You are on page 1of 1

IES RAMON TURRÓ I DARDER

Exercicis Matrius i Determinants 2n BAT Departament de Matemàtiques

Matrius
⎛3 5⎞ ⎛ 4 − 6⎞ ⎛ 2 − 5⎞ ⎛ − 6 5⎞ ⎛ 2 5 ⎞
A = ⎜⎜ ⎟⎟ , B = ⎜⎜ ⎟⎟ , C = ⎜⎜ ⎟⎟ , D = ⎜⎜ ⎟⎟ , E = ⎜⎜ ⎟⎟ ,
⎝ 1 2 ⎠ ⎝ − 6 9 ⎠ ⎝ − 1 3 ⎠ ⎝ − 5 4 ⎠ ⎝ − 4 − 10 ⎠
⎛1⎞ ⎛2 0 ⎞
⎛ 4 − 5⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 3 −1 2⎞ ⎜ ⎟
F = ⎜⎜ ⎟⎟ , G = (2 1 − 5) , H = ⎜ 0 ⎟ , I = ⎜⎜ ⎟⎟ , J = ⎜ − 1 − 2 ⎟ ,
⎝ 5 − 6⎠ ⎜ 2⎟ ⎝ 4 2 5⎠ ⎜4 3 ⎟⎠
⎝ ⎠ ⎝
⎛ 1 −2 3 ⎞ ⎛1 0 2 1⎞
⎛ 1 −2 3 ⎞ ⎛ 1 −1 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 −1 0 ⎟ ⎜0 −1 3 2⎟
K = ⎜− 3 0 3 ⎟ , L = ⎜ 0 −1 3⎟ , M = ⎜ ⎟ , N =⎜
⎜ 1 −2 4 −6 4 −1 3 5⎟
⎝ 0 − 1⎟⎠ ⎜− 2 2 1⎟
⎝ ⎠ ⎜
⎜ 1

⎝ 1 − 3⎠ ⎝1 −1 0 2 ⎟⎠

1. Calculeu :
a) A + 2C b) A·B c) G·H d ) J ·I

2. Trobeu el rang de les següents matrius esglaonant-les prèviament:
a) B b) J c) L d) M

3. Trobeu la matriu inversa de les següents matrius pel mètode de Gauss-Jordan:
a) C b) K c) N

4. Trobeu la matriu inversa de les següents matrius pel mètode del pivot:
a) A b) L
5. Trobeu el determinant de les matrius següents :
a) B b) J c) L d) M

6. Trobeu el determinant de les següents matrius fent prèviament zeros a files i/o
columnes:
a) L b) N
7. Torneu a calcular el rang de les matrius de l’exercici 2 però ara per
determinants.
8. Torneu a calcular la matriu inversa de les matrius de l’exercici 3 però ara per
determinants.