You are on page 1of 73

Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Bilten prinova
Zbirke knjiga o Domovinskom ratu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

God. I, br. 1/2009.
(rujan - prosinac)

Zagreb, siječanj 2010.rujan - prosinac 2009.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Odsjek u središnjoj službi čitaonica
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Tel. 01 6164274
01 6164086
Web: www.nsk.hr

Nakladnik
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Za nakladnika
Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović

Bilten priredio
Tomica Vrbanc
e-mail: tvrbanc@nsk.hr

Urednica
Jelica Leščić
e-mail: jlescic@nsk.hr

Priprema
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Izlazi:
četveromjesečno

ISSN 1847-5655 

Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Sadržaj

Uvodna bilješka............................................................................................................................... 5
(05) Časopisi.................................................................................................... 7
00 Prolegomena. Temelji znanja i kulture....................................................... 8
061 Udruge, društva......................................................................................... 8
159.9 Psihologija................................................................................................. 9
26 Kršćanska crkva općenito........................................................................ 10
27 Opća povijest kršćanske crkve.................................................................. 10
30 Teorije, metodologija i metode društvenih znanosti općenito. Sociografija.... 11
314 Demografija............................................................................................ 11
316 Sociologija............................................................................................... 12
32 Politika.................................................................................................... 12
32(497.1) Politika - Jugoslavija................................................................................ 12
32(497.5) Politika - Hrvatska.................................................................................. 14
32(497.6) Politika - Bosna i Hercegovina................................................................. 20
32-05 Političari.................................................................................................. 22
32-05(497.5) Političari - Hrvatska................................................................................ 22
34 Pravo....................................................................................................... 24
355(497.1) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Jugoslavija............................................... 25
355(497.11) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Srbija....................................................... 26
355(497.5) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Hrvatska.................................................. 26
355(497.6) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Bosna i Hercegovina................................ 36
356/359 Pojedine grane kopnenih i zračnih snaga. Mornaričke snage.................... 40
364 Socijalna skrb.......................................................................................... 40
37 Odgoj i obrazovanje, školstvo.................................................................. 40
39 Etnografija............................................................................................... 41
5 Matematika i prirodne znanosti............................................................... 41
61 Medicinske znanosti................................................................................ 42
62 Inženjerstvo, tehnika. Tehnologija općenito............................................. 43
623 Vojno naoružanje i oprema...................................................................... 43
71 Urbanizam.............................................................................................. 44
72 Arhitektura.............................................................................................. 44
74 Crtanje. Dizajn. Primijenjena umjetnost, umjetnički obrt....................... 45
75 Slikarstvo................................................................................................. 45
77 Fotografija............................................................................................... 45
78 Glazba..................................................................................................... 46
792 Kazalište.................................................................................................. 46
796/799 Sport....................................................................................................... 46
821 Književnosti na stranim jezicima............................................................. 47
821.163.42-1 Hrvatska književnost - pjesništvo............................................................. 47
821.163.42-2 Hrvatska književnost - drama.................................................................. 51
821.163.42-3 Hrvatska književnost - proza................................................................... 52....... dopisivanje.42-82 Hrvatska književnost ... 69  .pisma..................................................... 57 821.. maksime.................. 65 Kazalo naslova... 63 Kazalo autora..............163...............................................................163................rujan .. 821.........................................42-4 Hrvatska književnost .... 57 821..............................163... 56 821........................ 56 821......................................................42-6 Hrvatska književnost .......163.........................42-9 Hrvatska književnost .............eseji.......izreke...... 57 908 Studije zavičaja...................................................................druge književne vrste............................. 62 94(497) Povijest Balkana.. 63 94(497..........................................................163.............................42-84 Hrvatska književnost ... poslovice.5) Hrvatska povijest.....poligrafije..prosinac 2009...... korespondencija..... regionalne monografije...................................................................................................

koje se temelje na skraćenoj UDK oznaci iz bibliografskog zapisa. do početka rujna iste godine. Ivo Palčić 6. a unutar stručnih skupina jedinice su poredane abecednim redom. Zbirka ukupno sadrži 1. Sadržaj bibliografskog zapisa. Matica hrvatska. bez većine napomena i predmetnih odrednica. Tomica Vrbanc  . Katalog Zbirke. katalogizaciju i serijske publikacije. Osim toga. svaka četiri mjeseca. ravnateljica) 2. Gradska knjižnica Biograd na moru (Jelka Sipina. izdavat će se i godišnje kumulacije prinova koje će okupljati prinovljenu građu iz četveromje- sečnih biltena. preuzet je iz računalnog kataloga NSK. Srebrenka A.360 biblio- grafskih jedinica i 2. pre- ma autorskoj odrednici ili naslovu za anonimne publikacije.. objavljen povodom svečanog otvorenja Zbir- ke u studenom 2009. odnosno mjeseca veljače 2009.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Uvodna bilješka Pred vama je prvi broj Biltena prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sve- učilišne knjižnice u Zagrebu. Zapisi su izrađeni u odsjecima za te- kuću bibliografiju knjiga. i sadrži 293 bibliografske jedinice. Namjeravamo objavljivati bilten kao periodičnu publikaciju. Muzejski dokumentacijski centar (Višnja Zgaga. a UDK oznake dodjeljuju se u Odsjeku za sadržajnu obradu. Potrebno je istaknuti da je fond Zbirke i u ovom razdoblju obogaćivan zahvaljujući darovima ustanova i pojedinaca koje ovdje navodimo: 1. čijim pretraživanjem se može dobiti potpuni sadržaj zapisa. ravnateljica) 5. Iveković 7. Ovaj bilten sadrži knjige i časopise prinovljene u Zbirku od mjeseca rujna do prosinca 2009. u tiskanom obliku kao i elektroničko izdanje koje će biti dostupno na mrežnim stranicama Knjižnice. sadržavao je 958 bibliografskih jedinica i odražavao fond stvaran od osnutka zbirke. Bibliografske jedinice raspoređene su prema stručnim skupinama UDK. Žarko Marjanović Svima srdačno zahvaljujemo na njihovom doprinosu izgradnji Zbirke. Ante Beljo (najveći dar od 78 knjiga) 4. Signature za građu Zbirke.. Krajem godine 2009. Ogranak Vukovar 3. kao pomagalo u pronalaženju zastupljenih publikacija. Bilten sadrži. izrađuje djelatnica Odsjeka čitaonica Draženka Kekuš. kazala autora i naslova. Grgo Antičić 8.068 svezaka građe.

rujan .  .prosinac 2009.

5:  .42 821 008 Sign. 1992. editor-in-chief Ozren Žunec. Granić.5 Dubrovnik) Sign. JOURNAL of Croatian studies : annual review of the Croatian Academy of America / [edi- tors Jerome Jareb and Karlo Mirth]. . (05) C937w 2.e.85 886. .34-35(1993-1994).God. editor-in-chief Stjepan Mat- ković].Dubrovnik : Matica hrvatska. . 42(2001).33. war suppl. Marušić].Zagreb : Hrvatski tiskarski zavod. M. ISSN 0419-7925 UDK: 908(497.1991]-1992. .Vol.2 Sign. 1992.32-33(1991-1992). . DUBROVNIK : [časopis za književnost i znanost] / Matica hrvatska .32(1992). (05) Č341 3.163. 1991-2001. Tematski broj: Dubrovnik u ratu ISSN 0353-8559 UDK: 821. - Vol.New York : Croatian Academy of America. 1992[i.5) Sign. POLEMOS : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira = journal of interdisciplinary research on war and peace / glavni i odgovorni urednik. DUBROVAČKI horizonti : [časopis Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu] / [glavna i odgovorna urednica Katja Bakija]. (05) D8195 5.36.God.2(1992). .1(1992)[i. . (05) J86 6.God.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (05) Časopisi 1. ISSN 0075-4218 UDK: 930. [Ivana Burđelez odgo- vorna urednica].e. . (05) D819 4.Zagreb : Hrvatski institut za povijest. .br.3:br.Sv. 2004.Zagreb : Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine.23:br. . Tematski broj: Haški sud za bivšu Jugoslaviju i povjesničari UDK: 93/94 94(497.2-3(1992). War Supplement / [editors-in-chief M.1(2004). ISSN 1332-8158 UDK: 61 Sign.1991]-war suppl. CROATIAN medical journal. ČASOPIS za suvremenu povijest / [glavni i odgovorni urednik.

1-2(2005).9:1(2006).84>(067. 21 cm ISBN 953-6668-07-6 UDK: 614. 2001. Tematski broj: Ratovi u bivšoj Jugoslaviji: sociologija oružanog sukoba na prijelazu tisućljeća Sv.84(497.. . .5-37 Metković)"1991/1995" Sign. JURIĆ. (djelomice u bojama).5)"1991/1998" 341. : ilustr.1(2006). note .5:br. : ilustr. [prevoditelji sažetaka Živka Franković . . društva 8. (05) P764 Sv.237(497. br.510 str. et al.422 str.5 Petrinja)(091) 061.Petrinja : Matica hrvatska. ISSN 1331-5595 UDK: 316 32 355 Sign. .5 Petrinja):614. 2002-2006.5)"1991/1998" 614. . 061 D634 9.rujan .Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Naklada Jesenski i Turk. Ploče : Matica hrvatska.8:1-2(2005).1-2(2002). Slobodan Pružena ruka : hrvatski "Pravednici" : djela dobra u ratu / Slobodan Lang. 2006. Temelji znanja i kulture 7. Mostar] .6:1-2(2003). DOBROVOLJNO vatrogasno društvo Petrinja / [urednik Ivan Rizmaul].prosinac 2009.9:br.Metković [i.1-2(2002).235(497.8:br.. . Vesna Ivanović. . Tematski blok: Vojna izobrazba u HV-u tijekom Domovinskoga rata Sv. / Ivan Jurić . . .Zagreb : Amatio.52 str. 061 L271  . e.5) Sign. 23 cm ISBN 953-7345-00-9 UDK: 061.].5)"1991/1998" Sign. 2001. . 24 cm ISBN 953-96914-4-3 UDK: 008(497.33(497. LANG. 00 J95 061 Udruge.1995.885(497. Ivan Kulturom protiv rata : zbivanja u kulturi na području Donjega Poneretvlja tijekom Domo- vinskoga rata 1991. Tematski broj: Sukcesija vojne imovine 00 Prolegomena.

.9 Z215  . : ilustr. . VOJNA psihologija : priručnik za hrvatske časnike / [glavni i odgovorni urednik Zoran Ba- tušić]. ISBN 953-193-024-4 Sign. 24 cm ISBN 953-98099-1-6 UDK: 159. ISBN 953-193-021-X Sign. zdravstvena i duhovna priprema / uredila M.9](035) [159.] .73(497. 2002. BEARA. .89-058.5) Sign. .2005.73(497. 2 / [prijevod [sažetaka] na engleski Dubravka Marić]. 159.9 V847 k.555 str.256 str. 2006.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 159. .9 V847 k. .. . Vukovar : NGO Proni. . sine moj? : egzistencijalistički doprinos razumevanju ratne traume / Vladan Beara. . 159. 1995. .65(082) 364.65(082) 364.46(082) Sign. 159. . ZAJEDNO jači 2 / Slavica Blažeka .2003. Vladan Gde si to bio.1)"1991/1999" Sign.97-058.5) 364. 25 cm UDK: [355:159.3 13. . kazalo pojmova Zlatko Jeličić]. POVRATAK prognanika : psihološka.04-054.65-057.36 355. .04-058.2 Knj. : Meta. socijalna. graf.Osijek . 2000-2005. [et al.65-057..206 str. uredili Josip Janković i Anđelka Peko. : ilustr. prikazi . .36 616.9 Psihologija 10. 122 str.9:355](035) Knj.Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.942-058. Služba za odnose s javnošću i informiranje. 3 / [prijevod [sažetaka] na engleski Dubravka Marić .Zagreb : Dobrotvorno udruženje Dobrobit.VI.01(497.sv. Predrag Miljanović.9 B368 11.Novi Sad : Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999.9 P879 12. 159. 159.655 str. ..942-054. : ilustr. [Mirjana] Krizmanić. 21 cm ISBN 86-908151-0-4 UDK: 159. 21 cm ISBN 953-6182-02-5 UDK: 159.

2(497. . DJELOTVORNA ljubav : karitativno djelovanje za prognanike iz Iloka u franjevačkom sa- mostanu na Kaptolu 9 u Zagrebu / [urednik Bogdan Cvetković].3(497.2(497.94 str. (djelomice u bojama) . .2(497. IZ ljetopisa župe Zavidovići : 1902.(Biblioteka Naši korijeni .Ilok : Franjevački samo- stan svetog Ivana Kapistrana. : ilustr. na njemački Marijan Bobinac .2002. 21 cm UDK: 271. Stjepan Martirologij Crkve zagrebačke : spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije / Stje- pan Kožul . . . dopunjeno izd. : ilustr. . 26 Kršćanska crkva općenito 14.68 str.217 str.6 Bežlja)(091) Sign.6 Zavidovići)(091) Sign. Zagreb) ISBN 953-6460-05-X (Prometej) UDK: 261. Anto Nakić]. u bojama . kazalo imena Tamara Banjeglav]. 4) ISBN 953-97946-4-1 UDK: 262. 24 cm.28(497. Krunice Opatovac : 1936. - Lovas : Općina Lovas .831 str. . 27 D624 10 .5 Opatovac)(091) Sign.5 Opatovac)(091) 282(497. Franjo Iz prošlosti katoličke župe Bežlja kraj Teslića / priredio Franjo Marić. 2002. 1998. Stjepan Crkva Blažene Djevice Marije Kraljice sv. 2) ISBN 953-97946-1-7 (Hrvatski klub Žepče) UDK: 262. . 26 M333 17. suradnici Franjo Tomić.Zavidovići : Rimokatolički župni ured Zavidovići.-2006. . 2006. Zagreb : Hrvatski klub Žepče.2. . 26 I98 15. MARIĆ. (pretežno u bojama) . 26 K88 16.rujan . . Sotin : Župa BDM Pomoćnice kršćana .prosinac 2009.65(497. 23 cm ISBN 953-99407-0-3 (Općina Lovas) UDK: 262. . 26 P188 27 Opća povijest kršćanske crkve 18. .Zagreb : Prometej : Zagre- bačka nadbiskupija. knj. 20 cm.(Posebno izdanje / Prometej. knj.5 Zagreb)"199" Sign. Krunice Opatovac. / Stjepan Pančić. PANČIĆ.5 Zagreb):25 258(497.(Biblioteka Naši korijeni . 25 cm. : ilustr.12-058. [2007?]. : ilustr.99 str. [prijevod [sažetaka] na engleski Nada Karlović-Blažeković. . KOŽUL.Bežlja : Rimokatolički župni ured . (pretežno u bojama) . 2001. .5)"1945/1990" Sign. / [priredio Franjo Marić . .5)"1945/1990" 323. : ilustr. Opatovac : Filijalna zajednica BDM Kraljice sv.

KLANAC. izrada crteža Ivica Rendulić]. : ilustr. .2. .8(497. 314 B885 22.74(497. 2009..Zagreb : Savez geografskih društava Hrvatske. Ante Prognaničko-povratnički "Križni put" Slakovčana : 1991. 22 cm UDK: 271.1991.[8]. 24 cm. 27 D624 2009 30 Teorije.168 str. crteži .5 Slakovci)"1991/2003" 94(497.Cerna : Pauk. (pretežno u bojama) . . KNEŽEVIĆ. 384 str. DJELOTVORNA ljubav : karitativno djelovanje za prognanike iz Iloka u Franjevačkom samostanu na Kaptolu 9 u Zagrebu / [urednici Bogdan Cvetković. . nakl.120 str. . .]. et al. .5 Vukovar)"1991" Sign.745.Ilok : Franjevački samostan svetog Ivana Kapistrana.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 19. dopunjeno izd.74(497. [et al.3(497.. POLITIČKO-geografska i demografska pitanja Hrvatske / [prevoditelji [sažetaka] Ellen Eli- as-Bursač . 30 P769 314 Demografija 21.697 str. sv.(Posebna izdanja / Savez geografskih društava Hrvatske.5 Zagreb):25 258(497. : Hrvati od etnocida do genocida / Luka Klanac . 29 cm ISBN 953-6981-20-3 UDK: 314. zemljop. prikazi..13-37 Obrovac)"1857/1991" Sign. Petar Između života : monografija / Petar Brozović .] . karte .45(497.745. . . : ilustr. metodologija i metode društvenih znanosti općenito. autori tekstova Željko Železnjak . Sociografija 20.139 str.3-054. 2004. 314 K68 11 .3-054.13)(082) Sign. : ilustr. godine / Ante Knežević.. pretežno u bojama . . 2006. Luka Demografske promjene obrovačkog kraja : 1857. 8) UDK: 308(497. Zagreb . .. [karte Nada Ivanković]. 1992.5)"1991/1997" 355. - Osijek : Osječki list. 23 x 33 cm ISBN 953-99440-3-1 UDK: 314.5 Slakovci)"1991/2003" Sign. zemljop. : ilustr. 314 K63 23. (pretežno u bojama).9(497.13-37 Obrovac)"1857/1991" 314. Ružica Žemberik .-2003. BROZOVIĆ. . 20 cm UDK: 314..5 Zagreb)"199" Sign.Zagreb : vlast. 1991. [1] presavijen list sa zemljop. . [pogovor Alica Wertheimer Baletić]. crtežem : graf.

BENEDIKTER. 1995. . 32 K14 32(497. Arif Hrvatski ratni grafiti / tekst Arif Ključanin.223 str.Jugoslavija 28.96 str. 22 cm. 24 cm ISBN 9958-741-33-4 (Svjetlo riječi. 3) ISBN 953-169-035-9 UDK: 316.723(497. u bojama . CVITKOVIĆ. KALINIĆ. . .(Biblioteka Sociologija .334.prosinac 2009.6)"1992/1995" Sign. . Zadar : ZADIZ. Reana Senjković .5-3 Slavonija) Sign. . . Sarajevo . Ivan Konfesija u ratu / Ivan Cvitković.1) Politika .]. ŠUNDALIĆ. Za- greb : Svjetlo riječi.Zagreb : Profil international. . . 316 Š957 32 Politika 27. KLJUČANIN. Pavle Idemo dalje / Pavle Kalinić. : ilustr. [2007. . Sarajevo) ISBN 953-7091-15-5 (Svjetlo riječi. .Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.rujan . vjera i politika : aspekti sociološkog istraživanja u istočnoj Slavoniji / Antun Šundalić. 1999. 25 cm ISBN 953-93268-1-1 (ZRI-šport) 953-6320-04-5 (ZADIZ) UDK: 316. 316 Sociologija 24. Hans Die bitteren Fruechte von Dayton : Voelkermord und Vertreibungsterror in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 1991-1995 : das Versagen des Westens : ein Friede ohne Gerechtigkeit : Menschenrechte und Demokratiefragen : die Protestbewegung in Belgrad / von Hans 12 .347:2>(497. 316 K66 26. .Zagreb : ZRI-Šport .5)"1991/1993" Sign. . 316 C993 25. 21 cm ISBN 978-953-12-0360-1 UDK: 327(100)"2003/2006"(046) Sign. Zagreb) UDK: 316. Antun Crkva.295 str. foto Arif Ključanin. 2004.Sarajevo : Interreligijska služba Oči u oči .248 str. knj.3:2>(497.

Lambrichs . KULJIŠ.Zagreb : Naklada Jesenski i Turk. 15) UDK: 323(497. .1)"1945/2005"(091) Sign.(Biblioteka Dijalog / Naklada Luka) ISBN 978-953-95824-0-9 UDK: 323. F. . 32(497.Brugg : Adria.1) L226 33. . . : autorova slika . . 2007. . Dejan Jugoslavija : država koja je odumrla : uspon.(Biblioteka Liber memorabilium) ISBN 953-6460-60-2 UDK: 930-05 Bilandžić. Vukovar nikad nećemo vidjeti / Louise L. 32(497.11)"1991" 32-05 Milošević. Dušan Povijest izbliza : memoarski zapisi 1945.531 str. Louise L. 1992. . .8(497. sv. 24 cm. 32(497. . 32(497.1)"1991" 321.1)"1991/1995" Sign. 1997. Assesorat fuer Europainitia- tiven. S.013(497. 2006. 32-05 Tuđman. .Zagreb : Prometej. BILANDŽIĆ.159 str. Sign.1)"1974/1990" Sign. 24 cm UDK: 323. JOVIĆ. 32(497. 32(497. . 18 cm ISBN 953-222-198-0 UDK: 32(497.Bozen : Autonome Region Trentino-Suedtirol. / Dušan Bilandžić. .01(497.367 str. 2003.735 str.1(497. . - 1990.Zagreb : Prometej. 32(497. 20 cm.5:497.1) N111 13 . 2005.Zagreb : Naklada Luka.1) J86 31.1) B595 30. .1)"1991/1995" Sign.1(497. kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije : (1974. Denis Dva pamfleta protiv Tuđmana / Denis Kuljiš.1)"1991/1995" 355.-2005.1)"1991" 327. LAMBRICHS.119 str. .1) K96 32.(Knjižnica Sloboda .(Bibli- oteka Nota bene) ISBN 953-6460-32-7 UDK: 32(497. .1) Sign.1) B463 29. .) / Dejan Jović. 21 cm.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Benedikter. . . : ilustr. s francuskoga prevela Marija Bašić. . D. 22 cm. NA ruševinama Jugoslavije. : ilustr. .456 str.

1) Š463 32(497.Hrvatska 36. Branimir Znakovi novoga vremena : misli 21. .1)"1980/1990" 342. ponovljeno izd.4(497. .5) Politika .Zagreb : Narodne novine. . .161 str.788 str. .(Plava biblioteka . . 205) Knjiga je nastala kao rezultat intervjua Branimira Bilića sa sugovornicima emisije Misli 21. 1997.(Plava biblioteka . .) / Vladimir Šeks. do 25. 24 cm ISBN 953-6053-26-8 UDK: 323(497.(Knjižnica Libere loqui . stoljeća u razdoblju od 3. . 34. .Zagreb : Naklad- ni zavod Globus.5)"199/200"(047. uredio Andrija Vučemil . V. SVJEDOČENJE dvanaestorice : 20189 dana robije / [knjiga je napravljena na temelju razgo- vora novinara Tihane Tomičić.prosinac 2009. . Nadje Mifka-Profozić .281(497. 10. 25 cm. 1998. 2002.5)"1998/2001"(047.4(497. ISBN 953-167-150-8 UDK: 32(497. Ede Stojčića. god.5) B5955z 14 .7(497. . stoljeća u razdoblju od 7.5)"1998/2001"(047.] Riječki nakladni zavod.2. . stoljeća / Branimir Bilić i sugovornici.5) B5955 37. . 6. zapisi. 208) Knjiga je nastala kao rezultat razgovora Branimira Bilića sa sugovornicima emisije Misli 21. 2002. . stoljeća : treća Hrvatska / Branimir Bilić i sugovornici. Branimir Misli 21.rujan .53) 316. Vladimir Opasna vremena : pisma. knj.Rijeka : RINAZ [i. → riječ izdavača. fotografije Frano Morić]. 20 cm.1990. : ilustr. 1995.1)"198" 32-05 Šeks. 32(497. BILIĆ. 2002.1) S969 35. 10. eseji : (1980. 2) ISBN 953-6268-11-6 UDK: 323. . prosvjedi. god. 32(497. .53) 316. : ilustr.387 str. 32(497.1)"1945/1990" Sign.e. → riječ izdavača. 32(497.53) Sign. 2001. 6. Sign.Zagreb : Nakladni zavod Globus. 2001. ŠEKS.5)"199/200"(047. : ilustr. . BILIĆ. ISBN 953-167-155-9 UDK: 32(497. do 26.684 str. 25 cm.53) Sign.

571 str. Krešimir Sudbina novinara : članci. 1996..5)"199" 355. 596 str. 24 cm. 24 cm ISBN 978-953-7167-17-2 UDK: 323. s tablama . Slavko Nije bilo uzalud / Slavko Degoricija. . .498 str. crteži u bojama .Zagreb : Naklada Ljevak. kolumne. BUDIŠA. D. . DEGORICIJA. DŽEBA. 2008. 1998.5)"1971/1992"(046) Sign. . et al. . .5) DŽ999 42.5)"1990/1995" Sign.329 str. / Krešimir Džeba. .Zagreb : Organizator. : fotogr. Dražen Razgovori o hrvatskoj državi / Dražen Budiša .. . Opći sabor (4 . Tihomir Apsurdna vremena / Tihomir Dujmović.Zagreb : Interpublic.5) H8737 43.5) B927 39. (djelomice u bojama). [fotografije Damil Kalogjera .XII. . .(Plava biblioteka) ISBN 953-167-144-3 UDK: 323(497.293 str. u bojama . [izrada kazala imena Snježana Tenšek]. . 2001.53) Sign. 21 cm ISBN 953-178-639-9 UDK: 32(497.5) D876 41. 32(497. 32(497. 32(497.Zagreb : ITG.45(497.1992. Zagreb) Zbornik četvrtoga Općeg sabora Hrvatske demokratske zajednice / priredio Zlatko Stublić . .Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 38. 1998. intervjui : 1990.. 32(497.(047. . zemljop. . .]. HRVATSKA demokratska zajednica. Budislav Vukas. 1998 . HRVATSKA i Ujedinjeni narodi / urednici Ivan Šimonović. .5)HDZ"1998"(063) Sign. : ilustr. 28 cm ISBN 953-97332-1-9 UDK: 329(497.5)"200" Sign.1(497. Branko Vukmir.5) D319 40. [32] str. 2004. 24 cm 15 . .Za- greb : Nakladni zavod Globus. DUJMOVIĆ.5)"199" 32-05 Budiša. 32(497.Zagreb : Hrvatska demokratska zajednica : Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta.304 str. 24 cm ISBN 953-6596-04-0 UDK: 323(497.

..[Zagreb] : Volksbund der Deutschen Kroatiens = Narodni savez Nijemaca Hrvatske .(Biblioteka Humanitas . 8) Prijevod djela: U službi domovine . . Nenad Bonn .013(497.Giessen : Justus-Liebig-Universitaet.(Biblioteka Politička publicistika . Split . knj.5)"199" 341. knj. [et al. 1994. 25 cm. : ilustr.die zweite kroatische Front / Nenad Ivanković. 32(497. . Varaždinske Toplice : "Tonimir". .123:327(497.251 str.5)(091) Sign.240 str. . urednik Željko Sabol].rujan .5) H8738 44. .214(082) Sign. [aus dem Kroatischen Ue- bersetz von Marko Žarić].5) H8736 46.prosinac 2009. Definicija agresije . Zagreb : Pan liber.5)"199" 327. KAČIĆ.011(497. .5)(082) 341. ISBN 953-7069-39-7 ("Tonimir") UDK: 321. .5) I93 Z5 47.5)"1990/1992" Sign.5) K11u Z5 16 . . 2006.1)"199" 321.Osijek . Opća deklaracija o pravima čovjeka . . .. HRVATSKA trajno neutralna država / priredio Miljenko Jerneić.5) H8739 45.149 str. 32(497. 2004.] . 32(497. HRVATSKI sabor / [fotografije Marko Ćolić . 1996.212 str. 32(497.Croatia rediviva. 20 cm. IVANKOVIĆ. 26 cm ISBN 953-0-61336-9 (Školska knjiga) UDK: 328(497.56(497.5)"199" Sign. Sadrži i: Povelja Ujedinjenih naroda i Statut Međunarodnog suda . (djelomice u bojama) .5) Sign.Zagreb : Sabor Republike Hrvatske : Nakladni zavod Globus : Školska knjiga. Hrvoje Mit der Wahrheit in die Welt . (pretežno u bojama) . Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda ISBN 953-6007-14-2 UDK: 327(497. 23 cm. . 8) ISBN 953-6285-61-4 UDK: 327(497. . 11) ISBN 3-923690-29-0 UDK: 327(430:497.Croatia rediviva / Hrvoje Kačić . : ilustr. 32(497.(Texte zum Ost-West-Dialog .

Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 48. Slaven Strašni sud : kronika hrvatske apokalipse / Slaven Letica. 32(497. 32(497. .5:497. 2002. LETICA. 21 cm ISBN 953-222-037-2 UDK: 323(497.Zagreb : Golden marketing. . Zagreb : Dijalog. Novi Sad : Centar za istoriju. . / Petar Kriste.1990. do proglašenja neovisnosti 8. 2008.Salzburg : Institute for Historical Justice and Reconciliation . . 2001. Ante Počeci suvremene hrvatske države : (kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvat- ske od Memoranduma SANU 1986. 22 cm ISBN 978-953-7439-01-9 UDK: 323. 32(497.5)"1986/1991" Sign. 09.1(497. NAZOR. prijevod sažetaka na engleski jezik Janko Paravić].5) K92 49.prošlost i perspektive (2008 .Zagreb : Naklada Jesenski i Turk. .11)"19"(063) Sign.159 str.5)"1999/2001" Sign. .5:497. (djelomice u bojama) . . Radovan Živjeli smo i borili se za Hrvatsku : moja sjećanja na borbu za ostvarenje hrvatske državne nezavisnosti i slobode hrvatskoga naroda : uspomene i dokumenti 1930. . .2002. 2007. .11)"19"(063) 327(497.42)"1945/1990"(0:821-94) Sign. veku . .Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata.5) L648s 51. 25 cm ISBN 978-86-86601-05-6 UDK: 323.479 str. . 24 cm ISBN 953-212-117-X UDK: 32(497. . .5)"1989/2002"(0:82-94) Sign. KRISTE. : ilustr.5) L357 50. demokratiju i pomirenje : Grafo marketing . veku: prošlost i perspektive : [radovi u ovom zborniku pred- stavljeni su na Međunarodnom naučnom skupu u Golubiću (obrovački) . Golubić) Srpsko-hrvatski odnosi u 20.376 str. . MEĐUNARODNI naučni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. 24 cm. 32(497.5) M493 52.5) N336 17 . 2001. / Radovan Latković. 09.168 str. .Zagreb : Naklada Jurčić.) / [autor teksta Ante Nazor .20.Kornati 18. 2008.(Biblioteka Stećak) ISBN 953-6162-44-3 UDK: 32(497.254(=163. Petar Sjene nad slobodom : sjećanja i pogledi na Hrvatsku : 1989. . 32(497.] / [glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović].5)"1930/1990"(0:821-94) 325.175 str. LATKOVIĆ.1(497. . listopada 1991.

8(497.5) N745 54. 25 cm. 1991.Koprivnica : Glas Podravine. Dobroslav Borba za hrvatsku državnu nezavisnost : od obnove do Lipanjske povelje Hrvatske stranke prava / [Dobroslav] Paraga. PARAGA.prosinac 2009.5) P222 55.(Niz Suvremenost) ISBN 953-6514-08-7 UDK: 323(497. PAVKOVIĆ.5)"1990/2005" 341. 53. 21 cm ISBN 978-953-98887-9-2 UDK: 32(497. .5) P677i 58.2(497. 2003. 32(497. PISKAČ. . .2005. . Davorin Postignuća i utopije : članci. Nenad Između Hrvata i Hrvatske / Nenad Piskač. .5)"1990/1997" Sign. 32(497. .7(497. Josip E.5)"1990/2005" 341. 1991.Zagreb : vlast. 24 cm. 2005. [fotografije Mladen Pavković. 32(497. Za hrvatske vrednote / Josip Pečarić. 211) ISBN 953-167-182-6 UDK: 32(497.53) Sign. govori i pisma : 1990.rujan . Kreši- mir Džeba).147 str. [izrada kazala imena Dubravko Štiglić]. [16] str. . : ilustr. Mario Hrvatski feniks : diplomatski procesi iza zatvorenih vrata : 1990. .654 str.Zagreb : Nakladni zavod Globus. Slobodan Tadić.. : ilustr.5)"1990/2005" Sign. 24 cm UDK: 329(497. . . 24 cm UDK: 323. . 32(497.1997. razgovori.Zagreb : HSP. 2007. polemike.5)"199/200" Sign.5) R917p 18 .5) P364v 57. . : ilustr.13)(047. . / Davorin Rudolf . nakl.281(497.485 str. PEČARIĆ.229 str.. . 32(497. . Mladen Hrvatski mučenici / Mladen Pavković .8(497. 2000.239 str. [kazalo Marin Marinković]. . .5)"1990/2005" 327.(Plava biblioteka .5) P338 56. s tablama .Zagreb : Slovo M. . .(Plava biblioteka) ISBN 953-167-129-X UDK: 327. NOBILO. RUDOLF. 20 cm.232 str.5)HSP Sign.5)"200"(0:82-9) Sign. / Mario Nobilo .Zagreb : Nakladni zavod Globus. . . [Ante] Paradžik. 32(497. .

5) T649 19 .(Plava biblioteka) ISBN 953-167-124-9 UDK: 32(497. 2000. F.11)"1993/1995" 32-05 Šarinić. .Zagreb : Iuve- nalis samizdat [i. .Zagreb : Hrvatski blok. Davorin Rat koji nismo htjeli : Hrvatska 1991.. : autorova slika . : ilustr. 1996. 25 cm. . nakl. H. . et al. Sign.411 str. 32(497.. RUDOLF.(Knjižnica Sabrana djela Mladena Schwartza . - 1995. . Zdenko U ratnom gradu .Zagreb : Nakladni zavod Globus.5) Š614 63. Mladen Hrvatska nakon Tuđmana : studija o nacionalnom usudu / Mladen Schwartz. s tablama : ilustr.5:497.121 str.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 59. . 21 cm ISBN 953-6539-00-4 UDK: 323(497. 1999. Benjamin Pamet u glavu : Hrvatska u vrtlogu novoga svjetskog poretka / Benjamin Tolić. 24 cm ISBN 953-6749-00-9 UDK: 327.8(497. 21 cm ISBN 953-99425-0-0 UDK: 327(100:497.5)"1991" Sign. . 24 cm.]. . 1999.15 str. .5) S399h 61. s tablama (pretežno u bojama) .5 Osijek)"1991/1995"(0:82-92) Sign.5)"199" 32-05 Tuđman.343 str. 32(497. ŠARINIĆ.zdrav duh / Zdenko Šimunović. Hrvoje Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem : između rata i diplomacije. . (1998. sv. 32(497. .Zagreb : Globus international. ŠIMUNOVIĆ.5)"199/200" Sign.533 str. vlast. . SCHWARTZ. e. Sign..) / Hrvoje Šarinić. TOLIĆ. 1) ISBN 953-98181-0-9 UDK: 323.. . 2003.Osijek : Teka. [16] str. 1993. / Davorin Rudolf . [58] str.5) Š245 62. .1(497. 32(497. 32(497. [fotografije Jadran Babić .]. .5) R917 60.

dan hrvatske smjene / autor projekta Zoran Filipović .5)"1990" Sign.dan hrvatske smjene 30.Bosna i Hercegovina 68. . . [prijevod na engleski Maja Zajšek-Vrhovac].T. .281(497. . 32(497. 64. .5(497.Zagreb : N.D. Mladen Tko je pogriješio u Bosni : na razdjelnici između povijesti i politike / Mladen Ančić. ŽUGAJ. [et al.]. TRIDESETI peti tisuću devetsto devedesete . : ilustr.rujan . 32(497. .5) Ž31 67. .5:32 Sign.75 Stara Gradiška Sign. Mato Lovrak.019. 32(497. 1998.(Biblioteka Politička publicistika .(Biblioteka Hrvatska povjesnica . s tablama (pretežno u bojama) : ilustr.1995.5) Ž94 32(497.Varaždinske Toplice : "Tonimir".Zagreb : Durieux. .245 str. 30 cm UDK: 328.5. 1990. 32(497. ŽANIĆ. .6) Politika .244 str.5)"1990/1995":39 808. 20 cm ISBN 953-188-085-9 UDK: 32. knj.129 str. .5)"1990/2004"(046) Sign. 6) ISBN 953-6285-39-8 UDK: 32(497.. . . autori fotografija Nikola Šolić . 79) ISBN 953-7069-45-1 UDK: 323(497.1(497. . 32(497. 25 cm ISBN 953-6386-07-0 UDK: 323.126 str. : ilustr. Zagreb .Zagreb : Danas. 1999.prosinac 2009. VUKOVIĆ.6)"198/199" Sign.5) V9896 66. ANČIĆ. Ivo Prevarena povijest : guslarska estrada. .429 str. Vjekoslav Stara Gradiška / Vjekoslav Žugaj . Split : Pan liber.1=862)"1945/1990" 949.]. 25 cm. . knj. (pretežno u bojama) . godine / Ivo Žanić. 1997.5) T824 65. Tomislav Hrvatska njima usprkos / Tomislav Vuković. .1990. [1990. ..6) A541 20 .Osijek . kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 21 cm.. . 2005. [16] str.

6) K81 73.Sarajevo : Šahinpašić. faks.XX. .25(497. . Sarajevo : Synopsis. 20 cm. . 32(497.6)"199"(092) 32-05 Holobrooke. . 2005.6) H724 71. IMA li Bosne? : poticaji. Zagreb) UDK: 323.6) Sign.. .3 sv.25(497.Zagreb : Prometej.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 69. 1 : Povijest egzodusa. 25 cm.316 str. sv. . svjedočenja / [priredili Ladislav Z. . crteži u bojama.]. .6) N692 k.. : ilustr. HOLBROOKE. rasprave. KOMŠIĆ.Zagreb . Zaostrog : Franjevački samostan.(Biblioteka Liber memorabilium) ISBN 953-6460-61-0 UDK: 32(497. Andrija Treći egzodus stanovništva iz Hercegovine u zaostroški kraj / Andrija Nikić . : zemljop.42) Sign. 24 cm UDK: 325.Sarajevo . 32(497.(Knjižnica Baština . [et al. 32(497.Mostar : Franjevačka knjižnica : Hrvatsko kulturno društvo Napredak : Hrvatska znanstveno-poslovna zajednica . R. s tablama : zemljop. . 20 cm ISBN 953-7035-17-4 (Synopsis. [fotografije i ilustracije Fototeka Franjevačkog arhiva.75-3 Dalmacija"14/19" Sign. .158 str. . Fišić. 1993. 32(497. 1993.6)"199" Sign. . . ..(092) Sign.6-3 Hercegovina)(091) 949. knj. NIKIĆ.(Zavičajna knjižnica Život i svjedočanstva .6=163.304 str. ISBN 9958-41-023-0 UDK: 327. Baška Voda : Svjetlo riječi. 32(497. 2006. Ivo Preživljena zemlja : tko je. Richard Završiti rat / Richard Holbrooke . 410 str.. kada i gdje dijelio BiH / Ivo Komšić. [prijevod Nura Dika Kapić].6-3 Hercegovina)(091) Knj. [16] str. CVITKOVIĆ. . Ivan Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini : Hrvati između nacionalnog i građanskog / Ivan Cvitković. . 5) UDK: 323(497. 1998. Mostar .56(497. 26) UDK: 325.1 21 . 24 cm Prijevod djela: To end a war. crteži . Marijan Karaula].1(497. - 573 str. .6) C993 70. : ilustr. ilustr.6) I31 72.

929 Milošević.P.5) T911bi 77.Rijeka : "Adamić" .5) T911kn 22 . HARTMANN. : ilustr. 32-05 M661 32-05(497. ISBN 953-219-083-X UDK: 32-05 Milošević. Ivan Izmišljeni Tuđman : o lažima. prevela Hvalenka Carrara D’Angely.741 str. S. Anto Podjela Bosne i borba za cjelovitost / Anto Valenta. . F. F. Anto Mitovi i zbilja : međunarodno značenje Tuđmanovih "Bespuća" u razotkrivanju uzroka srpsko- hrvatskoga rata i razlaza / Anto Knežević. . . 32(497. krivotvorinama i namjerama Hudelistove "biografije" prvoga hrvatskog predsjednika / Ivan Bekavac. Zagreb) Prijevod djela: Milošević: la diagonale du fou.(Biblioteka Obračun s njima) ISBN 978-953-6308-67-5 UDK: 32-05 Tuđman.Vitez : Napredak. 2002.5) Političari . Zagreb : Nakladni zavod Globus. .I.(Biblioteka Svjedočanstva. ..(049.2) 323. Sign.192 str.1(497. . 929 Tuđman.Zagreb : Profil international. zemljop. Nakladni zavod Globus. 2007. 23 cm UDK: 323(497. 32-05(497. . 74. crteži (djelomice u bojama) . BEKAVAC.rujan .6) V154 32-05 Političari 75.87 str. 1992. HUDELIST. 25 cm. Darko Tuđman : biografija / Darko Hudelist.5) T911h 78.Zagreb : P.013(497. [32] str.(049. : zemljop.. . . 321.1)"198/199" Sign.1)"19"(049. S.2) Sign. 32-05(497. VALENTA. 32-05(497.Zagreb : Domovina tt.374 str. .6)"1991" Sign. KNEŽEVIĆ. F. . . .234 str.. 21 cm.(049.Hrvatska 76.prosinac 2009. crteži . 2004.2) 930-05 Tuđman. 25 cm ISBN 953-12-0038-6 UDK: 32-05 Tuđman. 1991. . Florence Milošević : dijagonala luđaka / Florence Hartmann . F.2) Sign. 21 cm UDK: 32-05 Tuđman. s tablama (djelomice u bojama) . F.

Zagreb : UHIP [i. 1996].5) Sign. u bojama . 23 cm ISBN 953-98876-0-7 UDK: 32-05 Tuđman.deset godina poslije: nacionalne vrijednosti . godini.5) T911k 80. autori fotografija Tomislav Jakić . 929 Tuđman. 32-05(497.(082) Sign. RADOŠ.305 str. . F. na zajedničkoj sjednici oba doma Hrvatskoga sabora. (pretežno u bojama) .5) T911r 83.5)(042. .5) 35(497.(042.Zagreb : Naklada Ljevak.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 79.vizije i postignuća : rasprave za okruglim stolom uz drugu obljetnicu smrti prvoga hrvatskog predsjednika / [urednik Ivan Bekavac]. 32-05(497. TUĐMAN.] Udru- ga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta. . Nedjeljko Za jedinu i vječnu Hrvatsku : (politički esej o Tuđmanu) / Nedjeljko Mihanović.5) 32(497. : ilustr.[S. n. .. 32-05(497.248 str.5) T911mi 81.5) T911b 82. F. l. 2005. 24 cm + Ispravak ([1] list) UDK: 32-05 Tuđman. Željko Franjo Tuđman : [biografija] / [tekst Željko Krušelj . et al. .. 22. F. Ivica Tuđman izbliza : svjedočenja suradnika i protivnika / Ivica Radoš. . Franjo Izvješće predsjednika Republike dr..]. Franjo Tuđman .262 str. 32-05(497. . 27 cm ISBN 86-343-0646-1 UDK: 32-05 Tuđman.Zagreb : Globus. OKRUGLI stol "Hrvatska . : s. F. 2002. F. . 32-05(497.5)"1996"(042. . Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i nacije u 1996. . 2001.76 str. . F. s tablama u bojama : ilustr.(0:82-9) Sign. MIHANOVIĆ. [24] str. KRUŠELJ.. 1991. Zagreb) Dr. 24 cm ISBN 953-12-0141-2 UDK: 32-05 Tuđman. .vizije i postignuća" (2001 .Zagreb : Profil internati- onal. Sign. siječnja 1997. 21 cm ISBN 953-178-459-0 UDK: 32-05 Tuđman. . e.5) T911iz 1997 23 . Sign.191 str.

34 R236s 24 .6)"199" Sign. 1997.6)"199" Sign. RATNI zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u Lici i sjevernoj Dalmaciji : 1991.(Biblioteka Revije za sociologiju) Prijevod djela: Postmodernity and genocid in Bosnia. : ilustr. .Knin : CPD [i. 1997.prosinac 2009.Vitez : Udruga građana Bonus : HKD Napredak. 34 K96 85. RATNI zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u zapadnoj Slavoniji i Banovini : 1991. 34 L648 87. . ISBN 953-6483-06-8 (Naklada Jesenski i Turk) ISBN 953-6552-05-1 (Hrvatsko sociološko društvo) UDK: 341. Slaven Postmodernity and genocide in Bosnia : "ethnic cleansing" the great fraud of our time / Slaven Letica and Bartol Letica. .322. .127 str.485(497. . .5(497. 29 cm UDK: 341. : ilustr. faks. .Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Croatian Sociological Association. Jasna Gardun]. . 2002. e. .- 1995.178 str.Sisak : CPD [i.(Sociological review series) ISBN 953-6483-05-X (Naklada Jesenski i Turk) ISBN 953-6552-04-3 (Hrvatsko sociološko društvo) UDK: 341. [prijevod Iskra Devčić-Torbica. 34 L648 Z9 86. LETICA.5)"1991/1995" Sign. 34 Pravo 84.- 1995. KUPREŠKIĆ. : ilustr. . 30 cm UDK: 341. 34 R236 1998 88.rujan .125 str.5(497. . Centar za prikupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu]. LETICA.485(497. 21 cm. : zemljop. crteži . 1998. : (dodatak: Osumnjičeni za ratne zločine u Banovini).135 str. 1998. .329 str. Slaven Postmoderna i genocid u Bosni : "etničko čišćenje" velika prevara našeg doba / Slaven Letica i Bartol Letica . . Centar za prikupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu].5)"1991/1995" Sign.645(492 Den Haag)"1997/2001"(092) Sign.Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo. . . Zoran Haaška priča / Zoran Kupreškić. . : zemljop. 21 cm. crtež. e.322. 25 cm ISBN 9958-842-11-4 (HKD Napredak) UDK: 341.

355(497.Zagreb : Golden marketing ."zajednički zločinački pothvat" .Zagreb : Ingot : Fakta.(Posebno izdanje / Globus. .1) D666 91.518 str.5(47:73)"20" 355. Zagreb) UDK: 355.1) O3 25 . .što je to? : izlaganja na sedmom stručno-znan- stvenom skupu u Zagrebu. / Davor Marijan. prikazi. 355(497.342(063) Sign.Tehnička knjiga : Hrvatski institut za povijest. . Zagreb) Haaški sud . 2009.1) 323.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 89. STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud – "zajednički zločinački pothvat" – što je to?" (7 .132 str. Davor Slom Titove armije : Jugoslavenska narodna armija i raspad Jugoslavije 1987. . 2009 .-1992.rat protiv Hrvatske : scenarij vojnog udara u Hrvatskoj i metode specijalnog rata u njegovoj pripremi / Slaven Letica.322.434 str. Rat . 355(497.5(497. . Davor Strategija vučjeg čopora ili Tko je Hrvatsku pretvorio u veliko lovište / Davor Domazet-Lošo. .645(492 Den Haag):341. Marinko Vojna sila bivše Jugoslavije / Marinko Ogorec. .3(497.Tehnička knjiga) UDK: 355.Zagreb : Hrvatsko kulturno vijeće.1)"1987/1990" Sign. 34 H112 7 355(497.1) Vojna pitanja. 2001. LETICA.1) L648 92. 2008.1) M335 93. 24 cm ISBN 978-953-95485-6-6 UDK: 341.(Biblioteka Tragom istine) ISBN 978-953-7476-12-0 UDK: 327. 24 cm. DOMAZET-Lošo.2(497.4(497. Vojništvo. 355(497. 25 cm.Zagreb : Detecta. OGOREC. crteži . lipnja 2009. .1)"1991/1995" Sign. zemljop. . . .1)"1945/1990" Sign.196 str.13)"1991" Sign.(Biblioteka Svjedočanstva / "Otokar Keršovani". . godine. . Mario Nobilo. . 5.Rijeka : "Otokar Keršovani". Slaven JNA . .4(497.Jugoslavija 90. crteži .40(497.222(063) 343. MARIJAN. : graf. 2008. .1(497.1)"1991/1992" 355. : graf.126 str. prikazi. 27 cm. 24 cm ISBN 978-953-212-339-5 (Golden marketing . zemljop. 1991.5)"1991/1995"](063) 343. Rijeka) ISBN 953-153-050-5 UDK: 355.

rujan - prosinac 2009.

94.
VUKOVAR, Sarajevo --- : la guerre en ex-Yugoslavie / sous la direction de Veronique Naho-
um-Grappe. - [Paris] : Editions Esprit, 1993. - 293 str. : zemljop. crteži ; 21 cm
UDK: 355.011(497.1)"199"(082)
Sign. 355(497.1) V989

355(497.11) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Srbija
95.
BIČANIĆ, Milan
Srijem : krvavo krilo Hrvatske / Milan Bičanić. - 2. dopunjeno izd. - Osijek [i. e.] Laslovo :
"Kelemen", 1999. - 421 str., [6] str. s tablama u bojama : ilustr., faks. ; 24 cm. - (Biblioteka
Svjedočanstva / "Kelemen")
UDK: 355.293(497.11-3 Srijem=163.42)
323.15(497.11-3 Srijem=163.42)
Sign. 355(497.11) B583

355(497.5) Vojna pitanja. Vojništvo. Rat - Hrvatska
96.
ANIMAL victims of Croatian homeland war 1990. - 1992. = Stradanja životinja u Hrvat-
skom domovinskom ratu 1990. - 1992. / editor = urednik Petar Kraljević ; [English transla-
tion = prijevod Dunja Bjelov]. - Zagreb : Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.
- 150 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 29 cm
Tekst usporedo na engl. i hrv. jeziku.
ISBN 953-6062-01-1
UDK: 636:355.45(497.5)"1990/1992"
355.45:636(497.5)"1990/1992"
Sign. 355(497.5) A598

97.
ANTIĆ Brautović, Julijana
Napad na Konavle : izložba fotografija i dokumenata : Galerija KUD-a Čilipi, 8. kolovoza
- 4. rujna = Attack on Konavle : exhibition of photographs and documental materials : KUD
Čilipi Gallery, August 8th - September 4th / [text, texts Julijana Antić Brautović i Mato Bra-
utović ; prijevod, translation Petra Vodopija Borković]. - [S. l.] : Julijana Antić Brautović ;
Mato Brautović, 2009. - [24] str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 cm
UDK: 355.45(497.5-3 Konavle)"1991"(083.824)
Sign. 355(497.5) A629

98.
ANTUNOVIĆ, Dragutin
Od kalvarije do pakla : dnevnik jednog Vukovarca / Dragutin Antunović ; [crteži Josip Gla-
snović, Marijofil Andrijanić]. - Zagreb : AGM, 1998. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka
Crni dossier)
ISBN 953-174-087-9
UDK: 355.012(497.5 Vukovar)"199"
Sign. 355(497.5) A636

26

Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

99.
BEŠKER, Marko
Obzorje slobode : prilog istraživanju domovinskog rata / Marko Bešker, Seka Kugler ; [fo-
tografije Foto "Lain", Garešnica ; crteži Bruno Bešker, Tihomir Uroić]. - Zagreb : Bešker,
Kugler, 1992. - 142 str. : ilustr. ; 20 cm
UDK: 355.01(497.5)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) B554

100.
BEZINA, Petar
Župljani župa povjerenih Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja : žrtve rata 1941.
- 1945., 1990. - 1995. / Petar Bezina ; [kazala Iris Božić]. - Split : Provincijalat Franjevačke
provincije Presvetog Otkupitelja, 2003. - 1277 str., [1] presavitak sa zemljop. crtežom u bo-
jama : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm
ISBN 953-6012-26-X
UDK: 355.293(497.1=163.42)"1941/1945"
355.293(497.5-37 Split)"1991/1995"
262.2(497.5-37 Split)"19"
Sign. 355(497.5) B574

101.
BILOGRIVIĆ, Tomo
Odgoj i značaj hrvatskog časnika - vojnika - ratnika / Tomo Bilogrivić. - Zagreb : Hrvatska
akademija odgojnih znanosti, [1995.]. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.233(497.5)
Sign. 355(497.5) B599

102.
BRAUT, Marija
Dubrovnik : Primorje, Župa, Cavtat, otoci, Konavle : jedno lice rata : 1991.-1992. / [foto-
grafije] Marija Braut ; [autori tekstova Janko Bobetko ... et al.]. - Zagreb : Fond Sv. Vlaho :
"Zrinski", 1993. - 242 str. : ilustr. ; 29 cm
UDK: 77 Braut, M.
355.012(497.5 Dubrovnik)"199"
Sign. 355(497.5) B825

103.
CVRTILA, Vlatko
Hrvatska i NATO / Vlatko Cvrtila. - Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2004. - 136
str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Globalizacija ; knj. 2)
ISBN 953-7022-06-4
UDK: 355.02(497.5)"200":355.356(100-622 NATO)
355.356(100-622 NATO:497.5)"200"
Sign. 355(497.5) C993

27

rujan - prosinac 2009.

104.
DEBIĆ, Ivica
Otkos / Ivica Debić, Ante Delić ; [prijevod sažetaka [na engleski] Sanja Špoljarić]. - Grubišno
Polje : Matica hrvatska, Ogranak ; Bjelovar : Prosvjeta ; Zagreb : UHBDDR, 1999. - 154 str.
: ilustr. ; 25 cm
ISBN 953-96342-5-3 (Matica hrvatska Grubišno Polje)
UDK: 355.45(497.5 Grubišno Polje)"1991"
Sign. 355(497.5) D286

105.
ĐAMIĆ, Simo
Priče "Između četiri zida" / Simo Đamić ; [fotografije Darko Janković ... et al.]. - [Slavonski
Brod] : Posavska Hrvatska : Publicum, [2008.]. - 197 str. : ilustr., faks. (pretežno u bojama)
; 30 cm
ISBN 978-953-6357-70-3 (Posavska Hrvatska)
UDK: 355.45(497.5 Sl. Brod)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) Đ158

106.
FERIĆ, Stanko
Kamen za mozaik Domovinskog rata : 1991. - 1995. / Stanko Ferić. - Šibenik : Gradska
knjižnica "Juraj Šižgorić", 1996. - 93 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Knjižnica Lastovanja)
ISBN 953-6163-20-9
UDK: 355.45(497.5)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) F356

107.
HEROUT, Vjenceslav
Pet godina poslije / Vjenceslav Herout ; [fotografije Toni Hnojčik]. - Daruvar : Logos : Teh-
nička škola : Poglavarstvo grada : Županija bjelovarsko-bilogorska, 1996. - 200 str. : ilustr. ;
24 cm
ISBN 953-96450-2-6 (Logos)
UDK: 355.02(497.5 Daruvar)"1991"
Sign. 355(497.5) H562

108.
HORVAT, Josip
Oaza mira / Josip Horvat, Nada Glad, Franjo Starčević ; [fotografija Ivica Briški ... et al.].
- Rijeka : "Adamić" ; Delnice : Grad Delnice, 2003. - 493 str. : ilustr. (djelomice u bojama)
; 24 cm
ISBN 953-219-147-X ("Adamić")
UDK: 355.45(497.5-37 Delnice)"1990/1992"
355.293(497.5-37 Delnice)"1990/1992"
Sign. 355(497.5) H823

28

1999.-1993. 355(497..3. / [suradnici Božo Belić . ... Ante Kijevski žrtvoslov ratova dvadesetog stoljeća / Ante Jurić-Arambašić . / [urednik kataloga Đuro Gajdek].Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta..].397 str. / [suradnici Božo Belić . [27] presavijenih listova sa zemljop.99"364"(497. zemljop. prosinca 1995..2004. viewpoints. .5) H8738 110.5) K14 1 Knj. 23.. : ilustr. [et al. 2 : 1992. : ilustr. fotografije Jadranko Kaleb i Zvonko Kaleb . studenog . faks. . : ilustr.Zagreb : Zapo- vjedništvo Zbornog područja Zagreb. IZLOŽBA ratne fotografije i znakovlja postrojba Zbornog područja Zagreb (1995 .5) K14 3 29 . : ilustr. / [suradnici Božo Belić . 1999-2004.. 355(497. . jeziku. poems / urednica = edited by Dubravka Oraić Tolić . [13] presavijenih listova sa zemljop. .Zadar : Udruga hrvatskih veterana Domo- vinskog rata Zadarske županije..5)(064) Sign. [2] lista s tablama u bojama ISBN 953-97899-2-3 Sign. : apeli. [et al.477 str. 355(497. .. 1995. 1992. 355(497.] . . [et al.5)"1991/1995"(064) 355.266 str. 28 cm Tekst usporedo na hrv. 355(497.] . Zagreb) Izložba ratne fotografije i znakovlja postrojba Zbornog područja Zagreb. Muzej Mimara. UDK: 355.14(497.-1995.2004. . .1-058. [5] listova s tablama u bojama ISBN 953-97899-1-5 Sign. fotografije Veljko Barundžija .5)"1991/1992" Sign. izrada zemljovida Jadranko Kaleb].5 Kijevo)"1914/1995" 355. .. et al.3 sv. . crteži. [et al. Jadranko Zadar u Domovinskom ratu / Jadranko Kaleb. 3 : 1994. KALEB.5 Kijevo)"1914/1995" Sign. kartama (djelomice u bojama) ISBN 953-97899-0-7 Sign. [foto Ante Jurić-Grgić i Milan Galiot-Milančev].] .617 str. JURIĆ-Arambašić.019(497. fotografije Željko Maričić ..] . Zagreb.. kartama (djelomice u bojama). .[22] str.5 Zadar)"1990/1995" [1] : 1990. .] . HRVATSKO ratno pismo 1991/92.45(497. pjesme = Croatian war writing 1991/92 : appeals. 355(497..5) I98r 111. iskazi. 2005. i engl.5) J95k 112.Kijevo : Župa "Sveti Mihovil" : Općina. 27 cm UDK: 77(497. . [et al.5) K14 2 Knj. . fotografije Jadranko Kaleb i Zvonko Kaleb .-1991.1-053. .Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 109..65(497. .. izrada zemljovida Jadranko Kaleb].279 str. . izra- da zemljovida Jadranko Kaleb i Dragan Kwiatkowski]. [prevoditelji na en- gleski jezik Vera Andrassy . [32] presavijena lista sa zemljop. kartama (djelomice u bojama). 24 cm ISBN 953-98165-3-X (Župa "Sveti Mihovil") UDK: 355.. 25 cm UDK: 355.

.012(497. 355(497. .5) K86 117.5) K63 115. fotografije Branko Jale- Bajan . 25 cm UDK: 355. . .Zagreb : Golden mar- keting.183 str. 2004.rujan .3-9(497.6(497.Zagreb : Croatian Medical Journal : Medicinska naklada. Ćirila i Metoda.5 Kijevo)"1991/1995" Sign.. 2000. . 24 cm. 24 cm ISBN 978-953-95493-4-1(Ogranak Matice hrvatske Vukovar) UDK: 355. . 2003.5) K83 116. .5 Vukovar)"199" 314. 2008. Eduard Psychotherapist in the Croatian Independence War / Eduard Klain .5)"199" Sign. .Kijevo : Župa svetoga Mihovila.]. Petar Iznevjereni grad : Dubrovnik 1991. u bojama . 21 cm ISBN 953-212-028-9 UDK: 355. . stv. / [uredio Tomislav Brekalo .3-054. : ilustr. [translation from Croa- tian Nataša Jeffrey]. KRISTE. 113. Branimir Kronika franjevačkog samostana u Vukovaru . : ilustr. Ante Perković. et al.384 str. .5 Dubrovnik)"1991"(0:821-94) Sign. 355(497. KOPAČ. KLAIN..415. .Vukovar : Ogranak Matice hrvatske . nasl.131 str. 355(497.45(497. 2009. . . .1995. 21 cm Izv.012(497.(Knjižnica Župe sv.: Kako sam preživio Domovinski rat. KIJEVSKI ratni ljetopis : 1991.271 str.5) K925 30 .745.5 Vukovar)"199/200" 94(497. ISBN 953-96875-2-7 (Croatian Medical Journal) UDK: 355. : ilustr. .5 Vukovar)"199/200" Sign.08(497. 355(497.Zagreb : Udruga "Branitelji Hrvat- ske". Mihovil) ISBN 978-953-98165-4-2 UDK: 355. 355(497.5) K47 114. KOSEC.104 str. : ulomci sjećanja / Petar Kriste.prosinac 2009. Ninoslav Spomeniku spomen ZNG ’91 / [tekst Ninoslav Kopač].5)"1991/1992"(0:82-94) Sign.5 Vukovar)"199" 271.74(497. Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv..godine progonstva i povratka / Branimir Ko- sec.

355(497.5 Škabrnja)"199" 355.5) M644 122. 355(497. studenog 1991. (djelomice u bojama) . .45(497. Zbirka knjiga o Domovinskom ratu (Zagreb) Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : katalog [listopad 2009. ISBN 978-953-500-082-2 UDK: 027.5) L185 120. 2009.5) K94 119.5 Sesvete)"1991/1995" Sign. : ilustr. Mijo Obranjen Karlovac .5 Zagreb):[026:355(497.obranjena Hrvatska : djelovanje Kriznog štaba općine Karlovca 1991. (pretežno u bojama) .54(497. [2007. .322. 25 cm ISBN 953-99407-0-2 UDK: 355. LAIĆ. 2004. 30 cm Dostupno i na CD-ROM-u.1992. .45(497. . . .5) M335s 121. MILKOVIĆ. / Ante Milković.5 Škabrnja)"199" Sign. . Ante Naša Škabrnja : 18.-1995.]. studenog 1991.86 str. .Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica.5)(01) 7 31 . : ilustr. / Mijo Laić . .5)"1991/1995"](01) Sign.]..5 Karlovac)"1991/1992" Sign. katalog priredio [i] izradba kazala Tomica Vrbanc]. : ilustr. [1] presavijen list u boji s prikazom obostranog rasporeda snaga s pravcima uporabe na području Škabrnja-Nadin 18. .293(497..5 Lovas)"1991/1995" 341.311. (djelomice u bojama) . 24 cm ISBN 978-953-99397-3-9 UDK: 355. 355(497.Škabrnja : Opći- na. : ilustr.6(497. 25 cm ISBN 953-6018-18-7 (Matica hrvatska.255 str. . . 1999. 355(497.012(497. .2. .. studenog 2001. 355(497. Karlovac) UDK: 355. (pretežno u bojama) . dopunjeno izd.5(497. brigada HV Sesvete : 1991. [et al. 25 cm ISBN 953-98582-0-8 UDK: 355. / Davor Marijan.199 str. [fotografije Dinko Neskusil]. MARIJAN. Karlovac : Matica hrvatska Karlovac. LXVIII str.322.528 str.18. Davor 144.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 118.] / [urednica Jelica Leščić . 2001. NACIONALNA i sveučilišna knjižnica.Sesvete : Muzej Prigorja. KRVAVA istina / Željko Cirba .Lovas : Općinsko vijeće Op- ćine.5 Lovas)"1991" Sign. Centar za dokumentaciju o Domovinskom ratu .Zagreb : Hrvatski informativni centar.

. bat. bojna .5) P371 128.313(497.ponos Kutine / Dragutin Pasarić .rujan .5 Križevci)"1991/1992" 355.5) O355r 125.. 355(497.5-37 Rijeka)"1991/1995" Sign.02(497..1-058.45(497. : ilustr. : ilustr. 355(497. (djelomice u bojama).]. 355(497. .65(497. izd..5-37 Novska)"1991/1992" Sign. . Dragan Rijeka u Domovinskom ratu / Dragan Ogurlić . NOVSKA . pjesme Zlatko Tomičić]. 31 cm ISBN 953-96359-0-X (Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata) UDK: 355.Zagreb : Udruga hrvatskih dragovoljaca Domo- vinskog rata : Meditor.]. PEKLIĆ.]. 1992. crteži u bojama . sam. . 355(497.5) P379 32 .5 Novska)"1991/1992" 355. 24 cm UDK: 355...1-058. .Rijeka : Grad Rijeka. 1993. et al.] . 30 cm UDK: 355. Mladen Zemlja rata i zlata : fotografije / Mladen Pavković . . 26 cm ISBN 978-953-7466-06-0 UDK: 355.5)"199" Sign. .prosinac 2009. et al. . samostalni bataljun Zbora narodne garde Dugo Selo / [redakcijski kolegij Nikola To- minac . et al.Dugo Selo : Ratno zapovjedništvo 53.5 Kutina)"1991/1992" 355. . . (pretežno u bojama) . prijevod sažetka na njemački Katarina Bojko. 355(497.45(497.] Mladi Jastreb . : ilustr.. Gradska podružnica. 1995.02(497. .65(497.Kutina : Spiritus movens. Dragutin 56. e. [proslov Branko Borković [i. 2008. 1997.5 Dugo Selo)"1991/1995" Sign. PEDESET treći samostalni bataljun Zbora narodne garde Dugo Selo 53. 2006. karte Stanislav Linić]. [64] str. . : ilustr. 2000. . 123. 31 cm ISBN 953-99731-6-3 UDK: 355.142 str.1.. [fotografije Srđan Vrančić . zemljop.118 str. PAVKOVIĆ.5) P277 126.313(497. pogovor. : ilustr. 355(497.5) P3385z 127. (djelomice u bojama) . Ivan Križevci u Domovinskom ratu do 15. . OGURLIĆ. [et al.5 Kutina)"1991/1995" Sign. . PASARIĆ.Kri- ževci : Branitelji Hrvatske.war time / [uredništvo Zlatko Preksavec .5) N945 124. / Ivan Peklić .45(497. prijevod sažetka na engleski Josip Žulj]. [fotografije Marcel Kovačić ..148 str. . : ilustr. 24 cm UDK: 355.171 str.551 str.132. [fotografije Toni Hnojčik . .5-37 Križevci)"1991/1992" Sign.Novska : Poglavarstvo grada. 1.

] ..policija u obrani Vukovara 1991. karta ([1] presavijen list) ISBN 978-953-283-048-4 (Pauk) UDK: 355. : ilustr. Dražen Sporedna uloga / Dražen Penzar.110 str.. . Sanja Vargić (njemački)].Vinkovci : SN Privlačica : Vukovar : Udruga umirovljenika MUP-a vukovarskih branitelja Domovinskog rata. [et al. 8. 21 cm Om. u bojama . 355(497. urednik kataloga Zoran Batušić].2(497. u bojama . lipnja 2006.234 str. PENZAR.665.. 2008. . : ilustr.(Biblioteka Polemos) ISBN: 953-222-168-9 UDK: 355.5) R987 33 .45(497. et al. 24 cm. 2009.] . . fotografije Pero Šola .5) Sign. 2001.45(497. prijevod [sažetka] Barbara Smith-Demo . 355(497. fotografije Ante Baranić . Ilača : Tiskara Pauk.5) P951 133. 18 cm. n. 355(497. : ilustr.] .5) P419 130.5) P763 131.223 str.]. .46 str.Zagreb : Naklada Jesenski i Turk. 355(497. [et al. prijevod sažetaka Snježana Ma- rić (engleski). Stipe "Jake snage MUP-a" .5) P879 132. stv. : ilustr.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 129. 15) ISBN 978-953-156-300-0 (SN Privlačica) UDK: 355. . Ogranak Đakovo . [et al.5 Vukovar)"1991" Sign.445. .Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.[Zagreb : s.5)(091)(064) Sign. (djelomice u bojama) . 31 cm + zemljop.- 11. Darko Pavlović . POVJESNICA zagrebačkih ratnih zapovjedništava i postrojbi HV-a i MUP-a : Zagreb... Želimir Škoberne . .528 str.Đakovo : Hrvatsko društvo logoraša srpskih kon- centracijskih logora.. 355(497. Podružnica Osijek.31(497. knj. crteži Miljenko Gregl. Ivan Kacige u Hrvatskoj / [autori kataloga Ivan Ružić. .(Niz Monografije / SN Privlačica . PRILOZI za povijest Domovinskog rata u Đakovu i Đakovštini : radni materijal / [priredili Ivo Tubanović . . .] ..5-37 Đakovo)"1991/1995" Sign. . .2(497. 2006. POLE.5)(091)(064) 623..5)"1991/1995" Sign. [fotografije Igor Dasović]..: Petnaest godišnjica ustroja zagrebačkih ratnih zapovjedništava i postrojbi HV- a i MUP-a UDK: 355.45(497. RUŽIĆ. . 27 cm ISBN 953-193-008-2 UDK: 355. Ogranak : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. 2004. nasl. / Stipe Pole i drugi suradnici na knjizi Igor Dasović .5 Zagreb)"1991/1995"(067. .

24 cm UDK: 355.. . : ilustr.prosinac 2009.rujan . Franjo Heroji : prilozi za povijest novogradiških ratnih postrojbi / Franjo Samardžić . . 355(497.78 str.] .5)"1991/1995"(0:82-94) Sign.292. ŠREDL. u bojama .13)(067. STOTINU svjedočanstava : [potresni iskazi hrvatskih prognanika i logoraša] / [suradnice koje su radile na organizaciji i prikupljanju svjedočanstava Ksenija Bašić . et al.. : ilustr.311.6(497. .5) Š522 138.31(497. 355(497.Slavonski Brod : Posavska Hrvatska : Brodska kulturna baština. 20 cm ISBN 978-953-7470-08-1 (Arca) UDK: 355.5)"1991/1992"(082) Sign. . . Cvjetko Šoštarić. . 355(497.] . Ivan Janković . 134. SAMARDŽIĆ. [et al.91(497. . . . ..Zlatar : Pučko otvoreno učilište dr. snimatelji Dubravka Senčić . 1999. [et al. .] .5) Sign.].160 str. : ilustr.88 str. urednice Ljerka Fulgosi.5) S888 137.5) S863o 136. 24 cm ISBN 953-6382-06-7 UDK: 355. 355(497.Zagreb : Društvo hrvatskih intelektualki : Institut za primijenjena društvena istraživanja. autor foto- grafija Mario Filipi . Emil Hrvatski krvavi Uskrs / Emil Šredl .183 str. autori priloga Mario Kevo ..] : Zapovjedništvo 65. . [bojna] ZNG / [pripremili Dubravka Senčić. nepromijenjeno izd.2.[S. : ilustr. Vlasta Vince-Ribarić]. ide dalje / [urednik Petar Bašić . : ilustr.. bojne Hrvatske vojske.5 Nova Gradiška)"1991/1995" Sign. ŠEZDESET peta [bojna] Zbora narodne garde 65.. 24 cm ISBN 953-97279-1-X (Društvo hrvatskih intelektualki) UDK: 355. [et al.45(497. 27 cm ISBN 953-6357-03-8 (Posavska Hrvatska) UDK: 355. 355(497. . crteži Ivan Lacković Croata . Jurja Žerjavića.5) S187h 135. 2008. STO osma ide dalje 108.247 str..Nova Gradiška : Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata : Arca. [fotografije Željko Špehar.5) Š774 34 . Emil Šredl]. 2002. . l.313(497.5-37 Slavonija)"1991/1992" Sign. urednik Milan Sigetić]. prijevod [sažetka] na engleski jezik Marija Čakarić]. 1992. 2004. ..

. knj. Skupština općine Najvažnije odluke Izvršnog vijeća Skupštine općine Vinkovci od 1990. Pavuša Zadar.Vinkovci : Gradsko poglavarstvo.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 139. . Vladimir Sjene rata / Vladimir Vazdar.157 str. fotografije.Zadar : Zadiz. [1] presavijen list sa zemljop.012(497. 22 cm. photographs Zoran Jaćimović. translated into English by T. E. VINKOVCI. prijevod = translation Susan Manenica . foto. T. dokumentaciju odabrao i zabi- lješkama popratio Božo Rudež]. . 4) ISBN 953-6338-13-0 UDK: 355. . 355(497.45(497. : ilustr.4(497.406 str.Varaždinske Toplice : "Tonimir".2 142.5)"1991/1994" Sign.(Biblioteka Humanitas . .5 Zadar)"1991/1994" Sign. : zemljop. VAZDAR. godine / [uredio Marko Landeka). . . .Osijek : Glas Slavonije. Davor Špišić .5-3 Slavonija)"1991" [1]. .1994. . TOPIĆ.. . Kurtz. 1995. V. jeziku. .141 str. 355(497. Dario Slavonska krv : kronologija rata = Slawonisches Blut : Kronologie eines Krieges = Slavoni- an blood : chronology of a war / Dario Topić. the years of suffering : 1991. ŠTRAJK glađu : Pokret ljubavi na Trgu sv. VEŽIĆ. . [1992?].5) V393 k.5) Š896 140. 29 cm. godine stradanja = Zadar. . (djelomice u bojama) . njem. / [autori teksta = text Pavuša Vežić. . A. 355(497. 24 cm UDK: 355.5 Valpovo)"1991/1992" Sign.4(497.(Bi- blioteka Grad Zadar) UDK: 355.5) V786 35 . do 1992. 1995. Brlek]. 20 cm UDK: 355.1 2 : Za Hrvatski radio iz Valpova.293(497.. [Uebersetzung ins Deutsche Boris Perić . Zdenko Pušić . Marka / [priredio.250 str.1995.13 Vinkovci)"1991/1992" Sign. fotografije = photo Arif Ključanin]. i engl. 355(497. 22 cm Tekst na hrv.4(497. .5) V393 k.2 sv.1993. 1995.215 str.Osijek : Vladimir Vazdar . crtež . 355(497. Baločanski.5-3 Slavonija)"1991" Sign. .5) V597 143. . kartom ISBN 953-6407-02-7 UDK: 355. Eduard Šprljan . : ilustr. Sign. 355(497. Valpovo. 1993-1995. UDK: 355. . : ilustr.112 str. .5) T674 141.

.012(497. GUTMAN. 2007. : ilustr. 355(497.5) V9897 k. / Ante Vukšić .7(497. Roy Svjedok genocida / Roy Gutman .Str. . .Bosna i Hercegovina 146. Expressis verbis. 1 : Bosna na pragu rata. Zlatko Crna kronika Banja Luke / Zlatko Divić-Div.. crteži (pretežno u bojama).].65(497. VUKŠIĆ.5) V9898 355(497. .5 Nova Gradiška)"1991/1995" 355.1-058. . 31) ISBN 978-86-7208-140-4 (cjelina) UDK: 355.257.sv. . 1994. ISBN 953-188-014-X UDK: 355.808 str.2008.012(497. .6) D618 k.6 Banja Luka)"199"(0:82-94) 355.6) G984 36 . 25 cm ISBN 978-953-55589-0-3 (Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Nova Gradiška) ISBN 978-953-7470-13-5 (Arca) UDK: 355.5) V9897 k. 20 cm Prijevod djela: A witness to genocide. ISBN 978-86-7208-141-1 Sign. . .293(497. . 355(497. .Nova Gradiška : Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Nova Gradiška : Arca.463 str. DIVIĆ-Div. 2009. : u mreži propagandnih laži i oružane moći JNA / [uredila i priredila Sonja Biserko]. s engleskoga prevela Željka Markić. : ilustr.Zadar : Zagreb . .(Biblioteka Dnevnik) UDK: 355.6) Vojna pitanja. 25 cm. .1995.6)"199" 341. 355(497.45(497. VUKOVARSKA tragedija 1991.485(497.Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.223 str. 815-1649 ISBN 978-86-7208-142-8 Sign. .. Ante Novogradiški žrtvoslov : Domovinski rat na novogradiškom području : 1990. 1. 355(497. 355(497.. [6] str.. Sign. br.365 str.. 2008.(Biblioteka Svedočanstva / Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji .prosinac 2009.6)"1992/1993" Sign. . zemljop.rujan . .5 Vukovar)"1991"(093) Knj.5 Nova Gradiška)"1991/1995" Sign. . 2. prikazi u bojama . et al. 25 cm.sv.Zagreb : Durieux. Rat .2 145. .1 147. 144.6 Banja Luka)"199"(0:82-94) Knj. [fotografije Emil Vončina . s tablama .1 Knj. graf. Vojništvo.

[fotografije Bernardo Jurlina. Janko Ljubos.1. 2007.6-37 Livno=163. izd. Josip Kolanović]. . . ISBN 978-9958-741-45-6 (Svjetlo riječi.-1995.6) N528 37 . Bernardo Bihać : užas i čudo / Bernardo Jurlina . Zagreb : Svjetlo riječi. .45(497.1/2007 152.Sarajevo . Drugom svjetskom ratu (1941.2007. Marijan Knjiga bola : stradanje Hrvata livanjskog kraja u dva posljednja rata / Marijan Karaula.704 str.018(497.1-058.293(497.-1995. izd. Franjo U obrani obespravljenih : izbor iz dokumenata banjalučkog biskupa i Biskupskog ordinari- jata Banjaluka tijekom ratnih godina od 1991. : ilustr.Sarajevo .6 Sarajevo)"1992/1995"(093. KOMARICA. te u ratu 1991.. 25 cm ISBN 9958-741-42-3 (Svjetlo riječi..2 sv.(Biblioteka Snaga riječi . Katica Svoju zemlju i oni su voljeli : poginuli i nestali iz bugojanskog kraja: u Prvom svjetskom ratu (1914.) i poraću.42)"1941/1995" Sign. . Sarajevo) ISBN 953-7091-22-8 (Svjetlo riječi. JURLINA.6-37 Bihać)"1994/1995" Sign. do 1995. Ljubo Između neba i granata : sarajevski dnevnik 1992. . Tomislav Brković. 355(497. crtežima : ilustr. 355(497. LUCIĆ.Za- greb : Medicinska naklada : Art studio Azinović : Zavod SKD.6) K18 150. Zagreb : Svjetlo riječi. [priredio Ivica Božinović]. / Ka- tica Nevistić. 1996.6) K81 151.155 str. : ilustr. / Ljubo Lucić. 24 cm ISBN 9958-741-32-6 (Svjetlo riječi. . / Franjo Komarica .Zagreb : Zoro . (djelomice u bojama) . 21 cm ISBN 953-176-040-1 (Medicinska naklada) UDK: 355.6) L937 k.6)"1991/1995"(093) Sign. 25 cm UDK: 355. 355(497. KARAULA.6) J95 149. NEVISTIĆ. .2. . Sarajevo : Biskupski ordinarijat Banjaluka. Sarajavo) ISBN 953-7091-14-7 (Svjetlo riječi. .-1918. [3] presavijena lista sa zemljop. 22 cm. 2004. .3) Dio 1. Zagreb : Svjetlo riječi. .). 1995.Sarajevo . Zagreb) UDK: 355.-1945. 1) ISBN 953-6296-03-9 (Zoro) UDK: 355. : ilustr. . . 355(497.429 str.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 148. .44(497. .65(497. 2005.42)"1914/1995" Sign. .6 Bugojno=163. . Zagreb) Sign. . Sarajevo) ISBN 978-953-7091-24-4 (Svjetlo riječi.803 str. Zagreb) UDK: 355. . 355(497.547 str.

marta 1992. . Popovo : četiri slike iz povijesti kraja / urednik Ivo Lučić. .217 str.Ljubljana : Bosna est. SAMARAH.Ravno : Općinsko vijeće . 2004.6)"1992/1995" 341. do 13.1-053. [prijevodi [recenzija] Ela Momčinović (engleski). : ilustr.3) Sign.09 Vučićević.5(497. . : ilustr. 1997.334 str.prosinac 2009.Sarajevo : Istorijski arhiv Sarajevo. OLBINA. . PLANINIĆ. 1995. 1998.6) P746 157. prijevod na engleski jezik Saba Risaluddin]. Sign.5)"1991/1995" Sign.Sarajevo : Ministarstvo kulture. S. [tekst Emir Suljagić .6-37 Popovo)(082) 355. 21 cm UDK: 355. .42)(091) Sign. POGGIALI. .220 str.Kruševo : Župni ured. u Drugom svjetskom ratu i poraću.[Vicchio] : Editoriale Lupo. 21 cm UDK: 355. . januara 1996.6)"1992/1995" 355.(Humski zbornik . zemljop. .6) R256 158.6)"1992/1995" Sign. 355(497. . Tarik Srebrenica / Tarik Samarah .) / Dane Olbina .6 Kruševo=163. .2(497.44(497. : ilustr.01(497.rujan . : ilustr. u Prvom svjetskom ratu. 2002. 355(497. 355(497.6-37 Popovo)"1991/1996"(082) 886. RAVNO.811 str. Edita Radosavljević (nje- mački)]. Luca Balkan storm 2 : Bosnia e Croazia 1992-95 / Luca Poggiali.6). . : ilustr.6 Sarajevo)"1992/1995"(093.012(497. . crteži .6) P277 155. . Enes Genocid našeg doba / Enes Pašalić. Zagreb : Moderna vremena. Zagreb : 38 .6) O43 154. Dane Dani i godine opsade : (zabilješke "Dan za danom" od 3.6) P712 156. . obrazovanja i sporta Federacije BiH : Synopsis .322.99"364"(497. (djelomice u bojama). 25 cm UDK: 355. 3) ISBN 953-6590-00-X (Moderna vremena) UDK: 908(497. 24 cm.432 str. Ljubo Stradanje Hrvata Kruševa : u turskom razdoblju vlasti u BiH. 153.01(497. 355(497. u Obrambenom ratu / Ljubo Planinić. 355(497. PAŠALIĆ. . 30 cm ISBN 9958-9570-0-0 UDK: 355. .012(497.

287 str. 355(497. . .-1994.1-058. UDK: 355. 24 cm Prema predgovoru. . 5) ISBN 953-6264-65-X UDK: 355. poraća i Domovinskog rata na području župa Dobretići. Ključ.6-37 Posušje) Sign. Sabine Ruetheman . : ilustr. . .42)"1992/1995" Sign.65(497.6-191. Sarajevo) ISBN 953-7035-12-3 (Synopsis.Sarajevo : Svjetlo riječi. 1998. 2009.018(497.6) S561 160. Yvonne Vidjet ćemo : naši susreti u Bosni / Yvonne Steiner. Tomislavgrad : Naša ognjišta. 355(497. 355(497. na njemački Sanja Vargić]. jeziku. : ilustr.6) S822 161.456 str.Tehnička knjiga.65(497. 25 cm ISBN 978-9958-9205-1-6 UDK: 355.4(497. 355(497. : ilustr. .6 Usora)"1992/1995" (046) Sign. 2004. Charles R.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Synopsis. knjiga je siže 25 brojeva lista "Usora" i 15 Biltena. ŽRTVE Drugoga svjetskog rata.42)"1941/1945" 355. 24 cm Prijevod djela: The Muslim-Croat civil war in central Bosnia..6) U86 163. Krešimir" .6=163.(Biblioteka Posebna izdanja / "K. Korićani. Muslimansko-hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni : vojna povijest 1992.6) S187 159. ISBN 953-212-178-1 UDK: 355.389 str. [et al. knj. . . 2005. .. USORA : list Općinskog vijeća USORA : izabrani tekstovi i fotografije. . i engl. Marcel Steiner.1-058. . . UDK: 355.Usora : Općinsko vijeće Općine. Zagreb .293(497.2)"1992/1994" Sign.1-058. . Liskovica. STEINER. 32 cm Tekst usporedo na bos.[150] str. 24 cm.Zagreb : Hrvatsko žrtvoslovno društvo : "K.].45(497.6)"1992/1995"(0:82-94) Sign. faks. Krešimir".355 str. SUTON. .Nova Bila : 2B multimedia Print. 355(497. Shrader . Fišić].65(497.6 Srebrenica)"1995" Sign.. Jajce.] . Josip Jozo Posuški žrtvoslov / Josip Jozo Suton. / Charles R. ISBN 9958-587-04-1 (Synopsis. 1998. [3] lista s tablama u bojama : ilustr. . . 355(497.6) S966 162. [pre- veo s njemačkog Ladislav Z.6) Ž91 39 . s engleskoga preveo Zoran Bošnjak.Zagreb : Golden marketing . prijevod sažetka na engleski Snježana Marić. : ilustr. Podmilačje i Varcar Vakuf-Mrkonjić Grad / [priredili Ivo Tubanović .. . . Zagreb) UDK: 355.6=163. SHRADER.214 str. [1995. : ilustr. 22 cm Prijevod djela: Main wird sehen.

Mato Artuković . 356/359 Pojedine grane kopnenih i zračnih snaga. PILAŠ. 20 cm ISBN 953-0-60118-2 UDK: 372.1(035) Dio 1 / [ilustracije Davor Marijan.Drvar : I.2. . .. .5 Petrinja)(067. . : ilustr.162 str. Gardijska brigada "Ante Bruno Bušić".Varaždinske Toplice : Golden time.5) Sign. . 356/359 G548 k.Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest.83 str.262 str. Srijema i Baranje.3) Sign.44(497.2) Sign. . GLASNOVIĆ. LUETIĆ. Ljuba Serdarušić]. 1997. 2008. Odsjek za PD. Ante Moj Bijeli put / Ante Luetić . Branko Sjaj hrvatske domovine / Branko Pilaš.3(497. . . SKENDEROVIĆ. 24 cm ISBN 978-953-6659-34-0 UDK: [371.894(075.Zagreb : Školska knjiga. : ilustr.5)"19"](035)(049.1996. . (djelomice u bojama) .Petrinja : Prva osnovna škola. . 24 cm ISBN 978-953-99015-1-4 UDK: 373. [prijevod sažetka na engleski jezik Evelina Miščin]. . (djelomice u bojama) . Podružnica za povijest Slavonije. [fotografije Ivan Kosak]. 37 R627 168. . [fotografije Davor Višnjić i Ante Luetić]. 364 L948 37 Odgoj i obrazovanje. Robert Multiperspektivnost ili relativiziranje? : dodatak udžbenicima za najnoviju povijest i istina o Domovinskom ratu / Robert Skenderović.prosinac 2009. školstvo 166.sv. RIZMAUL.rujan . 37 P637 167. . 21 cm ISBN 953-6338-00-9 UDK: 364. ispravljeno i dopunjeno izd. 2008. knj. 1) Sign.6)"1992/1995" Sign. . Željko Elementi pješaštva / Željko Glasnović]. 37 S627 40 . 1994.128 str. . 1996.292 str. . .3:94(497.(Biblioteka ZNG . : ilustr. Mornaričke snage 164.42/. Ivan Spomenica Prve osnovne škole Petrinja / Ivan Rizmaul . Mario Jareb. 21 cm UDK: 356.1 364 Socijalna skrb 165. : ilustr.

42-293 Sign. 2000. . ISBN 953-6157-33-0 (Izvori) UDK: 504. . : ilustr.5)"199" Sign.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 39 Etnografija 169.5)"1990/1993":504 Sign. - Zagreb : Uprava Nacionalnog parka "Plitvička jezera" : Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša R. UDK: 502. Jasna Srijemski Hrvati : etnološka studija migracije.113-3 Srem=163. . 39 T783 5 Matematika i prirodne znanosti 172. Ivan Bordel ratnika : folklor.3..4>(497.11)"199" 316.5 Plitvice)"1991/1992" Sign. . DVIJE godine okupacije = Two years of occupation / [vinjete crtao Srećko Božičević]. 1996. 5 R524 41 . 2001.214 str.736(497. Hrvatske.018(497. . . .332.42) 316. nepromi- jenjeno izd.5 Petrinja) 821.163. TRČAK-Ocvirek.018(497. 24 cm Prijevod djela: The effects of war on the environment: Croatia.Zagreb : vlast.2.Beograd : Bibliote- ka XX vek : Čigoja štampa.4(497. (djelomice u bojama) .XII. ČAPO Žmegač. : ilustr. 30 cm Tekst na hrv.Za- greb : Agencija za posebni otpad : Izvori : Igor. . . identifikacije i interakcije / Jasna Čapo Žme- gač. politika i rat / Ivan Čolović.5 Plitvička Jezera)"1991/1992" 355.48(497. i engl.11)"199" Sign. 17 cm. . 20 cm Sadrži i: Ekonomska djelatnost srijemskih Hrvata (stanje iz godine 1996. Marko Hrvatski božićni običaji iz Petrinje : (glazbeni igrokaz) / Marko Trčak-Ocvirek. Zavod za zaštitu prirode. 1993.40 str. . ilustrovano izd. ČOLOVIĆ. .Zagreb : Durieux. : ilustr.056:355. 39 Č719 171.345 str. 78) ISBN 86-81493-44-2 (Biblioteka XX vek) UDK: 39:32](497. 190 str. .(Biblioteka XX vek . jeziku. 20 cm UDK: 398. 5 D988 173. Jezik i govor kao komponente i faktori identiteta / Jadranka Grbić ISBN 953-188-145-8 UDK: 39(497.159 str.) / Aleksandra Mu- raj. 39 Č245 170. [prijevod Ognjen Čaldarović]. 1993.41(497. : note . : ilustr. nakl. RICHARDSON. . Mervyn Učinci rata na okoliš: Hrvatska / Mervyn Richardson .5)"1990/1993" 355. .

]. .5) Sign. 24 cm ISBN 978-953-95661-0-2 UDK: 61-05 Ropac. 61 D183 175. . : [fotomonografiija] / [uredili Mane Medić.-2003. . 61 R784 42 . . . .543 str. [Matko] Marušić]. 1992. Darko Razotkrivanje mikroba : životna priča jednog epidemiologa / Darko Ropac.95 str. u bojama .Slakovci : Dobrovoljno vatrogasno društvo Slakovci.2(497.2(497.[Zagreb : Hrvatski memorijalno-doku- mentacijski centar Domovinskog rata.54 str.(0:82-94) Sign. . 16 x 23 cm UDK: 614. DANI kad je umirala bolnica = The days when the hospital was dying = Die Tage an dem das Krankenhaus starb = Les jours d’hopital mourant : Hrvatska = Croatia = Kroatien = Croatie : 13.172 str. Ante Mjesto sjećanja . . OSAMDESET godina slakovačkog vatrogastva 80 godina slakovačkog vatrogastva : 1923.5 Osijek)"199" Sign. 2007. 1998. u bojama .5 Slakovci)(091) 061.-17. : ilustr.(Croa- tian medical journal) ( Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu = Acta Facultatis medicae Zagrabiensis) UDK: 614. 61 M489 176.84(497.Zagreb : vlast.5 Vukovar)"199" Sign. : ilustr. 2003. (pretežno u bojama) . 61 N336 177.2(497. D.rujan . Davor Lamza].237(497.5 Vukovar)"1991" 355. 23 cm UDK: 614.vukovarska bolnica 1991. [Mate] Granić and M. / [autor teksta i urednik Ante Nazor .84>(067. ROPAC. .. 61 O81 178. 2009. / Ante Knežević.5 Slakovci):614. . 61 Medicinske znanosti 174.5 Vukovar)"1991" Sign. . 30 cm. MEDICAL testimony of the Vukovar tragedy / [editors-in-chief M. . dokumente s engleskog jezika na hrvatski prevela Željka Križe]. : ilustr. : ilustr. 21 cm UDK: 614.Zagreb : Medicinska naklada.1991. 09.Osijek : Kli- nička bolnica Osijek.prosinac 2009.45(497.59 str. NAZOR. . nakl.

prikazi .]. str.96 str. (djelomice u bojama) . (djelomice u bojama) .sv.Rijeka : Adamić : Digitalpoint. 62 P155 623 Vojno naoružanje i oprema 180.4/. PALČIĆ. . . 2) Tekst usporedo na hrv.7 Pag)(091) Sign. jeziku. . 26 cm ISBN 978-953-219-387-9 UDK: 624. David Spencer.2001. [Josip] Držaić . graf.(Biblioteka Hrvatska ratna povijest . Minsko eksplozivna sredstva. 623 G823 181.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 62 Inženjerstvo. 1) ISBN 953-219-024-4 Sign. : foto album = Croatian improvised AFVs : 1991 . . .. [prijevod na engleski = translated by Vojislav Jereb.1995. .21(497. . David Spencer]. knj.5)"1991/1995" 355.5)"1991/1995" Sv. 2001. 2008. knj.(Biblioteka Hrvatska ratna povijest . .1995. . 1 : Bojanje i oznake : [foto album] = Colors and markings : [a pictoral history]. Boris Vozila Hrvatske vojske : 1991. obrana.Rijeka : Adamić : Digital point. : ilustr. 2002.. rakete. Tehnologija općenito 179. obnova / Ivo Palčić . . 1992.1995 : a pictoral history / [tekst i prijevod na engleski = translated by] Vojislav Jereb. kemijsko i biološko oružje.438(497. : ilustr. (djelomice u bojama). 623 J55i 182. Zrakoplovi.(Biblioteka Fortis) Sadržaj s nasl. : ilustr. tehnika.95 str. . urednici Krunoslav Matešić i Željko Obad]. [et al. he- likopteri. .Rijeka : "Adamić". UDK: 623. . 30 cm. Vojislav Improvizirana oklopna vozila : 1991. et al.: Streljačko naoružanje. . . ORUŽJE protiv Hrvatske / [tekstove napisali J. [autori fotografija Franči Palčić . Zaštita i pomoć u ratu.691(497. Topovi.151 str..43(497. GREGURIĆ..5)"1991/1995" Sign..5)(210. 30 cm UDK: 623. : ilustr. i na engl. ISBN 953-219-025-2 (Adamić) UDK: 623. Vojislav Jereb . 24 cm. oklopna vozila. .1995 / Boris Gre- gurić.] . = Croatian Army vehicles : 1991 . 623 O78 43 .95 str.. JEREB.7 Sign. Ivo Paški most : izgradnja. brodovi i podmornice.Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

prijevod sažetka na engleski jezik Mirela Ramljak].rujan . . .Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Zofia Pakrac : konzervatorske osnove programa obnove naselja : metodološki pristup / priredila Zo- fia Mavar .Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine.018(497. MUTAK. . MAVAR. 30 cm.56 str. 30 cm ISBN 953-96776-4-5 UDK: 711. . karte i planovi grada (djelomice u bojama) .5-37 Sisak) Sign. 1996. .Zagreb : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine.5 Lipik) Sign.5 Lipik) 72.3-168(497.7. .025(497. ka- talog 1) ISBN 953-96776-0-2 UDK: 711. 30 cm. 71 M461 184.025. karte i planovi grada (djelomice u bojama) . .(Analize i studije / Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Marija Lipik : konzervatorske osnove programa obnove naselja / Marija Tusun . [izradba karata Bru- no Diklić. . Zagreb) UDK: 711. Spomenka Milošević .6. : ilustr.5 Pakrac) Sign.025(497.. 71 M992 185. 1996. RATNE štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj / [urednica Vladimira Pavić].1(497. prijevod [sažetaka] na njemački Janka Fučić].4-168(497. 1998. 71 Urbanizam 183. Zofia Mavar . .176 str. . Nino Vranić]. . 24 cm ISBN 953-6664-00-3 UDK: 727. [presnimke fotografija i karata Vidoslav Barac .. TUSUN.5 Pakrac) 72.prosinac 2009. . 72 R236 44 . 1996. Katica Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu : općina Sisak / [tekst Katica Mu- tak.Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar.67 str.5-37 Sisak) 728.63 str.(Povijesna naselja . 71 T965 72 Arhitektura 186. Marija Tusun. : ilustr. : ilustr.5)"1991/1993" 355. fotografije Vidoslav Barac.5)"1991/1993":72 Sign.025.4-168(497.4(497. : ilustr.

[1996?].Zagreb : Naklada Pavičić. 74 Š245 75 Slikarstvo 189.Osijek : vlast.(Kerempuhova biblioteka) ISBN 953-6308-49-5 UDK: 741. Dizajn. 2003.Usora : Alfapress. 24 cm UDK: 77. 15 cm.slikom do istine / [urednik Željko Bosanac].1 mapa (16 listova) : samo ilustracije . 77 O82 191. . . .167 str. . Tomislav Pogled unatrag za budućnost / Tomislav Dušanić . Ivan A Vukovar je bio --. 75 K47 77 Fotografija 190. 24 cm UDK: 741. OSIJEK . n. .044:355.45(497.127 str. . (pretežno u bojama) . l. 75.6 Usora)"19921995" Sign.5(497. Primijenjena umjetnost. 1994. 25 cm UDK: 75 Kiefer Helin. 1998. nakl.5 Osijek)"1991/1992" Sign. 74 D971 188.5 Vukovar) Sign.Osijek : Udruženje obitelji nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja : Conex. 1999.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 74 Crtanje. 77 R126 45 . 34 cm UDK: 77. umjetnički obrt 187.047(497. Kristijan Lazar]. I.159 str. prijevod Zden- ka Čurić. . DUŠANIĆ. ./ [Ivan Kiefer Helin]. . predgovor Frano Dulibić. . . .5(497. : ilustr. . . RADELJAK. ŠARIĆ.5)"19" Sign.145 str. KIEFER Helin.044:355. Ivan Ratni zarisi / Ivan Šarić .. [predgovor Mladen Bašić . : s.5)"200" Sign. : ilustr.[S. Pero Kako se branila Usora : [fotomonografija] / Pero Radeljak.4(497.. : ilustr. : ilustr.

239 str. .332](067. Ogranak. Ogranak) UDK: 796. 21 cm ISBN 953-6668-02-5 (Matica hrvatska) UDK: 788. .5 Petrinja)(091) [061. .]. 1998.332(497. KRPAN.. [foto- grafije Borislav Bešlić.Zagreb : Časnički klub 242.rujan . .1/.4(497. .71(497. 29 cm ISBN 978-953-6668-40-3 (Matica hrvatska. 2009.422.(Glumišna knjiž- nica Prolog) ISBN 953-174-042-9 UDK: 792(497. Milan Schmidt].124 str.5) Sign.330 str. HORVATIĆ. PONOSNA Hrvatska : zbirka domoljubnih koračnica i popjevaka od Ilirskog preporoda do danas / priredio Antun Asić . : ilustr.) + stihovi s notama (7 str. [1997. 25 cm + Ispravci ([2] str.Zagreb : AGM.237(497. . Milan Schmidt . uredio i uvod napisao Igor Mrduljaš. note .. Antun Petračić. : ilustr.16-05 Opačak. 796/799 K93 46 . priredio. Ivica Kroz stoljeća limene glazbe u Petrinji / Ivica Golec. et al. 792 A189 796/799 Sport 195. . (djelomice u bojama) . : ilustr. 78 P797 792 Kazalište 194. . T. . u bojama . 796/799 H823 196. / [grupa autora] .5 Petrinja)(091) 061.5 Petrinja):796. Sign. 19 cm. AD hoc cabaret : hrvatsko ratno glumište 1991/92.91 str.237(497. 25 cm UDK: 796.Petrinja : Zajednica športskih udru- ga Grada Petrinje : Matica hrvatska. .5 Petrinja):788](067. : ilustr.Slavonski Brod : Udruženje športskih novinara Brodsko-posavske županije. 78 Glazba 192. : ilustr.5)"1991/1992" Sign. Marinko Iz ponora do spasa : Tade Opačak / [Marinko Krpan . 1999. . [notografija Tomislav Košćak]. . 78 G625k 193. Ogranak.Petrinja : Gradska limena glazba : Matica hrvatska.]. 1995. Ivan Nogomet : petrinjske slike i uspomene / Ivan Horvatić. GOLEC.) ISMN M-9005233-0-3 UDK: 784.5) Sign.prosinac 2009.175 str. fotografije Roko Janković . .5) Sign..

163. written in the Croatian language with English translation. 21 cm ISBN 953-99705-1-0 UDK: 821. Savo Zvona svetog Ćirita / Savo Štrbac.163.(Posebna izdanja / Veritas. 24 cm ISBN 953-6300-13-3 UDK: 796(497.Zagreb : Ikomot.6)-1 Sign. nakl.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 197. [likovno obogaćenje Ante Čulo]. . . 821. Bože Sportske bitke za Hrvatsku / Bože Šimleša .pjesništvo 199.105 str. tiskana u pismu latinici i starohrvatskom pismu glagoljici = Prayer for Vukovar : a collection of poems about the heroic Vukovar defenders 1991.Banja Luka : Veritas. .42 Sign. Ogranak. 21 cm. 821 Š913 821.42-1 A629m 200. 821. BIČAK. 3) ISBN 86-7092-004-2 UDK: 821. 2004.Zagreb : Meditor. . .42-1 B583 47 .Čakovec : vlast. . : ilustr. . Posušje : Hrvatsko kulturno društvo Napredak.132 str. [foto Robert Valai i dokumentacija Slobodne Dalmacije]. 30 cm ISBN 978-953-97675-0-9 UDK: 821.163.[64] str. ispjevana na hrvatskom jeziku s prepjevom na engleski. Tihomir Odsjaj daljina / Tihomir Begić .Split) UDK: 821.41-32 Sign.42(497.163. 1995.42-1 B417 201.163.Split : Hrvatsko kulturno društvo Napredak. .42-1 Sign. 821. . 2000. printed in the Latin script and the old Croatian script Glagoljica / Tomislav-Grgo Antičić od Palikuća . BEGIĆ.163. . uresio crtežima Boris Talijančić.140 str.163. 1996. : ilustr.42-1=111=163. . 21 cm ISBN 953-6541-00-9 (HKD Napredak. . Banja Luka .163. ANTIČIĆ. Mihael Pjesme Hrvatskoj / Mihael Bičak.5)"1991/1993" Sign. . 796/799 Š591 821 Književnosti na stranim jezicima 198. . : ilustr.1. Tomislav Grgo Molitva za Vukovar : zbirka pjesama o herojskim braniteljima Vukovara 1991. ŠIMLEŠA.42-1 Hrvatska književnost . izd. . . Podružnica . . Podružnica : Matica hrvatska.. 1998.80 str. ŠTRBAC.

Marija Grad lipa / Marija Horžinek .42-1 Sign. .(Biblioteka Zavičajni pisci) ISBN 953-97280-0-2 UDK: 821. JAGIĆ.55 str. : ilustr. . . ĆORIĆ. .42(497. .prosinac 2009.42-1 J51 48 . 821. : ilustr. . : fotogr. 821. knj.42-1 Sign. 20 cm UDK: 886.Vinkovci : Slavonska naklada "Privlačica". 1992.95 str. .163. GIKIĆ. . 1997. 20 cm. Ogra- nak.64 str.misao) UDK: 821.163. Ogranak. 20 cm. . 202.Sisak : Centar za kulturu Vladimir Nazor : Matica hrvatska.2-1 Sign. 821.42-1 Ć798 203.163. [ilustrirali Ivan Kožarić. Ogranak : Srednja škola. HORŽINEK.179 str.6)-1 Sign. . Bačke i Banata : B-graf. 821. Tea Bez pucnja / Tea Gikić . 3) ISBN 953-156-001-3 UDK: 886. .163.109 str. 24 cm ISBN 978-953-99113-1-1 UDK: 821. fotografije Man Ray]. [pogovor Goran Rem .(Biblioteka Srijemski Hrvat) ISBN 953-6432-20-X (B-graf ) UDK: 886. . [ilustrator Slavko Jurinjak].44 str.2-1 Sign.42-1 J24 207. Branka Ravnica u srcu / Branka Jagić.42-1 Ć975 204. .(Biblioteka Slap : slavonski pisci .163.rujan . Milenko Bilo jednom u Osijeku : zbirka pjesama / Milenko Ćorić. .Zagreb : Zajednica prognanih i izbjeglih Hrvata iz Srijema. . 21 cm.163. . : ilustr.Novska : Matica hrvatska. . . Frano Jantarno svjetlo / Frano Ćurić. 1993.Petrinja : Matica hrvatska. Slavko Hrvatska sfinga / Slavko Jendričko . JENDRIČKO.Osijek : M.42-1 H824 206. 1996. 1997. 23 cm. . . ĆURIĆ.163. .42-1 G462 205. . 2008.163.163. Ivan Antolčić]. 821.duh . 821.2-1 Sign.(Biblioteka Slovo . Ćorić.

42-1 Sign. Ogranak.94 str.42-1 K16 209.127 str. [ilustrirao Vladimir Herceg]. 821.42-1 L582 212.Pazin : Matica hrvatska. : ilustr. 20 cm UDK: 886. . KANJUH. .Vinkovci : "Privlačica".(Biblioteka Lirika / Nakladnička kuća Tonimir .94 str.164 str.42-1 Sign. 1994. 20 cm. .163. .163.42-1 L5825 213. Žarko Hrvatski grobograd(i) / Žarko Marjanović . 821.42-1 M344 49 .(Biblioteka Suvremeno pjesništvo / "Zrinski". KUVEŽDIĆ. 821. . . knj. LONČAR-Čiko. . : ilustr.163.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 208. . . : ilustr. nakl. : autorova slika . 2006.163. . e.94 str. 821. 20 cm. 2001. Ogranak. : ilustr. Zdenko Da je sada živ moj otac / Zdenko Kanjuh .] Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.[Zagreb : vlast.]. 25 cm ISBN 953-98055-1-1 UDK: 821. 1994. 1993. . : ilustr.163. 21 cm. [likovno obogaćenje Neda Dombaj]. u bojama .Selište Kostajničko : UHDDR [i. . knj.163.163. . . . Čakovec . knj.42-1 K97 211. . 821.2-1 Sign. 1997. Duško Ranjena ptica / Duško Lončar. . 821. [likovna oprema Ivan Mršić]. Ivan Darovane kapi zemlji : zbirka pjesama / Ivan Lončar-Čiko . LONČAR.163. 20 cm UDK: 886. 46) ISBN 953-7069-68-0 UDK: 821.Varaždin- ske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir..163. MARJANOVIĆ.2-1 Sign. Đuro Zgarište me čeka / Đuro Kuveždić .Čakovec : "Zrinski". 46) ISBN 953-155-009-3 UDK: 821.(Biblioteka Mali dukat . 61) ISBN 953-156-174-5 UDK: 886. Mile Vukovare.42-1 Sign. KRAJINA.45 str. hrvatski viteže / Mile Krajina.2-1 Sign.42-1 K89 210. [ilustrator Ivan Brleković Tru- man]. . .

.150 str.prosinac 2009.Usora : Alfapress agency : HKD Napredak.163. Miroslav Brletić]. : ilustr. 1995. 214.42-1 Sign. 821.42-1 M578 216.42-1 P969 218. 821. .Varaždin : N.65 str.42-1 M433 215. 24 cm UDK: 886. [grafičko oblikovanje i ilustracije Estera Brletić.Zagreb : Alfa.42-1 Sign. 20 cm ISBN 978-953-7252-05-2 UDK: 821. : ilustr. : ilustr. . . . PRŠA. MESINGER.42-1 S117n 50 . SABLJAK Beli. 21 cm ISBN 953-96342-0-2 UDK: 886. Prša.42-1 R126 219. 20 cm UDK: 821. RADELJAK.111 str.163. Drago Marelja]. 2008.Vr- banja : Poezijski album Dvorac.64 str. Miroslav Bratić-Usorski. 821. račun molim / Goran Matovac. . Prša. . : ilustr.rujan .163. 1999.Osijek : vlast. .] .42-1 Sign. Goran 1990.. . 821. 17 cm UDK: 821. Bogdan Dvadeset četiri dana rata : (lirika) / Bogdan Mesinger.163. [1993. . . 1992. Ogranak.2000.163. . . Pero Gorki vijenac / Pero Radeljak . [izbor ilustracija Marko Sabljak Beli].89 str. Marko Na Ovčari grob do groba / Marko Sabljak Beli .42-1 Sign. 20 cm ISBN 953-98015-0-8 UDK: 821.163.163. : ilustr.71 str. 821.163. 821. . nakl. [ilustracije Ivan Lacković-Croata.2-1(082) Sign.163.42-1 O67 217. MATOVAC. ORFEJ s bojišnice / Ančica Perše-Deškin … [et al.2-1(082) Sign. .163. .Grubišno Polje : Matica hrvatska. 2003. Ogranak.. . Nano Oružjem i pjesmom / Nano F. .]. .

drama 225.1 51 . 821. 1997. : ilustr. . SUZE boli . 20 cm UDK: 886. . 821.163.(Knjižnica HVIDRE Sinovima oluja .112 str.163. .42-1 S117s 221.163.Dugo Selo : Harahvati. 20 cm ISBN 978-953-95191-5-3 (cjelina) UDK: 821. .163.163.42-2 A629 k. zagovor Stanislav Marijanović]. 1997. . . 1) UDK: 821.121 str. 1992. uredio Vladimir Erdeš]. .].163.42-1 S617 222. 20 cm ISBN 953-96060-2-0 UDK: 886. 821. Ogranak. . Drago Takač. SINOVIMA oluja : pjesnička darovnica / sastavljač [[i] predgovor Milenko Ćorić .163. 1 : Rajska zemlja : drama u tri čina. . n. 20 cm. . [likovna oprema Slavica Harjaček].za slobodu : zbirka poezije stvaralaca Općine Našice / [likovni prilozi Željko Hajek. ISBN 978-953-95191-3-9 Sign. 821.163. : ilustr. .Petrinja : Matica hrvatska. [ilustracije] Mato Bataković].Osijek : HVIDRA. .3 sv. .2-1(082) Sign.163. 1995. Marko Svitanja / [Marko Sabljak Beli . Pejo Suza na zgarištu : domoljubne pjesme / Pejo Šimić . Zdravko Trošelj . ŠIMIĆ.(Posebno izdanje / Riječki nakladni zavod) ISBN 953-6268-04-3 UDK: 886.42-2 Hrvatska književnost .107 str. Tomislav Grgo Rajska zemlja : drama u tri čina / Tomislav Grgo Antičić. 821.42-1(082.42-1 S968 223. .2-1 Sign.163.Lovas : [s.2(497.140 str. 20 cm UDK: 821. : ilustr.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 220. ANTIČIĆ. .6)-1 Sign.Našice : Društvo stvaralaca u kulturi Rima. 2008. .79 str. .42-1 Š589 224. Vera Sjećanja / Vera Vuković.42-2 Knj. . 821. 21 cm. Podružnica. : ilustr.42-1 V9895 821. : ilustr.116 str. 2002. . .42-1 Sign.2) Sign. VUKOVIĆ. - Rijeka : Riječki nakladni zavod. SABLJAK Beli.

163.Vitez : HKD Napredak. 21 cm.42-3 G552 2007 52 .42-32 Sign.163.163. 821.163.2 Knj. 24 cm ISBN 978-953-99113-4-6 UDK: 821.42(497.163.163. Zagreb) ISBN 978-953-150-830-8 UDK: 821.42-36 821. .proza 226. . . 821.42-3 Ć798 229.42-31 Sign. 2007.6)-31 Sign.92 str.105 str. . BABIĆ-Đulvat. 2 : Balkanski kolodvor : drama u tri čina. izd. . 821.3 821. .122 str. dopunjeno izd.163. 3 : Kiki riki arka : drama u tri čina. 2009. 821.Osijek : HVIDR-a.163. : ilustr.164 str. : ilustr. Siniša Priče iz Vukovara / Siniša Glavašević. . 2009.42-31 Sign. .106 str. ISBN 978-953-95191-2-2 Sign. . . Milenko Crvena ruža vjetrova / Milenko Ćorić.rujan .163. . : ilustr. Knj.(Posebno izdanje / AGM. ĆORIĆ.Zagreb : Matica hrvatska.42-2 A629 k. 821. 19 cm. ISBN 978-953-95191-1-5 Sign.Osijek : HVIDR-a.Zagreb : AGM. : ilustr. . BALEN. ĆORIĆ.42-3 Hrvatska književnost .163.163. Zagreb) ISBN 953-174-095-X UDK: 821.(Posebna izdanja / Matica hrvatska.42-9 Sign. [crteži Sanja Balen]. .42-2 A629 k.2. . Milenko Skidam luđake s ringlšpila : istinite zgode i nezgode hrvatskih branitelja / Milenko-Mika Ćorić.42-3 B183 228.163.156 str. .163. Sanja Travnički nocturno / Sanja Babić-Đulvat. . 24 cm ISBN 978-953-99113-3-8 UDK: 821.332 str. GLAVAŠEVIĆ.42-821 821. .163.3. .163. 2000.prosinac 2009. Mile Martinovka / Mile Balen . 821. 1999. 20 cm ISBN 9958-840-08-4 UDK: 821. . 821. . .42-3 Ć798s 230.42-3 B114 227.

Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 231. 20 cm. KALINIĆ. JURAJ. 821. 23 cm.Zagreb : Profil international. 19 cm.163. .42-3 K14 235. HITREC.Zagreb : AGM. .(Bi- blioteka Domovinski rat) ISBN 953-6760-36-3 UDK: 821. Iveković.2-31 Sign.163.42-32 Sign. .(Posebna izdanja / Matica hrvatska.42-3 H675h 232. knj.163. . 821.163. 21 cm. 21 cm ISBN 953-98461-0-2 UDK: 821.Zagreb : Nova knjiga Rast. IVEKOVIĆ.163.Dubrovnik : Matica hrvatska.42-3 K96 53 . Ogranak Dubrovnik .163.42-31 Sign.42-31 Sign.42-3 K92 236. 21 cm UDK: 821. Tomislav Vila klicati neće / Tomislav Kuljiš. .Rijeka : Grafožagar.233 str.42-31 Sign. 821.163. 1996.163.(Biblioteka Sabrana djela) ISBN 978-953-313-007-1 UDK: 821.42-3 I94 233. . 2000.163. . .115 str. 2009. . 1999. Ogranak. . Hrvoje Hrvatska Bogorodica / Hrvoje Hitrec. Jasenka Podzemni ljudi / Jasenka Krilić. . .208 str. . . KULJIŠ. . 821.42-3 J95 234. Pavle Topovsko meso : sabrana djela / Pavle Kalinić. 2007. 14) ISBN 953-6316-19-6 UDK: 821.432 str. 821. - Zagreb : Garnir.42-31 Sign.181 str. . . Josip Ponos Zagreba : roman o zagrebačkom životu u početku Domovinskog rata / Josip Juraj. .(Biblioteka Theca Croatica) ISBN 953-174-055-0 UDK: 886. 821. . . . 2003. KRILIĆ.163. Srebrenka Prognanik = L’esule / Srebrenka A.750 str.163.

42-3 P721 54 . MARKASOVIĆ. Ante Starčević. . u bojama .163. . nakl. . 21 cm ISBN 978-953-55882-0-7 UDK: 821.250 str. .42-3 M425m 240.42-3 M489f 241. . 2009.117 str.. . 821. 24 cm. Vlasta Spaljeni kobilaš / Vlasta Markasović. Ivica Đovani Mir tebi gardo : [evanđelje moje] / Ivica Đovani Matešić Jeremija. . .163. knj. 821.2-16 Sign.2-32 Sign.Zagreb : vlast.163.(Književna biblioteka) ISBN 953-6308-60-6 UDK: 821..Osijek : Matica hrvatska.rujan .195 str. Ogranak.163.42-3 N418b 242. [likovni prilozi Vasko Lipovac].42-3 M345 238. 5) ISBN 953-6015-16-1 UDK: 886. . 821. Nevenka Burik : roman o svećeniku ubijenom u Domovinskom ratu / Nevenka Nekić . .42-31 Sign. 1998.2. .Za- greb : Medicinska naklada. MARUŠIĆ. . . 1997. 237. 821.(Biblioteka Školska lektira / Medicinska naklada) ISBN 953-176-073-X UDK: 886. : ilustr. 21 cm. 2001. NEKIĆ.42-32 Sign. MATEŠIĆ-Jeremija. .299 str.Tovarnik : Udruga dr. 2009.Zadar : Narodni list. 821.prosinac 2009.163.2-36 886.163.]. 20 cm UDK: 821. et al. .(Knjižnica Ravnica .163. PLAVŠIĆ.71 str. 821. . Miroslav Frankfurtska veza : špijunski roman / Miroslav Međimorec. . .163. 2004. 21 cm ISBN 978-953-55846-0-5 UDK: 821.. 20 cm.Zagreb : Naklada Pavičić.42-31 Sign. . Matko Plaču li anđeli? : ratne priče / Matko Marušić . . Franjo Gospodari ratova : ratna znanstvena fantastika / Franjo Plavšić. MEĐIMOREC.163.163.144 str.42-31 Sign. : ilustr. [fotografije Antun Ivanković . izd.42-3 M389 239. .

42-3 R173 245. .(Biblioteka Mali dukat . . .Zagreb : Nova stvar- nost. . 1999. . SABOLOVIĆ. Mirko Na istoku Zapada / Mirko Sabolović.Bjelovar : Millennium. gospodo / Mirko Sabolović. PLAVŠIĆ.382 str.3.450 str. . 2000. .42-31 Sign. .Vinkovci : SN Privlačica. 821. Mirko Pardon.(Književna biblioteka) ISBN 953-6308-08-8 UDK: 886. 20 cm ISBN 953-96107-0-2 UDK: 821. .Zagreb : Naklada Pavičić. .163. 21 cm. 20 cm ISBN 953-6562-11-1 UDK: 821. Mirko Vitezovi i štakori / Mirko Sabolović. SABOLOVIĆ.163.116 str. .163. SIROGLAVIĆ. 55 . . Bjelovar) ISBN 953-98002-1-8 UDK: 821.2-31 Sign.163.163.42-31 Sign. 821.163.42-3 P721s 244.42-3 S117 247. 2000. . dopunjeno izd. SABOLOVIĆ.izd.86 str. : autorova slika . Sonja Družili smo se sa smrću / Sonja i Đuka Siroglavić.42-31 Sign. 20 cm.(Biblioteka Slap / Millennium. 821. .163.398 str.42-3 S117n 246. Bjelovar) ISBN 953-98002-0-X UDK: 821.42-31 Sign. . . 821. .163. 21 cm. .Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 243. RAMLJAK. 1997.42-31 Sign. . 20 cm.163.Bjelovar : [Millennium].593 str.Zagreb : Hrvatski književni krug.163.42-3 S117v 248. 821. Tomislav Sa samo dva minobacača : u rat za šibenski (k)raj / Tomislav Ramljak.163. knj. 59) ISBN 953-156-158-3 UDK: 821. 2001. 821. 1996. . .42-3 S621 3. - (Biblioteka Slap / Millennium. Franjo Samo nek ne bude uzalud / Franjo Plavšić.

165 str.42-3 Z81 821.163. ZIRDUM.163. 1995.Zagreb : "K. . SPORIŠ. .42-4 Hrvatska književnost . [crteži Dejan Pranjković]. .rujan .Zagreb : Međunarodni centar za obrazovanje i kulturu studenata Sveučilišta u Zagrebu. 20 cm.42-6 Hrvatska književnost . 821.42-3 V989 251. VUKIĆ. Zdravko Borna Vitez: Operacija "Slavonija" / Zdravko Vukić.163. .42-6 I11 56 . dopisivanje.eseji 252.163. Zagreb : Zavičajni klub Plehan.163. - Zenica : Matica Hrvatska . 3) Na nasl. . 821.163.prosinac 2009. 2008.2-4 Sign.(Biblioteka Trn .(Biblioteka Humanitas . 22 cm. .42-3 S621 250.(Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska Zenica) ISBN 9958-9449-52 UDK: 821.42(497.Našice : Hrvatski centar mladih.pisma.163. 2002.109 str.163. dokumentaciju odabrao i zabilješkama popratio Božo Rudež]. . : ilustr.42-4 S873 821.94 str. Miljenko Ta vremena / Miljenko Stojić. i na 1. Krešimir".42-31 Sign. 1995. .2-6 Sign. str. 821. . 17 cm ISBN 953-96107-0-2 UDK: 821.6)-32 Sign. .42-31 Sign. Sonja Družili smo se sa smrću / Sonja Sporiš i Đuka Siroglavić. 2) ISBN 953-6264-06-4 UDK: 886. Kosor za emisiju "Dobar dan. STOJIĆ. 821.Va- raždinske Toplice : Golden time.Knjiga sadrži dio pisama koja su stizala na adresu J. om listu: Jadranka Kosor.163. . . . I zlo će proći / [priredio. . 1993. knj. ovdje Hrvatski radio". 249. . . Anto Obeskrovljeni otok : (anti)ratni (anti)roman / Anto Zirdum . ISBN 953-6338-0-5 UDK: 886. .139 str. 21 cm. . knj.74 str. korespondencija 253.163. 24 cm ISBN 978-953-55521-0-9 UDK: 821. 821.

/ [priredila Dragica Vidmar . 21 cm ISBN 953-99705-0-4 UDK: 821.poligrafije 254.42-9 Hrvatska književnost . 1992.163. 2002. . 821.(Biblioteka Obračun s njima) ISBN 953-6308-54-1 UDK: 886. maksime. 821. Gojko Mitić].107 str. .217 str. Bičak. . .163. 821. 24 cm.42-821 Sign. 2004. knj.42-9 A659 258.druge književne vrste 257.42-82 Hrvatska književnost .163.163. . 7) ISBN 953-6338-97-1 UDK: 821.42-84 821. : ilustr.163.1(497. : ilustr. . Mihael Hrvatska i ja / Mihael Bičak. . 20 cm UDK: 821.42-9 B111 57 .izreke.163.Osijek : Glas Slavonije. [fotografije Tomislav Balaš.Zagreb : Naklada Pavičić. 821.91 str. fotografije Emil Vončina]. 821. .163. Jozo Petrić. VRKIĆ. poslovice 256.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 821. Ivan Što sam rekao o Bosni / Ivan Aralica. : ilustr.42-82 I11 821.42-053. 2003. .Čakovec : M.5-822 Sign.96 str. u bojama .Varaždinske Toplice : "Tonimir". Ogranak. . 20 cm ISBN 953-99440-0-7 UDK: 821. Ivica Hrvatolomije : hrvatska politička likovnica / Ivan Vrkić .(Biblioteka Humanitas .63 str. BAAL.163.42-82 B583 255.42-7 Sign.42-84 V983 821. .42-84 Hrvatska književnost .163. .163.163. 20 cm. : ilustr. 1995. : ilustr.2-92 323. BIČAK. . ARALICA. Aleksandra-Alka Zapisi majke poginulog branitelja / Aleksandra-Alka Baal. . .163. I stihom je narod ratu prkosio --.6)(0:82-9) Sign. .42-94 Sign.Nova Gradiška : Matica hrvatska.163.

[50] str.163. . / Ratko Bubanj. Antun Liječenje rata : zapisi iz Domovinskog rata u Dubrovniku 1991. 17 cm.(Biblioteka Diktator) ISBN 953-7002-09-8 UDK: 821. u bojama .2000. . 2008. BUBANJ.-1995.Du- brovnik : Matica hrvatska. BILOGLAV. / tekst Ivica Čanadić . 1996.349 str.Osijek : Otvoreno sveučilište. BILOPAVLOVIĆ. CAR. BANDOV. N. crtež Nenad Barinić. Ratko Za što smo se borili : mozaik sjećanja : svjedočanstvo jednog vremena 1991.42-93-32 087. 821. 2009. . . Leonardo Pakleni kontrapunkt / Leonardo Biloglav. Tito Graditelji ruševina : izbor kolumni iz tjednika "Danas" / Tito Bilopavlović.163. . .prosinac 2009. Sign. .182 str. .163.42-9 B917 263.2-92(047. . .163. 20 cm UDK: 886. : ilustr. 259.42-94 Sign. .Zagreb : POP & POP.53) Sign.42-92 Sign.163.42-92 Sign. 1997. .42-9 B5995 261.Zagreb : Spot. ČANADIĆ.163. . . 821. . .(Biblioteka Prošlost i sadaš- njost / urednik Miljenko Foretić . 25 cm ISBN 953-219-019-8 UDK: 821.42-9 B214 260. : ilustr. 2002.Zagreb : Zadruga likovnih stvaralaca.163. 24 cm. 821. knj. : ilustr. . 821. Anto Naši ljudi i godine rata / Anto Bandov.163.180 str.42-9 C257 264. (pretežno u bojama) .42-9 Č212 58 . 21 cm ISBN 953-96851-1-7 UDK: 886.5 75 Barinić. 821.163. 17 X 24 cm ISBN 978-953-55963-0-1 UDK: 821.rujan . Ogranak. 821.Rijeka : Adamić. Ivica Anno domini 1991. 38) ISBN 978-953-6316-63-2 UDK: 821.42-9 B599 262.2-94 Sign. . / Antun Car.262 str. .498 str. 2001.163.

364 str.. FREUNDLICH.6)-94 Sign.163. . Ivan Vukovar u Vukovar / Ivan Kiefer Helin. . 1996.42-9 K475 269. .(Ex ponto . .399 str. van! : banjalučki dnevnik rujan 1992. HRNJKAŠ-Živković.42-821 821. . KIEFER Helin. / Željko Ivanković. KIEFER Helin.163.163. : ilustr.237 str.163. . .42-9 I935 268. knj. . 821.Zbunjeno nebo : dnevnik . : ilustr. Ivan Druga bitka za Vukovar . 22 cm.Zagreb : Durieux. 1996. 20 cm.42-9 F889 266. . .(Biblioteka Korijeni) ISBN 953-96319-1-2 UDK: 821.2-92 Sign.Vukovar [i. 24 cm UDK: 821.(Niz Suvremenost / Slovo M) ISBN 953-6514-00-1 UDK: 886.Zagreb : Slovo M. . 1995. 20 cm ISBN 978-953-283-036-1 UDK: 821. . 157 str.163.] Cerna : Pauk. Helena Fridin dud / Helena Kiefer.42-9 K47d 270.163.42-94 821. . nakl.VIII. . 821. KIEFER.travanj 1993.6)-94 Sign. / Ružica Hrnjkaš. .42-31 Sign. 1998. . 3) ISBN 953-188-034-4 UDK: 886.42-9 H873 267.163. 821. .160 str.Osijek : vlast. .42-94 Sign. IVANKOVIĆ. 821.Cerna : Pauk.42-9 K47v 59 . 2008.42-94 Sign. Ružica Nesrbi. Maja Kao čitav jedan život : izabrani članci / Maja Freundlich.163.Zagreb : Sveta glazba. . . 21 cm.163. 821. 2009. Željko 700 dana opsade : sarajevski dnevnik 1993-1994.163. e. .2(497.42(497.roman / Ivan Kiefer Helin. 24 cm ISBN 978-953-283-023-1 UDK: 821. . 821.163.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 265.163.327 str.

(Biblioteka Crni dossier) Izbor Lovrenovićevih tekstova iz novina i časopisa objavljenih tijekom 1992. knj. 5) ISBN 953-156-000-5 UDK: 886.(Biblioteka Humanitas .163.42(497.prosinac 2009.2-9 Sign. 821. ISBN 953-174-012-7 UDK: 821. terapija / Luka Markešić. 821. i 1993. . : ilustr. . Ivica Đovani Naresla je trava / Ivica Đovani Matešić Jeremija. . 1997. . [ilustracije Petar Kazija. 1993.Zadar : Narodni list : MO Arbanasi. Ivica Đovani Križ moje braće / Ivica Đovani Matešić Jeremija . . 2006.(Knjižnica Pravda i mir .133 str. 5) UDK: 886.42-9 M345 275. Ivan Vukovarska balada : rat i ljubav / [tekst i fotografije] Ivan Kiefer Helin. . 20 cm.6)-94 Sign. . .VIII. 21 cm.42-9 L9115 274. MARKEŠIĆ. . MATEŠIĆ-Jeremija.42-9 K47vu 272.291 str. Julije Jelaska . . 5) ISBN 953-6338-19-X (Tonimir) UDK: 821.Varaždinske Toplice : "Tonimir" . 821.163.123 str. KOCAJ. 24 cm. 277 str. 20 cm ISBN 953-6304-00-7 UDK: 886. 21 cm.Zadar : Narodni list. knj.(Knjižnica Slike rata . 821.42-9 M425k 276. MATEŠIĆ-Jeremija. KIEFER Helin. .163. : ilustr. knj. LOVRENOVIĆ.2(497.347 str.6)-94 Sign. god. 271. .Vinkovci : Slavonska naklada "Privlačica". fo- tografije Zvonko Kucelin.6)-92 Sign. 21 cm 60 . Branislav Grgurević].253 str. . 1994.Livno : Svjetlo riječi. 1994. nalazi. 1995. .Zagreb : AGM. 821. Luka Slučaj Bosna : dijagnoza.42-9 K76 273. Vitez : Napredak. .163.rujan . : ilustr. .163.163. [likovno-grafička oprema Anto Mamu- ša]. . . .42(497. Željko Ranjeni labud : zapisi o jednom ratu / Željko Kocaj . . .163. : ilustr. .2-94 Sign. Ivan Ex tenebris : sarajevski dnevnik / Ivan Lovrenović..

2001.165 str. Ivica Đovani S nama su! / Ivica Đovani Matešić-Jeremija . . knj.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Kolumne objavljene u Narodnom listu od 25.Zagreb : Soropti- mist International. 2004.88 str.42-9 Sign.42-9 M425s 278.: Naranče i mrtve ribe.163.2(497. Mirna Oranges and dead fish / Mirna Šitum . 21 cm ISBN 953-6137-05-4 UDK: 821. . . 821. Vitez : HKD Napredak. ZIRDUM. do 12. 821. Klub Zagreb : Medicinska naklada. 113) (Posebno izdanje / ZIRAL. Ogranak.163. 21 cm Izv.163.Zagreb : Medicinska naklada. ŠITUM. . 821. fotografije Silvio Daddi. 20 cm ISBN 953-6304-04-X UDK: 821.163. [translation from Croatian Stjepan Ljudevit Marušić .163. [fo- tografije Josip Petrić].107 str.163. . ISBN 953-6304-05-8 UDK: 821.42-9 M425 277. nasl. 821. VRBOŠIĆ. inside illustrations Joško Marušić].163. godine. MATEŠIĆ-Jeremija. . : autorova slika .163. ISBN 953-176-234-1 UDK: 821.42-9 Z81 61 .6)-94 Sign.411 str.42-9 P947 279.Zadar : Narodni list. autor stripa Štef Bartolić]. : ilustr.2003. . Željko Marčić]. [ilustracije Ivan Zelić .42-9 Š623 Z2 280. . : ilustr.42-94=111 Sign. Mostar) ISBN 953-6364-29-8 (ZIRAL. Anto Bijeli put . . . : ilustr.Mostar : ZIRAL [i. stv.12.crna zima / Anto Zirdum. u bojama . izd. .] Zajednica izdanja Ranjeni la- bud .(ZIRAL . .01. e.42-93-32(082) Sign.42-9 Sign. . 24 cm ISBN 953-176-143-4 (Medicinska naklada) UDK: 821.42-92 Sign. 1998.163.2006.2. 1999.163. PRIČOM protiv mina / [uredila Anđa Raič . 821.163.Osijek : Matica hrvatska. : ilustr. Branko 707 dana pakla : "Somborska skupina" od akcije i zatvora do slobode / Branko Vrbošić . 1995. Zagreb) UDK: 886. . .42-9 V978 281. 821. 21 cm.191 str.

fotografi Petar Brozović . regionalne monografije 282.497.Zagreb : Gradsko poglavarstvo Ilok. .5 Vukovar) Sign. BROZOVIĆ.266 str. Ogranak. [17] str. . . Mohovo. Cecilija Sjećanje na Kukujevce / priredila Cecilija Marković. s tablama u bojama : ilustr.1.. : zemljop. prijevodi Theo Tabaka (njemački).rujan .5 Ilok Sign.Zaprešić : Polion. 908 I29 285..Osijek : Computer graphics press.Cerna : Pauk. 908 T198 62 . .. 21 cm. Davorin Krv. . . : ilustr. Blaženka Zeljak (engleski)].16 str.].5-3 Baranja"11/19" Sign. . 24 cm. Petar Pamćenje zaborava / Petar Brozović .192 : ilustr. . 1996. baranjska / Davorin Taslidžić . 2005. 1994. 908 B885 283. 30 cm ISBN 953-96188-0-0 UDK: 908.11 Kukujevci) Sign. 29 cm ISBN 953-242-014-2 UDK: 908(497.(Biblioteka Povijest / Polion) ISBN 953-6199-01-7 UDK: 908(497. . ĐORDIĆ. [prevoditelji sažetaka (mađarski) Imre Tausz. 1994.6-3 Posavina) Sign. . sv. MARKOVIĆ. GRAD Ilok : Rapska. 908 M346 286. Igor Maroević (talijanski). 21 cm ISBN 953-6981-39-4 UDK: 908(497. crteži . crteži i karte .] . et al. .410 str. 908 Studije zavičaja. TASLIDŽIĆ. 1) UDK: 908. [pogovor Ante Duić-Dunja . (njemački) Ferenc Kolbach]. .prosinac 2009...497.(Knjižnica Kule vjetrova . . .352 str. : ilustr. 2005. izd.Osijek : Matica hrvatska.. fotografije Branko Božić . 908 Đ694 284. . [et al. Marjan Bosanska Posavina : (povijesno-zemljopisni pregled) / Marjan Đordić. Šarengrad / [glavni urednik Vlado Horvat . zemljop. .

-1995. . (djelomice u bojama) . 23.1(497)"19"(063) Sign. Zlata Srijemska kalvarija Hrvata / Zlata Gvozdić-Filjak. F. sv. 94(497. 1992.. 94(497. 24 cm ISBN 953-96444-1-0 UDK: 949." (1996 . .5) B663 289.711.1995. 2) Tekst na hrv. : ilustr. izd. s tablama u boji : ilustr. .25. Zagreb . : ilustr. = An International Symposium Southeastern Europe 1918 . do 1991. [prijevod sažetaka (en- gleski jezik) Sanja Matešić. Ljubo Hrvatske granice : od 1918.Zagreb : Gradski muzej Vukovar.. .3(=862)"06/19" Sign. 1996. . 94(497. MEĐUNARODNI znanstveni skup "Jugoistočna Europa 1918. jeziku. .5 Sotin) 929 Gerstner. note .Zagreb : Znanje. urednik = editor Aleksandar Ravlić].. .5) G383 290. [36] str. 1996. Dubrovnik... . 223 str. .75 Sotin". [et al. godine / Ljubo Boban . . Dubrov- nik) Međunarodni znanstveni skup Jugoistočna Europa 1918. Juraj Lončarević . 1995. . : ilustr. i engl. 24 cm ISBN 953-6124-84-X UDK: 949. 29 cm. 20 x 28 cm ISBN 86-03-00772-1 UDK: 94(497. BOBAN.5)-04"1918/1991"(084. Sign.] .5) G993 63 . .XVI. Ferdo Povijesne bilješke Sotina / Ferdo Gerstner. GERSTNER. 1999. . (njemački jezik) Ulrich Dronske].Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 94(497) Povijest Balkana 287.Zagreb : Školska knjiga [etc. [kartograf Božidar Feldbauer].(Znanstveni skupovi / Hrvatska matica iseljenika. ISBN 953-6525-16-X (Hrvatska matica iseljenika) UDK: 94(497)"1918/1995"(063) 323.Zagreb : Hr- vatska matica iseljenika : Hrvatski informativni centar.. GVOZDIĆ-Filjak. 94(497) J93 1996 94(497.416 str. Hrvatski informativni centar.347 str.3) Sign./19" 39(497. 5. u bojama .2.1995 / [prevoditelji = translation Vedrana Gjuraden .5) Hrvatska povijest 288..].68 str.

[16] str.. 291. s tablama u bojama : ilustr.1=163. 24 cm ISBN 953-6386-03-8 ("Mato Lovrak") UDK: 949. .5)"1941/1945" Sign.Zagreb : "Mato Lovrak" . Zvonimir Od Maribora do Ovčare : sudbina ranjenika oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru svibnja 1945.5) K63 293.5)"1941/1945"(093. Marko Lijepa naša Hrvatska : tragom povijesnih (l)istina / Marko Ivezić (Markan). 2002.42)"1945" Sign. 21 cm ISBN 953-98980-0-5 UDK: 94(497. 1996. nakl.3) 355. . KLAIĆ. : ilustr.153 str. 94(497. .5) I95 292. 2008. .rujan . : ilustr. nakl. Ivan Ljudi moje ravnice : zapisi o povijesti i zbilji Gornjih Bogićevaca i okolnih slavonskih mjesta / Ivan Klaić.prosinac 2009.257. .162 str. . / Zvonimir Puškaš. 94(497..Zagreb : vlast. . 94(497. 20 cm ISBN 978-953-232-201-9 UDK: 94(497. Gornji Bogićevci : Poglavarstvo općine. IVEZIĆ Markan.Zagreb : [vlast. .].75-37 Gornji Bogićevci Sign.7(497.5) P987 64 . PUŠKAŠ.422 str. .

Vlatko 103 Holbrooke. Ružica 266 Čapo Žmegač. Ivan 257 Dujmović. Anto 259 Đ Beara. 69 Hitrec. Aleksandra-Alka 258 DŽ Babić-Đulvat. Mladen 68 Debić. Mihael 201 . 37 Gerstner. Milenko 202 . Ivica 264 Hrnjkaš-Živković. Ivan 76 Benedikter. Vladan 10 Đamić. Julijana 97 Divić-Div. Antun 263 Herout. Milan 95 G Bilandžić. Željko 164 Bilopavlović. Darko 77 Ć Ćorić. Marjan 283 Bekavac. Marija 102 Gregurić. Tomislav 187 B Baal. Ivica 192 Braut. Nenad 46 Ivanković. Hans 28 F Bešker. Branimir 36 . Tito 261 Glavašević. Tihomir 200 Đordić. 254 Bičanić. Ferdo 289 Biloglav. Siniša 230 Boban. Ivica 104 Antičić. Zagreb) 42 Hudelist. Ivan 24 . Josip 108 Č Horvatić. Ljubo 288 Golec. Marko 99 Ferić. Richard 70 Horvat. Hrvoje 231 Cvrtila. Dušan 29 Bilić. Slavko 39 Antić Brautović. Željko 267 65 . Frano 203 Ivanković. Krešimir 41 Balen. Maja 265 Bičak. Dragutin 98 Domazet-Lošo. Simo 105 Begić. Ratko 262 Gvozdić-Filjak. Zlatko 146 Antunović. Sanja 226 Džeba. Mile 227 Bandov. 225 Degoricija. Boris 180 Brozović. Tomislav Grgo 199 . Petar 21 . Ivan 195 Horžinek. 228 . Roy 147 Bubanj. Dražen 38 H C Hartmann. Ivan 170 . Vjenceslav 107 Cvitković. Davor 90 Aralica.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Kazalo autora A D Ančić. 229 I Ćurić. Stanko 106 Bezina. Jasna 169 Hrvatska demokratska zajednica. Marija 205 Čanadić. Opći sabor (4 Čolović. 282 Gutman. 1998 . Tomo 101 Glasnović. Leonardo 260 Gikić. Zlata 290 Budiša. Tihomir 40 Dušanić. Petar 100 Freundlich. Tea 204 Bilogrivić. Florence 75 Car.

Marinko 93 Krušelj. Ante 165 J M Jagić. Franjo 150 o Domovinskom ratu (Zagreb) 122 Komšić. Davor 92 . Miroslav 240 Kalinić. Slavko 207 Marijan. Katica 152 Kožul. 91 Pašalić. Ivica Đovani 239 . Pavle 27 . Helena 268 Međunarodni znanstveni skup "Jugoistočna Eu- Kiefer Helin. Branimir 116 Nevistić. Mijo 119 Palčić. Stjepan 17 Lang. Radovan 49 Pasarić. Jadranko 112 Međimorec. Dejan 30 Markasović. Luka 22 Milković. 120 Jereb. Tomislav 236 nacionalne vrijednosti . Dragan 124 Kuljiš. Luka 274 Jurić. veku . Slobodan 9 Paraga. 275 . Mario 53 Krilić. Dane 153 L P Laić. 32 Pančić. Bernardo 148 Matešić-Jeremija. Nevenka 241 Kosec. Golubić) 51 Kiefer. Ante 121 Ključanin. 269 . Zoran 84 (2001 . Ante 111 Marušić. Dragutin 125 Letica. Matko 238 Jurlina.rujan . 234 Međunarodni naučni skup Srpsko-hrvatski od- Kanjuh. Jasenka 235 Kriste. Ante 52 . Zbirka knjiga Komarica. Ljubo 151 110 Luetić. Željko 272 Nacionalna i sveučilišna knjižnica." (1996 . Željko 79 Ogurlić.-1995. Zagreb) Lucić. 86 . Ante 23 Knežević. Franjo 16 Jendričko. Denis 31 Okrugli stol "Hrvatska . Slaven 50 . Branka 206 Marić. Hrvoje 47 Mavar. Goran 214 Kačić. Đuro 210 Olbina. Zagreb) 81 Kuvedžić. Ivo 179 Lambrichs. Duško 211 Ivezić Markan. Andrija 73 Krajina. Katica 184 Knežević. Žarko 213 Jović.prosinac 2009.prošlost i perspektive (2008 Karaula. Anto 78 N Kocaj. Ivan 189 . Ivan 7 Marković. 270 . Zdenko 208 nosi u 20. Ivo 72 Nazor. 85 . Petar 48 . Dubrovnik) 287 Klaić. Mile 209 Nobilo. Josip 233 Markešić. Vojislav 181 Marjanović. 276 . Srebrenka 232 Lončar. Dobroslav 54 Latković. 117 O Krpan. Eduard 114 Mihanović. 176 Kopač. Stjepan 15 Nikić. Enes 154 66 . 277 K Matovac. Louise L. Arif 25 Mutak. Marijan 149 . Vlasta 237 Juraj. Nedjeljko 80 Klanac. Ivan 212 Izložba ratne fotografije i znakovlja postrojba Lovrenović. Marko 291 Lončar-Čiko. 271 ropa 1918. Iveković.vizije i postignuća" Kupreškić. Zofia 183 Kaleb. Bogdan 215 Klain. Cecilija 285 Jurić-Arambašić.deset godina poslije: Kuljiš. Ninoslav 115 Nekić. Ivan 292 Mesinger. Marinko 196 Ogorec. Ivan 273 Zbornog područja Zagreb (1995 .

Anto 251 . Sonja 248 Skenderović. Ante 145 Ropac. Benjamin 63 Penzar. Vera 224 Rizmaul. Pero 191 . Darko 178 Rudolf. Marko 219 . Franjo 83 Planinić. Zagreb) 89 Suton. Miljenko 252 Stručno-znanstveni skup Haaški sud – "zajed- nički zločinački pothvat" – što je to?" (7 . Branko 166 Trčak-Ocvirek. Vladimir 141 Puškaš. Ivan 128 Tolić. Josip Jozo 161 Š Šarić. 218 Vrkić. Tomislav 65 Richardson. Davorin 58 . Ivo 66 Sabolović. Sonja 249 Steiner. Dražen 129 Topić. Mladen 60 Shrader. Charles R. Branko 280 Radeljak. Zdravko 250 Ramljak. Ljubo 155 Tusun. Pavuša 142 Vinkovci. Vjekoslav 67 Samarah. Tarik 158 Samardžić. Mervyn 173 Vuković. Tomislav 244 Vuković. 2009 . Anto 74 Prša. Nano 217 Vazdar. 59 Z Ružić. Yvonne 160 Stojić. Zdenko 62 Šitum. Ivan 188 Šarinić. Mirko 245 . Mladen 55 . 220 Žanić. Dario 140 Pilaš. Skupština općine 143 R Vrbošić. 243 Poggiali. Nenad 57 Tuđman. Josip E. Bože 197 Šimunović. Stipe 130 Valenta. Marija 185 Plavšić. Franjo 134 Schwartz. Robert 168 Sporiš. Franjo 242 . Ivica 256 Radoš. Emil 138 Štrbac. Marko 171 Piskač. Savo 198 Šundalić.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Pavković. 246 . Luca 156 V Pole. 126 T Pečarić. 247 Žugaj. Zvonimir 293 Vežić. Ivan 133 Zirdum. 281 S Ž Sabljak Beli. 159 Siroglavić. Ivica 82 Vukić. Hrvoje 61 Šeks. Antun 26 67 . 56 Taslidžić. Vladimir 35 Šimić. Mirna 279 Šredl. Davorin 286 Peklić. Ivan 167 Vukšić. Pejo 223 Šimleša.

rujan .prosinac 2009. 68 .

72 Biblioteka Lirika 213 Crkva Blažene Djevice Marije Kraljice sv. 258 . Kru- Biblioteka Mali dukat 210 . Bjelovar 246 .crna zima 281 Biblioteka Dnevnik 146 Bilo jednom u Osijeku 202 Biblioteka Domovinski rat 235 Die bitteren Fruechte von Dayton 28 Biblioteka XX vek 170 Bonn . 68 Biblioteka Posebna izdanja / "K. 272 Biblioteka Korijeni 266 C Biblioteka Liber memorabilium 29 .Zbunjeno nebo 269 Biblioteka Snaga riječi 150 Družili smo se sa smrću 248 . 243 nice Opatovac 17 Biblioteka Naši korijeni 14 . Zagreb 185 Biblioteka Svjedočanstva / "Kelemen" 95 Animal victims of Croatian homeland war Biblioteka Svjedočanstva / "Otokar Keršovani". 249 Biblioteka Sociologija 26 Dubrovački horizonti 3 69 . Krešimir". 257 Croatian medical journal 1 Biblioteka Polemos 129 Crvena ruža vjetrova 228 Biblioteka Politička publicistika 44 . Franjo Tuđman . 16 Crkva. . 264 Biblioteka Svjedočanstva / Nakladni zavod Glo- Apsurdna vremena 40 bus. Vinkovci 204 Dr.duh – misao 207 Druga bitka za Vukovar . 139 . 96 Rijeka 93 Anno domini 1991.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Kazalo naslova A Biblioteka Stećak 49 A Vukovar je bio --. 1990. 19 Biblioteka Slap : slavonski pisci / Slavonska Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrinja 8 naklada "Privlačica".vizije i postignuća 81 Biblioteka Slovo . vjera i politika 26 Biblioteka Nota bene 30 Crna kronika Banja Luke 146 Biblioteka Obračun s njima 76 .189 Biblioteka Suvremeno pjesništvo 209 Ad hoc cabaret 194 Biblioteka Svedočanstva / Helsinški odbor za Analize i studije / Uprava za zaštitu kulturne i ljudska prava u Srbiji 144 prirodne baštine. 181 Burik 241 Biblioteka Humanitas 47 .die zweite kroatische Front 46 Biblioteka Fortis 182 Borba za hrvatsku državnu nezavisnost 54 Biblioteka Globalizacija 103 Bordel ratnika 170 Biblioteka Grad Zadar 142 Borna Vitez: Operacija "Slavonija" 250 Biblioteka Hrvatska povjesnica 65 Bosanska Posavina 283 Biblioteka Hrvatska ratna povijest 180 . Zagreb 75 Biblioteka Školska lektira 238 B Biblioteka Theca Croatica 231 Biblioteka Tragom istine 90 Balkan storm 2 156 Biblioteka Trn 252 Bez pucnja 204 Biblioteka Zavičajni pisci 203 Biblioteka Crni dossier 98 . Demografske promjene obrovačkog kraja 22 247 Djelotvorna ljubav 18 . Č Zagreb 161 Časopis za suvremenu povijest 2 Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska Zenica 251 D Biblioteka Povijest 283 Da je sada živ moj otac 208 Biblioteka Prošlost i sadašnjost 263 Dani i godine opsade 153 Biblioteka Revije za sociologiju 85 Dani kad je umirala bolnica 174 Biblioteka Sabrana djela 234 Darovane kapi zemlji 212 Biblioteka Slap / Millennium. 273 Biblioteka ZNG 164 Biblioteka Dijalog 32 Bihać 148 Biblioteka Diktator 261 Bijeli put .1992.

studenog .policija u obrani Vukova- H ra 1991. 109 Knjižnica Pravda i mir 274 Humski zbornik 157 Knjižnica Ravnica 237 Knjižnica Sabrana djela Mladena Schwartza 60 70 . Gospodari ratova 242 83 Grad Ilok 284 Grad lipa 205 J Graditelji ruševina 261 "Jake snage MUP-a" .255 Dva pamfleta protiv Tuđmana 31 I zlo će proći 253 Dvadeset četiri dana rata 215 Idemo dalje 27 Dvije godine okupacije 172 Ima li Bosne? 71 Improvizirana oklopna vozila 181 E Iz ljetopisa župe Zavidovići 14 Elementi pješaštva 164 Iz ponora do spasa 196 Ex ponto 267 Iz prošlosti katoličke župe Bežlja kraj Teslića 16 Ex tenebris 273 Izložba ratne fotografije i znakovlja postrojba Zbornog područja Zagreb.prosinac 2009. godini. 245 Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini 69 Knjižnica Baština 71 Hrvatski krvavi Uskrs 138 Knjižnica HVIDRE Sinovima oluja 221 Hrvatski mučenici 55 Knjižnica Kule vjetrova 286 Hrvatski ratni grafiti 25 Knjižnica Lastovanja 106 Hrvatski sabor 45 Knjižnica Libere loqui 34 Hrvatsko ratno pismo 1991/92.rujan . sine moj? 10 Izvješće predsjednika Republike dr.što je to? 89 Jugoslavija 30 Heroji 134 Hrvatolomije 256 K Hrvatska Bogorodica 231 Hrvatska i ja 254 Kacige u Hrvatskoj 133 Hrvatska i NATO 103 Kako se branila Usora 191 Hrvatska i Ujedinjeni narodi 43 Kamen za mozaik Domovinskog rata 106 Hrvatska nakon Tuđmana 60 Kao čitav jedan život 265 Hrvatska njima usprkos 65 Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stra- Hrvatska sfinga 207 dalih u ratu 184 Hrvatska trajno neutralna država 44 Kerempuhova biblioteka 188 Hrvatske granice 288 Kijevski ratni ljetopis 113 Hrvatski božićni običaji iz Petrinje 171 Kijevski žrtvoslov ratova dvadesetog stoljeća 111 Hrvatski feniks 53 Knjiga bola 149 Hrvatski grobograd(i) 213 Književna biblioteka 240 . prosinca 1995. 22."zajednički zločinački pothvat" Journal of Croatian studies 5 . Franje Genocid našeg doba 154 Tuđmana o stanju hrvatske države i nacije Glumišna knjižnica Prolog 194 u 1996.rat protiv Hrvatske 91 Haaški sud . F Zagreb. 23.3. Muzej Mimara. na zajedničkoj sjednici oba Gorki vijenac 218 doma Hrvatskoga sabora. Dubrovnik 102 I Dubrovnik : [časopis …] 4 I stihom je narod ratu prkosio --. 130 Jantarno svjetlo 203 Haaška priča 84 JNA . Frankfurtska veza 240 110 Franjo Tuđman 79 Između Hrvata i Hrvatske 57 Fridin dud 268 Između neba i granata 151 Između života 21 G Izmišljeni Tuđman 76 Iznevjereni grad 117 Gde si to bio. siječnja 1997.

38 . 37 . 1992. 265 Križ moje braće 275 Nogomet 195 Križevci u Domovinskom ratu do 15.vukovarska bolnica 1991. do 1992. 53 . Političko-geografska i demografska pitanja ćine Vinkovci od 1990. Mihovil 113 Niz Monografije 130 Konfesija u ratu 24 Niz Suvremenost 57 . van! 266 Knjižnica Sloboda 33 Nije bilo uzalud 39 Knjižnica Župe sv.war time 123 Kronika franjevačkog samostana u Vukovaru ..obranjena Hrvatska 119 Kulturom protiv rata 7 Obzorje slobode 99 Od kalvarije do pakla 98 L Od Maribora do Ovčare 293 Liječenje rata 263 Odgoj i značaj hrvatskog časnika .godine progonstva i povratka 116 O Kroz stoljeća limene glazbe u Petrinji 192 Oaza mira 108 Krv.vojnika Lijepa naša Hrvatska 291 – ratnika 101 Lipik 185 Odsjaj daljina 200 Opasna vremena 35 LJ Oranges and dead fish 279 Ljudi moje ravnice 292 Orfej s bojišnice 216 Oružje protiv Hrvatske 182 M Oružjem i pjesmom 217 Martinovka 227 80 godina slakovačkog vatrogastva 177 Martirologij Crkve zagrebačke 15 Osijek . samostalni bataljun Zbora narodne garde Moj Bijeli put 165 Dugo Selo 127 Molitva za Vukovar 199 Pet godina poslije 107 Multiperspektivnost ili relativiziranje? 168 Pjesme Hrvatskoj 201 Muslimansko-hrvatski građanski rat u srednjoj Plaču li anđeli? 238 Bosni 159 Plava biblioteka 36 . P 5. bojna .1995.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Knjižnica Slike rata 271 Nesrbi. Novogradiški žrtvoslov 145 128 NOVSKA . 1. godine 143 Hrvatske 20 Napad na Konavle 97 Ponos Zagreba 233 Naresla je trava 276 Ponosna Hrvatska 193 Naša Škabrnja 121 Posebna izdanja / Matica hrvatska.slikom do istine 190 Medical testimony of the Vukovar tragedy 175 Otkos 104 Međunarodni znanstveni skup Jugoistočna Europa 1918. baranjska 286 Obeskrovljeni otok 251 Krvava istina 118 Obranjen Karlovac . Ogranak Dubrovnik 236 71 . 1996.25. 59 Počeci suvremene hrvatske države 52 N Podjela Bosne i borba za cjelovitost 74 Na istoku Zapada 245 Podzemni ljudi 235 Na Ovčari grob do groba 219 Pogled unatrag za budućnost 187 Na ruševinama Jugoslavije 33 Polemos 6 Najvažnije odluke Izvršnog vijeća Skupštine op.ponos Kutine 125 Mjesto sjećanja . Dubrovnik. 23. 287 Pakleni kontrapunkt 260 Milošević 75 Pakrac 183 Mir tebi gardo 239 Pamćenje zaborava 282 Misli 21. .Croatia rediviva Pardon. . gospodo 246 47 Paški most 179 Mitovi i zbilja 78 56. stoljeća 36 Pamet u glavu 63 Mit der Wahrheit in die Welt . 58 . 176 53. Zagreb 230 Naši ljudi i godine rata 259 Posebna izdanja / Matica hrvatska.

Svitanja 220 skoj 186 Svjedočenje dvanaestorice 34 Ratni zarisi 188 Svjedok genocida 147 Ratni zločini srpskih vojnih i paravojnih po. Popovo 157 Štrajk glađu 139 Razgovori o hrvatskoj državi 38 Razotkrivanje mikroba 178 T Rijeka u Domovinskom ratu 124 Ta vremena 252 Texte zum Ost-West-Dialog 46 S 1990. račun molim 214 S nama su! 277 Tko je pogriješio u Bosni 68 Sa samo dva minobacača 244 Topovsko meso 234 72 . ide dalje 135 Prognanik 232 144. brigada HV Sesvete 120 Pružena ruka 9 Stotinu svjedočanstava 136 Psychotherapist in the Croatian Independence Stradanje Hrvata Kruševa 155 War 114 Strašni sud 50 Strategija vučjeg čopora 90 R Sudbina novinara 41 Rajska zemlja 225 Suza na zgarištu 223 Ranjena ptica 211 Suze boli . Svoju zemlju i oni su voljeli 152 strojbi u Lici i sjevernoj Dalmaciji 87 Ratni zločini srpskih vojnih i paravojnih po. Posebna izdanja / Savez geografskih društava Samo nek ne bude uzalud 243 Hrvatske. [bojna] ZNG 137 Ravnica u srcu 206 Što sam rekao o Bosni 257 Ravno. Š strojbi u zapadnoj Slavoniji i Banovini 88 65. Zagreb 20 700 dana opsade 267 Posebna izdanja / Veritas. Zagreb 91 Sinovima oluja 221 Posebno izdanje / Prometej.prosinac 2009. Mostar 281 Sjećanje na Kukujevce 285 Postignuća i utopije 58 Sjene nad slobodom 48 Postmoderna i genocid u Bosni 85 Sjene rata 141 Postmodernity and genocide in Bosnia 86 Skidam luđake s ringlšpila 229 Posuški žrtvoslov 161 Slavonska krv 140 Povijesna naselja : katalog 184 Slom Titove armije 92 Povijesne bilješke Sotina 289 Slučaj Bosna 274 Povijest izbliza 29 Sociological review series 86 Povjesnica zagrebačkih ratnih zapovjedništava i Spaljeni kobilaš 237 postrojbi HV-a i MUP-a 131 Spomenica Prve osnovne škole Petrinja 167 Povratak prognanika 11 Spomeniku spomen ZNG ’91 115 Prevarena povijest 66 Sporedna uloga 129 Preživljena zemlja 72 Sportske bitke za Hrvatsku 197 Priče "Između četiri zida" 105 Srebrenica 158 Priče iz Vukovara 230 Srijem 95 Pričom protiv mina 278 Srijemska kalvarija Hrvata 290 Prilozi za povijest Domovinskog rata u Đakovu Srijemski Hrvati 169 i Đakovštini 132 Srpsko-hrvatski odnosi u 20. ..rujan . Stara Gradiška 67 na 23 108.2000.za slobodu 222 Ranjeni labud 272 Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloše- Rat koji nismo htjeli 59 vićem 61 Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvat. Banja Luka 198 707 dana pakla 280 Posebno izdanje / Globus. veku 51 Prognaničko-povratnički "Križni put" Slakovča. Zagreb 15 Sjaj hrvatske domovine 166 Posebno izdanje / Riječki nakladni zavod 223 Sjećanja 224 Posebno izdanje / ZIRAL.

1990. hrvatski viteže 209 Vukovarska balada 271 Vukovarska tragedija 1991 144 Z Za hrvatske vrednote 56 Za jedinu i vječnu Hrvatsku 80 Za što smo se borili 262 Zadar u Domovinskom ratu 112 Zadar. Ključ. Podmilačje Tuđman izbliza 82 i Varcar Vakuf-Mrkonjić Grad 163 Župljani župa povjerenih Franjevačkoj provinci- U ji Presvetog Otkupitelja 100 U obrani obespravljenih 150 U ratnom gradu . Tuđman 77 Jajce.zdrav duh 62 Učinci rata na okoliš 173 Usora 162 V Vidjet ćemo 160 Vila klicati neće 236 Vitezovi i štakori 247 Vojna psihologija 12 Vojna sila bivše Jugoslavije 93 Vozila Hrvatske vojske 180 Vukovar nikad nećemo vidjeti 32 Vukovar u Vukovar 270 Vukovar. Korićani.94 Vukovare. Sarajevo --. . poraća i Domo- 30.dan hrvatske smjene 64 vinskog rata na području župa Dobretići. godine stradanja 142 Zajedno jači 13 Zapisi majke poginulog branitelja 258 Zavičajna knjižnica Život i svjedočanstva 73 Završiti rat 70 Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 122 Zbornik četvrtoga Općeg sabora Hrvatske de- mokratske zajednice 42 Zemlja rata i zlata 126 Zgarište me čeka 210 ZIRAL 281 Znakovi novoga vremena 37 Znanstveni skupovi / 287 Zvona svetog Ćirita 198 73 .5. Liskovica.Bilten prinova Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Travnički nocturno 226 Ž Treći egzodus stanovništva iz Hercegovine u Živjeli smo i borili se za Hrvatsku 49 zaostroški kraj 73 Žrtve Drugoga svjetskog rata.