You are on page 1of 2

Groep

:
Groepsleden :
Gekozen casus :

EVALUATIECRITERIA UIT SAM-SCHAAL, GEKOZEN DOOR GROEP

1. Inzet en doorzettingsvermogen

2. Discipline en stiptheid

3. Flexibiliteit

4. Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid

5. Sociale houding

6. Communiceren

7. Leergierigheid en interesse

ONDERZOEKSVRA(A)G(EN)

2 onderverdelingen onder de grote noemer: Moeilijke gezinssituaties.

· Gescheiden ouders

· Verslavingen bij kind en ouder

Gescheiden ouders:

Wat houdt het leven in met gescheiden ouders?

o Wat is de invloed op het kind?

o Wat is de invloed op de jongvolwassene?

o Hoe spelen de leerkrachten in op de situatie van de leerlingen die zich in een gezin bevinden met
gescheiden ouders?
Verslavingen bij ouder:

Wat houdt het leven in met een verslaving?

o Wat is de invloed op het kind?

o Wat is de invloed op de jongvolwassene?

o Hoe spelen de leerkrachten in op de situatie van de leerlingen die zich in een gezin bevinden met
een verslaving?

WERKWIJZE + TIMING
Hoe gaan jullie dat aanpakken? En welke tussenstappen tegen wanneer?
(Baseer je timing op de planningstabel in de handleiding)

- Brian werkt de weebly verder uit

- De rest van onze groep gaat brainstormen over het idee voor een workshop

TAAKVERDELING
Wie doet wat? Wie raadpleegt welke bronnen? (internet, bibliotheek, ...) of instanties (organisaties,
personen, ...)?

EINDRESULTATEN / WAT EN WANNEER
(inhoudelijke weebly, bundels miniproject, ...)

Weebly zo goed mogelijk aanvullen

Een idee voor de workshop hebben

ANDERE AFSPRAKEN BINNEN DE GROEP

Iedereen werkt goed mee!