1.

Ius scriptum – ius non scriptum + 1 primjer za svaki
2. Ius publicum – ius privatum + primjer
3. ius scriptum – non scriptum i consuetudo
4. ius commune – ius particulare i municipije
5. ius civile i ius gentium
6. ius praetorium est ___ izreka, objasni pretorsko pravo
7. cursus honorum
8. lex pletoria
9. servijev ustav
10.privatno i javno pravo + 3 primjera za svaki
11.pretura i edikt
12.pretorska djelatnost kao izvor prava
13.definicija ius praetorium
14.imperium
15.lex romana visigothorum
16.edictum therodorici
17.zakonik 2 ploča, kada, sadržaj, arhaični i moderni elementi
18.codex theodorici
19.lex citationis
20.3 postklasicne zbirke ius i leges
21.razlika ius i fas, 2 definicije prava – izreke
22.z12p – tab vi.,1: si pater...
23.si quid... dovršiti, objasniti
24.senat i narodna skupstina u doba principata
25.obilježja djelatnosti klasičnih pravnika, koje ovlastenje je najznačajnije
26.nabroajjati prokulovce i sabinovce
27.pravne osobe – 2 teorije i izreka
28.augustove reforme bračnog zakonodavstva
29.matrimonium ustum
30.patria potestas – 3 ovlasti, objasniti
31.tutela mulierum – objasni ovlasti tutora, kada prestaje, kako nastaje
32.bizantske kodifikacije poslije justinijana
33.opca karakterisktika magistratura
34.postglosatori – kada, tko, metoda, djelovanje
35.glosatori
36.francuska skola el. jurisprud
37.francuska historijska skola
38.definicija braka + definiraj razvod nakon Augusta
39.cura prodigi
40.srodstvo + postanak patriam postatem + legitimacija subsequens
matrimonium
41.što je pravna i djelatna sposobnost + ograničenja djelatne po spolu i dobi
42.capitis deminution
43.cura furiosi
44.imovinski odnosi u braku
45.adopcija
46.Lenel i Neibuhr
47.actio lei uxoriae
48.priorodno pravna škola
49.pravna osoba – definicija
50.apsolutne zapreke
51.prava pater familiasa i objasniti jedno
52.citiranje digeste
53.gajeve institucije
54.krsanstvo u doba dominata
55.sponsalia i propter nuptie
56.kolonat i odnosi slični ropstvu
57.recepcija rimskog prava u starom vijeku
58.pretura i edikt
59.francuska historijska skola
60.citiranje kodeksa
61.legitimacije
62.miraz – dos
63.ogranicenja pravne sposobnosti + čast
64.pretklasična jurisprudencija
65.salvius Iulianus
66.cognatio + ujak i necak
67.glosatori