Pangbakod sa bahay

:

Consagrahin, buhayin, binyagan, saka ilagay sa 4 na sulok ng bahay ang mga oracion at TENET sa
gitna ng bahay.

1. S
A
SATOR
O
R

IESUS MESIAS
IESUS EMMANUEL
IESUS NAZARENUS
IESUS ISHA CRISTUM
IESUS SALVATOR IN MUNDUM

2. A
R
AREPO
P
O

IESUS MESIAS
IESUS EMMANUEL
IESUS NAZARENUS
IESUS ISHA CRISTUM
IESUS SALVATOR IN MUNDUM

3. T
E
TENET
E
T

IESUS MESIAS
IESUS EMMANUEL
IESUS NAZARENUS
IESUS ISHA CRISTUM
IESUS SALVATOR IN MUNDUM

. 2. Maaari din pong ilagay sa loob ng bote bawat isa matapos consagrahan. 3 sa mismong gitna ng bahay. Hilaga. Mainam po ito para hindi pasukin ng masasamang loob na tao gaya ng tulisan at magnanakaw at ng masasamang espirito o elemental ang bahay. ng oracion ay isang buong set na ilalagay sa isang kanto ng bahay at yun pong No. bakuran. Silangan. 1. Paliwanag: Bawat No. 4. at Kanluran kung sementado na ang bahay o ilagay sa bote at ibaon ng isang talampakan ang paa sa ilalim ng lupa. Pwede din po sa bakuran mismo sa bawat kanto para masakop. Tupiin po ninyo ng triangle style saka balutan po ninyo ng tape o plastic at idikit sa bawat kanto ng bahay na tumutumbok sa apat na direksyon.4. PANG BUHAY SA MGA GAMIT: I. buhayin. Consagrahan muna saka buhayin at binyagan bago tupiin na parang triangle at balutan ng tape o ipa-laminate bago idikit sa bawat kanto ng bahay bandang itaas at yung isa sa na para sa gitna ay sa gitna kung sementado na ang bahay at puro biga at ayaw na tibagin pa. Timog. Itoy dadasalin ng mataimtim sa kalooban.. o opisina at maging maswerte sa negosyo. at binyagan bago ibaon sa bawat kanto ng bahay at yung para sa gitna ay sa gitna ng bahay ibabaon na may isang talampakan o siko ang lalim ng pagbabaonan bago takpan. R O ROTAS A S IESUS MESIAS IESUS EMMANUEL IESUS NAZARENUS IESUS ISHA CRISTUM IESUS SALVATOR IN MUNDUM . CONSAGRACION sa mga gamit. at 5 ay sa apat na sulok ng bahay ilalagay at yung No. O P OPERA R A IESUS MESIAS IESUS EMMANUEL IESUS NAZARENUS IESUS ISHA CRISTUM IESUS SALVATOR IN MUNDUM 5.

PATALIM AT SA LAHAT NG BAGAY. BARILAN. IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.TE IJITUR CLEMENTISSEME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLICES ROGAMUS AC PETIMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTE SPERAVIT CONFITETOR TIBI DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMADMODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOROD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON MITATRON II. "IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI" Tatlong beses wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin ang salitang. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong beses na sabay wisik ng tubig. IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI (mga gamit) kayoy binibinyagan ko na maging magaling sa NEGOSYO. Habang winiwisikan ng tubig (holy water o agua de mayo) ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang. PAGBIBINYAG sa mga gamit. PANGBUHAY sa mga gamit at pangpalakas orationin sa mga gamit 3 beses kada biyernes. . HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASES LATORES CAENIG AOEUI ADNA CELIM GAIGAPANANIGAN MECMAC MAIGSAC MASUD ARAM ARADAM ADRADAM FRUOSISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOC UHA AHA HAH JOHAOC ABHA HICAAC JUA AHU HAI (3 ulit) III. EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEMPOMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATI BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD.