Terorismul islamist – cauzele apariţiei unui nou timp de război

Scopul lucrării: În lucrarea dată ne propunem să elucidăm motivele, raţiunile şi originea
terorismului islamist. Cercetarea vine să răspundă la întrebarile”? De ce la ziua de astăzi în lume se
produc atentatea teroriste cu implicarea islamiştilor,, . Care este motivaţia grupurilor de rebeli, care comit
atentate astăzi în lume?. De ce asttăzi în mod special Occidentul este ţinta atentantelor şi ofensivei lumii
islamice? Actualitatea temei este cu certitudine la ordinea de zi deoarece astăzi în lume fenomenul
terorismului capătă noi forme, se extende aria de activitate a teroriştilor, se introduc noi metode şi inovaţii
iar depistarea şi prevenirea actelor teroriste devine tot mai greu de realizat. Măsurile devin ineficiente, iar
statele sunt să evite actele teroriste. În acest sens este necesară o nouă abordare bazată pe noi principii şi
procedee.

Bibliografia şi baza documentară cuprinde lucrări ale autorilor români precum Marcela Săgeată
,,Lumea Islamică -O reţea dinamică de sisteme”, Neculai Stoina, ,,Fundamentalismul Islamic, modalitate
de manifestare a neoterorismului” Andreescu, N.Radu, ,,Orgnizaţiile teroriste, Conceptualizarea teorii vs
securitate europeană”, precum şi lucrările altor cercetători mai puţin cunoscuţi, Andreea Radu, Miron
Alexandru Cristian etc. Informaţie utilă am găsit în sursele ruse, opera cercetătorilorЛ.Е. Пистунова şi
Т.В. Душенина ,,Тероризм и экстремизм: профилактика и противодействие” şi lucrarea doctorului
în ştiinţe juridice Ю М Антонян ,,Этнорелигиозный терроризм”. Baza documentară a fost completată
de sursele engleze Exploring Root and Trigger Causes of Terorism, şi Concept of Terrorism , ambele
cercetări fiind elaborate cu suportul Comisie Europene. Deasemenea un bogat conţinut de date le-am găsit
în sursele electronice, situri, revistele de sepcialitate (Didactica Magna, Pulsul Geostrategic) etc.

Trecerea de la o perioadă istorică la alta a reprezentat o modificare a structurilor ierarhice, politice,
economice, ideologice. Fiecare etapă istorică a constituit o nouă provocare pentru întreaga omenire. De la
migraţiile triburilor barbare, cruciade, revoluţii şi războaie mondiale pînă la noi probleme de ordin global
care astăzi la ordinea de zi (boli incurabile, sărăcie, schimbarea climei, terorismul. Efortul comun depus
astăzi de către naţiuni este îndreptat spre a eradica şi desfiinţa pericolele ce pun în prezent securitate şi
pacea mondială, progresul se lasă însă aşteptat. În conjuctura internaţională care se prefigurează interesele
şi bunăstarea unuia în defavoarea altuia domină iar relaţiile internaţionale devin din ce în ce mai încordate
din cauza luptei pentru pieţe de desfacere, capital, resurse energetic etc. În acest sens deschiderea spre un
dialog comun, diplomatic devine o preoblemă pentru marii actori, iar de pe seama dezechilibrului dintre
strucurile internaţinale au de cîştigat promotorii instabilităţii, haosului, fricii.

Problema terorismului este discutată actualmente la nivel înalt în cele mai cunoscute organizaţii
internaţionale la care se propun noi abordări, concepţii, căi şi soluţii de combatere a acestui flagel. Toate
într-un final au un rezultat negativ, drept răspuns la măsurile ineficiente de luptă cu terorismul, acesta
doar creşte în intensitate şi devine practice impenetrabil, imun politicilor internaţionale. Se propun noi

. izvorul şi motivele care au generat extinderea centrelor. trebuie aplicată terorismului. unor valori dintre alte valori.. Conform dicţionarului explicativ limbii române termenul derivă din cuvîntul francez. Bucureşti2008. . prindeţi-i şi omorâţi-i 1 C.42. În ochii fundamentaliştilor această agresiune este dată de tendinţele de globalizare a modelului cultural occidental. Lumea islamică.decuparea. o credinţă şi se bazează pe un sistem selective de valori.Terorismul. Fundamentul Islamic în acceptitate reprezintă o filosofie. .religios prinde teren în lume şi se amplifică datorită acutizării contradicţiilor dintre Occident-SUA vs Orient-islam. Religia a devenit pentru islamişti elementul vital care se clădeşte pe exarbetarea rolului micului Djihad2.. daţi-le drumul. ci vom trece la subiectul de bază şi anume terorismul islamist. În esenţă termenul de terorism are înterpretare general fiindcă conţine componente multiple care se subînţeleg în definiţie. aceeaşi metodă. (Sura 9:5)5 sau alt pasaj dacă întorc însă spatele. Bucureşti 2006. folosirea cu intenţie a unor mijloace capabile să ducă la un pericol comun1. Nu vom da alte definiţii ale terosmului. şi îl explică prin totalitaatea actelor de violenţă comise de un grup sau de un regim reacţionar. Islam.. ci prin afirmarea exclusivă a celora selectate şi negarea violent a celor neselectate4.8.pag. dacă îşi săvârşesc rugăciunea. În Coran găsim verseturi în care se propagă violenţa şi om- uciderea(ucideţi-i pe închinătorii la idoli oriunde îi veţi afla. A. Milostiv. pag. grupărilor şi organizaţiilor teroriste. În marea majoritatea cazurilor se ocoleşte sau se evită a discuta pe problema terorismului pornind de la obărşia. Dumnezeu este Iertător.. Selectarea acestora este însă o trecere la limită şi se realizează nu doar prin . Islamism şi terorism în Orientul mijlociu. capturaţi-i.24. pag. Un incendiu poate fi stins doar dacă identifici şi lichidezi focarul ce generează şi extinde puterea focului. – însemnînd violenţă fizică. Între cele două civilizaţii se duce o luptă ideologică de subordonare a celui mai puternic în defavoarea celui slab.42 4 Andreea Radu.terror. Conceptul de terrorism vine de pe filiera latină . Cluj- Napoca . Terorismul oriental are la bază factorul ideologic-religios. dar nu se pun în discuţii cauzele apariţiei acestui fenomen care ia amploare şi devine de neoprit.teroare provocată deliberat prin acte de violenţă public. Dacă se căiesc însă. atunci cînd comunitatea credincioşilor este pusă în pericol de un atac armat al păgînilor3.Delcea. terorisme. 2 Marcela Săgeată. spaimă. încercuiţi-i. cauzele şi motivele terorismului islamist. pag. Cartea sfîntă a islamului menţioneză Djihadul ca fiind un război desfăşurat în condiţiile unei situaţii limite.procedee şi căi de luptă anti-teroristă. dacă dau milostenie. Anume acest compartiment îl voi desfăşura în continuare.o reţea dinamică de sisteme.Bădulescu. Acest nou tip de război politico.2008. 3 Ibidem. Studii şi cercetări asupra fenomenului terorist... puneţi-le capcane.

apariţia şi generalizarea terorismului au fost determinate de cauze naţionale. modelului de viaţă occidental. Natura acestor acţiuni soldate adesea cu victime are la temelie mai multe cauze care rezultă din specificul zonei locuite de arabi. 5 http://crestinism-islam. american asupra credinţei islamice tradiţionale. După cel de-al Doilea Război Mondial. precum şi acutizarea conflictelor dintre fostele colonii astăzi independente şi metropole.9.este adevărată şi importantă. economice. politice.1. 2) organizarea şi desfăşfăşurarea unor ample acţiuni împotriva Israelului şi Statelor Unite ale Americii ţări pe care fundamentalismul islamic le consideră răspunzătoare pentru situaţia statelor arabe. prin orice mijloc la conducerea planetei.1967. deoarece numai această religie. obţinerea independenţei şi acutizarea contradicţiilor locale dintre state. numai ea are o misiune mesianică. 1956. în acest sens principalele acţiuni fiind îndreptate împotriva . sociale. Jihadul pornit de terorişti are două componente: 1) realizarea şi menirea cu orice preţ a unităţii etno-culturale a lumii islamice. În antichitate cît şi evul mediu asasinatul a fost o formă de violenţă cea mai apropiată de terorismul modern. legilor şi obiceiurilor islamice. fiind comise din considerente religioase. valorilor. Nr. cu leagănul ei European şi configuraţia ei acutală de influienţă americană. . Nu vă luaţi nici oblăduitor.liderilor arabi corupţi” şi pentru impunerea regulilor.. Radicalismul islamist la prima vedere ar avea o istorie de cîteva decenii. religioase sau ideologice.oriunde îi veţi afla. El vizează lumea întreagă. dominaţia seculară a străinilor..se crede. politice.astăzi puteri economice care încearcă din nouă să se infiltreze în aceste zone geografice. Fenomenul terorismului fundamentalist a o fost o reacţie împotriva orînduirii internaţionale instituite de către statele puternice economic şi militar.com/2012/03/03/coranul-violenta-razboi-jihad/ 6 Ibidem. 7 Revista Didactica Magna pag. Apariţia unui nou stat într-o lume dominată de arabi a generat o luptă anti-evreiască (războaiele din 1948. Extinderea fenomenului terorismului religios îl găsim şi în ofensiva culturii. În 1948 proclamarea statului Israel a creat o nouă zonă fierbinte de conflicte dintre arabi şi palestiniei.1982) precum şi printr-un continuu jihad aplicînd metoda terorismului. Factorul religioas în lumea islamică a rămas însă unul predominant iar în secolul XX el sa accentuat şi devenit unul extremist. dar mai ales civilizaţia occidentală.Ediiţie Nouă. (Sura4:89) 6. nici ajutor dintre ei. fiind astfel justificată vărsarea de sînge 7. Atacurile teroriste au persistat şi în epocile următoare fiecare avînd specific aparte.1973. Fundamentul religios are ca expresie direct terorismul Islamic şi este menit să aducă islamul. teroarea fiind un instrument al politicii folosit ori de cite ori acesta era potrivit pentru atingerea obiectivelor divin. în realitate însă rădăcinile conflictului dintre civilizaţii a fost cunoscut şi în epocile îndepărtate.

Actualmente statele arabe încearcă se se opună unui nou tip de colonialism. Forţele islamiste realizează acţiunele date în numele religiei. americanii avînd şi prezenţă militară în Orient ceea ce complică şi mai mult lucrurile. în comparaţie cu civilizaţia occidentală. Revoluţia islamică din Iran a încurajat tot mai mult mişcările islamice. Natura Antiumanistă a terorismului contemporan. comerţului. care ocupă pămînturile sfinte ale religiei islamice 8. Т.în acelaşi rind au excerbat diferenţele şi au 8 Л. . 10 Ibidem. Душенина. Bucureşti 2008. Spania. în colonii aveau să apară şi să se dezvolte o rezistenţă tot mai activă a celor asupriţi şi să se afirme tot mai puternic mişcările de eliberare naţioanală şi socială.Терорисм и экстремизм: профилактика и противодействие. Cтр14 9 Miron Alexandru Costin. Jaful şi spolierea coloniilor au avut ca efecte dezvoltarea puternică a industriei. Liderii islamici au chemat popoarele să se opună mai întîii Uniunii Sovetice (invazia sovetică din Afganistan 1979) pentru ca mai apoi să facă un apel la islam pentru porni un război sfînt contra colonialismului vestic. Resurecţia islamului a consolidate încrederea musulmanilor în caracterul distinct şi valoarea civilizaţiei proprii. terorismul Islamic a devenit unul din fundamentul de bază al existenţei şi nesupunerii. a generat resentimente printre musulmani. Odată cu apariţia corporaţiilor comerciale şi turistice. şi armatei în metropole.26 . În aceeaşi perioadă mişcările fundamentalist s-au transformat în partide politice din care s-au desprins fracţiunile armate.pag. pag. В. 10 În perioada Războiului Rece.14. Israelul şi SUA necredincioase în viziunea islamiştilor reprezintă principalii duşmani ai lumii musulmane. În istorie ei deja au dus lupta contra imperiilor vremii Portugalia. reacţiei contra imixtiunii externe. dar şi lupta dintre imperii pentru extinderea dominaţiei şu hegemoniei în diferite zone geografice. cît şi a aoamenilor simpli care se opun ideii unui stat Islamic11. Conflictul dintre Islam şi lumea Occidentală este o problemă care sa acutizat în ultimul secol datorită mai multor factori: sporirea numărului populaţiei musulmane ce a generat un număr mare de şomeri şi tineri disponibilizaţi care au devenit recruţi ai cauzei islamiste.Deschiderea frontierelor a dus la intercţiunea şi amestecul dintre vestici şi musulmani.Acest resentiment a crescut odată cu prăbuşirea lagărului comunist. Olanda şi mai apoi Franţa şi Anglia9 care au ocupat teritoriile imense cuprinzînd şi spţiul Orientului Mijlociu.Е. Islam. Eforturile simultane ale vestului de universalizare a valorilor şi instituţiilor sale şi de a intervene în conflictele din lumea musulmană.. acţiunile acestora fiind îndreptate împotriva atît oficialităţilor.14. Пистунова. Кемерово 2008. duşmanului comun al islamului şi capitalismului( exemplul reţelei Al-Quaeda). Islamism şi terorism în Orientul mijlociu. precursoare neocolonialismului economic contemporan. care reprezintă soluţia tuturor problemelor de la politică pînă la viaţa particulară. Cluj-Napoca 2014. . pag. 11 Andreea Radu..

Tadjikistan) elitele politice aflate la conducere consideră absolute indezirabilă implicarea islamului în viaţa politică.78.Ariale. acesta va fi între civilizaţii sau între zone civilizaţionale. Pakistan. politician Samuel Huntington indică în opera sa . Noul terorism şi securitatea europeană. sociolog. există însă şi conflicte ce ţin de contradicţiile în interiorul lumii islamice care adoptă diferite căi de activitate a statului. material din partea unor grupuri de finanţatori.Astăzi organizaţiile teroriste sunt suţinute financiar de către statele din Orient precum Arabia Saudită .O’Brien este specificat faptul cum agenţiile secrete ale unor supraputeri au avut contacte cu anumite grupuri teroriste în vederea provocării anumitor crize şi internaţionalizării terorismului 15.. arabi şi persani. instituţii etc. Exploring Root and Trigger Causes of Terrorism.Conexiuni. Securiy an Crisis Management. Atacurile teroriste fiind îndreptate nu doar împotriva duşmanilor tradiţionali. state. Nu este un secret deja pentru mulţi faptul că unele servicii special interacţionează direct cu liderii grupărilor islamiste pentru a organiza anumite teracte în favoarea unui stat pe teritoriul altui stat. Egipt. se separă din ce în ce mai mult. Renumitul geopolitician. Lumea islamică a devenit un ocean de instabilitate.16- primeşte fonduri de la organisme neoficiale saudite. Actualmente se duce o luptă ideologică dintre civilizaţia Orientului şi cea a Occidentului. exemplul statelor din Asia Centrală. Palestina (Hamas. Pag. pag. Teorii. pentru că acestea se identifică din ce în ce mai mult. problematica duşmanului din interior. 11. Turkemenistan. Turcia azi membră NATO şi Israel pe deoparte şi Iranul. Existenţa terorismului contemporan desigur că nu ar fi posibil fără un suport financiar. În această situaţie adepţii statului Islamic opunîndu-se puterii laice devine un pericol nu doar pentru stat. Acestă segregare are rădăcini istorice. 15 Institute for Safety. Pag. Turcia. ci şi împotriva unor state care nu sprijină fundamentul Islamic. între ele va izbucni inevitabil un conflict. . Siria pe de altă parte.20.sporit intoleranţa dintre civilizaţia musulmană şi creştină 12.21. 13 Gh. Bucureşti 2013. În aceste state (Uzbekistan. pag. logistic. Kîrgîstan. fiind o continuare a conflictului dintre civilizaţiile Nilului şi Mesopotamiei actuale state independente Iraq-Egipt. Islamismul religios în marea majoritatea a cazurilor optează pentru o înlăturarea pericolului parvenit din exterior care suprapus normelor externe ar provoca un dezechilibru intern. şiiţi şi suniţi. în viitor.ciocnire a civilizaţiilor” a fost inevitabilă. În acest sens apare conflictul dintre puterea laică şi religioasă. Într-o lucrare a cercetătorului Sean P..The Clash of Civilizations”13 că : .Falii. Bucureşti 2010. ci şi pentru islamul tradiţional 14. divizată de propriile schisme. Geopolitica.dacă va fi un război. . Indonezia. statele din Golf şi în ultimul timp din partea 12 Vocilă Ion Andrei.. Această . şi din această cauză. 14 Ibidem. April 2007. Văduvă.

pag. Кемерово 2008. Wahabbiştii duc o viaţă în totalitate conform religiei islamice. 18 Ministerul Apărării Naţionale. Frontul Arab pentru Eliberarea Palestinei19 . Cтр14. 20 Л..Е.. teroriste.Tayyba. Organizaţia nasseristă). N. cel mai cunoscut fiind cel din 11 septembrie 2001 din New York. pag.1 Osamma Ben Laden)20 . academia de înalte studii militare.15. Al-Fatah. Dimensiune geopolitică şi Geostrategică. Prin finanţarea grupărilor islamiste unele state precum Iran. Orgnizaţiile teroriste. Bucureşti 2008. O formă extremistă răspîndită nu doar în Orientul Mijlociu. geopolitician şi consilier american Zbigniew Brzezinski a declarat că odată cu prăbuşirea comunismului. Pe parcursul ultimilor 20 de ani în lume au fost loc sute de teracte cu implicarea organizaţiilor teroriste. susţinînd financiar grupările palestiniene).civiliza. Organizaia Abu Nidal. Lybia (pe timpul lui Myammar Gaddafi acest stat a lansat o serie de acţiuni diversioniste. Rivalitatea dintre statele orientale şi Occident a dat naştere terorismului finanţat din bugetele naţionale.e. Pakistan ( Armata lui Mohamed.SUA în primul rînd îşi pune ca scop să lichideze baza şi rădăcina civilizaţiei Orientale – Islamul. pag 41. Organizaia 15 Mai.Radu. 21 Ibidem. Bucureşti 2002. adăpostirea teroristului Nr.Iran ( oferă fonduri financiare grupărilor teroriste Hezbollah. În nenumăratele sale interviuri. statul major general. dar şi în operele sale renumite. Iraq (îşi au sediul cîteva organizaţii teroriste. Т.pag.41. imoralitatea şi violenţa care persistă în cultura şi stilul de viaţă american promovat intens în lume. organizaţiile teroriste sunt finanţate de către Arabia Saudită şi emiratele din Golf 17). Terorismul. printre care.93 17 Ibidem..Frontul de Eliberarea a Palestinei. Cauzele acestui atac terorist le găsim în acţiunile americanilor de-a . Jihadul Islamic18 etc). Pakistan. 19 Ibidem . cunoscutul ideolog. Arabia Saudită au încercat să-şi extindă influienţa la nivel internaţional.. principalul duşman al Americii a rămas 16 Andreescu. lumea orientală prin intermediul radioului. Lashkar. Conceptualizarea teorii vs securitate europeană. de la acele evenimente şi pînă azi lumea sa schimbat completamente. dar şi în zona Caucazului este aşa numitul wahabbism o formă radicală instituită de teologul Muhammad ibn Abd al –Wahhab pe teritoriul actual al Arabiei Saudite. Afganistan (pe teritoriul acestui stat au activat o serie de baze militare a grupării Al-Quaeda. В. . Терорисм и экстремизм: профилактика и противодействие. Душенина. Sipah-e-Sahaba Pakistan. televiziunii.pag 78. filmelor americane. Libya. Aceştea afirmă că lupta contra necredincioşilor şi ereticilor trebuie dusă doar pe o singură cale cea a jihadului 21. Пистунова. luptă pentru întăririrea spiritului religios şi răspîndirea islamului în lume folosind şi forţa armată (terorismul). Hamas. .Iranului.

pentru moment. tot aşa musulmanii organic şi indisolubil sunt uniţi prin islam şi Coran. În urma căderii comunismului. despre care Tzvetan Todorov spunea că este "bomba atomică a săracilor".. Fanatismul islamic a luat amploare doatorită figurii emblematice al terorismului mondial.Biserica Ortodoxă (semnul distinctiv al Rusiei. O armă cu un uriaş efect distructiv. Armele nu mai sînt.md/old/2004/120-121/765.cadranpolitic. Este vorba de un război neconvenţional între forţe cantitativ inegale şi calitativ asimetrice. Un studiu mai recent arată faptul că dup invazia din Afganistan (2001) şi Iraq (2003) numărul celor decedaţi în atacuri terorisme a crescut de la 729 la 5 42023. mai cu seamă au acutizat şi mai mult problema terorismului în lume. Fundamentarea acţiunilor lor prin prisma Cărţii Sfinte care în interpretarea islamiştilor ar chema lumea arabă la un continuu Jihad contra . în numele lui Allah. cautînd originea acestui flagel care pune în pericol securitatea mondială şi cauzează anual moartea mii de civili. cît psihic (instaurarea terorii)22. logică. nu atît fizic (numărul de morţi). ce au atras capitalul occidental.Recapitulînd cele spus conchidem prin factorii de ordin general care condiţionează sau au condiţionat extinderea acestei noi forme de război Religios – motivaţia divină în faptele lor . ci terorismul.necredincioşilor” Politic. cu implicaţii asupra stimulării contactelor interculturale 22 http://www.contrafort. După 2001 ofensiv americană şi intervenţiile armate nu au schimbat starea lucrurilor. Economic-rădăcinile cărora le regăsim în profundele dispariţii economico-sociale ale acestui imens spaţiu geographic. anume lumea islamică a preluat cumva "steagul de luptă" împotriva "imperialismului occidental".determinat de particularităţile tempo-spaţiale ale reacţiilor autohtone la stimuli veniţi din exterior odată cu penetrarea culturii occidentale în spaţiul Islamic. factorul unificatoral poporului rus şi a statelor estice ce ţin mitropolia Moscovei ).html 23 http://www. Fiindcă cum Rusia istoric este legată de religia creştin ortodoxă şi Israelul de iudaism. diviziile de tancuri şi rachetele nucleare (acestea se pregătesc însă în Pakistan şi Iran). deci ocuparea acestor două state din Orient a condiţionat multiplicarea atacurilor teroriste şi nu stoparea acestora. Osamma Ben Laden care declara la o perioadă: A-i lovi pe americani prin acte de terorism este o îndatorire religioasă. Motivaţia teroriştilor islamişti a venit ca un răspuns al susţinerii acordate de americani Israelului –.Considerentul sub care au acţionat teroriştii merită căutat în faptele guvernului american după anii 90. credincioase. În cele menţionate mai sus am încercat să punctez în măsura posbilităţilor natura terorismului islamic.nobile “. Îi suntem recunoscători lui Allah pentru că ne-a ajutat să ducem mai departe cauza lui împotriva atacurilor Americii şi Israelului asupra teritoriilor islamice sfinte..ro/?p=3333 .

un război în care omorîrea unuia duce la terororizarea miilor (Sun Tzu). războiul soveto-afgan 1979-1989. revoluţia islamica din 1979. Un război în care nu există reguli.Extern – Înfiinţarea statului Israel în 1948. ci doar consecinţe. . Acestea dar şi alte motive au alimentat noua provocare a secolului XXI care reprezintă o nouă formă a războiului contemporan. un război în care scopul scuză mijloacele.