You are on page 1of 1

LAMBANG NAMA

Katup Dua Tekan (ADN)

Katup Satu Tekan

Katup Aliran Satu Arah Dengan Pembalik
Pegas

Katup Aliran Satu Arah Tanpa Pegas

Katup Pengatur Aliran Satu Arah

Katup OR Dengan Tekanan Tertentu

Cekik Dua Arah

Katup Pengatur Tekanan Udara Penyetel
Pegas