Građevinski fakultet

Matematika II (I-kolokvij 12.09.2012)

1. a) Reći kada za površ kažemo da je glatka i dati jedan primjer glatke površi, a zatim
navesti izraze za računanje njene površine.
b) Navesti i dokazati teorem o srednjoj vrijednosti za dvostruke integrale u slučaju
neprekidne podintegralne funkcije, a zatim koristeći navedeni teorem procijeniti

integral I =∬ ( x 2 + y 2 ) dxdy , ( P ) ={( x , y) ⊂ XY ∕ x 2+ y 2 ≤ 1 } .
( P)

2 2 2 2 2 2
2. Izračunati zapreminu tijela ograničenog površima x + y =Rx , x + y + z =R .

3. Naći površinu omotača ''kvadra'' konstruisanog nad kvadratom

C :0 ≤ x ≤ 1,0 ≤ y ≤ 1 , čija je visina u tački (x , y )∈ C jednaka z=x 2+ y 2 .

Građevinski fakultet
Matematika II (II-kolokvij 12.09.2012)

1. a) Naći izvod skalarnog polja U=xyz u tački P(−1,0, 2) u smjeru od tačke
P ka
tački Q(0, 4, 2)
b) Napisati jednačine vektorskih linija (silnica) vektroskog polja

A =−y ⃗i + x ⃗j +m ⃗k .
2. Odrediti fluks vektora ⃗v = yz i⃗ + xz ⃗j+ xy ⃗k kroz bočne strane plohe piramide kojoj je
vrh S (0, 0, 2) , a bazu čini ∆ OAB [ O ( 0, 0,0 ) ; A ( 2, 0, 0 ) ; B(0, 1, 0) ] .
3. Odrediti jednačine tangente, normalne ravni, oskulatorne ravni, binormale, glavne
normale i rektifikacione ravni krive ⃗r ( sin t , cos t , tan t ) u tački T (
√ 2 , √2 ,1 .
2 2 )

Građevinski fakultet Inženjerska matematika II (III-kolokvij 12. razviti u stepeni red funkciju f ( x )= u okolini tačke 3−x x 0=0 i reći za koje x taj razvoj vrijedi. Naći područje konvergencije reda ∑ n ( n+1 ) i ispitati konvergenciju na n=1 krajevima intervala. dif. y 2 ( x )=x homogene lin. a) Napisati diferencijalnu jednačinu ortogonalnih trajektorija familije parabola 2 y =2 px .09. Zatim (koristeći teorem koji daje potrebne i dovoljne uslove da bi skup rješenja navedene jednačine bio fundamentalan) dokazati da skup rješenja: y 1 ( x )=e−2 x . Zatim.2012) 1.09. Navesti dovoljne uslove da bi se funkcija f (x) mogla razviti u stepeni red u okolini 1 neke tačke. ∞ x n+1 2. razviti u stepeni red funkciju f ( x )= u okolini tačke 3−x x 0=0 i reći za koje x taj razvoj vrijedi. 4 Građevinski fakultet Inženjerska matematika II (IV-kolokvij 12. Odrediti onu integralnu krivu diferencijalne jednačine y + y −2 y=3 e +8 e π koja prolazi kroz koordinatni početak pod uglom prema x-osi. Građevinski fakultet Inženjerska matematika II (po starom planu i programu) (IV-kolokvij 12. Ispitati konvergenciju reda čiji je opšti član an = ( ) n+1 . Navesti dovoljne uslove da bi se funkcija f (x) mogla razviti u stepeni red u okolini 1 neke tačke. jednačine drugog reda ( 1+ x ) y ' ' + 4 x y ' −4 y =0 jeste njen fundamentalan skup. Riješiti diferencijalnu jednačinu ( x+ y−2 ) dx+ ( x − y +4 ) dy .2012) 1. '' ' x 2x 3. b) Reći kada za skup rješenja homogene linearne diferencijalne jednačine n-tog reda kažemo da je njen fundamentalan skup i šta to znači. Zatim. n ( n−1) n−1 3. .2012) 1.09. 2.

Ispitati konvergenciju reda čiji je opšti član an = n+1 . Naći područje konvergencije reda ∑ n ( n+1 ) i ispitati konvergenciju na n=1 krajevima intervala. . ∞ x n+1 2. n ( n−1) n−1 ( ) 3.