SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA IBAN

Bahasa Iban telah digunapakai menjadi Bahasa perantaraan dalam aktiviti ekonomi,
politik dan social sebelum diimplementasikan menjadi salah satu subjek matapelajaran di
sekolah rendah dan sekolah menengah. Perkembangan Bahasa Iban dalam aspek penulisan
telah merentasi 3 zaman iaitu zaman pemerintahan Rajah Brooke (1841 – 1941), Zaman
Koloni (1948 – 1963) dan zaman selepas kemerdekaan (1963 sehingga sekarang). Pada hari
ini, Bahasa Iban digunakan dalam pelbagai bidang seperti bidang pelajaran, pemerintahan,
sosioekonomi dan pekara-pekara seharian. Selain daripada penutur jati Bahasa Iban iaitu
kaum Iban itu sendiri, kaum-kaum lain yang terdapat di Bumi Kenyalang juga mahir bertutur
dalam Bahasa Iban lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman yang majoriti penduduknya adalah
kaum Iban. Selain daripada digunakan sebagai wahana dalam perbualan seharian, Bahasa
Iban juga digunapakai dalam penulisan untuk menghasilkan bahan bacaan seperti buku,
majalah, surat khabar dan lain-lain.

ZAMAN PEMERINTAHAN BROOKE

Sebelum kedatangan keluarga Rajah Brooke ke negeri Sarawak iaitu semasa
Sarawak masih lagi dalam pemerintahan Sultan Brunei, Bahasa Iban sememangnya telah
menjadi satu bahasa yang sering digunakan oleh Raja Merum Brunei ketika pemerintahan
masa itu. Semasa Rajah Brooke memerintah negeri Sarawak, kaum Iban cukup dikenali
sebagai ‘Sea Dayak’ kerana kaum Iban ketika itu banyak berada di pesisiran sungai dan laut.
Bahasa Iban ketika itu menjadi lingua franca sereta diguna pakai secara rasmi dan tidak rasmi
oleh penduduk di negeri Sarawak dan Kalimantan Barat. Bahasa Iban menjadi Bahasa
komunikasi untuk menyampaikan maklumat dan infomasi dari kerajaan, menjadi bahsa rasmi
serta dijadikan Bahasa ilmu untuk menyampaikan pengetahuan atau mengajar murid-murid
di sekolah.

Bahasa Iban pertama kalinya digunakan untuk mengajar di SK St. Paul, Banting
(1853), kemudian di SK St. Francis Xavier, Kanowit (1884), SK St. Luke, Simanggang (1893),
SK St. Augustine, Betong (1920), SK St. Margaret, Betong (1922), SK St. Peter, Saratok
(1925), SK St. Paul, Roban (1925) dan SK St. Christopher, Debak (1925). Semasa mubaligh
Kristian tiba di Sarawak untuk menyebarkan agama Kristian, Bahasa Iban digunakan untuk
mengkhabarkan Berita Baik atau Injil kepada kaum Iban Bahasa Iban digunakan sebagai
Bahasa Penterjemahan dalam Kitab Injil supaya lebih mudah difahami dan diterima poleh
masyarakat Iban. Semasa zaman ini, kebanyakkan bahan penulisan dalam Bahasa Iban
ditulis oleh orang Inggeris yang menjajah negeri Sarawak untuk memudahkan kerja seharian
mereka kerana pada ketika itu kaum Iban masih lagi belum berpendidikan dan
kebanyakkannya masih lagi belum celik huruf. Buku yang ditulis pada zaman ini hanyalah

ELE.ipgkr17 1

Buku-buku ini ditulis kerana pada masa itu orang Inggeris sedang belajar Bahasa Iban supaya mereka fasih berbahasa Iban sereta memahami pertuturan masyarakat Iban.ipgkr17 2 . Pada masa itu. kaum Iban rata-ratanya sudah mempunyai pendidikan. Bahasa Iban turut digunakan dalam menguruskan hal-hal mahkamah.S. Selain daripada digunakan dalam system pendidikan dan pentadbiran. Dalam tahun 1968-1969. Howell dalam tahun 1900. Bahasa Iban mengalami kerunduman kerana pihak Jepun tidak mengizinkan rakyat yang dijajah mereka untuk menggunakan atau belajar Bahasa mereka sendiri kerana pihak Jepun sangat menitikberatkan penguasaan Bahasa Jepun sendiri ketika pemerintahan. Semasa zaman ini. Contoh buku yang dicetak dan diterbitkan pada masa itu seperti Dictionary Iban-English yang ditulis D. Bahasa Iban dijadikan matapelajaran elektif di Maktab Perguruan Batu Lintang. Semasa Jepun menyerah kalah pada tahun 1945.J. Tambahan pula. negeri Sarawak tidak mempunyai pentadbir sehingga nengeri menjadi huru-hara. digunakan untuk mengarang buku-buku yang dikeluarkan oleh Borneo Literature Bureau (BLB) yang dibina pada tahun 1958 serta penulisan yang lain seperti Surat Pemberita yang dikeluarkan oleh Pejabat Pentadbiran ketika itu. zaman koloni British ini merupakan zaman dimana banyak buku mulai ditulis dan diterbitkan. pemerintah koloni sememangnya menggalakkan kaum Iban untuk menulis serta menghasilkan karya mereka dalam Bahasa Iban selain daripada menggunakan Bahasa Inggeris yang ketika itu juga sedang berkembang di negeri Sarawak. melalui kegiatan menulis ini bahasa Iban dapat dimajukan serta ELE. Namun begitu. Perkembangan Bahasa Iban semakin galak kerana kegunaannya yang meluas dalam pentadbiran. Bailey dan W. Sarawak ditadpir oleh Koloni British. Semasa zaman ini. ia hanya ditawarkan sebagai matapelajaran elektif shaja dan tidak ramai yang memilih untuk belajar Bahasa Iban semasa zaman tersebut. Hal ini kerana.dijadikan rujukan untuk orang Inggeris yang menjadi pentadbir negeri Sarawak. ZAMAN KOLONI BRITISH Kedatangan tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sehingga 1945 telah menghapuskan kuasa pemerintahan keluarga Rajah Brooke. Bahasa Iban sememangnya sudah berkembang kerana digunakan di Maktab Perguruan untuk melatih guru-guru. Bahasa Iban semakin berkembang kegunaannya. Dalam kegiatan sastera. Dalam tahum 1948. dan “Tangga Serega” yang ditulis pada tahun 1936. Pada masa itu. selepas tiga tahun Jepun menyerah kalah. Kegunaan Bahasa Iban semakin ketara kepentingan nya apabila Bahasa Iban dimasukkan dalam Sistem Pendidikan serta menjadi salah satu daripada Asian Language dalam peperiksaan Sarawak Junior Certificate of Education. Kuching.

mendiang Edward Kechencai.kaum Iban dapat dikenali oleh orang lain selain daripada mampu besaing dengan kaum lain untuk memperolehi kemajuan dalam hidup. Sidi Munan dan banyak lagi yang telah menubuhkan satun organisasi yang dikenali sebagai Society of Advancement of The Iban Language (SAIL) dalam tahun 1964. Semasa zaman Koloni ini juga. Singapura dan Tanah Melayu bersatu menubuhkan Malaysia. banyak kaum Iban yang berpendidikan dan mempunyai visi untuk mengangkat Bahasa iBan ke peringkat yang lebih tinggi lagi telah bersatu untuk melaksanakan satu alpukah yang efektif supaya Bahasa Iban terus kekal di persada pendidikan serta berdiri sama tinggi dengan Bahasa Bahasa lain yang terlebih dahulu mengecapi kemajuan modenisasi. buku ditulis untuk dijadikan rujukan kerana Bhasa Inggeris dan Bahasa Iban menajdi dua Bahasa yang memainkan peranan penting dalam system pendidikan selain daripada digunakan untuk bertutur baik dalam kegiatan rasmi mahupun kegiatan yang tidak rasmi. Anntara contoh buku yang diterbitkan seperti English-Iban Phrase Book yang ditulis oleh Leo Barry dalam tahun 1955. dalam ELE. Pada masa itu. Salah satu tujuan penubuhan BLB adalah untuk menjadi salah satu institusi yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan cerita-cerita kaum-kaum di Borneo dan karya sasstera etnik-etnik di Kepulauan Borneo. mendiang Boniface Jarraw. ZAMAN SELEPAS MERDEKA Sarawak bebas dari cengkaman Koloni British dan mula mentadbir sendiri iaitu pada tanggal 22 Julai 1963 dimana pada tahun itu juga Sarawak. Bahasa Iban semakin berkembang dari hanya digunakan sebagai Bahasa komunikasi kepada matapelajaran yang diajar di sekolah serta digunapakai dalam kegiatan sosioekonomi dan menjadi wahana dalam penyampaian di stesen radio. Borneo Literature Bureau (BLB) telah dibina dan diwujudkan untuk membantu menerbitkan karya-karya Bahasa Iban sekaligus membantu kegiatan menulis dalam kalangan masyarakat Dayak yang ada di tanah Sarawak pada ketika itu. Penulis kaum Iban dan beberapa orang penulis Inggeris yang lain menggunakan peluang ini untuk menulis dan menerbitkan karya mereka. medndiang Edward Enggu. Rentetan daripada itu. Kuching. Selepas merdeka. Bahasa Iban turut dijadikan salah satu kertas peperiksaan yang diduduki dalam peperiksaan SJC/LCE/PMR. Bahasa Iban juga digunakan dalam bidang pentadbiran NGO dan swasta untuk mengembangkan sayap mereka. Selepas Sarawak merdeka. BLB dibina pada 15 September 1958 yang bertempat di Jalan Batu Lintang. Rentetan daripada itu.ipgkr17 3 . Bahasa Iban semakin dikenali oleh penduduk di negeri Sarawak. Sabah. Antara orang-orang yang memberikan impak yang besar kepada perkembangan Bahasa Iban adalah mendiang Datuk Michael Buma.

Dalam tahun 1987. Sehingga hari ini terdapat 284 orang siswazah di IPG Kampus Rajang dan IPG Kampus Sarawak yang sedang mengambil Bahasa Iban sebagai kursus utama Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian dan 24 orang guru Bahasa Iban yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Perguruan dalam Bahasa Iban keluaran IPG Kampus Rajang telah ditempatkan di sekolah-sekolah seluruh Sarawak pada Januari 2017. ELE. Walaubagaimanapun. Bahasa Iban turut dikembangkan ke Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Bahasa Iban melangkah lagi setapak apabila Bahasa Iban mula diangkat ke Institut pengajian tinggi iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSi) dan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) sebagai subjek minor serta Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian di Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang. Miri. Namun begitu. Pada tahun 2008. penubuhan Tun Jugah Foundations yang menjaga adat resam masyarakat Iban dan Associations Of Education Development Of Iban Language (AEDIL) yang menitikberatkan perkembangan Bahasa Iban dalam system pendidikan pada hari ini secara tidak langsung membantu perkembangan Bahasa Iban disamping pentadbiran negeri Sarawak yang tidak putus-putus memberi ruang dan peluang untuk Bahasa Iban membiak giat dan berkembang pesat. para guru yang terdiri daripada kaum Iban telah bersetuju untuk menubuhkan satu lagi organisasi yang dikenali sebagai Iban Language Teachers’ Association (ILTA) yang bergiat aktif dalam memajukan Bahasa Iban.ipgkr17 4 . Pada tahun 2014.tahun 1966. Sarawak pada tahun 2011. terdapat satu lagi organisasi yang dikenali sebagai the Society For The Promotion Of The Iban Language dtumbuhkan agar dapat mengembangkan lagi Bahasa Iban. Bahasa Iban mula diuji dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan diikuti pada tahun 2009 Bahasa Iban mula diuji dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR). usaha organisasi-organisasi hanya setengah jalan kerana terdapat hal yang tidak dapat dielakkan sehingga menyebabkan organisasi-organisasi ini tidak lagi wujud sehingga ke hari ini.