You are on page 1of 2

PATAS

TUBO RECTANGULAR
DE2"X1"

P ERFI L
TUBO RECTANGULAR
DE 2,' x 1"

BAR
TUBO CUAD
LJL I

ANGULAR
-1_ H ILTI PARA
EN PATAS
PARTE EXTERIOR

BORDILLO
DE CONCRETO
EN JARDINERA

DETALLE 1
ESTRUCTURA DE BARANDA ESCAL-A 1 :1 O

HILTI PARA EN PATAS BORDILLO P*. HAIA5 RECTANGU LAR X 1...\ PERFIL ] TUBO RECTANGUL_AR DE 2. . X 1" BARROTES TUBO CUADRADO LJL I JARDIN PARTE INTERIOR ANGULAR -+.'fAt:§EI? DETALLE 1 ESTRUCTURA DE BARANDA ESCALA 1 :'l O ..