Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar

02.04.2017 / Pazar
09.00 – 10.00 Kayıt İşlemleri
10.00 – 10.30 Açılış konuşması
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu & Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
10.00 – 12.00 Yaşlılarda Kognitif Rehabilitasyon Oturumu
Moderatörler: Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu & Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
10.00 – 10.30 Genel Nörolojik Hasta Popülasyonunda FTR Hastanesi Deneyimi Dr. Büşra Arıca Polat
10.30 – 11.00 Geriatrik Popülasyonda Kognitif Rehabilitasyon Uzm. Psk. Şencan Taşkale
11.00 – 11.30 Bellek Rehabilitasyonu: Teknikler, Planlama ve Uygulama Uzm. Psk. Seda Eroğlu
11.30 – 12.00 Demans Hastalarında Müzikle Tedavi Uzm. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 15.00 Afazi Rehabilitasyonu Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Seyhun Topbaş
13.00 – 13.30 Multidisipliner Bakış Açısı ile Afazi Rehabilitasyonu Prof. Dr. Seyhun Topbaş
13.30 – 14.00 Nöropsikoloji Bakış Açısı ile Afazi Rehabilitasyonu Prof. Dr. Öget Öktem
14.00 – 14.30 Dil ve Konuşma Terapisi Bakış Açısı ile Afazi Rehabilitasyonu Prof. Dr. İlknur Maviş
14.30 – 15.00 Afazi Rehabiliyasonu ve Müzik Terapisi Prof. Dr. Şükrü Torun
15.00 – 15.30 Kahve Arası
15.30 – 17.00 Çocuklarda ve Gelişimsel Bozukluklarda Kognitif Rehabilitasyon Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Barış Korkmaz
15.30 – 16.00 Disleksili Çocuklarda Kognitif Rehabilitasyon Uzm. Fzt. Gökçen Akyürek
16.00 – 16.30 Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluklarında Kognitif Rehabilitasyon Uzm. Fzt. Senem Dallıoğlu Şahin
Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren
16.30 – 17.00 Gelişimsel Bozukluklarda Kognitif Rehabilitasyon / Nörolojik Perspektif Prof. Dr. Barış Korkmaz
18.00 – 20.00 Akşam Yemeği
03.04.2017 / Pazartesi
09.30 – 12.00 Farklı Konularda Kognitif Rehabilitasyon Oturumu
Moderatörler: Prof. Dr. Candan Algun & Prof. Dr. Fatma Karantay Mutluay
09.30 – 10.00 İnmede Müzik Terapi Yrd. Doç. Dr. Satu Baylan
10.00 – 10.30 İnme Sonrası Kognitif Rehabilitasyon Yrd. Doç. Dr. Özden Erkan Oğul
10.30 – 11.00 Yarı Alan İhmali ve Rehabilitasyonu Doç. Dr. Murat Kurt
11.00 – 11.30 Kafa Travmasında Yürütücü İşlevlerin Rehabilitasyonunda TMS ve Kognitif Uzm. Psk. Fatma Girgin Kardeş
Rehabilitasyon Kullanımı
11.30 – 12.00 Alzheimer Hastalığı’ nda TMS Uygulamalarının Sonuçları Uzm. Fzt. Miray Budak
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 15.00 Travmatik Beyin Hasarında Kognitif Rehabilitasyon Oturumu (Uzaktan Erişim)
Moderatör: Prof. Dr. Öget Öktem
13.00 – 13.30 Progresif Olmayan Beyin Hasarında Nöropsikolojik Rehabilitasyonun Genel Prof. Dr. Barbara Wilson
Prensipleri
13.30 – 14.00 Progresif Olmayan Beyin Hasarında Nöropsikolojik Değerlendirme Prof. Dr. Jill Winegardner
14.00 – 14.30 Edinilen Beyin Hasarını Takiben Yorgunluğun Yönetimi Uzm. Erg. Ter. Donna Malley
14.30 – 15.00 Rehabilitasyonda Sosyal Medya ve İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Dr. Andrew Bateman
15.30 – 16.00 Kahve Arası
16.00 – 17.00 Kognitif Rehabilitasyonda Teknolojinin Kullanımı Oturumu
Moderatörler: Prof. Dr. Türker Şahiner & Doç. Dr. Barış Topçular
16.00 – 16.30 BEYMEX Deneyimi Prof. Dr. Türker Şahiner
16.30 – 17.00 MS Hastasında Kognitif Rehabilitasyon Doç. Dr. Barış Topçular
17.00 – 17.30 Kahve Arası
18.00 – 19.00 Kapanış