INFORMAŢII PERSONALE Samson Alina

Satul Bolțun, raionul Nisporeni (Moldova )
026461344 060846481
samson.alina2 @gmail.com

Sexul feminin| Data naşterii 17/07/1998| Naţionalitatea Moldoveancă

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA Canditat in meserie de Operator la Calculatoare cu abilități de Contabil /Școala
LOCUL DE MUNCĂ DORIT Profesională Or.Nisporeni .
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014-2017 Certificat de studii 11 Clase i

Școala Profesionala Or.Nisporeni (Moldova)
Operator la Calculatoare
Discipline studiate:Pachetul Office,HTML.Photoshop,Competente in domeniul
contabilitații.
Figurarea intr-o Firmă de Exercițiu,Aptitudine de bază de Operare pe
calculator/Administrarea Fișierelor/Word/Excel/Acces/Publisher/Powerpoint/Posta
electronică.

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romînă.

Alte limbi străine Competenţe informatice
ΙNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
cunoscute Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversație
Franceza A1 A2 A1 A1 A1

Italiana A1 A2 A1 A2 A2