RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Tarikh :
Masa :
Kelas :
Bilangan Murid : ____ Orang
Modul 1 : Olahraga Asas – Kemahiran Asas Balingan
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
Standard Kandungan : 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran balingan asas dengan lakuan yang
betul.
Standard Pembelajaran : 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power position.
: 2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan lontaran dengan jarak
lontaran semasa melontar peluru.
: 5.1.3 Mengenalpasti peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
(a) Psikomotor
1. 70% murid dapat melontar peluru pada sasaran gelung rotan dengan
menggunakan peluru yang sebenar.
(a) Kognitif
1. Murid dapat mengenal pasti perkaitan antara kelajuan lontaran dan
dengan jarak lontaran semasa melontar peluru.
(b) Afektif
1. Murid mengamalkan peraturan keselamatan semasa melakukan
aktiviti.
2. Murid patuh kepada arahan guru.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat/melakukan aktiviti melontar peluru.
Bahan Bantu Belajar : kon, gelung rotan, pundi kacang, bola petanque, bola bulat, peluru, tepung.
Strategi Utama : Berpusatkan Murid dan Berpusatkan Akiviti.
Penerapan Nilai : Menepati masa, bekerjasama, disiplin, berhati-hati, yakin dan semangat
bersaing

 Kumpulan yang pertama sampai dikira sebagai pemenang.  Otot dapat  Kemudian murid bekerjasama diregangkan diminta untuk sebelum berlari dan pusing melakukan di kon hujung aktiviti sebalah satu lagi  Murid dapat dan patah balik melatih ke garisan koordinasi permulaan. tubuh badan  Murid seterusnya  Menarik minat akan sambung dan melakukan murid perkara yang sama sehingga ahli kumpulan mereka habis. kon. bola teknik memegang bulat. ( ± 10minit) peluru. kepada 4 peluru dengan kumpulan  2 kumpulan lakuan yang betul Kaedah & perempuan kepada murid.  Guru akan  Dihadapan setiap menerangka barisan akan diletakkan gelung .Pengenala Aktivti 1 :  4 buah kon akan Alatan: n Memanaskan disusun Wisel. Patuh arahan. 2. Alatan/Kaedah Langkah Fokus & Teknik/ Nilai Tajuk / Masa Organisasi Pembelajaran Murni/EMK/ Catatan 1. Teknik: dan 2 Penerangan kumpulan dan Soal Jawab lelaki  Menerangkan Nilai Murni: pelajaran sifat ingin tahu yang akan diajar Aktiviti :  Murid dalam kumpulan kecil ‘Lontar Ke akan membuat Sasaran’ barisan. Ansur Pengenalan Alatan: Maju Isi Pelajaran Wisel. bola  Guru menerangkan  Murid petanque. Kaedah & ( ± 5 minit) “Duniaku  Murid akan diminta Teknik: Berputar.” untuk berpusing Penerangan sebanyak 7 kali  Meningkatkan pada kon Nilai Murni : kadar nadi permulaan. kon Memanaska badan dihadapan setiap n badan kumpulan murid. gelung dibahagikan dan melontar rotan.

................................................................................................................................................................................................Komen Pensyarah/Guru Pembimbing ... ................................................................................................................................................................................................................ ... ........................................................................... ............................................................................................ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................