You are on page 1of 6

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Data: 29.03.2017
Profesor: Pîrlogea Cătălin
Disciplina: Matematică-Algebra
Subiectul: Adunarea şi scăderea numerelor întregi
Tipul lectiei: Dobândire de noi cunostinţe
Competenţe generale

1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate
2. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora
3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi

Competenţe specifice

 Mulţimea numerelor întregi; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; valoare absolută (modulul);
compararea şi ordonarea numerelor întregi
 Adunarea numerelor întregi; proprietăţi
 Scăderea numerelor întregi

Obiective operaţionale:

Pe parcursul activităţii didactice elevii vor fi capabili:
O 1 : Să-şi însuşească regulile adunării şi scăderii numerelor întregi.
O 2 : Să efectueze corect calculele cu numere întregi.

Strategie didactică:
A. Metode si procedee didactice: exerciţiul, observarea, învăţarea prin descoperire.
B. Material didactic: culegere Mate 2000+10/11, Fisa de lucru.
C. Tipuri de activitate: conversaţia frontală şi muncă individuală.

Astăzi vom învăţa că orice adunare şi orice scădere a două numere este posibilă. Ce observaţi? Care este regula de adunare a numerelor a întregi pozitive? Dar a celor negative? Care este regula de adunare a numerelor de semne Observaţia diferite? . Moment Creez condiţiile organizatorice şi psihologice necesare desfăşurării optime a Conversaţi organizatoric procesului instructiv educativ. iar modulul unui numãr întreg negativ este opusul acelui număr iar modulul numãrului întreg 0 este 0. reactualizarea unor P: Cum recunoaştem numerele întregi positive? Dar cele negative? cunostinţe Conversaţi E2: Numerele întregi pozitive sunt numere naturale care au în faţa lor semnul” + a frontală şi “sau nu au nici un semn. E3: Numerele negative se recunosc dupã semnul “–“ scrisîn faţa numãrului P: Ce este modulul unui nr întreg? E2: Modulul unui nr întreg pozitiv este acel număr. II. dau explicaţii.Captarea P: Cum se noteazã mulţimea numerelor întregi şi din ce submulţimi este formatã? atenţiei- E1:M ulţimea numerelor întregi se noteazã cu Z şi este formatã din Z+.Pe mulţimea Z se definesc adunarea nr întregi cu ajutorul operaţiilor de adunare şi scădere a numerelor naturale astfel: Exerciţiul -scriu pe tablã subtitlul ADUNAREA (“+” suma) Conversaţi P: Să analizăm fişa DESCOPERĂ. Z. . P: Astăzi vom învăţa primele două operaţii cu numere întregi şi anume adunarea şi III. individuală. P:-se împarte la fiecare bancã o fişã . a Verific prezenţa.şi {0}.Etapele lecţiei Conţinuturile lecţiei Metode şi procedee didactice I.sau nu au nici un semn. Anunţarea scăderea temei ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR ÎNTREGI (scriu titlul pe tablă) După cum aţi spus şi voi nr intregi sunt numere naturale care au in fata lor semnul +. P: Aţi avut probleme la temă? Dacă da. iar dacă nu trec mai departe. aspectul sălii de clasă precum şi predispoziţia psihocomportamentală a elevilor pentru lecţie. Cu alte cuvinte modulul oricărui nr întreg este un nr nr pozitiv. ţinuta.

.-9 -4+(-3)= -7 Când adunãm douã numere de semne diferite. Exemple: (+31)+(+2)=+33 24+3=27 Când adunãm douã numere negative rezultatul va avea semnul „-” iar numerele se adunã..IV. Exemple: (-2)+(-7)=. negative şi a numerelor întregi de semne diferite. Dirijarea învãţãrii (40 min) Observaţia -Cu ajutorul elevilor. Conversaţi Când adunãm douã numere pozitive rezultatul va avea semnul „+” iar numerele se a adunã. se va identifica şi enunţa regula de adunare a numerelor întregi pozitive.. rezultatul va avea semnul celui mai mare în modul iar numerele se scad.

b   . Fixarea cunoştinţelor şi P: Deci. b   . Suma a două nr întregi care au acelaşi modul dar semne diferite va fi egală cu 0. Aprecieri. a-(+b)=a-b. iar a+(-b)=a-b adică semnul + din faţa unei paranteze nu schimbă semnul numãrului din paranteză 4. Deci a-b=a+(-b) pentru orice a. Conversaţi note şi tema a pentru acasã  TEMĂ-Exerciţiile din fişã care au rãmas nerezolvate se dau ca temã pentru acasã. a+(+b)=a+b. suma dintre a şi opusul lui b. VI. iar a-(-b)=a+b adică semnul .  Notarea în caietul profesorului a elevilor care s-au evidenţiat în timpul orei. Exemple: (-9)+(+4)=(-5) (-6)+(+10)=4 Obs: 1. Aprecieri verbale Analiza activitãtii . se numeşte diferenţa numerelor a şi b şi se noteazã a-b. ce am învãţat noi astãzi? Cum efectuãm adunarea numerelor întregi? Dar Activitate asigurarea scãderea numerelor întregi? frontalã transferului -Se vor efectua la tablã exerciţii din fişa de lucru.din faţa unei paranteze schimbă semnul numerelor din paranteză V. Dacã a. Pe mulţimea Z orice diferenţă este posibilă 3.8= -4+8=4 Obs: 2. Exemple: 2-3=2+(-3)= -1 2-5=2+(-5)= -3 3-(-5)=3+5=8 -4 . SCĂDEREA (”-” diferenţa) P: Vom defini scãderea a douã numere întregi folosind noţiunea de opus al unui numãr întreg şi operaţia de adunare în mulţimea numerelor întregi.

FISA DE LUCRU a) +8+12 = h) +5-2= b) +9+(+6) = i) +8-13= c) 16+(+13) = j) -8-(-10)= d) (+3)+(-11)= k) -7-3= e) (-10)+(-5)= l) -15-(+18)= .

f) (-9)+(+7) = m) -9-13= g) (-8)+(+12) = n) -8-(-5)= .