate datele dacă se evaluează terenul44 40 Lista cu clădirile care urmează să fie supuse evaluării va fi pusă la dispoziția evaluatorului de către contribuabil prin completarea formularului din Anexa 1 41 Necesare doar la R (și implicit M) aparținând PJUR 42 La toate 43 La REZIDENȚIALE aparținând persoanelor juridice (vezi Anexa 3 la GEV 500) 44 Dacă se aplică PIAȚA și sau VENITUL Material valabil numai împreună cu precizările.4. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .6. Identificator ” zona în cadrul localității”43 11.5. analizele.4.5. Identificator ”cod poștal”42 11.2.4.4.5.3.4.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11.1.5. Tratat diferit în funcție de destinația N/R/M 11.5. 46 Cunoscută de noi Material valabil numai împreună cu precizările.1. Rezidențial Atenție la algoritmul din Anexa 3 11.5. precum și a reconcilierii) a se lua în calcul la clădiri. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.7.6.5. Utilizăm algoritmul cu trimiterile sale 11. În măsura utilității în raport 45 corelat cu influența admisă (abordărilor prin piață și venit.6. Nerezidențial În măsura utilității în raport45. Descriere Urbanismului și zonei 11. 26 11.5.5. Zonarea administrativă nu este cea a pieței46 imobiliare 11.2. 11.5. Descriere vecinătăților 11.1.5.1. Descriere accesului 11.5. elementele limitative.5.5.5.1.1.2.2. analizele.5.5.5.7.1.1.C039 .5.2. În măsura utilității în raport.

C039 .2.9.9.5. construite.5.9. Se urmărește partiul.1. Descriere imobilului aparținător 11.1.9.5.8. analizele.9. accesul. 11. desfășurate (raportul între ele48) 11. standardul.5. 11. spații anexe. 27 11.3. În măsura în care el este mult mai amplu decât clădirea subiect 11. comune. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .3.5.5. 11. Se urmărește structura constructivă. dotări . Nu se vor aplica deprecieri economice. nefiind necesare date. Se analizează costul de nou49 al ansamblului (regăsit în cel al componentelor apartamentate) 47 În înțelesul prezentului standard 48 Influență directă și evidențiată la cele rezidențiale 49 Atenție: Elaborare/estimare costului unitar aferent unui tip de arie (construit desfășurată) și atribuirea sa la același tip de arie (EPI metoda comparației unitare) Material valabil numai împreună cu precizările.1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11. Spații de circulații.9.4. elementele limitative.3. starea și dotările și alte aspecte de influență a costului47.5. Arii utile.2.8.9. Descriere Influențelor externe 11.5.5. etc.

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

11.5.10. Prezentare clădiri cu ocazia inspecției și/sau chestionare:
11.5.10.1. Obligația clientului
11.5.10.2. Identificarea sursa= clientul; 28

11.5.10.3. Ipoteze legate de identificare și măsurători;
11.5.10.4. Chestionare acoperitoare50:
11.5.10.4.1. Standard de construire;
11.5.10.4.2. Istoric utilizare, mentenanță, dezvoltare
11.5.10.4.3. Contaminări și probleme de mediu (speță atipică)
11.5.10.4.4. Stare tehnică atipică (motivele deprecierile fizice accidentale,
documente)
11.5.10.4.5. Dovezi ale deprecierii funcționale existente, percepute de
piață ca pierdere de utilitate și posibilitatea lor de înlăturare;
11.5.10.4.6. Șamd. (în special pentru clădiri și dacă este relevant și pentru
terenul evaluat)

50 Vezi :
 DOCUMENTE SUPLIMENTARE
Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

11.5.11. Descrierea CLĂDIRII- date necesare
11.5.11.1. Localizare51,52 29

11.5.11.2. Standard de construire și dotări53
11.5.11.3. Dimensiuni (arii, înălțimi, volume, șamd54.)55
11.5.11.3.1. Documentate
11.5.11.3.2. Elaborate pentru a corespunde definițiilor din COD
11.5.11.3.3. Pregătite a se aplica la criteriile unitare de cost de nou

51
Vezi și date minime necesare de introdus în BIF
52
Corelare și cu ”imobilul aparținător”
53
Atenție la ce dotări imobiliare are subiectul (clădirea) și care sunt cele definite a fi
cuprinse la etalonul de cost de nou;
54
Altele după importanță, aport și de modul de formare/elaborare a costului de nou
55
Preluate de la contribuabil. Vezi ipotezele necesare de generat
Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

11.5.11.4. Istoric edificare și utilizare
11.5.11.5. Stare tehnică definită
11.5.11.6. Particularități ale stării tehnice (uzuri accidentale mari) 30

11.5.11.7. Neadecvări funcționale
11.5.11.8. Fotografii relevante

11.5.12. Descrierea CLĂDIRII- corelări cu alte capitole
11.5.12.1. Dimensiunile de calcul și sursa de unde au fost preluate
11.5.12.2. COST de nou unitar56
11.5.12.3. COST de nou total57
11.5.12.4. Încadrarea stării tehnice și calcularea uzurilor fizice
11.5.12.5. După caz arătarea uzurilor excesive și a deprecierilor funcționale

56
Definit și ajustat corespunzător
57
Încadrare, actualizare și ajustare corespunzător
Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal

11.5.13. Descriere DESTINAȚIEI CLĂDIRII
11.5.13.1. Clasificare R/N/M (sarcina contribuabilului)58
11.5.13.1.1. M59 =100%= %R60 + %N61, sau 31

11.5.13.1.2. mpM = mpR + mpN,
11.5.13.2. A nu se confunda cu Analiza CMBU62
11.5.13.3. Atenție (cel puțin) la:
11.5.13.3.1. ce ne spun normele de aplicare a Codului Fiscal.
11.5.13.3.2. ce tip de documente avem (cadastrale sau nu)
11.5.13.3.3. cum înregistrăm în BIF (suprafețe și valori)

58
Vezi anexa 1 la GEV 500
59 Mixt, cumul de destinații (R reunit cu N)

60 Pondere declarată a destinației REZIDENȚIALE (scop rezidențial)

61 unde:

 Pondere declarată a destinației NEREZIDENȚIALE (scop nerezidențial) %N și =
(100%-%R)
 ambele definite de contribuabil și preluate ca atare de evaluatorul autorizat
62 din cadrul procesului uzual de evaluare a proprietății imobiliare

Material valabil numai împreună cu precizările, analizele, elementele limitative, rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală)

Obligatorii prin sinteză 11.5.3.5.14.2. Sinteza este uniformă63 (nu poate fi personalizată pe evaluator) 11.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 11.1. Termenii de referință64 11.5. analizele.5. elementele limitative.4. a nu fi contraziși (… prin completări) 11.5.5. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .14.5.5. Personalizarea raportului 11. Anexa 1 va fi parte a raportului 11. completați dacă este cazul 11.4.3.14.14.1.4.7. Anexe în funcție de susținerea necesară 63 Completată pe baza Anexei 4 la GEV 500 64 Cuprinși în sinteza uniformă 65 Cu siguranță:  trebuie să tratăm mai atent tot ce influențează costul și uzurile fizice Material valabil numai împreună cu precizările.2.5.C039 .14.5.14. Corpul raportului trebuie adaptat destinațiilor din Anexa 1 (R/M/N) 32 11.5.14.14.6.4.14. Reconcilierea (în concordanță cu metodologia și limitările impuse) 11.14. Descriere și analize adaptate metodologiei aplicate65 11.5.14.

analizele. Abordările în evaluare sunt: cost. venit și piață 12.2.3.3. aplica doar în evaluare67. În determinarea valorii impozabile 12.3. Evaluarea pentru determinarea valorii impozabile pentru clădirile NEREZIDENȚIALE 33 12.1. Metodologia de determinare a valorii impozabile pentru deținute de persoane și/sau 12.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 12.1. fiind 12.2. Vezi GEV 500 12.1. însă ca aceasta să fie abordarea prin 66 Noutate la PERSOANELE FIZICE 67 în condițiile în care nu există informații suficiente pentru aplicarea celorlalte abordări Material valabil numai împreună cu precizările.C039 .1. elementele limitative. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .

Abordarea prin PIAȚĂ/VENIT se aplică condiționat 12. Date de piață evidente și verificabile 12.2.C039 .4. Abordarea prin PIAȚĂ/VENIT au la bază70: 12. nu este în cotă indiviză și dacă 34 12. O piață activă la chirii 12.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 12.5. terenul aferent proprietății imobiliare. Comparabile adecvate și cunoscute 68 Asigură premisa unei alocări bine definite pe componente imobiliare 69 (atribuită strict la) 70 Nu este o ”forțare” și nici noutate absolută. din care face parte clădirea evaluată pentru impozitare68.4.5.2.5. elementele limitative. fiind o precizare mai clară a existenței datelor de intrare real ancorate în piață Material valabil numai împreună cu precizările.1. contribuabilul a pus la dispoziția evaluatorului informații privind o suprafața terenului la PIAȚĂ.1. analizele. respectiv o suprafața terenului corespunzătoare69 clădirii subiect la VENIT 12.4. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .3.5.

Particularități la Abordarea prin COST 12. Material valabil numai împreună cu precizările. 12. Vezi Anexa 2.6.pentru un tratament unitar.C039 .1.7.2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 12. elementele limitative.6.1. Particularități la Abordarea prin PIAȚĂ/VENIT 12. Cerințele indică o demonstrare a valorii de piață (pe fondul căreia 35 urmează alocarea valorică) 12.8. analizele.6. estimată pentru (CMBU).2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Nu există 12. Alocarea valorii obținute prin PIAȚĂ/VENIT  Urmărim alocarea valorii CLĂDIRII pentru impozitare  Alocarea se face prin deducerea din valoarea proprietății imobiliare a valorii de piață a terenului aferent clădirii. la costul de nou 12. La deprecieri sunt prezentate aspecte:  Nu se aplică depreciere externă (economică)  Se cere aplicarea cu justă argumentare a deprecierii funcționale  Uzura fizică va ține cont de ( ”preluată tabelar”.8.8.

C039 .1. 0. aplicate în funcție de:  Limitările impuse de GEV500  Rezerve cu privire la ALOCARE  Tipul CLĂDIRII  Piața specifică  Modul (impus de GEV) de reconciliere. Piață/venit.9. Costul obligatoriu 36 12. Justificare neaplicare (celorlalte) abordări 12. (cost .2. elementele limitative.9*cost) cost CLADIRE comp alocat venit alocat Material valabil numai împreună cu precizările.9.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 12. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .9. analizele.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 12.3. 12.1. 12. 71 Reconciliere subiectivă (nu are la bază elementele obiective A-P-S) 72 Atipică față de uzual la valoarea de piață. va fi selectată această valoare. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Valorile IMPOZABILE pentru sunt . analizele.10. COST dacă este minim (față de valorile alocate pe clădiri). 37 12. se va selecta valoarea cea mai mică dintre aceste două valori. 74 față de valorile alocate pe clădiri Material valabil numai împreună cu precizările.10.10. 73 Adică:  dacă valoarea prin COST este cea mai mică.10. abordări73 12.C039 . Determinarea valorii impozabile71 12. elementele limitative.11.10% * COST) dacă costul este mai mare74.  dacă valoarea prin COST nu este cea mai mică. MAXIM (COST . iar dacă diferența existentă între COST și cea mai mică valoare rezultată este de maxim 10%.2. COST dacă este singurul aplicat. Pentru scop impozitare72.10. bazată pe vs.4.

constructiv Material valabil numai împreună cu precizările.2.2.2.2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.3. 75 la cele fizice funcționează algoritmul aplicat de Primării 76 Utilizând un tabel definit se determină valoarea impozabilă unitară (lei/mp) corespunzătoare clădirii rezidențiale deținută de persoane juridice 77 Chiar dacă sunt similare dpdv. Nu se vor confunda cu niciuna dintre cele trei abordări utilizate (particularizat) la nerezidențiale (sau uzual pentru alte scopuri). 13. neinfluențate de cursul valutar. Evaluarea pentru determinarea valorii impozabile pentru clădirile REZIDENȚIALE deținute de persoanele juridice 13. Anexa 3 (actualizată pentru aliniere la Normele metodologice) 13.2. 13. Nu se vor aplica la alte destinații de clădiri77. 13.C039 .2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 13.4. 13. Metodologia de determinare a valorii impozabile pentru deținute de persoane 13.2. Este o ”metodă” de calcul) 76. Vezi GEV 500 38 13.1.1.1. Cotațiile unitare sunt în LEI.1. analizele. elementele limitative. Cotațiile unitare (definite tabelar și ajustate) nu fac referire la niciun fel de taxe și vor fi preluate ca atare.

Corecțiile și ajustările nu sunt date de piață. ci prin clasificări administrative și legale fiind preluate ca atare78 . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .Ipoteză desprinsă de scris 80 preluate din Codul fiscal și rearanjate Material valabil numai împreună cu precizările.4 (dacă nu ai direct aria construită. 13.6.2.C039 .4.2. respectiv construit desfășurată79). elementele limitative. Arie construit desfășurată 1. 78 Este sarcina contribuabilului de a le trece (corect) în Anexa 1 79 Atenție la documentele oficiale din care se preia aria și prin intermediul și certificarea clientului. 39 13. analizele. Elementele de calcul sunt definite în Anexa 380.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 13. 13. ci dispuse/indicate prin norme administrative și legale . Zonarea și rangul localității nu sunt date analiza de piață.3. Raportul Arie utilă.5.

analizele. Informații există și pe site-urile administrațiilor locale. Alături de informațiile din Codul fiscal se vor trece ca surse și deciziile de aplicare (încadrare) de la nivelul local. Simulatoarele de calcul de pe anumite site-uri trebuie văzute ca instrumente de lucru. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Atenție la selecția în BIF la R și M (splitare) . 13.8.7. nu ca sursă de date . 13.C039 . 40 13.6. Material valabil numai împreună cu precizările. elementele limitative.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 13.5. Atenție la selecția în Sinteză uniformă .

1. Contribuabilul ne va indica destinația/scopul clădirii. 14. elementele limitative.1. Este obligația contribuabilului de a delimita ponderile/ariile destinațiilor și evaluatorul nu va face nicio proprie delimitare82.2.2. analizele. 41 14.2. Evaluarea pentru impozitare proprietăți MIXTE 14. 14. Art.C039 . 81 a nu se confunda cu utilizarea mixtă definită/analizată pentru CMBU 82 chiar dacă există argumente fizice sau de delimitare a structurii constructive separat utilizate/destinate (care ar face logică definirea a două clădiri distincte constructiv și ca utilizare/destinație) Material valabil numai împreună cu precizările. 14.44-NORME Suprafața documente .1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 14.46-NORME Suprafața (nu rezultă din cadastrale).1. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . mixtă81. cu ponderile complementare %R+%N=100%.2.2. 14.1. Art.

Destinație  conform Abordărilor și/sau reconcilierii mai sus prezentate: A – există  se va calcula valoarea clădiri83 utilizând suprafață din cadastru prin estimările adecvate. Destinație 42  calcul de către UAT 14.  se obține astfel VALOAREA IMPOZABILĂ pentru partea din clădire cu destinația NEREZIDENȚIALĂ – Raport de Evaluare – GEV 500 – valoarea Impozabilă B– distinct  se va calcula valoarea clădiri84 integral nerezidențial85. elementele limitative.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 14.3. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.3.  se obține astfel VALOAREA IMPOZABILĂ pentru clădirea cu destinația NEREZIDENȚIALĂ – Raport de Evaluare – GEV 500 – valoarea Impozabilă 83 În ipoteza de calcul ca ” Nerezidențial suprafață din cadastru” 84 În ipoteza de calcul ca ” Nerezidențial” 85 valoare la care se va aplica ponderea destinației nerezidențială %N Material valabil numai împreună cu precizările.1. analizele.1. Valoarea impozabilă pentru imobil cu destinație MIXTĂ se va calcula astfel: 14.3.1.3.C039 . valoare la care se va aplica ponderea destinației nerezidențială %N).2. Contribuabil PERSOANĂ FIZICĂ 14.

valoare la care se va aplica ponderea destinației nerezidențială %N). analizele.1.3. Destinație  calcul de către evaluator. Contribuabil PERSOANĂ JURIDICĂ 14.  se obține astfel VALOAREA IMPOZABILĂ pentru toată clădirea cu destinația NEREZIDENȚIALĂ – Raport de Evaluare – GEV 500 – valoarea Impozabilă 86 În ipoteza de calcul ca ” Nerezidențial suprafață din cadastru” 87 În ipoteza de calcul ca ” Nerezidențial” 88 valoare la care se va aplica ponderea destinației nerezidențială %N Material valabil numai împreună cu precizările. 43  conform metodelor administrative mai sus definite – Anexa 3 14. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 14.2.  se obține astfel VALOAREA IMPOZABILĂ pentru partea din clădire cu destinația NEREZIDENȚIALĂ – Raport de Evaluare – GEV 500 – valoarea Impozabilă B– distinct  se va calcula valoarea clădiri87 integral nerezidențial88.3.C039 .3.2.2. Destinație  conform Abordărilor și/sau reconcilierii mai sus prezentate: A – există  se va calcula valoarea clădiri86 utilizând suprafață din cadastru prin estimările adecvate.2. elementele limitative.

rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 44 Material valabil numai împreună cu precizările.C039 . analizele.

elementele limitative. Art. 45  proprietatea unei persoane fizice.4.3.3.48-Norme Exemple de calcul impozit clădiri cu  destinație mixtă. (!) Atenție la splitarea pe N și R  în raport  în BIF89  în Sinteză 89 Modul de înregistrare  ARE/NU ARE ”CADASTRAL N/R” Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 14.C039 . analizele.  se cunosc suprafețele folosite în scop R și în scop NR 14.

2.1.1. Pentru evaluarea pentru impozitare ( GEV 500) este indicată o abordare obligatorie91 15.1. Costul de nou trebuie bine definit 15.1. ABORDAREA PRIN COST 15.2. Deprecierea funcțională 90 extremele greu de demonstrat deprecierea externă și profitul dezvoltatorului 91 Se elimină în contextul acestui standard și nu este cazul să se ia în calcul:  deprecierea externă și  profitul dezvoltatorului Ambele de mai sus componente ale abordării prin cost.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. elementele limitative.1.1. alături de teren 92 (are indicații de tratare/calcul) Material valabil numai împreună cu precizările. Pentru evaluarea (SEV 230.2. ANALIZE SUPLIMENTARE 15.3.C039 .2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2.1.1. analizele. Uzura fizică92 tratare prin prisma analiză vârstă/durată 15. GEV 630) 46 deseori era considerată doar o abordare de sprijin90 (la comparație și/sau venit) 15.

2.3.2. 15.1.3. Nimic nou 2(două) surse – vezi GEV 63094 15. verificate93 din 2(două) surse de date credibile. chiar direct a valorii impozabile Material valabil numai împreună cu precizările. prezentate în raport 47 15. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . analizele.3.2.2. 93 Ori de câte ori este posibil 94 Evaluarea bunurilor imobile –art.1. Efectul MIN. surse credibile 15.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.3.3.2.C039 .2.2. elementele limitative. diferite. 15.2. COSTUL brut (de NOU) 15. MAX percepute diferit de UTILIZATORII DESEMNAȚI . 70 95După caz.2. MAX regăsit direct proporțional în valoarea prin COST a clădirii95 . MIN.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal Pret unitar Operatia U. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .C039 .5 Montat plasa sudata kg 2. analizele.5x25x8.Ron- Sapatura fundatie manuala mc 80 Cofrat astereala rasinoase mp 16 Popire popi metalici mp 7 Fasonat si montat armatura kg 3 Legat si montat fier fasonat kg 1.8 mc 160 Zidarie BCA 62/24/20 mc 90 Zidarie GVP 29/24/16 mc 80 Zidarie caramida Nevada 20x20 mp 55 Zidarie caramida Porotherm 30x24x25 mc 120 Material valabil numai împreună cu precizările. . elementele limitative.M.5 Montat folie pardoseala un strat mp 1 48 Turnat beton cu pompa mc 14 Turnat beton manual mc 80 Preparat beton mc 50 Scari beton armat (H=15x30=L) ml 18 Umplutura pamant compactat mc 30 Zidarie caramida plina 12.

 localizare  diferențele fizice Ideal.1. costurilor segregate 49 AJUSTATE în funcție de 15.2. dar scump și mai puțin accesibil evaluatorilor. Dotări. 15.4. comparațiilor unitare.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. Atenție la : Acoperire tip CLĂDIRI: Nelimitată Reflectă cantitatea şi calitatea tuturor materialelor de  Etalonul definit construcție folosite şi toate categoriile de manoperă  Standard.2. 15. Formă  Preț per Arie unitară definită Cataloage/manuale de cost suficient de credibile  Similitudine și Ajustări Acoperire tip CLĂDIRI: Uzual:  Limitată  Mai multe surse credibile  Posibilități de extrapolare. devizelor. ajustare Surse: Uzual: Surse recunoscute pe piață  Constructori. Atenție la :  Dezvoltatori  Standard. Dotări necesare. analizele.3.2.C039 .4.2.2.4. Bine aplicate sunt cele mai credibile  Dimensiune. Formă  Beneficiari de lucrări  Similitudine și Ajustări Acoperire tip CLĂDIRI: Sunt instrumentele uzuale ale verificatorului  Foarte limitată Material valabil numai împreună cu precizările. construite recent şi pentru care se cunosc preturile contractuale. Dimensiune. Estimarea costului de nou (brut) costurile clădiri similare.4. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.

5. STANDARD (materiale. finisaje.1.2.5.2. dotări) 15.2.5. ALTELE UZUALE (la cost) 15.5.2.5.5. elementele limitative. 50 15.2.2.2.5. Comparabilitate ”SUBIECT” vs.5. Definire (clară) arii calcul cost și atașare cost unitar 15.4.2. ”DEVIZE”. Cunoaștere ETALON96 de cost brut.1.2. analizele.3. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2.5.4.5. ”Reconciliere” costului de nou 15.C039 .5.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.2. ”SEGREGATE”.2. ”ETALON” 15. 15.5. 15.2.5.1. COMPLEXITATE 15. JUSTIFICARE AJUSTĂRI. instalații.5.5.2. Vezi metode ”COMP”.5.5.2.5.5. DIMENSIUNI 15.3. 96 CREDIBILITATE și notorietate sursă Material valabil numai împreună cu precizările.5.2.2. Descriere SUBIECT. AJUSTĂRI NECESARE 15.2.3. NIVEL SIMILITUDINE 15.2.2.5.

2. Este o reconciliere ce trebuie să fie cât de OBIECTIVĂ 51 15.6.8. 15. vs.2.3.2.2.2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .7.8.5.8. dar este cu influență DIRECTĂ 15. Principii de RECONCILIERE 15. SUFICIENȚĂ SUBIECT Material valabil numai împreună cu precizările.5.1. ADECVARE ETALON UNIVERSALITATE SPECIALIZATA 15. PRECIZIE vs. analizele.5.8. elementele limitative.2.2. Pare o ”reconciliere intermediară” .5.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.5.5.

elementele limitative. etc.) greu CATALOAGE COST (SEGREGĂRI) rezolvă speța mai merită aplicate? DEVIZE CLĂDIRE SPECIALIZATĂ Complexitate estimare cost brut  Material valabil numai împreună cu precizările.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal UNIVERSALITATE TIPO-DIMENSIUNE CLĂDIRE nu au cum să rezolve problema 52 COMPARAȚII UNITARE (oferte punctuale.C039 . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . investiții recente. analizele. cotații medii.

2.4.2.2.C039 .6.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.4.3. Ce poate fi actualizată99 15. analizele.1.2.2. Aport membrii care au făcut observații98 15.anevar.6.3.2.ro/sites/default/files/page-iles/bun_draft_situatie_comparativa_surse_cost_nou_draft.6.6. dar 15. O poate întări/susține.1.2.2. Nu înlocuiește propria justificare a evaluatorului.2.2. Transparență decizională97 53 15. Analiză mai amplă 15.pdf 98 Termenul observații 11 ianuarie 2016 99 Constructive. Experiența membrilor Asociației 15.6. Reconcilierea Statistică a costului de nou Situație comparativă: 15.1. Prezentă 15. prin observații și propuneri Material valabil numai împreună cu precizările.2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2.6.6.2.2.6.2. Adecvarea 15. elementele limitative.6.2.2. fiind o indicație importantă. Aport colectiv de lucru 15.3.1. 97 http://nou.6.6.4.

Observații despre evoluție construcții. normative și surse 15. Concluzii Situație comparativă 15.2.5.1.2. Fructificare Concluzii Situație comparativă 15.2.3. 15.2.2.6.1.6.6.3.1. Data edificare /1977100/ /2000/ 15.3.6.2. Analiză elemente de comparat cu subiectul 15.6. Informații ce pot fi fructificate (pro și contra) 15.6.6.2.5. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.3. Atenție la 100 s-au modificat normativele de proiectare seismică Material valabil numai împreună cu precizările.6. (spiritul elaborării) trebuie 15.1.6.6.2.3.6.6.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.2.2.1.6.3.2.2.5.2.6.4. analizele.C039 .2. Adecvarea indicată evaluării.5. Concluzii cu privire la 15.1.5. Atenție la și 15.5. Adecvarea sursei 15.5.6.2.2.2.1.2.1.5. elementele limitative.1.6. Corespondența între surse 15.5.6. Tip construcție & Structură 54 15.6.6.

elementele limitative.1. dotări.1.1.5.1.1.3. analizele.2. 15.2.2.1.1.1.2.2.4. Ajustări 15. neaplicate (înălțime.3. ) 15. Erori în cadrul estimării costului de nou 15.1.2. Erori de asimilare.5.C039 . ajustarea improprie a cataloagelor103 15.1.: utilizare de fișe total diferite 102 Ex.: din mai multe fișe 103 Ex.5.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.1. Asimilarea eronată a subiectului cu costuri unitare neadecvate101.1.3.1. … Și devizele au erorile lor104 101 Ex.5.2.1.5.1. Necunoașterea etalonului din sursele de cost 15. 15. preluări eronate a componentelor din cataloage102 15.2.2. Definirea neclară a arie unitare de raportare cost cunoscut 55 15.2.6. 15.2. Încadrarea eronată a subiectului în cataloage.2.2.2.1.1.1. dimensiune.: eliminarea totală a unei poziții de tâmplărie (fără a pune altceva în loc) Material valabil numai împreună cu precizările.5.2. dublu aplicate 15.5. insuficient sau deloc (ne)justificate 15.2. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.

1. Indicii de actualizare elaborați pentru o sursă nu sunt automat valabili și pentru o altă sursă chiar dacă reprezintă evoluția specifică pe o anumită perioadă comună (modul de calcul și elaborare al indicilor este cel mai adecvat cu fișa pe care o actualizează)105 15. o informație utilă la reconciliere 106 Aspectele pot fi reținute chiar și la reconcilierea pentru estimarea costului de nou Material valabil numai împreună cu precizările.2. este ca de cost” și mențiuni despre necesare de la Etalon spre Subiect.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.2. chiar dacă acele terțe cataloage/surse nu fac trimitere la aceste tipuri de ajutări106.2.2. 104 inclusiv posibil de verificat 105 Trendul poate fi. Urmărirea/înțelegerea corecțiilor indicate de o anumită sursă poate să fie aspect de analiză și la alte surse . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.2.C039 .2.2.3. Utilizarea datelor și interferența surselor: 15.2. însă. inclusiv cele de actualizare.2. 56 15. analizele.

Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2. interpretările de corecții preluate107 de la alte surse)108. 107 eronat extrapolate 108 Aplicarea ”încrucișată” poate genera erori.4. Utilizarea componentelor din mai multe fișe din cadrul acelorași surse corelate (în același catalog) este preferabilă celor din două surse diferite care pot fi total necorelate (Similar și ajustările din fișele aceluiași 57 catalog vs.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. analizele.2. elementele limitative.

C039 .2.2. ca și calcule matematice: 58 15.2. deși facilitează prelucrarea unor surse de cost.3. Erori de CALCUL. ca preluare date din baza sursei: 15.4. 15.1. sau cea mai utilizată și/sau cunoscută de noi este și cea mai bună pentru o anumită speță. programe informatice greșite 15. Material valabil numai împreună cu precizările.1. 110 Nu sursa preferată.4. sau neadecvate. 15. elementele limitative. Selecția neargumentată a unei anumite surse chiar dacă mai multe alte evidente sunt cu trend diferit.1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.4. Insuficienta analiză a similitudinii și erori de ajustare. Susținerea subiectivă a uneia dintre sursele utilizate110 15.3.2.4. Erori de RECONCILIERE la COST 15. analizele.2.3.2. utilizarea de programe informatice necertificate109 15. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .2. Surse necredibile.1. 15.2.3.2.3. neverificate.4.2. 109 (! atenție) instrumentele de lucru nu sunt ”surse de cost”.2.4.2.2.1.3.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.3.1.3. elementele limitative.2.5. Vezi definirea stării normale: 15.6.3. Corelare cu descrierea din text 15.3. extindere 15.3. A nu se uita de modernizări. întreținere. 15. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . DETERIORARE/UZURĂ FIZICĂ 15.C039 . Vezi justificarea analizei vârstă/durată: Material valabil numai împreună cu precizările. Descriere și corelare istoric utilizare. Vezi anexă specifică 59 15.3.4. analizele.3.3.

Fotografii relevante 111 CLĂDIRI cu stare care NU ESTE SATISFĂCĂTOARE 112 se determină prin costul de readucere a clădirii la nivelul la care ar putea fi încadrată în una din stările tehnice normale.7.3.3. elementele limitative. expertize 15. alte ”piese” similare întocmite de specialiști 15. Documente justificative 15. Cuantificare112 15.3.7. analizele. argumentată în mod corespunzător Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .7. Atenție la uzurile excesive situație atipică111 15.3.5.3.4.1.7.1.3. Motivare 60 15. autorizații demolare 15.3.3.7.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.3.3.2.7.3.3. Definire 15.7.3.C039 .2. Declarația clientului și instrucțiuni de evaluare ca atare 15.7.3.3.7.7.6.

3.1. să nu fie cuprinsă în depreciere fizică deja 15. Trebuie să fie corelat calculul cu tipul de cost brut luat în calcul 15.5.4. Se adaugă (la deprecierea fizică) doar cu prudență 15. de natură externă 15. analizele. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .4. Deprecierea funcțională113  pierdere de valoare/utilitate cauzată de supradimensionare. de deficiențe 61 ale traseului circulației interioare. să fie cuantificată corespunzător114 113 Nu înseamnă depreciere funcțională nefuncționarea clădirii din motive independente de starea fizică a acesteia (dacă mai trebuia precizat…) 114 Vezi curs formare Material valabil numai împreună cu precizările.5.1.4.2.4.4.3.4.4.4. Trebuie argumentat și documentat în mod relevant și complet 15.4. de lipsuri care diminuează confortul 15. cumva. DEPRECIERE FUNCȚIONALĂ 15. elementele limitative.5.5. Atenție 15.2. să nu fie.4.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.

elementele limitative. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.C039 . să fie clasificată corespunzător  Deficiență recuperabilă care necesită adăugare  Deficiență recuperabilă care necesită înlocuire sau modernizare 62  Supradimensiona nerecuperabilă  Supradimensionare nerecuperabilă Anexa GEV 500 Material valabil numai împreună cu precizările. analizele.5.4.4.

5. chiar a valorii impozabile 116 Care este o neconformitate majoră Material valabil numai împreună cu precizările. (!) Aplicarea116 conduce la o scădere eronată a valorii impozabile 115După caz. 63 15.2. 15.C039 .6. Efectul îl regăsit direct în scăderea valorii prin COST a clădirii115 . elementele limitative.5.1. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .5. analizele.5.4.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. Nu se aplică la estimarea COSTULUI CLĂDIRII 15.5.4.5. DEPRECIERE EXTERNĂ-ECONOMICĂ 15. Posibilități multiple de erori de interpretare și/sau cuantificare .

IDEAL dacă sunt declarate ca si CLĂDIRI SEPARATE 15. structuri.6.2. înălțimi volume. STRUCTURI CONSTRUCTIVE MIXTE 15.C039 . analizele.6.6. Structura mixtă la o CLĂDIRE DECLARATĂ ca poziție singulară 64 Arii. standarde diferite Str_4 Str_3 Str_2 Str_1 Str-admin Str-ind Calcule pe structuri Raportări cumulate/medii Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .1.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. elementele limitative.

1. Condiții utilizare 15.7.gif 15. Înțelegere concluziilor 15. Extrapolare limitată (Rezerve) Material valabil numai împreună cu precizările.C039 .7.ro/images/indici1.1.2.1.gif http://www.1.4.7. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .3.7.7.1.7.ro/images/indici2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.1.rodev. Notorietate/recunoaștere 15. Credibilitate 15.rodev. Surse statistice 65 http://www. analizele. elementele limitative.

org/2015/02/07/levelized.org/green-roofs/ 15.2.3.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal http://www. Factor de scală 66 http://energyinnovation.7.newtowncreekalliance. elementele limitative. analizele.7. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . 15. Indici actualizare cost-of-energy/ Material valabil numai împreună cu precizările.

Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal Recomandare (Normalitate):  Înainte de a intra și a completa în BIF. analizele. Pașii de urmat în BIF 15.8. Material valabil numai împreună cu precizările.1. Sistem perfectibil http://nou. să-i citim Manualul de utilizare.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.ro/noutati/04-jan-2016-comunicat-important-pentru-membrii.8. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.C039 .anevar. 67 anevar-baza-date-bif C039 .

rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . analizele.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal Predefinită la 31.03. Stadiul implementării 68 Probabil blocat după 31.2016 Material valabil numai împreună cu precizările.2. elementele limitative.2015 15.8.12.C039 .

rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal = predefinit = calculat automat 69 SPLITARE Atenția la ce spun Normele de aplicare ale CODULUI FISCAL DATE din raport Material valabil numai împreună cu precizările. analizele.

C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 70 DATE CORELATE LEI ”IMPOZITE” vs. elementele limitative. analizele. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . EURO ”PIAȚA”… >90% din COST  Nu și în raport Material valabil numai împreună cu precizările.

C039 . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal SPLITARE 71 ALGORITM ≠ ABORDARE Material valabil numai împreună cu precizările. analizele. elementele limitative.

rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 72 Descriere N Descriere R Material valabil numai împreună cu precizările. analizele. elementele limitative.

fiind algoritm) Material valabil numai împreună cu precizările. fiind abordări) Valori R (mai simplu. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .C039 . analizele. elementele limitative.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 73 Valori N (mai amplu.

Generează recipisă 15.3.3. nr.2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.8.C039 .8.8. Data și ora generării Material valabil numai împreună cu precizările. Conținut RELEVANT 74 15.3.3.8. analizele. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .) 15. dată.3.1. elementele limitative. Generat un pdf cu COD UNIC (legitimație.

4.12.5. … Justificări clare Material valabil numai împreună cu precizările.9. structuri ”depășite” 15.1.8. incidente în exploatare 15.9.9.3. problemelor de structură Analize suplimentare 15. problemelor de mediu 15. clădirile verzi 15. Situații atipice Datorită Definire speță atipice 15.9. complexității structurare 15. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . inspecție limitate Înțelegere limitări 15.9.9. identificării neclare 75 15.6.9. identificării insuficiente 15.7. coproprietate clădire 15. destinație MIXTĂ Ipoteze clare definite 15.9.9. elementele limitative.15. … …Pregătire răspunsuri 15.9.9.2.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15. numărului mare de poziții 15.9.9.C039 .9.13.9. scutiri parțiale 15.9.11. analizele.9.14.10.

10.2. Extindere MATERIAL Conferința se adresează în primul rând evaluatorilor autorizați.10.5. Alte SUBIECTE (secțiunea 4 a seminarului) 15. PROPUNERI 76 15.1. analizele. cât și din practica primelor evaluări realizate la începutul anului 2016. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .10. De asemenea.10.3. Material valabil numai împreună cu precizările. precum și comparația între evaluarea pentru impozitare și cea pentru raportare financiară a aceleiași clădiri. vor fi tratate teme referitoare la .10.11. PROBLEME 15.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 15.10.C039 . ÎNTREBĂRI 15. SOLUȚII 15. elementele limitative. RĂSPUNSURI 15.4. dar și altor persoane care sunt implicate în Vor fi prezentate ale evaluării pentru impozitare rezultate atât din aplicarea legislației în ultima variantă a acesteia.

analizele.C039 .Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 16. Exemplul 1 Reconciliere Spațiu industrial 77 Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.

75m) Suprafața teren : cpi% de 220/1220 mp (18%) Caracteristici tehnice:  Structura: beton armat  Mediu de folosință: mediu normal  Starea tehnică: bună  Vechimea: 22. Exemplu 2117 Evaluare Spațiu comercial. analizele. în limita timpului și cu calcule Material valabil numai împreună cu precizările. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Speța subiect (evaluare clădire pentru impozitare) Spațiu comercial situat la parter de bloc P+4 78 Acd = 820 mp Au = 576 mp H = 3. elementele limitative.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 17. canalizare Da buna Instalatii gaze Da buna Telecomunicatii Da buna 117 Se va prezenta la sală. Selecție metode și Reconciliere 17.25m (parțial 2.C039 .1. ca .5 ani Specificatie Descriere Starea tehnica Structura Cadre beton armat buna Elemente Inchideri Placi beton buna structurale si Invelitoare Terasa hidroizolata buna nestructurale Pardoseli Calitate superioara buna Finisaje interioare Calitate superioara buna Finisaje exterioare Obisnuite buna Specificatie Descriere Starea tehnica Electrice Da buna Instalatii Termice Da buna Utilitati Apa .

înălțimi) 79 Standard construire Finisaje Instalații imobiliare (tip. calitate. suficiență) Stare tehnică Particularități Material valabil numai împreună cu precizările.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal Dimensiuni (arii. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . elementele limitative.C039 . analizele.

Cataloage IROVAL 119 ediția 2010  Fisa 2. a costurilor elementelor si construcțiilor de locuințe – procentual si valoric” 121 Fiind la decembrie 2015 nu mai trebuie ”actualizat” 122 Cataloage elaborate de ”Comisia Centrală pentru Reevaluarea si Inventarierea Fondurilor Fixe”. Agricole.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 17. la prețul zilei.1965 cu indici de actualizare corespunzători Material valabil numai împreună cu precizările.2.2.C039 . aprobate în anul 1964.2.01. alese pentru exemplul de față 119 COSTURI DE RECONSTRUCȚIE .1.1. dar sunt cele reprezentative. cu valabilitate de la 01. 3 + indici de actualizare 118 .Fișa nr. Comerciale.2. Sursele publice selectate118 pentru costul de nou 17.3. 105 + indici de actualizare 80 17. Cataloage 1964122 de la 1965  Catalog nr. 32 + indici de actualizare121 17.COSTURI DE ÎNLOCUIRE Clădiri Industriale. Construcții Speciale IROVAL 2010.2. 120 . Îndreptar (Editura) MATRIX ROM120 ediția 2015 decembrie  Fisa 8 pag. analizele.2 pag. elementele limitative. si Indicii de Actualizare aferenți acestora 2015-2016 120 ”Îndreptarul tehnic pentru evaluarea imediata. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .

Analiza paralelă a surselor.C039 . rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Material valabil numai împreună cu precizările. și în rapoartele de evaluare.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 17. Erori posibile123 81 123 și cifrele din exemple sunt . analizele.4.2. elementele limitative.

5.5.5.5.2.2.5. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) . Valabilitate și rezerve.5.  Ajustări/corecții necesare  Surse și actualizări necesare 127 Față de alte surse de pe piață Material valabil numai împreună cu precizările.2.5.1. 17.5.2.2.7. în fapt ) 125 În sfera cunoscătorilor din domeniu 126 Atenție la generațiile și particularitățile indicate de autori:  Mod de calcul și Fiscalitate  Mod utilizare cataloage.C039 .5.4.2. (dacă este cazul) a diferențelor127 124 Cursantul analizează deținute (care.2. cu subiectul 17. Alegerea surselor de cost124 (abordarea prin cost obligatorie) 125 17. elementele limitative. Definirea fișei/ 126 17. Cotații 82 17.2. analizele.6. în piață a cotațiilor 17.2. Cunoaștere 17.3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 17.

3. Reconciliere valoare impozabilă  Impozabilă ____________ justificare_____________________________ _______________________________________________________________ Material valabil numai împreună cu precizările.6.3.3.Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal 17. Metodologii impuse de GEV 500  ________________ motivația _______________________________ 17.5. analizele. elementele limitative.3.3.C039 . Metodologii utilizate și Analiza pentru Reconciliere 17.1. Elemente legate de uzura fizică  Catalog________ stare__________ mediu_______ vechime______  Guz%___________ 17.4.3.3.2. Reconciliere cost  COST1____________ COST2____________ COST3_____________)  COST BRUT____________ justificare____________________________ _______________________________________________________________ 17. Destinația (indicată de proprietar/contribuabil)  ________________ 83 17.3. Surse avute la dispoziție (vezi capitol aferent) 17. rezervele și celelalte aspecte trecute în revistă cu ocazia prelegerilor (prezentării la sală) .