You are on page 1of 1

S.C.

Macro Structural Consulting
S.R.L.
CUI: 28318900
Reg Com: J40/4341/2011
Telefon: 0758.902.844

Etapele realizării proiectului

Pentru primirea unei finanțări nerambusabile, se vor parcurge următoarele etape:

Nr. Crt. Etapele proiectului
1 Verificarea eligibilității ideii de afaceri – verificarea codului CAEN.
2 Înregistrearea societății la Registrul Comerțului: sub forma unui SRL, SRL-D, etc.
3 Pregătirea planului de afaceri.
4 Obținerea documentelor necesare.
5 Crearea unui cont de utilizator în aplicația pentru depunerea proiectelor.
6 Încărcarea documentelor și transmiterea cererii de finanțare.
7 Verificarea condițiilor de eligibilitate de către evaluatorii finanțatorului.
8 Anunțarea proiectelor câștigătoare.
9 Semnarea contractelor de finanațare.
10 Organizarea licitației pentru achizițiile din proiect.
11 Semnarea contractelor cu furnizorii de instalații, echipamente, soft-uri, etc.
12 Derularea contractelor (efectuarea plăților, recepția echipamentelor, punerea în
funcțiune, probe de lucru, instructajul personalului)
13 Întocmirea cererilor de rambursare.
14 Verificarea respectării tuturor condițiilor.
15 Încasarea ajutorului financiar nerambusabil de 100% din valoarea eligibilă a
proiectului.
16 Monitorizarea proiectului pentru o perioadă de 3 ani.

Mai multe informații și detalii:
Marian Dumitrache
Telefon: 0758.902.844
E-mail: marian@macro-training.ro