Numele şi prenumele.................................................................... cl.

pregătitoare
....................data...................şi ...............

Sunetul v. Literele v, V. Cuvinte vesele

1.Formează cuvinte din silabele date, apoi scrie fiecare cuvânt în casetă cu litere mari
de tipar.

Alcătuiţi propoziţii în echipă cu fiecare cuvânt.

ră se
l
va ve
m se lă
ă
că d
e

d tă
e

ni
m
po nin
r

2. Eu am scris multe, tu să scrii una / unul .

valuri vase vise vaze
verzi

valize voioşi vitrine
veseli
3. Trasează cu roz prenumele fetelor şi cu albastru prenumele băieţilor.

colegului tău.Foloseşte de fiecare dată altă culoare.Sunetul v notează-l cu roşu. noteză sunetele după model. Scrie cuvintele potrivite sub imagini .Colorează cu aceeaşi culoare perechile de cuvinte cu înţeles asemănător . Desparte în silabe. Voica vede un viezure viclean. Vărul Voicu va veni vineri cu Viorica.Adresează întrebări Verişorul Viorel a venit cu vaporul. Vaca Viorelei are un viţel. AVION 5. 6. Uneşte fiecare propoziţie cu imaginea potrivită. Veveriţa vioaie vrea să sară.4. .