You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
SEMESTER 4
______________________________________________________________________
MPUP 3092
PENDIDIKAN ISLAM

__________________________________________________________________
TUGASAN PROJEK INDIVIDU

NAMA PELAJAR
MUHAMMAD AZRI BIN MOHD JAMIL

ANGKA GILIRAN
2015232340070

NO KAD PENGENALAN
960207146065

KUMPULAN / UNIT
PENDIDIKAN JASMANI SEM 4

NAMA PENSYARAH
MAHAMAD BIN ABDULLAH

TARIKH SERAHAN
10 MAC 2017