18 aprilie 1951 - Tratatul de la Paris

Tratatul de la Paris instituie Comunitatea Europeană a Cărbunelui și O țelului (CECO), care creează o pia ța
comună pentru cărbune și oțel. Sunt astfel diminuate neîncrederea și tensiunile dintre țările europene vecine de
după cel de al Doilea Război Mondial. Tratatul CECO, expirat în 2002, este primul tratat fondator al
Comunității Europene. – Belgia, Franta, Germania de Vest, Italia, Luxembourg si Olanda.

1958 - Tratatele de la Roma (intra in vigoare)

Tratatele de la Roma instituie Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice (Euratom). Prima reuniune a Consiliului CEE are loc la 25 ianuarie 1958, fiind prezidată de Victor
Larock, ministrul belgian al afacerilor externe. – aceleasi tari

1973 - Prima extindere

Danemarca, Irlanda si Regatul Unit aderă la Comunitățile Europene, numărul statelor membre crescând astfel la
nouă.

Reg Unit nu a vrut initial sa adere… creand EFTA (European Free Trade Association) – membri acutali:
norvegia, Lichtenstein, islanda, elvetia. in 1959, rivala pt CEE

Decembrie, 1974 - Crearea Consiliului European

În urma summitului de la Copenhaga din decembrie 1973, care a prevăzut desfășurarea de summituri ori de câte
ori se dovedește necesar, în cadrul summitului de la Paris din decembrie 1974, se creează Consiliul European.
Acesta a fost creat cu intenția de a institui un forum informal de discuții între șefii de stat sau de guvern.

11 martie 1975 - Prima reuniune a CE la Dublin

1 ianuarie 1981 – Grecia adera la CEE -Numărul de membri ajunge la zece.

eu/en/webcasts .europa. De asemenea. oficializând reuniunile șefilor de stat sau de guvern. persoanelor. http://video. Dezbaterile și deliberările publice ale Consiliului pot fi urmărite în prezent pe site-ul internet. 3 dec – Consiliul European de la Luxemburg – AUE – introd Piata Unica Europeana Consiliul European ajunge la un acord politic care deschide calea pentru adoptarea Actului Unic European. serviciilor și capitalurilor. Luxemburg și Țările de Jos la Schengen (Luxemburg). 1 iulie 1987 – Actul Unic European Actul Unic European (AUE) instituie piața internă.numărul membrilor Comunităților Europene crescând astfel la 12. 2. Acordul Schengen este pus în aplicare mai târziu. 1985 .Acordul Schengen Acordul Schengen privind eliminarea controalelor la frontieră este semnat de Belgia. Actul Unic European conferă Consiliului European un temei juridic.consilium. Germania. 1 ianuarie 1986 – Spania si Portugalia devin membri UE . Acordul Schengen va permite treptat persoanelor să călătorească fără să li se verifice pa șapoartele la frontierele interne. Actul lansează cooperarea în domeniul politicii externe și extinde utilizarea votului cu majoritate calificată pentru procesul decizional din cadrul Consiliului. 1992 – Sedinte publice Consiliul European de la Edinburgh din 1992 lansează dezbaterile publice. în 1995. care prevede libera circulație a mărfurilor. Fran ța. cel mai recent prin Tratatul de la Lisabona. o practică ce a fost extinsă considerabil de-a lungul anilor.14 iunie.

care devine și Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună. un organism informal care reunește mini ștrii de finan țe din țările a căror monedă este euro. Finlanda și Suedia aderă la UE. Consiliul European se reunește de cel puțin patru ori pe an.Tratatul de la Amsterdam Tratatul de la Amsterdam instituie un spațiu de libertate. 13 dec 1997 – Crearea Eurogrupului Consiliul European aprobă crearea Eurogrupului. numai două reuniuni pe an erau necesare. Tratatul de la Maastricht creează uniunea economică și monetară și stabilește doi piloni noi: politica externă și de securitate comună (PESC) și cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI). . Înainte de aceasta. 1 ianuarie 1995 – Austria. de asemenea. 1996 – Din 1996.1993 – Tratatul de la Maastricht Tratatul de la Maastricht intră în vigoare. Tratatul de la Maastricht declanșează. Tratatul modifică rolul Secretarului General al Consiliului. Acesta este definit ca oferind impulsurile și orientările politice generale pentru dezvoltarea UE. Consiliul European dobândește un statut oficial. Prima reuniune a Eurogrupului are loc la 4 iunie 1998 în Luxemburg. creând Uniunea Europeană. cei 15 membri acoperă acum aproape întreg vestul Europei. securitate și justiție și integrează Acordul Schengen în dreptul UE. Prin Tratatul de la Maastricht. procesul de trecere la moneda euro și lansează politica externă și de securitate comună (PESC). 1 mai 1999 .

pentru extinderea utilizării votului cu majoritate calificată și pentru introducerea principiului de cooperare consolidată între statele membre. 1 februarie 2003 – Tratatul de la Nisa Tratatul de la Nisa introduce reforma instituțiilor UE. Are loc o reformă a Consiliului. Este cea mai mare extindere simultană a UE.Herman Van Rompuy este ales președinte al Consiliului European . În acest moment există 25 de state membre ale UE. Ungaria. Estonia.numărul statelor membre crescând astfel la 27. 22 anexată la Tratatul de la Nisa prevede că toate reuniunile Consiliului European vor avea loc la Bruxelles de la data la care UE va avea 18 state membre. Cipru. 1 ianuarie 2007 – Bulgaria si Romania adera la UE . Letonia.Euro intra in circulatie La 1 ianuarie 2002.1 ianuarie 2002. Malta. 19 noiembrie 2009 . Slovacia și Slovenia. ca populație și ca număr de țări. în cadrul pregătirilor pentru o viitoare UE extinsă la 27 de state membre. Octombrie – reuniunile consiliului au loc la Bruxelles Declarația nr. euro intră în circulație sub formă de bancnote și monede. Polonia. Lituania. înlocuind monedele naționale. 1 mai 2004 – Cea mai mare extindere a UE Zece noi țări aderă la UE în același timp: Republica Cehă.

Anterior.Consiliul European prezidat de Fredrik Reinfeldt Pentru ultima oară. 1 dec – Tratatul de la Lisabona Tratatul de la Lisabona intră în vigoare. reuniunea Consiliului European este prezidată de președintele sau de prim-ministrul statului membru care deține președinția prin rotație a Consiliului. șefii de stat sau de guvern ai UE convin în unanimitate să îl numească pe Herman Van Rompuy drept primul președinte permanent al Consiliului European. Tratatul intră în vigoare la 1 ianuarie 2013 și oficializează summitul zonei euro. 10 – 11 dec . Consiliul European era un organism informal. Consiliul European devine o instituție de sine stătătoare. Rolul revenea șefului de stat sau de guvern al statului membru care deținea președinția asigurată prin rotație a Consiliului UE. coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare În cadrul reuniunii Consiliului European din 1-2 martie 2012. coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (TSCG). Consiliul European din decembrie 2009 este prezidat de prim-ministrul Suediei. de la 1 iunie 2012 până la 30 noiembrie 2014. .Herman Van Rompuy este ales pentru un al doilea mandat de președinte al Consiliului European. cu președinte propriu.Tratatul privind stabilitatea.În cadrul unei reuniuni informale desfășurate la Bruxelles la 19 noiembrie 2009. Organizarea summitului zonei euro și rolul președintelui acestuia sunt prevăzute la articolul 12 din tratat. reformând structura UE și modul de funcționare al acesteia. Tratatul extinde utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului. iar poziția de șef al Consiliului European era neoficială. 25 de lideri europeni semnează Tratatul privind stabilitatea. Fredrik Reinfeldt. 2012 . 1 martie .

democrației și drepturilor omului în Europa. Bibliografie: http://www. Comitetul Nobel din Norvegia afirmă că decizia sa este motivată de rolul stabilizator jucat de UE în transformarea aproape a întregii Europe dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii.10 dec – UE primeste premiul Nobel pentru pace UE primește Premiul Nobel pentru pace pe 2012 pentru promovarea cauzei păcii. Mandatul său începe la 1 decembrie 2014 și se încheie la 31 mai 2017. reconcilierii. după Slovenia.Croatia adera la UE Croația devine a doua țară din fosta Iugoslavie care aderă la UE. În acest moment.europa. UE are 28 de state membre. În momentul înmânării Premiului Nobel pentru pace Uniunii Europene.eu/ro/history/?taxId=600 . 1 iulie 2013.consilium. 1 dec 2014 – Donald Tusk devine presedintele CE Donald Tusk îl înlocuiește pe Herman Van Rompuy în funcția de pre ședinte al Consiliului European.