1.

Legea fundamentală este INTERDISCIPLINARITATEA

Legea fundamentală – condiţie a existenţei ergonomiei.
Ergonomia este o ştiinţă cu profund caracter interdisciplinar.
Studiile multidisciplinare asupra sistemului om-maşină-mediu pot
duce la negarea sau chiar la desfiinţarea ergonomiei ca ştiinţă.

2.Legea CONSERVĂRII CAPACITĂŢII DE MUNCĂ DE LA O ZI LA ALTA
sau legea REPRODUCŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ DE LA O ZI LA ALTA

• Legea reproducţiei forţei de muncă de la o zi la alta.
Capacitatea de muncă a operatorului uman se poate reface de la
o zi de muncă la alta în condiţii precizate de odihnă şi alimentaţie.
Afirmaţia dovedeşte profundul caracter umanist al ştiinţei. Legea
a 2-a este împotriva indiferenţei faţă de om şi a exploatării sale
până la epuizarea capacităţii de muncă. Aplicarea acestei legi
conduce la realizarea unui echilibru între solicitări şi potenţialul
organismului uman care are drept consecinţă ridicarea calităţii
vieţii în contextul economiei energetice a organismului uman.

• Concluzie: Conceptul OM-MAŞINĂ fiind incomplet s-a
extins cu OM-MAŞINĂ- MEDIU, în care omul ocupă un loc
central, fiind nevoit să răspundă solicitărilor tuturor
factorilor
Cerinte antropometrice
Grupul uman măsurat trebuie

fie reprezentativ

faţă
deoperatorii care
utilizează
echipamentul industrial;
este necesar

se
definească

sau să se specifice populaţia utilizatoare. o trăsătură definitorie).  Eşantioanele trebuie să fie destul de mari pentru a asiguraextinderea rezultatelor la întregul grup socio-profesional binedelimitat din care provin eşantioanele respective . iar datele antropometrice folosite trebuie obţinute din măsurătorile efectuate pe populaţia avută în vedere (grupuri de oameni care au ceva încomun.