You are on page 1of 6

SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice, Specializarea Sociologie, Studii universitare de

licenţă

Anul III – Semestrul II, Anul universitar 2012/2013, Denumirea disciplinei: Şoala
Monografică

Curs (1h30’) + Semninar (1h30’), Titularul disciplinei: dr. Bogdan Bucur

Numărul total de şedinţe: 14 (în fiecare marţi)1

PROPUNERE TEMATICĂ

(structura cursului)

1. Introducere în istoria sociologiei româneşti
1.1.Elemente de istorie socială românească

Bibliografie:

- Larionescu, Maria (2007) Istoria sociologiei româneşti. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.

2. Sociologia românească în perioada interbelică
3. Sociologia de cabinet versus sociologia de teren

3.1. Sociologia politică de cabinet
3.1.1. Sociologia neoliberală (Ştefan Zeletin)

Bibliografie:

- Zeletin, Ştefan (1991) Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric.
Bucureşti: Editura Humanitas.
- Zeletin, Ştefan (1992) Neoliberalismul. Studii asupra istoriei şi politicii
burgheziei române. Bucureşti: Editura Scripta.

1 Structura anului universitar 2012-2013: Activităţi didactice (10 săptămâni): 25
februarie 2013 – 3 mai 2013; Vacanţă: 6 mai 2013 – 10 mai 2013; Activităţi
didactice (4 săptămâni): 13 mai 2013 – 7 iunie 2013; Sesiune de colocvii şi
examene: 8 iunie 2013 – 7 iulie 2013.

1

). Herseni. Manoilescu. 160-174). Amzăr. 2 . Bucureşti: Tipografia ziarului „Universul”. Sociologia ţărănistă (Virgil Madgearu şi Mihail Manoilescu) Bibliografie: . . Traian Herseni. Bucureşti: Institutul Social Român – Cultura Naţională. . Arhivă de gând şi faptă românească (Dumitru C. Virgil (1923) Doctrina ţărănistă. Ionică şi Ion Samarineanu). Capitolele: Legiunea şi Parlamentul (pp. marxism oligarhic. Mihail Manoilescu] Bibliografie: . 132-141). . Ernest Bernea. Funcţionarism şi birocratism (Pp. Desăvârşirea structurii elitei legionare (pp. Mihail (1922) Ţărănism şi democraţie. În Doctrinele partidelor politice: 19 prelegeri publice. Madgearu. Bucureşti: s. Şerban (1926) Marxism oligarhic – contribuţia la problema dezvoltării capitaliste a României. 141-153) şi Studenţii (pp. [Conferinţă ţinută Fundaţia Universitară Carol I în ziua de 21 ianuarie 1923]. Clopoţel. . 3.).n. Herseni. Revista Rânduiala.4. Însemnări sociologice (Traian Brăileanu). Brăileanu. Manoilescu. Traian (1940) Sociologia şi arta guvernării. Voinea. 60-73). Ediţia a II-a. . Şerban Voinea şi Ion Clopoţel) Bibliografie: . Bucureşti: Do-MinoR. În Rizescu Victor (îngrij. Cluj: Societatea de Mâine.3. Sociologia socialistă (Lotar Rădăceanu. Ion (1931) Socialdemocraţia şi problemele României contimporane. Bucureşti: Atelierele Poporul.1. . Programul de reformă al Statului Român formulat de Mihail Manoilescu şi adoptat de „Liga Naţional-Corporatistă”.1. Pp. Ion I. Mihail (1934) România stat naţional-corporativ. şi ed. Bucureşti: Editura Cartea Românească. În Rizescu Victor (îngrij. 129-375. . Sociologia fascistă şi legionară [Gruparea de sociologi de la revista Rânduiala. Bucureşti: Tipografia „Bucovina”. Rădăceanu. 25-126. Oligarhia română. Arhivă de gând şi faptă românească (1935-1938). 3.1. marxism oligarhic. Traian (1940) Mişcarea Legionară şi Muncitorimea.2. Bucureşti: Do-MinoR. Oligarhia română. 3. Lotar [1924 şi 1926-1927] (2005) Oligarhia română – studiu asupra istoriei capitalismului în România. Pp. Traian (1937) Mişcarea Legionară şi Ţărănimea. şi ed.

2. Ion (1928) Sociografie românească. Biblioteca de Sociologie. Larionescu. Ionică şi Ion Samarineanu.2. Dimitrie (1939) Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii. Amzăr. Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii. Cluj: Editura Revistei „Societatea de Mâine”. Ernest Bernea.3. Dimitrie (1946) Sociologia militans. . Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I. [Institutul Social Român. Sociologia monografică. spirituale. 3 . Biblioteca de Sociologie. Volumul I. Maria (coord. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti: Editura Metropol. – Studii şi Contribuţii. Tipărită la Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Naţională. Revista Însemnări sociologice (1935-1941). Gusti. Anchetarea plăşilor muntoase: Margina. Etică şi Politică condusă de D. Maria (2007) Istoria sociologiei româneşti. Sociografia (Ion Clopoţel) Bibliografie: . istoric şi psihic) şi manifestări (economice. Cadre (cosmologic. Redacţia: Dumitru C. . Gusti. Seria A. politico- administrative) Bibliografie: . [1 – Cartea echipelor – 1]. Vaşcău şi Beiuş. Cunoaştere [Institutul de Ştiinţe Sociale al României. [Academia Română – Institutul de Sociologie şi Universitatea din Bucureşti]. Bucureşti: Editura Institutului Social Român. 3]. Tipărită la Monitorul Oficial – Imprimeria Naţională. 3. Larionescu.1.) (1996) Şcoala Sociologică de la Bucureşti. Bucureşti: Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”. biologic.2.2. morale şi juridice. . Gusti. Sociologia de teren 3. Studii şi Cercetări. Volumul I şi II. Volumul I. Director: Traian Brăileanu. Gusti. 3. Metodologia monografică 3. 3].2. Tradiţie şi actualitate. Almăj. . Ion I. . Etică şi Politică condusă de D. Clopoţel. Dimitrie (1934) Sociologia militans. Gusti. Introducere în sociologia politică.

Dinu (1935) Ştiinţă şi filosofie. Traian (1937) Cum „reflectează” şi se „îndoieşte” D. Sociologie Românească. Henri H. . 240-242. 4. 7-8. 60-71. anul I. Relaţia dintre sociologie şi stat în abordarea lui Dimitrie Gusti Bibliografie: . Pp. Introducere în sociologia politică. Şcoala Sociologică de la Bucureşti 4. Pp. anul III. Rânduiala. Rânduiala. nr. Pp. Traian Herseni. Pp. 331-339. 465-467. (1937) O ceartă „ştiinţifică”.2. . 5-6. anul III. 4 .1. anul II. 19-31. Arhivă de gând şi faptă românească. Anton (1937) „Reflecţiile şi îndoielile” cu privire la ştiinţa naţiunii româneşti.Prof. 477-478. Reflecţii şi îndoieli asupra noilor iniţiative ale Profsorului D. iulie. 238-240. . anul I. Sociologie Românească. Dumitru Cristian (1937) Ştiinţă şi monografie. Henri H. nr. Mircea Vulcănescu. Gusti.C. Bernea. volumul 4. Însemnări sociologice. Amzăr. Dimitrie (1934) Sociologia militans. mai-iunie. 3. Stahl. nr. Buzdugan. [Institutul Social Român – Secţia Sociologică]. Golopenţia. Buzdugan. 1. Herseni. 1. . 4. nr. nr. . nr. Însemnări sociologice. Stahl. Rânduiala. anul II.1. Pp. volumul 4. Gusti. Reacţia monografică: . Dinu (1935) Serviciul social la sate. 5-6. Pp. Arhivă de gând şi faptă românească. aprilie. Arhivă de gând şi faptă românească. Sociologie Românească.3.Relaţia dintre sociologia monografică şi puterea politică 4. mai-iunie. Durkheim la Dimitrie Gusti. anul II. Contestarea reciprocă dintre sociologia de teren (sociologia monografică) şi sociologia de cabinet (sociologia legionară) Bibliografie: Contestaţia legionară: . Dela Em. iulie-august. Anton Golopenţia) 4. . Amzăr. Dimitrie Gusti şi principalii săi discipoli (Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. ianuarie- martie. Pp. Dumitru Cristian (1937) „Ştiinţa Naţiunii”. Pp. anul I.2. 4-10. Amzăr. Ernest (1935) Monografia sociologică: între raţionalism şi empirism în sociologie.

Etică şi Politică condusă de D. Golopenţia. Volumul I. [1 – Cartea echipelor – 1]. Sociologie Românească.2. 1-6. aprilie.5.1. D. Gusti şi conducerea tehnică a d-lui Traian Herseni de Biroul Cercetărilor Sociologice din Institutul de Ştiinţe Sociale al României. Serviciul Social şi Echipele Serviciului Social 5 . Bucureşti: Institutul de Arte Grafice „Tiparul Universitar”. 4. Bucureşti: Editura Institutului Social Român. Seria A. Anton (2002) Opere complete. [Institutul Social Român].R. Tipărită la Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Naţională. Gusti.2. Dimitrie (1939) Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii. 6]. Institutul de Ştiinţe Sociale al României 4. Bucureşti: Marvan S.2. Pp.3. [Institutul Social Român. Redactate sub direcţia ştiinţifică a d-lui prof. . Bucureşti: Editura Enciclopedică. Golopenţia. anul I. Gusti.5. [Biblioteca de Sociologie. Volumul I şi II. Studii şi Cercetări. 4. – Studii şi Contribuţii. Îndepărtarea sociologiei monografice de la principiul neutralităţii axiologice în relaţia cu puterea politică 4. Îndrumări pentru monografiile sociologice. 4. Bucureşti: Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”. Biblioteca de Sociologie. 365-368.3.2. Relaţia dintre sociologie şi stat în abordarea lui Anton Golopenţia Bibliografie: . nr.5. Asociaţia pentru Studiul şi Reforma Socială.Comunităţi rurale cercetate monografic de Şcoala Sociologică de la Bucureşti 4. Gusti. Etică şi Politică condusă de D.A. Pp. Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” şi Echipele Regale Studenţeşti 4.3. Gusti. Institutul Social Român.5.Principalele organizaţii gustiene 4. . Institutul de Cercetări Sociale al României. Volumul I şi II. Anton (1940) Problemele sociologiei politice şi administrative: introducere. .4. 3].Preconcepţia ideologică gustiană în cercetarea monografică a spaţiului rural românesc 4. Dimitrie (1936) Cunoaştere sociologică şi acţiune culturală: însemnătatea lor pentru viaţa naţională şi de stat.

4. Sociologie românească. Zoltán (2009) Strada Latină nr. X. univ. Rostás. Revista Transilvania. Primii monografişti ai Şcolii gustiene.4. Bucureşti: Curtea Veche Publishing.5. Zoltán (2006) Parcurs întrerupt: discipoli din anii ’30 ai Şcolii gustiene. Bucureşti: Paideia. nr. Bucureşti: Paideia. . număr tematic dedicat Şcolii Sociologice de la Bucureşti.Eşecul organizaţiilor gustiene? 4.8.5. Stahl (1985-1987). Rostás. . Zoltán (2003) Sala luminoasă. număr tematic dedicat Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Bucureşti: Tritonic. . . 8: monografişti şi echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”. Zoltán Rostás la Universitatea din Bucureşti Bibliografie: . 6 . Rostás. .Şcoala Sociologică de la Bucureşti la început de secolul al XXI-lea: cercetările doctorale coordoante de prof. Şcolile de îndrumări sociale 4. 2/2012. Zoltán (2000) Monografia ca utopie: interviuri cu Henri H. Rostás. dr. Bucureşti: Editura Paideia.6. Rostás.5. .7. 11-12/2012. vol. nr.Dincolo de cercetarea monografică: relaţiile sociale dintre monografişti 4. Zoltán (2001) O istorie orală a Şcolii Sociologice de la Bucureşti. . Bucureşti: Editura Printech. Zoltán (2005) Atelierul gustian. Căminele Culturale 4. Rostás. Şcolile superioare ţărăneşti.