PERIBAHASA

Soalan 1

Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

[2 markah]

Soalan 2

Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

[2 markah]

1

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 4 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 2 .Soalan 3 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 6 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.Soalan 5 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3 .

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4 . Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 8 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.Soalan 7 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 10 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.Soalan 9 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 5 . Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 6 .Soalan 11 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 12 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 7 . Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Soalan 13 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 14 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] Soalan 16 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 8 .Soalan 15 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Soalan 17 Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ [2 markah] 9 .