RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas 4
Bidang Menggambar
Tema Alam Semulajadi
Tajuk Pemandangan Sawah Padi
Aktiviti Lukisan

Standard 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Pembelajaran Estetik 1.2.1 Media Kreatif Seni
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1.1 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.2 1.4.2
1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.2.2 Teknik dan 1.3.3 1.4.3
1.1.1.5 Proses
1.2.2.1
1.1.2 Prinsip
Rekaan
1.1.2.1, 1.1.2.2,
1.1.2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada lukisan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan lukisan.
3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
dipelajari.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
1. Guru menunjukkan gambar pemandangan dan contoh- contoh
lukisan.
2. Guru menyatakan definisi lukisan.
3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada
gambar pemandangan.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang akan digunakan.
2. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan
memberi penekanan pada ruang dan bentuk.
3. Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan
penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk, ton warna, dan
jalinan.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan
lukisan.
Ekspresi Kreatif
1. Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.
2. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
1. Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan
lukisan.
3. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara
lisan
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan
berdasarkan empat standard kandungan.

Contoh lukisan dan gambar pemandangan Refleksi Pada akhir pengajaran. Kertas lukisan dan pensil warna atau oil pastel Belajar 2. ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang. .Bahan Bantu 1.