ASOCIATIA KIDS HEAVEN

GRADINITA KIDS HEAVEN IASI
OFERTA EDUCATIONALA
2014-2015

"in fiecare dintre noi exista un talent ............................

CONTACT:

ADRESA: Tel.: 0743050694

Grădinița 074941949

cu Program Prelungit Str Cronicar Mustea nr 2 Iasi

KIDS HEAVEN IASI

Grădiniţa cu Program Prelungit KIDS HEAVEN înscrie copii cu vârste cuprinse
între 2,6 ani şi 6 ani, pe toată durata anului şcolar, în limita locurilor disponibile.

.. nutriţie. ţinând cont de sănătate...  Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii.. pe suport convenţional şi electronic ( )... Obiectivele prioritare sunt:  Dezvoltarea liberă.. capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii. a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.. încercărilor si experimentărilor.. creşterea încrederii în forţele proprii. Grădiniţa cu Program Prelungit .....  Descoperirea. care să încurajeze curiozitatea. Activităţile din grădiniţă se vor concentra pe nevoile multiple ale copilului. când are loc lărgirea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare.. .. în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale... cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe.. Oferta educaţională va fi promovată prin materiale promoţionale..director administrativ ANTON FLORINA MARINA  director educaţional al grădiniţei KIDS HEAVEN – psih MIROSNICENCU CATALINA CLAUDIA ..KIDS HEAVEN” va fi coordonată de o echipă managerială compusă din:  Membru in consiliul director al Asociaţiei KIDS HEAVEN . deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii... deprinderi. integrală şi armonioasă a personalităţii copilului.. capacităţi.. educaţie... Încurajarea explorărilor........ sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. de către fiecare copil.. Preocuparea permanentă a personalului gădiniței este aceea de a adapta activităţile educative la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.. stimulare psihosocială corespunzătoare şi de rolul mediului în care acesta trăieşte. a propriei identităţi. atitudini si conduite noi.. pentru că există o baza didactico-materială adecvată. Programul instructiv-educativ este modern şi de calitate. ca experienţe autonome de învăţare.... Principala noastră preocupare este de a ajuta copilul să se construiască pe sine la vârsta preşcolară.... bazate pe joc..  Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe.... se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare activ-participative. exerciţiilor..

 Prof inv presc Mirosnicencu Catalina Claudia  Prof inv presc Anton Florina Marina  educatoare – Irina Mazilu Carmen  educatoare – Ciobanasu Daniela  psihopedagog – Chiratcu roxana (cu specializarea – psihopedagogie specială). care vor face posibilă corectarea comportamentelor incorecte. aprecierea pozitivă a realizărilor copiilor. inventivitate în amenajarea sălii de grupă şi a materialelor. verificarea practică a rezultatelor muncii de creaţie şi evaluarea rezultatelor obţinute. .gr II şi are o vechime de 27 ani în învăţământ. conducerea unităţii va avea în vedere următoarele: pregătire teoretică şi practică şi receptivitate faţă de nou . empatie faţă de nevoile copiilor preşcolari. capacitatea de a solicita creativitatea copiilor. calităţi de bun observator.  Asist medical  Prof sport  Prof desen  Prof sah  Prof teatru  Profesor muzica În alegerea educatorilor.  Precizăm că aceasta are funcţia didactică de profesor invatamantul prescolar . aflarea şi anticiparea efectelor. încurajarea în cazul insucceselor.

Intregul colectiv didactic promovează un învăţământ deschis şi flexibil. ajutându-i să-şi formeze valori fundamentale şi să-şi definească personalitatea. capacitatea de a trata cu respect şi seriozitate orice întrebare sau răspuns al copiilor.  1 vestiar pentru personalul grădiniţei. devotamentul.aplicative. receptivitatea şi creativitatea. libertatea de exprimare. obiectivă. .  2 grupuri sanitare adecvate vârstei preşcolare. Valorile dominante ce caracterizează membrii echipei sunt: responsabilitatea. dinamică.  1 grupuri sanitare pentru adulţi  sală de servit masa. aptitudinea de a stimula activităţi de documentare şi de experimentare independentă (activităţi în cercuri tehnico . comunicativă. de a le arăta că ideile sau lucrările lor sunt valoroase. sprijinind copiii pentru a descoperi universul cunoaşterii şi a dobândi capacităţi necesare în viaţă.  1 vestiare pentru copii. cu respect faţă de realizările organizaţiei si nevoile ei.  4 dormitoare. de a oferi motivaţii adecvate aspiraţiilor copiilor şi de a-i obişnui să perceapă cât mai corect dificultatea sarcinilor. cooperarea. Spaţiul de învăţământ cuprinde o singură clădire care găzduieşte:  4 săli de grupă dotate corespunzător şi atrăgător. este receptivă. activităţi opţionale. de încredere în echipa de lucru. cooperantă. În procesul de stabilire şi gestionare al relaţiilor contractuale care implică crearea de relaţii ierarhice – în special cu angajaţii – Grădiniţa KIDS HEAVEN se angajează să asigure exercitarea autoritaţii într-o manieră asertivă. democratică. încrederea şi respectul faţă de copil si familia acestuia. profesionalismul. munca in echipă. cu aviziere pentru părinţi. proiecte tematice).

modelaj. pictură. aparatură audio-video. aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare (activităţi de muzică. Vlăsceanu): Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive. sensibilitatea faţă de diferite niveluri de manifestare a calităţii. euritmie etc. de educare a unui comportament ecologic) Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise.) Domeniul om si societate – include omul. Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii.  spaţiu de joacă extern. ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.. ca fiind modificabilă de fiinţele .  1 sala de sport  Instrucţie şi educaţie  Siguranţă şi securitate  Consiliere psihopedagogică  Cabinet şi asistenţă medicală  Odihnă şi recreere  Servirea mesei Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat şi interdisciplinar. relaţiile cu alţi oameni. care sunt adevărate . relaţiile cu mediul social. ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele (activitati moral-civice. jocuri şi jucării adaptate noului curriculum. de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodaresti.  mobilier modern.  birou administrative .  cabinet medical dotat corespunzător. dramă. modul lui de viaţă.câmpuri cognitive integrate” (L. desen. dând unitate şi continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii experienţiale. materiale didactice bogate şi actualizate.

cuburi. Joc de rol/Colţul căsuţei (set doctor. cărţi matematice. domino. termometru). abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe. colectii de materiale din natură. mobilitatea generală şi rezistenţa fizică. busolă. în scopul identificării timpurii şi rezolvării eventualelor probleme ale copiilor. jocuri. stimularea încrederii în forţele proprii. • manifesta empatie • manifestă imaginaţie în joc. foarfeci. cd-uri. unelte pentru nisip). mediu de lucru plăcut. jocuri matematice. legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului (activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii) Jocuri şi activităţi didactice alese – se organizează în centre ca: Bibliotecă (cărţi cu imagini şi poveşti. loto. materiale reciclabile. planşete. puzzle. pliante. plastilină). corpul uman. teatru de păpuşi). • manifestă independenţă în relaţiile cu ceilalţi. Modelul educaţional promovat de grădiniţa noastră oferă copiilor: conditii optime pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii. tranziţii. • se exprimă cu uşurinţă şi au un vocabular bogat. • se implică afectiv şi prezintă disponibilitate pentru niveluri înalte de motivaţie. mulaje de animale. ca şi elemente de cunoaştere. activităţi opţionale şi activităţi desfăşurate în perioada după-amiezii. asimilare şi memorare. set bucătărie. Nisip şi apă (ladă cu nisip. marionete. materiale din natură. vase pentru apă.umane cu care se află în interacţiune (de cunoaştere a mediului şi activităţi cu conţinut matematic) Domeniul psiho-motric – acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale. cifre. posibilitatea de exprimare liberă. jetoane. caiete. . material individual. măşti. comunicare permanentă între personal şi părinţi. păpuşi. • au o capacitate mărită de înţelegere. lipici. creioane colorate. vase pentru măsurare. cu accent pe relaţia de prietenie şi încredere reciprocă între educator şi copii. care: • au încredere în forţele proprii. calculator). pensule. Activităţi de dezvoltare personală – include: rutine. Se va urmări formarea unor copii cu potenţial creator. Artă (hârtie. reviste. culori pictură. dezvoltare individuală. Ştiinţă (trusa Logi. mobilier pentru păpuşi. cu accent pe cultivarea şi valorificarea aptitudinilor intelectuale ale fiecărui copil. Construcţii (lego. jocuri de îmbinare). • găsesc metode noi de a rezolva sarcinile primite.

bazat pe specificul local. • sunt în progres continuu. temele parcurse. pe resursele materiale. interesul manifestat de copii şi părinţi . excursii tematice . durata şi locaţia serbărilor variază în funcţie de grupa de vârstă. La politica educaţională naţională se adaugă curriculumul la decizia unităţii. vizite. în grădiniţă sau alte locaţii. festivaluri sau expoziţii  Implicarea în campanii sociale sau umanitare  Organizare de activităţi demostrative cu participarea părinţilor  Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru  Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor  Plimbări.  Organizarea de târguri. ragazzi! – limba italiană pentru cei mici  Armonie şi mişcare – sport şi exerciţii fizice  Dansul este viaţa mea – dans modern  Jocuri de culori – tehnici de pictură  Prietenii naturii . Activităţile opţionale sunt alese în urma consultării părinţilor şi se desfăşoară la nivelul fiecărei grupe (maxim 1 pentru grupa mică şi mijlocie şi maxim 2 pentru grupa mare).educaţie ecologică  Arta comunicării prin poveste  Bunele maniere pentru cei mici  Muzica e viaţa mea!  Micii cercetaşi ACTIVITATI EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE:  Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului. Notă: Numărul. umane şi de timp de care dispunem. pe înclinaţiile copiilor. Pentru următorul an şcolar curriculumul la decizia grădiniţei propune:  English is fun – iniţiere în limba engleză  Ciao.

implicarea acestora în viaţa grădiniţei  Derularea unor proiecte educaţionale  Parteneriate . ACTIVITĂŢI Grupa mică mare . creaţii plastice.locale . vor fi amenajate un nisipar şi un spaţiu pentru parcursuri sportive aplicative. triciclete. corzi. De asemenea. mingi. De asemenea. copiii beneficiază de servirea celor trei mese in bucătăria proprie (cu meniu care să îndeplinească cerinţele de nutriţie pentru copiii preşcolari. realizat de firma specializata Sante Junior Grupa mijlocie. trotinete. naţionale si internaţionale (cultural-artistice. judeţene. cultură generală)  Activităţi comune cu părinţii. spaţiu verde. activităţile pentru dezvoltare personală. desen.naţionale . activităţile comune. modelaj) în care se pot desfăşura activităţi organizate pe diferite domenii.  Editari si lansari de carti pentru copii  Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei  Consiliere psihopedagogică a copiilor care întâmpină diverse dificultăţi  Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin desfăşurarea unor activităţi specifice  Participarea la concursurile locale. balansoare. Grădiniţa cu program prelungit KIDS HEAVEN funcţionează pe program prelungit şi program scurt si cuprinde activităţile liber-alese.judeţene .cu comunitatea . măsuţe şi scăunele pentru activităţi de pictură. leagăne. căsuţe.cu alte instituţii de învăţământ Grădiniţa oferă şi spaţiu de joacă exterior (tobogane. opţionale şi extracurriculare. popice.

Activitati de relaxare 12.Exerciţii de înviorare 10.00 3.45-10.Sosirea copiilor.30 -16.00-12.00-13.30-9.Activitati liber-alese 11.30 12.45 4.Activităţi comune cu 10.00 9.30 8.00-9.30 13.30 10.00 8. Psih Mirosnicencu Claudia Catalina . activitati recuperatorii pe 16.00-19.l.00 10. jocuri si 7.00 16.00 domenii experientiale.30 9.30 7.00 11. ADP -uri 9.00 13.00 15.Micul dejun 9.00-9.30-13.30-11.00 11.00 7.30 alte activitati alese 2.15 5.30-10.00-8.30-15.11.Gustare 15.30-13.00-19.00-9.Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale. activitati optionale Director.ADE 6.Masa de pranz 12-12.Somnul de dupa-amiaza 13-15.30 întreaga grupă .30-16.30 9.30-12.15.00-10.