VELEUČILIŠTE U RIJECI

PROMETNI ODJEL
Specijalistički stručni studij prometa
Kolegij: PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U PROMETU
Ak. God. 2016./17.

TEMA: Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju prometne mreže (grupa 11)

SAŽETAK
1. UVOD
1.1. Problem i predmet istraživanja
1.2. Svrha i cilj istraživanja
1.3. Struktura rada
2. VIŠEKRITERIJSKA ANALIZA U FUNKCIJI VREDNOVANJA PROJEKATA U
PROMETU
2.1. Osnovna načela višekriterijskog odlučivanja
2.1.1. Višeciljno odlučivanje
2.1.2. Višekriterijska analiza (višeatributivno odlučivanje)
2.2. Metode višekriterijske analize
2.2.1. Metoda PROMETHEE
2.2.2. Metode ELECTRE
2.2.3. Metoda AHP
2.2.4. Metoda VIKOR
3. PRIMJENA METODA VIŠEKRITERIJSKE ANALIZE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U
PROMETU
3.1. Transportni problem
3.1.1. Jednokriterijski transportni problem
3.1.2. Višekriterijski transportni problem
3.2. Primjena metode višekriterijske analize u prometnom planiranju
3.2.1. Model izbora trase cestovne prometnice
3.2.2. Model odabira trase željezničke pruge
4. ZAKLJUČAK
LITERATURA

VIŠEKRITERIJSKA ANALIZA U FUNKCIJI VREDNOVANJA PROJEKATA U PROMETU 2. UVOD 1. TEMA: Višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju prometne mreže (grupa 11) SAŽETAK 1. God. Osnovna načela višekriterijskog odlučivanja 2.2. ZAKLJUČAK LITERATURA .3. 2016.1./17.VELEUČILIŠTE U RIJECI PROMETNI ODJEL Specijalistički stručni studij prometa Kolegij: PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U PROMETU Ak. Svrha i cilj istraživanja 1.2. Primjena metode višekriterijske analize u prometnom planiranju 4. Transportni problem 3. Metode višekriterijske analize 3. Struktura rada 2. PRIMJENA METODA VIŠEKRITERIJSKE ANALIZE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U PROMETU 3.2.1.1. Problem i predmet istraživanja 1.

nužno je razraditi i rabiti metode za rješavanje što više klasa prometnih problema. ELECTRE. U ovom će se radu dati pregled nekih od najpoznatijih metoda višekriterijske analize koje se u praksi koriste. ELECTRE. AHP.SAŽETAK Višekriterijsko odlučivanje kao moderna znanstvena disciplina ima svoju široku primjenu u svim područjima ljudske djelatnosti. Kako bi se ukazalo na koje se klase prometnih problema mogu primjenjivati metode. a to su metode: PROMETHEE. Kako bi ta primjena bila što bolja. AHP i VIKOR. Ključne riječi: prometno planiranje. višekriterijsko odlučivanje. pa tako i u problemima planiranja i projektiranja. VIKOR . PROMETHEE. razmotrit će se primjeri izbora trase prometnice.