You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Berkhemah di Laman Idaman
Standard 1.2
Kandungan
Standard 1.2.6
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis
ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.
Aktiviti 1. Murid mendengar dan memahami perbualan
2. Murid menyebut pelbagai jenis ayat berdasarkan
perbualan dengan bimbingan guru
3. Murid menulis dialog tentang perbualan di atas
Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral
Kurikulum
Nilai Murni Kasih sayang, Berkerjasama
EMK Kreativiti dan Inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………
………………..

3 Pembelajaran Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.za RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Kemahiran Membaca Tema AKTIVITI KELUARGA Tajuk Berkhemah di Laman Idaman Standard 2. murid dapat. . Berkerjasama EMK Kreativiti dan Inovasi. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan menggunakan kamus Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Kurikulum Nilai Murni Kasih sayang. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.. Murid membaca dan memahami teks 2. buku tulis Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran.2 Kandungan Standard 2. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ……………….2. TMK BBM Buku teks. Aktiviti 1. Murid mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan 3. a) Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Murid membaca dan memahami teks 2.6 Pembelajaran Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. a) Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ……………….2 Kandungan Standard 3. TMK BBM Buku teks. Murid menulis catatan dengan kemas dan betul 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Kemahiran Menulis Tema AKTIVIT KELUARGA Tajuk Berkhemah di Laman Idaman Standard 3.2. Berkerjasama EMK Kreativiti dan Inovasi. Aktiviti 1. . Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Kurikulum Nilai Murni Kasih sayang.. buku tulis Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran. murid dapat. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

a) Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. binatang) dan membina ayat 2. Aktiviti 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Aspek Tatabahasa Tema AKTIVITI KELUARGA Tajuk Berkhemah di Laman Idaman Standard 5. Murid menegnal pasti kata nama am konkrit ( tempat .1.1 Pembelajaran Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Kandungan Standard 5. orang . Murid bercerita tentang foto di atas menggunakan ayat yang mengandungi wacana Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Kurikulum Nilai Murni Kasih sayang. benda . buku tulis Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran. TMK BBM Buku teks. . Berkerjasama EMK Kreativiti dan Inovasi. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. murid dapat.

Berkerjasama EMK Kreativiti dan Inovasi.. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan . buku tulis Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran. murid dapat. TMK BBM Buku teks. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Kurikulum Nilai Murni Kasih sayang. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Aspek Tatabahasa Tema AKTIVITI KELUARGA Tajuk Berkehmah di Laman Idaman Standard 5.3 Pembelajaran Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Kandungan Standard 5. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. Aktiviti 1. Murid bertutur menggunakan kata ganti nama tunjuk berdasarkan gambar 3.1. a) Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. Murid mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam teks 2.

4 Pembelajaran Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Murid membuat latihan di buku tulis.1. 2. ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. . Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Aktiviti 1. 1.1.4.4 Kandungan Standard 4. 1.1.. murid dapat. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh Masa Kelas Aspek Seni Bahasa Tema AKTIVITI KELUARGA Tajuk Berkehmah di Laman Idaman Standard 4. 1. 3. Murid membaca senikata lagu.

buku tulis Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran. PdP ditunda kerana……………………………………………………………………… ………………. TMK BBM Buku teks.. Berkerjasama EMK Kreativiti dan Inovasi. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.Sistem Bahasa Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Kurikulum Nilai Murni Kasih sayang. .