You are on page 1of 150

Navodila za uporabo in vzdrževanje

Bucher XPert 100-450 ICS V2

Licenčne pravice

Oprema opisana v tem priročniku za delo vključuje svežnje programske opreme, ki so zaščiteni z
avtorskimi pravicami in shranjeni v spominu polprevodnika ter na drugih nosilcih.

Zakonodaja pridržuje podjetju Bucher Vaslin izključno avtorsko pravico za zaščiteno programsko
opremo, še posebej pravico do kakršnegakoli načina kopiranja in reprodukcije takšne programske
opreme. Vsako kopiranje ali reprodukcija programske opreme, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami -
ne glede na uporabljeno sredstvo - in ki je vključena v opremo opisano v tem priročniku je strogo
prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega pooblastila Bucher Vaslina.

Poleg tega nakup v nobenem pomenu ne pomeni prepustitve - posredne, neposredne ali drugačne -
licence, kot je ta določena v uredbah o avtorskih pravicah, patentih ali patentnih prijavah nosilcev pravic,
z izjemo običajnih ne izključujočih in brezplačnih licenc programske opreme, ki legalno izvirajo iz prodaje
izdelka.

2

Opozorilo

Osebam odgovornim za namestitev in/ali uporabo stiskalnice za grozdje.

Pred vsakim delom na stiskalnici za grozdje XPert Inertys:

• Razkladanje, namestitev
• Montaža dodatne opreme
• Priklop na napajanje
• Uporaba stiskalnice za grozdje
• Vzdrževanje

Pazljivo preberite naslednja navodila ali nasvete, ki jih vsebuje ta priročnik.

Prepričajte se, da osebe, ki delajo s stiskalnico za grozdje navodila pravilno razumejo in jih strogo
upoštevajo.

Ta dokumenta (priročnik, tehnično knjižico) skrbno shranite. Potrebovali ju boste za usposabljanje oseb
in vzdrževanje opreme.

Za razlago piktogramov v priročniku ali tistih, ki so pritrjeni na stroju glej poglavje 19 - « Piktogrami
stiskalnice ».

Garancija proizvajalca Bucher Vaslina je pogojena z natančnim upoštevanjem pogojev uporabe,
ki so navedeni v tem priročniku.

3

Splošna varnostna navodila Stiskalnice za grozdje Bucher Vaslin odgovarjajo pogojem evropskih normativ. Pred vsakim delom na stiskalnicah za grozdje Bucher XPert. hranilnikov čistilnega zraka in turbin. ki jih predstavljajo deli v gibanju. • na stiskalnicah za grozdje ne opravljajte posegov. ki je v obdelavi. Izračuni. obvezno preverite.2 bara). Stiskalnice za grozdje. da se v bližini stiskalnice za grozdje nahajajo prometna območja. se prepričajte. V primeru. Zaradi tega. da je namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi pravili. da so ločene od napetostnih omrežij. 4 . da brez poškodb prenese vsaj 10 000 ciklov (pri delovnem tlaku 2. • nadzorovati pri delovanju v skladu z veljavno zakonodajo v državi namestitve. Uporabnika stiskalnice je obvezno potrebno podučiti o morebitnih nevarnostih. pohodne površine itd. mora izolacija stiskalnico izolirati pred: • obremenitvami. V vsakem primeru je potrebno uveljaviti pravila. Vendar pa dimenzije niso izračunane za druge obremenitve. • osebam. • obremenitvami nameščenih cevi.1 . kot tudi druga oprema s premikajočimi se deli. ki se nahaja na električni omarici in ga zaklenite v položaj O. lahko za uporabnike predstavljajo nevarnost. ki jih narekuje zdrava pamet: • uporabnik ne sme nikdar imeti možnosti dostopa do nevarnih območij. ko so le-te pod napetostjo in ko je pnevmatska napeljava pod tlakom. Opremo je potrebno: • premikati (dvigovati) prazno. • obremenitvami sunkov vetra. • Uporabite ločevalno stikalo. • Stiskalce za grozdje ločite od pnevmatskega omrežja. • Stiskalce za grozdje ločite od vodovodnega omrežja. stopnice. da je zračni tlak v posodi stiskalnice za grozdje dejansko nič. ki so bili opravljeni na tej opremi kažejo. Preverite. ki jih povzročajo seizmični tresljaji. ki se uporabljajo za opremo pod tlakom. ki niso neposredno vključene v delo ali nadzor delovanja onemogočite dostop do stroja. razen tistih delovnega tlaka in mase materiala.

Splošni videz cisterne in njenih vrat (ni razpok. Previdnostni ukrepi pri uporabi stiskalnice za grozdje • Če je cisterna poškodovana zaradi eksplozije. ni napihnjenosti). . ki bi lahko predstavljala nevarna stanja. • Stiskalnice za grozdje nikdar ne preobremenjujte: za največjo količino grozdja. da so varnostna navodila razumljena in upoštevana. Pred vstopom v cisterno stiskalnice za grozdje morate biti prepričani. Splošna varnostna pravila pri uporabi stiskalnice za grozdje: • Nadzorujte delovanje stroja.5. Delovanje varnostnih funkcij «previsokega tlaka» prožnega vsebnika. Varnostni ventil mora enkrat letno pregledati predstavnik Bucher Vaslin. Bucher Vaslin ne bo sprejel nobene odgovornosti v primeru neupoštevanja teh osnovnih varnostnih pravil. • Nikdar ne odklapljajte varoval in ne preprečujte njihovega učinka. Privitje vijakov vrat. da je ozračje primerno za vdihavanje. . • Zagotovite. da so vijaki vrat priviti in da kakšen del drsnih vrat cistern ne manjka. Zagotovite. da je na cisterno pritrjen varnostni oddušni ventil. Preverite. 1 . . • Vse tehnične posege mora izvajati usposobljeno pooblaščeno osebje. dokler je ne pregleda predstavnik Bucher Vaslina.Splošna varnostna navodila 5 . . stiskalnice za grozdje ne uporabljajte. da na njej ni napak. V primeru nepravilnosti se posvetujte s predstavnikom Bucher Vaslin. da predstavnik Bucher Vaslin enkrat letno pregleda varnostni ventil. • Podučite in usposobite ljudi. ki bodo uporabljali stroj. ki ga lahko naložite v cisterno ( glej podpoglavje 11. • Med trgatvijo tu in tam preverite. Posebej je potrebno pregledati: . • Preverite ustreznost dostopa do gumbov "zasilne" ustavitve. Noben del drsnih vrat ne manjka. Odprtine loput za dostop do kadi za zbiranje sokov ustavijo delovanje stiskalnice za grozdje. veljavno v vaši državi. Po večmesečni zaustavitvi stiskalnice za grozdje preglejte. • Nikdar ne spreminjajte električne ali pnevmatske napeljave stiskalnice za grozdje. . da je vse v skladu z zakonodajo. Pred zagonom stiskalnice za grozdje se prepričajte. da zasilne ustavitve dejansko zaustavijo stroj. ni znakov eksplozije. • Uporabljajte samo dele proizvajalca Bucher Vaslin.7 « Količina grozdja napolnjenega v cisterno »). • Pred uporabo aksialnega sistema polnjenja ali pred zapiranjem odcejalnih odprtin preverite. .

1 Označbe Na okvir stiskalnice grozdja je pritrjena nazivna ploščica: 2.2 Namen in nenamenska uporaba Stiskalnice za grozdje Bucher XPert so bile zasnovane za iztiskanje soka iz svežih.2 . 6 .Identifikacija stiskalnice za grozdje Bucher XPert 2. Razen v primeru posebnega naročila. fermentiranih ali termovinificiranih grozdov brez preseganja 70°C. Za vse druge vrste uporabe se posvetujte s predstavnikom Bucher Vaslin. ki bi lahko poškodovali membrano. se niti stiskalnica za grozdje niti plošča oddaljenega nadzora ne smeta nahajati v eksplozivnem ozračju. V stiskalnico za grozdje ne vnašajte trdnih tujkov. Z dodatno opremo jih lahko uporabljate za maceracijo grozdja pred stiskanjem.

2 Pogoji merjenja • Prazna stiskalnica za grozdje • Dvig tlaka na 0.1000 Hz Serijska št: 1 472 275 3.3 . z merilnikom nivoja zvoka Bruel and Kjaer tipa 2222.2 Kalibrator Brüel & Kjaer .1 Merilnik nivoja zvoka Brüel & Kjaer .Tip 4230 . 3.Hrup.1 Merilna oprema 3.1.06 bara • Vrtenje cisterne: 3 obrati Meritve so opravljene na 4 točkah. 1 meter od stiskalnice za grozdje in na višini 1.1.94 dB .6 metra od tal. ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.6 bara • Zaustavitev naraščanja tlaka: 4 minute • Dekompresija do .Tip 2222 Serijska št: 1 496 413 3.0. je izmerjen v skladu z direktivo 2006/42/EC. 4 1 Pogled od zgoraj 3 2 1: Na strani razdelilne škatle stiskalnice za grozdje 7 . ki ga oddaja vsaka delujoča stiskalnica za grozdje nameščena na tleh. ki ga oddajajo stiskalnice za grozdje Zračni hrup.

6 76. izražen v dB(A) = LAeq Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert 100 XPert 115 XPert 150 XPert 250 XPert 320 XPert 450 Točka 1 70. Ne pas porter les protections auditives adaptées peut engendrer la surdité 3 .Hrup.2 62.8 76.5 Točka 4 73.7 74.9 86.4 75.6 74. ki ga oddajajo stiskalnice za grozdje 8 .7 71.1 75.8 75.3 Okolje: 55.4 72.7 104.9 77.7 99.5 Točka 3 73.2 77.6 48.6 55.1 78. izraženega v dB.8 72.4 81.3 107 109 Te vrednosti so nižje od 135 dB. 3.7 76.5 73.5 57.8 76. Les opérateurs doivent être formés et informés des risques auditifs liés au non-respect des consignes.1 77.3 Eksperimentalne vrednosti Najvišja vrednost presežka zvočnega tlaka izmerjenega v 1 točki.2 46.6 2 mn Le port de protections auditives est obligatoire lors de l’utilisation d’un pressoir.7 84.7 Točka 2 73.3.4 Nivo zvočnega tlaka Neprekinjeni ekvivalent in izmerjeni nivo zvočnega tlaka. Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert 100 XPert 115 XPert 150 XPert 250 XPert 320 XPert 450 103.5 104.

ki napaja stiskalnico. • Ko se sproži prekinjevalnik toka(L. napajalnik 24 V in transformator. • V primeru odklopa – in potem. jih zamenjajte z originalnim Bucher Vaslin delom in preverite oznake na njihovi identifikacijski ploščici. • Na pnevmatski napeljavi stiskalnice je nameščen zapečateni varnostni ventil. nastavljen na 2. Ti elementi morajo biti brezhibni in nameščeni na svojih mestih stiskalnice za grozdje.) "turbine". • Varnostno tlačno stikalo zaustavi delovanje stiskalnice v primeru previsokega tlaka v cisterni. bo delovanje stiskalnice prekinjeno. • Zaklepno ločevalno stikalo na stiskalnici za grozdje omogoča popolno ločitev stiskalnice od električnega omrežja. ki napaja zatesnitev vrat. 9 . Cisterna se samodejno postavi v položaj za polnjenje in oglasi se alarm.1 Varnostni elementi stiskalnice za grozdje Bucher XPert • Stiskalnice za grozdje Bucher XPert so opremljene z zaščitnimi ohišji. Cisterna se prične zračiti. • Magnetno-toplotni prekinjevalniki tokokroga ščitijo motorje. se na zaslonu prikaže stran prekinjene funkcije in zahteva za potrditev ponovnega zagona (samo za funkcijo stiskanja) : • za ponovni zagon postopka • za dokončno ustavitev • Če pride do neobičajnega padca zračnega tlaka v omrežju. da se sproži varnostni element ali da pride do prekinitve dobave elektrike se stiskanje grozdja prekine. • Če pride do neobičajnega padca stisnjenega zraka. je postopek prekinjen. • Dva gumba za ustavitev v sili se nahajata: eden na plošči oddaljenega nadzora ter drugi na hrbtni strani stiskalnice za grozdje in omogočata zaustavitev v vsakem trenutku. ko je stiskalnica za grozdje v ciklu stiskanja. Ko je napajanje ponovno vzpostavljeno. Razpočnega diska ni dovoljeno nadomestiti z običajnim čepom.2 bara.Varnostne naprave 4. Opomba: V primeru. "vrtenja cisterne". Neupoštevanje tega pogoja bo povzročilo takojšnjo razveljavitev garancije proizvajalca stiskalnice Bucher Vaslin Če morate zamenjati varnostne elemente. Te elemente je potrebno pred uporabo obvezno namestiti na stroj. Čim opravite ponastavitev s pritiskom zelenega gumba « vklop stiskalnice (grape press power up) ». označevalna lučka potisnega gumba na dvojni dotik ugasne in slišali boste zvočno opozorilo. Ti elementi preprečujejo nevarnost eksplozije v tanku.4 . ko ste težavo rešili – ponastavite prekinjevalnik tokokroga (električna plošča). Označevalna lučka potisnega gumba na dvojni dotik bo ugasnila in zaslišalo se bo zvočno opozorilo. "praznjenja" ali "kompresorja" se oglasi alarm. se na zaslonu pojavi: čakanje na ponastavitev (waiting reset).

ki jih lahko povzroèi sproženje prekinjevalnika tokokroga glavnega kompresorja Sprožitev prekinjevalnikov tokokroga motorja kompresorja lahko povzročijo različne okvare. vendar v vsakem primeru ročno ponastavite prekinjevalnik tokokroga. Ta poseg na električni opremi mora opraviti kvalificirano in pooblaščeno osebje. Stiskalnica bo še delovala.2.2 Napaka tlaka pomožnega kompresorja Manjši od skupine "vgrajenih kompresorjev" proizvaja stisnjeni zrak za pnevmatične dele stiskalnice. To se lahko zgodi v veliko primerih. Tretji primer: Stiskalnica za grozdje deluje in potrebno je uporabiti kompresorje.2. ko ste težavo odpravili. se na ekranu prikaže sporočilo o napaki 4 . Če se je sprožil eden od dveh prekinjevalnikov tokokroga kompresorjev. Nikdar in v nobenem primeru.Varnostne naprave 10 .1 Nesreèe. Ta varnostni sistem preprečuje napihovanje membrane. Če stiskalnica ve č mesecev ne deluje in preden predate stroj v ponovno uporabo preverite. ko so vrata odprta. Če tlak v tem omrežju pade pod 3 bare. vendar z zmanjšano zmogljivostjo.2 Bucher XPert 100 .v primeru neustreznega upravljanja .115 vgrajeni varnostni elementi kompresorjev (opcija) 4. 4. je opozorilna lučka signala "delovanja" na gumbu za vklop/izklop ugasnjena. da varnostni sistem odpiranja in zapiranja vrat deluje pravilno. To bi . seveda potem. se na zaslonu PLC prikaže sporočilo. 4.lahko povzročilo počenje membrane s posledičnim izpuščanjem.Varnost vrat Stiskalnica za grozdje je opremljena z varnostnim sistemom odpiranja in zapiranja vrat. Splošni primer: Če se je sprožita oba prekinjevalnika tokokroga glavnega kompresorja. ne deluje in prižgana je opozorilna lučka "delovanja". Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo. ki opisuje naravo napake. ne spreminjajte varnostnega sistema odpiranja in zapiranja vrat. Isto kot v drugem primeru. stiskalnice za grozdje ni mogoče zagnati. Prvi primer: Vklop stiskalnice Če se je sprožil eden od dveh prekinjevalnikov tokokroga glavnega kompresorja. Drugi primer: Stiskalnica za grozdje je priklopljena.

V primeru preseganja tlaka ta možnost zapre ventil aksialnega polnjenja. 1: Giljotinski ventil 2: Električni varnostni element za aksialno polnjenje 3: Oddušni varnostni ventil (razpočni) 4: Upogljiva cev 5: Cev 4 . saj je to edini varnostni element pred razpočenjem razpočnih diskov (cisterne in aksialnega polnjenja).3 Varnostni elementi aksialnega polnjenja (opcija) Ta možnost dopolnjuje izbiro «aksialnega polnjenja». Tlačno tipalo je mogoče nastaviti. katerega privzeta nastavitev je 2 bara.4. ki je nameščena na tlačno tipalo 2.Varnostne naprave 11 . Pri pretiranemu tlaku lahko pride do mašenja drenažnih kanalov stiskalnice za grozdje. Pretiran tlak bo poslal napajalni črpalki ukaz za prenehanje delovanja. Vključuje cev 5. To opremo toplo priporočamo. prosimo pokličite distributerja ali Bucher Vaslin. To opremo lahko namešča samo pooblaščeno osebje Bucher Vaslin.

« Sporočila o napakah ». Elles détectent la pénétration de tout objet ou corps opaque dans les zones où la rotation du pressoir peut entraîner un blocage.7 Pomoč pri popravilu Na vsaki stani vrat so na cisterno privarjene palice. ki se uporabljajo kot "zasilna pot" za dela v cisterni in na stiskalnici grozdja 4 . 4. glej poglavje 17 .6 Pomoč vzdrževanja V primeru.4. La rotation du pressoir s’interrompt si la coupure de la barrière immatérielle est détectée. da se na zaslonu nadzorne plošče pojavi napaka. il faut remédier à la cause du problème puis réarmer. 4. 4.Varnostne naprave 12 . Dans ce cas de figure.4 Fotoelektrične celice Les cellules photoélectriques de sécurité C sont placées de part et d’autre du pressoir. Prosimo pokličite distributerja ali Bucher Vaslin.5 Varnost cisterne Ta varnostni ukrep prekine delovanje stiskalnice v primeru prelitja vsipalnika mošta in pretakne stiskalnico v položaj zaustavitve pretoka soka (le če so vrata stiskalnice zaprta).

D= dolžina Š= širina V= višina (dimenzije v Razporedilni drog Stiskalnice Bucher XPert mm) a b D Š V Masa v kg XPert 100 1950 2460 5755 2200 2580 4000 XPert 115 2150 2650 6255 2200 2580 4150 XPert 150 2150 2650 6320 2455 2720 4550 XPert 250 2450 3150 7150 2925 3350 6800 XPert 320 3120 3480 8380 3100 3440 8100 XPert 450 9070 3340 3440 12000 13 .Nameščanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert Pri postopkih premikanja in obešanja naprav zagotovite upoštevanje vseh zahtevanih previdnostnih ukrepov za preprečevanje telesnih poškodb in materialne škode.5 .1 Premikanje Za dviganje stiskalnice. 5. ki sta pritrjeni na cisterno. obvezno uporabite dvižni ušesi.

Dimenzije v mm • Stiskalnice za grozdje morajo biti nepremièno pritrjene na nosilno strukturo: ploðèe za pritrjevanje okvirja imajo izvrtine za vijake HM 12. da je zagotovljeno dobro prenaðanje celotnega kompleta (struktura in stiskalnica) dinamiènih in statiènih obremenitev. Plošča oddaljenega nadzora (45 kg) .Prost dostop do stikal za zasilno ustavitev . ki se pojavijo pri delovanju. pohodne površine.Nameščanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 14 . stopnice itd.5.Vzdrževanje . • Celotna namestitev bo morala zagotavljati običajno delovanje stiskalnice grozdja z vsemi originalnimi Bucher Vaslin zaščitami in ohišji. strogo upoštevajte navodila za namestitev in preverite. 5 .Varnost oseb (zaščite) . • Nosilni okvir mora ustrezati veljavnim gradbenim zahtevam. • Iz teh razlogov mora biti za namestitev oddaljene nadzorne plošèe izbran najboljši položaj.2 Namestitev Če se v bližini stiskalnice nahajajo prometna območja. da vsa napeljava ustreza veljavnim zahtevam varnosti: .Dostopnost (ergonomičnost) .Nadzor delovanja .Čiščenje Glej tudi varnostna navodila na začetku tega priročnika.

Stiskalnica za grozdje mora biti nameščena vodoravno (zagotavljanje naklona za odtekanje soka iz cisterne ni potrebno).3 Postopek nastavitve transport uporaba Zaradi lažjega transporta stiskalnice za grozdje Bucher XPert so stranske zaščite odstranjene. S temi zaščitami ravnajte previdno. in po možnosti pred priklopom elektrike stiskalnice na napajalno omrežje v kleti. ki je dobavljena s stiskalnico. Stranske zaščite se nahajajo v škatli. morate obvezno namestiti stranske zaščite v položaj uporabe. ki odgovarjajo okvirju stiskalnice. Pred uporabo stiskalnice za grozdje. njihovi nosilci pa bliže cisterni.Nameščanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 15 .5. Med montažo upoštevajte oznake na delih. 5 .

5 .o Po zadnji nastavitvi in pred prvim zagonom ne pozabite montirati dvižnih ušes 2 in transportne točke 1.Nameščanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 16 . saj jih boste moral nujno namestiti pred naslednjim postopkom premikanja ali transportom stiskalnice grozdja. Te dele in njihove vijake skrbno shranite.

Pomembno: Vse identifikacije prekinjevalnikov tokokroga se pričnejo s črko Q.1 Električne povezave stiskalnice za grozdje Električno povezavo stiskalnice ali druge naprave morajo brezhibno izvesti električarji. 6.1.Priklop na omrežja 6. Na vsak prekinjevalnik je pritrjena identifikacijska nalepka. Električni priklop mora biti narejen skladno s shemo elektrike.1. 17 . najdete na koncu sheme ožičenja.2 Zaščita tokokroga Prekinjevalniki tokokroga se nahajajo v razdelilni škatli. Nepravilno povezane žice lahko povzročijo nevarno naelektritev kovinskih delov.6 . ki se nahaja v glavni omarici. Skladnost med identifikacijo prekinjevalnika tokokroga in delom. ki ga ščiti. ki je priložena stiskalnici za grozdje ali v skladu z splošno shemo instalacije.1 Priklopi na omrežje Stiskalnica je povezana neposredno na prekinjevalno stikalo. ki so pooblaščeni za delo na nizkonapetostnih omrežjih (manj od 1000 V). Namestitev kabla in sam kabel morata odgovarjati veljavni zakonodaji o varnih električnih pogojih. 6.

4 kW Moč 460 V 60 Hz 21. 6 .7 kW 37 kW 15.6 kW 21.2 kW 18 kW 18 kW 22 kW 23. ki ga priporoča Bucher Vaslin za kable dolžine manj od 100 m: Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert XPert XPert XPert XPert XPert 100 115 150 250 320 450 4 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm² 10 mm² 16 mm² Presek kabla napajanja tip tip tip tip tip tip pri 400V 50 hz 4G4 4G6 4G6 4G10 4G10 4G16 Presek kabla napajanja 10 mm² 16 mm² z vgrajenim tip tip kompresorjem 4G10 4G16 pri 400V 50 hz Največji dovoljen presek napajalnega kabla za stiskalnico za grozdje Bucher XPert je 16 mm².6 kW 26. Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert XPert XPert XPert XPert XPert 100 115 150 250 320 450 Moč 400 V 50 Hz 12.3 hP 29.2 kW 30 kW kompresorjem pri 400V 50 hz Presek kabla napajanja 29 kW 36 kW z vgrajenim kompresorjem pri 460 V 50 hz 39.6.9 hP 38.7 hP 60.3 hP Presek kabla napajanja z vgrajenim 24.3 hP 35.3 hP 29.4 kW 28.7 kW 21.1.5 kW 44.8 hP Presek kabla napajanja.4 hP 48.3 Električne značilnosti Standardna napetost omrežja: • 400 V ± 5% trifazna 50 HZ + ozemljitev • 460 V ± 5% trifazna 60 HZ + ozemljitev Moč: Ti podatki sozgolj informativni (glej oznako na ploščicah motorjev).Priklop na omrežja 18 .

6. Za večje moči se posvetujte z vašim predstavnikom ali podjetjem Bucher Vaslinom.ki je opozorilna lučka vklopa/izklopa .« Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS ». 6 . Nepravilno povezane žice lahko povzročijo nevarno naelektritev kovinskih delov.4 Prvi priklop Preverite.115 električni priklop kompresorjev (opcija) Električni priklop stiskalnice ali druge naprave morajo brezhibno izvesti električarji. 6.1. da se turbina (praznjenje. Ta sistem preverja povezanost faz in omogoča kompresorjem zagon v pravi smeri. Če se pri prvem priklopu signal "delovanja" stiskalnice za grozdje .3 Pomožna črpalka za vračanje mošta (opcija) Na stiskalnico je možno povezati črpalko za vračanje mošta.2 Bucher XPert 100 . ki je priložena stiskalnici za grozdje ali v skladu z splošno shemo instalacije.6.Priklop na omrežja 19 .ne prižge. zamenjajte dve fazi. poskusite na prikazu zaslona nadzorne plošče odkriti za kakšno vrsto napake gre: • Če fazi v razdelilni škatli nista vezani pravilno. Pomembno: Komplet elektrike vključuje fazni nadzor. V nasprotnem primeru zamenjajte dve napajalni žici v stikalu. Električne značilnosti Glej tudi 6.3 « Električne značilnosti ». Električni priklop mora biti narejen skladno s shemo elektrike. ki so pooblaščeni za delo na nizkonapetostnih omrežjih (manj od 1000 V). Glej tudi poglavje 11 . dekantiranje) in cisterna stiskalnice grozdja vrtita v pravi smeri. Največja moč te črpalke je 3 kW.1. ki se nahaja v glavni omarici.

6.Priklop na omrežja 20 . uporabljenih programov. Napajalni tlak stiskalnice za grozdje Bucher XPert mora biti nastavljen med 7. 6 . Pokličite vašega distributerja ali Bucher Vaslin. sprostilni ventil kanala. itd.5 in 10 barov. z morebitno povezavo na zbiralno posodo za zrak. Potrebno je upoštevati dimenzije cevovodov.4 Pnevmatske povezave Stisnjeni zrak mora dobavljati kompresor ločen od stiskalnice. kondenzator. Nameščene cevi napačnega premera povzročajo nepravilno delovanje vaše Bucher XPert. Količina pretoka kompresorja in prostornina zaloge zraka. ki ga je potrebno dobaviti sta odvisna od števila stiskalnic in količine polnjenja ter odjema. itd. Minimalni pretok za postopke stiskalnice pri najmanjšem dvigu tlaka za 10 mbarov na sekundo: Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert 100 XPert 115 XPert 150 XPert 250 XPert 320 XPert 450 Pretok 360 414 540 900 1152 1620 (m3/h) Pnevmatska napeljava mora ustrezati uredbam v zvezi s pnevmatiko (filter.) in s splošnimi veljavnimi varnostnimi zahtevami.

6.1 Skeletna shema pnevmatske napeljave 1: Kompresor 2: Upogljive cevi 3: Zaloga zraka z opremo.4. ki je v skladu z veljavno zakonodajo 4: Varnostni ventil 5: Naklon večji od 1 % 6: Oddušni ventili kanala za vsako nizko točko 7 : Priloženi zaklepni ločevalni ventil.Priklop na omrežja 21 . Potrebno ga je namestiti 6 .

(glej podpoglavje 15. Redno izpušèajte kondenzate iz pnevmatske napeljave (reduktor tlaka.2 Povezave stiskalnice za grozdje 1: Dovod zraka 2: Zaklepni ločevalni ventil (namestiti ga je potrebno pred stiskalnico) 3: Reduktor tlaka 4: Ventili kanala za odtakanje kondenzacije 5: Turbina 6: Zaloga zraka 7: Rezervni oddušni ventil kanala Vsaka stiskalnica za grozdje Bucher XPert je opremljena z reduktorjem tlaka s filtrom (filtrski vložek 160 mikronov). Pnevmatsko povezavo se izvede preko izbočenega vhoda (1 ali 1’’1/2 za pline). 6 . turbino in zaloga zraka).Priklop na omrežja 22 .10 « Čiščenje napeljave merilnika pretoka »). Reduktor tlaka je nastavljen na 6 barov.4.6.

2 Avtomatsko pranje (opcija) • Najmanjši notranji premer za dobavo vode:25 mm • Najmanjši tlak za dobavo vode: 3. • Preverite.6. Glej podpoglavje 11.5.5.3 6 6.3 5.1 Visokotlačno pranje s curkom Vsaka stiskalnica za grozdje Bucher XPert . potrebna za 360 360 520 710 850 1000 eno pranje (l) Pazite: Voda se odvaja preko izhoda zbiralne posode 6 .5 bara • Zahteve za vodo za samodejno pranje Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher Bucher XPert 100 XPert 115 XPert 150 XPert 250 XPert 320 XPert 450 Najmanjši trenutni pretok 5. 6. da je odjem vode za spiranje vrat in cisterne predviden v bližini stiskalnice.8.3 8. • Odpadno vodo povežite na ustrezno omrežje.Priklop na omrežja 23 .7 « Avtomatsko notranje pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem vode in zraka ».6 7.5 Povezava na dobavo vode 6. Z visokotlačnim pralnikom sta dobavljeni dve napravi: • vodna puška in upogljiva cev dolžine 8 metrov za splošne postopke čiščenja kadi za sok (na primer) • in upogljiva cev dolžine 8 metrov opremljena s čistilnikom cevi za postopke čiščenja odtočnih kanalov.6 (m3/h) Količina vode.razen če ste izbrali možnost "samodejnega pranja znotraj odtočnih kanalov" .je opremljena z visokotlačnim pralnikom. • Najmanjši pretok za visoko-tlačni pralnik mora znašati 1000 l/h.

Stiskalnice za grozdje nikdar ne polnite prehitro: pretirana hitrost zmanjša količino polnjenja in povzroči zelo dolg čas odcejanja pred samim stiskanjem. Zato je za cevi potrebno poskrbeti podporo S. da je stiskalnica v položaju za polnjenje. itd.5 « Priporočila za postopke polnjenja stiskalnice »). Povezavo nepremičnih cevi (nerjavno jeklo. 1: Giljotinski ventil 2: Električni varnostni element za aksialno polnjenje 3: Razpočni disk 4: Upogljiva cev 5: Cev S: Nosilna roka 24 .1 Polnjenje skozi vrata Prepričajte se. ki olajša polnjenje in enakomerno porazdelitev grozdja v cisterno stiskalnice ne glede na način polnjenja: zaboji. transportni trak. Eno ali dvoje polnilnih vrat zagotavlja široko odprtino.5 bara.2 Aksialno polnjenje (opcija) Možnost aksialnega polnjenja je sestavljena iz prirobnice. Povprečno trajanje polnjenja je okrog 30 minut.7 . PVC) stiskalnice izvedete z upogljivo cevjo 4 (dolgo okrog 1 meter) tako.1. črpalka. da teže cevi ne prenaša zbiralni bazen stiskalnice. ki se jo poveže z upogljivo linijo s 150 mm notranjega premera in razpočnim diskom 3.1 Polnjenje s pridelki Stiskalnice za grozdje Bucher XPert se polnijo skozi vratne odprtine.Polnjenje s pridelki in odcejanje 7.1. ki se razpoči. če tlak grozdja preseže 2. (Glej tudi podpoglavje 11. 7. 7.

n'a pas d'incidence sur sa conduite tant que celle-ci est préalablement activée en page de configuration.La vanne de remplissage axial peut se piloter depuis le pupitre de commandes au moyen de la touche . La provenance de la vanne. qu'elle soit de Bucher Vaslin ou d'un autre fournisseur. Consultez votre concessionnaire Bucher Vaslin ou la société Bucher Vaslin pour la configuration de cette commande optionnelle.1 Odcejanje sokov Glede na izbrano možnost imajo izhodi iz kadi za sok spremenljivo usmeritev in povezovalno prirobnico za cevi. 7. ki je prilagojena izbrani možnosti.2. 1: Čep za čiščenje 2: Merilnik pretoka 3: Vhodna vrata kadi za sok Butcher Butcher Butcher Butcher Butcher Butcher Dimenzije v mm XPert XPert XPert XPert XPert XPert 100 115 150 250 320 450 Velikost kadi (litri) 460 460 460 850 850 1300 A 220 220 220 220 250 250 B 180 180 180 180 210 210 8 lukenj Ø 18 Izhod C 100 100 100 100 125 125 sokov D 250 250 250 250 285 285 E 210 210 210 210 240 240 8 lukenj Ø 18 F 125 125 125 125 150 150 7 .Polnjenje s pridelki in odcejanje 25 .2 Odcejanje pridelkov 7.

Glavna načela • Cevi morajo biti čim krajše. fermentirano). • Pri izbiranju mošta (opcija).2. te ventile lahko upravlja stiskalnica (upravljanje do največ 7 ventilov vključno z izhodnim ventilom vode za spiranje). la tuyauterie raccordée en sortie de la maie peut nécessiter d'être soutenue par un support défini à votre convenance afin de ne pas endommager la maie. Programi praznjenja morajo biti nastavljeni eksperimentalno in ponovno preizkušeni po vsaki zamenjavi grozdja (sveže.3 Odstranjevanje suhih tropin Odstranjevanje suhih tropin lahko izvedete skozi vrata (nasproti kadi za sok) ali skozi dvoje vrat stiskalnice za grozdjea.Polnjenje s pridelki in odcejanje 26 . ločenih z ventili na izhod kadi za sok iz stiskalnice za grozdje.2 Sortie de maie • Selon votre installation. Obstaja možnost neposrednega nadzora sistema za odstranjevanje tropin na stiskalnici ali z zunanjim nadzorom. Po potrebi pokličite vašega predstavnika Bucher. Pred vsakim delom na stiskalnici za grozdjese prepričajte.2. Tropine je mogoče odstranjevati z različnimi sistemi vijakov. Če odstranjevanje ne deluje. 7. Stranski drenažni kanali usmerjajo suhe tropine proti sistemu za odlaganje. Glej poglavje 11.7 « Faza praznjenja ». 7. 7. ki so opremljene s samodejnim izbirnikom sokov (opcija). Za doseganje postopka praznjenja mora biti hitrost odpiranja vrat odgovarjati zmogljivosti sistema za odstranjevanje (trak. da ni pod napetostjo (zaklenite ločevalno stikalo) in da je stisnjeni zrak izpuščen iz vseh napeljav. preverite. • Poskrbite za pravilen dostop za čiščenje kadi za sok in cevi.3 Odtekanje pralne vode Pri stiskalnicah. pecljano. V vsakem primeru mora stiskalnica za grozdje prejeti podatek "drenaža v teku". drugo) nameščenega pod stiskalnico. pasov itd. vijak. je nemogoče poslati ukaz za postopek praznjenja. da odprti ventil ustreza odtekanju vode izplakovanja. • Obstaja možnost povezave več cevi. 7 .

Potem se prične novi cikel vzdrževanja tlaka. V cisterni membrane 3 pokriva polovico površine cisterne.8 .2. • Premiki vrat cistern so računalniško podprti. • Obstaja možnost usmeritve izhoda za sokove iz kadi za sok proti desni ali levi strani stiskalnice. Slednja se lahko vrti. drenažni kanali. dekompresija. Vrtenje cisterne vključuje mletje grozdja.1 Pnevmatsko stiskanje Pri postopku polnjenja skozi vrata 1 pade grozdje v vodoravno cisterno 2. ki se nahaja med membrano in steno cistern iztroši. po čemer se zrak. Ti kanali se odpirajo nad cevnim zbiralnikom 5.Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 8. postopki mletja) je popolnoma računalniško podprt in lahko uporablja 3 načine delovanja: zaporedno ali samodejno. • Cisterna stiskalnice za grozdje. kjer je nameščen. Sokovi se zbirajo v posodi. 27 . Membrana se nato potisne proti steni cisterne. Program stiskanja (dvig tlaka.1 « Odcejanje sokov »). Ta tlak se vzdržuje spremenljivo dolgo časa. Sokovi padajo iz drenažnih kanalov 4. Organ. Membrana se premika in stiska grozdje proti cisterni in drenažnim kanalom. • Glede na izbrano možnost bo povezava cevi za odtekanje sokov različna (glej podpoglavje 7. Tlak je mogoče nastaviti na vrednosti med 0 in 2 bara. cevni zbiralnik in kad za sok so izdelani iz nerjavnega jekla. Med postopkom stiskanja: stisnjeni zrak je poslan med membrano in steno cisterne. ki se imenuje kad za sok.

Stiskalnica lahko shrani 10 spremenljivih programov.8. bo prišlo do dekompresije brez vrtenja cisterne.Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 28 .2 Zaporedno delovanje Program stiskanja določi uporabnik. ki ustreza vsakemu koraku tlaka: 0 do 40 minut • Število obratov. 8 . Pomembno:Če je število obratov nastavljeno na 15. (Primer prikaza) T(S1) : Zaporedje S1 čas vzdrževanja tlaka S1 : Zaporedje S1 P(S1) : Tlak zaporedja koraka 1 S1 + S2 : Cikel 1 R(S2) : Mletje v zaporedju Krivulja na dnu zaslona se spreminja glede na nastavitve. Vsak posamezni cikel določa posebno dviganje tlaka in stanje dekompresije (mletje): • Vrednosti naslednjih korakov tlaka: 0 do 2 bara • Premor. Celotni program sestavlja od 1 do 20 zaporedij združenih po ciklih. ki jih mora doseči cisterna za mletje in ki ustreza koncu določenega cikla: 0 do 14 obratov.

Ta naèin zapisa pušèa veliko svobode pri programiranju. Na primer:

• Odcejanje brez tlaka s programiranimi obrati cisterne (tlak = 0).
• Višanje tlaka z naraščajočimi koraki brez vmesnega mletja (št. obratov = 0)

Poleg tega je mogoče do petnajstkrat ponoviti isti cikel (ponavljanje) in povezati različne programe
(naslednji program), (glej poglavji11 - « Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS » in 12 -
« Nastavitve in spreminjanjanje programov ».

Primer: ponavljanje = 2, cikel bo izveden trikrat.

8.3 Avtomatsko delovanje

Program stiskanja določi uporabnik. Stiskalnica lahko shrani do 10 spremenljivih programov. Zelo
poenostavljeno programiranje je omejeno na določanje naslednjih 4 funkcij, ki ustrezajo 5 nastavljivim
časom (T0, T4, T5A, T5, T6) na shemi spodaj:

(Primer prikaza)

Obdobje T0: dinamično odcejanje (opcija)
Cisterna stiskalnice se postavi v položaj za stiskanje (odtočni kanal je na dnu): prosti sokovi tečejo brez
dviga tlaka. Čas ustavitve v tem položaju določa T7. Ko čas T7 poteče, cisterna stiskalnice izvede
celoten obrat in se zaustavi v položaju za stiskanje. V tem položaju ostane za čas T7, in tako naprej.
Skupni čas dinamičnega odcejanja je T0 (nastavitev 0 pomeni, da dinamična drenaža ni bila
Zahtevano).
Nastavljivi parametri:
• Čas T0: 1 do 180 min
• Čas obračanja T7: 1 do 40 min
• Obračanje (ni mogoče spreminjati): 1 obrat

8 - Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS
29

Obdobje T4: Nizkotlačno stiskanje
Stiskalnica najprej izvede dviganje tlaka do tlaka P1. Vrednost nastavitvene točke P1 je mogoče
nastaviti. Tlak P1 se vzdržuje za čas, ki ustreza T1.
Stiskalnica nato izvede postopek dekompresije, membrana je moèno potisnjena ob steno cisterne
(sesanje zraka). Čim je membrana močno potisnjena ob steno cisterne, cisterna stiskalnice za drobljenje
pridelka izvede število obratov, ki ustreza R1.
Potem, in dokler ne poteče čas od pričetka stiskanja, ki je enak T4, stiskalnica ponavlja zgoraj opisani
postopek po vrednostih nastavitvenih točk P1, T1 in R1.
Nastavljivi parametri:
• Čas T4 : 1 do 180 min
• Tlak P1 : od 0,08 bara do vrednosti P2A
• Čas ustavljanja pod tlakom T1 : 1 do 40 min
• Obračanje R1 : 1 do 14 vrtljajev

Obdobje T5A: stiskanje z naraščanjem tlaka (1. rampa)
Ko T4 poteče,stiskalnica za grozdje nadaljuje s svojim ciklom napihovanja, zadrževanja, deflacije in
mletja v obdobju T5A vendar je čas zadrževanja T2A, število obratov mletja je R2A, medtem ko se
vzdrževani tlak stopenjsko povečuje. Stiskalnica sama izvede spreminjanje zadrževalnega tlaka, tako
da zadrževalni tlak ob koncu T5A (skupni čas obdobja) ustreza P2A. Vrednost nastavitvene točke
P2A je mogoče nastaviti.
Nastavljivi parametri:
• Čas T5A : 1 do 180 min
• Tlak P2A : med P1 in P2
• Čas ustavljanja pod tlakom T2A : 1 do 40 min
• Obračanje R2A : 1 do 14 vrtljajev

Obdobje T5: stiskanje z naraščanjem tlaka (2. rampa)
Ko T5A poteče, stiskalnica grozdja nadaljuje s svojim ciklom napihovanja, zadrževanja, deflacije in
mletja v obdobju T5 vendar je čas zadrževanja T2, število obratov mletja je R2, medtem ko se
vzdrževanja tlaka stopenjsko povečuje. Stiskalnica sama izvede zadrževanje spreminjanja tlaka, tako
da zadrževanje tlaka ob koncu T5 (skupni čas obdobja) ustreza P2. Vrednost nastavitvene točke P2
je mogoče nastaviti.
Nastavljivi parametri:
• Čas T5 : 1 do 180 min
• Tlak P2 : med P2A in 2 baroma
• Čas ustavljanja pod tlakom T2 : 1 do 40 min
• Obračanje R2 : 1 do 14 vrtljajev

8 - Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS
30

Obdobje T6: stiskanje pri največjemu tlaku
Načelo je isto kot pri obdobjih T4, T5A in T5 vendar je zadrževalni tlak P2, čas povečanja je T3, število
vrtljajev za mletje je R3 in skupni čas obdobja je T6.
Nastavljivi parametri:
• Čas T6 : 1 do 180 min
• Tlak P2 : med P2A in 2 baroma
• Čas ustavljanja pod tlakom T3 : 1 do 40 min
• Obračanje R3 : 1 do 14 vrtljajev

Pomembno:
• Funkcija dinamične drenaže ni obvezna, nastavitev T0 = 0 pomeni, da dinamična drenaža ni bila
zahtevana.
• Pri vrednosti 15 R1, R2A, R2 in R3 je ukazana dekompresija cisterne brez vrtenja.

8.4 Program za stiskanje Organ

8.4.1 Postopek Organ

Organ® je samodejni postopek sprejemanja odločitev, ki ga nadzira odtekanje soka. Stiskalnica lahko
shrani do 10 spremenljivih programov.
Iztiskanje mošta je določeno v skladu s cilji upravljavca:

• želena stopnja odtekanja;
• dodeljeni čas;
• vrsta grozdja za stiskanje;
• največji zahtevani tlak.

Organ® je primeren za vse vrste vina.

8.4.2 Osnovno naèelo delovanja

• Stiskalnica je opremljena z merilnikom nivoja soka v kadi za prestrezanje soka iz katerega se
izračuna pretok soka.
• Nadzor metode obdelave Organ® sloni na merjenju razmerij
• Glede na kakovostne ali proizvodne cilje upravljavca, postopek analizira reakcijo pridelka in nastavi
programiranje na trenutni osnovi.
• Delovanje je samodejno.
• Organ® združuje vse fizikalne in enološke parametre, ki pokrivajo obnašanje pridelka.

Za več podrobnosti glej poglavje 12.8 « Nastavitve zaporednih programov ».

8 - Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS
31

5.3 Konec maceracije Ko je dosežena želena kakovost (barva.2 Homogenizacija Cikli homogenizacije vključujejo določeno število obratov cisterne stiskalnice. vonjav.Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 32 . 8. vonjava.8.5. ki so "sproščeni" iz trdnih delcev grozdja. 8 . 8.).5 Maceracija in homogenizacija 8. itd. v tekoči fazi.5. Opomba Maceracijo je potrebno izvajati pod nadzorom in ostaja odgovornost upravljavca. Intenzivnost ciklov homogenizacije mora biti zmerna.1 Maceracija Običajno je kratka in se pogosto izvaja pri zmernih temperaturah (pod 20°C). itd. Namen homogeneizacije ciklov je "ohranjanje" barve. nadaljujte s fazo odcejanja. taninov (čim je prisoten alkohol). pogostost ciklov homogenizacije je odvisna od hitrosti sproščanja fenolnih komponent in skupnega trajanja maceracije.

5 « Stiskanje majhnih količin grozdja ». Uporabna priporočila Da bi preprečili poškodbe membrane ali upogljivih odvodnih kanalov. Glej podpoglavje 11.6.9 . Položaj v cisterni XPert 100-115 XPert 150 XPert 250 XPert 320 XPert 450 33 .Dodatna oprema 9. ne stiskajte premajhne količine grozdja. Vzdrževanje Da bi zagotovili visoko učinkovitost tridimenzionalne drenaže. zbirajo sokove iz grozdja. nameščeni na nekatere drenažne kanale. je redno čiščenje čistilnih odvodov in drenažnih kanalov bistvenega pomena.1 Tri-dimenzionalna drenaža Upogljivi drenažni kanali.

1 Postopno odpiranje maceracijskih ventilov Ta možnost vkljuèuje: • Ventile in razpočni disk. 9. Obstajata dve možnost: • Ročni ventili 1 • Pnevmatski ventili 2 Maceracijo grozdja v cisterni stiskalnice za grozdje omogoča zaprtje izhoda drenažnega kanala. Pnevmatske ventile nadzira oddaljena nadzorna plošča. se pnevmatski ventili odprejo samodejno. 9 . Maceracijo grozdja v cisterni stiskalnice za grozdje omogoča zaprtje izhoda drenažnega kanala. Če pride do ukaza za stiskanje.Dodatna oprema 34 . Pnevmatske ventile nadzira oddaljena nadzorna plošča.2. • Plovec z dvema nivojema v kadi za sok stiskalnice za grozdje.2 Maceracijski ventili Ta možnost vključuje ventile in razpočni disk.9.

ko je odprta zadnja skupina. se skupina ventilov samodejno zapre. ki se nahaja na cisterni s tem namenom. ki se nahajajo na vrhu cisterne. ki jo nadzira nivo soka).4 « Faza polnjenja ». Ko spodnji nivo ni dejaven za čas n sekund (spremenljivi parametri). cisterne nikdar ne napolnite čez 85% njene zmogljivosti. dokler varnostni razpočni disk ne bi počil. skupina. • Zagon funkcije maceracije glej podpoglavje 11. spodnji nivo v kadi za sok pa ni aktiven za čas x sekund. Če ta pogoj ni upoštevan. Če je izdan ukaz za stiskanje grozdja je odpiranje pnevmatskih ventilov samodejno. V primeru aksialnega polnjenja.Dodatna oprema 35 . • Namestite ustrezno pripravo za odvajanje soka v hranilno cisterno (cev neposredno v podzemno cisterno ali povezavo preko črpalke. • Stiskalnico za grozdje zaklenite v zgornji položaj z odprtimi vrati.Delovanje Ko upravljavec zažene funkcijo odpiranja ventila (cisterna v položaju za polnjenje). bo garancija za stiskalnico grozdja Bucher Vaslin razveljavljena. Ob koncu maceracije odstranite sok tako. če so zagotovljeni naslednji koraki: • Prepričajte se.2 Maceracija grozdja Maceracijski ventili lahko preprečijo pretok sokov skozi drenažne kanale. Napeljava stisnjenega zraka ali ročnih ventilov na zbiralniku soka mora biti obvezno izvedena z nameščenim razpočnim diskom (originalni del Bucher Vaslin) na prirobnici. Če so ventili za odvajanje soka zaprti. bi namreč aksialno polnjenje pri zaprtih vratih povzročilo postopno stiskanje zraka v stiskalnici za grozdje. skupina ventilov. Postopek je končan.2. • Polnite skozi vrata. Zaradi nevarnosti ekspanzije grozdja. v položaju "vrata zgoraj" in pri odprtih vratih. Če je dosežen zgornji nivo v kadi za sok. Referenčna številka razpočnega diska Bucher XPert: 60001012 9. je potrebno polnjenje izvajati v mirovanju. kot je to pri avtomatskem pranju stiskalnice za grozdje (opcija).« Nastavitve in spreminjanjanje programov ». 9 . ki je še posebej izrazita ko se prične fermentacija. da od zgornjega zaporedoma odprete vsak ventil. se odpre 1. Ko spodnji nivo ni dejaven za čas x sekund (spremenljivi parametri). ki je aktivna ves čas maceracije. Ta ureditev omogoča maceracijo kratkega trajanja. Za spreminjanje parametrov glej poglavje 12 . se samodejno odpre 2. da so maceracijski ventili zaprti. se postopek odpiranja ponovno zažene.

3 « Varnostni elementi aksialnega polnjenja (opcija) ». 9 .2 « Homogenizacija ». To črpalko nadzira tipalo nivoja 2. Tega načina se ne sme uporabljati pri maceraciji s fermentacijo (rdeča vina). Pomembno Ta način je priporočljiv za kratke čase maceracije brez fermentacije (pelikularna maceracija (maceracija bele drozge). ki se ga namesti v notranjost kadi za sok. zaprite vrata in z ustreznim programom spremenite način stiskanja. Glej odstavek 8.Med maceracijo lahko izvedete homogenizacijo.5.4 Elektrièna varnost pri aksialnem polnjenju Za več podatkov glej podpoglavje 4.Dodatna oprema 36 .1. 9.3 Aksialno polnjenje Za več podatkov glej podpoglavje 7. • Po pretoku prostih sokov pustite ventile odprte.2 « Aksialno polnjenje (opcija) ». pridelava vina rose L). 9. 9. Največja moč te črpalke ne sme presegati 3 kW.5 Pomožna črpalka za vračanje mošta Pri tej možnosti lahko črpalko za vračanje mošta povežete na 1 in jo nadzirate.

4 « Avtomatsko notranje pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem vode in zraka (opcija). • Samodejno napravo za vbrizgavanje zraka in vode. Čiščenje poteka z vbrizgavanjem vode in zraka. Namestitev te opreme mora izvesti pooblaščeno osebje Bucher Vaslin. • Vhodno cev za vodo 2 znotraj podstavka stiskalnice za grozdje in povezavo stisnjenega zraka na napeljavo napajanja stiskalnice. se sistem vbrizgavanja samodejno postavi pred vsak izhod. ». ki se nahajajo na prostih koncih vsakega drenažnega kanala cisterne. ki napaja stiskalnico.6 Avtomatsko pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem zraka in vode Ta možnost ni skladna z možnostjo "tri-dimenzionalne drenaže ".9. se cisterna postavi v položaj za polnjenje. Nadzori so opisani v podpoglavju 11.Dodatna oprema 37 . povežite stiskalnico za grozdje na vodovodno omrežje kleti (najmanjši tlak: 4 bare).8. Ta naprava uporablja tudi stisnjeni zrak. Ko je bil izpran zadnji drenažni kanal. 2 = Vhod vode 1 palec. plinski Pri pranju drenažnih kanalov. 9 . Ta možnost vključuje: • Ventili za vbrizgavanje 1. Pri uporabi te možnosti. Vsi ti postopki potekajo samodejno.

7 Giljotinski ventil DN 150 za stisnjeni zrak za aksialno polnjenje To opremo mora na stiskalnico za grozdje Bucher XPert namestiti osebje. Opcija vključuje: • Giljotinski ventil s spoji in pritrdilnimi vijaki ter maticami.1 « Hitrost polnjenja ». brez oklevanja pokličite predstavnika Bucher. Obstaja velika nevarnost zaradi stiskanja. Pred prvim priklopom omrežja stisnjenega zraka na to opremo preglejte vaš sistem (območje dostopa.Dodatna oprema 38 . je vrsta ventila pod kotom ali ne. ki je označeno na skici. itd.9. ki ga je pooblastilo podjetje Bucher Vaslin.). morate poskrbeti za varnost prilagojeno pogojem dostopa in zagotoviti popolno zaščito. Če se ta oprema nahaja v dostopnem območju. da to možnost združite z električno varnostjo za aksialno polnjenje. pohodne poti. Priporočamo. ki omogočajo upravljanje s stisnjenim zrakom v komorah cilindra ventila.5. • Nadzorne električne elemente. ki napajajo cilinder ventila iz pnevmatske napeljave stiskalnice za grozdje. Ne dopustite dostopa do nevarnega območja. Samodejni nadzor ventila je opisan v podpoglavju 11. 9 . • Cevi. Vedno.

Za priklop elektrike za vgrajene kompresorje glej podpoglavje 6. Opcija vključuje: • Nosilec z dvema glavnima in enim pomožnim kompresorjem kot tudi pripomoček za pritrditev naprave na nosilni okvir stiskalnice. Za priklop elektrike za vgrajene kompresorje glej podpoglavje 15. ki je potrebna za delovanje. 9 .5 « Vzdrževanje vgrajenih kompresorjev (opcija XPert 100 .115) ».115 električni priklop kompresorjev (opcija) ». Nadomešča pnevmatsko napeljavo kleti za napajanje stiskalnice za grozdje.8 Vgrajeni kompresorji za Bucher XPert 100 . Delovanje Kompresorjev ni potrebno podmazovati.115 standard Ta oprema ni skladna z možnostjo Organ.Dodatna oprema 39 . ki je potreben za izvedbo stiskanja (največji tlak: 2 bara). • Cevi za povezavo teh kompresorjev na stiskalnico za grozdje.9. • Celotno električno opremo.2 « Bucher XPert 100 . 1: Vhod za kable 2 in 3 Glavna kompresorja 4: Pomožni kompresor 5: Zaklepno ločevalno stikalo Dva glavna kompresorja 2 in 3 dobavljata stisnjeni zrak. Manjši pomožni kompresor 4 skupine “vgrajenih kompresorjev” “nadzira” stisnjeni zrak. ki ga je pooblastilo podjetje Bucher Vaslin. To opremo lahko na stiskalnico grozdja Bucher XPert namestiti le osebje.

ki ga je pooblastilo podjetje Bucher Vaslin.9. Izbirnik sokov je mogoče enostavno očistiti z vodno puško.glede na potrebe . ko je dosežena količina izbora. Ta možnost vključuje: • En izhod za pralno vodo. • Izbor po številki cikla: To opremo mora na stiskalnico grozdja Bucher XPert namestiti le osebje. ki je posledica dekompresije konca cikla. Izbirnik mošta (kot primer): 2 izbirnika + pralna voda 1: Izbirnik mošta 2: Odstranljivi ventil za pralne vode 3: Vhodi za odvajanje soka 9. ki odgovarjajo pretoku stiskanja (odvisno od različice določene v naročilu).9 Izbirnik mošta Izbirnik mošta nadzira ventile za izbor soka na osnovi količine pretoka (po prostornini). 9 . padec tlaka.10 Merjenje prostornine soka (volumetrija) Ta možnost omogoča merjenje prostornine izdvojenega soka z merilnikom pretoka in omogoča njegov izbor.v različne cisterne. če je v teku cikla izvedena zamenjava na izbor 2. ko je dosežen pred-nastavljeni tlak. Najnižja vrednost je odvisna od zmogljivosti stiskalnice (približno 200 mbarov). ne bo vodil do ponovnega izbora 1. Prostornina izdvojenega soka je prikazana na avtomatu za dovajanje . Nastavitvene vrednosti se morajo povečevati. • Dva ali tri izbore mošta. tlaka (po tlaku) ali po številki cikla: • Izbor po prostornini: Do spremembe izbora pride. To pomeni da.Dodatna oprema 40 . Pomembno: Izbira kanalov je nepovratna. kar omogočajo odstranljivi pokrovčki. • Izbor po tlaku: Do spremembe izbora pride.

1 « Vklop ».8. 9. ki ga nadzira stiskalnica.Dodatna oprema 41 .15 « Pošiljanje elektronske pošte ». Glej podpoglavji 10. Glej podpoglavje 11.7 « Oddaljeni nadzor (opcija) » in 11. 9.14 Pošiljanje elektronske pošte Glej podpoglavje 12.13 Spiranje notranjosti cisterne Ta možnost omogoča dodajanje določene količine vode za izpiranje notranjosti cisterne.9. 9 . Služi tudi kot dodatna zasilna ustavitev.11 Žveplanje Ta možnost je omogočena le z možnostjo volumetrije. Za nadzor vode vbrizgane v stiskalnico je potrebno na vodovodni sistem dodati elektromagnetni ventil.3 « Avtomatsko izpiranje notranjosti cisterne stiskalnice (opcija) ». 9.12 Daljinski upravljalec Ta možnost omogoča nadzor vrat cisterne in stiskalnice ne da bi bila potrebna prisotnost osebe za konzolo.

42 . Poleg teh nadzornih elementov obstaja še merilnik. itd. • Na razdelilni škatli (trdno pritrjeni na stiskalnico) za napajanje celotne stiskalnice in za zasilni nadzor. postopki pranja). A = Zaslon na dotik 3 = Zvočno opozorilo B = Start/Stop 4 = Zaklepanje obračanja C =USB vhod 5 =Izklop napajanja pnevmatike cisterne D = Zasilna ustavitev 6 = Obračanje levo/desno 1 = Zaklepno ločevalno stikalo 7 = Napihovanje/Deflacija 2 = Merilnik nadzora tlaka v cisterni Varnostna nadzorna elementa cisterne (4 in 5) se nahajata na strani razdelilne škatle (glej podpoglavje 15.10 . samodejne funkcije (stiskanje. 6 in 17 sta zasilna nadzorna elementa.4 « Pomožni kontrolniki »). (glej podpoglavje 10.1 « Ločevanje in zaklepanje tlačne cisterne stiskalnice ». polnjenje. delovanje stiskalnice v prazno. zaustavitev v sili. ki nadzira zračni tlak v notranjosti cisterne stiskalnice.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS Kontrolniki se nahajajo: • Na oddaljeni nadzorni plošči za postopke: stikalo vklopa/izklopa. praznjenje.

1 Vklop.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 43 . zasilna ustavitev in nadzor tlaka Zaklepno ločevalno stikalo položaj I: vklop položaj 0: izklop Položaj 0 je mogoče zakleniti Merilnik tlaka Ta tlačni merilnik omogoča nadzor zračnega tlaka v notranjosti stiskalnice. 1: USB vhod 2: Start / Stop 3: Zaslon na dotik 4: Zasilna ustavitev 10 .2 Nadzorna plošča Nadzorna plošča stiskalnice Bucher XPert je shematsko razdeljena v 4 območja. 10.10.

ki so povezana z uporabnostjo.3 « Avtomatika ». Glej podpoglavje 15.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 44 . trenutno fazo obdelave. rezervirano za tehnike podjetja Bucher Vaslin 4: Opozorilo o zamenjavi baterije robota.2. Na primer: 1: Faza stiskanja 2: Trenutni program stiskanja 3: Aktiven je način nižanja.1 Območje 1: Zaslon na dotik Zaslon na dotik omogoča dostop do funkcij stiskalnice. zadnjo tekočo napako (po potrebi). Prikazuje sporočila. trenutno funkcijo.10. datum in čas. B: tipke za izbiro načina Ponujajo dostop do 5 načinov delovanja: • Delovni način • Način nastavitev • Način zgodovine postopkov • Način zgodovine napak • Vzdrževalni način 10 . Dostopen samo s kodo. programiranjem. varnostnimi elementi itd. Zaslon na dotik vedno prikazuje naslednje: A: glava Neprestano prikazuje tlak v cisterni.

na katero opozarja zaslon in nato s pritiskom na zeleno tipko gumba "stop/start" opravite ponastavitev. Za zaustavitev delovanja stiskalnice pritisnite rdeči gumb "stop".: spreminjanje parametrov stiskanja). Območje 2: Start / Stop (ponastavitev) Na potisnem gumbu "start/stop" je med zeleno tipko "start" in rdečo tipko "stop" nadzorna lučka. 10 . Pritisnjen gumb: zaustavitev Izvlečen gumb: delovanje je mogoče Zasilne ustavitve nikoli ne uporabljajte za prekinitev običajnega delovanja stiskalnice za grozdje. D: nadzorna lučka Nadzorna lučka se prikazuje na različne načine: Stiskanje ustavljeno Funkcija poteka Prekinitev trenutne funkcije Napaka (z opomnikom T zadnje napake).3 « Odpravljanje napak ». Ob vklopu stiskalnice z uporabo glavnega stikala ali če je odkrita napaka. Območje 3: Zasilna ustavitev. Za zagon stiskalnice najprej – če je potrebno . Ne vpliva na nobeno dejanje.C: tipka stop Tipka omogoča prekinitev katerihkoli postopkov stiskalnice v kateremkoli trenutku. se oglasi opozorilni zvok.odpravite težavo. vedno aktivna. V tem trenutku se bo prižgala nadzorna lučka gumba "stop/start". Glej podpoglavlje 13.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 45 . ki bi ga lahko izvedel upravljavec (npr.

10.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 46 .3 Seznam glavnih tipk na zaslonu na dotik Tipka Uporaba Opomba Načini "Delovni" način Način "izbire nastavitev" Način "zgodovine postopkov" Način "zgodovine napak" Način "izbire vzdrževanja" Delovni način – faza polnjenja Nadzor "polnjenja" z ali brez ponastavitve na nič (opcija) Ukazni tipki samodejnih maceracijskih ventilov 1 zaprto. 2 odprto 1 2 Ukazna tipka maceracijskih ventilov s postopnim odpiranjem 1 2 1 zaprto. 2 odprto Maceracija Pretresanje Izmenjevalno pretresanje 10 .

Tipka Uporaba Opomba Neprekinjeno pretresanje Položaj za vizualni pregled v cisterni Vračanje vrat v zgornji položaj po vizualnem pregledu cisterne Prikaz izbirnika mošta Opcija Ročni nadzor ventila aksialnega polnjenja Opcija materiala Ročni nadzor cisterne Delovni način – Faza stiskanja Ukazna tipka za standardno stiskanje Položaj za vizualni pregled v cisterni Vračanje vrat v zgornji položaj po vizualnem pregledu cisterne Prikaz izbirnika mošta Opcija Zaustavitev med stiskanjem 10 .Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 47 .

Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 48 . Tipka Uporaba Opomba Delovni način – faza praznjenja Ukazna tipka za praznjenje Ukazna tipka za ročno praznjenje Ukazna tipka odlaganja Opcija Prikaz izbirnika mošta Opcija Delovni način – faza pranja Ukazna tipka za pranje Namestitev "vrata spodaj" Namestitev "pralni čep ob strani" Namestitev "pralni čep spodaj" Prikaz izbirnika mošta Opcija Izpiranje cisterne Opcija Daljinsko upravljano Opcija 10 .

Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 49 . Tipka Uporaba Opomba Način nastavitev Nastavitve datuma in časa Različne nastavitve Nastavitve zaslona (svetlost .kontrast) Nastavitve razporeditve sokov Nastavitve maceracije Nastavitve postopka pretresanja Nastavitve zaporednih programov Nastavitve avtomatskih programov Nastavitve programa Organ Nastavitve programa praznjenja Nastavitve žveplanja Opcija Nastavitve izbirnika mošta 10 .

Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 50 . Tipka Uporaba Opomba Način zgodovine postopka Način zgodovine napak Na začetek seznama Nazaj na zadnjo vrstico Naprej na naslednjo vrstico Na konec seznama Vzdrževalni način Ročni nadzor cisterne: -Gibanje cisterne -Premikanje vrat -Aksialno polnjenje (opcija) Stanje vnosa/prikaza zaslona vzdrževanja Zasloni vzdrževanja (dostop omejen za tehnike Bucher Vaslin) Konfiguracija stiskalnice (dostop omejen za tehnike Bucher Vaslin) Prikaz trenutne konfiguracije stiskalnice Prikaz zapisov in izvoz slednjih na USB vtičnik Uvoz in izvoz podatkov na USB vtičnik 10 .

Tipka Uporaba Opomba Prikaz sinoptike Znižano delovanje (dostop omejen na tehnike Bucher Vaslin) Druge tipke Zaustavitev funkcije v teku. Uporaba teh kontrolnikov zahteva visoko stopnjo pozornosti in ustrezne izkušnje s stiskanjem. Izvaja ga lahko samo izkušeno in pooblaščeno osebje (upravljavec.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 51 . Nadzore lahko uporabite za dokončanje obdelave stiskanja. 10 .) je potrebno izvajati tako. Nadaljnje cikle (napihovanje. podtlačni pretok. če pride do okvare opreme. obračanje. Vračanje na prejšnji prikaz Shraniti Shraniti na USB ključ Pridobivanje podatkov z USB vtičnika Ponastavitev zaslona na dotik Avtomatska nastavitev prezimovanja 10.4 Pomožni kontrolniki Zasilni kontrolniki omogočajo delovanje stiskalnice brez uporabe nadzorne konzole. da je zagotovljeno postopno spreminjanje tlaka. ki ga je podučil distributer ali. Ta način delovanja je precej drugačen od običajnega dela s stiskalnico in predstavlja številna tveganja. ki je prestal usposabljanje podjetja Bucher Vaslin). itd.

Uporabljajo jih lahko le izurjene in pooblaščene osebe. • Zasilno ustavitev A. 10 . ki se nahajajo ob strani razdelilne škatle.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 52 .Čim se pojavi težava. pokličite vašega predstavnika Bucher Vaslin. Vključuje: • Nadzorno stikalo za visokotlačno vodno puško B. ki je priključen na visokotlačno vodno puško S. ki omogoča obračanje cistern za pranje drenažnih kanalov enega po enega s pralnikom cevi. Ti ukazni gumbi nadzirajo obračanje cisterne in pritisk ali padec tlaka v cisterni. morate odpreti vrata pnevmatske omarice. • Impulzni nadzor C. 1: Napihovanje/deflacija 2: Obračanje levo/desno 10. vklopljeno (zelena) . ki bi lahko vključevala uporabo tek kontrolnikov. Za dostop do teh gumbov.5 Nadzor visokega tlaka (razen možnosti samodejnega pranja) Nadzorna plošča se nahaja na podnožju stiskalnice za grozdje na strani za odvajanje sokov.izklopljeno (rdeča).

10. Položaj samodejnega pranja. kjer je bila odkrita napaka.Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 53 . na primer: Prikaz nastavljenega tlaka (rdeča puščica) in dejanskega tlaka (zelena puščica) v cisterni.6 Prikaz sinoptike Najprej pritisnite tipko nato . 10 . Položaj vrat. Zaslon prikaže: (Primer prikaza) Prikazane so različne sinoptike. Prikaz območja. Kotni položaj cisterne. Itd.

10.7 Oddaljeni nadzor (opcija)

Ta možnost omogoča upravljanje z vrati cisterne in stiskalnice.

Razpoložljive funkcije oddaljenega nadzora so:

1: Zasilna ustavitev, vedno aktivna
2: Položaj za polnjenje
3: Nadaljevanje rotacije
4: Upravljanje vrat 1
5: Upravljanje vrat 2

Glej podpoglavje 11.10 « Daljinski upravljalnik ».

10 - Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS
54

11 - Delovanje stiskalnice za grozdje
Bucher XPert ICS

11.1 Vklop

Preverite, da sta električno in pnevmatsko napajanje ustrezna, da varnostni elementi
(zasilne ustavitve, itd.) niso sproženi, da nič ne ovira obračanja cisterne stiskalnice za
grozdje in da je na splošno uporaba cisterne popolnoma varna.

Vklop: glavno stikalo v položaj I.

Pritisnite zeleno tipko Vklop/Izklop, ki se nahaja na nadzorni plošči: njena lučka zasveti. Kontrolniki
stiskalnice za grozdje so na plošči združeni v 4 funkcionalne skupine:
Zaslon ponuja dostop do petih načinov delovanja:

(Primer prikaza)

1 : Delovni način
2 : Način nastavitev
3 : Način zgodovine postopkov
4 : Način zgodovine napak
5 : Vzdrževalni način

Način izberete s preprostim pritiskom ustrezne tipke. Tipka se prikaže v reliefni obliki (delovni način se
izbira zgoraj).

55

11.2 Ročni kontrolniki

11.2.1 Ročni kontrolniki in vzdrževalni način

Pritisnite za dostop do strani "izbire vzdrževanja" , nato pritisnite za dostop do ročnih
funkcij. Pojavi se stran ročnih kontrolnikov z naslednjimi tipkami.

(Primer prikaza)

Ukazna tipka za obračanje cisterne s samodejno ustavitvijo v položaju za stiskanje

Levo obračanje (tipka "stop/start")

Desno obračanje (tipka "stop/start")

Popolno odprtje vrat

Delno odprtje vrat

Zapiranje vrat

Informacija o položaju vrat

Odpiranje/ zapiranje ventila aksialnega polnjenja (opcija)

11 - Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS
56

2 Ročni kontrolniki v načinu delovanja Pritisnite za dostop do strani "Način delovanja". (Primer prikaza) prikazana je dodatna tipka: Ukazna tipka za obračanje cisterne s samodejno ustavitvijo v položaju za stiskanje.2. S temi vrati lahko upravljate samo. ko je cisterna v položaju za polnjenje. nato. 11 .Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 57 . Za ustavitev obračanja cisterne pritisnite tipko spodaj desno na zaslonu ali pa ponovno pritisnite tipko izbranega obračanja.11. pritisnite za dostop do ročnih funkcij. Pojavi se stran ročnih kontrolnikov z naslednjimi tipkami.

ki omogo ča dostop do štirih faz dela: (Primer prikaza) 1: faza polnjenja 2: faza stiskanja 3: faza praznjenja 4: faza pranja 11 . izberete "Delovni način".11.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 58 . Pojavi se naslednji prikaz.3 Delovni način S pritiskom na tipko .

če se je cisterna ustavila v položaju za polnjenje. tipka postane in izmerjena prostornina se ponastavi na nič. Opombe • Če stiskalnica za grozdje nima aksialnega polnjenja. Za spreminjanje glej podpoglavje 12. pri zaprtih vratih na ali v bližini položaja za polnjenje. • Če obstaja aksialno polnjenje.2 « Spreminjanje okvirčka. da je stiskalnica pripravljena za sprejem pridelka. je v priključku razdelilne škatle na voljo kontakt releja za opozarjanje uporabnika ali sistema za upravljanje kleti. Izberite vrsto polnjenja. potrebne pred polnjenjem stiskalnice. ». ki nima numerične vrednosti. Ta ukaz je mogoč le. Pogosto se uporablja med polnjenjem skozi vrata zaradi povečanja polnjenja s celimi grozdi grozdja. prejema informacije od ventila za aksialno polnjenje. Pretresanje: Ukaz za pretresanje cisterne. Pripravljenost na polnjenje: Nadzira vse postopke. 11 .1.11. Če obstaja možnost volumetrije.4 Faza polnjenja S pritiskom tipke izberete fazo polnjenja.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 59 . (Primer prikaza) Zaslon omogoča določanje načina polnjenja skozi vrata ali skozi os.

Izmenjevalno pretresanje: Ukaz za izmenjevalno pretresanje med položajema za polnjenje in stiskanje.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 60 . Uporablja se pri polnjenju skozi os. Ko pritisnete to tipko.Če pritisnete tipko se bo ta funkcija ustavila. Tipka ni pritisnjena = odpiranje ventilov Maceracija: glej podpoglavje 8. Načelo delovanja se zelo ne razlikuje od izmenjevalnega pretresanja. cisterna nadaljuje z obračanjem v isti smeri do povratka v položaj za polnjenje. Pritisnjena tipka = zapiranje ventilov. stiskalnica samodejno zapre vrata. Če med pretresanjem pritisnete tipko .5 « Maceracija in homogenizacija ». Potem boste morali pritisniti tipko za vračanje cisterne v položaj za polnjenje. Neprekinjeno pretresanje: Ukaz za neprekinjeno pretresanje med položajema za polnjenje in stiskanje. Potem boste morali pritisniti tipko za vrnitev cisterne v položaj za polnjenje Položaj za vizualni pregled v cisterni Vračanje v položaj polnjenja po gledanju v cisterno Maceracija grozdja: Ukaz za začetek maceracije po prej nastavljenem času Maceracijski ventili: Ukaz za odpiranje ali zapiranje maceracijskih ventilov. se cisterna vrne v položaj za polnjenje in izmenjevalno ali neprekinjeno pretresanje se zaključi. Ročni nadzor ventila za aksialno polnjenje materiala (opcija) 11 . premikanje vrat) in ventila za aksialno polnjenje (opcija). nato pa se prične izmenjevalno pretresanje v skladu z nastavitvami. Ročni nadzor cisterne (obračanje. Ponovni pritisk na tipko takoj zaustavi delovanje in gibanje cisterne. Uporablja se pri polnjenju skozi os.

Pustite stiskalnico vklopljeno in jo med polnjenjem ponastavite.11. • Preverite. žveplanje.2 Odcejanje med polnjenjem Polnjenje pričnite vedno. • Polnjenje skozi os cisterne Postopek polnjenja morate preveriti. Glej podpoglavje 15. • Polnjenje skozi vrata Ko v grozdih ni veliko soka (na primer fermentirane tropine). da enakomerno porazdeli grozde.2.1 Hitrost polnjenja Pretirana hitrost povzroči številne obrate cisterne.5. je lahko koristno. krajša bosta TA in TB: običajna točka nastavitve je med 30 s do 1 min. Če je postopek polnjenja hiter. da polnjenje lahko izvedete varno. ko je cisterna ustavljena v položaju za "stiskanje". 11. da se izognete pretiranemu tlaku v cisterni stiskalnice za grozdje grozdja. da je zadnje polnjenje cisterne s celimi grozdi grozdja enostavnejše. Če je postopek polnjenja počasen. omejevanje zmogljivosti polnjenja in podaljšanje faz drenaže pred pričetkom postopka stiskanja. 11. Običajno zadošča en obrat. Funkcija "pretresanja" se pogosto uporablja zato. • Preverite razporeditev sokov v izbirniku mošta (opcija). da je cisterna stiskalnice za grozdje v položaju za polnjenje: z vrati lahko upravljate samo v tem položaju. Zadrževalni čas v položaju polnjenja določa TA.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 61 . pred pričetkom obračanja cisterne počakajte. Povprečno trajanje polnjenja je okrog 30 minut. aksialno polnjenje pa tudi nadzor delovanja giljotinskega ventila za aksialno polnjenje. da se cisterna vrti z zaprtimi vrati. izbirnik mošta. Hitrejše kot je polnjenje. Slednjo nadzira tipka . • Preverite da je bila cev za merjenje pretoka izprana in da je nameščen čep izpustnega kanala. tako kot merilnik prostornine. z obračanjem pričnite prej. • Preverite popolno čistost stiskalnice za grozdje in kompleta za zbiranje/odcejanje sokov.10 « Čiščenje napeljave merilnika pretoka ». Lahko uporabite tudi funkcijo "pretresanja".5. da so bile tako tračnice drsnih vrat. • Prepričajte se. da so vrata zaprta in da se cisterna lahko obrača brez nevarnosti. 11 . kot tudi tesnilna površina na cisterni očiščene po zadnjem praznjenju. da se cisterna napolni do polovice.2 « Ročni kontrolniki v načinu delovanja ». Preden pritisnete to tipko preverite.5 Priporočila za postopke polnjenja stiskalnice • Preverite. Zadrževalni čas v položaju stiskanja določa TB. tipka podpoglavja 11.

Neupoštevanje tega pogoja bo povzročilo takojšnjo razveljavitev garancije proizvajalca stiskalnice Bucher Vaslin. ki daje boljše rezultate.Na pričetku postopka polnjenja je lahko TB višji od TA zato. saj bi bilo nesmiselno presegati prvi delovni tlak stiskanja (približno 0. Če disk poči. Če je postopek polnjenja prekinjen. 11. da izboljša odvajanje zraka iz cisterne stiskalnice za grozdje (v položaju "polnjenja"). Za spreminjanje vrednosti TA in TB glej podpoglavje 12. Možnost "aksialnega polnjenja" vključuje tudi analogno tlačno tipalo.5. Zmanjšajte število obračanj cisterne in tako čim bolj omejite nastajanje trdnih delcev. 11 . To možnost. To tipalo uporabite za zapiranje ventila aksialnega polnjenja. lahko dosežete tudi z uporabo funkcije TA /TB z daljšimi časi od tistih za polnjenje (1 do 3 minute za TB (položaj stiskanja) medtem ko TA ostane zelo kratek). ki opozarja na naraščanje tlaka. da polnjenje končate na naslednji način: • Cisterno ustavite v položaju za "polnjenje" • Odprite vrata in preverite končni nivo polnjenja. Občasno pretresanje cisterne (tipka ) daje zelo pogosto boljše rezultate kot občasni popolni obrati (tipka ). mora biti TA višji od TB zato.5.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 62 . ki se nahaja na cisterni stiskalnice za grozdje. Zaradi varnosti priporočamo. Izbira je odvisna tudi od vrste vina. Poleg tega bi nenadzorovan dvig tlaka v cisterni stiskalnice za grozdje povzročil takojšnjo zamašitev drenažnih kanalov. se obračanje cisterne zaustavi. 11.4 Tlak v cisterni med polnjenjem Med polnjenjem se tlak v cisterni nikdar ne sme povečati. Preizkusite oba načina in izberite tistega. ki zagotavljajo zbiranje in drenažo sokov. ga takoj zamenjajte z delom Bucher Vaslina.3 Odcejanje po polnjenju V določenih pogojih je lahko potrebno izvesti postopek drenaže med koncem polnjenja in pričetkom stiskanja (zaprt ventil aksialnega polnjenja).7 « Nastavitve pretresanja TA/TB ».5. 11.5 Tlačna varnost Možnost "aksialnega polnjenja" vključuje mehanski varnostni element (razpočni disk). ki je na voljo za vse postopke stiskanja. da izboljša postopek odcejanja sokov (v položaju "stiskanja"). Ko je postopek polnjenja končan.1 bar) med postopkom polnjenja. Položaj ventila uporabite za upravljanje nadzora dobavne črpalke.

pecljano).6 Prikaz tlaka aksialnega polnjenja (opcija) Oranžni kazalec prikazuje nastavljeni končni tlak polnjenja.7 Količina grozdja napolnjenega v cisterno Največja masa grozdja. se stiskalnica oglasi neprekinjeno.). Najmanjša masa polnjenja z grozdjem v cisterni stiskalnice za grozdje je odvisna od vrste grozdov (poškodovani ali ne) in od opreme stiskalnice za grozdje (tridimenzionalna drenaža).Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 63 . 11. da je cisterna stiskalnice popolnoma polna grozdja.5. V tem primeru morate uporabiti ustrezen program stiskanja (znižanje najvišjega uporabljenega tlaka glej podpoglavje 11.5 « Stiskanje majhnih količin grozdja »). to nujno ne pomeni. ki ga napolnite v cisterno stiskalnice je odvisna od sorte grozdja. Če se tlačno tipalo sproži. Če zelen kazalec preseže oranžnega.6. Bucher XPert 100 115 150 250 320 450 Povprečna masa 15 17 22 38 48 67 (tone) Največja masa 20 23 30 50 65 90 (tone) 11 .5. njegovega fizikalnega stanja (drobljeno. 11. Tlačnega varnostnega sistema v nobenem primeru ne smete uporabljati za določanje konca polnjenja stiskalnice. obrati cisterne. itd. njegove sposobnosti odcejanja in pogojev polnjenja (čas.

Tega načina se ne sme uporabljati pri maceraciji s fermentacijo (rdeča vina). itd. cisterne nikdar ne napolnite čez 85 % njene zmogljivosti. je potrebno vnesti število obratov. pridelava vin rosé. obračanja ni. Ponovni pritisk na tipko takoj zaustavi delovanje in gibanje cisterne. Če med maceracijo pritisnete tipko se cisterna vrne v položaj polnjenja in maceracija se ustavi. 11 .5. Zaradi nevarnosti ekspanzije grozdja. ki bodo izvedeni med vsakim obdobjem počivanja. Čas homogenizacije ustreza času maceracije med vsakim obratom in ne skupnemu časa maceracije.8 Maceracija grozdja Za samodejno izvedbo skrajšane maceracije pritisnite tipko Če boste grozdje homogenizirali v cisterni med maceracijo.6 « Nastavitve maceracije ». Če je čas homogenizacije enak 0.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 64 . Glej podpoglavje 12. in tipko .11. Potem bo za vračanje cisterne v položaj polnjenja potrebno pritisniti tipko. ki je še posebej izrazita ko se prične fermentacija. Pomembno Ta uporaba je priporočljiva za kratke maceracije brez fermentacije (pred-fermentacijska maceracija.).

« Nastavitve in spreminjanjanje programov ». Položaj za vizualni pregled v cisterni Ta tipka se prikaže preden se priène stiskanje. kateri program je bil v uporabi 11. Ta tipka se prikaže preden se priène stiskanje. Za prekinitev programa v teku pritisnite Stop.11. Tipka omogoèa prekinitev programa stiskanja (pause). 11 .6 Faza stiskanja S pritiskom tipke izberite stran "faza stiskanja". Vraèanje v položaj polnjenja po gledanju v cisterno. samodejnih ali Organ programov stiskanja glej poglavje 12 . ki ga je potrebno programirati ob koncu trenutnega cikla.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 65 . To tipko pritisnite za zagon izbranega programa stiskanja.6.8 « Zaustavitev med ciklom stiskanja »). To tipko pritisnete po prekinitvi za ponovni zagon programa iz toèke v kateri je bil prekinjen. ne glede na to. Tedaj lahko ponovno zaženete tekoči program s pritiskom na tipko zagona programa ali pa dokončno ustavite program s ponovnim pritiskom te tipke. (Primer prikaza) Pomembno: Za preverjanje ali spreminjanje točk nastavitve za različne izbire mošta ali za nastavitev zaporednih.

11. 11. Tovarniško nameščeni programi Organ 10 Organ 1 Organ 2 Organ 3 Organ 4 Organ 5 Organ 6 Organ 7 Organ 8 Organ 9 Nastavitve uporabnika Odcejanje 9 8 7 7 9 9 7 7 7 7 Izčrpavanje Da Ne Najdaljši zadrževalni čas 0h 15 tlaka Največji čas zadrževanja 2h 30 6h 3h 2h 20 2h 20 3h 3h 3h 3h 3h tlaka Dinamično Dinamično Normalno Normalno Normalno Normalno Normalno Crémant trgatev Počasi Pozna Stiskanje Omejitev tlaka 2 2 1 1.6.2 Programi stiskanja Organ Načelo delovanja stiskanja s programom Organ je opisano v podpoglavju 8. Za preverjanje ali spreminjanje programa avtomatskega izbirnika mošta glej poglavje 12 .« Nastavitve in spreminjanjanje programov ».4 « Program za stiskanje Organ ».6 2 2 2 2 2 2 (bar) Ogrevano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne grozdje Naslednji Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne program Rdeče grozdje iz cisterne Rdeče grozdje iz cisterne Rdeče grozdje iz cisterne Rdeče grozdje iz cisterne Rdeče grozdje iz cisterne Cela sveža trgatev Chenin liquoreux za peneča vina Chardonnay (Charentes) Ugni blanc Črni pinot Sivi pinot (Anjou) (Anjou) Primeri postopkov 11 .6.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 66 .1 Avtomatski izbor mošta (opcija) Tipka je rezervirana za ukaz za avtomatsko izbiro mošta. Med stiskanjem bo prišlo do samodejne zamenjave izbirnega ventila v skladu s programiranimi nastavitvami.

itd.3 « Avtomatsko delovanje ». Opomba Med stiskanjem zaslon prikliče številko uporabljenega programa in prikaže: (Primer prikaza) Rdeči kazalec: nastavitvena točka tlaka Prikaz pretoka Zeleni kazalec: tlak v cisterni Primeri avtomatskega programa Odčitka T0 in T7 morata ustrezati pogojem polnjenja.3 Avtomatski program stiskanja Načelo delovanja avtomatskega stiskanja je opisano v podpoglavju 8. ko ste opravili običajne preglede (položaj polnjenja. • Nato zagnati program stiskanja s tipko .Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 67 . morate: • Izbrati vrsto in številko programa. so programi naslednji: 11 . ki ga želite uporabiti in po tem. 1. zapiranje vrat. Stiskanje bo izvedeno v skladu z izbranim programom.6.).11. Potem. ko ste – če je potrebno – preverili sestavo avtomatskega programa (1 do 10). npr. Če je bilo odcejanje pred stiskanjem izvedeno pravilno in zahtevane količine odcedka niso pretirane.: samodejno stiskanje št.

A1 : Lahka ekstrakcija (npr. 11 .1 1.2 0. A6 : Zahtevna ekstrakcija soka (zvrhana cisterna stiskalnice) A7 : Prosto A8 : Prosto A9 : Prosto A10 : Prosto Avtomatski 10 Avtomatski 1 Avtomatski 2 Avtomatski 3 Avtomatski 4 Avtomatski 5 Avtomatski 6 Avtomatski 7 Avtomatski 8 Avtomatski 9 Nastavitve uporabnika T0 mn 10 10 10 10 10 10 T7 mn 2 2 2 2 2 2 T4 mn 10 10 15 20 25 30 T1 mn 2 3 3 4 4 5 obrat R1 1 2 2 3 3 4 i P1 bar 0.1 1.15 T5A mn 20 15 20 25 30 30 T2A mn 4 4 5 5 5 6 R2A obrati 2 2 3 4 4 5 P2A bar 1 1.8 2 2 2 2 2 T6 mn 25 35 35 50 35 40 T3 mn 4 5 5 5 5 6 obrat R3 2 3 3 4 4 5 i Namen nastavitve parametrov: glej podpoglavje8.3 « Avtomatsko delovanje ».: črpani in pecljani sveži pridelek) z običajnim polnjenjem cisterne stiskalnice grozdja.: črpani sveži pridelek) z običajnim polnjenjem cisterne.1 1 1 T5 mn 20 15 20 25 60 30 T2 mn 4 5 5 5 5 6 obrat R2 2 3 3 4 4 5 i P2 bar 1.2 0. A4 : Enostavna ekstrakcija soka (dobro napolnjena cisterna stiskalnice za grozdje) A5 : Zahtevna ekstrakcija soka (npr.2 0.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 68 .15 0.2 0.: fermentiran pridelek) s cisterno napolnjeno do 75% A2 : Lahka ekstrakcija z običajnim polnjenjem cisterne (okvirno 85%) A3 : Enostavna ekstrakcija soka (npr.

Potem. • Nato s tipko zagnati program stiskanja.). Opomba Med stiskanjem zaslon prikliče številko uporabljenega programa in prikaže: (Primer prikaza) Zaporedni program mora vsebovati dodatno vrstico z vsemi parametri 0.: zaporedno stiskanje št. ko ste opravili običajne preglede (položaj polnjenja.p. ki ni enak nič.6. Stiskanje bo izvedeno v skladu z izbranim programom. 1.4 Programi zaporednega stiskanja Načelo delovanja zaporednega stiskanja je opisano v podpoglavju 8. Vsak konec zaporednega stiskanja mora sovpadati s koncem cikla.r. zapiranje vrat. ki je pred zadnjim (vsi parametri so nastavljeni na 0) vsebovati številko obratov mletja.11. ki ga želite uporabiti in po tem. 11 . itd. morate: • Izbrati vrsto in številko programa. Nato mora zaporedje.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 69 .2 « Zaporedno delovanje ». n. ko ste – če je potrebno – preverili sestavo zaporednega programa (1 do 10).

2 do 1.8 TA: Taille 0.6 1. da je iz 4000 kg grozdja (v obliki celih grozdov v stiskalnici) lahko pridobljeno samo 2600 l od katerih je 2100 l «Cuvée» in 500 l «Taille».Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 70 .8 4 3 0 14 2 4 3 1 15 0 0 0 0 Zaporedno stiskanje Cremant Vključuje stiskanje celih svežih grozdov grozdja (belega ali rdečega) z namenom proizvodnje penečih vin. prog. Taille pa samo s tremi postopki mletja. Za mletje Cuvéeja sta lahko potrebna eden ali dva obrata cisterne. Priporočamo.4 do 1.2 C: Cuvée: 1.4 0.4 2: Vrtenje 2 ali 3 obrata 0.Primer Zaporedno št. da ne presegate določenih nivojev tlaka : • Cuvée : 1 do 1.2 1.: Zaporedje št.0 0.6 bara Dvigi tlaka morajo biti izvedeni s postopnim višanjem.2 bara • Začetek Taille : 1. Metoda champagne določa.1 2 1 1 13 1. 1 0 1 1 6 Ne 2 0. da se Cuvée pridobiva s samo dvema postopkoma mletja.0 1.4 T : Čas 1.2 0. P(bar) P (bar) TATA 1. Čas ustavitve pod tlakom mora biti nastavljen tako.8 0.6 0.2 3: Vrtenje 3 ali 4 obrata 0 T 0 T 1 2 3 1 2 3 11 .6 1: Vrtenje 1 ali 2 obrata 0.6 CC P: Tlak 1.4 1. Za mletje Tailleja je lahko potrebnih dva ali trije obrati cisterne.4 bara • Konec Taille : 1. Tlak (bar) Čas Mletje Ponovitev Nasl.

4 3 0 0 18 1.4 4 0 0 11 1.4 3 0 0 8 0. Tlak (bar) Čas Mletje Ponovitev Nasl. prog.2 2 1 4 4 0.1 3 0 0 Ne 2 0. Zaporedno št.2 4 2 0 9 1.8 3 1 0 7 1 4 2 0 8 1. 1 0.6 4 3 0 12 1. prog.8 3 0 0 15 1 3 0 0 16 1.2 3 0 0 12 1.6 4 0 0 13 1.7 3 3 1 Zaporedni programi 3 do 10 so prazni.6 3 0 0 9 0.8 4 3 0 14 2 4 3 1 Zaporedno št.6 3 1 0 6 0. 1 0 1 1 6 Ne 2 0. 2: Crémant celi grozdi grozdja Zaporedje št.6 3 0 0 5 0.4 3 1 0 5 0. 1: črpano sveže grozdje Zaporedje št.4 3 0 0 4 0.4 3 2 1 13 0.8 3 0 0 6 1 3 1 2 7 0.1 2 1 1 3 0. Tlak (bar) Čas Mletje Ponovitev Nasl.2 3 0 0 17 1.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 71 .6 3 0 0 14 0. 11 .2 3 0 0 3 0.4 4 2 0 10 1.8 3 0 0 10 1 3 0 0 11 1.

2 3 0 0 8 1. da prilagodite avtomatski ali zaporedni program stiskanja.5 Stiskanje majhnih količin grozdja Stiskanje majhnih količin grozdja je mogoče pod pogojem. 1. prog. Tlak (bar) Čas Mletje Ponovitev Nasl. Neupoštevanje tega pravila lahko povzroči hude poškodbe membrane za stiskanje grozdja.6 3 4 0 10 1. pecljano. primer: Dobro odcejeno grozdje (pred.6 1. med ali po polnjenju).8 1 1.4 3 0 0 9 1. fermentirano grozdje itd.6 3 0 0 11 1.Primeri zaporednega programa Primer 1: fermentirano rdeče grozdje Zaporedje št. črpano. 1 0.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 72 ..6 3 0 0 5 0.8 2 2 dovoljeno 11 . Pomembno: Odstotek polnjenja cisterne je enak razmerju med navidezno količino grozdja (po morebitnem odcejanju) in prostornino cisterne.6 3 2 0 4 0.6.2 3 0 0 Ne 2 0. mleto.8 3 0 0 6 1 3 3 1 7 1.4 3 0 0 3 0.8 3 0 0 12 2 3 5 0 11. Manj kot Več kot Odstotek polnitve 20% 30% 40% 50% 60% 20% 70% Stiskanje ni P Max (bar) 0. Spreminjanje največjega tlaka programa stiskanja je odvisno od odstotka polnjenja. Največji delovni tlak mora je potrebno zmanjšati v času vrtenja cisterne med postopkom mletja.

6. temveč po odcejanju. ki deluje na grozdje.6 1. 3. tako da lahko uporabite pogoje iz 1. Primeri: • Tlak zaradi sokov na 400 mBar • Zaustavitev pod tlakom pri 600 mBar. nepravilna nastavitev. prehiter dvig tlaka • Tlak zaradi sokov na 800 mBar • Zaustavitev pod tlakom pri 900 mBar. primera. Delovni tlak (ustavitev pod tlakom) mora presegati ta tlak za približno 50 %. primer: Neodcejeno grozdje Odstotka polnjenja ne ocenjujte po koncu polnjenja. pravilna nastavitev • Tlak zaradi sokov na 1000 mBar • Zaustavitev pod tlakom pri 2000 mBar. ko se po mletju tlak dvigne. sokovi pričnejo teči glede na tlak. nepravilna nastavitev.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 73 .8 2 2 dovoljeno Posebni primer: Stiskalnice opremljene s tridimenzionalno drenažo (opcija) Manj kot Več kot Odstotek polnitve 30% 40% 50% 60% 70% 30% 80% P Max (bar) Stiskanje ni dovoljeno 1 2 11. primer: Celi grozdi grozdja Manj kot Več kot Odstotek polnitve 30% 40% 50% 60% 70% 30% 80% Stiskanje ni P Max (bar) 0. prepočasen dvig tlaka 11 .8 1 1.6 Priporočila za preverjanje zaporednega in avtomatskega stiskanja Delovni tlak Vsakič.Posebni primer: Stiskalnice opremljene s tridimenzionalno drenažo (opcija) Manj kot Več kot Odstotek polnitve 20% 30% 40% 50% 60% 20% 70% P Max (bar) Stiskanje ni dovoljeno 1 2 2.

ne glede na to kakšne vrste program uporabljate. To število lahko presežete samo v posebnih primerih.6. ki jo opazite po koncu stiskanja.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 74 . Večji kot je tlak (bolj kompaktno je grozdje). • slaba učinkovitost mletja. saj popolno zmletje lahko pomeni pretirano mehansko obdelavo. Pred povečanjem števila postopkov mletja ali časa stiskanja preverite zgornjih 5 točk.7 Odcejanje grozdja in čas stiskanja Napaka pri odcejanju.6. V vsakem primeru je potrebno preveriti učinkovitost programiranega števila obratov cisterne. • prekratek čas zadrževanja tlaka. nastavljen pri namestitvi. da tako omogoči vizualni pregled cisterne. Za dokončno zaustavitev postopka stiskanja pritisnite tipko . To storite s pomočjo funkcije ustavitve med ciklom ki omogoča opazovanje stanja grozdja po konci postopka mletja (glej podpoglavje 11.8 Zaustavitev med ciklom stiskanja Tipka omogoča programu. Vendar pa bodite pazljivi.8 « Zaustavitev med ciklom stiskanja »). vrata se odprejo in cisterna se postavi v položaj. je očiten znak slabega programiranja. večje mora biti število obratov.se cisterna samodejno postavi v položaj za polnjenje. čas stiskanja ni nujno napačen. vključno s programiranjem drenaže pred samim stiskanjem. • prehiter dvig tlaka. Za nezadostno odcejanje je pogosto krivo: • pretirano polnjenje.to pomeni takoj po vrtenju mletja . Preverite stanje grozdja v cisterni stiskalnice za grozdje in nato za zapiranje vrat in za nadaljevanje postopka stiskanja brez prekinitev . potrebno večje število obratov. Število obratov je odvisno od delovnega tlaka.pritisnite tipko . da ob koncu trenutnega cikla prekine program stiskanja (premor). • slabo odcejanje po stiskanju.6. Goste grude so znak nezadostnega mletja. Ob koncu cikla . Na pričetku stiskanja je število obratov cisterne med mletjem v okviri 1 do 3 obratov. 11.v skladu z različnimi programskimi nastavitvami . vendar samo do določene mere. Podobno je pri večjem odstotku polnjenja. Vendar pa bodite pazljivi. Grozdje mora biti ustrezno zmleto. 11 . Pod vprašajem je celoten program za ekstrakcijo soka.Število obratov cisterne med postopkom mletja Iz očitnih kvalitativnih razlogov mora biti to število čim manjše. Namen postopka je zagotoviti zadostno zmletje stisnjenega grozdja. Ob koncu stiskanja se to število lahko dvigne do 5 obratov. 11.

Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 75 . To tipko pritisnite za zagon ročnega postopka praznjenja. Za dokončno zaustavitev postopka stiskanja pritisnite tipko .11. Ukazna tipka sistema za odlaganje tropin. Trenutni program ponovno zaženete s pritiskom tipke za začetek postopka . (Primer prikaza) To tipko pritisnite za zagon izbranega programa stiskanja.7 Faza praznjenja S pritiskom tipke izberite stran "faza praznjenja". 11 . Stop pritisnete za prekinitev programa med trenutnim avtomatskim programom za praznjenje.

11 . fermentirano). Druga možnost je vgradnja stiskalnice v celoviti varnostni sistem. vijak. Lahko se obrnete na predstavnika ali neposredno na podjetje Bucher Vaslin. če je bila stiskalnica grozdja opremljena s kontaktorjem ali prekinjevalnikom v skladu z močjo nadziranega sistema. 12.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 76 . trak ali vijak.Programi avtomatskega praznjenja Shranite lahko 6 spremenljivih programov za praznjenje. Bistvenega pomena je. Do tipke D3 je potrebno dostopati preko konfiguracije PLC. Glej podpoglavje . Avtomatski programi praznjenja bodo preizkušeni in preverjeni po vsaki zamenjavi grozdja (sveže. Nadzor sistema za praznjenje tropin (opcija) Do nadzora (start/stop) sistema za praznjenje tropin je mogoče dostopati neposredno s pritiskom tipke vendar le.11 « Nastavitve programa praznjenja » Za postopek praznjenja mora hitrost odpiranja vrat odgovarjati zmogljivosti sistema za odstranjevanje (trak. drugo) nameščenega pod stiskalnico. itd. pecljano.). da zagotovite celovito varnost za celotni sistem praznjenja (stiskalnica.

Pritisnite ukazno tipko za praznjenje : izbrani program praznjenja se bo nadaljeval samodejno.11 « Nastavitve programa praznjenja »).Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 77 . Ko je praznjenje končano. zažene samodejno.11. Trenutni program ponovno zaženete s pritiskom tipke za začetek postopka. S ponovnim pritiskom tipke zaustavite program praznjenja.7.1 Nadzor avtomatskega praznjenja Preverite. če je konfiguriran. očistite drsne tračnice in tesnilne površine na cisterni obeh vrat. ki je opisan v podpoglavju 12. da je izbrani program praznjenja ustrezen (glej podpoglavje 12.11 « Nastavitve programa praznjenja ». (Primer prikaza) Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. 11 . Za ustavitev programa med trenutnim programom praznjenja pritisnite tipko . sistem praznjenja deluje še naprej. Sistem praznjenja se.

Ko je praznjenje končano. (Primer prikaza) Odprite vrata: delno s tipko ali popolnoma s tipko .2 Nadzor ročnega praznjenja Pritisnite tipko za nadzor ročnega praznjenja.11. Za povečanje odprtosti vrat pritisnite tipko . očistite drsne tračnice in tesnilne površine na cisterni obeh vrat. 11 . če je konfiguriran.7. nato nastavite cisterno v obračanje.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 78 . pomaknite vrata in ponovno pritisnite tipko za nadzor obračanja . Sistem praznjenja se. zažene samodejno. da se cisterna ustavi. počakajte. Pritisk med programom povzroči ustavitev ročnega odcejanja in sistema praznjenja.

Če želite na stiskalnici izvajati kakšen poseg. da je njena električna napeljava izklopljena in da pnevmatska napeljava nima tlaka.11. Zagotovite prekinjenost električne in pnevmatske napeljave (na glavno električno stikalo in na ventil za napajanje pnevmatike namestite obešanko ter označite svojo prisotnost). 11 . Glej podpoglavje 11.10 « Daljinski upravljalnik ». se prepričajte.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 79 . (Primer prikaza) Začetek postopka pranja Obračanje cisterne v položaj odcejanja (vrata spodaj) Obračanje cisterne v položaj s čepom odtočnega kanala spodaj Obračanje cisterne v položaj s čepom odtočnega kanala ob strani (za odstranjevanje čepa) Spiranje notranjosti cisterne (opcija) Oddaljeni nadzor določenih funkcij stiskalnice (opcija).8 Faza pranja S pritiskom tipke izberete stran "faza pranja" .

ne pozabite namestiti èepa nazaj na njegovo mesto. opravite 4 do 5 obratov.8. ki se nahaja na ravnini vat med drenažnimi kanali skrajno od vrat : odstranite èep. tesnila in tirnic drsnih vrat. Za odlaganje preostalega trdnega in tekoèega materiala iz cisterne lahko uporabite izhod. dokler preostala voda ne odteče. Ne pozabite na izpiranje tesnilne površine vrat cisterne. Postopek izpiranja cisterne lahko zaključite s pranjem z vodno puško skozi odprtino vrat.2 Ročno izpiranje notranjosti cisterne stiskalnice za grozdje Skozi vrata lahko v cisterno vlijete določeno količino vode: • Bucher XPert 100 približno 250 litrov • Bucher XPert 115 približno 300 litrov • Bucher XPert 150 približno 400 litrov • Bucher XPert 250 približno 600 litrov • Bucher XPert 320 približno 800 litrov • Bucher XPert 450 približno 1200 litrov Nato zaprite vrata cisterne. Ko je pranje konèano. Ta sistem omogoča hitro čiščenje drenažnih kanalov. Da bi bilo pranje lažje. odprite vrata in pustite cisterno. 11. ki zbirajo mošt v cisterni stiskalnice za grozdje.1 Pranje zunanjosti stiskalnice Stiskalnico za grozdje – ko je ta vklopljena – operite z razdalje enega metra s pomočjo vodne puške.11. še posebej zbiralnik soka.8. 11 . ne pozabite odstraniti vode iz merilnika pretoka. Po vsakem stiskanju skrbno splaknite dele stiskalnice. Ko končate s pranjem. Opomba: ta postopek lahko avtomatizirate s prilagoditvijo enega od šestih programov za praznjenje.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 80 .1 in zaprite izhod (O 100 mm) (tipka ) in s pritiskom tipke namestite ta izhod v spodnji položaj . ki so prišli v stik s sokom ali grozdjem. je stiskalnica opremljena s samodejnim sistemom pranja drenažnih kanalov. da se obrača v smeri praznjenja.

4 Avtomatsko notranje pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem vode in zraka (opcija). 11. Z enim pritiskom tipke med programom izpiranja. Cisterna se samodejno obrača za pomik od enega drenažnega kanala do naslednjega. 11 .8. Najprej pritisnite tipko nato . Za dokončno ustavitev funkcije pranja pritisnite tipko .11. Če med tem vračanjem ponovno pritisnete se funkcija izpiranja cisterne takoj in dokončno prekine.3 Avtomatsko izpiranje notranjosti cisterne stiskalnice (opcija) Z možnostjo “izpiranja cisterne” se izpiranje izvede samodejno.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 81 . Za izbiro samodejnega pranja pritisnite . program vrne cisterno nazaj v položaj za polnjenje. V tem primeru boste morali za vračanje v položaj polnjenja pritisniti . Dovajanje vode skozi dodatni zaporni ventil in obračanje cisterne sta samodejna.8. Drenažni kanali se izpirajo posamezno.

. vseh delov električne in pnevmatske opreme.).8. motorjev.5 « Nadzor visokega tlaka (razen možnosti samodejnega pranja) » in pred spiranjem napeljave pustite delovati 30 sekund. Z visoko-tlačno vodno puško je strogo prepovedano prati: .11. Uporaba visokotlačna pištola je omejena na pranje stiskalnice za grozdje 11 . • Priključite vsaj 5 m dolgo vhodno upogljivo cev za čisto vodo. Ročni sprožilec omogoča ustavitev curka med postopkom. . • Preverite nivo olja na okencu črpalke: biti mora na polovici višine. • Priključite visoko-tlačno upogljivo cev in puško (ne nameščajte šobe). . .Merilnika pretoka. Visokotlačna pištola naj nikdar ne deluje prazna. ki je opisan v podpoglavju 10.). Varnost Visoko-tlačno šobo vedno držite z obema rokama. itd. saj bo prenos hitrejši.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 82 . nadzorne mize. • Vaša naprava je sedaj pripravljena za uporabo. . ki ne pripadajo stiskalnici.5 Uporaba visokotlačnega pralnika Priprava uporabe visoko-tlačne vodne puške • Preverite stanje filtra na vhodu za vodo. • Odprite napajanje vode in spustite vodni tok skozi črpalko. Vodnega curka nikdar ne usmerjate proti ljudem ali električnim instalacijam. Uporaba (razen pranja drenažnih kanalov s čistilnikom cevi) Priporočamo. mora biti pretok vsaj 1000 l/h. . Da bi preprečili prenos hidravličnih udarov v vodnih ceveh.Vzvod vrat in z njim povezanih nadzornih zobnikov. itd.Notranjosti cisterne (membrane..Opreme ali delov kleti.Na splošno. električnih delov. namestite na upogljivo cev puško s šobo ali čistilnik cevi. • Glede na načrtovano funkcijo uporabe.Cisterne (tesnila vrat. da vklopite opremo in pritisnete na sprožilec.Ležajev cisterne. upogljivo cev in puško (pritisnjen sprožilec) ter nato s stikalom vklopite pralnik (glej podpoglavje Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. itd.

11. 11 .11. Bucher Vaslin v primeru neupoštevanja tega osnovnega pravila ne sprejema nobene odgovornosti.10 « Čiščenje napeljave merilnika pretoka ». Uporabnost stiskalnice je odvisna od rednega vzdrževanja.6 Čiščenje napeljave merilnika pretoka Glej podpoglavje 15.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 83 .7 Avtomatsko notranje pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem vode in zraka 1 = Visoko-tlačna vodna puška 2 = Stikalo "Start" 3 = Stikalo "Stop" 4 = Plošča za dostop 5 = Zaklop 6 = Stikalo za obračanje cisterne 7 = Čistilnik cevi 8 = Cev 9 = Vodna pištola Vsaka stiskalnica za grozdje Bucher XPert .8. Da bi zagotovili uporabnost stiskalnice obvezno zagotovite. da je merilnik pretoka čist.razen če ste izbrali možnost "samodejnega pranja znotraj odtočnih kanalov" . Dobavljena sta dva kosa opreme: vodna puška 9 z 8 metrov dolgo upogljivo cevjo za splošno čiščenje (na primer kadi za sok) in z 8 metrov dolgo upogljivo cevjo s čistilnikom cevi 7 za čiščenje drenažnih kanalov.8.je opremljena z visokotlačnim pralnikom.

• Zvlecite gumb zaklopa 5 in nato obrnite zaklop za čiščenje izhoda drenažnega kanala. cisterna se obrne in nastavi prvi drenažni kanal v položaj. • Preverite. Glej podpoglavje 11. če se cisterna stiskalnice za grozdje lahko varno obrača. • Vklopite visoko-tlačno vodno puško s stikalom 2 pri čemer trdno držite upogljivo cev. s pritiskom tipke "off" 3 zaustavite visoko-tlačno vodno puško.5 « Uporaba visokotlačnega pralnika ». nato lahko zaprete vrata. in cisterna se bo obrnila ter se postavila v položaj za polnjenje. Upogljivo cev opremljeno s šobo.5 « Uporaba visokotlačnega pralnika »). da je napajanje puške z vodo ustrezno (glej podpoglavje 11. ko je pod tlakom držite trdno. pritisnite tipko . • Izberite funkcijo "pranje". • Na avtomatiki pritisnite tipko . Izvedba izpiranja drenažnih kanalov s čistilnikom cevi: • Priklopite upogljivo cev opremljeno s čistilnikom cevi na visoko-tlačno vodno pištolo. lahko povzroča nenadzorovane gibe in je lahko nevarna. Preverite. Vrata cisterne se zaprejo. • Zaprite zaklep 5 in ploščo 4. preden glava čistilnika cevi doseže odprtino vhoda. Čiščenje s čistilnikom cevi je tako opravljeno. ki je ustrezen za pranje. Če je sproščena. • Počasi potisnite cev v notranjost drenažnega kanala. • Odprite plošče 4 navzdol (odprtje plošče preprečuje obračanje cisterne).Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 84 . • Vstavite konec čistilnika cevi skozi vhod in ga vodite skozi cev 8. Zasilna ustavitev ne ustavi delovanja visoko-tlačne vodne pištole.8. dokler se ne ustavi na koncu kanala. ki ga želite očistiti. • Počasi vlecite upogljivo cev: med tem postopkom je pranje zelo učinkovito. Puške nikdar ne usmerjajte proti membrani. 11 .8. Ko se čistilnik cevi pojavi zunaj. Opombe Ko ste očistili zadnji drenažni kanal. Žveplanje je mogoče samo z možnostjo volumetrije. nečistoče se pomaknejo k izhodu.

Sestavljanje Drenažni kanal vstavite trdno v zaponke 2. Isto storite z drugim delom drenažnega kanala. tako da zdrsneta po cisterni. če boste podmazali navoj. Medtem zataknite rešetko na cisterno proti prirobnicam 4.8 Odstranjevanje drenažnih kanalov V cisterno vstopajte samo s čisto obutvijo z gumijastim podplatom. nato pomaknite oba dela drenažnega kanala skupaj. Pomembno: privijanje si boste olajšali. privarjenim znotraj prehoda drenažnega kanala pod zaponkami 2. Uporabljajte "užitno" mast. Z enakim postopkom nastavite drugi del drenažnega kanala. 11 .11 « Tabele povzetka ». odstranite ga.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 85 . ki so privarjene na cisterno. Namestite povezovalni del 1 in ga privijte z dvema vijakoma.11. glej podpoglavje 15. ki so privarjene na cisterno. da zagotovo pride pod del 3. Razstavljanje Odstranite 2 vijaka in pokrov 1.8. Polovica kanala naj zdrsne proti koncu cisterne tako.

ki so navedeni na nalepki izdelka.8. v skladu z odmerki. To še posebej velja za membrano. Upoštevajte navodila za uporabo na nalepki izdelka. Membrano in cisterno lahko sperete s toplo vodo (največ: 50° C).9 Čiščenje merilnega cilindra Organ Notranjost merilnega cilindra sistema Organ čistite z razprševanjem . Nikdar ne uporabljajte nerazredčenega izdelka. Čistilna sredstva ki vsebujejo ozon.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 86 . Za izpiranje membrane nikoli ne uporabljajte vodne puške ali visoko-tlačnega pralnika. so agresivna.11. Temeljito izperite.9 Čiščenje membrane in cisterne Membrano in cisterno zdrgnite z mehko ščetko (najlon) ali gobico. 11 . ter sperite. nerjaveče jeklo in elektromehanske dele. Uporabite čistilna sredstva Bucher 200 Aseptisant / Détartrant za pršenje ali potapljanje v kopel. Bucher Vaslin v primeru uporabe takšnih izdelkov ne sprejema odgovornosti. 11.

11 .10 Daljinski upravljalnik Najprej pritisnite tipko nato . Ta ukaz je vedno aktiven. • Zasilna ustavitev. Stiskalnica je pripravljena za sprejem glavnih ukazov za delovanje s tega oddaljenega nadzora.11.Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS 87 . Ta oddaljeni nadzor ima 5 gumbov: • Položaj za polnjenje • Nadaljevanje rotacije • Upravljanje vrat 1 • Upravljanje vrat 2 Pritisk na tipko na nadzorni plošči te ukaze onemogoči.

: za spreminjanje programa avtomatskega stiskanja).1 Glavna načela Za prikaz strani "izbira nastavitev" na zaslonu uporabite tipko .Nastavitve in spreminjanjanje programov 12. (Primer prikaza) Prikaz strani zahtevanih nastavitev iz te strani se izvede s pritiskom na ustrezno tipko (npr.12 . 88 .

12 .12. • Prikaz se spremeni.: spreminjanje iz "avtomatsko" v "zaporedno" • Pritisnite "avtomatsko". se bo prikazala največja (ali najmanjša) vrednost in zahteva po potrditvi.1. Tipka popravka za popravek zadnje vtipkane številke.3 Varnostno kopiranje sprememb in vračanje Varnostno kopiranje sprememb na avtomatiko.Nastavitve in spreminjanjanje programov 89 . • Prikaže se naslednja izbira. Potrdite z . Vnesite želeno vrednost.2 Spreminjanje okvirčka. POMEMBNO: Če je vnesena nastavitvena točka previsoka (ali prenizka). 12. Izvažanje podatkov avtomatike na USB vtičnik.1. ki nima numerične vrednosti. ki jo spreminjate in je prikazana na številčni tipkovnici.1. • S pritiskom "zaporedno" izberite želeno zaporedje.1 Spreminjanje numerične točke nastavitve Za spreminjanje točke nastavitve morate: Pritisniti vrednost točke nastavitve. Tipka brisanja za izhod iz spreminjanja. 12. npr. izbira je potrjena.

12. Po spreminjanju datuma ali časa lahko pride do napak pri prikazu zapisov in zgodovine.1 « Glavna načela ».2 Nastavitev datuma in časa S pritiskom na tipko se pojavi stran nastavitev datuma in časa. Uporablja se za ustavitev ali prekinitev trenutne funkcije (stiskanja.4 Tipka STOP Tipka stop je vedno na voljo.1. 12. se pojavi potrditveno sporočilo Postopek je enak za vse prikaze nastavitev. ne glede na položaj v programu.5 Obnovitev podatkov shranjenih na USB vtičniku Uvoz podatkov na avtomatiko iz USB vtičnika. Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.Nastavitve in spreminjanjanje programov 90 . obračanja. (Primer prikaza) Ta nastavitev se uporablja za spreminjanje datuma in časa avtomatike. 12 . itd.1. Izbira tega prikaza se upravlja po datumu in času in ne po kronologiji dogodkov. Ko so nastavitve končane zapustite izbrane strani za nastavitve. praznjenja. Če ni bil zahtevan zapis nastavitve. 12. ki je opisan v podpoglavju 12.) Ne onemogoča funkcije nastavitve. v vseh načinih.

1 « Glavna načela ». Glej podpoglavje 4. tlak v ceveh sproži zvočni alarm. ki je opisan v podpoglavju 12. Dovoljene vrednosti: od 10 do 200 mBar Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.3 « Varnostni elementi aksialnega polnjenja (opcija) ».12. Dovoljene vrednosti: Od 1 do 99 sekund Konec polnilnega tlaka (opcija) Ob koncu aksialnega polnjenja (opcija).Nastavitve in spreminjanjanje programov 91 .3 Različne nastavitve S pritiskom tipke se prikaže stran "razne nastavitve (various settings)" . (Primer prikaza) Čas preliva kadi za sok Čas potrditve preliva kadi za sok. 12 .

Predmeti so potem prikazani eden po eden.12. 12 .Nastavitve in spreminjanjanje programov 92 .4 Nastavitve zaslona Nastavitve zaslona izberete s pritiskom na tipko . je to težava prikaza. Zaslon prikaže: (Primer prikaza) • Nastavitev kontrasta in svetlosti Dovoljene vrednosti: 0 do 100 • Kalibracija Če izbrano območje ne odgovarja prikazanemu besedilu. To težavo rešite s pritiskom na tipko .

tlak ali cikel. Do spremembe izbora pride. • Po količini (možnost štetja količine): izbor je odvisen od pridobljene količine.5 Nastavitve razporeditve sokov S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitve razporeditve sokov".12. To pomeni da. • Po tlaku: izbor je odvisen od višine. 12 . se bo to sprožilo. Izbor 1 do 4 Omogoča količino. • Po številki cikla: do spremembe izbora pride ob koncu izbranega cikla. Nastavitvene vrednosti se morajo povečevati. padec tlaka med dekompresijo po koncu cikla ne bo vodil do vračanja na kanal izbora 1. če je med ciklom izvedena sprememba na izbor 2. Nastavitvene vrednosti se morajo povečevati. po tlaku ali po številki cikla. ki ga je potrebno določiti za posamezni izbor.Nastavitve in spreminjanjanje programov 93 . ko je dosežena količina izbora. ko je dosežen pred-nastavljeni tlak. Pomembno: Izbira kanalov je nepovratna. Najnižja vrednost je odvisna od zmogljivosti stiskalnice (približno 200 mbarov). (Primer prikaza) Način izbora soka Po količini. Zvočno opozorilo ob koncu izbire (da/ne) Opozorilo nivoja količine (možnost štetja količine) Če je bilo za konec izbora programirano zvočno opozorilo. Do spremembe izbora pride. ko bo dosežena programirana opozorilna nastavitvena točka (privzeta vrednost je 50 litrov pred koncem izbora).

2 « Maceracijski ventili ». (Primer prikaza) Čas homogenizacije Dovoljene vrednosti: 0 do 960 0 = brez obračanja cisterne Število obratov homogenizacije Dovoljene vrednosti: 1 do 20 Naraščajoče zakasnjeno odpiranje (možnost “naraščajoče odpiranje maceracijskih ventilov”) To je čas med odpiranjem različnih skupin ventilov. Maceracija je opisana v podpoglavju 9.12. . Dovoljene vrednosti: 10 do 600 Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.6 Nastavitve maceracije S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitev maceracije". 12 .1 « Glavna načela ».Nastavitve in spreminjanjanje programov 94 . ki je opisan v podpoglavju 12.

Možne nastavitvene točke so od 0 do 600 sekund za TA.1 « Glavna načela ».7 Nastavitve pretresanja TA/TB S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitev pretresanja". 12 . ki je opisan v podpoglavju 12.Nastavitve in spreminjanjanje programov 95 . (Primer prikaza) Na zaslonu se prikaže nastavitev obdobja ustavljanja v položaju za polnjenje (s TA) in v položaju za stiskanje (s TB). Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. 10 do 600 sekund za TB.12.

8 Nastavitve zaporednih programov S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitve zaporednega programa". ki se končajo s postopkom mletja. ime programa) je mogoče dodati v okence 1 na zaslonu. 12 . (Primer prikaza) Zaslon omogoča določanje naslednjih parametrov za posamezni program: Program Število preizkušenih programov Dovoljene vrednosti: 1 do 10 Opomba: komentar (npr. Zaporedje lahko izberete v okencu 2 na zaslonu. Zaporedje Število kontroliranih zaporedij Dovoljene vrednosti: 1 do 20 Opomnik: cikel stiskanja je sestavljen iz serije zaporedij. Zgradba zaporednih programov in namen raznih parametrov je opisana v podpoglavju 8. S klikom na pomikate prikazana zaporedja.2 « Zaporedno delovanje ».Nastavitve in spreminjanjanje programov 96 .12.

ki ga doseže cisterna stiskalnice za grozdje med postopki mletja Dovoljene vrednosti: 0 do 15 Pomembno: 15 pomeni dekompresijo brez mletja. ki nadzira postopek mletja je potrebno programirati. Naslednji program Po koncu nadziranega programa je lahko v zaporedje vključen naslednji program. Na voljo je več možnosti: • Ne: ni veriženja programov. Število ponovitev Število ponavljanja cikla. Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. • Organ: veriženje z npr. zaporednim programom št. Prikazana krivulja omogoča prikaz vseh možnih napak programiranja. npr. ki se končajo s postopkom mletja. • Število ponovitev v zaporedju. npr. cikel bo izveden trikrat.Nastavitve in spreminjanjanje programov 97 . 2. • Cikel stiskanja je sestavljen iz serije zaporedij. programom Organ program št. 12 . samodejnim programom št.6. Ogrevano grozdje: da/ne Prilagoditev postopkov stiskanja grozdja za ogrevano grozdje (maksimalno 70°C). ki je opisan v podpoglavju 12.Tlak (bar) Največja vrednost tlaka zaporedja Dovoljene vrednosti: 0 do 2 bara Čas mirovanja: Največji čas zadrževanja tlaka zaporedja Dovoljene vrednosti: 0 do 40 bara Pomembno: 0 pomeni konec programa Obrati Število obratov. 6. • SAMODEJNO: veriženje z.1 « Glavna načela ». • ZAPOREDNO: veriženje z. Dovoljene vrednosti: 0 do 15 Opomba • Primer: ponavljanje = 2.

T1. da dinamično odcejanje ni bilo zahtevano. ki ga trenutno nastavljate Dovoljene vrednosti: Od 1 do 10 Opombe: komentar (npr.Nastavitve in spreminjanjanje programov 98 . T5. T3). T2A. T2. T5A.3 « Avtomatsko delovanje ». (Primer prikaza) Program Številka programa. T5 in T6 Pomembno: Nastavitev T0 na « 0 » pomeni.9 Nastavitve avtomatskih programov S pritiskom tipke se prikaže stran "avtomatske nastavitve programov". ime programa) je mogoče dodati v okence 1 na zaslonu. T4. T0. T5A. T7. T6 : Časi obdobja Nastavitev časov obdobja Dovoljene vrednosti: Od 0 do 180 minut za T0 Od 1 do 180 minut za T4. Zgradba zaporednih programov in namen raznih parametrov je opisana v podpoglavju 8.12. T3: Časi zadržanja Nastavitev časov ustavitve za odcejanje (T7) ali zadrževanje tlaka (T1. Dovoljene vrednosti: Od 1 do 40 minut 12 . T2. T2A.

Nato prilagodite P2A. Naslednji program Po koncu nadziranega programa je lahko v zaporedje vključen naslednji program. 12 . Dovoljene vrednosti: Od P1 bara do vrednosti P2. konca prve rampe (P2A) in konca stiskanja (P2).6. Nato prilagodite P1. npr. Na voljo je več možnosti: • Ne: ni veriženja programov. zaporednim programom št. ki je opisan v podpoglavju 12. • ZAPOREDNO: veriženje z. programom Organ program št. Ogrevano grozdje: da/ne Prilagoditev delovanja stiskalnice grozdja na program za ogrevano grozdje (max 70°C). Dovoljene vrednosti: Od vrednosti P2A do 2 bara.08 bara do vrednosti P2A. • Organ: veriženje z npr. R2A.1 « Glavna načela ». • SAMODEJNO: veriženje z. R2. Zagon s prilagoditvijo P2. samodejnim programom št. Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. P2A.R1. 6. R3: Število obratov mletja Nastavitev števila obratov cisterne med postopki mletja Dovoljene vrednosti: Od 1 do 15 obratov Pomembno: 15 pomeni dekompresijo brez mletja. P1. Dovoljene vrednosti: Od 0. P2: Vrednosti tlaka Nastavitev začetnega tlaka (P1). 2. Prikazana krivulja omogoča prikaz vseh možnih napak programiranja.Nastavitve in spreminjanjanje programov 99 . npr.

Na primer: Za uporabo. ime programa) je mogoče dodati v okence 1 na zaslonu.10 Nastavitve programa Organ S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitev programa Organ". bolj suhe so stisnjene tropine. če je bil tlak omejen (na primer če stiskalnica za grozdje ni bila napolnjena do konca) ali v primeru pozne trgatve. ko je bilo izsuševanje enkrat nastavljeno. Odcejanje Stopnja sušenja ustreza zahtevani ekstrakciji. Višja kot je stopnja. 12 . da postopno povečuje tlak. Postopki in delovanje programa Organ so opisani v podpoglavju 8. ki je prikazana na lestvici od 0 do 9. Postopek stiskanja se ustavi ker ni več soka ali zaradi vrednosti omejitve časa (0 h 01min do 3h 00 min). Stiskalnica za grozdje nadaljuje z postopkom ekstrakcije tako. Dovoljene vrednosti: 0 do 9 Izčrpavanje Ne: zaustavitev stiskanja. (Primer prikaza) Nastavitveni program Število nadzornih programov Dovoljene vrednosti: 1 do 10 Opomba: komentar (npr.12. Da: omogoča preseganje stopnje nastavljenega izsuševanja.Nastavitve in spreminjanjanje programov 100 .4 « Program za stiskanje Organ ».

Možnosti se spreminjajo v skladu z vrsto grozdja naloženega v stiskalnico.6.Nastavitve in spreminjanjanje programov 101 . Črni pinotL) • dinamično (npr. Stiskanje Nastavitev določa načrtovano obnašanje Organa.: za rdeča grozdja iz cisterne) • pozna trgatev (npr. Dovoljene vrednosti: • normalno (npr.: za belo likerno) • mehko (npr. Pri vrednosti neskončno se stiskanje ustavi po koncu odcejanja. ki ne sme biti presežen: • Da se stiskalna membrana ne poškoduje.Čas stiskanja Omejitev trajanja stiskanja. ki se morata dokončati). Dovoljene vrednosti: 0 h do 17h 59 min Dovoljene vrednosti: neskončno ali maks.1600 .1300 . Pomembno: Spreminjanje tega parametra povzroči samodejno spremembo nastavitev odcejanja. Omejitev tlaka (mbar) 600 800 1000 1300 1600 2000 Popravek odcejanja >3 >4 >5 >6 >7 >7 Odcejanje samodejno 3 4 5 6 7 nespremenjeno prilagojeno na Ogrevano grozdje: da/ne Prilagoditev postopkov stiskanja grozdja za ogrevano grozdje (maks. 70°C). • Ko je stiskalnica pravilno napolnjena in je največji tlak namenoma omejen. Za več podatkov se obrnite na vašega predstavnika Bucher Vaslin.2000 mbar. če stiskate manjše količine grozdja (glej podpoglavje 11.1000 . Ugni BlancL) • crémant • Uporabnik 6 . Rizling.8 . Dovoljene vrednosti: 600 . Sivi pinot.5 « Stiskanje majhnih količin grozdja »).: Chardonnay.7 . 12 . Omejitev tlaka Ta nastavitev omogoča določanje praga tlaka.9 .10 Pomembno: Po pritisku izbire: 6 (ali 7-8-9-10) se prikaže sporočilo "nemogoča zahteva". Pri vrednosti maksimalno se stiskanje ustavi po koncu odcejanja ali zaradi nastavljene omejitve časa (prva od dveh obdobij.800 .

Dejansko trajanje stiskanja je lahko malo večje od programiranega. saj je stiskalnico mogoče ustaviti samo na koncu cikla. • ZAPOREDNO: veriženje z.6. npr. ki je opisan v podpoglavju 12.Naslednji program Po koncu nadziranega programa je lahko v zaporedje vključen naslednji program. 12 . 2. ki poteka. Na voljo je več možnosti: • Ne: ni veriženja. samodejnim programom št. • Organ: veriženje z.1 « Glavna načela ». to je po mletju.Nastavitve in spreminjanjanje programov 102 . programom Organ program št. zaporednim programom št. npr. Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek. • SAMODEJNO: veriženje z. 6. npr.

vendar pa mora seveda biti skupno število obratov cisterne enako za obe vrati. Zaslon prikazuje vse razlike skupnih vsot.1 « Glavna načela ». ki je opisan v podpoglavju 12. Zaslon prikazuje skupno število programiranih obratov za vsaka vrata. ki je opisan v podpoglavju 12. Za vsaka vrata in za vsak položaj odpiranja vrat morate vnesti število ustreznih obratov cisterne. Dovoljene vrednosti: Od 0 do 255 sekund Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.12. Odprtja vrat so lahko različna. programa ni mogoče vrniti.Nastavitve in spreminjanjanje programov 103 . Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.11 Nastavitve programa praznjenja S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitve praznjenja". (Primer prikaza) Program Število preizkušenih programov. 12 . Dovoljene vrednosti: 1 do 6 Vrata 1 .Vrata 2 Pomembno: Vrata 1 se nahajajo čim bliže razdelilni škatli.1 « Glavna načela ». če pride do napake. Čas odvajanja po koncu praznjenja (as sec) (možnost odvajanja) Ta nastavitev omogoča nastavitev parametrov samodejne ustavitve sistema odvajanja X sekund po koncu programa praznjenja.

12.12 Nastavitve izbora mošta (opcija)

12.12.1 Nastavitev

S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitve razporeditve sokov".
Izbor mošta je opisan v podpoglavju 9.9 « Izbirnik mošta ».

(Primer prikaza)

Zaslon omogoča dodeljevanje kanalov za izbor mošta posameznemu izboru.

Izbori 1 do 4 se kanalizirajo v:

Vsakemu izboru morate dodeliti številko kanala.

Pomembno:
Isto številko kanala lahko dodelite več izborom.
Številka kanala je lahko drugačna od številke izbora.

Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek, ki je opisan v podpoglavju 12.1 « Glavna načela ».

12 - Nastavitve in spreminjanjanje programov
104

12.13 Nadzor v avtomatskem in ročnem načinu

Izbirnik je lahko nadzorovan tako v avtomatskem kot ročnem načinu v vseh fazah (polnjenje, stiskanje,
praznjenje in čiščenje).
V spodnjem primeru je izbirnik v samodejnem načinu; kar je vidno v piktogramu 1.

(Primer prikaza)

Pritisnite na 2 za prikaz naslednjega zaslona.
(Primer prikaza)

12 - Nastavitve in spreminjanjanje programov
105

Pritisnite na 3. Prikaže se naslednji zaslon:

(Primer prikaza)

Izbirnik je prestavil v ročni način, piktogram 4, želeno pot je mogoče nadzirati s pritiskom na želeno tipko
5.
Zapustite ta način s pritiskom 6.

Pomembno:

Za vračanje v položaj za polnjenje pritisnite nato, bo vrnil izbirnik v avtomatski način.

12 - Nastavitve in spreminjanjanje programov
106

Glej podpoglavje 9. 12 .1 « Glavna načela ». ki je opisan v podpoglavju 12. Dovoljene vrednosti: 0 do 100 Za spreminjanje teh nastavitev uporabite postopek.10 « Merjenje prostornine soka (volumetrija) ».14 Nastavitve žveplanja (samodejni vbrizg SO2) Opomba Žveplanje je mogoče samo z možnostjo volumetrije. (Primer prikaza) Način žveplanja: g/Hl: SO2 v gramih na hektoliter soka Stop: brez žveplanja cl: v centilitrih za različne izbore Izbira odmerka: Količina žveplene raztopine za posamezni izbor Koncentracija raztopine: Vsebnost SO2 v žvepleni raztopini izražena v %.Nastavitve in spreminjanjanje programov 107 .12. S pritiskom tipke se prikaže stran "nastavitve žveplanja ".

12 . (Primer prikaza) Vnesite naslov IP ponudnika dostopa. Na strani "izbire vzdrževanja". Izberite vrsto dogodka. bo stiskalnica na to opozorila s prikazom sporočila. vnesite kodo 951. lahko prejemate elektronsko pošto. postopek ali oboje). Vnesite naslov prejemnika e-sporočila. Opomba: če elektronsko sporočilo ni poslano.12. do katere dostopate s pritiskom tipke .15 Pošiljanje elektronske pošte Če je stiskalnica povezana na omrežje intraneta in je ta možnost konfigurirana. ki jo pošilja stiskalnica. na katerega želite biti opozorjeni (alarm.Nastavitve in spreminjanjanje programov 108 .

(Primer prikaza) Način "zgodovine postopkov" ponuja prikaz – v obliki tabele – datumov in časov vseh dogodkov.Zgodovina 13. 109 .1 Zgodovina postopkov S pritiskom tipke izberite stran "zgodovina stiskanja" .13 . Različne barve označujejo: Različne barve označujejo: 1 (svetlo zelena): pričetek postopka 2 (rožnata): konec postopka 3 (kaki): splošni podatki (skupni za več postopkov) Dogodke lahko filtrirate s pritiskom tipke A (filtriranje dogodka ali vseh dogodkov) nato B.

na naslednjo vrstico s tipko ali pa dosežete konec seznama s pritiskom tipke .S tipko se pomaknete na začetek seznama.2 Zgodovina napak S pritiskom tipke izberete stran zgodovina napak . na zadnjo vrstico se pomaknete s tipko .Zgodovina 110 . Različne barve označujejo: 1 (bela): odstranitev napake 2 (modra): napaka zaznana v preteklosti 3 (rdeča): dogodek napake 13 . 13. (Primer prikaza) Način "zgodovine postopkov" ponuja prikaz – v obliki tabele – datumov in časov vseh dogodkov.

na zadnjo vrstico se pomaknete s tipko . na naslednjo vrstico s tipko ali pa dosežete konec seznama s pritiskom tipke . S tipko se pomaknete na začetek seznama.Zgodovina 111 .Dogodke lahko filtrirate s pritiskom tipke A (filtriranje dogodka ali vseh dogodkov) nato B. 13 .

Vrstica postane modra.3 Odpravljanje napak Na napako opozarja okno "aktivnih napak" v delovnem načinu. (Primer prikaza) Zaslon opominja uporabnike (zgoraj levo) na zadnjo prikazano napako. Nato morate odpravljeno napako potrditi s pritiskom tipke .13.Zgodovina 112 . oziroma vse odpravljene napake s pritiskom tipke . Različne barve označujejo: 1 (bela): odstranitev napake 2 (modra): napaka zaznana v preteklosti 3 (rdeča): dogodek napake Na napako. ki jo je potrebno odpraviti se pomaknete s tipko ali nato opisano napako odpravite. 13 .

Pojavi se naslednje sporočilo: (Primer prikaza) 113 . nato pritisnite . do katere dostopate s pritiskom tipke .1 Visokotlačna vodna pištola Iztočite cev za napajanje visokotlačne pištole.14 .2 Avtomatska nastavitev prezimovanja Stiskalnico je potrebno temeljito oprati in podmazati (glej poglavje 15 .Nastavitev prezimljenja 14.) izpraznite visokotlačno puško in upogljivo cev.« Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert »). Odklopite cev napajanja na spoju 1. 14. Stiskalnica izvede nastavitve prezimljenja. ki se nahaja na visokotlačni vodni pištoli. vnesite kodo 951. Z nekaj sekundnim pritiskom na sprožilec na držalu pištole (največ 10 sek. Na strani "izbire vzdrževanja".

da odklopite nadzorno ploščo stiskalnice in jo shranite v prostor. Pomembno: Če je stiskalnica za grozdje nameščena v zelo vlažnem območju. itd). 14 .Nastavitev prezimljenja 114 . ki je suh in varen pred zamrzovanjem. prožna posoda.Stiskalnico za grozdje ločite od električnega in pnevmatskega omrežja: • Ločevalno stikalo zaklenite v položaj "O". priporočamo. • Zaprite ventil napajanja s stisnjenim zrakom. • Izhode pnevmatike pustite odprte (turbina.

) R: Ključavnica obračanja P: Odklop napajanja cistern s stisnjenim zrakom 115 .Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert Pred izvajanjem kakršnihkoli posegov na stiskalnici je pomembno. Ventila in stikala ne sproščajte dokler delo ni končano. Prestavite ločevalni ventil stisnjenega zraka v položaj "0" in prezračite napeljave stisnjenega zraka.1 Ločevanje in zaklepanje tlačne cisterne stiskalnice R: Verrouillage de la rotation P: Coupure alimentation pneumatique de la cuve Zaklepni stikali R in P omogočata varno delo na tlačni cisterni stiskalnice. dokler delo ni končano. pozicijska tipala. itd. Uporabite zaklepno prekinjevalno stikalo in ga zaklenite v položaj "0". da stiskalnico ločite od električnega in pnevmatskega omrežja.« Splošna varnostna navodila ». Ta postopek je za delo na cisterni na splošno bistvenega pomena (cilinder vrat.15 . 15. Shranite ključe. Z njimi boste lahko odklenili stikalo in s tem omogočili ponovno delovanje stiskalnice. Glej tudi poglavje 1 .

8.2 « Ročno izpiranje notranjosti cisterne stiskalnice za grozdje » in11. Ustavite stiskalnico in takoj pokličite vašega predstavnika BucheZaporedje S1 časa vzdrževanja tlaka 15 . Zaradi napačnega ključa ali nepravilnega položaja tega ključa lahko pride do poškodb vijakov membrane. zategnite pritrdilne vijake v cisterni. Čiščenje: glej podpoglavji 11. Uporabite posebni ključ.15.daN).Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 116 . • Čas zadrževanja tlaka je zelo kratek.3 « Avtomatsko izpiranje notranjosti cisterne stiskalnice (opcija) ». Običajno se med postopkom stiskanja stiskalnice za grozdje pojavijo težave: • Težave z dvigom tlaka.2 Membrana 1: Stran zraka 2: Stran grozdja Po prvem dnevu uporabe.8. ki je priložen stiskalnici za grozdje (zatezni moment: 4 m. V cisterno vstopajte samo s čisto obutvijo z gumijastim podplatom. Popravila: manjše obrabe membrane lahko popravite z varjenjem poškodovanega območja.

15 . so nekateri podatki shranjeni s pomočjo litijeve baterije v avtomatiki 1. da baterijo zamenjate vsaj vsaka tri leta. Zaslon čistite z mehko krpo. Iz previdnostnih razlogov priporočamo.15. ko je naprava izklopljena.3 Avtomatika Da bi preprečili motnje uporabnosti stiskalnice zaradi odklopov električnega napajanja. Avtomatika ICS je locirana na konzoli oddaljenega nadzora 2. Slednja nima baterije in njeno vzdrževanje je omejeno na čiščenje.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 117 . Življenjska doba baterije je približno tri leta.

4 Podmazovanje Zaradi uporabe neustreznih masti lahko pride do resnih poškodb stiskalnice za grozdje ali onesnaženja grozdja.115 . Ležaj cisterne Podmazovalna šoba 1: podmažite ob začetku trgatve. Upoštevajte priporočila v zvezi s kakovostjo masti glede na posamezne točke podmazovanja. Uporabljajte "užitno" mast (glej podpoglavje 15. nato vsak dan ali vsakih 8 ur.11 « Tabele povzetka »). Utiliser une graisse de "qualité alimentaire" (voir paragraphe 15.15.320 XPert 450 Palier arrière de cuve Graisseur 1 et 2: graisser au début des vendanges puis 1 fois par jour ou toutes les 8 heures (repère 8h) de fonctionnement.12 « Tableau récapitulatif »).150 XPert 250 . XPert 100 .Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 118 . 15 .

Veriga Verigo podmažite na začetku trgatve. odprite celotno razdelilno škatlo in odprite prozorno loputo 2 ali odprite inšpekcijska vratca T (Bucher XPert 250 . Uporabite mast za verige (glej podpoglavje 15.150). Za dostop do verige (Bucher XPert 100 . 15 .11 « Tabele povzetka »). nato jo preglejte vsak teden.115 .320). Za dostop do podmazovalne šobe odprite celotno razdelilno škatlo.11 « Tabele povzetka »). Stiskalnice za grozdje opremljene z avtomatskim pranjem drenažnih kanalov Podmazovalna šoba 3: podmažite na začetku trgatve in nato dvakrat tedensko. Uporabljajte "užitno" mast (glej podpoglavjee15.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 119 .

Vrteči spoj XPert 100 . Da bi dosegli podmazovalno šobo. pretaknite rdečo škatlo z zobniki.Palier arrière de cuve Graisseur 9 : Graisser au début et à la fin des vendanges (repères 2/y).12 «tableau récapitulatif») 15 .11 « Tabele povzetka »). Utiliser une graisse de «qualité alimentaire» (voir paragaraphe 15.115 . Joint tournant .150 XPert 250 . ki se nahaja na vrhu električne omarice.320 XPert 450 Podmazovalna šoba 5: Podmazovanje: Podmažite na začetku in po koncu trgatve.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 120 . Uporabljajte "užitno" mast (glej podpoglavje 15.

15 . Dostop: odstranite končno ploščo.5 Vzdrževanje vgrajenih kompresorjev (opcija XPert 100 . Uporabljajte olje viskoznosti 150 (ISO) (glej podpoglavje 15. filter zamenjajte na tri leta. Kompresorjev ni potrebno podmazovati. Nivo olja preverite ob začetku in po koncu trgatve ali vsakih 500 ur.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 121 .Reduktor 6: Čep za polnjenje olja 7: Preverjanje nivoja olja 8: Čep za izpust olja Količina olja Količina olja je navedena na nazivni ploščici reduktorja. Glede na količino umazanije.11 « Tabele povzetka »).115) Glavna kompresorja Zračne filtre očistite vsako leto. 15.

• Preverite napetost jermenov. Če je v cisterni grozdje. vrata za praznjenje cisterne spodaj).Pomožni kompresor Filter pomožnega kompresorja 9 je potrebno očistiti po vsakih 50 urah delovanja in ob koncu obdobja trgatve. če je enakomerno razporejeno po cisterni. Zavora motorja • Odprite škatlo ležajev A.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 122 . da popustite nastavitveni matici 1 nosilca motorja in obračate vijaka 2. • Ponovno zategnite nastavitveni matici nosilca motorja. preverite. 15 . • Napetost jermenov lahko povečate tako. da so vrata v spodnjem položaju. Če je cisterna prazna. izpraznite rezervoar s trakom 10 vsak teden in po koncu trgatve. Če je v uporabi. Če ni. bi se cisterna po odstranitvi jermena lahko obračala. ki zagotavljajo povezavo med motorjem in reduktorjem (statična obremenitev. za menjavo jermenov pomaknite cisterno stiskalnice tako.

4 « Podmazovanje ». kot tudi stranske 3. Preverite napetost verige. odvijte 4 sprednje pritrdilne matice 1. Za premikanje nosilca reduktorja obrnite vijake 4. Za prilagoditev napetosti verige.6 Veriga prenosa cisterne Podmazovanje verige: glej podpoglavje 15.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 123 .15. 15 .7 Posegi na omarici cisterne Po odprtju omarice 1 je bistvenega pomena zamenjava vrečke s sušilnim sredstvom z novo. 6 zadnjih 2. Preverite ustrezno napetost verige in nato privijte pritrdilne vijake nosilca reduktorja 1. 15. • Koda vrečke: 60000681 Bucher Vaslin v primeru neupoštevanja tega osnovnega pravila ne sprejema nobene odgovornosti. 2 in 3.

8.150 XPert 250 .115 .Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 124 . ki se nahaja na vhodu stisnjenega zraka stiskalnice za grozdje očistite vsako leto. Filter reduktorja tlaka 1. da se prepreči možnost korozije.320 XPert 450 Turbine je nujno potrebno pogosto odcejati. XPert 100 .1 Odcejanje turbin Turbine odcedite vsak teden uporabe. 15 .150 XPert 250 .15.115 .8 Pnevmatska napeljava XPert 100 .320 XPert 450 Za dostop do pnevmatske napeljave odprite blok motorja. 15.

• Dele ponovno sestavite. • Povzdignite zgornji del za 10 do 20 mm. ki sta označena z 4 in 5. Dostop do filtrov Bucher XPert 250-320-450 • Izvlecite vijaka. Dostop do filtrov Bucher XPert 100-115-150 • Izvlecite vijaka. Ob koncu trgatve pustite luknje kanalov za odvajanje odprte.8. • Odstranite vsebnik in njegov vložek. Pri intenzivni uporabi ali v prašnem ozračju. • Vložek vstavite nazaj na njegovo mesto. • Dele ponovno sestavite. 15 . Pri običajni uporabi preverjajte količino naloženih nečistoč vsake tri do pet let in jih po potrebi zamenjajte.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 125 . ki sta označena z 1 in 2.15. • Odstranite vložek. to stanje preverjajte vsako leto.2 Filtri turbin Turbine (škatle pnevmatike) so opremljene z dvema filtroma (sesalnim in odvajalnim). • Odstranite dušilnik in ventil 3. • Vložek vstavite nazaj na njegovo mesto.

pozicija.11 « Tabele povzetka ». 10). • S ključem nastavite pretok olja v prozorni del 9 na največ 3 kaplje na minuto. Olje podmazovalne enote zamenjajte vsako leto (glej podpoglavje 15. V tem primeru upoštevajte vsa navodila omenjena v podpoglavju 11.9 Visokotlačna vodna pištola Nivo olja črpalke preverite vsakih 50 ur in izpustite to olje vsakih 300 ur uporabe (čep praznilnega kanala.5 « Uporaba visokotlačnega pralnika ». Vodni filter mora biti vedno čist. • Zaprite ventil praznilnega kanala 8. V primeru dolge neuporabe. se na črpalki lahko pojavijo obloge.3 Redno vzdrževanje podmazovalne enote in zračne komore • Vsak teden v omarici pnevmatike preverite nivo olja za podmazovanje enote 6 pnevmatske napeljave in redno odlivajte kondenzat 7.15.8. Glej podpoglavje 15. ki motijo ponovni zagon.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 126 .11 « Tabele povzetka »). • Preverite nastavitve podmazovalne enote. • Vsak teden delovanja izpraznite napeljavo pnevmatike v omarici pnevmatike stiskalnice (kanali za praznjenje 8). 15 . Opremo zavarujte pred zmrzovanjem (glej podpoglavje 14.1 « Visokotlačna vodna pištola »).8. 15. Nastavljanje podmazovalne enote • Odprite ventil praznilnega kanala 8.

Potisnite jo do konca v cev.15.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 127 . Da bi preprečili nalaganje oblog (vodnega kamna. itd. ki je dobavljena s stiskalnico. Ponovno namestite pokrovček C skupaj z zaporami lukenj A in B (zaprti položaj).).10 Čiščenje napeljave merilnika pretoka Da bi zagotovili natančno merjenje pretoka in količine soka. nato jo izvlecite. Odstranite pokrovček C na najnižji točki cevi merilnika pretoka. mora biti merilnik pretoka popolnoma čist. da vanjo napeljete vodo skozi luknji A in B. cev sperite tako. Samo spiranje z vodo po koncu stiskanja nikdar ne zadošča. V odprto odprtino vstavite posebno ščetko za steklenice D. morate cev merilnika pretoka čistiti vsaj enkrat dnevno (v primeru trde vode še bolj pogosto) s ščetko za steklenice. 15 . ki je priložena stiskalnici.

Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 128 . 15 . nikoli ne zapirajte odprtin A in B. Da bi zagotovili uporabnost stiskalnice obvezno zagotovite.Položaj Položaj stiskanje pranje Da bi stiskanje grozdja potekalo gladko. da je merilnik pretoka čist. Bucher Vaslin v primeru neupoštevanja tega osnovnega pravila ne sprejema nobene odgovornosti. Uporabnost stiskalnice je odvisna od rednega vzdrževanja.

TOTAL Multis EP2 . (redno odlivajte .11 Tabele povzetka Element za Opis posega Pogostost Priporočeno mazivo podmazovanje Na začetku trgatve in Užitna mast Ležaj cisterne Podmazovanje enkrat dnevno ali na 8 ur koda Bucher 393722 uporabe Mast za verige : Na začetku trgatve in . Pomembno: Navedena sredstva za podmazovanje so samo informativnega značaja.SAE 10-3 do 5° Engler do pnevmatike Praznjenje vsako leto kondenzat) 50°C Preverjanje nivoja olja Visokotlačna vodna Preverjanje nivoja vsakih 50 ur uporabe. 15 .15.HAFA Mouwan Grease Veriga Podmazovanje enkrat tedensko . Olje za prenose 75W90 pištola olja Odlivanje vsakih 300 ur.Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert 129 .OMNIPLEX Paille Opcija avtomatskega Na začetku trgatve in Užitna mast Podmazovanje pranja drenažnih potem enkrat tedensko koda Bucher 393722 kanalov Opcija aksialnega Na začetku trgatve in Užitna mast Podmazovanje polnjenja potem enkrat tedensko koda Bucher 393722 Na začetku in po koncu Užitna mast Vrteči spoj Podmazovanje trgatve koda Bucher 393722 Preverjanje nivoja Na začetku in po koncu HAFA 80 W 90 Reduktor olja trgatve TOTAL Dynam SP220 Preverjanje nivoja Enkrat tedensko med Pomožni kompresor .HAFA STATIDOP ISO 100 olja trgatvijo Preverite nivo olja Olje tip: Napeljava Preverite enkrat tedensko. pri čemer morate strogo upoštevati priporočila v zvezi s kakovostjo sredstva za podmazovanje glede na različne točke podmazovanja. Uporabite lahko katerikoli enakovredni tip masti ali olja.

Pred uporabo stroja je potrebno to plast odstraniti.Vzdrževanje opreme iz nerjavečega jekla Deli iz nerjavečega jekla ne bodo oksidirali le.). če bo tenka prekrivna zaščitna plast kromovega oksida ostala nespremenjena. praskami. aluminij. so izdelki Bucher Vaslin prekriti s plastjo masti. Nikoli ne uporabljajte vode z visoko vsebnostjo železa ali klora. razkuževanje. ki niso iz nerjavečega jekla (še posebej z običajnim jeklom). Na splošno lahko vsak stik s kovino (železo. ki jo imenujemo pasivacija in jo običajno pospešuje uporaba prilagojenih izdelkov. 130 .16 . podaljšan stik z običajnim jeklom povzročajo nastanek madežev rje na delih iz nerjavečega jekla. ki vsebujejo klor) in pred stiki z deli. 16. medenima. baker. • Po potrebi izvesti regeneracijo zaščitne plasti iz kromovega oksida. cink. drgnjenjem. Opomba: Da bi zaščitili dele iz nerjavečega jekla v času njihovega skladiščenja v obratu in med prevozom. bron.1 Zaščita Udarci. • Popolno čiščenje in izpiranje zaradi odstranjevanja madežev in še posebej kemičnih ostankov (razkužil. Stik s kemikalijami in še posebej s klorovimi izdelki (čiščenje.) povzroči spremembe na površini iz nerjavečega jekla. itd. detergentov. kemičnimi vplivi (še posebej izdelkov. praske. Tudi izmet kovinskih delcev pri mletju ali varjenju v bližini površin iz nerjavečega jekla lahko povzroči nastanek rjastih madežev. sredstev za odstranjevanje vodnega kamna).) lahko – če jih dovolj hitro ne sperete – povzroči nastajanje pik in madežev rje. Zaščita nerjavečega jekla pred škodljivimi vplivi (mehanskimi ali kemičnimi) je torej najboljši način za ohranjanje značilnosti in videza nerjavečega jekla. saj gre za preventivno metodo. itd. Vzdrževanje opreme iz nerjavečega jekla pomeni: • Zaščito plasti iz kromovega oksida pred mehanskimi poškodbami (udarci. itd.

Upoštevajte priporočila za preventive ukrepe proizvajalca. to plast vedno regenerirajte.). Izdelki za čiščenje in razkuževanje so nevarni. itd. Ta postopek je mogoče pospešiti z uporabo pasivacijskih sredstev. sokovi. Obdelani del temeljito sperite. Z ozirom na razlike v niansi med potopljenim in pasiviranim področjem dela. Uporabi kakršnegakoli detergenta sledi temeljito izpiranje z vodo. odstranite vse delce običajnega jekla v nerjavečega jeklu.Vzdrževanje opreme iz nerjavečega jekla 131 . Sredstva za matiranje so nevarna. Izdelki za čiščenje in razkuževanje imajo lahko belilni učinek (še posebej izdelki. 16 . je pogosto koristno obdelati celotno površino dela (potapljanje in pasivacija). detergent. preden se madeži posušijo. po potrebi zmanjšajte uporabljene odmerke ter jih takoj in temeljito sperite. Nekateri izdelki zagotavljajo istočasno čiščenje in pasivacijo.. zahvaljujoč kisiku. 16.2 Čiščenje/Razkuževanje Madeže. itd. Vseeno je pomembno. očala. • Pasivacija (po brušenju). Lahko uporabljate nekatere abrazivne izdelke. Uporaba visoko-tlačne vodne pištole s toplo vodo. vino. Preprečite. Pasivacija (ustvarjanje plasti iz kromovega oksida) se lahko izvede naravno. ki je v zraku.16. se odstrani z enostavnim izpiranjem z vodo. da bo obdržala lastnosti varovanja pred rjavenjem. da pridejo v stik z barvanimi deli. kar pomeni. Dele očistite in nato : • Podrgnite spremenjeni del: Pri madežih rje. čiščenje še močno olajša. Če je za odstranjevanje določenih oblog potrebno drgnjenje. da stroj očistite takoj. Upoštevajte preventivne ukrepe proizvajalca: rokavice. ki izvirajo iz običajne uporabe stroja (grozdje. uporabite mehko ščetko (najlon). ko je cikel uporabe stroja končan. itd.3 Drgnjenje/pasivacija Če je na zaščitni plasti iz kromovega oksida prišlo do sprememb. ki vsebujejo klor).

ki so navedena na embalaži drugih proizvajalcev. ki sestavljajo stroj.Vzdrževanje opreme iz nerjavečega jekla 132 . ki jih ne priporoča Bucher Vaslin. je mogoča edino pod pogojem. ki sestavljajo stroj.4 Priporočeni izdelki Uporaba Dobavitelj Proizvod Pripombe Bucher 200 aseptik Izdelka je vedno V obdobju Čiščenje in Bucher 200 sredstvo za Bucher Vaslin potrebno uporabe vzdrževanje odstranjevanje uporabljati skupaj mineralnih usedlin Wigol Sp R inox Drgnjenje Diversey Difon 2000 Po obdobju Pasivacija Langlois Chimie Bafolac Uporabljajte le na uporabe Henkel Ecolab P3 . • Upoštevajte priporočila za uporabo in varnost. da proizvajalec sredstva za uporabnika: • preveri učinkovitost izdelka. membrano iz poliuretana in drugimi različnimi materiali . če je izdelek v uporabi z opremo iz nerjavečega jekla. ki ga je preizkusil Bucher Vaslin. ki med pranjem stroja pogosto prihajajo v stik z izdelkom. garancija proizvajalca Bucher Vaslin ne bo veljala v primerih iztrošenja ali uničenja materialov. • preveri neškodljivost izdelka na različnih materialih. Če zgornja priporočila niso upoštevana. Drugih izdelkov nikoli ne mešajte med seboj.Aquanta 50 nerjavečih delih Zaščita Wigol Hydrosan stabil Močno je priporočljiv Bucher 200. ki jih je določil Bucher Vaslin.16. Uporaba drugih izdelkov. • predpiše postopek in pogoje uporabe izdelka. 16 . Preizkusi so pokazali učinkovitost in neškodljivost izdelka v pogojih.

17 .Sporočila o napakah Namen tega poglavja je poskrbeti za razlago možnih napak. ki je povzročila ustavitev. če obstaja težava. 133 . Za izbiro in nato potrjevanje teh napak glej podpoglavje 13. ponovno zaženite Zasilna ustavitev: stiskalnica se ustavi. Vzrok/i: • N ča rtovano ali nenačrtovan pritisk na gumb za zasilno ustavitev. Čakanje na nov zagon: po vsaki napaki. na katere opozarja nadzorna konzola in voditi uporabnika pri odpravljanju teh napak.3 « Odpravljanje napak ». Nasprotno obračanje (fotocelice ali zadnje kontrolno okence): stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Napaka na svetlobni pregradi fotocelice • Zadnje kontrolno okence ni zaprto ali je pokvarjeno tipalo • Vrata kinematskega sistema niso zaprta ali je pokvarjeno tipalo Odpravljanje: • Po odstranitvi ovire. Pritisnite zeleno tipko on/off stiskalnice. stiskalnica za grozdje čaka na ponastavitev. ki prekine napajanje. Odpravljanje: • Pred sprostitvijo gumba preverite.

Tlačno tipalo (cisterna – aksialno polnjenje): stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Napaka na enem od tipal • Napaka tipala/povezave s PLC • Ne-prepoznavanje tipala Odpravljanje: • Preglejte tipalo/povezavo s PLC.Sporočila o napakah 134 . Vzrok/i: • Konfiguracija ni bila izvedena (tip stiskalnice za grozdje) • Konfiguracija se je izgubila Odpravljanje: • Ponovno konfigurirajte PLC (posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher) Preizkušanje faze Vzrok/i: • Neustrezen spoj faze Odpravljanje: • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher 17 . • Preverite stanje tipala • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Komunikacija med dvema 2 CPU: prekinitev komunikacije med dvema avtomatikama Vzrok/i: • Napaka povezave • Okvara ene od komponent • Napaka konfiguracije naslova IP Odpravljanje: • Preglejte povezavo razdelilna škatla/konzola • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Kontaktor (Zastoj polnjenja turbine – Zastoj podtlaka turbine) Vzrok/i: • Pokvarjen kontaktor • Napaka povezave kontaktor/avtomatika Odpravljanje: • Preglejte povezavo kontaktor/avtomatika • Preverite stanje kontaktorja • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Konfiguracija: težava s konfiguracijo.

čiščenje 17 .Sporočila o napakah 135 . ki jih pošiljajo tipala vrat Odpravljanje: • Preglejte pozicijska tipala Ni vračanja odvajanja Vzrok/i: • Okvara sistema odvajanja • Ne-prepoznavanje kontaktorja Odpravljanje: • Preglejte električne povezave • Preverite prekinjevalnik napeljave odvajanja Izguba tlaka tesnil vrat: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Napaka tesnjenja vrat med stiskanjem • Slabo nastavljen redukcijski ventil tlaka Odpravljanje: • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Nadzor (izbirnik mošta – maceracijski ventili – pralni cilinder): stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Okvara nadzora ventila ali cilindra Odpravljanje: • Pregled.Turbina – Vgrajeni kompresorji) Vzrok/i: • Tokovna preobremenitev motorja ali kratki stik Odpravljanje: • Preglejte električno napeljavo in odstranite vzrok sprožitve (glej shemo z elektriko stiskalnice) Napaka tipala vrat: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Neskladnost podatkov.Prelivanje pladnja za sok: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Zaznava prelitja pladnja za sok Odpravljanje: • Preglejte dimenzioniranje napeljave • Preglejte sistem praznjenja kadi • Ponastavite stiskalnico (konec prekinitve) Prekinjevalnik tokokroga (Električni voziček – Odvajanje – Črpalka mošta – Črpalka SO2 - Obračanje – Visoko-tlačni pralnik .

1 bara Odpravljanje: • Preglejte napeljavo za napajanje cisterne stiskalnice (glej ventil za napihovanje) in odpravite vzrok sprožitve Pretiran tlak aksialnega polnjenja: zaprtje ventila aksialnega polnjenja Vzrok/i: • Tlak v cistern je presegel 2 bara Odpravljanje: • Preglejte napeljavo za napajanje cisterne stiskalnice (glej ventil za napihovanje) in odpravite vzrok sprožitve 17 . • Preglejte omrežje stisnjenega zraka (kompresor. Varnost platform: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Napaka avtomatske funkcije pranja Odpravljanje: • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Radarska sonda kadi za sok odprta Vzrok/i: • Napaka radarske sonde • Napaka povezave Odpravljanje: • Preglejte sondo in povezovalnik • Preglejte čistost sonde Pretiran tlak v cisterni: stiskalnica samodejno ukaže postopek deflacije Vzrok/i: • Tlak v cistern je presegel 2. ventili. puščanje.Sporočila o napakah 136 . vendar zunaj stiskalnice (jermen. itd. ventil. itd. cisterna.) Odpravljanje: • Odkrijte varnostni element. ki se je sprožil in odpravite vzrok aktivacije.) Varnost perifernih enementov: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Varnost povezana s stiskalnico.Delovni tlak: stiskalnica se ustavi Vzrok/i: • Pomanjkanje tlaka za napajanje stiskalnice za grozdje • Izguba polnjenja v ceveh napajanja Odpravljanje: • Preglejte pnevmatsko napeljavo stiskalnice za grozdje (premer in dolžina cevi).

Usmerjevalnik (cisterna – izbirnik mošta) Vzrok/i: • Izguba komunikacije z enim od nadzornih spojnikov.Sporočila o napakah 137 . čiščenje Spodnja povezava cilindra Vzrok/i: • Napaka cilindra Odpravljanje: • Pregled. • Prekinitev povezave spojnik/avtomatika • Spojnik ne deluje • Nepravilna naslovitev spojnika Odpravljanje: • Preverite povezavo spojnik/avtomatika • Posvetujte se z vašim predstavnikom Bucher Ventil (spodnja povezava izhoda – izhod kadi za sok – spodnja povezava vhoda) Vzrok/i: • Napaka ventila Odpravljanje: • Pregled. čiščenje 17 .

18 .1 Programi avtomatskega stiskanja Datum: Sorta vina: Vinifikacija: Ocenjeni skupni čas: T0: mn T7: mn T4: mn T1: mn R1: obratov P1: barov T5A: mn T2A: mn R2A: obratov P2A: barov T5: mn T2: mn R2: obratov P2: barov T6: mn T3: mn R3: obratov Opombe: Datum: Sorta vina: Vinifikacija: Ocenjeni skupni čas: T0: mn T7: mn T4: mn T1: mn R1: obratov P1: barov T5A: mn T2A: mn R2A: obratov P2A: barov T5: mn T2: mn R2: obratov P2: barov T6: mn T3: mn R3: obratov Opombe: 138 .Priloga 18.

prog.2 Programi zaporednega stiskanja Datum: Sorta vina: Vinifikacija: Ocenjeni skupni čas: Zaporedje št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opombe: Datum: Sorta vina: Vinifikacija: Ocenjeni skupni čas: Zaporedje št. Tlak (mBar) Čas Mletje Ponovitev Nasl.Priloga 139 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opombe: 18 . Tlak (mBar) Čas Mletje Ponovitev Nasl.18. prog.

3 Programi stiskanja Organ™ Organ™ 10 Organ™ 1 Organ™ 2 Organ™ 3 Organ™ 4 Organ™ 5 Organ™ 6 Organ™ 7 Organ™ 8 Organ™ 9 Nastavitve uporabnika Odcejanje Izčrpavanje Najdaljši zadrževalni čas tlaka Najdaljše trajanje stiskanja Stiskanje Omejitev tlaka (bar) Ogrevano grozdje Naslednji program Primeri postopkov 18 .18.Priloga 140 .

1 Barva in oblika piktogramov • Bela na modri : podlagi opozarja na obveznost. Obveznost uporabe zaščite ušes. Previdnost v zvezi zdravje upravljavcev in oseb v bližini stroja.19 . Previdnost v zvezi stroj. prečrtan: piktogrami. ki vključuje varnost in delovanje opreme. • Trikotnik na rumeni podlagi: piktogrami opozoril ali tisti. Vsebnost kisika v zraku pod 21% povzroči smrt. nizka temperatura. nevarnost zaradi pomanjkanja kisika. Pozor. • Bel krog z rdečo obrobo.2 Piktogrami. Neupoštevanje lahko pomeni resno tveganje za zdravje. Neupoštevanje lahko vodi do nezanemarljive škode na stroju. • Ostale oblike in barve: piktogrami informacij. uporabljeni v tem priročniku V tem priročniku so uporabljeni različni piktogrami. Hladna komponenta ali območje. izpostavitev tej komponenti pomeni tveganje resnih poškodb zaradi mraza. ki zahtevajo pozornost ali opozarjajo na določena tveganja. Pozor. Pozor. emisije strupenih hlapov. Neupoštevanje lahko pomeni resno tveganje za zdravje. 19. visoka temperatura Vroč del ali območje.Piktogrami stiskalnice 19. 141 . ki pomenijo prepoved. izpostavitev tej komponenti pomeni tveganje resnih poškodb zaradi vročine. Pozor.

2 Opozorilni piktogrami Pozor.4 Piktogrami z informacijami Točka podmazovanja. 19. tveganje poškodb okončin Tveganje zaradi elektrike Tveganje zaradi pomanjkanja kisika 19.Piktogrami stiskalnice 142 .3 Piktogrami prepovedi Prepoved hoje (po) Prepoved vstavljanja rok Prepoved vstavljanja čistilnika cevi 19.3. ki se uporablja s črpalko Točka podmazovanja z aerosolnim mazivom Odklenjeno/zaklenjeno 19 .1 Piktogrami.3 Piktogrami pritrjeni na stiskalnice Nekateri od teh piktogramov so uporabljeni na vaši opremi.3. Spodaj je predstavljen njihov pomen.19.3. ki označujejo prepoved Obvezno preberite priročnik pred delom na stroju. 19.3.

........................................ 24 7................................................ 34 ............................. 6 2........... 9 4..... 31 8......................................................................................... 25 7..............Identifikacija stiskalnice za grozdje Bucher XPert ...........................................................................2 Maceracijski ventili ..3 Postopek nastavitve............................................................................................ 17 6.....................................................1 Električne povezave stiskalnice za grozdje.................................................................5 Maceracija in homogenizacija..... 14 5.................................................. 28 8...................... 19 6.. 32 9 ..........................................................................................1 Pnevmatsko stiskanje ......................1 Polnjenje s pridelki .............................................................................................................................................. 33 9................................6 2..................................................................................................................................... 7 3..............................115 električni priklop kompresorjev (opcija) ............................................... 23 7 ..... 7 3............................................................ 6 3 ............................................................9 4.....................................................................33 9........ 11 4...............................................................................5 Povezava na dobavo vode.................................................................................... 13 5...................................4 2 ......................................................................................6 Pomoč vzdrževanja.......3 Odtekanje pralne vode...................2 Namestitev ..............................................................................Hrup..................1 Označbe........................................................................................................................................................3 Avtomatsko delovanje........................................................... 12 4...............................................4 Pnevmatske povezave...3 Eksperimentalne vrednosti..............13 5.............................. 12 4........................................................................................................................................................................................................................... 8 4 ............5 Varnost cisterne ..........................................................................7 3............................................................................ 26 8 ..................... ki ga oddajajo stiskalnice za grozdje...........................................................................................2 Bucher XPert 100 .....................27 8................................ 19 6.............................................................................. 12 4................Varnostne naprave................................................................................................................................................................................2 Namen in nenamenska uporaba...........................Dodatna oprema................................................... 20 6................................................................... 29 8...........2 Opozorilo ..............................................................................................................7 Pomoč pri popravilu ....1 Varnostni elementi stiskalnice za grozdje Bucher XPert..........2 Pogoji merjenja ...............................................................................................................1 Merilna oprema ..........................................24 7........................Polnjenje s pridelki in odcejanje .....3 Pomožna črpalka za vračanje mošta (opcija) ......2 Zaporedno delovanje ..........................................................................................4 Nivo zvočnega tlaka............. 12 5 ....2 Bucher XPert 100 ..................................................................Splošna varnostna navodila ......Priklop na omrežja ......................3 1 ..........................................................4 Program za stiskanje Organ ...................................................................................3 Varnostni elementi aksialnega polnjenja (opcija).................................................Nameščanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ................................................1 Premikanje .................... 10 4................4 Fotoelektrične celice ......17 6..................................Načela delovanja stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS ..................Licenčne pravice ............................................................................................................... 8 3...........................................2 Odcejanje pridelkov ......115 vgrajeni varnostni elementi kompresorjev (opcija) .......................................................................................................................................... 15 6 .......................................................... 27 8.................1 Tri-dimenzionalna drenaža .........................................................

.................................................................................................................. 100 12...........................7 Giljotinski ventil DN 150 za stisnjeni zrak za aksialno polnjenje ...............Kontrolniki stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS ................................................. 43 10...........................................1 Vklop...................................................... 93 12............. zasilna ustavitev in nadzor tlaka ........11 Žveplanje ............................14 Pošiljanje elektronske pošte .... 38 9.............................................................8 Nastavitve zaporednih programov .....3 Seznam glavnih tipk na zaslonu na dotik . 41 9............................. 43 10.. 107 12...7 Nastavitve pretresanja TA/TB .................................................................................................................... 36 9................... 36 9................................................................. 87 12 .. 75 11................................................ 65 11.............................15 Pošiljanje elektronske pošte ............10 Daljinski upravljalnik............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 105 12................................................................................ 58 11................ 104 12.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 52 10.............................................9............................................................................... 41 10 ...........................................................................................................................8 Faza pranja ........................................................................... 53 10..........................2 Zgodovina napak ..................................4 Pomožni kontrolniki ...............................5 Priporočila za postopke polnjenja stiskalnice................................................... 109 13...........................12 Nastavitve izbora mošta (opcija).....6 Nastavitve maceracije...6 Prikaz sinoptike ...........................7 Oddaljeni nadzor (opcija) .......6 Faza stiskanja ............................................................................. 88 12.......2 Ročni kontrolniki..............6 Avtomatsko pranje drenažnih kanalov z vbrizgavanjem zraka in vode........................................1 Zgodovina postopkov............................................................ 98 12........................................................................7 Faza praznjenja ................................................14 Nastavitve žveplanja (samodejni vbrizg SO2) ...................................................................... 96 12.........................................................2 Nastavitev datuma in časa.........................115 standard............................................... 41 9............ 37 9......................42 10.........................................................................5 Nastavitve razporeditve sokov ................................................................................................. 61 11.................................Delovanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert ICS ..................... 90 12............................................. 51 10.... 110 ..........................................................Nastavitve in spreminjanjanje programov.......................................................................................................13 Spiranje notranjosti cisterne..................4 Faza polnjenja........................................................................................................................................................................................................................... 36 9............................... 94 12...............55 11.... 79 11...........................................................................................................................................5 Pomožna črpalka za vračanje mošta ..1 Vklop ................................................................................................................................................ 108 13 ............................................................................................................ 95 12..........................4 Nastavitve zaslona................................................... 103 12.........................10 Merjenje prostornine soka (volumetrija) ................................... 41 9.......................................................................................................................................................................................................... 55 11...................................................................................9 Čiščenje merilnega cilindra Organ ..8 Vgrajeni kompresorji za Bucher XPert 100 ..............................................................................................................88 12...................5 Nadzor visokega tlaka (razen možnosti samodejnega pranja) ........................................................................... 59 11.......................... 56 11.......................................................3 Delovni način ..........13 Nadzor v avtomatskem in ročnem načinu....................... 40 9..................................... 46 10.................................................3 Različne nastavitve ...................................9 Izbirnik mošta.......................................109 13..............................................11 Nastavitve programa praznjenja ........................ 39 9...............Zgodovina .............3 Aksialno polnjenje ............................................................................. 92 12..................................................... 40 9...................1 Glavna načela .........10 Nastavitve programa Organ.2 Nadzorna plošča ........ 54 11 ..........9 Nastavitve avtomatskih programov .........................................................................................4 Elektrièna varnost pri aksialnem polnjenju....................................................................................................12 Daljinski upravljalec ... 91 12.......................................................... 86 11...................................................................

....................................................................................................1 Zaščita .............1 Visokotlačna vodna pištola .............Priloga ........Nastavitev prezimljenja ...2 Avtomatska nastavitev prezimovanja........................................................................... 124 15.................2 Čiščenje/Razkuževanje.............................................. 113 15 ..........................................115) ................................................................................................................2 Programi zaporednega stiskanja ... 123 15.................. 131 16..............................................4 Priporočeni izdelki........................................................... 141 19............................9 Visokotlačna vodna pištola . 132 17 ...................................................................................................................................................................................... 142 ........................2 Membrana............................................................................................................................................11 Tabele povzetka................................................................................................................................................7 Posegi na omarici cisterne........................................6 Veriga prenosa cisterne .............................. 139 18....................................138 18.................... uporabljeni v tem priročniku ......Piktogrami stiskalnice ...........3 Piktogrami pritrjeni na stiskalnice................................................................................................................ 138 18...............................................3 Drgnjenje/pasivacija ....................................................................Vzdrževanje opreme iz nerjavečega jekla........................................ 113 14...........................................1 Barva in oblika piktogramov ......... 131 16.........................Splošno vzdrževanje stiskalnice za grozdje Bucher XPert..........................................................................................................................................................................................113 14................................ 117 15............133 18 .......................................Sporočila o napakah....... 127 15....10 Čiščenje napeljave merilnika pretoka .......... 112 14 ..................................................................... 123 15...........13............... 115 15............................................ 140 19 ................ 130 16................................................................................................... 126 15..................................... 116 15...............................................................................................................115 15...............................2 Piktogrami.................. 121 15.................................3 Avtomatika .................... 118 15............................................................................................................130 16....4 Podmazovanje .................141 19...........................5 Vzdrževanje vgrajenih kompresorjev (opcija XPert 100 . 141 19..1 Programi avtomatskega stiskanja ............................3 Programi stiskanja Organ™ ...............................................................................................................................................3 Odpravljanje napak ...........................................................8 Pnevmatska napeljava......................................................................................................................................................1 Ločevanje in zaklepanje tlačne cisterne stiskalnice........................... 129 16 ......................................................................

Déclaration de conformité
Le fabricant,
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier. BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Déclare que :
• L'ensemble sous pression désigné ci-dessous est conforme aux dispositions de la directive Européenne 2014/
68/UE relative aux "Equipements sous pression".
L'ensemble est constitué :
- d'un récipient sous pression et de ses accessoires de sécurité ayant fait l'objet d'un examen CE de conception
sous la référence

EP N0 – 02 – C – 701
La procédure globale d'évaluation de conformité comprend :
- L'évaluation de la conformité du récipient en référence au module B1 par l'organisme notifié Gapave Pression.
L'évaluation de la conformité du récipient en référence au module D par l'organisme notifié Gapave Pression.
- Certificat d'examen CE de la conception du récipient délivré par Gapave Pression, organisme notifié N° 0060
(BP 289 – 44803 St Herblain Cedex).

• La machine désignée ci-dessous est conforme aux dispositions de la «Directive Machines» modifiée (directive
2006/42/CE) et aux législations nationales la transposant.

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique.
Rudy Remond, Directeur Pôle Production et Etudes
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier . BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Machine
Machine, Maschine, Macchina, Máquina, Máquina, Аппарат

Type : ........................................................................................................................................................................
Type, Typ, Tipo, Тип

N° série : ......................................... N° appareil : .................................... N° cuve ............................................
Sérial n°, Seriennummer, N°serie, N°серии Machine n°, Gerätenummer, N° apparecchio, Tank N°, Tank-Nr., N° vasca, N° de cuba,
N° de aparato, N° aparelho, N° аппарата N° cuba, N° емкости

Fait à : Chalonnes-sur-Loire, le : ....................................................
Concluded at , Geschehen zu, Fatto a, Hecho date, datum, data, fecha, data, дат
en, Feito em, Сделано в
Personne ayant reçu pouvoir pour rédiger la déclaration de conformité
The person who is authorized to draw up the declaration of compliance
Bevollmächtigte Person für die Erstellung der Konformitätserklärung
Persona con potere per elaborare la dichiarazione di conformità
Persona que recibió poder para redactar la declaración de conformidad
Pessoa a quem foi conferido poder para redigir a declaração de conformidade
Человек, уполномоченный составлять декларацию соответствия

Nom : ..............................................................................
Name, Nome, Nombre, Nome, Имя

Signature :
Signature, Unterschrift, firma, assinatura, подпись

Déclaration originale 0K154 J

Declarations of compliance (Translation of original declaration)
The manufacturer,
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier. BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Declares that:

• The pressurized unit designated below complies with the provisions of the European directive 2014/68/EU relative
to "Equipment under pressure".
The unit is made up of :
- a receptacle under pressure and of its accessories of safety device that has undergone an EC design
examination under the reference
EP N0 – 02 – C – 701
The overall compliance assessment procedure consists of :
- The compliance assessment of the recepacle in question to module B1 by the notified body Pressure Gapave.
- The compliance assessment of the recepacle in question to module D by the notified body Pressure Gapave.
- CE inspection certificate of the tank design issued by the notified body Gapave Pression N°0060 (BP 289 –
44803 St Herblain Cedex).

• Declares that the grape press complies with the provisions of the directive 2006/42/EC "Machines".

Name and address of the person authorized to compile the technical file

Rudy Remond, Director of Production and Studies Division
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier . BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Konformitätserklärung (Übersetzung der Original-Konformitätserklärung)
Der hersteller,
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier. BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Erklärt, dass:

• das nachstehend bezeichnete Druckgerät den Bestimmungen der EG-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
entspricht.
Die Einheit besteht aus folgenden Teilen:
- einem Gefäß unter Druck, und von seinem Sicherheitszubehör das einer Prüfung der EG für die entsprechende
Konzeption unterlag
EP N0 – 02 – C – 701
Die gesamte Bewertungsprozedur der Einheitlichkeit beinhaltet :
- Die Konformitätsbewertung des entsprechenden Gefäßes für Modul B1 durch einen anerkannten Organismus
Gapave Pression.
- Die Konformitätsbewertung des entsprechenden Gefäßes für Modul D durch einen anerkannten Organismus
Gapave Pression.
- Prüfzertifikat EG für die Konzeption des Gefäßes, ausgestellt durch Gapave Pression, eingetragener
Organismus Nr. 0060 (BP 289 – 44803 St Herblain Cedex).

• Erklärt dass die Traubenpresse den Bestimmungen der Vorschrift „Maschinen“ 2006/42/EG entspricht.

Name und Anschrift der Person, die berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Rudy Remond, Direktor Abteilung Produktion und Konstruktion
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier . BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

0K154 J

Dichiarazione di conformità (Traduzione della dichiarazione originale)
Il fabbricante
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier. BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Dichiara che:

• L'insieme sotto pressione sottoindicato è conforme alle disposizioni della direttiva europea 2014/68/UE relativa
alle “Attrezzature sotto pressione”.
L'insieme è costituito :
- Da un recipiente sotto pressione e dei suoi accessori di sicurezza che ha costituito l’oggetto di un esame CE di
concezione sotto il riferimento
EP N0 – 02 – C – 701
La procedura globale di valutazione di conformità comprende :
- La valutazione della conformità del recipiente in riferimento al modulo B1 dall’ente notificato Gapave Pression.
- La valutazione della conformità del recipiente in riferimento al modulo D dall’ente notificato Gapave Pression.
- Certificato di esame CE della concezione del recipiente consegnato dalla Gapave Pression, ente notificato
N° 0060 (BP 289 – 44803 St Herblain Cedex).

• Dichiara che il torchio è conforme alle disposizioni della direttiva « Macchine » 2006/42/CE.

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnica

Rudy Remond, Direttore Polo Produzione e Studi
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier . BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Declaración de conformidad (Traducción de la declaración original)
El fabricante,
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier. BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

Declara que:

• El conjunto a presión designado más abajo está conforme a las disposiciones de la directiva Europea 2014/68/UE
relativa a los "Equipos a presión".
El conjunto está constituido :
- Por un recipiente a presión y de sus accesorios de seguridad que ha sido objeto de un estudio CE de diseño,
según la referencia
EP N0 – 02 – C – 701
El procedimiento global de evaluación de la conformidad incluye:
- La evaluación de la conformidad del recipiente de la referencia con el módulo B1, por parte del organismo
notificado Gapave Pression.
- La evaluación de la conformidad del recipiente de la referencia con el módulo D, por parte del organismo
notificado Gapave Pression.
- El certificado de examen CE del diseño del recipiente entregado por Gapave Pression, organismo notificado
N°0060 (BP 289 – 44803 St Herblain Cedex).

• Declara que la prensa está conforme con las disposiciones de la directiva "Máquinas" 2006/42/CE.

Nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico
Rudy Remond, Director del Polo de Producción y Estudios
Bucher Vaslin S.A.
Rue Gaston Bernier . BP 70028
F- 49290 Chalonnes sur Loire

0K154 J

Rue Gaston Bernier .Certificado de inspecção CE da concepção do recipiente emitido por Gapave Pression. что: • Вышеописанное оборудование .49290 Chalonnes sur Loire Декларация соответствия (перевод оригинальной декларации) Производитель Bucher Vaslin S.A. .um recipiente sob pressão e os seus acessórios de segurança que foi objecto de uma inspecção CE de concepção sob a referência EP N0 – 02 – C – 701 O procedimento global de avaliação de conformidade inclui: . что пресс соответствует требованиям директивы «Машины» 2006/42/CE Имя и адрес человека. O conjunto é constituído por: . Bucher Vaslin S. относящейся к «Оборудованию под давлением» Оборудование состоит из: . organismo notificado N° 0060 (BP 289 – 44803 St Herblain Cedex). EP N0 – 02 – C – 701 Общая процедура оценки соответствия включает в себя : . прошедших испытание СЕ на соответствие требованиям.Оценку соответствия данной емкости с модулем D. уполномоченного составить техническую документацию. . Директор Центра Производства и Изучения Bucher Vaslin S. BP 70028 F. BP 70028 F. Rue Gaston Bernier . назначенными Gapave Pression .Оценку соответствияданной емкости с модулем В1.емкости под давлением и сопутствующих устройств по безопасности.A.A. Rue Gaston Bernier.49290 Chalonnes sur Loire Declara que: • O conjunto sob pressão designado abaixo é conforme às disposições da Diretiva Europeia 2014/68/UE relativa aos "Equipamentos sob pressão".A avaliação da conformidade do recipiente em referência ao módulo B1 pelo organismo notificado Gapave Pression.49290 Chalonnes sur Loire Заявляет. Rudy Remond. проведенную специалистами. проведенную специалистами.A avaliação da conformidade do recipiente em referência ao módulo D pelo organismo notificado Gapave Pression. • Declara que a prensa está conforme às disposições da directiva "Máquinas" 2006/42/CE. выданный Gapave Pression. назначенными Gapave Pression . BP 70028 F. Diretor Pólo de Produção e Estudos Bucher Vaslin S. BP 70028 F.A.Declarações de conformidade (Tradução da declaração original) O fabricante.Сертификат соответствия СЕ данной емкости стандартам.49290 Chalonnes sur Loire 0K154 J . Rudy Remond. Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o processo técnico. N° 0060 (BP 289 – 44803 St Herblain Cedex) • Заявляет. работающее под давлением cоответствует требованиям Европейской директивы 2014/68/UE. Rue Gaston Bernier.

BP 70028 49290 Chalonnes sur Loire Tel : +33 (0)2 41 74 50 50 Fax : +33 (0)2 41 74 50 51 Tel SAV : +33 (0)2 41 74 50 60 Fax SAV : +33 (0)2 41 74 50 54 www.com Vaš uspeh je naša prioriteta . Prevod izvirnih navodil iz angleškega jezika Bucher Vaslin Rue Gaston Bernier .N3279SL010-B .04/2017 .buchervaslin.