Artà

Inca

Maó
Muro
Calvià

Palma

Eivissa
Alcúdia

Felanitx

Marratxí

Pollença
Manacor

Sa Pobla
Llucmajor

Santa Margalida

CENTRES D'EIVISSA
Ciutadella de Menorca

Sant Josep de sa Talaia
Sant Antoni de Portmany
CENTRES DE MENORCA

CIFP

(P)
(*)

(CC)
de persones matriculades.
CENTRES DE MALLORCA

(P) EDIB
(P) CIDE
IES Calvià

IES Algarb
IES CTEIB

(P) ADEMA
IES Alcúdia

(P) La Salle
IES Felanitx

IES Marratxí
IES Manacor

IES Albuhaira

IES Son Pacs
IES Politècnic
(CC) Es Liceu
IES Llucmajor

Oferta privada
(P) Lluís Vives
IES Son Ferrer

IES Son Rullan

CIFP Joan Taix
IES Ramon Llull
IES Emili Darder
CIFP Son Llebre
IES Bendinat (*)

IES Sa Colomina
IES Antoni Maura

IES Juníper Serra

Oferta concertada
IES Ses Estacions
Curs 2016-2017

IES Cap de Llevant
(CC) Sant Francesc

IES Isidor Macabich
IES Mossèn Alcover

IES Guillem Sagrera

IES Sa Blanca Dona
IES Santa Margalida
IES Pau Casesnoves

(P) Academia Fleming
CIFP Nauticopesquera
IES Berenguer d’Anoia

(CC) Sant Josep Obrer

(P) Escola d'imatge i so
CICLES FORMATIUS

IES Josep M. Quadrado
DE GRAU SUPERIOR

IES Joan Ramis i Ramis

IES Quartó de Portmany
IES Josep Maria Llompart
IES Llorenç Garcías i Font

IES Maria Àngels Cardona
IES Arxiduc Lluís Salvador
(P) Global Centre d'Estudis

IES Francesc de Borja Moll

IES Pasqual Calbó i Caldés
(P) ESERP Business School
(P) Sant Alfons - Es Lladoner

IES Guillem Cifre de Colonya
(CC) Nuestra Sra. de Montesión
(P) Centre d'Estudis Manacorins
Aquesta oferta pot tenir alguna variació depenent del nombre

Centre Integrat de Formació Professional

AFD31 (2) Animació d’activitats físiques i esportives (A) Activitats físiques i esportives (AFD)ADG31 (2) Assistència a la direcció (B)
Administració i gestió (ADG)


ADG32 (2) Administració i finances (B)

●♦

AGA31 (2) Paisatgisme i medi rural (B) Agrària (AGA)


COM31 (2) Màrqueting i publicitat (B)


COM33 (2) Gestió de vendes i espais comercials (B) Comerç i màrqueting (COM)COM34 (2) Comerç internacional (B)

Les classes s'imparteixen a diferents instal·lacions esportives del municipi de Calvià.

EOC31 (2) Projectes d'edificació (B)
Edificació i obra civil (EOC)


EOC32 (2) Projectes d'obra civil (B)

● ● ● ELE31 (2) Sistemes electrotècnics i automatitzats (B)

● ●


ELE32 (2) Sistemes de telecomunicació i informàtics (B)
Electricitat i electrònica (ELE)
● ELE33 (2) Manteniment electrònic (B)

● ELE34 (2) Automatització i robòtica industrial (B)

(2)
(1)
(B)
(A)
● ENA31 (2) Eficàcia energètica i energia solar térmica (B) Energia i aiguaHOT31 (2) Gestió d'allotjaments turístics (B)HOT32 (2) Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (B)

Títol LOE
Títol LOGSE

HOT33 (2) Guia, informació i assistències turístiques (B) Hoteleria i turisme (HOT)


HOT34 (2) Direcció de cuina (B)HOT35 (2) Direcció de serveis de restauració (B)


IMS31 (2) Animació en 3D, jocs i entorns interactius (B)

Dos cursos acadèmics, inclosa l'FCT


IMS32 (2) Projectes d’audiovisuals i espectacles (B)
Imatge i so (IMS)


IMS34 (2) So per audiovisuals i espectacles (B)


IMS35 (2) Il·luminació, captació i tractament de la imatge (B)


IMP33 (2) Assessoria d’imatge personal i corporativa (B) Imatge personal (IMP)

IFC31 (2) Administració de sistemes informàtics en xarxa (B)

Un curs acadèmic més l'FCT (Formació en centres de treball)
Informàtica i comunicacions (IFC)


IFC32 (2) Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (B)
IFC33 (2) Desenvolupament d'aplicacions web (B)IMA32 (2) Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (B)
Instal·lació i manteniment (IMA)MSP34 (2) Prevenció de riscos professionals (A)


MAP32 (2) Transport marítim i pesca d'altura (B) Maritimopesquera (MAP)
SAN32 (2) Dietètica (A)SAN33 (2) Documentació i administració sanitàries (B)SAN34 (2) Higiene bucodental (B)
Sanitat (SAN)


SAN35 (2) Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (B)

● Cicles implantats


SAN36 (2) Laboratori clínic i biomèdic (B)


SAN38 (2) Pròtesis dentals (B)


SAN39 (2) Salut ambiental (A)

Organització temporal especial


SSC31 (2) Educació infantil (B)
●♦

SSC32 (2) Animació sociocultural i turística (B)
Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

SSC33 (2) Integració social (B)

SSC34 (2) Mediació comunicativa (B)


TMV31 (2) Automoció (B)
Transport i manteniment de vehicles (TMV)
MVA32 (2) Manteniment aeromecànic (A)
●♦
de persones matriculades.
Curs 2016-2017
CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

Aquesta oferta pot tenir alguna variació depenent del nombre
AFD31 (2) Animació d’activitats físiques i esportives (A) Activitats físiques i esportives (AFD)

ADG31 (2) Assistència a la direcció (B)
Administració i gestió (ADG)
ADG32 (2) Administració i finances (B)

AGA31 (2) Paisatgisme i medi rural (B) Agrària (AGA)

COM31 (2) Màrqueting i publicitat (B)

COM33 (2) Gestió de vendes i espais comercials (B) Comerç i màrqueting (COM)

El CF de Manteniment aeromecànic s'impartirà a les Instal·lacions d'Air Europa
COM34 (2) Comerç internacional (B)

EOC31 (2) Projectes d'edificació (B)
Edificació i obra civil (EOC)
EOC32 (2) Projectes d'obra civil (B)

ELE31 (2) Sistemes electrotècnics i automatitzats (B)

ELE32 (2) Sistemes de telecomunicació i informàtics (B)
Electricitat i electrònica (ELE)
ELE33 (2) Manteniment electrònic (B)

ELE34 (2) Automatització i robòtica industrial (B)

ENA31 (2) Eficàcia energètica i energia solar térmica (B) Energia i aigua

HOT31 (2) Gestió d'allotjaments turístics (B)

HOT32 (2) Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (B)

HOT33 (2) Guia, informació i assistències turístiques (B) Hoteleria i turisme (HOT)

HOT34 (2) Direcció de cuina (B)

HOT35 (2) Direcció de serveis de restauració (B)

IMS31 (2) Animació en 3D, jocs i entorns interactius (B)

IMS32 (2) Projectes d’audiovisuals i espectacles (B)
Imatge i so (IMS)
IMS34 (2) So per audiovisuals i espectacles (B)

IMS35 (2) Il·luminació, captació i tractament de la imatge (B)

IMP33 (2) Assessoria d’imatge personal i corporativa (B) Imatge personal (IMP)

IFC31 (2) Administració de sistemes informàtics en xarxa (B)

IFC32 (2) Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (B) Informàtica i comunicacions (IFC)

IFC33 (2) Desenvolupament d'aplicacions web (B)

IMA32 (2) Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (B)
Instal·lació i manteniment (IMA)
MSP34 (2) Prevenció de riscos professionals (A)

MAP32 (2) Transport marítim i pesca d'altura (B) Maritimopesquera (MAP)

SAN32 (2) Dietètica (A)

SAN33 (2) Documentació i administració sanitàries (B)

SAN34 (2) Higiene bucodental (B)

SAN35 (2) Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (B) Sanitat (SAN)

SAN36 (2) Laboratori clínic i biomèdic (B)

SAN38 (2) Pròtesis dentals (B)

SAN39 (2) Salut ambiental (A)

SSC31 (2) Educació infantil (B)

SSC32 (2) Animació sociocultural i turística (B)
Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)
SSC33 (2) Integració social (B)

SSC34 (2) Mediació comunicativa (B)

TMV31 (2) Automoció (B)
Transport i manteniment de vehicles (TMV)
MVA32 (2) Manteniment aeromecànic (A)