You are on page 1of 2

Inovație în inima naturii: Hologramele aduc zimbrii liberi mai aproape de oameni în

Centrul de vizitare din Armeniș

Armeniș, 16 august - Centrul de vizitare din Armeniș, Munții Țarcu, redă de acum date știin țifice despre
zimbru într-un format interactiv, prin cea mai mare proiec ție holografică din Europa și încă două instala ții
construite la granița dintre artă și tehnologie. Vizitatorii care trec pragul Centrului vor putea înțelege
comportamentul și impactul zimbrilor asupra naturii într-un mod ludic și imersiv. Datele care „hrănesc”
instalațiile sunt colectate în mod continuu din teren, de către stagiari din România și din străinătate ce
studiază diverse discipline relevante legate de științele naturii. Ace știa lucrează și locuiesc la Sta ția de
cercetare din satul apropiat, Feneș, inaugurată în acest weekend.

Din toamna acestui an, datele colectate la Stația de cercetare vor fi transpuse în timp real și pe o platformă online
care va transforma știința în poveste itinerantă. Oameni din întreaga lume vor putea astfel urmări activitatea
zimbrilor și impactul lor în regiune.

WWF, Asociația Măgura Zimbrilor Armeniș (AMZA) și atelierul Modulab duc astfel relația dintre natură și
tehnologie la un alt nivel prin inovația trans-disciplinară, în slujba zimbrilor reintrodu și în Mun ții Țarcu, a
ecosistemului pe care aceștia îl repopulează, a comunită ții locale, dar și a turi știlor și cercetătorilor.

Centrul de vizitare Măgura Zimbrilor, pe harta celor mai inovatoare centre din Europa

Cele trei instalații realizate de Modulab în colaborare cu WWF și montate în Centrul de vizitare din Armeni ș
prelucrează datele științifice colectate pentru a le reda într-un format interactiv. Scopul acestor instala ții este de a
oferi vizitatorilor o formă de infotainment de calitate și de a-i ajuta să conștientizeze importan ța diversită ții
biologice și a prezervării naturii. Arta, tehnologia și știința aduc povestea zimbrilor aproape de oameni prin:
● cea mai mare proiecție holografică din Europa, prin intermediul căreia poți vedea comportamentul
zimbrului în mediul său natural și cum decurge o zi obișnuită din via ța acestui animal fascinant;
● un joc interactiv despre lanțuri trofice, care construiește o mai bună înțelegere a relației dintre animalele
sălbatice și specii vegetale, insecte, păsări, amfibieni;
● o instalație mecanică care arată impactul pozitiv al reintroducerii zimbrului asupra biodiversită ții și
„cascadele trofice” pe care acesta le (re)declanșează.

Cu ajutorul a peste 50 de voluntari din toată țara, elevi din comunitate, zeci de localnici și designeri contemporani,
Centrul a fost în prealabil transformat radical și cuprinde acum, pe lângă cele trei instala ții interactive:
● un spațiu de relaxare pe terasa ce odinioară era acoperită de beton, care acum este decorat cu plante
reprezentative pentru Munții Țarcu;
● o pictură murală realizată de artistul Pisica Pătrată pe toți pere ții exteriori ai clădirii, care reprezintă o
interpretare creativă a arhitecturii zonei, în contextul natural și peisagistic din care acum face parte, din nou, și
zimbrul;
● un nou mobilier realizat prin tehnici vechi de către arhitectul Ciprian Manda, în cadrul unui atelier de
tâmplărie local, unde meșterii au prins din nou drag de îmbinările tip „coadă de rândunică".

Aceștia își pot forma competențe practice și întregi cuno știn țele despre natura sălbatică.ro. Refacerea popula ției de zimbri liberi din Mun ții Țarcu se realizează în cadrul proiectului „LIFE-Bison: Măsuri urgente pentru recuperarea popula ției de zimbru în România” finanțat de Comisia Europeană prin programul LIFE și implementat de WWF-România și Rewilding Europe. în peste 100 de ţări. laborator de inovație pentru natura sălbatică”. ioana@modulab.809 Ioana Calen. omondoc@wwfdcp.644 Despre WWF (World Wide Fund for Nature): Înfiinţată în anul 1961.Nu în ultimul rând.ro. Sta ția cuprinde și un spa țiu de cazare și de lucru pentru studenți. 0721. Ileana Mavrodin. prin reintroducerea de zimbri cel pu țin încă 4 ani de acum înainte. Ce urmează? ● Specialiștii WWF vor continua să lucreze cot la cot cu viitoarele genera ții de profesioni ști pentru a înlesni procesele naturale specifice zonelor de sălbăticie.ro. ● Un nou nucleu de reintroducere a zimbrului va fi creat în Mun ții Poiana Ruscă. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Manager proiect în cadrul Modulab.ro. locul unde se întâlnesc tineri cercetători din toată lumea Viitori cercetători de pretutindeni din Europa și din lume au acum la dispozi ție o Sta ție de cercetare în satul Feneș. 0753. Stația de cercetare. Manager proiect LIFE-Bison (WWF-România).819. în cadrul proiectului „Măgura Zimbrilor. Centrul de vizitare și Stația de cercetare au fost realizate print-un grant din partea Elve ției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.595 Adrian Hăgătiș. Stația de cercetare a fost amenajată în acest an cu voluntari din țară și din comunitate și cu sprijinul arh. ahagatis@wwfdcp.103. cu materiale reciclate și naturale. împreună cu AMZA și autorită țile locale. monitorizând și evaluând impactul zimbrului asupra ecosistemului.wwf.983 CHF. 0727. în valoare de 74.modulab. vă rugăm contactați: Oana Mondoc. Centrul de vizitare este locul unde vizitatorii pot găsi bunătă ți locale și produse me ște șugăre ști realizate în cadrul Asociației Măgura Zimbrilor Armeniș (AMZA). Pentru mai multe informații.ro. unde se pot dezvolta profesional făcând practică în cadrul proiectului de refacere și conservare a vie ții sălbatice prin reintroducerea zimbrului. www. . Modulab (Organizația Română Pentru Drepturile de Utilizator) este un atelier multi-disciplinar care promovează cercetarea și dezvoltarea de noi modalități de exprimare la intersecția dintre artă și tehnologie.722. Manager proiect Măgura Zimbrilor (WWF-România). în apropierea localită ții Denu ș din județul Hunedoara. și un program național de reintroducere va fi realizat împreună cu Parcul Natural Vânători Neamț și specialiști din universități partenere din România. Informațiile pe care le colectează sunt introduse în baza de date ce alimentează instalațiile din Centrul de vizitare Armeniș și totodată vor fundamenta sau ghida activită țile de conservare derulate de WWF și Rewilding Europe. WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii. în incinta vechiului Cămin cultural din satul Fene ș care a fost oferit spre folosință de către Primăria și Consiliul Local al Comunei Armeni ș. Mai multe detalii la: www.