(1) GARIS DAN SUDUT

A Lukiskan garis – garis berikut dengan tepat

(1) GARIS LURUS (2) TEMBERENG GARIS (3) GARIS SELARI

(4) GARIS (6) GARIS RENTAS
(5) GARIS BERSILANG
SERENJANG LINTANG

B Nyatakan pasangan bagi garis – garis berikut berdasarkan rajah di bawah.

(1) Garis selari (i) ____________ dan
______________

(ii) ____________
dan ______________

(2) Garis serenjang (i) ____________ dan
______________

(ii) ____________
dan ______________

(3) Garis bersilang (i) ____________ dan
______________

(ii) ____________
dan ______________

(4) Garis rentas lintang (i) ____________

(ii)
____________

C Lukis sudut – sudut berikut pada garis AB dengan menggunakan protraktor.
(1)  AOC = 54⁰

(2)  COD = 27⁰

(3)  DOE = 83⁰

(4)  EOB = 16⁰

Sudut Nilai sudut Nama sudut a b c d e f F Lengkapkan maklumat sudut di bawah dengan betul. A O B D Namakan sudut dan ukur sudut berikut dengan tepat. SUDUT BERTENTANGAN SUDUT PELENGKAP SUDUT PENGGENAP BUCU . (1) Nama : (2) Nama : (3) Nama : Nilai sudut : Nilai sudut : Nilai sudut : (4) Nama : (5) Nama : (6) Nama : Nilai sudut : Nilai sudut : Nilai sudut : Anggaran sudut ________ Anggaran sudut ________ Anggaran sudut ________ ¿ x< ¿ ________ ¿ x< ¿ ________ ¿ x< ¿ ________ E Ukur dan namakan setiap sudut pada poligon di bawah dengan tepat.

 ___________ =  ___________  ___________ adalah sudut penggenap  ___________ =  ___________  ___________ adalah sudut pelengkap bagi  ___________   __________ +  __________ bagi  ___________ +   ___________ +  ____________  __________ +  __________   ___________ +  = _________________⁰ ____________ = _________________⁰ = _________________⁰ .