You are on page 1of 19

SJKC YOKE HUA AIR MAWANG

ANALISIS ITEM SOALAN PEMAHAMAN BAHASA MELAYU
NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

NAMA GURU : LEE MEI FOONG KELAS : 5 JUMLAH MURID : 6

NOMBOR SOALAN
22 23 24 25 0
BIL NAMA 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b a b c d a b c B J % G 40
5 2 2 4 4 1 1 2 2 1 1 2 55
1 ALVIN CHIN KAR HAO 0 4 4 4 8 E 65
2 CHAN JIA PING 0 3 3 3 6 E 80
3 LEE MEI YEE 0 0 0 0 E
4 NICHOLAS LIM YU EE 0 0 0 0 E
5 TRIASHRNI 0 0 0 0 E
6 VANESSA TAM ZI YING 0 0 0 0 E
JUMLAH JAWAPAN BETUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH JAWAPAN SALAH 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KESELURUHAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
BILANGAN B 0 0.0
BILANGAN C 0 0.0
BILANGAN D 0 0.0
BILANGAN E 6 13.3
JUMLAH LULUS 0 0.0
JUMLAH GAGAL 6 13.3
GRED PURATA MP 0.67

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MELAYU PENULISAN

BAHAGIAN PERATUS
BILANGAN A 0 0.0
BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED
BILANGAN B 0 0.0
10 15 25 BILANGAN C 0 0.0
1 ALVIN CHIN KAR HAO 0 0 E BILANGAN D 0 0.0
2 CHAN JIA PING 0 0 E BILANGAN E 6 13.3
3 LEE MEI YEE 0 0 E JUMLAH LULUS 0 0.0
4 NICHOLAS LIM YU EE 0 0 E JUMLAH GAGAL 6 13.3
5 TRIASHRNI 0 0 E GRED PURATA MP 0.67
6 VANESSA TAM ZI YING 0 0 E

E D C B A .

0 JUMLAH GAGAL 6 13.3 JUMLAH LULUS 0 0.0 BILANGAN E 6 13.67 ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA INGGERIS PENULISAN BAHAGIAN BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED 10 15 25 1 0 0 E . SJKC YOKE ANALISIS ITEM SOALAN BA NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEP NAMA GURU : KELAS : BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 JUMLAH JAWAPAN BETUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH JAWAPAN SALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERATUS BILANGAN A 0 0.0 BILANGAN B 0 0.3 GRED PURATA MP 0.0 BILANGAN D 0 0.0 BILANGAN C 0 0.

2 0 0 E 3 0 0 E 4 0 0 E 5 0 0 E 6 0 0 E .

0 .0 BILANGAN C 0 0.0 E BILANGAN D 0 0. SJKC YOKE HUA AIR MAWANG LISIS ITEM SOALAN BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 JUMLAH MURID : NOMBOR SOALAN 22 23 24 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b a b c d 5 2 2 4 4 1 1 2 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERATUS BILANGAN A 0 0.0 GRED BILANGAN B 0 0.

0 E JUMLAH GAGAL 6 13.E BILANGAN E 6 13.3 E GRED PURATA MP 0.67 E .3 E JUMLAH LULUS 0 0.

25 0 E a b c B J % G 40 D 1 1 2 55 C 4 4 8 E 65 B 3 3 6 E 80 A 0 0 0 E 0 0 0 E 0 0 0 E 0 0 0 E .

.

0 JUMLAH LULUS 6 100. SJKC YOKE ANALISIS ITEM SOALAN NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEP NAMA GURU : KELAS : BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 CHAN JIA HUI 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 CHIN KAR HENG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 GAN HONG LEONG 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 LIM ZI YAO 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 SHAHIRUL AIMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 STEVE TAN WEE HANN 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 JUMLAH JAWAPAN BETUL 1 3 6 4 4 5 4 2 4 2 5 JUMLAH JAWAPAN SALAH 5 3 0 2 2 1 2 4 2 4 1 KESELURUHAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 PERATUS BILANGAN A 2 33.7 BILANGAN E 0 0.0 BILANGAN D 1 16.0 BILANGAN C 3 50.50 ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA CINA PENULISAN BAHAGIAN BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED 10 15 25 1 CHAN JIA HUI Err:522 Err:522 Err:522 .0 JUMLAH GAGAL 0 0.0 GRED PURATA MP 2.3 BILANGAN B 0 0.

2 CHIN KAR HENG Err:522 Err:522 Err:522 3 GAN HONG LEONG Err:522 Err:522 Err:522 4 LIM ZI YAO Err:522 Err:522 Err:522 5 SHAHIRUL AIMAN Err:522 Err:522 Err:522 6 STEVE TAN WEE HANN Err:522 Err:522 Err:522 7 Err:522 Err:522 Err:522 .

0 .0 BILANGAN C 0 0.0 GRED BILANGAN B 0 0. SJKC YOKE HUA AIR MAWANG NALISIS ITEM SOALAN BAHASA CINA PEMAHAMAN PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 JUMLAH MURID : NOMBOR SOALAN 22 23 24 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b 8 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 7 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 7 0 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 8 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 7 1 4 4 4 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15 6 1 2 0 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 11 7 1 1 2 2 3 5 6 6 5 4 5 4 5 1 1 0 0 1 2 1 2 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 PERATUS BILANGAN A 0 0.0 Err:522 BILANGAN D 0 0.

0 Err:522 JUMLAH LULUS 0 0.00 Err:522 Err:522 .Err:522 BILANGAN E 0 0.0 Err:522 GRED PURATA MP 0.0 Err:522 JUMLAH GAGAL 0 0.

25 0 E B J % G 40 D 4 55 C 0 13 27 54 C 65 B 0 13 20 40 D 80 A 2 26 43 86 A 3 26 43 86 A 0 15 30 60 C 1 17 28 56 C .

.

SJKC YOKE HUA AIR MAWANG ANALISIS ITEM SOALAN MATEMATIK KERTAS 1 NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 NAMA GURU : KELAS : JUMLAH MURID : BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BETUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH SALAH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 GRED PURATA MP 0. SJKC YOKE HUA AIR MAWANG ANALISIS ITEM SOALAN MATEMATIK KERTAS 2 NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 NAMA GURU : KELAS : JUMLAH MURID : S1 (2M) S2 (3M) S3 (3M) S4 (4M) S5(4M) S6(3M) S7(3M) S8(4M) S9(4M) S10(5M) S11(5M) S12(5M) S13 (5M) S14(5M) S15(5M) i ii i ii iii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii iii i ii i ii J BIL NAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BETUL 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 JUMLAH SALAH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 -1 JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MARKAH KESELURUHAN MATEMATIK PERATUS BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 J% GRED BILANGAN A 0 0.2 3 0 0 0 0 E BILANGAN D 0 0.62 .0 1 0 27 37 64 C BILANGAN B 0 0.1 5 0 0 0 0 E JUMLAH LULUS 1 2.0 2 0 0 0 0 E BILANGAN C 1 2.0 4 0 0 0 0 E BILANGAN E 5 11.2 6 0 0 0 0 E JUMLAH GAGAL 5 11.

.

SJKC YOKE HUA AIR MAWANG ANALISIS ITEM SOALAN SAINS KERTAS 1 NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PRA UPSR TAHUN 2016 NAMA GURU : PN. LEE MEI FOONG KELAS : 6 JUMLAH MURID : 6 BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 J 1 CHAN JIA HUI 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 29 2 CHIN KAR HENG 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 25 3 GAN HONG LEONG 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 36 4 LIM ZI YAO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 36 5 SHAHIRUL AIMAN 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 26 6 STEVE TAN WEE HANN 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 24 JUMLAH BETUL 3 3 4 5 3 6 6 5 6 4 4 5 6 6 2 2 5 3 5 5 3 4 4 4 6 6 6 5 4 6 3 2 3 5 3 0 6 6 6 6 JUMLAH SALAH 3 3 2 1 3 0 0 1 0 2 2 1 0 0 4 4 1 3 1 1 3 2 2 2 0 0 0 1 2 0 3 4 3 1 3 6 0 0 0 0 JUMLAH KESELURUHAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 .

25 B JUMLAH LULUS 6 100.3 2 CHIN KAR HENG 25 22 47 58.0 4 LIM ZI YAO 36 32 68 85 A BILANGAN E 0 0. SJKC YOKE HUA AIR MAWANG ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 NAMA GURU : PN.0 6 STEVE TAN WEE HANN 24 27 51 63.00 .75 C JUMLAH GAGAL 0 0.0 5 SHAHIRUL AIMAN 26 27 53 66.3 1 CHAN JIA HUI 29 24 53 66.75 C BILANGAN C 2 33.25 B BILANGAN B 2 33. LEE MEI FOONG KELAS : 6 JUMLAH MURI 6 SOALAN 1 (4M) SOALAN 2 (4M) SOALAN 3 (5M) SOALAN 4 (5M) SOALAN 5 (5M) SOALAN 6 (5M) SOALAN 7 (6M) SOALAN 8 (6M) BIL NAMA a b c d a b c d a b c(i) c(ii) d a b c d a b c(i) c(ii) a b c d e a b c d e a b c d e J 1 CHAN JIA HUI 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 24 2 CHIN KAR HENG 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 22 3 GAN HONG LEONG 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 34 4 LIM ZI YAO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 32 5 SHAHIRUL AIMAN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 27 6 STEVE TAN WEE HANN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 27 MARKAH KESELURUHAN SAINS BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 JUMLAH PERATUS GRED BILANGAN A 2 33.3 3 GAN HONG LEONG 36 34 70 87.5 A BILANGAN D 0 0.0 GRED PURATA MP 2.