ZAŠTITA PODVODNOG DIJELA TRUPA

OD OBRAŠTANJA
▪ Premazi protiv obrastanja podvodnog dijela trupa
▪ Podvodni dio broda u morskom okolišu izložen je
mogućnosti obrastanja morskim organizmima.
▪ Povećanje otpora na trupu uslijed obrastanja može
zahtijevati približno 10 do 15 % povećanja sile poriva da bi
se održala ista brzina
▪ Područja brodskog trupa uobičajeno nisu jednoliko obrasla
zbog samog strujanja vode
▪ Prihvaćanje organizama na oplati broda varira između
nekoliko sati do nekoliko dana.