ПРОВЕРА (школа и породица

)

1. Допуни реченице:
Зовем се _______________________________. Ученик сам __________ разреда Основне
школе „________________________________“. Моја учитељица се зове
________________________________.
2. Шта је чије задужење у школи? Повежи линијама као што је започето.
ДОМАР
помаже ученицима у решавању проблема

УЧИТЕЉИЦА
брине о чистоћи школе

ПЕДАГОГ
учи ученике да читају, пишу и рачунају

ЧИСТАЧИЦА припрема храну за ученике

КУВАРИЦА поправља кварове у школи

3. Чија су задужења наведена у написаним реченицама. Допуни:
Особа која тестира децу пре поласка у школу је
___________________________.
Особа која набавља, чува и позајмљује књиге ученицима и
наставницима је ________________________.
4. Наведи бар два задужења која имају редари:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Наведи права и обавезе ученика:
ПРАВА УЧЕНИКА: ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА:

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______

6. Реши ребус: 7. Нацртај пример другарства:

ђ ,
______________________

8. Шта је свако од наведених рођака теби? Повежи линијама. . . Т . Ко чини твоју ужу породицу? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 9. Које породичне празнике прославља твоја породица? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 12. ____________________________ ____________________________ 10. мамин брат   тетка мамин тата   бака мамина сестра   ујак татина мајка   деда татин брат   стриц 11. Нацртај своју породицу. Реши ребусе: б .