You are on page 1of 3

FONETIK & FONOLOGI JAKU IBAN

Fonem Segmental Jaku Iban
1. Fonem Vokal (Vocal mua, tengah, belakang, nasalisasyen,
palatalisasyen)
2. Diftong
3. Fonem Konsonan (Meletup (Letupan), Kindas (Geresan ) , Meresu
( Letusan ), Nasal ( Sengau ), Setengah vokal ( Separuh Vokal )
4. Injau ( Pinjaman)

Fonem Suprasegmental Jaku Iban
1. Prosodi Munyi vocal dlam jaku Iban
2. Munyi inggar / lantan
3. Empas jaku
4. Nada
5. Senai
6. Munyi panjai / pandak 2. Diftong
- Bisi 3 diftong kitai Iban : ai, au, enggau ui.
- Diftong = asil ari munyi 2 iti vocal ti berimbai
FONEM SEGMENTAL JAKU IBAN - Vocal rangkap = munyi 2 vokal berimbai ti ngundan nada, entak
1. Fonem Vokal enggau pemanjai munyi ti sama ungkup tiap-tiap vocal ti nirika
- Vocal mua : rangkap nya tadi. chunto = baʷu, paʸis, buʷah, kuʷih
Bisi 3 vokal mua /I,e,a/ . chunto: - Chunto diftong ai (ai, panggai, entekai, kedai)
/i/ : /kita/ibu/, indai/ Au (au, pulau, salau, tikau)
/e/ : /bela/, /benta/, /benat/ Ui (ukui, kalui, silui, sungkui)
/a/ :/aku/, /batu/

- Vocal belakang
Bisi 2 fonem vocal belakang : /o/ enggau /u/ : chunto;
/o/ : /kokgo/, /moto/
/u/ : /paku/, /laku/

- vokal tengah
semina siti aja fonem vocal tengah : chunto ; /Ə/ chunto :
/Ə/ : /sƏkut/ . nƏlap/

Munyi diftong dalam jaku Iban

3. Fonem konsonan

/baja/ Chunto. /belah/ 2. Pemanjai jaku reti nya munyi ti dipanjaika nya ulih betan ba endur -bisi 2 /c/. nunjukka frasa enggau klausa. bekindas Fonem Suprasegmental Jaku Iban @ diempang siti ari organ artikulasyen baka mulut. Iya nya. Nasal . Prosodi = bidang pansik pasal munyi jaku. munyi begetar tauka enda . b . (i) ɲ rumah aku./ɲ/. gusi./manaŋ/. *diatas tu semina chunto. /y/ l./pendam/ pemanjai munyi. Meletup . senai. /c/ : /chabut/. /j/ artikulasyen enggau nadai besekat. . /hari/ 5. kereban artikulasyen 3. [:] dikena nunjukka munyi ti panjai /ɲ/ :/ɲawa/. Pemanjai munyi mega ulih disemaka enggau gaya asai ati lebuh rindu. . /bakul/. Kindas 4. suah nyadi sebedau nyebut pekara /s/ . /dadu/ sekalika jaku kitai enggau iya nya manah tauka enda. /dabai/. Pekara ti baka nya enda sebaka enggau pemanjai munyi enggau -bisi 4 konsonan nasal /m/. nitihka /m /: /malam/. Ketu / ngela lebuh mansutka jaku. /n/ :/nipu/. /takraw/ . K = munyi ti diasilka lebuh pejalai angin tesekat. munyi l enggau r /y/ : /buyu/. Pemanjai munyi meri lanjan ke jaku kitai. Empas jaku /t/ . Munyi segmental nya proses ngeluarka unit linguistic ari teks tauka -6 fonem meletup /p. Munyi panjai / pandak . /basu/ ke berat deka dikenataika. Chunto: “Ari ni nuan?” tauka “Deka kini nuan?” (ngembuan nurun niki . /h/ . ii. /p/ . penyiru. Munyi konsonan ulih betan ba endur artikulasyen tang enda lama. Prosodi lemi enggau rengka artikulasyen bukai. entak. Lalu semua munyi nasal enggau munyi frikatif s. mekanisme arus (Pejalai) angin sada nyawa ti ngundan elemen di atas nya tdi) . Munyi ti ulih dipanjaika nya munyi ti lantang. /jala/./dan/ . k/ enggau /g/ jaku. chara sebut enggau bansa sekat tauka empang . /ɲali/ /ŋ/ : /ŋagay/. ngelai ayat ti enda sebaka. Munyi inggar / lantang . . Kitai mega ulih ngaga anggap bepelasarka munyi sada nyawa tauka /g/ . baka -bisi 2 fonem setengah vocal /w/. lebih agi munyi segmental 4 bengkah kebuah dikena nentuka klasifikasyen munyi konsonan: dlm jaku. iya nya ngelaika reti leka jaku ti enda sebaka. lalu chara nyebut. Nada dlm jaku Iban mangku tanggung pengawa ti besai dalam jaku ./n/. kelekanit 1. r./ŋ/ morfem. palan ti ngasilka munyi pengelaju jaku enggau ti bukai. /k/ . /bacha/ . (ii) ɲ: rumah aku. /baka/. betelisih. /tuyu/ dikumbai munyi likuida laban munyi nya semunyi enggau ai ti nerus neritik . v./butaŋ/ 6. /sampuk/ /b/ . d. /tabin/. /w/ : /sawang/. /sabun/. Setengah vocal .t. /gusak/ empas jaku orang ti berandau enggau kitai. Nada dkna ngasilka ngiga leman penerang Kediri empu . /bata/ . /j/ . Empas sada nyawa orang ti bejaku nya ulih bendar nyaup kitai mereti /d/ . Senai -bisi 2 kindas enda bemunyi /s/ enggau /h/ . /kaya/ . /panas/. Meresu . Suprasegmental = prosodi ti mai reti pansik pasal munyi ti sama i. . iii. iv. elemen dalam prosodi baka = pengeliut jaku./gam/. /manah/.