You are on page 1of 8

1.

Lafaz dan niat:
.

“U-shol-lii sun-na-tal haa-ja-ti rok-’a-tai-ni lil-laa-hi ta-’aa-laa.”
Daku Solat Sunat Hajat dua raka’at, kerana Allah Ta’ala.
.
.
2. Bacaan selepas Al-Fatihah
.
Rakaat pertama: Surah Al-Kafirun atau Ayat Al-Kursi (satu kali atau 11 kali)

“ALLaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta ‘khudzuhu sinatun walaa
naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal ladziiyasy fa ‘u
‘indahu illaa biidznih, ya ‘lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum,
walaayuhiithuuna bisyai-in min’ilmihi illaa bimaa syaa-a, wasi’a kursiyuhus
samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu hifzuhumaa wa huwal’aliyuul ‘azhiim.”
“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di
langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisi Allah
tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kerajaan Allah (IlmuNya dan KekuasaanNya) meliputi langit dan bumi.
Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi (darjat
kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya).” [Surah Al Baqarah 255 (Ayatul Kursiy)]
.
.
Rakaat kedua: Surah Al-Ikhlas (sekali atau 11 kali)

3. . di mana ia membaca pada setiap rakaat ‘Surah Al-Fatihah’.” Tiada Tuhan melainkan Dikau (Allah)! Maha Suci Dikau! Sesungguhnya daku ini dari golongan orang yang aniaya. Lam yalid walam yualad. b. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Atau Tasbih berikut 1 kali: . “Qul huwallaahu ahad. . a. Allaahush shamad. *Sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak ditolak ialah bersolat. ‘ayat Al-Kursi’ dan ‘Qulhu wallaahu Ahad’. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.” . Sebaik sahaja selesai solat (sesudah memberi salam). Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan.” “Katakanlah : Allah itu Esa! Allah tempat meminta. Membaca Tasbih . . terus sujud sekali lagi danbacalah tasbih ini 41 kali: “Laa-i-la-ha il-la an-ta sub-haa-na-ka in-ni kun-tu mi-naz-zhoo li-min. .

. . Sesudah selesai menunaikan solat sunat Hajat. Tuhanku.. Istighfar (10 / 100 kali) “As-tagh-fi-rul-laah. daripada segala dosa dan daku bertaubat kepada-Nya. 4. Rab-bi min kul-li zan-bi wa-a-tuu-bu i-laih. Zikir . Wirid Selepas Solat Hajat . b.” Daku memohon ampun kepada Allah. a. wiridkanlah kalimat-kalimat berikut: .

Teruslah memohon hajat yang dikehendaki sewaktu masih bersujud. Selawat (10 / 100 kali) “Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii Sayyidinaa Muhammadin. . “Laa-i-la-ha il-lal-laah. . Kemudian duduk semula dan bacalah doa berikut: . . 5. Doa Solat Hajat . . c.” Ya Allah! Sejahterakanlah ke atas penghulu kami Nabi Muhamad SAW dan ke atas ahli keluarga penghulu kami Muhamad SAW.” Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mu-ham-mad-da ro-suu-lul-laah.

.

Doa Solat Sunat Hajat Setelah memberi salam. Kemudian pohonlah apa-apa yang dihajati dan setelah selesai berdoa hendaklah diakhiri dengan selawat iaitu: Insya Allah. mudah- mudahan segala apa yang dihajati akan dimakbulkan oleh Allah SWT. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . bacalah doa di bawah.

.

" Kemudian mohonlah segala hajat semasa waktu dalam keadaan sujud." Kemudian Doa ini 10 kali: "Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < Apabila selepas memberi salam. wa qinaa ‘adzaaban naar. wafil aakhirati hasanah. hendaklah sujud dan membaca selawat keatas nabi sebanyak 10 kali: "Allaahumma sholli ‘alaa habiibika sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa shohbihi wa sallim". Kemudian membaca Tasbih 10 kali: "Subhaanallah walhamdu lil-laah wa laa ilaaha illallaah wal llaahu akbar. wa laa haula wa laa quwwatta illaa bil laahil ‘aliyyil ‘azhiim. .