You are on page 1of 5

MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK KALI PERTAMA 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN LANCHANG

TARIKH : 5 JAN 2017

HARI : KHAMIS

MASA : 2:00 PETANG

TEMPAT : Bilik Mesyuarat Sk Lanchang

HADIR:

1. Tn Hj Suhaime B Nahari (Guru Besar)
2. En Abdul Malek B Mad Tan (GPK 1)
3. Pn. Rusmiza Bt Rusle (Pengerusi)
4. En Nasrul Muhaimin B Ab Rahman (Setiausaha)
5. Pn Azlina Bt Aziz
6. Pn Ainul Mardhiyah Bt Mansor
7. Pn Fazila Bt Abd Aziz

TIDAK HADIR:

1. Pn Rosnita Bt Sidek (BERSEBAB)

2. Puan Norhayati Bt Hassan (CUTI BERSALIN)

AGENDA:

1. Ucapan pengerusi
2. Ucapan Guru Besar /GPK
3. Pengesahan Minit Mesyuarat
4. Perlantikan Setiausaha 2017
5. Perancangan aktiviti/Takwin sepanjang tahun 2017
6. Hal-hal lain/Perkara

1.0 UCAPAN PENGERUSI

1
Pengerusi mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua guru
matematik bagi sesi 2017 dan mengharapkan semua guru matematik dapat
memberi komitmen pada tahun 2017.

2.0 UCAPAN GURU BESAR

2.1 Guru Besar mengucapkan salam dan terima kasih kepada semua
guru matematik kerana dapat menghadirkan pada mesyuarat panitia kali
pertama 2017.

2.2 Guru Besar memaklumkan telah menerima kedatangan Tuan PPD
Temerloh untuk meninjau persiapan dan target TOV UPSR 2017.

2.3 Guru Besar memaklumkan perancangan strategik akan disediakan
oleh GPK 1 dan akan dibentangkan di PPD Temerloh nanti.

2.4 Kemahiran menulis,mengira dan membaca hendaklah ditekankan
semasa murid berada di Pra Sekolah supaya murid tidak menghadapi
masalah pembelajaran semasa memasuki tahun 1.

3.0 Pengesahan minit mesyuarat lepas

Disahkan oleh : Pn Azlina Bt Aziz

Disokong : Pn Fazila Bt Abd Aziz

4.0 Perlantikan Setiausaha 2017

4.1 Perlantikan setiausaha baru adalah bagi mengantikan En Amil Amirul
yang tidak mengajar subjek matematik 2017.

4.2 En Nasrul Muhaimin B Ab Rahman dilantik setiausaha Panitia
Matematik berkuatkuasa serta merta.

5.0 PERANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2015 (RUJUK TAKWIM)

5.1 Pengerusi membentangkan aktiviti panitia matematik dan meminta
cadangan daripada guru-guru untuk memberi idea aktiviti-aktiviti yang boleh
dijalankan pada tahun ini untuk meningkatkan pencapaian murid:

1) TAKWIM Rujuk lampiran

2
2) SUKATAN PELAJARAN Sukatan pelajaran telah diedarkan kepada semua
guru matematik bagi tahun 2017
3)FORMAT RPH Format RPH terkini telah diberi penerangan oleh
GPK 1 pada mesyuarat kurikulum kali pertama
2017 dan semua guru diminta mengikut format
terkini tersebut.
4) ASPEK KECUKUPAN Pengerusi menekankan latihan yang diberi kepada
DAN KECAKUPAN murid hendaklah mengikut tahap kebolehan murid
LATIHAN tersebut menguasai topik samada murid tersebut
menguasai aras tinggi /rendah.
5)BAHAN BANTU Pengerusi memaklumkan BBM Panitia Matematik
MENGAJAR yang ada dalam bilik matematik adalah Alat
Penimbang,Sesiku L,Geometri,Abaskus dan Guru
hendaklan merekodkan penggunaan Bahan Bantu
Mengajar dalam buku supaya tidak tercicir.
6) PENENTUAN SASARAN Akan dibincangkan secara terperinci dalam
(TOV) mesyuarat Kecemerlangan UPSR 2017
7)PROGRAM Rujuk Perancangan Strategik UPSR 2017.
KECEMERLANGAN USPR
8)JADUAL PENCERAPAN Pengerusi meminta guru menanda buku
latihan/aktiviti murid dengan baik dan
menggunakan cop sebagai galakan kepada murid.
9)KEWANGAN PANITIA Sebanyak RM 467.14 peruntukan panitia dan
akan digunakan untuk membeli BBM yang
diperlukan.
10)PENYEDIAN SOALAN Semua guru menyediakan soalan
UJIAN ujian/peperiksaan jika Zon/PPD tidak menyediakan
soalan.
11)BILIK KHAS Semua guru boleh menggunakan Bilik Matematik
semasa PdP dan hendaklah merekodkan
penggunaan dalam buku .
12)LINUS Saringan Linus dibuat 2 kali setahun dan
Penyelaras Linus belum diberi taklimat bagi
saringan linus 2017
13)PEMULIHAN Guru Pemulihan ,Pn Fazila memaklumkan murid
yang tidak menguasai saringan Linus akan diberi
kelas pemulihan.
14)PRASEKOLAH Guru Pra Sekolah,Pn Azlina memaklumkan murid
pra sekolah 2017 masih dalam proses
penyesuaian dan boleh dapat mengenalpasti
tahap kebolehan murid tersebut.
15)PENDIDIKAN KHAS Murid Pendidikan Khas adalah seramai 10 orang
bagi tahun 2017.Guru kelas bagi kelas Pendidikan
Khas adalah seperti berikut
Guru kelas tahun 5 : Pn Roslina Bt Abd Razak

3
Guru kelas Tahun 5 :Pn Ainul Mardhiyah Bt Mansor
16)PROGRAM UTAMA
-Pengerusi menekankan semua guru hendaklah
menekankan kemahiran asas murid,penggunaan
bahan konkrit,menggunakan pdp abad 21 dan
banyakkan gunakan peta i-think serta kaitkan
matematik dengan akvtiviti seharian
SOKONGAN
- Teknik menjawab soalan dan kelas
tambahan akan diadakan dan akan
diperincikan dalam perancangan strategik
SAMPINGAN
-Persatuan Sains dan Matematik akan merangka
aktiviti bersama.
5.0 HAL-HAL LAIN

 Pn. Fazila
- Cadangan murid tahun 1diberi penekanan tentang nama hari
dalam seminggu.
- Banyakkan latihan menulis nombor dengan teknik yang betul
dalam buku tulis.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4 petang.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh,

________________ _______________________

(Nasrul Muhaimin Ab Rahman) (Pn. Rusmiza Bt
Rusle)

Setiausaha Panitia Matematik Ketua Panitia
Matematik

Disahkan oleh ,

----------------------------------------------------------------

4
( Tuan HJ Suhaime B Nahari )

Guru Besar SK Lanchang

5