Nr Unitatea Perioada / Disc Compet Activităţi integrate/pe  Detalii de  Nr RESURSE EVALUAR

crt tematica saptamana iplin ente Continuturi discipline continut ore E
a specific
e
1 SUNTEM 3saptaman CLR 1.1., Comunicare orală  Audierea textului: 21 Observarea
In bucătărie sistematică
MAI i 1.2., (ascultare, vorbire,  Dialog dirijat pe 
BUNI (I) I-III 1.3., interacțiune) plansa litere
marginea textului audiat Aprecieri
Manual
13.02.201 1.4., Dialogul. Oferirea unor  Conversatie  globale si
Literele b, B CDpress pag.
7 2.1., informații despre reguli de referitoare la hrana  individuale
Litera b mic  de 6/sem. II
sanatoasa, reguli de igienă 
03.03.201 2.2., igienă în bucătărie, mediul la masă, mancarea  mână      explicatia
7 2.3., înconjurător exercitiul
preferată
ac.frontală
2.4., Povestirea unor întâmplări  Discuţii despre 
individuală
3.1., trăite în vacanță etapele realizării unei 
reţete preferate;
3.2., Citire/Lectură  Ex. de citire a 
3.3., Literele de tipar și de mână b, cuvintelor și a propozitiilor
3.4., B, g, G, f, F  Ex. de scriere a 
Grupurile de litere ge, Ge literei b  de mână
4.1.,
 scrierea 
4.2., Scriere/Redactare
cuvintelor corespunzătoare
4.3. Literele de mână b, B, g, G, f, imaginilor
F  Ex. de 
Grupurile de litere ge, Ge descoperire a cuvintelor 
Scrisoarea sinonime
 Ex. de ordonare a 
Biletul cuvintelor în propozitie
Elemente de construcție a Jocuri musicale
comunicării
Cuvinte cu sens asemănător  Literele b, B Manual Observarea
Texte-suport: Litera  B mare de CDpress ,  pag. sistematică
 Discuţii despre  mână 7/sem. II
În bucătărie “La Cabana
Aprecieri 
natură, mediul  explicatia
La Cabana Babele Babele” globale si 
ânconjurător, tinută  exercitiul
Scrisoarea adecvată la munte; individuale 
în perechi
Proverbe românești  Promivarea 
Colegul lui George frumuseţilor natural, 
Munţii Carpaţi, Cabana 

Infloresc gradinile Babele
 Scrierea 
Fata babei si fata funcţională­BILETUL
mosneagului, dupa Ion  Ex. de citire a 
Creanga unui text
 Ex. de scriere a 
literei  B  de mână
Recapitulare  Ex. de completare
Evaluare a unor propozitii lacunare
 Ex. de scriere
 Ex. de formulare 
de răspunsuri la întrebări
 Ex. de despărtire 
plansa litere
a cuvintelor în silabe Observarea
 Literele g, G fisă de lucru
Cuvinte sinonime; cuvinte  sistematică
Litera g mic de explicatia
antonime mână exercitiul
Scrisoarea ac.frontală Aprecieri 
individuală globale si 
 Dialog dirijat pe  indivi
baza intuirii ilustratiei
 Dialog despre 
comunicarea intre oameni 
şi formele de comunicare, 
inclusive prin intermediul 
scrisorilor 
 Identificarea 
sunetului g în cuvinte
 Ex. de completare
a silabelor lipsă din 
cuvinte
 Ex. de scriere a 
literei g de mână
 Exercitii de 
transcriere selectivă
 Povestirea unor 
întâmplîri trăite in tabară 
sau in excursie
activitate
 Formulare de 
individuală Observare
intrebări şi răspunsuri la 
- activitate în sistematică

întrebări grup Probă  Completarea  “Sâmburele orală/scrisă propozițiilor lacunare ” de Temă în Lectura L. G globale si  cuvinte Litera G mare de  individuale Formulari de mână raspunsuri pe baza textului Exercitii aplicative pe baza textului  Ex. sistematică Alcătuirea orală de ac.Tolstoi clasă duale Citirea corectă a textului. Exerciţii de identificare a cuvintelor plansa litere necunoscute şi fisă de lucru găsirea înţelesului explicatia exercitiul Observarea acestora.frontală propoziţii în care să individual Aprecieri  fie introduse aceste Literele g.N. Exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale mesajului textului citit. de citire a  unui text: Proverbe  româneşti  Discuţii pe  marginea proverbelor date  Realizarea  plansa cu grupul corespondenţei dintre  de litere proverbul dat şi imaginea  explicatia aferenta Observarea .

e  Scrierea grupului  xplicatia de litere  ge.frontală Aprecieri   Ex. a III­a  Completarea  cuvintelor cu silaba lipsă:  Fisă de lucru ce sau ge explicatia Auditie muzicală exercitiul Observarea ac. I la pers. de scriere a  individual globale si  Grupul  literei G de mână individuale de litere  Ex.frontală sistematică Grupul  în perechi Aprecieri  de litere globale si  Lectura . Formularea  exercitiul sistematică răspunsurilor la întrebări ac. de încadrare  corectă în pagină  Exercitii de  vocabular  Dezvoltarea  propozițiilor din două  cuvinte Rebus: Litera G… în  careu  Audiere: Legenda ciocârliei  Dialog dirijat pe  marginea textului audiat si  a imaginii activitate  Identificarea  frontală grupului de litere în  caiet auxiliar cuvinte Ghicitori observatia. de ordonare a  cuvintelor în propoziții  „ge”  Ex. Ge  Despărtirea  cuvintelor în silabe  Exerciti de  sinonimie si antonimie  Trecerea verbelor  de la pers.

 de fonetică si  Recapitulare Literele b. g globale si  vocabular individuale  Formularea de  Grupul de litere  întrebări pentru  ge răspunsurile date  Ordonarea  cuvintelor în propoziți  Alcătuirte de  enunturi cu cuvinte date  Transcriere  Test de evaluare selectivă: “însusirile care ți Muncă  se potrivesc” independent  Desen: Ilustrează  Evaluare  cuvinte care contin grupul  sumativă de litere  „ge”  Evaluare  Ameliorare/  . a textului Exerciţii de sesizare a cuvintelor noi Exerciţii de recitare dialogată.Citirea expresivă a  „ge” individuale textului în versuri. de completare în perechi a enunturilor lacunare Aprecieri   Ex. de formulare  explicatia de răspunsuri la întrebări exercitiul Observarea individuală sistematică  Ex. Citirea dialogată. în perechi. Exerciţii de formulare a unor răspunsuri clare şi precise la întrebări  Ex. de citire a  unui text: Colegul lui  George fisă de lucru  Ex.

 de transcriere. de citire a  Lectură cuvintelor. de sinonimie si  antonimie  Prezentare PPT­  Legenda mărţisorului  Citirea unui  . de completare a enunturilor lacunare  Ex. dictare  Ex. de citire a  dezvoltare unui text  Ex. de formulare  de răspunsuri la întrebări  Ex.  textului  Ex. de încadrare  corectă în pagină  Alcătuirea de  enunțuri cu cuvinte date  Scrierea  diminutivelor  Despărtirea  cuvintelor în silabe  Trecerea de la  singular la plural si invers Ex. Ex. de fonetică si  vocabular  Formularea de  întrebări pentru  răspunsurile date explicatia Observarea  Ordonarea  exercitiul sistematică cuvintelor în propoziți ac.frontală Aprecieri  Labirintul în perechi globale si  individuale  Ex. propozițiilor.

Scriere.. 100..2.4.. şi formarea numerelor naturale         31 fisă de lucru sistematică Numere  Numere formate  ­ 100 1.2. explicatia • Numerele naturale de la 0 la din zeci. ajutorul numărătorii de  • Compararea şi ordonarea 3.1. de câte 10 beţişoare 5.6. Formare.. estimări. aproximări  Scrierea și citirea  5. poziţionare 3. din zeci si unităti 12 exercitiul Aprecieri  1.1....  Scrierea. Măsurări numerelor 0 ­100 61. Reprezentarea  Corpul uman   frontală globale si  1.1.1.2.. folosind poziţionarea zecilor prin mănunchiuri  4. • Măsurarea lungimii în  Probleme .. la 100. numerelor naturale de la 0  Reprezentarea  4. de citire a  unui text  Explozia stelară:  formulare de întrebări pe  baza textului citit  Identificarea  mesajului textului  Completarea  propozitiilor lacunare  Identificarea  însusirilor potrivite  personajului principal MEM 1. citirea  Numerele Observarea 1.. Citire numerelor de două cifre cu individuale individuală 1.. pe axa numerelor.. fragment din poveste    Ex.3.2.5.

. Petrolul  Identificarea  „vecinilor” unui nr. fisă de lucru Numerele  Observarea explicatia Unităţi nonstandard. citirea  ­ 100 elemente de şi formarea numerelor Aprecieri  • Măsurarea timpului. Ziua. jumătatea de oră.2.  • Colectare. Cărbunii.4.6.  folosind obiecte.  Corpul uman –  6. în  concentrul 0 – 100. frontală  Compunerea si  globale si  majore om individuală  descompunerea  individuale numerelor în perechi  Compunerea şi  descompunerea nr. cu roşu. frontală cifrei unităţilor sau a  individuală  individuale Săptămâna zecilor dintr­un număr  în perechi Ştiinţele fizicii (ex. Soarele. Ora problematizare  Evidenţierea  Corpul uman   globale si  fixă. citire şi pare/impare dintr­un şir  înregistrare de date dat Recapitulare  Selectarea unor  Evaluare numere după un criteriu  dat (ex. cifra unităţilor).: Coloraţi cifra zecilor  • Surse de energie. Unităţi naturale         31  exercitiul sistematică standard: Litrul  Scrierea. desene şi  numere  Jocuri de rol care  solicită compunerea/  descompunerea numerelor  . Vântul. ppt Instrument de măsură: rigla • Măsurarea capacităţii. centimetri şi în metri. de la 0 • Utilizări ale energiei la 100 Date  Identificarea nr. Scrieţi cu verde  Apa.: „Încercuiţi nr.  >decât 39 şi < decât 45”) fisă de lucru  Probleme  Numerele explicatia Observarea Corpul uman naturale         31 exercitiul sistematică ­ 100 elemente de problematizare Aprecieri  Organe interne  act. act.

din concentrul 0­100   Numărare cu pas  dat ( ex. utilizând  semnele <. naturale prin  compararea acestora două  . >. frontală globale si  individuală   Siruri de numere individuale în perechi  Ordonarea  crescătoare/descrescătoare  a unor nr. atunci  când acestea au acelaşi  număr de zeci/de unităţi. din 2 în 2. =  Compararea a  două numere naturale mai  mici decât 100. folosind ca suport  intuitiv obiecte sau desene  Probleme  Relaţionarea principalelor  structuri ale organismului  uman şi animal cu rolurile  acestora Numerele naturale         31 fisă de lucru Observarea ­ 100 explicatia sistematică  Compararea si  exercitiul ordonarea  numerelor  elemente de Aprecieri  naturale problematizare globale si   Însușirea  act.  Numerele fisă de lucru cu numărătoarea de  naturale         31 explicatia Observarea poziţionare ­ 100 exercitiul sistematică elemente de problematizare Aprecieri  act. din 10  în 10). frontală individuale algoritmului de comparare  individuală  a două numere formate din în perechi zeci si unităti  Scrierea  rezultatelor obţinute prin  comparare.

apa. < decât 25”)  Scrierea unui şir  de numere pare/impare. în imagini. a surselor de . vântul sursă  individuale de energie Recunoaşterea.: „Scrie trei nr.  având date limitele  Măsurarea explicatia Observarea intervalului lungimii exercitiul sistematică  Citirea şi scrierea  problematizare Surse de energie individual Aprecieri  relaţiei de ordine între  cardinalele a două mulţimi globale si  individuale  Ex-joc de măsurare a lungimilor folosind unităţi neconventionale  Ex.câte două  Identificarea unor  numere. situate într­un  interval dat (ex.  Compararea  • Surse de rezultatelor obţinute prin  energie explicatia Observarea  măsurarea dimensiunilor exercitiul sistematică  Rezolvarea de  Utilizări ale problematiza probleme practice folosind energiei re Aprecieri  unităţile de măsură individuală globale si  Soarele . simple de estimare a unor lungimi  Măsurarea  lungimii unor obiecte şi  exprimarea acesteia în  centimetri.

  consemnarea şi discutarea  rezultatelor. mijloace de transport.săptămâna problematizare Aprecieri  utilizarea instrumentelor  Ceasul   individual globale si  de măsură potrivite pentru  individuale efectuarea unor măsurători . necesare omului în activitatea zilnică Măsurarea Exerciţiu-joc de capacitătii Observarea descoperire a surselor sistematică de energie prin explicatia Petrolul.”plin”. Discuţii referitoare la sursele de energie utilizate pentru funcţionarea diverselor obiecte.  ”mai puţin”.  rezolvarea de adunări exercitiul Aprecieri  sursă de energie şi scăderi fără trecere problematizare globale si  peste ordin şi individual individuale utilizarea unui cod dat Exemplificarea altor modalităţi de economisire a energiei cu scopul de a proteja mediul înconjurător  Măsurarea  capacităţii unor vase  folosind etaloane de forme şi mărimi diferite. cu folosirea  expresiilor ”mai mult”.energie. aparate. ”gol” Măsurarea  Măsurarea  timpului Observarea capacităţii unor obiecte şi  explicatia sistematică exprimarea acesteia în litri. exercitiul  Identificarea şi  ziua. Ora.

: ceasul electronic nu  Utilizări ale  sistematică are ace indicatoare). Petrolul.  Evidenţierea  asemănărilor şi  Organizarea deosebirilor dintre  datelor în tabel diferitele tipuri de ceasuri  Observarea (ex.  la 100   Fisă de lucru citirea si înregistrarea  explicatia Aprecieri  datelor  Măsurarea exercitiul globale si   Organizarea  mărimilor problematizare individuale datelor unei probleme în  individuală Surse de energie în perechi tabel  Compunerea şi  pe grupe . sursă de energie  Identificarea mai  multor tipuri de ceas (de  perete. ceasul electronic. Compararea  rezultatelor obţinute prin  măsurarea capacităţii unor  vase de formă  asemănătoare. Realizarea unei  corespondenţe între ora  indicată de ceasul cu ace  indicatoare şi cel  electronic. Recapitulare Numerele Observarea naturale de la 31 sistematică  Colectarea. energiei explicatia  Poziţionarea  exercitiul Aprecieri  acelor ceasului pe baza  problematizare globale si  unei cerinţe date: ”ceasul  individuală individuale arată ora 9 fix/ 9 şi  în perechi jumătate”.  ceasul de mână).

  Măsurarea mărimilor  Scrierea  nr. al  calendarului Surse si forme de energie  Numerele  naturale 31­100. care   respectă  condiții impuse  Compararea  Evaluare Evaluare  numerelor naturale Ameliorare/  sumativă  Completarea dezvoltare seriilor numerice Test de evaluare  Numere pare. consecutive independentă  Probleme   Rezolvare de  exercitii si probleme  utilizând unitătile de  măsură învătate  Exercitii de  orientare în timp cu  ajutorul ceasului.  utilizând date scrise într­un tabel  Rezolvarea de  probleme în mai multe  moduri Modalitati de economisire  a energiei  Recapitulare  Scrierea nr.rezolvarea unor probleme. care   .  Muncă  impare.

 al  calendarului Surse de energie.  impare. consecutive  Completarea seriilor numerice  Compunerea şi  rezolvarea unor probleme.respectă  condiții impuse  Compararea  numerelor naturale  Ordonarea  numerelor naturale  Numere pare. Unde si  vibratii .  utilizând date scrise într­un tabel  Rezolvare de  exercitii si probleme  utilizând unitătile de  măsură învătate  Exercitii de  orientare în timp cu  ajutorul ceasului.

prezentarea Morisca colegilor Flori de primavara Pictură Observare Martisorul Apreciere Recapitulare . individuală culorilor: culori acuarele. frontală materialelor. demonstratia Mozaic instrumentelor şi tehnicilor exercitiul Scene de poveste utilizate act. individuală 2.1 Materiale si instrumente. individuală acuarele. pata primare/secundare bloc desen. trasare linii si demonstratia puncte cu rol decorativ exercitiul  Numirea act. trasare linii si carioci lucrărilor puncte cu rol decorativ conversaţia 2.punctul.  Realizarea origami lucrării.3 linia. Evaluare. carioci Expunerea  primare/secundare conversaţia lucrărilor  Tehnici utilizate: explicaţia pensulatie. Expunerea 2. a etapelor Tehnici de lucru: tangram.AVAP 1.5 Acvariul materialelor. Expunerea  Mozaic lucrărilor  Cercului carioci .1 Pictura  -Acvariul Pictură 6 Observare  Cercului Cercul Apreciere 1. frontală  Explicarea Realizarea unor felicitari tehnicii de lucru.  Scena de povesti Culori primare Cercul culorilor globală si  Cercului bloc desen. prezentarea colegilor Pictură Observare Cercul Apreciere Culori primare culorilor globală si bloc desen. culorilor: culori globală si Culori primare culorilor 1.3 Culori calde si reci  Numirea explicaţia 2.2 Elemente de limbaj plastic. pensule pensulatie. a etapelor  Realizarea lucrării. instrumentelor şi tehnicilor utilizate  Explicarea tehnicii de lucru.hartie.2 acuarele.  Tehnici utilizate: acuarele.

 specifice  prelucrării hârtiei   Activităţi practice de utilizare a hârtiei în  Colaj combinaţie cu alte produse Observarea  Aplicarea  Hârtia carton sistematică tehnicilor de lucru :  . Hârtie sistematică specifice prelucrării Hârtia sabloane foarfece Aprecieri  hârtiei lipici explicatia globale si  exercitiul individuale ac. pliere. instrumentelor şi tehnicilor utilizate Morisca  Explicarea tehnicii de lucru. trasare linii si exercitiul puncte cu rol decorativ act.frontală  Aplicarea în perechi tehnicilor de lucru : îndoire. rupere liberă a hârtiei Confectii si şi lipire jucării Observarea Utilizarea instrum. prezentarea foarfece colegilor lipici explicatia exercitiul ac. a etapelor Hârtie  Realizarea sabloane lucrării. frontală  Numirea materialelor.culorilor: culori conversaţia primare/secundare explicaţia  Tehnici utilizate: demonstratia pensulatie. tăiere.frontală în perechi  „Mărtisorul”  Dialog dirijat:  Mărtisorul  Utilizarea  instrum.

  colorat rupere liberă a hârtiei şi  foarfece Aprecieri  lipire carioci globale si   Auditie: Cântec:  conversaţia individuale Mărtisoare. ansamblare. mămico . lipire  Explicarea tehnicii de lucru. tăiere. pliere. dacă as putea.. a etapelor  Realizarea lucrării. frontală  Felicitare pentru mama  Discutii despre semnificatia zilei de 8 Martie  Numirea materialelor. decupare. trasare linii .  Cântec: E ziua ta.. mărtisoare explicaţia demonstratia exercitiul act. instrumentelor şi tehnicilor  Tehnici utilizate: pensulatie. prezentarea colegilor  Joc: Pentru mama mea.îndoire.

Elemente de CD globală si limbaj individuală muzical .  Audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale.5 muzical.3 Elemente de limbaj  Învătarea Elemente de 8 calculator Observarea cântecului “In limbaj CD sistematică 1. de şi sunete frontală respiratie si dictie joase individual In padurea cu alune  Învatarea si Vestitorul primaverii interpretarea corecta Mama a cantecului Recapitulare .  Reproducerea Observare unor onomatopee şi calculator Apreciere recitative.MM 1. CD  Aprecierea  Reproducerea unor globală si  activitate  onomatopee şi individual . de globală si 2.1 Sunete inalte si sunete joase omogenizare a Sunete înalte activitate individual In padure emisiei vocale. de joase respiratie si dictie  Învatarea si interpretarea corecta a cantecului  Audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite (înalte-joase) şi Observarea asocierea lor cu calculator sistematică mişcări corporale. padure” muzical Aprecierea 1.6 Melodia. Evaluare.  Ex.Repetarea activitate cântecului In pădure Sunete înalte frontală Ex. de omogenizare a şi sunete individuală emisiei vocale.

recitative Elemente de frontală  limbaj muzical individual  Învătarea  Sunete înalte şi  cântecului Cand  sunete joase  primavara va veni  Ex. de  omogenizare a emisiei  vocale. CD  Aprecierea   Reproducerea  globală si  Elemente de activitate  individual unor onomatopee şi  limbaj muzical recitative. de respiratie si  sistematică dictie calculator  Învatarea si  CD  Aprecieri  interpretarea corecta a  Cântarea vocală videoproiector globale si  cantecului  activitate  individuale  Audierea  frontală  comparată (jocuri) a unor  individual sunete de înălţimi diferite  . de  omogenizare a emisiei  Observarea vocale. de respiratie si  dictie  Învatarea si  interpretarea corecta a  cantecului   Audierea  comparată (jocuri) a unor  sunete de înălţimi diferite  Observarea (înalte­joase) şi asocierea  calculator sistematică lor cu mişcări corporale.  frontală  Joc de rol: Îmi place  individual Sunete înalte şi  primavara pentru că… sunete joase   Învătarea  cântecului Cand  primavara va veni  Ex.

 de respiratie si  instrumentală frontală  individuale dictie individuală  Învatarea si  Percutia  interpretarea corecta a  corporală cântecului   Miscarea pe  muzică – miscări sugerate  textul cântecului  Desen: Ghiocei  Învătarea  cântecului Cântec pentru  mama  Dialog dirijat  despre fiinta cea mai iubită  Ex. de respiratie   Învatarea si  interpretarea corecta a  cântecului   Percutie  corporală: bătăi din palme. de  omogenizare a emisiei  vocale.(înalte­joase) şi asocierea  lor cu mişcări corporale. de  Aprecieri  omogenizare a emisiei  Cântarea activitate  globale si  vocale. cu degetele  Desen: Portretul  mamei .  Reproducerea  unor onomatopee şi  recitative.  Desen: Zâna Primavara Observarea  Cântec:  Primul  calculator sistematică ghiocel apare CD   Ex.

  frontală Mihnea individual  Identificarea  regulilor de igienă  personaă desprinse din  poezie  Ilustrarea  versurilor poeziei Formularea răspunsurilor  la ghicitori prin desen conversatia Observarea explicatia sistematică activitate .1  Citirea unui text.  igienă scolară explicatia  Am grijă de mine ­ norme  dialog dirijat pe  marginea  activitate  de igienă personală textului individuală  Dialog dirijat  despre actiunile  Recapitulare. Evaluare desfăsurate în clasă pentru  mentinerea curăteniei Sarcinile elevului de  serviciu  Am grijă de mine ­ norme de igienă  conversatia personală Norme de igienă  explicatia Observarea  Ex.1 Scoala mea e curată – Norme de igienă  3 Observarea  Scoala mea e curată –norme de  norme de igienă scolaară la școală conversatia sistematică 2. de citire:  personală activitate sistematică poezia „Nu uitati” de S.DP 1.

 În țara lui  Norme de igienă  frontală Dințișor orală individuală  Citirea unui text.  dialog dirijat pe marginea  textului  Formularea  răspunsurilor la întrebări  Completarea unor enunturi lacunare Reguli de spălare corectă a dintilor .