You are on page 1of 16

Књига графичких стандарда

Компанија “Air Serbia”
Компанија “Air serbia” је национални сунце, као и циклус живота и смрти. Овакав
авиотранспорт Републике Србије. Брендирање симбол искористили смо као основу за нови лого
исте се базира на више миленијумској историји националне авио компаније.
Српског народа. Историја Срба је доста Оно што повезује стару еру и наше пра
контраверзна и током година много пута родитеље са новом ером и 9.- 10. веком , па и
мењана. Најновија генетичка истраживања нама данас јесу крила. Наиме Бог Перун се често
рађена на Харварду показују да су Срби један од осликава и описује као божанство са шлемом и
најстаријих народа. У регуларној историји се крилима на њему. Већ у 11. веку Немањићи за свој
каже да су Словени насељавањем на балкан у 6. грб узимају црвеног двоглавог орла. До данас грб
веку са собом донели и своју митологију и Србије је остао двоглави орао који је своју боју
веровања. Археолошка истраживања као и променио у белу. Нема поузданих чињеница да
генитика показују нешто сасвим другације, а то ли је и пре Немањића орао као такав коришћен.
је да су Срби староседеоци Балканског Али се зна да овакав симбол преставља баланс
полуострва. Дакле Српски пантеон Богова између световне власти и божанске власти овде
датира много много пре 6. века. Неки од ових на земљи. Овакав облик крила указује на две
Богова су: Перун, Велес, Световид, Стрибог, ствари. Орао у понирању заузима овакав став
Мокош итд. Сваки од ових Божанстава је имао и крилима. Токође подигнута крила код многих
свој симбол. Није много тога сачувано током птица означавају надмоћ и доминацију.
винчанско писмо
историје али од онога што знамо јесу неки
симболи и орнаменти. Коловрат смо повезали са црвеним крилима и
тако ставили у везу више миленијумску историји
Један од најкоришћенијих симбола и у исто и наслеђе једног народа.
време најконтраверзнији јесте КОЛОВРАТ.
Овакви и слични симболи се могу наћи у винчи Боје које смо користили престављају боје
који датирају око 8000 година пне. Наравно да је националне заставе као и самих симбола.
тада симбол био много једноставнији и састојао
се из кукастог крста који су касније нацисти
преузели као свој симбол. Временом се и овај
симбол усложњавао и добијао своји
комплекснију форму. Коначну верзију коловрата
многи данас користе као симбол за све Словене.
Он преставља бесконачни круг борбе Бога
дрвени идоли
Перуна и Бога Велеса. Он такође представља
размера логоа и тест умањења

комплетне размере логоа су дате на слици
лево. Тест умањења је рађен са величинама :
45мм, 30мм, 15мм. Тест показује да нема
значајног губљења квалитета. Минимална
114pt
могућа величина логоа је 4мм. испод тога
7pt 100pt 7pt
долази до значајног губљења на квалитету и
распознавању.
18pt

15mm
270pt

4mm

30mm
98pt
18pt

45mm
размера логотипа и тест
умањења
Комплетне размере логотипа су дате на
слици лево. Тест умањења је рађен са
величинама : 45мм, 30мм, 15мм. Тест
показује да нема значајног губљења
квалитета. Минимална могућавеличина
логотипа је 15мм. Испод тога долази до
380pt значајног губљења на квалитету и
распознавању.
Тип фонта 1: Bulgaria Moderna V3

Air
erbia
108pt

Тип фонта 2: Trajan Pro 3
135pt

3pt

3pt

Air
erbia
Air
erbia
Air
erbia
дозвољене варијације логоа

Ову се две могуће варијације логоа.
Свака промена боја, нијанси, распореда
елемента као и промена размере нису
дозвољени.

Air
erbia
примарне боје
C: 15% R:200
M: 100% G:32
Y: 84% B:53 Примарне боје које се употребљавају на
K: 4% логоу јесу нацоналне боје републике
србије, односно боје заставе републике
србије.
C: 100% R:14
M: 86% G:38
Y: 43% B:71
K: 45%

C: 0% R:255
M: 0% G:255
Y: 0% B:255
K: 0%
секундарне боје

секундарне боје се употребљавају у случ
ају кад колор мод није могућ. Такви
случајеви су: Печат, апликације које не
подржавају боје, црно бела штампа.

C: 16% R:211
M: 12% G:211
Y: 13% B:211
K: 0%

C: 45% R:147
M: 37% G:147
Y: 37% B:147
K: 2%

Air
erbia erbia
Air
erbia
Air

erbia
Air
примена логоа на фасциклу,
меморандум, визит карту и
коверат
Материјал коришћен за израду
меморандума је класичан папир формата
А4. Коверат је израђен од папира нешто
веће грамаже. Док су фасцикла и визит
карта израђени од квалитетног картона у
комбинацији са пластифицирањем. Као
што се види на примеру лого, логотип
текст као и орнаменти израђени су
техником пресовања и пластифицирања.
Материјал је украшен старо Српским,
традицијоналним орнаментима.
Боје на самом материјалу остају верне
бојама заставе уз доминацију плаве боје
која симболички представља боју неба.

Старо Српски традиционални орнаменти
примена логоа
фасцикла, меморандум, визит карта, коверат
примена логоа
мајица
примена логоа
униформе
примена логоа
значка
примена логоа
возило
брошура
експериментални билборд
Позивница