You are on page 1of 4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Studii Culturale
Secția Studii Europene
Disciplina Analiza conflictelor internaționale

Mossad, Institutul pentru Spionaj şi Operaţiuni
Speciale din Israel

Student,
Iordănete Ana-Maria

An III
București
Martie 2017

vârful său de activitate fiind considerat depistarea în 1948 a unei mari tranzacţii de arme între Cehoslovacia si Siria si. poate cel mai bun serviciu secret din lume. „Institutul pentru operaţii speciale si culegere de informaţii” (ha-Mossad le-Modiin ule- Tafkidim Meyuhadim).U. SHAI a obţinut succese însemnate infiltrând oameni în serviciile Administraţiei britanice a Palestinei. serviciile secrete reprezintă prima linie de apărare. trebuie să învăţăm foarte bine cum aflam ce se întâmplă în jurul nostru”. capturarea vasului care transporta acele arme. desfăşurată de palestinieni pe teritoriile controlate de Israel. studiu.Dincolo de mitologie însă. Mossad [cuvânt evreiesc semnificând “Institut”] se ocupă cu spionajul uman. „Departamentul de Investigaţii” al Poliţiei israeliene şi. acţiuni acoperite şi contraterorism și se concentrează în principal asupra ţărilor şi organizaţiilor arabe din toată lumea. Evreilor le place să considere că originile MOSSAD-ului se află în timpul exodului lor din Egipt. acolo unde n-a mai ajuns decât „Serviciul Secret Chinez” . adică un centru academic de spionaj care sub deviza „câştigă războiul prin cunoaştere şi isteţime!” oferă specialiştilor săi cea mai aspră dar si cea mai performantă şcoală de pregătire. Iran şi Etiopia. unde schimbările violente şi instabilitatea sunt specifice. pornind de la principiile supravieţuirii statului evreu într-un mediu arab ostil. Aşa s-au născut SHABACK – „Serviciul de securitate internă”. acum 3. ceea ce a dublat forţa de foc a evreilor în primul lor război cu arabii. sovietic (KGB).300 de ani. Dintre toate serviciile secrete din lume. pe scurt MOSSAD. După naşterea statului Israel. de asemenea. Exegeţii îl consideră ca pe un nou venit în spionajul modern în care a urcat rapid în ierarhia calităţii până la nivelul de vârf. AMAN – „Serviciul de informaţii militare”. francez (SDECE) şi britanic (MI5). din toata lumea veneau în Palestina. oriunde s- ar fi aflat ei pe glob. 1 . mai ales. din nou pregătire şi în fine verificare înainte de executarea oricărei operaţii. „Departamentul de cercetare şi documentare” al Ministerului de Externe. şi sprijinirii comunităţilor evreieşti din Diaspora. obţinerii unor înalte tehnologii militare puse sub embargo pentru statul evreu. antistatale si antisociale. reprezentat de serviciile american (CIA). urmăririi si pedepsirii criminalilor nazişti vinovaţi de holocaust si teroriştilor arabi. cunoaşterii opiniilor guvernamentale si publice faţă de cauza poporului evreu atât în ţările duşmane cât şi în cele aliate.. analiză şi reanalizare. Mossad este. primul ministru David Ben Gurion a creat sistemul actual al serviciilor secrete israeliene. la originea MOSSAD-ului se află „Sherut Yediot” – Serviciul de informaţii al Agenţiei evreieşti din Palestina (1929-1940). care de la înfiinţare a fost înconjurat de duşmani. MOSSAD-ul este singurul care se consideră şi se autodefineşte ca „Institut”. Deoarece suntem situaţi în inima Orientului Apropiat. Până la a deveni. În ordinea de zi care anunţa crearea noii agenţii guvernamentale scria.MOSSAD-ul este unul dintre cele mai faimoase servicii secrete (de Informaţii sau spionaj) din lume. între altele: „Pentru statul nostru. pe scurt SHAI. transformat în 1940 în Sherut ha Yediot ha-Artzit – Serviciul naţional de informaţii. mai ales în S. mai ales. MOSSAD-ul a parcurs un drum dificil pe care jaloanele s-au numit: pregătire. în Vest şi la ONU. însărcinat cu interogarea evreilor care. combaterii unei intense activităţi interne de destabilizare. în anii 1949-1952.A. Agenţii Mossad sunt activi în fostele ţări comuniste. responsabil pentru mutarea clandestină a refugiaţilor evrei din Siria.

Candidaţii la statutul de ofiţer MOSSAD sunt recrutaţi întotdeauna dintre cei care. în care pentru fiecare subiect nu se admite decât o singură propoziţie. îndeplineşte acţiuni de asasinat extrem de sensibile. respectiv pentru SUA. Tunisia). NAKA este extrem de important deoarece principala activitate şi misiune a MOSSAD-ului constă în culegerea de date. dar si cea mai dificilă este NAKA – sistemul de scriere a rapoartelor în MOSSAD. Dacă pică la un singur test din toate acestea sunt eliminaţi automat. sabotaje. Departmentul de Tehnologie este responsabil de dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru sprijinul operaţiunilor Mossad. Un birou „nuclear” se concentrează asupra problemelor referitoare la armament special. În staţiile mai mari. cu birouri în străinătate cu acoperire atât diplomatică cât şi neoficială. Departmentul de Cercetare este responsabil de producerea de informaţii. Canada şi Europa de Vest. mesajul cu mai multe teme urmând a fi divizat în mai multe mesaje standard purtând numere de cod diferite. rapoarte săptămânale şi rapoarte lunare detaliate. La MIDRASHA (Academia MOSSAD-ului) cursanţii locuiesc ca într-o staţiune si sunt trataţi ca nişte turişti care stau la hotel. cea mai importantă. În faza următoare sunt puşi să completeze chestionare extrem de complexe şi dau examene de limbi străine. Divizia de Operaţiuni Speciale. Algeria. La fiecare trei luni studenţii sunt testaţi cu detectorul de minciuni. Africa. Academia nu foloseşte profesori ci specialiştii cei mai buni ai MOSSAD-ului. Arabia Saudită. în transmiterea. şi agenţi pe care îi controlează. Mossad-ul are. 2 . Departamentul constă dintr-un număr de birouri ce sunt responsabile fiecare de regiuni geografice specifice. fosta Uniune Sovietică. doi controlori regionali: unul care să deservească Departmentul de Colectare de Informaţii iar celălalt Departmentul de Acţiune Politică şi Legătură. cum ar fi Parisul. inclusiv la interogatoriul cu detectorul de minciuni. de propagandă şi înşelare – diversiune. Siria. Libia. Irak. în serviciul militar regulat au avut rezultate foarte bune. Refuzul de a se supune la un test îi dă conducătorului de curs dreptul (teoretic) de a-l împuşca pe rebel. inclusiv rapoarte cu situaţia zilnică. fizice şi psihice. în clipa admiterii în „Academie” primesc un nume conspirativ şi o nouă identitate. Emiratele Arabe Unite şi Iran. China. de obicei. Apoi ei sunt supuşi la repetate teste medicale. Iordania. Dintre materiile teoretice care se studiază la MOSSAD. interpretarea şi valorificarea acestora. Maghreb-ul (Maroc. cu responsibilităţi pentru activităţi de spionaj. Departmentul de Acţiune Politică şi Legătură îndeplineşte activităţi politice şi de legătură cu serviciile străine de spionaj şi cu naţiunile cu care Israelul nu are relaţii diplomatice normale. pe care trebuie să le vorbească perfect. pe care sunt obligaţi să şi-o însuşească şi s-o utilizeze curent.Mossad este format din opt departamente iar până acum nu s-au aflat încă toate detaliile organizării sale interne : Departmentul de Colectare de Informaţii este cel mai mare. America Latină. Departmentul este organizat în 15 sectoare organizate geografic sau „birouri”. conducând ofiţeri de caz aflaţi în „staţii” din toată lumea. proiecte paramilitare şi de război psihologic. cunoscută sub numele de Metsada. sub acoperirea ambasadei. Departmentul LAP (Lohamah Psichologit) este responsabil de operaţiuni de război psihologic.

ci. să recunoască vinurile bune etc. În afară de NAKA şi de pregătirea militară. într-un salon oficial sau în cel mai select restaurant de pe glob. arma ideală prin dimensiuni şi calitate. au „semnat” unele dintre cele mai numeroase si mai spectaculoase pagini ale spionajului tehnologic şi economic mondial. MOSSAD-ul nu racolează. Ben Gurion spunea despre evrei că „Toţi trebuie să ajute Israelul. La lecţiile practice ei învaţă cum să se comporte în societate. O altă particularitate constă în faptul că MOSSAD-ul îşi găseşte oamenii în rândurile tineretului evreu din întreaga lume. ca alte servicii secrete. aventurieri sau voluntari care vor să devină eroi. Antrenamentele de trageri se efectuează într-o sală de tir amenajată ca si cum ar fi un coridor de hotel unde uşile se pot deschide oricând pentru a lăsa să apară profilul unui posibil duşman care trebuie anihilat. a structurilor militare ale ţărilor vecine Israelului. a politicii. tinerii agenţi sunt repartizaţi în secţiile MOSSAD-ului. fideli. la masă. Ei mai au de parcurs un nou ciclu de studii practice la Cartierul General al MOSSAD-ului. au provocat căderea unor demnitari si chiar a unor întregi guverne străine. gata „să se consacre unor misiuni periculoase”. Ofiţerii din MOSSAD au în dotare pistoale Beretta. chiar dacă ţara lor adoptivă este sau nu de acord” iar un lider al comunităţii evreilor-americani era de părere că: „Nu are nici o importanţă dacă v-aţi hotărât sau nu să emigraţi în Israel.Pregătirea militară a agenţilor include cunoaşterea tuturor tipurilor de arme şi armate. religiei şi a organizării lor sociale. oameni. Din a doua lună petrecută în Academie. Aşa se face că agenţii MOSSAD-ului au contribuit la câştigarea războaielor Israelului cu ţările arabe învecinate. cadeţii primesc arme. 3 . Isser Harel. cadeţii MOSSAD-ului mai studiază contrainformaţiile şi acoperirea. începând munca propriu-zisă. loiali şi patrioţi”. „cinstiţi. Datoria voastră este să slujiţi interesele poporului evreu şi dincolo de graniţele Israelului”. Fondatorul acestuia. La capătul unui an şi jumătate cei care absolvă aceste cursuri devin un fel de ucenici şi nu agenţi plini (katsa). trecând pe rând prin fiecare departament şi învăţând să opereze pe computer în bazele de date ale serviciilor secrete. După încă şase luni. Niciodată în Israel MOSSAD-ul nu a fost privit cu suspiciune şi nimănui nu i-a fost ruşine să lucreze sau să colaboreze cu MOSSAD-ul. cum spunea unul dintre părinţii agenţiei. au generat o bogată literatură şi au născut o legendă: LEGENDA MOSSAD.