Συσκευή αναπαραγωγής

πολυμέσων WD TV HD

Πίνακας περιεχομένων
1 Σημαντικές οδηγίες για το χρήστη . . . . . . . . . . . . . . 1
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Εγγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD . . . . . . . . . . . . . . 4
Δήλωση του προϊόντος WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Παρελκόμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Επισκόπηση προϊόντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Χαρακτηριστικά και λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Συνδέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ενδείξεις LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Τηλεχειριστήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Πρώτα βήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Περιεχόμενα συσκευασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Απαιτήσεις εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Διαδικασία εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 Χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής
πολυμέσων WD TV HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Χρήση του τηλεχειριστήριου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Χρήση του μενού της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων
WD TV HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Εντοπισμός του περιεχομένου στη μονάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ΠΊ ΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΝΩΝ – i

6 Παρακολούθηση βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Αναπαραγωγή βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7 Αναπαραγωγή μουσικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Αναπαραγωγή μουσικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής μουσικής . . . . . . . . . . . . . . . 45
Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8 Προβολή φωτογραφιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Εμφάνιση φωτογραφιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής . . . . . . . . . . . . . . 49
Επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Προβολή διαφανειών φωτογραφιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

9 Ρυθμίσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά . . . . . . . 57
Πλήκτρα περιήγησης στις ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Διαχείριση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Audio/Video (Ήχος/Βίντεο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Music (Μουσική) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Video (Βίντεο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Photo (Φωτογραφίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
System (Σύστημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Βιβλιοθήκη πολυμέσων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

10 Συντήρηση συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Αντιμετώπιση προβλημάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Συχνές ερωτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ΠΊ ΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΝΩΝ – ii

92 Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Παράρτημα. . . . . . . . . . . . . . 99 ΠΊ ΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΝΩΝ – iii . . . . . . . 92 Υποστηριζόμενες μορφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Πληροφορίες για την εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . .

• Μην τοποθετείτε πολλά φορτία στις πρίζες τοίχου. όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα. εάν χυθεί υγρό ή εάν εισέλθουν αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής. Για επιπρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας. • Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. • Μη φράσσετε τις οπές αερισμού. Οι μηχανισμοί προστασίας που έχουν ενσωματωθεί στη συσκευή αυτή θα σας προστατεύσουν. Το πολωμένο βύσμα διαθέτει δύο λεπίδες. Η φαρδιά λεπίδα ή το τρίτο δόντι παρέχονται για την ασφάλειά σας.com. συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας παλαιού τύπου. • Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. • Μην αναιρείτε το σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος τύπου γείωσης.wdc. • Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία εκτός του θερμοκρασιακού εύρους 5°C–35°C (41°F–95°F). ειδικά στα βύσματα. τη χρήση και τη λειτουργία. στις πρίζες εξυπηρέτησης και στο σημείο εξόδου τους από τη συσκευή. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Σημαντικές οδηγίες για το χρήστη 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα την προσωπική ασφάλεια. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Αφαιρείτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. • Για κάθε εργασία επισκευής. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. ανατρέξτε στη διεύθυνση www. • Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην το πατάτε ούτε να μαγκώνει. εφόσον τηρήσετε τις ακόλουθες διαδικασίες για την εγκατάσταση. • Αποφύγετε την πτώση ή το τράνταγμα της συσκευής. ανοίγματα εκροής θερμότητας. όπως καλοριφέρ. φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. • Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να τα πατήσετε ή να μαγκώσουν σε αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω τους ή δίπλα σε αυτά. • Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. • Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. εάν δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή εάν πέσει κάτω. • Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. • Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε όσα αναφέρονται στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και στο Εγχειρίδιο χρήστη. • Μη μετακινείτε τη συσκευή ενόσω είναι σε λειτουργία. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή υποστεί ζημιά καθ' οποιονδήποτε τρόπο. η μία εκ των οποίων έχει μεγαλύτερο φάρδος από την άλλη. • Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό ύφασμα. αποταθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το βύσμα τύπου γείωσης διαθέτει δύο λεπίδες και ένα τρίτο δόντι γείωσης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ – 1 .

• Registration (Δήλωση) . μια πρόταση ή ένα answer ID. μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support. • Knowledge Base (Γνωσιακή βάση) . • Warranty & RMA Services (Υπηρεσίες εγγύησης και RMA) .com και επιλέξτε κάποιο από τα εξής θέματα: • Downloads (Αρχεία προς λήψη) . παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του παρόντος προϊόντος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε. • Installation (Εγκατάσταση) . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.wdc. την αντικατάσταση προϊόντος (RMA).wdc. μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν της WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www. παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD στον καταλληλότερο αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω. την κατάσταση RMA καθώς και πληροφορίες για την επαναφορά δεδομένων.Κάντε λήψη προγραμμάτων οδήγησης. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της WD.com/register. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ – 2 .com.Δηλώστε το προϊόν WD που διαθέτετε για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές. Για να μας επιτρέπετε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες. Το προϊόν που διαθέτετε περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η εγγύηση. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης. Η υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν για ολόκληρο το διάστημα της εγγύησης και η εκτεταμένη γνωσιακή μας βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη όλο το 24 ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα.Αποκτήστε πληροφορίες για την εγγύηση.Πραγματοποιήστε αναζητήσεις με βάση μια λέξη-κλειδί.wdc.Λάβετε ηλεκτρονική βοήθεια εγκατάστασης για το προϊόν ή το λογισμικό της WD. εφαρμογών λογισμικού και ενημερώσεων για το προϊόν WD που διαθέτετε. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη Επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση support.

Βέλγιο. Σουηδία. Βόρεια Ασιατικές χώρες Αμερική του Ειρηνικού ωκεανού Αγγλικά 800.4932) Κίνα 800 820 6682/+65 62430496 Ισπανικά 800. Γερμανία.4WDC Αυστραλία 1 800 42 9861 (800. Ισπανία.832. Ελβετία. Ιρλανδία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ – 3 .275.ASK. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της WD Όταν επικοινωνείτε με τη WD για υποστήριξη.4778 Χονγκ Κονγκ +800 6008 6008 Ινδία 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Υποστήριξη) 011 26384700 (Πιλοτική γραμμή) Ευρώπη 00800 ASK4 WDEU Ινδονησία +803 852 9439 (αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση)* (00800 27549338) Ιαπωνία 00 531 650442 Κορέα 02 719-3240 Ευρώπη +31 880062100 Μαλαισία +800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496 Μέση +31 880062100 Φιλιππίνες 1 800 1441 0159 Ανατολή Αφρική +31 880062100 Σιγκαπούρη +800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496 Ταϊβάν +800 6008 6008/+65 62430496 * Ο αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία. Νορβηγία. Ηνωμένο Βασίλειο. Ιταλία. Ολλανδία. θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τον αριθμό σειράς του προϊόντος WD και τις εκδόσεις του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματός σας. Γαλλία. Δανία.

Π. πρέπει να σημειώσετε την ημερομηνία αγοράς. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής... γράψτε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του νέου σας προϊόντος WD. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν κατά τη λήψη τεχνικής υποστήριξης.Α. Επίσης. Δηλώστε το προϊόν WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση register.com για να δείτε επιπλέον παρελκόμενα που υπάρχουν διαθέσιμα για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD.Α. Οι χρήστες εκτός των Η. Παρελκόμενα Εάν είστε κάτοικος των Η.wdc.wdc.Π. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της WD. μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση support. μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση shopwd. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ – 4 .com. Αριθμός σειράς: Αριθμός μοντέλου: Ημερομηνία αγοράς: Σημειώσεις για το σύστημα και το λογισμικό: Δήλωση του προϊόντος WD Το προϊόν WD περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η εγγύηση. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εγγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD Στον πίνακα που ακολουθεί.com.

Υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο High-Definition έως και 1080p μέσω σύνδεσης HDMI ή βίντεο τυπικής ευκρίνειας για τηλεοράσεις με χαμηλότερες δυνατότητες. άλμπουμ. καλλιτέχνης και ημερομηνία. Στις προηγμένες επιλογές περιήγησης περιλαμβάνονται τα εξής: • Λειτουργίες μικρογραφιών. αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ – 5 .com. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επισκόπηση προϊόντος 2 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV™ HD. προεπισκόπησης βίντεο και εξώφυλλων ταινιών. γρήγορη επαναφορά. λειτουργία Pan (Πανοραμική προβολή) και περιστροφή Προβολή ταινιών: • Γρήγορη προώθηση. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD είναι μία συσκευή High- Definition (HD) USB 2. εξαιρετικά μικρών διαστάσεων. Προβολή φωτογραφιών: • Δημιουργήστε προσαρμοσμένες προβολές διαφανειών με ποικιλία εφέ μετάβασης και μουσικής στο παρασκήνιο • Ζουμ. η οποία συνδέεται σε ένα σύστημα ψυχαγωγίας μέσω ποικιλίας διεπαφών ήχου/εικόνας και υποστηρίζει την αναπαραγωγή των κυριότερων μορφών αρχείων ήχου. εξώφυλλων άλμπουμ. βίντεο και φωτογραφιών.westerndigital. γρήγορη επαναφορά.0. παράβλεψη 10 λεπτών. ζουμ και λειτουργία Pan • Προβολή υποτίτλων • Υποστήριξη κομματιών με πολυκάναλο ήχο Αναπαραγωγή μουσικής: • Γρήγορη προώθηση. όπως είδος. Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σάς επιτρέπει να περιηγηθείτε γρήγορα στη βιβλιοθήκη των πολυμέσων σας και να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων. λίστας και προεπισκόπησης – Περιηγηθείτε στο περιεχόμενο με βάση το όνομα αρχείου ή με μικρογραφίες φωτογραφιών. • Αναζήτηση – Αναζήτηση ανά είδος. ανεξάρτητα από τη θέση του σε φακέλους ή μονάδες δίσκων. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο θύρες USB για τη σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB. • Automatic Media Library (Αυτόματη βιβλιοθήκη πολυμέσων) – Σας επιτρέπει να προβάλετε όλα τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε με βάση τον τύπο του πολυμέσου σε ένα μενού. τίτλο. όνομα αρχείου και μέρος του ονόματος αρχείου. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση της καινούριας σας συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Μπορείτε να φιλτράρετε την εμφάνιση ανά κατηγορίες. καλλιτέχνη. Υποστηρίζεται ψηφιακός ήχος υψηλής πιστότητας μέσω οπτικής διεπαφής (Toslink). Για τις τελευταίες πληροφορίες και νέα σχετικά με τα προϊόντα της WD επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www. παύση.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
• Διαχείριση αρχείων - Για την αντιγραφή ή τη διαγραφή αρχείων από το
περιβάλλον χρήστη.
• Υποστήριξη πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (Picture Transfer Protocol -
PTP) για αναπαραγωγή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα
• Αυτόματη εκτέλεση περιεχομένου από μονάδα USB - Για ψηφιακή σήμανση
• Περιήγηση όπως σε ένα DVD
• Εξώφυλλο προϊόντος/φακέλου
• Αναπαραγωγή βίντεο πλήρως HD έως και 1080p και περιήγηση
• Άνεση με τη δυνατότητα Dock-and-play (Σύνδεση και άμεση λειτουργία)
• Υποστήριξη για δημοφιλείς μορφές πολυμέσων
• Υποστήριξη μεταδεδομένων
• Υποστήριξη μικρογραφιών
• Συνοπτική προβολή μουσικής/φωτογραφιών/βίντεο
• Θύρες HDMI 1.3 και σύνθετου βίντεο
• Θύρα ήχου Toslink (οπτική)
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων συσκευών USB: FAT32, NTFS, HFS+

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ – 6

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες
3
Χαρακτηριστικά
Διεπαφή ήχου/βίντεο
• Διεπαφή HDMI 1.3 για ψηφιακό ήχο και βίντεο High Definition
• Διεπαφή σύνθετου βίντεο (RCA, κίτρινο/λευκό/κόκκινο) για αναλογική σύνδεση AV
• Ήχος Toslink (οπτική διεπαφή) για ψηφιακό ήχο υψηλής πιστότητας
• Η λειτουργία Autosource (Αυτόματος εντοπισμός πηγής) δίνει στη συσκευή
αναπαραγωγής πολυμέσων HD τη δυνατότητα να εντοπίζει και να μεταβαίνει
σε μια νέα σύνδεση διεπαφής. Για παράδειγμα, η συσκευή αναπαραγωγής
πολυμέσων HD θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία HD όταν συνδεθεί μέσω
καλωδίου HDMI
• Η ανάλυση εξόδου βίντεο περιλαμβάνει τις τιμές 480i (χρησιμοποιώντας τη
διεπαφή σύνθετου βίντεο) ή 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i και 1080p
(διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείται η διεπαφή HDMI)
• Έξοδος στερεοφωνικού ή πολυκάναλου ψηφιακού περιφερειακού ήχου
Αναπαραγωγή περιεχομένου μορφής Multiformat
Το Multiformat είναι ένας τύπος αρχείου που ομαδοποιεί άλλα αρχεία στο ίδιο
ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά μπορεί να κωδικοποιηθεί σε διάφορες ψηφιακές
μορφές. Για παράδειγμα, ένα αρχείο βίντεο μπορεί στην πραγματικότητα να
περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες όπως βίντεο, ήχο και φωτογραφίες,
ομαδοποιημένες μαζί. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD έχει τη
δυνατότητα να αναπαραγάγει πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων πολλών
μορφών. Για μια λεπτομερή λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές, ανατρέξτε στην
ενότητα “Υποστηριζόμενες μορφές” στη σελίδα 92.)

Κωδικο- Κλάση Κωδικο- Κλάση Φωτο- Υπότιτλοι* Λίστα
αποκω- δεδομέ- αποκω-δικο- δεδομένων γρα- αναπα-
δικο- νων ποιητής βίντεο βίντεο φίες ραγωγής
ποιητής ήχου
ήχου
MP3 AIFF MPEG 1 AVI GIF SRT PLS
MP2 MPEG 2 VOB/ISO BMP SUB WPL
WAV/ MKA MPEG 4 (ASP, WMV9 JPEG SMI M3U
PCM/ AVC HD/H.264)
LPCM
Dolby OGG VC-1 DVR-MS TIF/ SSA
Digital** TIFF***
FLAC Xvid MKV PNG ASS
WMA MOV
AAC MOV
DTS**** DAT (VCD/
SVCD)
VORBIS TP, TS,
M2T/M2TS

*Για τη μετατροπή αρχείων υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί σε διαφορετική μορφή, ανοίξτε το αρχείο
στην εφαρμογή Notepad (Σημειωματάριο) και επιλέξτε Save As (Αποθήκευση ως) με τις ακόλουθες
παραμέτρους: File Type (Τύπος αρχείου) — All Files (Όλα τα αρχεία) και Encoding (Κωδικοποίηση) — UTF-8.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ – 7

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

**Μόνο για δικάναλο ήχο. Το σήμα ήχου δύο ή περισσότερων καναλιών αποστέλλεται μέσω ψηφιακής διόδου
σε δέκτη. Κατασκευή υπό άδεια από την Dolby Laboratories. Η ονομασία “Dolby” και το σύμβολο των δύο
D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
***Μόνο ενός στρώματος.
****Κατασκευή βάσει άδειας σύμφωνα με τα αμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αρ.: 5.451.942,
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλα αμερικανικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Η ονομασία DTS είναι σήμα κατατεθέν και τα λογότυπα και το σύμβολο DTS είναι
εμπορικά σήματα της DTS, Inc.

Υποστήριξη Plug-n-Play USB 2.0*
• Συσκευή αποθήκευσης USB με σύνδεσμο USB
• Φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων με σύνδεσμο USB
• Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές/βιντεοκάμερες με σύνδεσμο USB
*Για μια λίστα με δοκιμασμένες συμβατές συσκευές USB, ανατρέξτε στο άρθρο Article #2581 στη γνωσιακή
μας βάση στη διεύθυνση support.wdc.com.

Υποστήριξη USB μονάδων αποθήκευσης συστημάτων αρχείων
• NTFS
• FAT/FAT32
• HFS+
Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε μονάδες δίσκων που έχουν προδιαμορφωθεί για
Journaling, όπως οι μονάδες δίσκων My Book® Studio και My Passport™ Studio™.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του Journaling, ανατρέξτε στο
άρθρο Article #2615 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση support.wdc.com.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ – 8

3 Υποδοχή Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας. τροφοδοσίας 4 Θύρα USB 2 Ίδια λειτουργία με τη θύρα USB 1 5 Θύρα HDMI Συνδέεται στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας (το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά) 6 Θύρα ήχου Toslink Συνδέεται στο δέκτη AV (το καλώδιο Toslink πωλείται (οπτική) ξεχωριστά) 7 Υποδοχές σύνθετου Συνδέεται στις υποδοχές αναλογικού βίντεο και ήχου της σήματος τηλεόρασής σας Σημείωση: Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD δεν υποστηρίζει διανομείς (hub) USB. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Συνδέσεις 6 1 2 3 4 5 7 Είδος Στοιχείο Περιγραφή 1 Διακόπτης Πιέστε επί ένα δευτερόλεπτο για επαναφορά. φορητών συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών με συνδέσμους USB. για εναλλαγή μεταξύ NTSC και PAL.) 2 Θύρα USB 1 Υποστηρίζει τη σύνδεση αφαιρούμενων συσκευών αποθήκευσης. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ – 9 . (Χρησιμοποιήστε μια γραφίδα με λεπτή μύτη ή το ανοιγμένο άκρο ενός συνδετήρα. Πιέστε και επαναφοράς κρατήστε πατημένο επί 10 δευτερόλεπτα.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις LED 1 2 3 Είδος Στοιχείο Περιγραφή 1 Ένδειξη LED • Αναμμένη — Συνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοσίας η συσκευή είναι σε λειτουργία. • Σβηστή — Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD είναι σε λειτουργία αναμονής ή έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ – 10 . • Αναβοσβήνει — Συνέβη αποτυχία διαγνωστικής εξέτασης του συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα “Βιβλιοθήκη πολυμέσων” στη σελίδα 80 για περισσότερες πληροφορίες. • Σβηστή — Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αντιμετώπιση προβλημάτων” στη σελίδα 85. 2 Δέκτης • Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. 3 Ένδειξη LED • Αναμμένη — Γίνεται πρόσβαση σε μια συσκευή USB και κατάστασης η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD είναι σε κατάσταση λειτουργίας αδράνειας. Κατευθύνετε τη υπερύθρων μύτη του τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη υπερύθρων και βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσά τους. • Αναβοσβήνει — Γίνεται σάρωση για αρχεία πολυμέσων από τη μονάδα αποθήκευσης USB.

EJECT (Εξαγωγή . STOP (Διακοπή) 7. REW (γρήγορη επαναφορά) 9. FF (γρήγορη προώθηση) 14. Πομπός υπερύθρων 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ – 11 . SEARCH (Αναζήτηση) 11. PREV (προηγούμενο κομμάτι/μία σελίδα επάνω) 10. HOME (Αρχική οθόνη) 3. POWER (Τροφοδοσία) 4. OPTION (Επιλογή) 12. PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) 13. ENTER (ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη γραμμή πληροφοριών) 6. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Τηλεχειριστήριο 1.ασφαλής αφαίρεση της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης) Σημείωση: Για επιπρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του τηλεχειριστήριου” στη σελίδα 24. Πλήκτρα περιήγησης 5. NEXT (επόμενο κομμάτι/ μία σελίδα κάτω) 15. BACK (Πίσω) 8.

2. πολυμέσων WD TV HD νιες βάσεις Μετασχηματιστής AC Οδηγός γρήγορης Δίσκος CD με την τεκμηρίωση εγκατάστασης και το λογισμικό Απαιτήσεις εγκατάστασης • Τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση HD με HDMI ή είσοδο σύνθετου ήχου/βίντεο. Μεταφέρετε περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στα USB μέσα αποθήκευσης. ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 12 .0 • Απαίτηση για την υποστήριξη του Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων)* —1% της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης Προαιρετικά: Τηλεόραση. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πρώτα βήματα 4 Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδια σύνθετου σήματος AV Τηλεχειριστήριο και Συσκευή αναπαραγωγής δύο μπαταρίες AAA Λαστιχέ. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαδικασία εγκατάστασης Η διαδικασία εγκατάστασης της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD περιγράφεται παρακάτω: 1. • Συσκευή αποθήκευσης USB με σύνδεσμο USB 2. μέσω της επιθυμητής επιλογής διεπαφής. 3. 4. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων. 5. στερεοφωνικό ή δέκτη AV με οπτική ψηφιακή διεπαφή (Toslink) ή υποδοχή εισόδου στερεοφωνικού ήχου (μόνο αναπαραγωγή ήχου) *Μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) εάν δεν είναι απαραίτητο. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD στην τηλεόραση ή το σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

Βήμα 1 - Φόρτωση περιεχομένου στη μονάδα USB
Μεταφέρετε τα αγαπημένα σας αρχεία από τον υπολογιστή σας σε μια εξωτερική
μονάδα USB, όπως το My Passport™ ή το My Book® (οι εξωτερικές μονάδες
δίσκου USB και η βάση δεν περιλαμβάνονται).

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 13

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

Βήμα 2 - Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
1. Συνδέστε το κλιπ ρεύματος στο βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
Ο μετασχηματιστής ρεύματος AC θα διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα στην οποία
βρίσκεστε. Σε ορισμένες χώρες δεν απαιτείται κλιπ για το βύσμα του ρεύματος.
Οι μονάδες που πωλούνται σε αυτές τις χώρες θα διαθέτουν σταθερό βύσμα
ρεύματος. Ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα.

Τοποθέτηση Αφαίρεση Τοποθέτηση Αφαίρεση

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σύνδεσμο DC της συσκευής
αναπαραγωγής πολυμέσων HD και στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο σε
μια πρίζα ρεύματος AC. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 14

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Εγχειρίδιο χρήστη

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η τηλεόρασή σας εντοπίσει τη
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Εάν δεν εντοπιστεί η συσκευή
αναπαραγωγής πολυμέσων HD, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την
προέλευση εισόδου στην τηλεόρασή σας σε HDMI ή σύνθετο σήμα, ανάλογα
με τη σύνδεση που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
υλικό τεκμηρίωσης χρήστη της τηλεόρασής σας.
Μόλις εντοπιστεί η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD, εμφανίζεται
η εισαγωγική οθόνη υποδεικνύοντας την εκκίνηση του συστήματος και στη
συνέχεια, ανοίγει η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού της
συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD” στη σελίδα 26.
Βήμα 3 - Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD
Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι συνδέσεις μέσω καλωδίου που
υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Στην τυπική
σύνδεση, χρησιμοποιούνται τα καλώδια σύνθετου σήματος AV που περιλαμβάνονται.
Σημείωση: Τα καλώδια HDMI και Toslink (οπτικό) πωλούνται ξεχωριστά.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 15

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επιλογή του καλύτερου τρόπου σύνδεσης Η ποιότητα της εικόνας που παράγεται από την τηλεόρασή σας εξαρτάται από την ποιότητα της τηλεόρασής σας και τη σύνδεσή της με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Σύνδεση Ποιότητα Σύνδεσμοι HDMI Καλύτερη Εξειδικευμένος σύνδεσμος High-Definition Σύνθετο σήμα Καλή • Κίτρινο = βίντεο • Κόκκινο = ήχος δεξιά • Λευκό = ήχος αριστερά Home Theater Σύνθετο σήμα (Τυπική ανάλυση) (Υψηλή ανάλυση .High Definition) ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 16 .High Definition) HDMI (Υψηλή ανάλυση .High Definition) Ψηφιακός ήχος (Υψηλή ανάλυση .

Συνδέστε τον κίτρινο (βίντεο). ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 17 . τον κόκκινο (ήχος δεξιά) και τον λευκό (ήχος αριστερά) σύνδεσμο στις αντίστοιχες υποδοχές στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. κίτρινο σε κίτρινο. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος της τηλεόρασής σας. 3. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Σύνδεση με σύνθετο σήμα AV (Τυπική ανάλυση) Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση σύνθετου σήματος: 1. κόκκινο σε κόκκινο και λευκό σε λευκό. 2.

πολυκάναλο ήχο και έλεγχο των συνιστωσών σε ένα μόνο ψηφιακό καλώδιο. για πολυκάναλο ήχο υψηλότερης ποιότητας: 3. 2. Αυτή η διεπαφή παρέχει ποιοτική ανάλυση βίντεο έως και 1080p. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας ή του οπτικοακουστικού συστήματος (εάν υπάρχει διαθέσιμο). ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 18 . 4. Συνδέστε ένα (οπτικό) καλώδιο Toslink στον (οπτικό ψηφιακό) σύνδεσμο S/PDIF της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Σημείωση: Τα καλώδια HDMI και Toslink πωλούνται ξεχωριστά. Εναλλακτικά. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Βίντεο και ήχος HDMI (High Definition) Το πρότυπο HDMI συνδυάζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI: 1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στο σύνδεσμο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. 5. Συνδέστε το άλλο άκρο στην οπτική ψηφιακή θύρα του δέκτη σας ή του συστήματος Home Theater.

Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα DVI της τηλεόρασής σας. Συνδέστε έναν προσαρμογέα καλωδίου HDMI σε DVI στο σύνδεσμο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. 3. 1. 2. 4. Σημείωση: Απαιτείται ένα καλώδιο DVI-σε-HDMI και ένα καλώδιο Toslink. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Βίντεο DVI και ψηφιακός ήχος Toslink (οπτική διεπαφή) (High Definition) Το πρότυπο DVI παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης. Ο συνδυασμός αυτών των διεπαφών παρέχει ποιοτική ανάλυση βίντεο έως και 1080p καθώς και εξαιρετικό ήχο. Συνδέστε το άλλο άκρο του (οπτικού) καλωδίου Toslink στην οπτική ψηφιακή θύρα του δέκτη A/V. 5. Συνδέστε ένα (οπτικό) καλώδιο Toslink στην οπτική ψηφιακή θύρα της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Τα καλώδια αυτά πωλούνται ξεχωριστά. Η ψηφιακή διεπαφή Toslink (οπτική) παρέχει μόνο πολυκάναλο ήχο και απαιτείται για σύνδεση DVI. Φορητή μονάδα δίσκου My Passport (πωλείται ξεχωριστά) ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 19 . αλλά χωρίς σήμα ήχου. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας.

Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου HDMI In του δέκτη A/V. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στη θύρα εξόδου HDMI Out του δέκτη A/V. 4. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας. 2. Εξωτερική μονάδα δίσκου My Book (πωλείται ξεχωριστά) Σημείωση: Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Home Theater (High Definition) Για να συνδέσετε ένα σύστημα Home Theater: 1. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας (εάν υπάρχει διαθέσιμη). 5. ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 20 . 3. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στο σύνδεσμο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

com. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σάρωση. Όταν εντοπιστεί η συσκευή USB. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Βήμα 4 . Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε μονάδες δίσκων που έχουν προδιαμορφωθεί για HFS+Journaling. ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 21 . Μπορείτε και πάλι να περιηγηθείτε στους φακέλους. μεταβείτε στην ενότητα “Μετατροπή περιεχομένου σε εύχρηστη μορφή” στη σελίδα 81. Φορητή μονάδα Εξωτερική μονάδα δίσκου My Passport και δίσκου My Book βάση (πωλούνται (πωλείται ξεχωριστά) ξεχωριστά) 2. ανάλογα με τη χωρητικότητα αποθήκευσης της συσκευής USB και τον αριθμό των διαθέσιμων αρχείων πολυμέσων. Συνδέστε τη συσκευή USB σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD δεν εντοπίσει συσκευές αποθήκευσης. αλλά οι φάκελοι θα είναι κενοί.wdc. οι οποίες υποστηρίζουν την αναπαραγωγή από εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB της WD.* * Για μια λίστα με τις εξωτερικές μονάδες δίσκου της WD που υποστηρίζονται. στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “No storage present” (Δεν υπάρχουν συσκευές αποθήκευσης). όπως οι μονάδες δίσκων My Book Studio και My Passport. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των HFS+Journaling.wdc. Για να συνδέσετε τη συσκευή USB: 1. (Η σάρωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. ανατρέξτε στο άρθρο Article #2581 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση support.) Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.Σύνδεση συσκευής USB Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD διαθέτει δύο θύρες USB. Οι δυνατότητες HFS+Journaling πρέπει να απενεργοποιηθούν προτού συνδέσετε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. ανατρέξτε στο άρθρο Article #2615 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση support.com. ανάβει η ένδειξη LED κατάστασης και στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το νέο εικονίδιο καταλόγου USB . Περιμένετε λίγα λεπτά έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σαρώσει τη συσκευή USB για αρχεία πολυμέσων.

Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Αφαίρεση συσκευής USB Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων. πιέστε το κουμπί ENTER (Εισαγωγή). Ξεκλείδωμα μονάδας WD που προστατεύεται με κωδικό Εάν συνδέσατε στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μια μονάδα WD που προστατεύεται με κωδικό. προτού αφαιρέσετε μια συσκευή USB. ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 22 . Επισημάνετε την επιλογή OK στην ερώτηση για την εξαγωγή και στη συνέχεια. 3. Πιέστε το πλήκτρο EJECT (Εξαγωγή) στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε τη συσκευή USB που θέλετε να αφαιρέσετε. πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε τα περιεχόμενά της. Επιλέξτε OK. συνιστάται ιδιαίτερα να πιέζετε πρώτα το πλήκτρο EJECT (Εξαγωγή) στο τηλεχειριστήριο. Πριν από την εμφάνιση του μενού της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). 2. Για να ξεκλειδώσετε μια μονάδα WD που προστατεύεται με κωδικό: 1. Για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB: 1. και στη συνέχεια. 4.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό. Εάν καταχωρίσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης επί πέντε συνεχόμενες φορές. Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε OK. επανασυνδέστε την και πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). επιλέξτε OK. ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ – 23 . Εμφανίζεται το μενού της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Εάν καταχωριστεί λανθασμένος κωδικός πρόσβασης. Αποσυνδέστε τη μονάδα USB. πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης. και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) και στη συνέχεια. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη μονάδα USB. Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να κλείσει το μήνυμα σφάλματος. Στη συνέχεια. 3. η μονάδα USB τίθεται σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 2. εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

16Χ. OPTION Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. ENTER • Εμφανίζει τους καταλόγους πολυμέσων και τις οθόνες ρυθμίσεων. 8Χ. Δεν εκτελείται αναζήτηση σε υποφακέλους. πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω. (προηγούμενο • Πιέστε δύο φορές για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο κομμάτι) αρχείο ήχου/βίντεο/εικόνας. BACK (Πίσω) Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής 5 4 πολυμέσων WD TV HD Χρήση του τηλεχειριστήριου Το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD σάς επιτρέπει να περιηγηθείτε στην αρχική οθόνη. REW (γρήγορη Γίνεται σάρωση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής επαναφορά) ήχου/βίντεο. • Πιέστε για να ανεβείτε κατά μία σελίδα • Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας REW (γρήγορη επαναφορά) βίντεο. να ενεργοποιήσετε επιλογές για την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος. SEARCH Εντοπίζει ένα αρχείο πολυμέσων στον τρέχοντα φάκελο. Η λειτουργία (Αναζήτηση) αυτή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση (τρέχων φάκελος) Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). (Εισαγωγή) • Ενεργοποιεί (ON) ή απενεργοποιεί (OFF) τη γραμμή πληροφοριών. 4Χ. Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα υπερύθρων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2Χ. • Ξεκινά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου πολυμέσων. (Τροφοδοσία) Πλήκτρα Περιηγηθείτε στις επιλογές της αρχικής οθόνης. στις οθόνες των μενού. • Ενεργοποιεί την τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση σε μια οθόνη με επιλογές Settings (Ρυθμίσεις). Πλήκτρο Λειτουργία HOME Αρχική οθόνη που εμφανίζει τις επιλογές για Μουσική/Φωτογραφίες/ (Αρχική οθόνη) Βίντεο/Ρύθμιση. POWER Λειτουργία αναμονής. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 24 . PREV • Πιέστε μία φορά για να μετακινηθείτε απευθείας στην αρχή του (Προηγούμενο) αρχείου ήχου/βίντεο. STOP (Διακοπή) Διακόπτει την αναπαραγωγή. να αναζητήσετε αρχεία πολυμέσων. εμφανίζει τη γραμμή εργαλείων (Επιλογή) για επιπρόσθετες επιλογές αναπαραγωγής. Ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύει σήματα υπερύθρων από το τηλεχειριστήριο. περιήγησης στις βιβλιοθήκες των πολυμέσων και στις γραμμές εργαλείων.

16Χ. βίντεο ή εικόνας. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πλήκτρο Λειτουργία PAUSE/PLAY Εναλλαγή μεταξύ παύσης και αναπαραγωγής. 4Χ. πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός. προώθηση) NEXT (Επόμενο) • Μεταβαίνει απευθείας στο επόμενο αρχείο ήχου. (επόμενο κομμάτι) • Πιέστε για να κατεβείτε κατά μία σελίδα • Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας FF (γρήγορη επαναφορά) βίντεο. EJECT (Εξαγωγή) Μεταβαίνει σε ασφαλή τρόπο λειτουργίας προκειμένου να αφαιρέσετε με ασφάλεια μια συσκευή USB. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 25 . (Παύση/ Αναπαραγωγή) FF Γίνεται σάρωση προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο. (γρήγορη Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2Χ. 8Χ.

ανατρέξτε στην ενότητα “Ρυθμίσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά” στη σελίδα 57. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Χρήση του μενού της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Το μενού της αρχικής οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD εμφανίζεται όταν πιέζετε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη) στο τηλεχειριστήριο. Τα περιεχόμενα των πολυμέσων εμφανίζονται ως αρχεία/φάκελοι αρχείων σε έναν κατάλογο της μονάδας USB ή ως λίστα πολυμέσων που καταρτίζεται με βάση τις πληροφορίες των μεταδεδομένων. • Το εικονίδιο για τις Ρυθμίσεις σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD και να ορίσετε προτιμήσεις για την αναπαραγωγή των πολυμέσων. τα βίντεο και τις φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν φακέλους για τους διάφορους τύπους πολυμέσων. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 26 . Επιλογές αρχικής οθόνης Οι τέσσερις κύριες επιλογές (εικονίδια) της αρχικής οθόνης είναι: • Video (Βίντεο) • Music (Μουσική) • Photo (Φωτογραφίες) • Settings (Ρυθμίσεις) • Τα εικονίδια για τη μουσική . Για παράδειγμα. Τα εικονίδια αυτής της οθόνης σάς δίνουν τη δυνατότητα να περιηγηθείτε γρήγορα στη βιβλιοθήκη των πολυμέσων σας και να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. τα αρχεία μουσικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το είδος τους ή το όνομα του καλλιτέχνη. Για περισσότερες πληροφορίες.

Εξαιρέσεις κατά την κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων Οι παρακάτω συνθήκες θα παρεμποδίσουν τη διαδικασία κατάρτισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων. ενεργοποιημένη): 1. Επιλέξτε Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων) και στη συνέχεια. τα αρχεία βίντεο κατηγοριοποιούνται με βάση τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας). • Η συσκευή USB χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων HFS Journaling. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Περιήγηση στην αρχική οθόνη Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να περιηγηθείτε στις οθόνες των μενού.χ. έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να αναζητάτε και να εντοπίζετε αρχεία πολυμέσων με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες μεταδεδομένων. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). • Δεν υπάρχει επαρκής χώρος σκληρού δίσκου στη συσκευή USB. Περιηγηθείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Settings (Ρυθμίσεις) | System (Σύστημα) . δηλ. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 27 . • Η συσκευή USB διαθέτει προστασία και είναι μόνο για ανάγνωση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων) (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι On. βίντεο ή μουσική) ή ρυθμίσεων Βέλος αριστερά/δεξιά Μετακίνηση εντός μιας κατηγορίας ENTER (Εισαγωγή) Έναρξη της επιλογής σας Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων Η κατάρτιση της βιβλιοθήκης πολυμέσων αναφέρεται στη διαδικασία σάρωσης και συγχώνευσης των περιεχομένων μιας μονάδας USB σε μία αναλυτική βάση δεδομένων. 2. Πλήκτρο Λειτουργία Βέλος επάνω/κάτω Επιλογή τύπου πολυμέσων (φωτογραφίες. (π.

Υποστηριζόμενες κατηγορίες γις τις κατηγορίες κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Άλμπουμ Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το όνομα του άλμπουμ. Φάκελοι Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων ήχου. Επιλέξτε OFF (Απενεργοποίηση) και στη συνέχεια. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 3. Τύπος Εικονίδιο Κατηγορία Περιγραφή πολυμέσων Όλα τα Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία ήχου. Ημερομηνία Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης. Πρόσφατα Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/ αρχεία ήχου που προσπελάστηκαν πρόσφατα. γωγής ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 28 . μικρογραφία εικόνας). μουσικής Καλλιτέχνης Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το όνομα του καλλιτέχνη. Από προεπιλογή. Είδος Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το είδος του. Μουσική αρχεία ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά. όλα τα διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων οργανώνονται στον αντίστοιχο κατάλογο τύπου πολυμέσων. Οι κατηγορίες περιεχομένου αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. Λίστα Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις λίστες αναπαρα. αναπαραγωγής μουσικής. τα περιεχόμενα των αρχείων πολυμέσων εμφανίζονται ως μικρογραφίες (εξώφυλλο άλμπουμ μουσικής/πόστερ ταινιών.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Τύπος Εικονίδιο Κατηγορία Περιγραφή πολυμέσων Βίντεο Όλα τα Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία βίντεο. βίντεο ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά. ανάλογα με το αν η λειτουργία κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Φάκελοι Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων βίντεο. Ημερομηνία Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης. Μη αυτόματη αναζήτηση Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση για ένα αρχείο πολυμέσων. Διαφορετικά. Η μέθοδος αυτή συνιστάται εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός αρχείων. Εντοπισμός του περιεχομένου στη μονάδα Υπάρχουν δύο τρόποι για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων. Φωτογραφίες εικόνες ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά. με περιήγηση σε συγκεκριμένη ενότητα πολυμέσων και με αναζήτηση στους διαθέσιμους φακέλους αρχείων. γωγής Όλες οι Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία εικόνας. Λίστα Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις λίστες αναπαρα. Πρόσφατα Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/ αρχεία βίντεο που αναπαράχθηκαν πρόσφατα. Φάκελοι Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων εικόνας. είναι καλύτερο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων και να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία αναζήτησης. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 29 . Πρόσφατα Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/ αρχεία εικόνας που προσπελάστηκαν πρόσφατα. αναπαραγωγής βίντεο. Ημερομηνία Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης. στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση.

JPG. Πιέστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε μεταξύ των φακέλων.JPG (το αρχείο εικόνας πρέπει να ονομαστεί “όνομα_φακέλου.JPEG (από EXIF ή WDTV γίνεται αυτόματη δημιουργία μικρογραφιών) Βίντεο . ενσωματωμένες ή δημιουργούμενες από το χρήστη (ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζουν μικρογραφίες).MP3 και WMA Φωτογραφίες . ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 30 .JPG. Επιλέξτε ένα αρχείο JPEG που θέλετε να εμφανίζεται ως μικρογραφία του αρχείου μουσικής ή βίντεο.JPG του φακέλου. Αποθηκεύστε το αρχείο στην ίδια θέση με το αρχείου που θα απεικονίζει. • Εάν δεν υπάρχει αρχείο όνομα_φακέλου.MP4 Για να δημιουργήσετε μια μικρογραφία για ένα αρχείο: 1.JPG” διαφορετικά η μικρογραφία δεν θα λειτουργεί). Φωτογραφίες: • Εμφανίζεται το αρχείο όνομα_φακέλου. εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία του φακέλου. Υποστηριζόμενες ενσωματωμένες μορφές με μικρογραφία: Μουσική . Λειτουργίες προβολής μικρογραφιών φακέλων (προεπιλογές) Μουσική: • Εμφανίζεται το αρχείο όνομα_φακέλου. • Εάν δεν βρεθεί αρχείο όνομα_φακέλου. εμφανίζεται το πρώτο αρχείο .JPG). Υποστήριξη μικρογραφιών για αρχεία πολυμέσων Η συσκευή αναπαραγωγής WD TV HD υποστηρίζει τις μικρογραφίες με δύο τρόπους. 2. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να μετακινείστε σε συγκεκριμένο φάκελο.JPG. • Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εξώφυλλο άλμπουμ. εμφανίζεται η εικόνα εξώφυλλου του πρώτου άλμπουμ (.MP3 με ενσωματωμένο .

JPG) Φωτογραφίες: • Εμφανίζονται οι μικρογραφίες. Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. μόνο αρχεία βίντεο. Για να εκτελέσετε αναζήτηση πολυμέσων: 1.MP3 με ενσωματωμένο .MP4 με ενσωματωμένο . • Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εξώφυλλο άλμπουμ. 2. Εάν θελετε να εκτελέσετε αναζήτηση για όλους τους τύπους πολυμέσων που αντιστοιχούν στις παραμέτρους αναζήτησης. • Εάν δεν βρεθεί αρχείο όνομα_φακέλου.JPG. το αρχείο video. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Βίντεο: • Εμφανίζεται το αρχείο όνομα_φακέλου.mkv θα συσχετιστεί με το αρχείο video. Εάν θελετε να αναζητήσετε συγκεκριμένο τύπο πολυμέσων. Λειτουργία αναζήτησης Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων) προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Search (Αναζήτηση).MP4 με ενσωματωμένο . το αρχείο song.JPG. εμφανίζεται το αρχείο εικόνας που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο ήχου που θα αναπαραχθεί. • Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εξώφυλλο. εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία που βρίσκεται στο φάκελο του αρχείου βίντεο που θα αναπαραχθεί. Βίντεο: • Εμφανίζεται το αρχείο .JPG). μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη).JPG).JPG. εμφανίζεται η πρώτη εικόνα εξώφυλλου (. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 31 . Λειτουργίες προβολής μικρογραφιών αρχείων (προεπιλογές) Μουσική: • Εμφανίζεται το εξώφυλλο άλμπουμ (αρχείο .JPG). για παράδειγμα. μεταβείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής αναζήτησης για το συγκεκριμένο τύπο πολυμέσων. • Εμφανίζεται το αρχείο εικόνας που είναι συσχετισμένο με το αρχείο βίντεο που θα αναπαραχθεί (για παράδειγμα. Ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων” στη σελίδα 27 για οδηγίες.wav θα συσχετιστεί με το αρχείο song. (για παράδειγμα.

„ Επιλέξτε ή και στη συνέχεια. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 3. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 32 . Επιλέξτε το πεδίο Starts with (Αρχίζει με) ή Contains (Περιέχει) και στη συνέχεια. η αναζήτηση με τους χαρακτήρες ‘un’ θα οδηγήσει σε αποτελέσματα αναζήτησης όπως τα παρακάτω: Land of the Rising Sun.mp3 „ Contains (Περιέχει) – Στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα αναφέρονται όλα τα αρχεία με ονόματα που περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε αυτό το πεδίο.mpeg shunt_1a. „ Επιλέξτε και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να καταχωριστεί ο χαρακτήρας στη γραμμή αναζήτησης.jpg Gloss. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να εισαγάγετε κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες. „ Starts with (Αρχίζει με) – Στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία με ονόματα που αρχίζουν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε αυτό το πεδίο. Στο πληκτρολόγιο της οθόνης: „ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και στη συνέχεια. η αναζήτηση με τους χαρακτήρες ‘glo’ θα οδηγήσει σε αποτελέσματα αναζήτησης όπως τα παρακάτω: Global party.jpg Unite.mp3 4.mpeg Glow of the Field. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο συμβόλων για την καταχώριση ειδικών χαρακτήρων. Για παράδειγμα. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Ορίστε τις παραμέτρους αναζήτησης. Για παράδειγμα.

θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να εμφανίσετε και πάλι το πληκτρολόγιο επί της οθόνης και καθορίστε εκ νέου τις παραμέτρους αναζήτησης. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων που να ταιριάζουν στις παραμέτρους αναζήτησης. 5. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). επιλέξτε Search (Αναζήτηση) στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου της οθόνης και στη συνέχεια. Αφού καθορίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη „ Εάν θέλετε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 33 . 6. επιλέξτε και στη συνέχεια.

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ WD TV HD – 34 . Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε το αρχείο πολυμέσων που αναζητάτε και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. θα εμφανίζονται όπως φαίνεται παρακάτω. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εάν βρεθούν αρχεία πολυμέσων που ταιριάζουν με τις παραμέτρους αναζήτησης που ορίσατε.

x.264) • M2TS • WMV9 (VC-1) Αναπαραγωγή βίντεο Για να γίνει αναπαραγωγή ενός βίντεο: 1. Recent (Πρόσφατα) ή Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)]. MPEG1/2/4) • TS/TP/M2T (MPEG1/2/4. Περιηγηθείτε στην κατηγορία βίντεο . • AVI (Xvid. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 35 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Παρακολούθηση βίντεο 6 Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια επιλογή φίλτρου [All Video (Όλα τα βίντεο). επιλέγοντας το εικονίδιο βίντεο και στη συνέχεια. AVC. Επισημάνετε την επιλογή “All Video” (Όλα τα βίντεο) και στη συνέχεια. AVC. AVC. πιέστε το κουμπί ENTER (Εισαγωγή). Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές αρχείων βίντεο. h. Date (Ημερομηνία). Folders (Φάκελοι).264. -Ή- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). VC-1) • MP4/MOV (MPEG4. 2. χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στις επιλογές που αναφέρονται.264. MPEG1/2/4) • MPG/MPEG • VOB/ISO • MKV (h.

• Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο. • Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μια λίστας αναπαραγωγής βίντεο. πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή). ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 36 . επισημάνετε το αρχείο και στη συνέχεια. Εάν δοκιμάσετε να ανοίξετε ένα αρχείο βίντεο που έχει αναπαραχθεί μερικώς σε προγενέστερο χρόνο. ανάλογα με τη ρύθμιση εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης. επισημάνετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής και στη συνέχεια. Επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε. 3. πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή). • Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή όλων των αρχείων βίντεο σε ένα φάκελο. ανατρέξτε στην ενότητα “Video (Βίντεο)” στη σελίδα 70). πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). σε μορφή λίστας ή σε προεπισκόπηση βίντεο. Επιλέξτε OK για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή ή Cancel (Άκυρο) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα αρχεία βίντεο και οι φάκελοι με βίντεο. Η οθόνη θα εμφανίζεται σε μορφή μικρογραφιών (προεπιλογή). θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αναπαραγάγετε το αρχείο από την αρχή ή εάν θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την τελευταία θέση. επισημάνετε ένα βίντεο σε αυτό το φάκελο και στη συνέχεια.

για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω. για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός. Πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη θέση NEXT (Επόμενο) • Γίνεται αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου βίντεο στο φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής βίντεο • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Forward (γρήγορη προώθηση). ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 37 . 16x 2. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). • Για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων βίντεο. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο: Πλήκτρο Λειτουργία STOP (Διακοπή) Σταματά την αναπαραγωγή του βίντεο PAUSE/PLAY Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής του βίντεο (Παύση/Αναπαραγωγή) 1. πιέστε πάλι το πλήκτρο BACK (Πίσω) ή το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Πιέστε το πλήκτρο FF (γρήγορη Γίνεται σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός του προώθηση) ή το πλήκτρο REV βίντεο που αναπαράγεται (επαναφορά) για να σαρώσετε το βίντεο (πιέστε επανειλημμένα για Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD να επιλέξετε την ταχύτητα υποστηρίζει τις ακόλουθες ταχύτητες σάρωσης: σάρωσης) 2x. • Για να γίνει απόκρυψη της γραμμής εργαλείων. PREV (Προηγούμενο) • Γίνεται αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου βίντεο στο φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής βίντεο • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Reverse (γρήγορη επαναφορά). • Επιλέξτε PREV (Προηγούμενο) για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο κεφάλαιο (εφόσον το αρχείο βίντεο υποστηρίζει κεφάλαια). 4x. 8x. Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο Η γραμμή εργαλείων βίντεο διαθέτει αρκετά εικονίδια εντολών για να προσαρμόσετε τον τρόπο που παρακολουθείτε τα βίντεό σας. • Επιλέξτε NEXT (Επόμενο) για να μετακινηθείτε απευθείας στο επόμενο κεφάλαιο (εφόσον το αρχείο βίντεο υποστηρίζει κεφάλαια).

Επισημάνετε το εικονίδιο πληροφοριών και στη συνέχεια. 2. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 38 . -Ή- Πιέστε το κουμπί OPTION (Επιλογή) ή το κουμπί BACK (Πίσω) για να γίνει απόκρυψη του πλαισίου πληροφοριών βίντεο. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). εφόσον έχει ενεργοποιηθεί. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες για το τρέχον βίντεο: Εμφανίζεται το εικονίδιο για την τρέχουσα λειτουργία επανάληψης. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το πλαίσιο πληροφοριών βίντεο. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή επιλογών. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. Γραμμή προόδου Χρόνος αναπαραγωγής Όνομα αρχείου βίντεο αναπαραγωγής βίντεο και συνολικός χρόνος Για να προβάλετε το πλαίσιο πληροφοριών βίντεο: 1. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εμφάνιση του πλαισίου πληροφοριών βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανιστεί το πλαίσιο πληροφοριών βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επισημάνετε το εικονίδιο και στη συνέχεια. Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). έως ότου εμφανιστεί το κανάλι ήχου που θέλετε. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Για να επιλέξετε το κανάλι ήχου: 1. 2. Ανοίγει η γραμμή επιλογών. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επιλογή καναλιού ήχου Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θα χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή βίντεο. -Ή- Επισημάνετε την επιλογή Off (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον το τρέχον βίντεο διαθέτει περισσότερα από ένα κομμάτια ήχου. Επιλογή υποτίτλων Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προβάλετε υποτίτλους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία των υποτίτλων βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το τρέχον βίντεο και ότι έχουν το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο βίντεο. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 39 . Τα αρχεία υποτίτλων (υποστηρίζονται συγκεκριμένοι τύποι) πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο πολυμέσων προς αναπαραγωγή (οι επεκτάσεις θα είναι διαφορετικές) και πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο βίντεο.

πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή επιλογών. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Για να προβάλετε υποτίτλους: 1. Επισημάνετε το εικονίδιο και στη συνέχεια. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων με τις επιλογές. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής: 1. για κυκλική εναλλαγή στις διαθέσιμες επιλογές ζουμ. -Ή- Επισημάνετε την επιλογή Subtitle Off (Απενεργοποίηση υποτίτλων) για να απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους. για κυκλική εναλλαγή στους διαθέσιμους υποτίτλους. Επισημάνετε το εικονίδιο για μεγέθυνση ή το εικονίδιο για σμίκρυνση και στη συνέχεια. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 40 . Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. -Ή- Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής. 2. Επιλογές ζουμ βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή).

πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) ή το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη θέση προβολής. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Επιλέξτε το εικονίδιο και στη συνέχεια. Για την πανοραμική προβολή βίντεο: 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 41 . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για πανοραμική προβολή. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επιλογές λειτουργίας πανοραμικής προβολής βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προβάλετε πανοραμικά βίντεο. 3. Ανοίγει η γραμμή επιλογών. 2. Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Εναλλακτικά.

Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο της λειτουργίας επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: „ Normal (Κανονικό) – Το αρχείο βίντεο θα επαναληφθεί μόνο μία φορά. Επισημάνετε το εικονίδιο επανάληψης και στη συνέχεια. εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη του προγράμματος περιήγησης. 2. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Χρήση λειτουργίας επανάληψης βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επαναλάβετε το βίντεο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΒΊΝΤΕΟ – 42 . επιλέξτε απλώς ένα αρχείο από την οθόνη προβολής και πιέστε το πλήκτρο Play (Αναπαραγωγή). „ Repeat One (Επανάληψη ενός) – Το τρέχον βίντεο αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω). Γνωρίζετε ότι. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης βίντεο: 1. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Εάν θέλετε να γίνει συνεχόμενη αναπαραγωγή μιας λίστας αρχείων VOB. „ Repeat All (Επανάληψη όλων) – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής βίντεο. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή επιλογών. Τα αρχεία VOB θα αναπαράγονται απρόσκοπτα.

επιλέγοντας το εικονίδιο μουσικής και στη συνέχεια. επισημάνετε τη γραμμή μουσικής . Folders (Φάκελοι). Artist (Καλλιτέχνης). χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στις επιλογές που αναφέρονται. • MP3 • WAV/PCM/LPCM • WMA • AAC • FLAC • MKA • AIF/AIFF • OGG • Dolby Digital • DTS Αναπαραγωγή μουσικής 1. Επισημάνετε την επιλογή “All Music” (Όλα τα αρχεία μουσικής) και στη συνέχεια. 2. Πιέστε το κουμπί HOME (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια. -Ή- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ – 43 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Αναπαραγωγή μουσικής 7 Με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD μπορείτε να αντιγράψετε τη βιβλιοθήκη με τη μουσική σας σε μια συσκευή USB για να ακούτε τη μουσική σας από το σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές αρχείων ήχου και κωδικοαποκωδικοποιητών (Codec) ήχου. Recent (Πρόσφατα) ή Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)]. Genre (Είδος). Album (Άλμπουμ). μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια επιλογή φίλτρου [All Music (Όλα τα αρχεία μουσικής). Εμφανίζεται η γραμμή μουσικής. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Date (Ημερομηνία).

εφόσον υπάρχει διαθέσιμο) είτε σε μορφή λίστας. επισημάνετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής και στη συνέχεια. • Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου. Επιλέξτε το αρχείο ήχου που θέλετε να αναπαραγάγετε. • Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου σε ένα φάκελο. Εμφανίζονται μόνο τα αρχεία ήχου που υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Η οθόνη αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή: Τρέχουσα λειτουργία επανάληψης (εάν έχει ενεργοποιηθεί) Γραμμή προόδου Εξώφυλλο άλμπουμ αναπαραγωγής ήχου (εάν υπάρχει διαθέσιμο) Χρόνος αναπαραγωγής και συνολικός χρόνος Όνομα άλμπουμ Επόμενο Καλλιτέχνης Όνομα τραγούδι Είδος αρχείου ήχου ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ – 44 . Η οθόνη θα εμφανίζεται είτε σε μορφή μικρογραφιών (εμφανίζοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ μουσικής. επισημάνετε ένα αρχείο ήχου σε αυτό το φάκελο και στη συνέχεια. • Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μια λίστας αναπαραγωγής μουσικής. 3. πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή). πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα αρχεία ήχου και οι φάκελοι με αρχεία ήχου. πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή). ανάλογα με τη ρύθμιση εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης. επισημάνετε το αρχείο και στη συνέχεια.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής μουσικής Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής: Πλήκτρο Λειτουργία STOP (Διακοπή) Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου 1. Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ήχου στο φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής μουσικής Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο PREV Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού (προηγούμενο κομμάτι). πιέστε το κουμπί OPTION (Επιλογή). Πιέστε μία φορά το πλήκτρο PREV Εκκίνηση της αναπαραγωγής από την αρχή (προηγούμενο κομμάτι). ήχου στο φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής μουσικής Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής Τα δύο εικονίδια εντολών στη γραμμή εργαλείων μουσικής σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε τις λειτουργίες επανάληψης και αναπαραγωγής μουσικής με τυχαία σειρά. • Για να γίνει απόκρυψη της γραμμής εργαλείων. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης μουσικής: 1. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ – 45 . 4Χ. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Πιέστε το πλήκτρο FF (γρήγορη Σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός του προώθηση) ή το πλήκτρο REW αρχείου ήχου που αναπαράγεται (επαναφορά) για να σαρώσετε το αρχείο ήχου (πιέστε επανειλημμένα για να Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD επιλέξετε την ταχύτητα σάρωσης). • Για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων μουσικής. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). πιέστε πάλι το πλήκτρο BACK (Πίσω) ή το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων μουσικής. 8Χ. υποστηρίζει τις ακόλουθες ταχύτητες σάρωσης: 2. Πιέστε το πλήκτρο NEXT (Επόμενο). Πιέστε το πλήκτρο PLAY 2Χ. 16Χ (Αναπαραγωγή) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη θέση.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές: „ Normal (Κανονικό) – Το κομμάτι ήχου θα αναπαραχθεί μόνο μία φορά. έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο αναπαραγωγής με τυχαία σειρά . Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής με τυχαία σειρά: 1. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ – 46 . Το εικονίδιο για την ενεργοποιημένη λειτουργία επανάληψης εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων μουσικής. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 2. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή. „ Repeat All (Επανάληψη όλων) – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής αρχείων ήχου. 2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). „ Repeat One (Επανάληψη ενός) – Το τρέχον κομμάτι ήχου αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω). Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω). Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής με τυχαία σειρά Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τα κομμάτια ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής αρχείων ήχου να αναπαράγονται με τυχαία σειρά. έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη του προγράμματος περιήγησης. Επισημάνετε το εικονίδιο και στη συνέχεια.

Σημείωση: Η μίνι συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία μονάδων αποθήκευσης USB. δεν υποστηρίζεται. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Αναπαραγωγή μουσικής από το iPod® Η Apple® χρησιμοποιεί ένα δικό της σχήμα ονοματοδοσίας και εξαιτίας αυτού του γεγονότος η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν μπορεί να εμφανίσει τα αρχικά ονόματα των φακέλων και των αρχείων που υπάρχουν στη συσκευή iPod. Το iPod Touch δεν αποτελεί μονάδα αποθήκευσης και ως εκ τούτου. η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ορίζει νέα ονόματα για τους φακέλους και τα αρχεία σας. Σημείωση: Η μίνι συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου επί πληρωμή. Μπορείτε να προβάλετε τις αρχικές πληροφορίες των αρχείων όταν αναπαράγετε ένα αρχείο και η οθόνη εμφανίζει τα μεταδεδομένα. συνδέστε απλώς το iPod στη θύρα USB και περιηγηθείτε σε αυτό μέσω του μενού του περιβάλλοντος χρήστη. Movielink®. Για να χρησιμοποιήσετε το iPod με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. από τις τοποθεσίες iTunes® Store. Οι αρχικές πληροφορίες των αρχείων διατηρούνται στη συσκευή iPod. αλλά μόνο για όσο χρησιμοποιείτε το iPod με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Amazon Unbox™ και Vongo®. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ – 47 . Έτσι. όπως ταινίες ή μουσική. Cinema Now.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Προβολή φωτογραφιών 8 Με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD μπορείτε να απολαύσετε το άλμπουμ με τις ψηφιακές σας φωτογραφίες στην άνεση του καθιστικού σας. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Είναι τέλειο για να μοιραστείτε διασκεδαστικές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά σας. Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια. 2. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές εικόνων: • GIF (Δεν υποστηρίζονται κινούμενα GIF) • BMP (μη συμπιεσμένο) • JPEG (κλίμακα του γκρι. επιλέγοντας το εικονίδιο φωτογραφιών και στη συνέχεια. YMCK ή KCMY) • PNG (Μόνο για κανάλι μη άλφα) Εμφάνιση φωτογραφιών 1. RGB. Επιλέξτε το εικονίδιο “All Photo” (Όλες οι φωτογραφίες) και στη συνέχεια. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 48 . χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στις επιλογές που αναφέρονται. μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο [All Pictures (Όλες οι εικόνες). YCbCy) (δεν υποστηρίζεται CMYK ή YCCK) • TIF/TIFF (RGB) (δεν υποστηρίζεται CMYK. Recent (Πρόσφατα)]. επιλέξτε τη γραμμή φωτογραφιών . Date (Ημερομηνία). Εμφανίζεται η γραμμή φωτογραφιών. -Ή- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). YMC. Folders (Φάκελοι).

πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια. Υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω μιας θύρας USB και να προβάλετε τα υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή διαφανειών φωτογραφιών” στη σελίδα 53 για οδηγίες. πιέστε το πλήκτρο NEXT (Επόμενο). μπορείτε να δείτε μια προβολή διαφανειών χρησιμοποιώντας όλα τα αρχεία εικόνων που υπάρχουν σε ένα φάκελο φωτογραφιών. Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω της θύρας USB. Επίσης. • Για να προβάλετε το επόμενο αρχείο εικόνας που βρίσκεται στο φάκελο φωτογραφιών. πιέστε το πλήκτρο PREV (Προηγούμενο). Για να προβάλετε εικόνες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή: 1. Επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε να προβάλετε. Εμφανίζονται μόνο τα αρχεία εικόνας που υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. • Για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας για προβολή. • Για να προβάλετε το προηγούμενο αρχείο εικόνας που βρίσκεται στο φάκελο φωτογραφιών. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 49 . 3. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Στην οθόνη θα εμφανιστούν μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων εικόνας και των φακέλων φωτογραφιών.

2. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων θεωρεί την κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ως συσκευή μόνο για ανάγνωση και εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε και στη συνέχεια. Περιηγηθείτε στη γραμμή Home (Αρχική οθόνη) | Photo (Φωτογραφίες) . Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να κλείσει το μήνυμα. 3. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θεωρείται συσκευή USB. 4. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 50 .

2. Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών.com και αναζητήστε την απάντηση answer ID #2581 (παρέχει μια λίστα με συμβατές συσκευές USB). πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή).wdc. 2. Σημείωση: Για μια λίστα με τις φωτογραφικές μηχανές που έχουν δοκιμαστεί με την παρούσα συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων εικόνας. Για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων εικόνας. Πανοραμική προβολή στην εικόνα Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την πανοραμική προβολή εικόνων οριζόντια ή κάθετα. Επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών Η γραμμή εργαλείων εικόνας διαθέτει αρκετά εικονίδια εντολών για να προσαρμόσετε τον τρόπο που προβάλετε τις εικόνες σας. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 51 . 1. Για να γίνει απόκρυψη της γραμμής εργαλείων. Για την πανοραμική προβολή εικόνων: 1. Προχωρήστε στο βήμα 3 της επόμενης ενότητας για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικόνας. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Στην οθόνη θα εμφανιστούν μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων εικόνας και των φακέλων φωτογραφιών. Επιλέξτε το εικονίδιο πανοραμικής λειτουργίας και στη συνέχεια. πιέστε πάλι το πλήκτρο BACK (Πίσω) ή το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). επισκεφτείτε τη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση support. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Εμφανίζονται μόνο τα αρχεία εικόνας που υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

-Ή- Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής. Για να περιστρέψετε την εικόνα: 1. έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή κλίμακα. 2. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν τον προσανατολισμό του πρωτότυπου αρχείου. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). έως ότου οριστεί η επιθυμητή περιστροφή. Περιστροφή της εικόνας Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 3. Επισημάνετε ένα από τα εικονίδια περιστροφής εικόνας ή για να επιλέξετε την κατεύθυνση περιστροφής εικόνας και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων εικόνας. Δεξιά. Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων εικόνας. Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής: 1. Επιλέξτε ζουμ με το εικονίδιο για μεγέθυνση ή το εικονίδιο για σμίκρυνση και στη συνέχεια. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 52 . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης του τηλεχειριστηρίου (Αριστερά. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). -Ή- Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω) για να επιστρέψετε στον προεπιλεγμένο προσανατολισμό προβολής. Επάνω. Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών. Χρήση ζουμ στις φωτογραφίες Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της εμφάνισης εικόνων. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). -Ή- Πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) ή το πλήκτρο BACK (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη θέση προβολής. Κάτω) για την πανοραμική προβολή της οθόνης. 2.

Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων εικόνας. Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση φωτογραφιών” στη σελίδα 48. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 53 . Προβολή διαφανειών φωτογραφιών Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προβολή διαφανειών χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα ενός φακέλου φωτογραφιών. Για να ξεκινήσετε μια προβολή διαφανειών: 1. 2. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα: • Όνομα αρχείου εικόνας • Ανάλυση εικόνας και μέγεθος αρχείου • Αριθμός ακολουθίας της εικόνας και συνολικός αριθμός αρχείων εικόνας στον τρέχοντα φάκελο φωτογραφιών Για να προβάλετε το πλαίσιο πληροφοριών εικόνας: 1.) 2. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εμφάνιση του πλαισίου πληροφοριών εικόνας Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται το πλαίσιο πληροφοριών εικόνας στο κάτω μέρος της οθόνης. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). πιέστε το πλήκτρο PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών. -Ή- Πιέστε το κουμπί OPTION (Επιλογή) ή το κουμπί BACK (Πίσω) για να γίνει απόκρυψη του πλαισίου πληροφοριών εικόνας. Εντοπίστε το φάκελο φωτογραφιών που περιέχει τα αρχεία εικόνας που θέλετε να εμφανίζονται στην προβολή διαφανειών. Επιλέξτε το εικονίδιο πληροφοριών εικόνας και στη συνέχεια. Επιλέξτε το φάκελο φωτογραφιών και στη συνέχεια.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Για να ακούτε μουσική στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια μιας προβολής διαφανειών: 1. Περιηγηθείτε στο φάκελο μουσικής που περιέχει τα αρχεία ήχου ή τη λίστα αναπαραγωγής ήχων που θέλετε να συνοδεύουν την προβολή διαφανειών. • Εάν επιλέξατε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα αρχείου. Πιέστε το κουμπί HOME (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια. ανάλυση Γραμμή προόδου Εικονίδια επανάληψης εικόνας και μέγεθος αρχείου προβολής διαφανειών ή/και αναπαραγωγής με για την τρέχουσα εικόνα τυχαία σειρά (εάν έχουν ενεργοποιηθεί) Αριθμός ακολουθίας της Επίσης. μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης ή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. 3.) 2. Επιλέξτε το αρχείο ήχου ή τη λίστα αναπαραγωγής και στη συνέχεια. πιέστε το κουμπί PLAY (Αναπαραγωγή). ξεκινήστε την προβολή διαφανειών (όπως περιγράφηκε παραπάνω). • Εάν επιλέξατε ένα αρχείο ήχου. ενδέχεται να θέλετε να αναπαράγεται συνεχώς ούτως ώστε να μην σταματά προτού ολοκληρωθεί η προβολή διαφανειών. εμφανίζεται (εφόσον χρησιμοποιείται) τρέχουσας εικόνας και το όνομα αρχείου της μουσικής υποβάθρου συνολικός αριθμός αρχείων εικόνας στο φάκελο ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 54 . (Ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή μουσικής” στη σελίδα 43. Εμφάνιση του πλαισίου πληροφοριών προβολής διαφανειών Μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο πληροφοριών προβολής διαφανειών στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής προβολής διαφανειών Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή προβολής διαφανειών: Πλήκτρο Λειτουργία STOP (Διακοπή) Διακοπή της προβολής διαφανειών PAUSE/PLAY (Παύση/ Παύση ή συνέχιση της προβολής διαφανειών Αναπαραγωγή) STOP (Διακοπή) Διακοπή της μουσικής στο υπόβαθρο NEXT (Επόμενο) Εμφάνιση του επόμενου αρχείου εικόνας στην προβολή διαφανειών PREV (Προηγούμενο) Αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου εικόνας στην προβολή διαφανειών Επιλογές προβολής διαφανειών Η γραμμή εργαλείων προβολής διαφανειών έχει τα ίδια εικονίδια εντολών με τη γραμμή εργαλείων εικόνας. Επιπλέον. διαθέτει εικονίδια για τις λειτουργίες επανάληψης και αναπαραγωγής προβολής διαφανειών με τυχαία σειρά. 2. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). -Ή- 3. Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων προβολής διαφανειών. ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 55 . Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων προβολής διαφανειών αποτελεί αντικείμενο συζήτησης της ενότητας “Ρυθμίσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά” στη σελίδα 57. εφέ μετάβασης και χρόνου ενδιάμεσου διαστήματος για την προβολή διαφανειών. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Πιέστε το κουμπί OPTION (Επιλογή) ή το κουμπί BACK (Πίσω) για να γίνει απόκρυψη του πλαισίου πληροφοριών προβολής διαφανειών. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται οι προεπιλεγμένες λειτουργίες επανάληψης/αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. Επιλέξτε το εικονίδιο πληροφοριών προβολής διαφανειών και στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια μιας προβολής διαφανειών. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Για να προβάλετε το πλαίσιο πληροφοριών προβολής διαφανειών: 1.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ – 56 . Υπάρχουν οι εξής επιλογές: „ Normal (Κανονικό) – Η προβολή διαφανειών αναπαράγεται μόνο μία φορά. Όταν εμφανιστεί η τελευταία εικόνα. „ Repeat (Επανάληψη ενός) – Η προβολή διαφανειών αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο Stop (Διακοπή) ή το πλήκτρο Back (Πίσω). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επανάληψη ή/και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά μιας προβολής διαφανειών Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε η προβολή διαφανειών να αναπαράγεται σε ακολουθία βρόχου. „ Repeat and Shuffle (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη) – Η προβολή διαφανειών αναπαράγεται συνεχώς με τυχαία σειρά. έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία επανάληψης που θέλετε. Κατά τη διάρκεια μιας προβολής διαφανειών. Επιλέξτε το εικονίδιο και στη συνέχεια. „ Shuffle (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) – Η προβολή διαφανειών αναπαράγεται με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο Stop (Διακοπή). πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή). 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης ανοίγει η γραμμή εργαλείων προβολής εικόνων. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης προβολής διαφανειών: 1. πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη του προγράμματος περιήγησης.

Για να επιλέξετε μια κατηγορία από το μενού Settings (Ρυθμίσεις): 1. Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια. Photo (Φωτογραφίες) και System (Σύστημα) . Υπάρχουν 6 κατηγορίες ρυθμίσεων. Music (Μουσική) . επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων . ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 57 . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης προς τα Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία ρυθμίσεων και στη συνέχεια. Video (Βίντεο) . 2. Audio/Video (Ήχος/βίντεο) . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Ρυθμίσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά 9 8 Το μενού Settings (Ρυθμίσεις) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD και να ορίσετε προτιμήσεις για την αναπαραγωγή των πολυμέσων. όπου περιλαμβάνονται οι κατηγορίες File Management (Διαχείριση αρχείων) . πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή).

BACK (Πίσω) Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη του μενού Διαχείριση αρχείων Η λειτουργία διαχείρισης αρχείων επιτρέπει την αντιγραφή ή τη διαγραφή αρχείων από τις συνδεδεμένες συσκευές USB. Εμφανίζεται μια Εφαρμόζει την επιλεγμένη ερώτηση επιβεβαίωσης. Εάν το σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε δεν υποστηρίζει την επιλεγμένη ρύθμιση. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Περιηγηθείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Settings (Ρυθμίσεις) . δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή και θα διατηρηθεί η αρχική ρύθμιση. 2. ρύθμιση μενού 2. Αντιγραφή αρχείων 1. Πλήκτρο Λειτουργία Επάνω/Κάτω • Επιλέγει ένα μενού • Επιλέγει μια ρύθμιση μενού σε μια οθόνη επιλογών ENTER (Εισαγωγή) Εμφανίζει την οθόνη επιλογών για το επιλεγμένο μενού 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε File Management (Διαχείριση αρχείων) και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πλήκτρα περιήγησης στις ρυθμίσεις Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να περιηγηθείτε εντός και μεταξύ των οθονών ρυθμίσεων. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 58 . η νέα ρύθμιση δεν θα εφαρμοστεί. Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Εάν δεν επιλέξετε OK εντός 15 δευτερολέπτων. Επιλέξτε OK και στη συνέχεια.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 3. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 59 . Αφού επιλέξετε ένα αρχείο. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) και στη συνέχεια. Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους για αντιγραφή. επιλέξτε Copy (Αντιγραφή) . 4. επιλέξτε διαδοχικά OPTION (Επιλογή) και Select All (Επιλογή όλων) . Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε.

Περιηγηθείτε στον προτιμώμενο φάκελο προορισμού και στη συνέχεια. πιέστε για να επιλέξετε το φάκελο. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 60 . Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να ξεκινήσει η αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων στο φάκελο προορισμού. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει την πορεία της αντιγραφής. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 5. 6.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε File Management (Διαχείριση αρχείων) και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Περιηγηθείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Settings (Ρυθμίσεις) . Μετακίνηση αρχείων 1. 3. εμφανίζεται το μήνυμα για την ολοκλήρωση. Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 61 . 2. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Μετά την επιτυχημένη αντιγραφή του αρχείου.

επιλέξτε Move (Μετακίνηση) . 5. έως ότου επιλεγεί ο προτιμώμενος φάκελος προορισμού. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 62 . 4. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους για μετακίνηση. πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) και στη συνέχεια. επιλέξτε διαδοχικά OPTION (Επιλογή) και Select All (Επιλογή όλων) .

Μετά την επιτυχή μετακίνηση των επιλεγμένων αρχείων στο φάκελο προορισμού. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει την πορεία της μετακίνησης. εμφανίζεται το εικονίδιο File Moved (Το αρχείο μετακινήθηκε) . ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 63 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να ξεκινήσει η μετακίνηση των επιλεγμένων αρχείων στο φάκελο προορισμού.

Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους για διαγραφή. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 64 . επιλέξτε διαδοχικά OPTION (Επιλογή) και Select All (Επιλογή όλων) . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Διαγραφή αρχείων 1. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. 2. Περιηγηθείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Settings (Ρυθμίσεις) . 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε File Management (Διαχείριση αρχείων) και στη συνέχεια.

πιέστε το πλήκτρο OPTION (Επιλογή) και στη συνέχεια. Πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του αρχείου. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει την πορεία της διαγραφής αρχείου. επιλέξτε Delete (Διαγραφή) . ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 65 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 4. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο. 5.

Audio/Video (Ήχος/Βίντεο) Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο. εμφανίζεται το εικονίδιο File Deleted (Το αρχείο διαγράφηκε) . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Μετά την επιτυχή διαγραφή των επιλεγμένων αρχείων. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 66 .

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματη). Η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή με τις περισσότερες τηλεοράσεις. τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και τόσο πιο διαυγής η εικόνα. μπορείτε να επιλέξετε τη μεγαλύτερη τιμή βάθους χρώματος των 12 bit εφόσον η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI 1. Όσο πιο υψηλός είναι ο αριθμός των bit. Σημείωση: Όσο πιο κάτω στη λίστα βρίσκεται η ρύθμιση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 8 bit. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 67 . εφόσον έχετε συμβατή τηλεόραση. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Display Resolution (Ανάλυση οθόνης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ανάλυση εμφάνισης βίντεο όταν χρησιμοποιείται διεπαφή HDMI. τόσο περισσότερες αποχρώσεις θα υπάρχουν διαθέσιμες για τη μεταξύ τους ανάμιξη σε μια οθόνη τηλεόρασης. Ωστόσο.3 ή μεγαλύτερο. Η τιμή των 12 bit παρέχει καλύτερη εμπειρία χρωμάτων σε σύγκριση με την τιμή των 8 bit. HDMI Deep Color Mode (Λειτουργία βαθιών χρωμάτων HDMI) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αυξήσετε τον αριθμό των bit βαθιών χρωμάτων HDMI που είναι διαθέσιμα για τη μετάδοση κάθε καναλιού.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 68 . Διαφορετικά. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: • Normal [Κανονικό] (4:3) • Widescreen [Ευρεία οθόνη] (16:9) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD είναι Widescreen (Ευρεία οθόνη).Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση Toslink (οπτική) για την έξοδο του περιφερειακού ήχου. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: • Stereo (Στερεοφωνικός) . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Aspect Ratio (Λόγος πλάτους-ύψους) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων βίντεο.Συνιστάται εάν χρησιμοποιείτε σύστημα ψυχαγωγίας με 2 ή 4 ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση ευρείας οθόνης. αυτή η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφωμένη προβολή βίντεο. • Digital (Ψηφιακός) . Audio Output (Έξοδος ήχου) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία εξόδου του ήχου.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη NTSC/PAL (σύνθετο βίντεο μόνο) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το σύστημα κωδικοποίησης χρώματος της τηλεόρασης. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 69 . Γροιλανδία. Audio track display (Εμφάνιση κομματιών ήχου) και Browser display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης). • PAL . Η ακολουθία μουσικής αναφέρεται στη λειτουργία αναπαραγωγής κατά την ακρόαση των αρχείων ήχου σας. Μέση Ανατολή.Ηνωμένες Πολιτείες. Νότια Κορέα και Ταϊβάν. Κίνα. Μεξικό. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή μουσικής” στη σελίδα 43 για μια περιγραφή αυτών των λειτουργιών αναπαραγωγής ήχου.Ευρώπη. Ιαπωνία. Φιλιππίνες. Καναδάς. Ινδία. Η ρύθμιση αυτή εξαρτάται από την περιοχή όπου βρίσκεστε. τμήματα της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Music (Μουσική) Οι επιλογές αυτής της κατηγορίας είναι Music sequence (Ακολουθία μουσικής). Υπάρχουν οι εξής επιλογές: • NTSC . Αυστραλία και Ινδονησία. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Normal (Κανονικό).

η οποία εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία μουσικής. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 70 . Subtitle default (Προεπιλεγμένη ρύθμιση υποτίτλων) και Browser display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης). Subtitle font size (Μέγεθος γραμματοσειράς υποτίτλων). Η ακολουθία βίντεο αναφέρεται στη λειτουργία αναπαραγωγής που χρησιμοποιείται όταν παρακολουθείτε αρχεία βίντεο. η επιλογή αυτή εμφανίζει μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Normal (Κανονικό). Λειτουργία μικρογραφιών Λειτουργία λίστας Video (Βίντεο) Οι επιλογές αυτής της κατηγορίας είναι Video sequence (Ακολουθία βίντεο). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία Thumbnail mode (Λειτουργία μικρογραφιών). Ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση λειτουργίας επανάληψης βίντεο” στη σελίδα 42 για μια περιγραφή αυτών των λειτουργιών αναπαραγωγής βίντεο. Στον κατάλογο μουσικής. Subtitle border (Περιθώριο υποτίτλων). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους φακέλους τους.. Η άλλη επιλογή είναι η λειτουργία List (Λίστα).

Λειτουργία μικρογραφιών Λειτουργία λίστας Λειτουργία προεπισκόπησης Photo (Φωτογραφίες) Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του μεγέθους εμφάνισης και των ρυθμίσεων προβολής διαφανειών κατά την προβολή αρχείων εικόνας. η οποία εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους φακέλους τους. Στον κατάλογο βίντεο. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 71 . η επιλογή αυτή εμφανίζει μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων. η οποία εμφανίζει μια σύντομη προεπισκόπηση του βίντεο σε ένα μικρό παράθυρο στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία Thumbnail mode (Λειτουργία μικρογραφιών). ή η λειτουργία Video Preview (Προεπισκόπηση βίντεο). Στις υπόλοιπες επιλογές περιλαμβάνεται η λειτουργία List.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία Thumbnail mode (Λειτουργία μικρογραφιών). Photo Scaling (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσδιορίσετε την κλίμακα προβολής των εικόνων σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Normal (Κανονικό). ενώ παράλληλα διατηρούνται οι σωστές αναλογίες της εικόνας. Η επιλογή αυτή ισχύει και όταν προβάλλετε τις εικόνες σε προβολή διαφανειών. Στον κατάλογο φωτογραφιών. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 72 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους φακέλους τους. Ανατρέξτε στην ενότητα “Επανάληψη ή/και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά μιας προβολής διαφανειών” στη σελίδα 56 για μια περιγραφή αυτών των λειτουργιών ακολουθίας προβολής διαφανειών. η επιλογή αυτή εμφανίζει μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων εικόνας. Λειτουργία μικρογραφιών Λειτουργία λίστας Slideshow Sequence (Ακολουθία προβολής διαφανειών) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ακολουθίας προβολής διαφανειών. • Fit to screen (Προσαρμογή στην οθόνη) – Συμπληρώνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εμφάνισης. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: • Keep as original (Διατήρηση στην πρωτότυπη μορφή) – Διατηρείται η αρχική ανάλυση της εικόνας (προεπιλογή).

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη • Display in full screen (Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη) – Συμπληρώνεται ολόκληρη η περιοχή εμφάνισης με την εικόνα (η επιλογή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της εικόνας). Transition Effect (Εφέ μετάβασης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της επόμενης διαφάνειας σε μια προβολή διαφανειών. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: • Fade [Βαθμιαία μεταβολή] (προεπιλογή) • Wipe Right (Σβήσιμο δεξιά) • Wipe Left (Σβήσιμο αριστερά) • Random (Τυχαία) • None (Κανένα) ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 73 .

Μπορείτε να επιλέξετε από 3 δευτερόλεπτα (προεπιλογή) έως 5 λεπτά. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 74 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Interval Time (Χρόνος ενδιάμεσου διαστήματος) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των εικόνων στην προβολή διαφανειών. System (Σύστημα) Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των γενικών λειτουργιών της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 75 . έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε αρχεία πολυμέσων με βάση πληροφορίες μεταδεδομένων. Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα “Βιβλιοθήκη πολυμέσων” στη σελίδα 80. η οποία αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης των περιεχομένων μιας μονάδας USB σε μία βάση δεδομένων. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Language (Γλώσσα) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης. για περισσότερες πληροφορίες.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 76 . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 10 minutes (10 λεπτά). About (Πληροφορίες) Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε τις τρέχουσες διαμορφώσεις παραμέτρων του εξοπλισμού (hardware) και του υλικολογισμικού. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Screensaver Delay (Καθυστέρηση προγράμματος προστασίας οθόνης) Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το χρόνο μη δραστηριότητας του συστήματος που πρέπει να μεσολαβήσει προτού ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του προγράμματος προστασίας οθόνης.

2. 4. Στη συνέχεια. Αποθηκεύστε τα αρχεία ή τα πολυμέσα στον κατάλογο ρίζας της συσκευής αποθήκευσης USB. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 77 . Σημείωση: Μόνο η θύρα USB 1 υποστηρίζει τη λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση) Αφού ενεργοποιηθεί. 3. πιέστε το πλήκτρο STOP (Διακοπή) ή HOME (Αρχική οθόνη) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου. Η εγγραφή περιεχομένου απενεργοποιείται προσωρινά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση). η λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση) εκκινεί κάθε φορά μόλις η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων τεθεί σε λειτουργία και αναπαράγει το περιεχόμενο της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB με αλφαβητική σειρά. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση): 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να γίνει εφαρμογή της επιλογής σας. μεταβείτε στο μενού Auto Play Setup (Ρύθμιση αυτόματης εκτέλεσης) και επιλέξτε OFF (Απενεργοποίηση). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση). Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB 1 της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Η λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση) δεν υποστηρίζει διανομείς USB. Πηγαίνετε στο μενού Setup (Ρύθμιση) και επιλέξτε Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση). Σημείωση : Η λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση) αγνοεί τυχόν αρχεία που δεν υποστηρίζονται χωρίς να εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα συστήματος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη). Επιλέξτε Photo autoplay (Αυτόματη εκτέλεση φωτογραφιών) ή Video autoplay (Αυτόματη εκτέλεση βίντεο) και στη συνέχεια. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση): 1. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 78 . 5. Ανοίγει το μενού Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση). 4. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). 2. Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Επιλέξτε Auto Play (Αυτόματη εκτέλεση) και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Επιλέξτε το εικονίδιο System (Σύστημα) και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Ανοίγει το βασικό μενού. 3.

Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη). 2. Η ενέργεια αυτή εκτελείται για τη διόρθωση προβλημάτων απόδοσης που προκαλούνται από αποτυχημένη αναβάθμιση του υλικολογισμικού ή από εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων. 4. Επιλέξτε το εικονίδιο System (Σύστημα) και στη συνέχεια. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 79 . πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Ανοίγει το βασικό μενού. Επιλέξτε OK στην ερώτηση για την επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και στη συνέχεια. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Για να εκτελέσετε επαναφορά συστήματος: 1. 3. πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Reset to Factory Defaults (Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους τιμές όλες τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής πολυμέσων και όλες τις προτιμήσεις συστήματος της συσκευής HD αναπαραγωγής πολυμέσων. Επιλέξτε Reset to factory defaults (Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) και στη συνέχεια.

όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: • Adobe® Bridge (μέρος της σουίτας Adobe Creative Suite) • abcAVI Tag Editor (freeware) • XnView 1. μέσω της οποίας μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα αρχεία πολυμέσων. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολλά διαθέσιμα εργαλεία. • Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο σκληρό δίσκο της συσκευής USB.93. Ανοίξτε το μενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια. • Η συσκευή USB διαθέτει προστασία και είναι μόνο για ανάγνωση.2 (freeware) • iTunes • Windows Media Player Επεξεργασία μεταδεδομένων Επεξεργασία μεταδεδομένων με το iTunes: 1. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα παρακάτω στοιχεία του τραγουδιού: „ Name (Όνομα) „ Artist (Καλλιτέχνης) „ Year released (Έτος κυκλοφορίας) „ Album name (Όνομα άλμπουμ) „ Composer (Συνθέτης) „ Track number (Αριθμός κομματιού) „ Genre (Είδος) 3. φωτογραφικά δεδομένα ή κάθε άλλος τύπος δεδομένων) καθώς και το πώς μορφοποιήθηκαν τα δεδομένα. προκειμένου οι αναζητήσεις και οι σαρώσεις να είναι ταχύτερες. 2. Σημείωση σχετικά με τα μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σε ένα αρχείο και περιγράφουν το πώς. • Η συσκευή USB χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων HFS+Journaling. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Βιβλιοθήκη πολυμέσων Η βιβλιοθήκη πολυμέσων σαρώνει και καταρτίζει τα περιεχόμενα πολυμέσων μιας μονάδας USB σε βάση δεδομένων. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD χρειάζεται κάποιον χώρο για κρυφή μνήμη πληροφοριών. Ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που μπορείτε να επεξεργαστείτε για το τραγούδι που επιλέξατε. Οι παρακάτω συνθήκες δεν θα επιτρέψουν στη βιβλιοθήκη πολυμέσων να επεξεργαστεί τα αρχεία πολυμέσων σας. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 80 . Μόλις τελειώσετε. Ανοίξτε το iTunes και κάντε κλικ στο τραγούδι που θέλετε να επεξεργαστείτε. Δεν έχουν όλα τα αρχεία μεταδεδομένα. μουσική. το πότε και από ποιον συλλέχθηκε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων (βίντεο. κάντε κλικ στην επιλογή Get Info (Λήψη πληροφοριών). Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να επεξεργαστείτε το επόμενο τραγούδι που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του iTunes. Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μεταδεδομένα έτσι ώστε η βιβλιοθήκη πολυμέσων να μπορεί να συγκεντρώσει τα αρχεία με κατάλληλο τρόπο. κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). κάντε κλικ στο OK.

κανάλια. RA. σκηνοθέτης. AU. γλώσσα και ρυθμός μετάδοσης bit • Text (Κείμενο) — γλώσσα των υποτίτλων • Chapters (Κεφάλαια) — αριθμός και λίστα των κεφαλαίων Η εφαρμογή MediaInfo υποστηρίζει τις εξής μορφές: • Βίντεο — MKV. AVI. MPEG-4. βίντεο και μουσικής σε μορφές βελτιστοποιημένες για χρήση με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD που διαθέτετε. MSMPEG4. ημερομηνία και διάρκεια • Video (Βίντεο) — κωδικοαποκωδικοποιητής. SSA.264. Επίσης. ρυθμός δειγματοληψίας. Κάντε λήψη του λογισμικού και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. όπως CSV και HTML Για να εξετάσετε τα αρχεία σας: 1. αριθμός κομματιού. Κάντε δεξιό κλικ στον τίτλο ή σε άλλο στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε. το λογισμικό επιτρέπει την ταυτόχρονη μετατροπή πολλαπλών αρχείων σε παρτίδες. ASP. Real. MP3. Μετατροπή περιεχομένου σε εύχρηστη μορφή Υπάρχουν πολλές γρήγορες. WAV. H. δενδροειδής προβολή και HTML • Προσαρμογή προβολών • Εξαγωγή πληροφοριών ως κείμενο. 4. QuickTime. ανεξάρτητα από τις αρχικές τους μορφές. εύχρηστες εφαρμογές που διατίθενται ηλεκτρονικά και οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν αρχεία φωτογραφιών. κάντε κλικ στην επιλογή Edit (Επεξεργασία). MPEG-2. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως σας ζητείται. DVD (VOB) (Κωδικοαποκωδικοποιητές: DivX. λόγος πλάτους-ύψους.net/en. άλμπουμ. 3. XviD. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επεξεργασία μεταδεδομένων με το Windows Media Player: 1. Dolby Digital. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – 81 . OGM. MPEG-1. M4A. φύλλο. DivX. όπως κείμενο. AVC) • Ήχος — OGG. δημιουργός. AIFF • Υπότιτλοι — SRT. 3. ASS και SAMI Με την εφαρμογή MediaInfo μπορείτε να κάνετε τα εξής: • Ανάγνωση πολλών μορφών αρχείων βίντεο και ήχου • Χρήση διαφόρων μεθόδων προβολής πληροφοριών. WMV. Εξέταση των αρχείων σας Η εφαρμογή MediaInfo (δωρεάν λογισμικό) μπορεί να σας παράσχει τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες ετικετών για αρχεία βίντεο ή ήχου. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση http://mediainfo. AAC. Κάντε κλικ στην καρτέλα Library (Βιβλιοθήκη). 2. fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο) και ρυθμός μετάδοσης bit • Audio (Ήχος) — κωδικοαποκωδικοποιητής. Ανοίξτε το Windows Media Player. Η εφαρμογή MediaInfo παρέχει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: • General (Γενικά) — τίτλος. 2. Όταν ανοίξει το μενού.sourceforge.

3. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.com/wdtv και κάντε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού για τη συσκευή αποθήκευσης USB. Επίσης.com/register. ανατρέξτε στην ενότητα “Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος” στη σελίδα 89 για πιθανές διορθωτικές ενέργειες. Για λύσεις σε πιο σοβαρά προβλήματα. Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος Το υλικολογισμικό είναι μια σημαντική ομάδα οδηγιών που λέει στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD πώς να λειτουργήσει. Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων παραμένει συνδεδεμένος στο ρεύμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του υλικολογισμικού. 2. ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για υποστήριξη. Για να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε πάντοτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Κάντε κλικ στην περιοχή “Downloads” (Λήψεις) και στη συνέχεια. τους οποίους πρέπει να γνωρίζει η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Μια διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μπορεί να αλλοιώσει το υλικολογισμικό του συστήματος. Πιέστε το πλήκτρο HOME (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια.wdc. Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό: 1. Συνδέστε τη μονάδα USB σε μία θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του συστήματός σας και να ακολουθήσετε απλές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων. πώς είναι οι διαδραστικές οθόνες και πώς να κάνει αυτό που της λέτε. Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού σε έναν φάκελο ρίζας της μονάδας USB. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 82 .westerndigital. Αυτό βελτιώνει την υποστήριξη για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων και περιλαμβάνει διορθώσεις προβλημάτων και βελτιώσεις του προϊόντος. επιλέξτε τη γραμμή ρυθμίσεων . φροντίστε να μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα τη συσκευή αποθήκευσης USB. προτείνουμε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση https://www. Εάν έρθετε αντιμέτωποι με ένα μήνυμα σφάλματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα “Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD” στη σελίδα 2. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού είναι σημαντική επειδή η WD αναπτύσσει πάντοτε νεώτερους. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Συντήρηση συστήματος 10 8 Το λογισμικό του συστήματος της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD μπορεί να αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση. 5. ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης διαδικασιών. στο όνομα (ή τη φωτογραφία) του προϊόντος. 4.

Η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει επανεκκίνηση του συστήματος. 7. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη 6. Επιλέξτε το εικονίδιο αναβάθμισης υλικολογισμικού και στη συνέχεια. Σας τίθεται η ερώτηση εάν θέλετε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού. πιέστε το κουμπί ENTER (Εισαγωγή). Επιλέξτε OK στην ερώτηση για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και στη συνέχεια. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 83 . πιέστε το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή).

Μόλις η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρωθεί. εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα και γίνεται εκ νέου επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναβάθμισης υλικολογισμικού. το νέο υλικολογισμικό φορτώνεται αυτόματα. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 84 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Μετά την επανεκκίνηση. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD.

Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία ενεργοποιημένη. περιμένετε 10 λεπτά πολυμέσων HD αναβοσβήνει. τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη της WD για βοήθεια (ανατρέξτε στην ενότητα “Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD” στη σελίδα 2). • Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς επί 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή της συσκευής αναπαραγωγής αναπαραγωγής πολυμέσων HD. τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. της συσκευής αναπαραγωγής • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο πολυμέσων HD παραμένει σβηστή. Εάν αυτό συμβεί πάλι. και στη συνέχεια. θέστε την πάλι σε λειτουργία. μετασχηματιστή και την πρίζα. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Λύση ΕΜΦΑΝΙΣΗ Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία ενεργοποιημένη. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή Συνέβη αποτυχία διαγνωστικής εξέτασης του και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία συστήματος. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής έχει συνδεθεί με τον ορθό τρόπο στους σωστούς ακροδέκτες. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 85 . με τον ορθό τρόπο στους σωστούς ακροδέκτες. της συσκευής αναπαραγωγής • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής έχει συνδεθεί πολυμέσων HD είναι αναμμένη.

Video (Αρχική οθόνη | Ρυθμίσεις | Ήχος/Βίντεο) και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Aspect Ratio (Λόγος πλάτους-ύψους) έχει ρυθμιστεί σε Normal (Κανονικό). . τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ανάλυσης βίντεο έχει ρυθμιστεί σε Auto (Αυτόματη). ΗΧΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 86 . . Ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστηριζόμενες μορφές” στη σελίδα 92. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πρόβλημα Λύση Η οθόνη της τηλεόρασης • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διεπαφής έχει συνδεθεί αναβοσβήνει και είναι θολή. (Αρχική οθόνη | Ρυθμίσεις | Φωτογραφίες) και στο πεδίο Photo Scaling (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών). περιηγηθείτε στην οθόνη Home | Settings | System (Αρχική οθόνη | Ρυθμίσεις | Σύστημα) και: . • Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα μετατροπής αρχείων πολυμέσων για να μετατρέψετε το αρχείο σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. με τον ορθό τρόπο στο(στους) σωστό(-ούς) ακροδέκτη(-ες). Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Composite (Σύνθετο σήμα) είναι επιλεγμένη ως έξοδος βίντεο. • Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων HD είναι αναμμένη. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση συστήματος της τηλεόρασης ταιριάζει με το σύστημα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. επιλέξτε Keep as original (Διατήρηση στην πρωτότυπη μορφή) ή Fit to screen (Προσαρμογή στην οθόνη) ΑΡΧΕΙΑ Το αρχείο δεν αναπαράγεται. περιηγηθείτε στην οθόνη Home | Settings | System (Αρχική οθόνη | Ρυθμίσεις | Σύστημα) και: . • Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση LCD. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή HDMI είναι επιλεγμένη ως έξοδος βίντεο. • Επαληθεύστε τη συμβατότητα. Τα βίντεο εμφανίζονται αποκομμένα ή Περιηγηθείτε στην οθόνη Home | Settings | Audio/ εμφανίζονται σε πλευρική γραμμή. Οι εικόνες της προβολής διαφανειών Περιηγηθείτε στην οθόνη Home | Settings | Photo είναι παραμορφωμένες. • Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση CRT.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι διαμορφωμένη ως “συσκευή αποθήκευσης”. • Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στο σύστημα ψυχαγωγίας δεν είναι σε σίγαση. • Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων της συσκευής USB (NTFS. • Υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης στη συσκευή USB. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Το τηλεχειριστήριο της συσκευής • Πιέζετε μόνο ένα πλήκτρο τη φορά. ΣΥΣΚΕΥΗ USB Η διαδικασία της βιβλιοθήκης Βεβαιωθείτε ότι: πολυμέσων απέτυχε. αναπαραγωγής πολυμέσων HD δεν • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λειτουργεί. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 87 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πρόβλημα Λύση Δεν υπάρχει ήχος. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Audio Off (Απενεργοποίηση ήχου). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες. . Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν • Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV είναι ορατή στην αρχική οθόνη. HD υποστηρίζει μόνο μονάδες αποθήκευσης USB. Πιέστε Options (Επιλογές) | <εικονίδιο> και στη συνέχεια. • Περιηγηθείτε στην οθόνη Home | Settings | System (Αρχική οθόνη | Ρυθμίσεις | Σύστημα) και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η σωστή ρύθμιση για την έξοδο του ήχου. FAT/FAT32 ή HFS+). έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι ήχου. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχου σύνθετου σήματος. • Ενδέχεται οι μπαταρίες να έχουν εξαντληθεί. • Η συσκευή USB δεν χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων HFS+Journaling. . πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Stereo (Στερεοφωνικός). πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Digital (Ψηφιακός). πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ENTER (Εισαγωγή). σωστά. • Εάν παρακολουθείτε ένα βίντεο που υποστηρίζει πολλά κανάλια ήχου. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση Toslink (οπτική) ή HDMI. • Η συσκευή USB δεν διαθέτει προστασία και δεν είναι μόνο για ανάγνωση.

Μεταβείτε στη σελίδα 82 για αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Μεταβείτε στη σελίδα 79 για οδηγίες. πραγματοποιήστε επαναφορά συστήματος. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 88 . οδηγίες. εμφανίζεται αφού θέσετε σε • Επαναλάβετε τη διαδικασία αναβάθμισης λειτουργία τη συσκευή υλικολογισμικού. • Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του συστήματος. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πρόβλημα Λύση Η εισαγωγική οθόνη επαναφοράς Η προηγούμενη διαδικασία αναβάθμισης από αναβάθμιση υλικολογισμικού υλικολογισμικού απέτυχε.

Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η προστασία μόνο για ανάγνωση. δεν χρησιμοποιείται επαρκής χώρος στη μονάδα αποθήκευσης ή σε ένα σύστημα αρχείων Journaled. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή δυνατότητα Journaling στο USB από τη συσκευή αναπαραγωγής συνδεδεμένο σύστημα αρχείων της πολυμέσων HD. Η βιβλιοθήκη πολυμέσων απαιτεί 1. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα Εκτελέστε αυτή την ενέργεια HOME (Αρχική οθόνη) Δεν είναι δυνατή η σύνοψη του Υπάρχουν διάφορες συνθήκες. 2. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή βιβλιοθήκης πολυμέσων. USB από τη συσκευή αναπαραγωγής Παρακαλούμε ελέγξτε τη ρύθμιση πολυμέσων HD. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή περισσότερο χώρο αποθήκευσης: USB από τη συσκευή αναπαραγωγής [XXXMB] πολυμέσων HD. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας η συσκευή αναπαραγωγής να Apple και απενεργοποιήστε τη λειτουργία καταρτίσει τη βιβλιοθήκη πολυμέσων. ανάγνωση. Δεν υπάρχει μονάδα αποθήκευσης. Η μονάδα αποθήκευσης δεν Το μοντέλο της συσκευής USB δεν υποστηρίζεται. προκειμένου 2. Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση 1. journaling. 2. 3. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. μονάδας αποθήκευσης. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. 3. Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση 1. Για παράδειγμα. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και διαγράψτε ορισμένα αρχεία για να ελευθερώσετε χώρο για τη σύνοψη του περιεχομένου. Για πληροφορίες. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων. αναγνωρίζεται. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή USB. της μονάδας αποθήκευσης. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 89 . υπό τις οποίες σκληρού δίσκου. 3. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη 1. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή βιβλιοθήκης πολυμέσων σε μονάδα USB από τη συσκευή αναπαραγωγής αποθήκευσης που είναι μόνο για πολυμέσων HD. ανατρέξτε στη βοήθεια της Apple. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και διαγράψτε τυχόν άχρηστα αρχεία για να πληρούνται οι απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης. 3. Το μήνυμα θα προσδιορίσει το πρόβλημα.

Για βοήθεια. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα Εκτελέστε αυτή την ενέργεια Ερώτηση XX: WD USB HDD Το μήνυμα αυτό υποδηλώνει αποτυχία διαγνωστικής Αντιμετώπιση προβλημάτων εξέτασης του συστήματος. Επιλέξτε άλλο φάκελο που να περιέχει αρχεία πολυμέσων με την ορθή μορφή.” στη σελίδα 90) 3. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες πολλές εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο. χρησιμοποιώντας το λογισμικό 2. με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 3. είναι η διαδικασία αντιγραφής περιεχομένου ήχων (ή βίντεο) σε μια μονάδα σκληρού δίσκου. όπως το iTunes ή το Windows Media Player. 2. Πώς αντιγράφω αρχεία από το CD μουσικής στον υπολογιστή μου. Η εξαγωγή ψηφιακού ήχου ή Ripping. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αυτός ο φάκελος είναι κενός. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας επεξεργασίας πολυμέσων που και βεβαιωθείτε ότι η μορφή αρχείου είναι περιλαμβάνεται. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Πώς εντοπίζω αρχεία πολυμέσων και πώς δημιουργώ λίστες αναπαραγωγής. -Ή- ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 90 . συνήθως από αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD. Πιέστε το πλήκτρο Import [Εισαγωγή] (εάν χρησιμοποιείτε το iTunes). ή από μετάδοση πολυμέσων με συνεχή ροή. οι οποίες σας επιτρέπουν να αναπαραγάγετε. Ανοίξτε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την αντιγραφή μουσικής στον υπολογιστή σας. Παρακαλούμε. Αυτές οι εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων σάς επιτρέπουν ακόμη να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες μεταδεδομένων για αρχεία πολυμέσων. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή επιλεγμένου αρχείου. όπως CD ή DVD. επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του 1. όπως το Winamp και το iTunes. Στον επιλεγμένο φάκελο δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων που υποστηρίζονται. σωστή. Συχνές ερωτήσεις Πώς εντοπίζω αρχεία πολυμέσων και πώς δημιουργώ λίστες αναπαραγωγής. Για να αντιγράψετε μουσική από δίσκους CD σε έναν υπολογιστή: 1. να τακτοποιείτε και να επεξεργάζεστε αρχεία πολυμέσων. Τοποθετήστε το δίσκο CD στη μονάδα οπτικών δίσκων του υπολογιστή σας. για να εντοπίσετε από πού μπορείτε να κάνετε λήψη των εφαρμογών αυτών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό επεξεργασίας πολυμέσων που περιλαμβάνεται στο δίσκο CD της WD με την τεκμηρίωση. USB από τη συσκευή αναπαραγωγής δημιουργήστε εκ νέου το αρχείο πολυμέσων HD.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πιο δημοφιλή τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης. 4. Όταν η αντιγραφή ολοκληρωθεί. αφαιρέστε το δίσκο CD. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ – 91 . Το iTunes εισάγει ολόκληρο το CD στη βιβλιοθήκη μουσικής που διατηρείτε στο iTunes. 5. Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να καλύπτονται από νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Κάντε κλικ στη μουσική που θέλετε να αντιγράψετε (Windows Media Player) και σημειώστε πού θα αποθηκευτούν τα αρχεία μουσικής μετά την αντιγραφή τους. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πιέστε το πλήκτρο Rip [Αντιγραφή σε δίσκο] (εάν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player). 6. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start Rip [Έναρξη αντιγραφής σε δίσκο] (Windows Media Player). όπως τα μοντέλα Harmony της Logitech. Τώρα η μουσική βρίσκεται στον υπολογιστή σας. που απαγορεύουν την αντιγραφή ή τη διανομή τους. Μπορώ να χρησιμοποιώ ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV.

MKV Βίντεο: MKV h.MPG Βίντεο: mpeg ps MPEG1/2 .264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Ήχος: MPEG ήχου PCM Dolby Digital (διέλευση για περισσότερα από 2 κανάλια) DTS (διέλευση για περισσότερα από 2 κανάλια) AAC .TP/.TS/.M2T Βίντεο: TS MPEG1/2/4 AVC VC-1 Ήχος: MPEG ήχου Dolby Digital DTS ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 92 .AVI Βίντεο: AVI Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Ήχος: MPEG ήχου PCM Dolby Digital DTS .264 x. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Παράρτημα 11 Υποστηριζόμενες μορφές Επέκταση ονόματος Κωδικοαποκωδικο- Μορφή/κλάση δεδομένων αρχείου ποιητής (Codec) ΒΙΝΤΕΟ .MPEG Ήχος: MPEG ήχου Dolby Digital DTS PCM .

1920x1080i30. ΗΧΟΣ MP1/2/3/a MPEG ήχου Κανένα AAC MPEG 2/4 AAC LC/HE 1.ASF/. Δεν υποστηρίζει Global Motion Compensation (GMC).1 up to 1920x1080p24. MPEG-2 MP@HL με ανάλυση έως και 1920x1080p24. MPEG-4. ανάλυση 1920x1080p24 ή 1280x720p60. 1920x1080p24 ή 1280x720p60 εάν δεν υπάρχει περιορισμός ροής δυαδικών ψηφίων 4MV.DVR-MS/.MP4/. συμπεριλαμβανομένων των FMO και ASO. 1920x1080i30 ή 1280x720p60. 3. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επέκταση ονόματος Κωδικοαποκωδικο- Μορφή/κλάση δεδομένων αρχείου ποιητής (Codec) . ADIF M4A/MP4A MPEG 2/4 AAC LC/HE Quicktime FLAC FLAC FLAC ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 93 . or 1280x720p60 resolution (περιορισμός για να πληρούνται οι προδιαγραφές BD και HD-DVD). MPEG4.MOV Βίντεο: Quicktime MPEG4 AVC Ήχος: AAC MPEG ήχου Dolby Digital . Ανάλυση έως και 1920x1080i25. 6.VOB/.1 and HP@L4. ADTS 2. μέγιστο 180 Mbin/s για μετάδοση CABAC με συνεχή ροή. 5.264) MP@L4. 4.WMV Βίντεο: ASF MPEG2 WMV9 VC-1 Ήχος: WMA Dolby Digital . MPEG-4.ISO Βίντεο: VOB/ISO MPEG1/2 Ήχος: MPEG ήχου Dolby Digital DTS PCM . VC-1 AP@L3 ως και 1920x1080i30 (<60% των μακροτμημάτων (macroblock) της εικόνας B-picture διαθέτει 4 διανύσματα κίνησης).M2TS Βίντεο: M2TS MPEG1/2/4 AVC VC-1 Ήχος: MPEG ήχου Dolby Digital DTS WMV9 VC-1 Σημειώσεις για τα αρχεία βίντεο: 1. κατάτμηση δεδομένων και επαναφορά από σφάλματα. Ανάλυση έως και 1280x720p30 ή 1920x1080i25 εάν δεν υπάρχει περιορισμός ροής δυαδικών ψηφίων 4MV.10 (H. υποστήριξη για εικόνες B Pictures. WMV9/VC-1 MP@HL έως και 1280x720p60) (<90% των μακροτμημάτων (macroblock) της εικόνας P-picture διαθέτει 4 διανύσματα κίνησης) ή ανάλυση 1920x1080p24.264) BP@L3 με ανάλυση έως και 720x480p30 ή 720x576p25.10 (H.2 ASP@L5 Αποκωδικοποίηση βίντεο τετράγωνου σχήματος με ανάλυση έως και 1280x720p30. 2.

Άλλοι Τύπος Ανάλυση αρχείου ποιητής (Codec) περιορισμοί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ BMP bmp Μη συμπιεσμένες (πιο 2048x2048 συνηθισμένο) TIFF tif/tiff Μη συμπιεσμένες RGB 2048x2048 Δεν υποστηρίζονται 24 bit (πιο συνηθισμένο) πολλές σελίδες. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Επέκταση ονόματος Κωδικοαποκωδικο- Μορφή/κλάση δεδομένων αρχείου ποιητής (Codec) WAV PCM (Microsoft) WAVE LPCM PCM Κανένα PCM OGG OGG VORBIS OGG WMA WMA ASF AIF/AIFF PCM AIFF MKA 1. Όνομα Κωδικοαποκωδικο. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. ποιότητας) υποστηρίζεται μόνο η 1η σελίδα ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 94 . PCM (Microsoft) Dolby Digital Dolby Digital Κανένα DTS DTS Κανένα Απαιτείται δέκτης ήχου για ψηφιακή έξοδο πολυκάναλου περιφερειακού ήχου. εμφανίζεται μόνο η 1η σελίδα Μη συμπιεσμένο JPEG RLE (Run-Length Encoding - Κωδικοποίηση μήκους διαδρομής) LZW (χωρίς απώλεια 2048x2048 ποιότητας) PNG png DEFLATE (χωρίς 2048x2048 απώλεια ποιότητας) GIF gif LZW (χωρίς απώλεια 2048x2048 Για κινούμενη μορφή. MPEG ήχου MATROSKA 2.

Για συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Μόνο αρχεία TIFF ενός στρώματος. ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. Μη συμπιεσμένα BMP μόνο. Άλλοι Τύπος Ανάλυση αρχείου ποιητής (Codec) περιορισμοί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ JPEG jpeg/jpg JPEG (απώλεια 4096x4096 Δεν υποστηρίζεται το ποιότητας) (πιο CMYK συνηθισμένο) Προοδευτική 1280x720 Χωρίς απώλειες JPEG2000 . Μικρογραφία Υποστήριξη Περιορισμοί ΜΟΥΣΙΚΗ Επέκταση Υποστηρίζει μόνο ID3 και η μορφή EXIF διαθέτει μικρογραφία ονόματος αρχείου mp3 Ναι Μικρογραφία στην ετικέτα id3 (ετικέτα “APIC” ή “PIC”) wma Ναι Μικρογραφία στη μορφή asf (“WM/Picture” στις εκτεταμένες πληροφορίες) m4a Ναι Μικρογραφία στη μορφή Quicktime (“moov/udta/meta/ ilst/covr”) mp4a Ναι Μικρογραφία στη μορφή Quicktime (“moov/udta/meta/ ilst/covr”) flac Ναι asf Ναι Μικρογραφία στη μορφή asf (“WM/Picture” στις εκτεταμένες πληροφορίες) wmv Ναι Μικρογραφία στη μορφή asf (“WM/Picture” στις εκτεταμένες πληροφορίες) mp4 Ναι Μικρογραφία στη μορφή Quicktime (“moov/udta/meta/ ilst/covr”) jpg Ναι Μικρογραφία στη μορφή exif jpe Ναι Μικρογραφία στη μορφή exif tiff Ναι Μικρογραφία στη μορφή exif tif Ναι Μικρογραφία στη μορφή exif jpeg Ναι Μικρογραφία στη μορφή exif ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 95 .jp2 JPEG2000 Μόνο συμπιεσμένες μορφές RGB JPEG και προοδευτικά JPEG έως 2048. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Όνομα Κωδικοαποκωδικο.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν.Α. 60065:03. αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή.” ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 96 . vido et appareils lectroniques analogues - Exigences de scurit. • Για βοήθεια. βίντεο και συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές - Απαιτήσεις ασφαλείας. UL-60065. Ωστόσο. ICES-003/NMB-003 Δήλωση Cet appareil numrique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada. σε εύλογο βαθμό. χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και. δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. 60065:03. UL- 60065 7th Ed. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει. και τον Καναδά. Approuv pour les Etats-Unis et le Canada. Cet appareil n'est destin qu'a` des adaptateur compatibles marqus “UL Listed. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς Πληροφορίες για την κατηγορία Β της FCC Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας B. • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 7η Εκδ. Appareils audio. Η συσκευή συμμορφώνεται προς το Καναδικό πρότυπο ICES-003 για συσκευές Κατηγορίας Β. CAN/CSA-C22. σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: • Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης.2 No. συμβουλευτείτε τον λιανοπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.: Συσκευές ήχου.Π. CAN/CSA-C22.2 Αρ. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με τον συμβατό μετασχηματιστή AC με την ένδειξη “UL Listed”. σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. προστασία έναντι ανεπιθύμητων παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Εάν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη. η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού. Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφάλειας Είναι εγκεκριμένη για τις Η. μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες.

dass dieses Gert mit den anwendbaren Richtlinien der Europischen Union bereinstimmt. En “Frskran om verensstmmelse” har gjorts enligt de gllande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa. Έχει πραγματοποιηθεί μία “Δήλωση συμμόρφωσης”. inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lgspnning (2006/95/EC). Une “dclaration de conformit” aux directives applicables a t dpose auprs de Western Digital Europe. ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). depositata presso Western Digital Europe. que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Le symbole CE indique que ce systme est conforme aux directives du Conseil de l'Union Europenne. Hierzu zhlen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/ EG). In adempimento con le vigenti direttive stata rilasciata una “Dichiarazione di conformit”. sek alijnnitedirektiivi (2006/95/EC). σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης. inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU. La marca con el smbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unin Europea. Eine “Konformittserklrung” in bereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden. Se ha realizado una “Declaracin de conformidad” de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa. CE-merkint osoittaa tmn jrjestelmn yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ για την Ευρώπη Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 97 . συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) και της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ). Mrkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rdets direktiv. Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an. notamment la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). “Yhdenmukaisuusvakuutus” sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa. I marchi con il simbolo CE denotano la conformit di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea. En “samsvarserklring” i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe. mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC).

το υψηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης του παρόντος προϊόντος είναι 70 db(A) ή λιγότερο.κανονισμός 3. Σήμανση GS (μόνο για τη Γερμανία) Θόρυβος μηχανήματος . GPSGV: Der hchste Schalldruckpegel betrgt 70 db(A) oder weniger gem EN ISO 7779. втом числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών περιοχών. Συσκευή κατηγορίας B. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза. Заявление о соответствии положениям применимых директив. σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7779. Maschinenlrminformations-Verordnung 3. сделанное компанией Western Digital. GPSGV: Εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά. Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα) ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 98 . Σημείωση KCC (Μόνο για τη Δημοκρατία της Κορέας) 기종별 사용자 안내문 B급 기기 이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기 (가정용 정보통신기기) 로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert. находится в архиве её европейского подразделения. 1 — Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή αυτή έχει εγκριθεί για χρήση για μη επαγγελματικούς σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αρχικά το προϊόν ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση support. Αν το συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί συντήρηση.com. προπληρωμένο και ασφαλισμένο. ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω του ιστοτόπου support. θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Η WD δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ανεξαρτήτως αιτίας. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα.wdc. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό. στη διεύθυνση που αναφέρουν τα έντυπα επιστροφής. για την ανάκτηση δεδομένων που χάθηκαν ή δεδομένων που περιέχει οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητά της. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA). ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 99 . Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Πληροφορίες για την εγγύηση Εξυπηρέτηση Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης.com για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA).wdc.

Η παραπάνω εγγύηση της WD επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα για το υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή αντικατεστημένου προϊόντος. της νότιας και της κεντρικής Αμερικής. για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω. τη χρήση ή την απόδοση του προϊόντος. β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με εύλογο τρόπο. εκτός και αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από το χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες.wdc. θα είναι. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και επίσης ενδέχεται να διαθέτετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς. Στις Η. ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά. όπου περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών της WD για ζημίες. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 100 . τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων. εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση. της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και 1 έτος για την περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού Ωκεανού.Α. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης είναι 1 έτος για την περιοχή της βόρειας. η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Περιορισμένη εγγύηση Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν. κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου εγγύησης και κατ' επιλογή της WD. σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έκτακτων ή αποθετικών ζημιών. εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της WD για αυτό.com). Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το Προϊόν που κατέχετε. υπό φυσιολογική χρήση. ακατάλληλη εγκατάσταση. 2 έτη για την περιοχή της Ευρώπης. Τα μέσα επανόρθωσης που παρέχονται δια του παρόντος επέχουν θέση α) οποιουδήποτε και όλων των υπόλοιπων μέσων επανόρθωσης και εγγυήσεων. ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. απωλεσθέντα κέρδη ή δαπάνες. όπως αναφέρονται στον ιστότοπο support. ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν ήταν στην κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από τη WD. ρητών. αποθετικές ή ειδικές ζημίες ή οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες. Η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD και ισχύει μόνο για προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια. ακόμη και αν η WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών αυτού του είδους.. όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι τυχαίες. επομένως οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ίσως δεν ισχύουν για εσάς. η μοναδική και αποκλειστική σας εγγύηση θα είναι. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το προϊόν κλάπηκε από τη WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει.Π. σιωπηρών ή προβλεπόμενων από το νόμο.

762.: 5.674. 5. Η WD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση. ενώ η ονομασία DTS 2. Inc Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία DTS και το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα.380.978.974. Κατασκευή υπό άδεια από την Dolby Laboratories. © DTS.S.942. Οι πληροφορίες που παρέχει η WD θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες. Κατασκευή υπό άδεια από την Dolby Laboratories. California 92630 U. Οι ονομασίες Western Digital. Στο προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό. © 2009 Western Digital Technologies.956. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Ουδεμία άδεια χορηγείται κατά συνεκδοχή ή με άλλο τρόπο βάσει οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας ή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της WD. Οι ονομασίες WD TV και My Passport είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies. 5.451. Ωστόσο. 6. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 4779-705025-X01 NOE 2009 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ – 101 . WD. η WD ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση τους. Inc.487. 5. Western Digital 20511 Lake Forest Drive Lake Forest. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Κατασκευή βάσει άδειας σύμφωνα με τα αμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αρ. Inc.0+ Digital Out και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS. το λογότυπο WD και η ονομασία My Book είναι σήματα κατατεθέντα.535 και άλλα αμερικανικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Inc.A.

20 αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεση USB 21 αναβάθμιση υλικολογισμικού σύνδεση σύνθετου σήματος AV 17 συστήματος 87 σύνδεση τροφοδοσίας 14. 72 ήχος 86 ενδείξεις LED κατάρτιση βιβλιοθήκης κατάσταση 10 πολυμέσων 89 τροφοδοσία 10 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ – 102 . 15 αναπαραγωγή περιεχομένου 90 εμφάνιση προγράμματος περιήγησης εμφάνιση 85 λειτουργία λίστας 70. 72 επαναφορά συστήματος 77. 71. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη Ευρετήριο D μηνύματα σφάλματος 89 DVI συσκευή USB 87 σύνδεση 19 τηλεχειριστήριο 87 αντιμετώπιση προβλημάτων H εμφάνισης 85 Home Theater Β σύνδεση 20 HDMI βίντεο ρύθμιση ανάλυσης 67 HDMI Deep Color Mode (Λειτουργία σύνδεση 18 βαθιών χρωμάτων HDMI) 67 σύνδεσμοι 9 διαδικασίες αναπαραγωγής 35 επιλογές ζουμ 40 Symbols Κατηγορίες MLB 29 NTSC 69 κανάλι ήχου 39 λόγος πλάτους-ύψους 68 P λειτουργία επανάληψης 42 PAL 69 πανοραμική προβολή 41 πλαίσιο πληροφοριών 38 R πλήκτρα χειρισμού RoHS 98 αναπαραγωγής 37 ρύθμιση ακολουθίας 70 T ρύθμιση ανάλυσης οθόνης 67 Toslink υπότιτλοι 39 σύνδεσμοι 9 υποστηριζόμενες αναλύσεις 7 υποστηριζόμενες μορφές 7 Α βιβλιοθήκη πολυμέσων Αρχική οθόνη εξαιρέσεις 80 επισκόπηση 26 Δ Κατάλογος βίντεο 35 Κατάλογος μουσικής 43 διαγραφή αρχείων 64 Κατάλογος φωτογραφιών 48 διαχείριση αρχείων μηνύματα σφάλματος 89 αντιγραφή αρχείων 58 οθόνη ρυθμίσεων 57 διαγραφή αρχείων 64 περιήγηση στην οθόνη 27 μετακίνηση αρχείων 61 πλήκτρο 24 Ε αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος αντιμετώπιση προβλημάτων 87 εγκατάσταση διαδικασία 82 απαιτήσεις 12 αντιγραφή αρχείων 58 σύνδεση HDMI 18. 79 λειτουργία μικρογραφιών 71. 19.

72 φωτογραφίες 52 λειτουργία μικρογραφιών 71. 72 κανάλι ήχου 39 επαναφορά 77. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη εντοπισμός περιεχόμενων αρχείων λειτουργία αναζήτησης πολυμέσων διαδικασία 31 λειτουργία αναζήτησης 31 πλήκτρο 24 μη αυτόματη αναζήτηση 29 λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά επαναφορά συστήματος μουσική 46 διαδικασίες 77. 72 επιλογές προβολής διαφανειών 55 εφέ μετάβασης 73 Μ έξοδος ήχου 68 μενού ήχου/βίντεο μενού ρυθμίσεων 68 HDMI Deep Color Mode (Λειτουργία βαθιών χρωμάτων HDMI) 67 Η NTSC/PAL 69 ήχος/βίντεο ανάλυση οθόνης 67 λειτουργία Autosource (Αυτόματος έξοδος ήχου 68 εντοπισμός πηγής) 7 λόγος πλάτους-ύψους 68 υποστηριζόμενες διεπαφές 7 μενού συστήματος βιβλιοθήκη πολυμέσων 75 Κ γλώσσα 75 καθυστέρηση προγράμματος προστασίας εμφάνιση προγράμματος οθόνης 76 περιήγησης 70. αναπαραγωγή 36. 80 μενού φωτογραφιών ένδειξη LED 10 ακολουθία προβολής διαφανειών 72 κατηγορίες 28 εφέ μετάβασης 73 μενού ρυθμίσεων 75 ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών 72 μηνύματα σφάλματος 89 χρόνος ενδιάμεσου διαστήματος 74 μετακίνηση αρχείων 61 Λ μηνύματα σφάλματος 89 Λειτουργία Eject (Εξαγωγή) μονάδα WD που προστατεύεται με διαδικασία 22 κωδικό 22 πλήκτρο 25 μορφές αρχείων Λειτουργία λίστας 71 αντιμετώπιση προβλημάτων 90 λίστα αναπαραγωγής εικόνα 48 βίντεο. 44 λίστα αναπαραγωγής 7 υποστηριζόμενες μορφές 7 υπότιτλοι 7 λόγος πλάτους-ύψους μουσική αντιμετώπιση προβλημάτων 86 διαδικασίες αναπαραγωγής 43 ευρεία οθόνη 68 εξώφυλλο άλμπουμ 44 κανονικό 68 Κατηγορίες MLB 28 λειτουργία Autosource (Αυτόματος λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία εντοπισμός πηγής) 7 σειρά 46 οθόνη αναπαραγωγής 44 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ – 103 . 79 προβολή διαφανειών 30 επιλογές αναπαραγωγής βίντεο 37 λειτουργία επανάληψης επιλογές αναπαραγωγής μουσικής 45 βίντεο 42 επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών 51 μουσική 45 επιλογές ζουμ προβολή διαφανειών 56 βίντεο 40 λειτουργία λίστας 70. 71. 79 κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων καθυστέρηση προγράμματος ενεργοποίηση 27 προστασίας οθόνης 76 εξαιρέσεις 27 οθόνη πληροφοριών 76 επισκόπηση 27.

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη πλήκτρα χειρισμού πλήκτρα περιήγησης 58 αναπαραγωγής 45 ποιότητα ήχου/βίντεο 66 ρύθμιση ακολουθίας 69 προφυλάξεις λειτουργίας 1 υποστηριζόμενες μορφές 7 χρήση σε προβολή διαφανειών 54 Ρ ρύθμιση γλώσσας 75 Ξ ρύθμιση ευρείας οθόνης 68 ξεκλείδωμα μονάδας WD 22 ρυθμίσεις γραμμή μενού ρυθμίσεων 57 Π εφαρμογή νέων τιμών 58 Παρελκόμενα 4 μενού ήχου/βίντεο 66 πανοραμική προβολή μενού συστήματος 74 βίντεο 41 μενού ταινιών 70 φωτογραφίες 51 μενού φωτογραφιών 71 περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα) 98 περιήγηση στην οθόνη ρυθμίσεων 58 περιεχόμενα συσκευασίας 12 πλαίσιο πληροφοριών Σ βίντεο 38 σύνθετο σήμα AV μουσική 44 σύνδεση 17 προβολή διαφανειών 54. 55 σύνδεσμοι 9 φωτογραφίες 53 σύστημα αρχείων πληροφορίες για την εγγύηση 99 αντιμετώπιση προβλημάτων 89 πλήκτρα περιήγησης 24 υποστηριζόμενο 8 προϊόν συμμόρφωση προς τους κανονισμούς δήλωση 4 περιβαλλοντική συμμόρφωση εγγύηση 99 (Κίνα) 98 εγγραφή πληροφοριών 4 συντήρηση επισκόπηση 5 σύστημα 82 λήψη υπηρεσιών συντήρησης 99 συσκευή USB παρελκόμενα 4 αντιμετώπιση προβλημάτων 87 πληροφορίες για την ασφάλεια 1 αφαίρεση 22 συμμόρφωση προς τους βιβλιοθήκη πολυμέσων 80 κανονισμούς 96 ένδειξη LED 10 προβολή διαφανειών θύρες USB 9 αντιμετώπιση προβλημάτων 86 κατάρτιση βιβλιοθήκης εφέ μετάβασης 73 πολυμέσων 27 λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία μηνύματα σφάλματος 89 σειρά 30 Πλήκτρο Eject (Εξαγωγή) 25 λειτουργία επανάληψης 56 σύνδεση 21 μουσική στο υπόβαθρο 54 υποστηριζόμενες συσκευές 8 πλήκτρα χειρισμού συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD αναπαραγωγής 55 αναβάθμιση υλικολογισμικού προβολή 53 συστήματος 82 ρύθμιση ακολουθίας 72 αντιμετώπιση προβλημάτων 85 χρόνος ενδιάμεσου διαστήματος 74 απαιτήσεις εγκατάστασης 12 προτιμήσεις συστήματος αρχική οθόνη 26 ακολουθία βίντεο 70 διαδικασίες εγκατάστασης 12 ακολουθία μουσικής 69 εγγύηση 100 γενικές λειτουργίες 74 γραμμή μενού ρυθμίσεων 57 λειτουργία φωτογραφιών 71 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ – 104 .

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV HD Εγχειρίδιο χρήστη ειδοποιήσεις περί συμμόρφωσης προς πλαίσιο πληροφοριών 53 τους κανονισμούς 96 προβολή 48 ενδείξεις LED 10 ρυθμίσεις κλίμακας 72 επισκόπηση 5 υποστηριζόμενες μορφές 7 καθυστέρηση προγράμματος υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής προστασίας οθόνης 76 μηχανής 49 λειτουργία 24 μηνύματα σφάλματος 89 Χ περιεχόμενα συσκευασίας 12 χαρακτηριστικά πληροφορίες για το διεπαφές AV 7 υλικολογισμικό 76 υποστηριζόμενα συστήματα πληροφορίες για τον εξοπλισμό αρχείων 8 (hardware) 76 υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 7 προτιμήσεις 57 υποστήριξη USB 8 ρύθμιση γλώσσας 75 τηλεχειριστήριο 11 υποδοχές I/O 9 χαρακτηριστικά 7 Τ τηλεχειριστήριο 11 αντιμετώπιση προβλημάτων 87 διάταξη 11 εύρος μετάδοσης 24 τροφοδοσία διεθνείς μορφές διάταξης του μετασχηματιστή AC 14 ενεργοποίηση 15 ένδειξη LED 10 κουμπί τροφοδοσίας 24 μετασχηματιστής AC 9 σύνδεση καλωδίου 14 Υ υπότιτλοι ενεργοποίηση 39 υποστηριζόμενες μορφές 7 υποδοχές I/O HDMI 9 Toslink 9 θύρες USB 9 σύνθετο σήμα AV 9 υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 49 Φ φωτογραφίες επιλογές ζουμ 52 Κατηγορίες MLB 29 πανοραμική προβολή 51 περιστροφή 52 ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ – 105 .