PROGRAM : TEKNOLOGI PEMBINAAN

TAJUK : MENGURUS KERJA TANAH

NAMA : SHARIFAH NUR FATIHAH BINTI SAYID ABDULLAH

KO MODUL : WTP 701

NAMA MODUL : CONDUCT EARTHWORK MANAGEMENT

KOMPETENSI : KOMPETENSI 2

NAMA PENSYARAH : NUR NADHIRAH BT MOHD AHSAR

Ia merupakan satu langkah berjaga-jaga dalam sesebuah projek yang akan di jalankan. Rekomendasi pemantauan operasi dalam penyelidikan tanah sebelum memulakan projek binaan dan jawatankuasa peraturan di bawah kuasa yang diwakilinya : 1. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya retak didinding. Penyelidikan tanah adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai keadaan tanah dan membolehkan reka bentuk yang mencukupi dengan mencukupi dapat di sediakan serta mengenal pasti sebarang kesulitan yang akan timbul semasa pembinaan dan cara penyelesaiaanya. Jabatan Kerja Raya Latar Belakang . pengurus pencegahan pencemaran LAPORAN PEMANTAUAN PEMATUHAN KERJA TANAH Ringkasan Eksekutif Penyelidikan tanah merupakan aspek penting dalam sesebuah projek pembinaan kejuruteraan awam. tanah mendap dan lain-lain kejadian yang berkemungkinan.2017 Laporan daripada : Sharifah.04. Menerima laporan. pecah di lantai.Rujukan fail : 652 325 Laporan kepada : Jabatan Kerja Raya Tarikh mesyuarat : 01.

Antaranya ialah : Peringkat penyiasatan tapak yang telah dilakukan : BIL KAEDAH TUJUAN 1 Penyiasatan awalan  Menentukan kerumitan yang mungkin berlaku dalam pembinaan  Boleh membuat pesediaan laporan konsep dan perancangan awalan  Menentukan keperluan untuk penyiasatan geiteknikal yang komprehensif 2 Penyiasatan komprehensif  Laporan penyiasatan geoteknikal dibuat  Kenalpasti bahaya dan cadangan kaedah  Sediakan rekabentuk secara terperinci 3 Penyiasatan tambahan  Mendapatkan butiran lanjut rekabentuk yang spesifik . Mengendali pengangkutan tanah dan bahan-bahan timbusan pembinaan dikeluarkan daripada tapak bina dan dikendalikan dengan selamat serta meminimumkan kesan negatif.Membuat penyelidikan tanah sebelum memulakan projek binaan bagi memastikan keselamatan bangunan dan penghuninya. penyelidikan tanah ini juga mengambil beberapa minggu untuk mengetahui keputusan tanah tersebut. Kaedah Pemantauan Pematuhan Kami telah menjalankan beberapa penyelidikan tanah.

 Menganalisa keperluan pembinaan  Membuat oerubahan laporan penyiasatan Pengujian mudah dijalankan untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk strata dikawasan tersebut. Ini adalah senarai kerja yang akan dilakukan : . kajian tanah yang masih baru adalah perlu. iajuga boleh mencatatkan paras air tanah dikawasan tapak binaan tersebut. 2.GEREKAN GERIMIT (ANGER) Ianya digunakan bersama dengan proba mackintosh untuk mengetahui tentang tanah yang terdapat dalam bumi. diantara pengujian yang dilakukan ialah: 1.PROBA MACKINTOSH Alat ujian yang digunakan untuk mendapatkan nilai keupayan galas tanah iaitu kekuatan tanah untuk menaggung beban. Setelah siap melakukan analisa untuk tanah dan telah mendapat keputusan dan boleh memulakan kerja pembinaan. keputusan ujian ini akan memberi gambaran secara kasar tentang kekuatan lapisan tanah. Menggali lubang cetek Untuk meneliti tentang strata tanah. dari itu lubang-lubang ujian yang cetek perlu dikorek dan pemeriksaan dijalankan. 3.

1. Kerja pemotongan  Kerja pengorekan tanah dilakukan untuk mendapatkan aras pembentukan 2. Kerja panambakan (dilakukan dengan pelbagai kaedah)  Penambakan lereng bukit dan cerun  Penmbakan tanah liat dan batu lembut  Tambakan batu 3. Kerja pemadatan tanah  Dilakukan secara berperingkat mengikut lapisan demi lapisan  Tanah yang longgar akan dituang dan direbakkan dalam lapisan setebal 150mm-250mm  Jentera yang digunakan penghentak atau pemadat getar Keputusan Pematuhan .

Ia dipercayai bahawa dengan meneruskan standard tinggi dalam keputusan pematuhan boleh dikaitkan dengan :  Kerjasama antara syarikat dan kontraktor dapat memebantu proses pembinaan berjalan dengan lancar  Dapat memperbaiki komunikasi dan bersikap bertolak ansur untuk beberapa perkara  Pegawai yang terlibat dapat memastikan pemantauan pematuhan yang konsisten dan menggunakan kaedah metodologi Secara umumnya. hanya sebilangan kontaraktor yang terus proaktif dengan memasang sedimen dan kawalan erosian sebelum kerja tanah .Keputusan Penguatkuasaan Ia sangat memuaskan melihat tahap tinggi pemantauan pematuhan kerja tanah.

perlindungan tanah serta sumber-sumber fizikal dengan baik  Dapat menyediakan satu rekabentuk kerja tanah bagi meminimumkan risiko ketidakstabilan. Rumusan Pada 2017-2018 kesimpulan yang boleh dibuat ialah :  Kerja tanah yang siap dilakukan oleh pekerja di tapak bina telah siap sebanyak 89%  Dapat mengelakkan sebarang kemusnahan  Dapat mengatur kegunaan. hakisan dan pergerakan mendapan diluar kawasan kerja.atau melakukan projek yang besar bermula dan yang telah berjaya memantau kawalan ini semasa musim kerja tanah. pembangunan. .