You are on page 1of 3

1.

0 Perbezaan antara tamadun Melayu, Cina dan India yang terdapat di Malaysia
dari segi sosiobudaya, ekonomi dan pendidikan.

Pendahuluan

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang
majmuk iaitu kaum majoritinya adalah Melayu,Cina dan India. Setiap kaum
mempunyai latar belakang dan budaya yang tersendiri. Pembentukan
masyarakat majmuk di Malaysia yang berbilang kaum pada abad ke-19 adalah
kesan daripada kolonialisme yang mutlak yang berlaku secara tidak sengaja.
Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di Tanah Melayu adalah Melayu.
Namun pada pertengahan abad ke-19, imigrasi kaum Cina dan India secara
beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur
kependudukan asal Tanah Melayu. Kesannya,masyarakat majmuk di Malaysia
terdiri dari pelbagai etnik yang berbeza dari sudut sosiobudaya, ekonomi dan
pendidikan. (Wikipedia,2017).

1.1Sosiobudaya

Sosiobudaya merupakan amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu
masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan
dalam berbagai bidang hidup, untuk memberi kepuasan dan meransang
pembangunan hidup masyarakat itu.Sosiobudaya ini meliputi cara hidup, adat
istiadat dan sebagainya.

Kaum Melayu me

1.2Ekonomi

Perbezaan jurang ekonomi yang berlaku di antara rakyat Malaysia adalam
disebabkan dasr pecah perintah oleh penjajah Inggeris hingga menyebabkan
berlakunya jurang ekonomi. Berlakunya jurang ekonomi di antara kaum majoriti
iaitu Melayu,Cina dan India.

Kesan daripada dasar pecah perintah tersebut, kaum Melayu dibiarkan di
kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. Manakala,
kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti
perniagaan dan perlombongan.Kaum India pula ditempatkan di estet untuk
mengerjakan ladang-ladang British.

Cina. kerana British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Rujukan Wikipedia. kurikulum adalah berdasarkan kitab dan tidak mengira had umur. terutama dari segi layananyang setaraf kepada semua bangsa. manakala sekolah vernacular Cina mendapat keistimewaan melalui sekolah rendah (6 tahun). pihak Inggeris telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu. Dasar Ekonomi Baru. dan sekolah vernakularTamil .wikipedia. Lulusan untuk sekolah Melayu hanya setakat memenuhi keperluan tenaga manusia yang paling rendah.org/wiki/Dasar_Ekonomi_Baru . sekolah vernakular Melayu danTamil hanya terhad untuk sekolah rendah sahaja. sekolah vernakular Cina. Diakses pada 21 Mac 2017 dari https://ms. junior middle (3 tahun). Sistem pendidikan pondok diamalkan dengan kaedah pembacaan kitab. Dasar British ini adalah antara puncanya wujud perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum. Contohnya. dasar pendidikan yang diadakan tidak berkesan terutama dari dudut perpaduan dan terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. dan sosial. Namun selepas penjajahan British. melalui sistem persekolahan. 1. Pendidikan bagi kaum Melayu bermula sebelum penjajahan British ke Tanah Melayu adalah berteraskan kepada agama Islam. Berikutan petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza. dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan. British tidak memainkan peranan dengan adil. dan senior middle(3 tahun).3Pendidikan Sistem pendidikan. Terdapat perbezaan antara kaum utama iaitu antara kaum Melayu. dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang kerana setiap sekolah bermatlmatkan kepentingan kaum masing-masing. Cina dan India dalam aspek Pendidikan. Semasa Britidh menjajah.(2017). maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. merupakan elemen dominan bagi sesebuah negara dalam usaha menuju ke arah pembangunan masyarakat dari segi ekonomi. politik.Kewujudan sekolah vernakular telah menyebabkan masyarakat Melayu.

Pendidikan Cina di Malaysia.edu/1803174/Sistem_Pendidikan_di_Malaysia_Dasar_Caba ra n_dan_Pelaksanaan_ke_Arah_Perpaduan_Nasional Chinese Stream.academia.com/document/7458585/Pendidikan-Cina-di-Malaysia .Khairul Azrin .Cabaran dan Pelaksanan ke Arah Perpaduan Nasional https://www.scribd.(20018). Diakses pada 21 Mac 2017 dari https://www.(2011) Sistem Pendidikan di Malaysia: Dasar.