You are on page 1of 46

STT Tên công ty Địa chỉ Điện thoại

1 ÂN - MÁY XAY ÂN KHÓM 1 P.PHÚ LÂM, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN (057)3851209

2 ẨN - NM XAY LÚA ẨN X.LONG TRỊ, H.LONG MỸ, HẬU GIANG (71)3871080

3 AN BÌNH - CS XAY XÁT AN BÌNH 98A/3 P.AN BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI (061)3839647

AN GIANG - CTY CP XNK AN GIANG - CN
4 ẤP TÂY SƠN, TT.NÚI SẬP, H.THOẠI SƠN, AN GIANG (076)3701007
THOẠI SƠN

5 AN HÒA - NM XAY XÁT AN HÒA X.HÒA AN, H.CHỢ MỚI, AN GIANG (076)3881353

6 AN NGHĨA - NM XAY XÁT AN NGHĨA ẤP PHÚ THẠNH, X.PHÚ MỸ, H.TÂN PHƯỚC, TIỀN GIANG (073)3849245

7 AN SƠN - NM XAY LÚA AN SƠN 115 ẤP AN HÒA, X.AN SƠN, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG (065)3823321

8 ANH BA DÂN - NM XAY LÚA ANH BA DÂN ẤP BÌNH TỊNH, X.BÌNH PHÚ, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3816677

9 ANH BẢY - NM XAY XÁT ANH BẢY 147/3 ẤP 3, X.TÂN PHƯỚC TÂY, H.TÂN TRỤ, LONG AN (072)3867389

ANH BON - CS XAY XÁT THỨC ĂN GIA SÚC
10 ẤP AN THUẬN, X.AN VĨNH NGÃI, TX.TÂN AN, LONG AN (072)3826605
ANH BON

11 ANH HẢI - NM XAY LÚA ANH HẢI ẤP QUÂN AN, X.LONG THỚI, H.CHỢ LÁCH, BẾN TRE (075)3873122

12 ANH HOÀNG - NM XAY LÚA ANH HOÀNG BÌNH QUỚI X.BÌNH PHÚ, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3816676

14/2 ẤP TÂN HÒA, X.TÂN QUY TÂY, TX.SA ĐÉC, ĐỒNG
13 ÁNH HỒNG - CTY TNHH ÁNH HỒNG (067)3762478
THÁP

14 ANH MINH - TIỆM MÁY CHÀ HÀN ANH MINH ẤP 4, X.CẨM SƠN, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3826367

15 ANH PHÚ - CS XAY XÁT GẠO ANH PHÚ HÒA HỘI X.CÁT HANH, H.PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH (056)3850815

16 ANH PHƯƠNG - MÁY XAY ANH PHƯƠNG P.PHÚ LÂM, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN (057)3851271

17 ÁNH SÁNG - MÁY XAY ÁNH SÁNG P.PHÚ LÂM, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN (057)3851284

BẰNG LĂNG TT.THIÊN HỘ DƯƠNG, H.CÁI BÈ, TIỀN
18 ANH TÂN - NM CHÀ ANH TÂN (073)3822106
GIANG

19 ANH THỌ - NM XAY XÁT ANH THỌ ẤP 3, X.MỸ THẠNH ĐÔNG, H.ĐỨC HUỆ, LONG AN (072)3854201

20 ANH TIỀN - NM ANH TIỀN 170 ẤP CẦU LÀNG, X.MỸ LỆ, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN (072)3886656

21 ANH TRIỀU - NM XAY LÚA ANH TRIỀU ẤP LONG HUÊ, X.LONG THỚI, H.CHỢ LÁCH, BẾN TRE (075)3873123

22 ANH TUẤN - NM XAY LÚA ANH TUẤN ẤP NHÌ A, X.CHÁNH HỘI, H.MANG THÍT, VĨNH LONG (070)3841665

23 BA ÁNH - NM XAY XÁT BA ÁNH KHU 2 TT.CẦN ĐƯỚC, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN (072)3881804

24 BA CÁN - NM XAY LÚA BA CÁN ẤP PHÚ TIỂU, X.PHÚ NHUẬN, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3816283

25 BA CAO - NM XAY BA CAO H.BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN (062)3660156

26 BÀ CHIẾN - CS XAY XÁT BÀ CHIẾN ẤP B, X.PHÚ CƯỜNG, H.TAM NÔNG, ĐỒNG THÁP (067)3827171

143 ẤP PHƯỚC VĨNH, X.LONG TRẠCH, H.CẦN ĐƯỚC,
27 BA CÒ - NM XAY XÁT BA CÒ (072)3880516
LONG AN

28 BA DIỆP - NM XAY LÚA BA DIỆP 25 TỔ 7 ẤP 2, X.AN THÁI TRUNG, H.CÁI BÈ, TIỀN GIANG (073)3821507

29 BA ĐOÀN - NM XAY LÚA BA ĐOÀN X.TÂN BÌNH, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3826704

30 BA ĐỨC - NM XAY XÁT BA ĐỨC X.BÌNH HÒA, H.CHÂU THÀNH, AN GIANG (076)3837457

31 BÀ HUỆ - NM XAY LÚA BÀ HUỆ TT.LONG HỒ, H.LONG HỒ, VĨNH LONG (070)3850249

ẤP LỢI AN, X.ĐỒNG THẠNH, H.GÒ CÔNG TÂY, TIỀN
32 BA HÙNG - NM XAY XÁT BA HÙNG (073)3996122
GIANG

33 BA KHÂM - DNTN NM XÂY LÚA BA KHÂM 531 ẤP TÂN HẬU, X.TÂN BÌNH, H.BÌNH TÂN, VĨNH LONG (070)3758343

34 BA LONG - NM XAY XÁT BA LONG ẤP THÁI HÒA, X.AN THÁI ĐÔNG, H.CÁI BÈ, TIỀN GIANG (073)3821276

35 BA MINH - CS XAY LÚA BA MINH ẤP 1, X.PHONG MỸ, H.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP (067)3891238

36 BA PHỦ - CS XAY CÀ PHÊ BA PHỦ KP2/189 TT.GÒ DẦU, H.GÒ DẦU, TÂY NINH (066)3853307

37 BA RỌT - NM XAY LÚA BA RỌT ẤP 1, X.THỚI LAI, H.BÌNH ĐẠI, BẾN TRE (075)3854140

38 BA RỌT - NM XAY LÚA BA RỌT ẤP 3, X.PHÚ LONG, H.BÌNH ĐẠI, BẾN TRE (075)3855107

39 BA SẠN - NM XAY LÚA BA SẠN ẤP PHÚ LỢI, X.PHÚ NHUẬN, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3816519

ẤP LONG PHƯỚC, X.MỸ PHƯỚC TÂY, H.CAI LẬY, TIỀN
40 BA SÁNH - NM XAY LÚA BA SÁNH (073)3827425
GIANG

41 BA THEO - NM XAY LÚA BA THEO X.LƯƠNG SƠN, H.BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN (062)3873106

42 BA THƠ - NM XAY LÚA BA THƠ H.CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG (073)3831224

TỔ 9 ẤP HIỆP PHƯỚC, X.PHƯỚC NINH, H.DƯƠNG MINH
43 BA THỌ - NM XAY LÚA BA THỌ (066)3877478
CHÂU, TÂY NINH

44 BA TIÊN - ĐIỂM CHÀ GẠO BA TIÊN ẤP TỪ Ô, X.HÙNG HÒA, H.TIỂU CẦN, TRÀ VINH (074)3640384

ẤP HÒA BÌNH, X.VĨNH HỰU, H.GÒ CÔNG TÂY, TIỀN
45 BA TRƯỚC - NM XAY XÁT BA TRƯỚC (073)3838661
GIANG

46 BA TƯ - ĐIỂM CHÀ GẠO BA TƯ ẤP ĐẠI SƯ, X.TẬP NGÃI, H.TIỂU CẦN, TRÀ VINH (074)3822421

47 BA TÙNG - NHÀ MÁY XAY LÚA BA TÙNG E64/4 TÂY NINH (066)3828954

ẤP TRUNG HƯNG, X.TRUNG HIỆP, H.VŨNG LIÊM, VĨNH
48 BA XIA - NM XAY XÁT BA XIA (070)3870521
LONG
63 TỔ 1 ẤP LONG HÒA, X.LONG AN, H.TÂN CHÂU, AN
49 BẢO VÂN - DNTN BẢO VÂN (076)3540555
GIANG

50 BẢO VÂN - NM XAY LÚA BẢO VÂN B2 X.LONG AN, H.TÂN CHÂU, AN GIANG (076)3530096

51 BẢY CẦU - NM XAY LÚA BẢY CẦU ẤP 3, X.LONG HÒA, H.BÌNH ĐẠI, BẾN TRE (075)3853069

TỔ 13 ẤP XÓM MÍA, X.PHƯỚC TRẠCH, H.GÒ DẦU, TÂY
52 BẢY CHIỆU - NM XAY LÚA BẢY CHIỆU (066)3853565
NINH
115/1 ẤP BÌNH CANG 1, X.BÌNH THẠNH, H.THỦ THỪA,
53 BẢY CÒN - NM BẢY CÒN (072)3591351
LONG AN

54 BẢY DỄ - NM XAY LÚA BẢY DỄ ẤP MỸ THẠNH A, X.LONG TIÊN, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3811648

55 BẢY HUÊ - NM XAY LÚA BẢY HUÊ ẤP 1, TT.LONG MỸ, H.LONG MỸ, HẬU GIANG (71)3871206

ẤP TÂN THẠNH, X.TÂN LÝ TÂY, H.CHÂU THÀNH, TIỀN
56 BẢY LỘ - NM XAY LÚA BẢY LỘ (073)3831339
GIANG

57 BẢY LUẬN - NM BẢY LUẬN ẤP 3, X.MỸ AN, H.THỦ THỪA, LONG AN (072)3599414

58 BẢY MANH - NM XAY LÚA BẢY MANH KP2 TT.CHÂU THÀNH, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH (066)3878185

79 ẤP CẦU TRÀM, X.LONG TRẠCH, H.CẦN ĐƯỚC, LONG
59 BẢY PHẤN - NM XAY XÁT BẢY PHẤN (072)3880173
AN
B26 TỔ 4 ẤP NINH THUẬN, X.BÀU NĂNG, H.DƯƠNG MINH
60 BẢY QUỐC - NM XAY LÚA BẢY QUỐC (066)3823485
CHÂU, TÂY NINH
1/47B ẤP LONG YÊN, X.LONG THÀNH NAM, H.HÒA
61 BẢY RÔ - NHÀ MÁY XAY LÚA BẢY RÔ (066)3840486
THÀNH, TÂY NINH

62 BẢY TẢO - NM XAY BẢY TẢO ẤP KINH 12, X.MỸ PHƯỚC TÂY, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3827348

313 ẤP TÂN LỘC A, X.TÂN DƯƠNG, H.LAI VUNG, ĐỒNG
63 BẢY VIỆT - DNTN BẢY VIỆT (067)3762025
THÁP

64 BÉ BA - NM XAY LÚA BÉ BA ẤP HÒA HƯNG, X.HÒA PHÚ, H.LONG HỒ, VĨNH LONG (070)3811411

65 BÉ HAI - NM BÉ HAI - CẦU SẮT ẤP 2, X.LONG SƠN, H.CẦN ĐƯỚC, LONG AN (072)3883330

66 BÉ TƯ - NM XAY XÁT BÉ TƯ TỔ 2 ẤP 1, X.BÌNH HÀNG TÂY, H.CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP (067)3914291

67 BIỆN - NM XAY XÁT BIỆN TT.THẠNH AN, H.VĨNH THẠNH, TP. CẦN THƠ (0710)3856110

68 BÌNH - NHÀ MÁY XAY LÚA BÌNH 166 KP2 TUA HAI, P.1, TX.TÂY NINH, TÂY NINH (066)3827973

ẤP BÌNH LIÊM X.PHAN RÍ THÀNH, H.BẮC BÌNH, BÌNH
69 BÌNH LIÊM - DNTN BÌNH LIÊM (062)3862620
THUẬN

70 BÌNH MINH - NHÀ MÁY XAY LÚA BÌNH MINH 6/2 ẤP KINH TẾ, X.BÌNH MINH, TX.TÂY NINH, TÂY NINH (066)3820598

71 BÌNH MINH - NM XAY XÁT BÌNH MINH ẤP AN THIỆN, X.AN CƯ, H.CÁI BÈ, TIỀN GIANG (073)3824735

72 BÌNH NAM - NM XAY XÁT BÌNH NAM ẤP THẠNH LỢI A, H.PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG (71)3868027

73 BÌNH PHÚ - NM XAY LÚA BÌNH PHÚ ẤP BÌNH TỊNH, X.BÌNH PHÚ, H.CAI LẬY, TIỀN GIANG (073)3816627

74 BÌNH TÂM - NM XAY LÚA BÌNH TÂM 196 ẤP 3, X.BÌNH TÂM, TX.TÂN AN, LONG AN (072)3822971

75 BÌNH TẤN - DNTN BÌNH TẤN ẤP 4, X.BÌNH TẤN, H.THANH BÌNH, ĐỒNG THÁP (067)3926034

TỔ 3 ẤP NGUYỄN CỬ, X.NHỊ MỸ, H.CAO LÃNH, ĐỒNG
76 BÌNH THUẬN - DNTN BÌNH THUẬN (067)3928020
THÁP

77 BÌNH THỦY - NM XAY XÁT BÌNH THỦY 13/8 BÙI HỮU NGHĨA, TP. CẦN THƠ (0710)3841044

78 BÔNG SEN - TỔ HỢP XAY SÁT BÔNG SEN 30/33 BẾN NGỰ, TP.NAM ĐỊNH, NAM ĐỊNH (0350)3845873

79 BÙI ANH TÚ - NM XAY XÁT BÙI ANH TÚ ẤP 2, X.LONG THẠNH, H.THỦ THỪA, LONG AN (072)3863383

80 BÙI VĂN HÂY - NM XAY LÚA BÙI VĂN HÂY ẤP THỚI MỸ, P.THỚI LONG, Q.Ô MÔN, TP. CẦN THƠ (0710)3863121

81 BÙI VĂN LA - NM XAY BỘT MÌ BÙI VĂN LA TỔ 2 ẤP 5, X.BÀU ĐỒN, H.GÒ DẦU, TÂY NINH (066)3857693

82 BÙI VĂN MẸO - CS XAY XÁT BÙI VĂN MẸO 2/3 LỘ KỲ SON, X.BÌNH TÂM, TX.TÂN AN, LONG AN (072)3829926

BÙI VĂN NGỌ - CTY TNHH CƠ KHÍ CÔNG
83 743A HẬU GIANG, P.11, Q.6, TP. HCM (08)38766386
NÔNG NGHIỆP BÙI VĂN NGỌ
BÙI VĂN QUYỀN - NM XAY XÁT GẠO BÙI VĂN
84 KHU MỚI X.NHƠN HẠNH, H.AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH (056)3838377
QUYỀN
BÙI VĂN TRỌNG - CS XAY XÁT GẠO BÙI VĂN
85 X.NHƠN TÂN, H.AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH (056)3837164
TRỌNG
CAO BÁ ĐẠT - NM XAY LÚA LIÊN HIỆP CAO
86 ẤP AN THIỆN, H.CÁI BÈ, TIỀN GIANG (073)3824530
BÁ ĐẠT
CAO MINH KIẾT - CS XAY XÁT CAO MINH
87 ẤP HƯNG LỢI, X.THANH MỸ, H.THÁP MƯỜI, ĐỒNG THÁP (067)3826221
KIẾT
CAO QUANG BÌNH - NM XAY LÚA CAO
88 TX.GÒ CÔNG, TIỀN GIANG (073)3841746
QUANG BÌNH
CAO VĂN QUẾ - CS XAY XÁT GẠO CAO VĂN
89 VẠN PHƯỚC X.MỸ HIỆP, H.PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH (056)3856202
QUẾ
CAO VĂN TRÚNG - CS XAY ĐẬU PHỘNG ẤP LỘC THANH, X.LỘC HƯNG, H.TRẢNG BÀNG, TÂY
90 (066)3880182
CAO VĂN TRÚNG NINH
CÁP THÀNH ĐỐC - NM XAY XÁT GẠO CÁP
91 LỘC THUẬN X.NHƠN HẠNH, H.AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH (056)3838130
THÀNH ĐỐC
ẤP XÓM LẪM, X.THANH TUYỀN, H.DẦU TIẾNG, BÌNH
92 CẦU BẾN SÚC - NM XAY LÚA CẦU BẾN SÚC (065)3530046
DƯƠNG

93 CẦU CÁI LÂN - NM XAY LÚA CẦU CÁI LÂN 45B ẤP 4, X.TÂN THANH, H.CÁI BÈ, TIỀN GIANG (073)3920193

ẤP TÂN QUỚI, X.TÂN HÒA THÀNH, H.TÂN PHƯỚC, TIỀN
94 CẦU LỚN - NM XAY XÁT CẦU LỚN (073)3849107
GIANG
CẦU NGUYỄN TT.ĐÔNG HƯNG, H.ĐÔNG HƯNG, THÁI
95 CẦU NGUYỄN - NM XAY CẦU NGUYỄN (036)3851035
BÌNH
NGUYỄN THỊ BẢY, X.LỢI BÌNH NHƠN, TX.TÂN AN, LONG
96 CẦU TRE - NM XAY XÁT CẦU TRE (072)3822126
AN
B14/4 ẤP TRƯỜNG HUỆ, X.TRƯỜNG TÂY, H.HÒA THÀNH,
97 CÂY TÁO - NHÀ MÁY XAY LÚA CÂY TÁO (066)3847242
TÂY NINH

98 CHÁNH ĐỨC - NM CHÁNH ĐỨC X.TÂN TÂY, H.GÒ CÔNG ĐÔNG, TIỀN GIANG (073)3840019

99 CHÂU AN - CS XAY XÁT GẠO CHÂU AN TRÀ BÌNH X.MỸ HIỆP, H.PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH (056)3856188

100 CHỊ CHỦ - NM XAY XÁT CHỊ CHỦ TT.BA TRI, H.BA TRI, BẾN TRE (075)3850188

10B14 ẤP BÌNH TRỊ 1, X.THUẬN MỸ, H.CHÂU THÀNH,
101 CHỊ DUNG - NM XAY XÁT CHỊ DUNG (072)3879521
LONG AN

102 CHÍ MỸ - NM XAY XÁT CHÍ MỸ ẤP CHỢ, X.MỸ THẠNH, H.GIỒNG TRÔM, BẾN TRE (075)3862347

194/2 ẤP LỘ ĐÁ, X.AN LỤC LONG, H.CHÂU THÀNH, LONG
103 CHỊ TÂM - NM XAY XÁT CHỊ TÂM (072)3877367
AN

BẾN TRE (075)3855121 ẤP BÌNH QUỚI. LONG AN (072)3864538 122 CÔNG MINH .LONG THỚI.KHÁNH HẬU.5. X. X.PHÚ THỌ HÒA.TP.LÒ SẤY LÚA CÔNG DANH ẤP LONG THẠNH.HÒA THÀNH.MỸ TỊNH AN.CHỢ GẠO. AN GIANG (076)3688771 224/8 ẤP THANH TÂN. H. TP.THỦ THỪA. X.BÌNH AN. H.CHỢ GẠO.ĐIỂM CHÀ GẠO CHÍN TỚI KHÓM 4 TT.CHÂU 115 CHÍN TRÂN .CHÂU PHÚ.CS XAY NHỰA CÔNG SƠN QL1. H. H.NM XAY XÁT CHÍN TRÂN (072)3664523 THÀNH. X.104 CHỊ THỦY .HÒA THÀNH.KHÁNH HẬU. LONG AN (072)3512178 . H.CHỢ LÁCH.BÌNH PHỤC NHỨT.CS XAY XÁT THỰC PHẨM CÔ BA 36 VĂN CAO.CHỢ GẠO.NM XAY LÚA CHÍN TÀI ĐINH X. X. TX. H. H. TRÀ VINH (074)3822374 114 CHÍN TỚI . X.NM CÔNG THÀNH ẤP QUYẾT THẮNG. X.TÂN AN. TIỀN GIANG (073)3836304 123 CÔNG SƠN . H. LONG AN (072)3867121 126 CÔNG THÀNH .TIỂU CẦN. TIỀN 120 CÔNG BÌNH .ĐIỂM CHÀ GẠO CÔNG ẤP LÒ NGÒ. TP.NHÀ MÁY XAY LÚA CHÍN HIỀN 25/6 KP4 TT.TÂN AN.ĐỨC HÒA. X.NM LAU BÓNG GẠO CÔNG 253 ẤP TÂN THẠNH. LONG AN 116 CÔ BA .CHÂU THÀNH.CHÂU THÀNH. X.TÂN AN.HÒA KHÁNH TÂY.NM CÔ LỆ (073)3897056 GIANG 119 CÔNG .NM XAY LÚA CÔNG MINH ẤP MỸ TƯỜNG.NM XAY XÁT CHÍN SƠN ẤP 6. X. LONG AN (072)3851496 109 CHÍN HIỀN . TX. TIỀN 105 CHÍN BÉ . H.NM CHÀ CHÍN DƯ (073)3831570 GIANG 108 CHÍN HẢI .NM XAY XÁT CÔNG BÌNH (073)3724557 GIANG 121 CÔNG DANH . H.TÂN LÝ ĐÔNG. H. TIỀN 118 CÔ LỆ .GIỒNG TRÔM. X. HCM (08)38611411 117 CÔ LAN .THÂN CỬU NGHĨA. X.TÂN LÝ TÂY. LONG 110 CHÍN NHIỂU .KHÁNH HẬU. X.MỸ PHƯỚC. H. X.NM LAU GẠO CÔNG THÀNH 2/49 ẤP CẦU. TIỀN GIANG (073)3848028 113 CHÍN TỚI .BÌNH THÀNH. H.NM XAY LÚA CHÍN HẢI ẤP TÂN BÌNH. X. X.BÌNH ĐẠI.THANH PHÚ LONG. TX. H.NM XAY LÚA CHÍN BÉ (073)3831547 GIANG 106 CHÍN CHỒNG . Q.CHÂU THÀNH.MỸ THO. BẾN TRE (075)3861512 112 CHÍN TÀI ĐINH .NM XAY XÁT CHÍN TỚI X.LỘC THUẬN.NM XAY LÚA CÔ LAN ẤP 7. H. TIỀN 128 (073)3831696 THÀNH GIANG 129 CÔNG THÀNH . LONG AN (072)3829639 125 CÔNG TÂM . TRÀ VINH (074)3619092 ẤP MỸ TƯỜNG B. H. TX.NM XAY LÚA CHỊ THỦY ẤP AN THẠNH. TIỀN 107 CHÍN DƯ . TÂY NINH (066)3841321 2/1A ẤP LONG THẠNH.TIỂU CẦN.TIỂU CẦN.BÌNH AN.TÂN PHƯỚC.BÌNH TỊNH.NM XAY XÁT CHÍN CHỒNG ẤP AN THỊ. X. P.CÁI BÈ. LONG AN (072)3512278 127 CÔNG THÀNH . H.CTY TNHH CÔNG THÀNH ẤP QUYẾT THẮNG.VĨNH THẠNH TRUNG. TIỀN GIANG (073)3836319 ẤP TÂN PHÚ.NM XAY XÁT CHÍN NHIỂU (072)3865475 AN 111 CHÍN SƠN .TÂN TRỤ. H.HẬU MỸ TRINH. H. X. TIỀN GIANG (073)3893218 124 CÔNG TÂM . BẾN TRE (075)3873112 ẤP CỬU HÒA. LONG AN (072)3511803 CÔNG THÀNH .HIẾU TỬ. H.MỸ TỊNH AN.NM XAY XÁT CÔNG TÂM 399 KP THỌ CANG P.TÂN AN.THỦ THỪA.NM XAY XÁT CÔNG TÂM 209 ẤP BÌNH HÒA. X.

TIỀN GIANG (073)3834707 137 CÔNG THÀNH . X. 142 CS LAU BÓNG GẠO (067)3761515 ĐỒNG THÁP 143 CS RÁP MÁY XAY XÁT X.THỦ THỪA. TP.TÂN BÌNH.NM XAY XÁT CÔNG THÀNH X. X.DƯƠNG MINH CHÂU. X.NM XAY LÚA CÔNG THÀNH (073)3835992 GIANG ẤP LONG THUẬN. TP.NM LAU BÓNG CỬU LONG 2 ẤP AN THIỆN.HIỆP NINH. LONG PHÚ (079)3840230 151 CTY TNHH TRANG HƯNG THẠNH X.LONG XUYÊN.SA ĐÉC. TP.THẠNH TÂN. H.VĨNH BÌNH. TX. H. X. H.NM XAY XÁT CÔNG THÀNH (073)3834402 GIANG 136 CÔNG THÀNH .CỜ ĐỎ. TIỀN GIANG (073)3922008 CÔNG THÀNH .ÚT HẠNH LONG AN CÔNG THÀNH 2 . TÂN HƯNG. X. ẤP TÂN LỢI B.HÒA TỊNH.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA CÔNG THÀNH X. TT.LONG ĐỊNH.HẢI THỌ.MỸ LONG. H. H. H. LONG PHÚ (079)3849930 153 CTY XNK AN GIANG (ANGIMEX) 1 NGÔ GIA TỰ. H. H. VĨNH 134 CÔNG THÀNH .CHÂU THÀNH. H.LONG PHƯỚC.CAO LÃNH.CHỢ GẠO. CÔNG THÀNH . CẦN THƠ (0710)3862019 132 CÔNG THÀNH . 144 CS XAY ĐẬU PHỘNG ÔNG LONG (066)3877701 TÂY NINH 145 CS XAY ĐẬU TRẦN MINH THÔNG ẤP THẠNH LỢI.NM XAY XÁT CÔNG THÀNH ẤP HẬU HOA.MỸ THẠNH. TÂN THẠNH .AN CƯ. AN GIANG (076)3844236 154 CỬU LONG .HẬU THÀNH. X.NM XAY XÁT CÔNG THÀNH 140 ẤP KÊNH 2A.THỚI THẠNH.MỸ THỌ.NM XAY LÚA CÔNG THÀNH (070)3823071 LONG ẤP TÂN TRANG. X. X.NM XAY LÚA QL1. H. TIỀN GIANG (073)3834815 155 CỬU LONG 2 . TX.CÁI BÈ.DƯỠNG ĐIỀM. LONG PHÚ (079)3840020 152 CTY TNHH VĨNH TƯỜNG X. AN GIANG (076)3839432 KP 3 TT.NM XAY XÁT CỬU LONG X. X. QUẢNG TRỊ (053)3873419 147 CS XAY XÁT 3/2 515 ẤP MỸ TÂY.NM XAY XÁT CÔNG THÀNH ẤP TRUNG. P. LỊCH HỘI THƯƠNG.TÂY NINH. ĐỒNG THÁP (067)3822618 D78/4 KP HIỆP BÌNH P.CÁI BÈ.ÚT HẠNH . X.LONG BÌNH ĐIỀN.ĐÔNG HÒA.KHÁNH HẬU. TIỀN 135 CÔNG THÀNH . H.NHỊ THÀNH. TIỀN GIANG (073)3832015 2 11/52 THỚI HÒA P.TÂY NINH. LONG AN (072)3591120 CÔNG THÀNH 131 CÔNG THÀNH . H. TIỀN GIANG (073)3836352 138 CÔNG THÀNH .CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA CÔNG THÀNH ẤP 1.CHÂU THÀNH. H. H. H. ẤP QUYẾT THẮNG.TÂN AN. TIỀN GIANG (073)3824617 . H. TÂY NINH (066)3839144 146 CS XAY SÁT LƯƠNG THỰC DIÊN SANH X.TÂN QUY TÂY. TX.CHỢ GẠO.AN BÌNH. TIỀN 133 CÔNG THÀNH . H.DƯƠNG MINH CHÂU.LONG ĐỊNH. P. 139 (072)3511279 CÔNG THÀNH .CHÂU THÀNH.LONG XUYÊN. TÂY 148 CS XAY XÁT MÌ (066)3822250 NINH CTY TNHH MTV CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ ĐƯỜNG 2 KCN BIÊN HÒA 1.NM THỨC ĂN GIA SÚC 130 315/15 ẤP 7.BIÊN HÒA. TP. H. X. X. TX.LONG HỒ.CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3829142 ẤP ĐIỀN LỢI.HẢI LĂNG. AN 141 CS ĐÓNG MÁY SUỐT LÚA (076)3832072 GIANG 103 HL13. 149 (061)3931330 (VINAPPRO) ĐỒNG NAI 150 CTY TNHH TÂN HƯNG TÂN QUÝ A.

CS XAY LÚA ĐẶNG 165 ẤP 1.NM XAY XÁT ĐẶNG CHÍ 160 ẤP TÂY. ẤP BÌNH KHƯƠNG 2. SÓC TRĂNG (079)3820036 177 DNTN THÀNH ĐẠT ẤP 4.GÒ DẦU.MỸ THỚI.HỒ THỊ KỶ. H. X. 5. H. H.MỸ PHƯỚC. H. TT.CHỢ GẠO. H.CAO LÃNH. H. CÀ MAU (0780)3868331 171 ĐIỆP TÀI .NM XAY XÁT ĐẶNG THÀNH 24/8B P.NINH KIỀU.MỸ LỘC. 5.THỚI BÌNH. ĐỒNG THÁP (067)3891132 THANH CƯỜNG ĐẶNG THANH HÙNG .DNTN ĐIỆP TÀI ẤP THẠNH PHƯỚC 1. NGÃ NĂM. P. TRÀ VINH (074)3888319 170 DI THÀNH .CS XAY LÚA ĐẶNG 166 ẤP 1. CẦN THƠ (0710)3857369 ĐINH VĂN ĐỰC .VĨNH BÌNH. H.LONG XUYÊN. BÌNH ĐỊNH (056)3838324 VĂN THANH 169 DI HÒA . TT.AN NHƠN.CS XAY XÁT GẠO ĐẶNG 161 VẠN PHÚ X.GÒ DẦU. LONG PHÚ (079)3849896 176 DNTN PHÁT LỢI 258 LƯƠNG ĐỊNH CỦA.CHÂU THÀNH. LONG PHÚ (079)3856202 178 DNTN XAY XÁT ĐẠI LỢI 81A KINH XÁNG K0 P8 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3828728 179 DNTN XAY XÁT LÚA LÝ ĐẠI PHÁT LONG PHÚ K6 P8 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3812240 180 DNTN XAY XÁT NGUYÊN THÀNH LONG PHÚ K0 P8 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820806 ĐỖ THANH BÌNH . TT. H.AN BÌNH.NHÀ MÁY XAY LÚA ĐẶNG 57/5 ẤP LONG CHÍ. H.CÀNG LONG. BẾN TRE (075)3827743 ĐỰC 173 DNTN ĐẶNG THÀNH LƯƠNG ĐỊNH CỦA. ĐỒNG THÁP (067)3891172 THANH HÙNG ĐẶNG VĂN NHÀN . TP.NM XAY XÁT GẠO ĐẶNG 168 CHỢ QUÁN MỚI X. SÓC TRĂNG (079)3822071 174 DNTN HỒNG PHÁT ẤP 2. CẦN THƠ (0710)3846463 158 ĐẠI HUY .CHỢ GẠO. H. TT.NM ĐẠI HƯNG (073)3897018 TIỀN GIANG 157 ĐẠI HƯNG .AN THẠNH THỦY. H.NM XAY LÚA ĐẶNG VĂN 167 X. BẾN TRE (075)3848064 NHÀN ĐẶNG VĂN THANH .NM XAY LÚA ĐINH VĂN 172 X. H.NM XAY XÁT ĐẠI HUY X. Q. AN GIANG (076)3834311 THÀNH 2 ĐẶNG THANH CƯỜNG .CÁI BÈ. TÂY NINH 163 ĐẶNG THÀNH . H. X.BÌNH PHỤC NHỨT. 156 ĐẠI HƯNG .TAM PHƯỚC.NHÀ MÁY XAY LÚA DI THÀNH X.HÒA 162 (066)3841798 QUANG THÀNH. TP. TIỀN GIANG (073)3835481 ĐẶNG CHÍ THÀNH . H. TIỀN GIANG (073)3838431 THÀNH ĐẶNG ĐÌNH CỬ . X. H. H. TX.MỎ CÀY. P. AN GIANG (076)3834662 ĐẶNG THÀNH 2 .PHONG MỸ.CS XAY CÀ PHÊ ĐỖ Ô4/103 ẤP THANH BÌNH.NHƠN HẠNH.NM XAY LÚA ĐẠI THÀNH X. TP. X.BÌNH PHÚ.AN THẠNH.LONG THÀNH TRUNG.CAO LÃNH. X.PHONG MỸ. H. BÌNH ĐỊNH (056)3858251 ĐÌNH CỬ ĐẶNG QUANG .DNTN DI HÒA ẤP CÂY CÁCH.DNTN XAY XÁT ĐẶNG 164 16/1B AN HƯNG P.NM XAY XÁT ĐẠI HƯNG P. LONG PHÚ.THỐT NỐT.GÒ CÔNG TÂY. TIỀN GIANG (073)3819607 159 ĐẠI THÀNH .PHÙ MỸ.HÒA KHÁNH. THẠNH TRÌ (079)3869379 175 DNTN KHÁNH HƯNG LỊCH HỘI THƯƠNG. TÂY 181 (066)3854294 THANH BÌNH NINH .LONG XUYÊN. TP.

H. TÂY NINH (066)3821979 ĐỨC HIỆP HÒA .CÁI BÈ.NINH KIỀU.TRÀ CÔN.LƯƠNG HÒA LẠC.AN CƯ. AN GIANG (076)3882158 ẤP ĐIỀN THẠNH. H.NINH THẠNH.CHÂU ĐỐC.NHÀ MÁY XAY LÚA ĐỨC HIỀN 36B6 KP3 TUA HAI. H. 199 (073)3898017 HÒA TIỀN GIANG 200 ĐỨC HÒA .NM XAY LÚA ĐỨC THÀNH X. TIỀN 204 ĐỨC NGUYÊN .HÒA AN. TX.TÂY NINH. BÌNH ĐỊNH (056)3835170 197 DŨ HƯNG . H. 186 ĐOÀN VĂN LU . AN GIANG (076)3540046 203 ĐỨC LỢI . X. HẬU GIANG (71)3911724 206 ĐỨC THÀNH . P.PHÚ MỸ. X. AN GIANG (076)3881362 ĐỒNG VĂN CHÍNH . H. X. TX. H. TÂY NINH (066)3828666 192 ĐỒNG TÂM .ĐĂNG HƯNG PHƯỚC.BẾN TRE.NM XAY ĐẬU ĐÔNG X. H. TIỀN GIANG (073)3824524 . X.NM XAY XÁT ĐOÀN MINH 184 ẤP TƯỜNG HƯNG. H.CÁI BÈ.THẠNH PHONG. H.1.THẠNH PHÚ. X. TIỀN GIANG (073)3845115 207 ĐỨC THÀNH . X. BẾN TRE (075)3825578 ĐOÀN MINH TÂY . 222/6 ẤP THANH PHÚ. H.NM XAY LÚA ĐỨC THÀNH 174/5 ẤP LỢI DŨ B.PHÚ HƯNG.THỚI HÒA. TIỀN GIANG (073)3722100 191 ĐỒNG TÂM .NM XAY LÚA DŨ HƯNG ĐÊ HÒA BÌNH P. KIÊN GIANG (077)3910911 202 ĐỨC LỢI .TRÀ ÔN.NM XAY LÚA ĐỨC HƯNG 392 ẤP HÒA LỘC.XN TƯ ĐỒNG PHÁT ẤP PHÚ XUÂN.CHÂU THÀNH.CHÂU PHÚ B.TÂY NINH. TX. TP.ĐỨC HÒA. X.CHỢ GẠO.TÂY NINH.CỜ ĐỎ.CHỢ GẠO.NHÀ MÁY XAY LÚA ĐỒNG TÂM ẤP NINH ĐỨC. X. H.CHỢ MỚI.NHƠN MỸ. H. TIỀN GIANG (073)3841445 THÀNH RIM ẤP BÌNH HỮU 1.THỚI THẠNH.NM XAY LÚA ĐỨC THÀNH ẤP AN THIỆN. TX.CS XAY XÁT GẠO DƯ 315 TRẦN PHÚ.NM XAY XÁT ĐỨC NGUYÊN (073)3650044 GIANG 205 ĐỨC THÀNH . H.TÂN PHƯỚC. VĨNH LONG (070)3889009 TÂY ĐOÀN THÀNH RIM . H.NM XAY LÚA ĐỖ VĂN NHƠN X.NM XAY LÚA ĐOÀN 185 ẤP GIỒNG CÁT.CAI LẬY. H. X.NM XAY LÚA ĐỒNG VĂN 195 ẤP NGÃI LỘ B.NM XAY XÁT ĐỨC HIỆP ẤP ĐĂNG PHONG.TÂN CHÂU. LONG AN 183 ĐỖ VĂN NHƠN . H.NM XAY LÚA ĐỨC HÒA 15/5 NINH TRUNG X. X.TRÀ ÔN.MỸ PHƯỚC TÂY. BẾN TRE (075)3886052 ĐỒNG LỢI .CHÂU 182 ĐỖ VĂN CÔI . TIỀN GIANG (073)3849110 190 ĐỒNG TÂM . TIỀN GIANG (073)3829047 194 ĐỒNG TÂM .NM XAY XÁT ĐỨC LỢI X.CÁI BÈ. H. H. H. TÂY NINH (066)3821928 201 ĐỨC HƯNG . X.AN BÌNH.NM XAY XÁT ĐỖ VĂN CÔI (072)3664499 THÀNH.LONG HÒA.GÒ CÔNG.LONG BÌNH ĐIỀN. TX.AN NHƠN. Q. P.XN CHẾ BIẾN KD LƯƠNG THỰC 188 ẤP THỚI BÌNH A. TX.NM LAU BÓNG GẠO ĐỒNG TÂM ẤP AN THIỆN.DNTN ĐỨC LỢI ẤP LONG HÒA.NINH SƠN. CẦN THƠ (0710)3861971 ĐỒNG LỢI 189 ĐỒNG PHÁT .LONG AN. AN GIANG (076)3561678 198 ĐỨC HIỀN .CS XAY ĐẬU ĐOÀN VĂN LU (072)3850436 LONG AN 187 ĐÔNG . X.CHỢ MỚI.DNTN ĐỒNG TÂM 3 TỔ 1 ẤP MỸ TRUNG.NM XAY LÚA ĐỒNG TÂM ẤP CẦU DỪA.NM XAY XÁT ĐỒNG TÂM X.THANH PHÚ LONG.CHỢ GẠO. TIỀN GIANG (073)3823227 193 ĐỒNG TÂM .ĐỨC HÒA THƯỢNG. X.MỸ HỘI. X. VĨNH LONG (070)3889054 CHÍNH 196 DƯ .

PHÚ YÊN (057)3851189 223 DV XAY XÁT PHÚ DIỄN X. CẦN 210 (0710)3861173 THỰC ĐỨC THỊNH THƠ 211 ĐỨC THỊNH .CHÂU THÀNH. X. H. X. X.DIÊU TRÌ.NM XAY XÁT LÚA HÀ MINH 226 ẤP THANH BA. H.TRÀ CÚ. H.CAO LÃNH.TUY HÒA.TÂN AN HỘI.SA ĐÉC. Q. H. X.TẦM VU.CHÂU THÀNH.MUA BÁN & XAY XÁT GẠO 227 TT.TRƯỜNG TÂY. ĐỒNG 208 ĐỨC THỊNH .NM XAY XÁT HAI BÁ 25 ĐƯỜNG 827. BÌNH ĐỊNH (056)3750360 DƯƠNG TIẾN ĐẠT DUY HƯNG THỊNH . LONG AN (072)3737615 TUẤN HÀ NGỌC XUÂN .BÌNH PHỤC NHỨT.XUÂN THỚI SƠN. H.NM XAY XÁT HAI BẢO ẤP 2.NM XAY XÁT HẢI ĐĂNG (070)3840456 LONG . TP.CHỢ GẠO.CS XAY XÁT ĐỨC THỊNH (067)3840290 THÁP QL22B. H.PHÚ LÂM.CTY TNHH ĐỨC TIẾN (076)3851319 AN GIANG 213 DUNG . H.TUY HÒA. TT.TÂY SƠN. H.NM XAY LÚA HAI BÉ ẤP BÌNH THUẬN.TAM NÔNG.PHÚ NINH.TUY HÒA. TT. 212 ĐỨC TIẾN . X. X.NM XAY LÚA HAI CHỌN (073)3897013 GIANG ẤP TÂN THIỀNG.CẦN GIUỘC.CTY TNHN DƯƠNG PHÁT ẤP 1. TP. TP.TÂN QUY TÂY.CTY TNHH TMDV GIA HUỲNH 51/2A ẤP 1.CS XAY XÁT GẠO 217 PHÚ GIA X. X. PHÚ YÊN (057)3531352 222 DV XAY XÁT KHÓM 2 P. HCM (08)37107093 225 HÀ . H. TP. PHÚ YÊN (057)3851220 220 DV XAY XÁT KHÓM 1 P.NM XAY XÁT HAI CHẸ ẤP Ô X. X.TUY HÒA.CÁI TÀU HẠ. H.TUY HÒA. H. TP.HÒA 209 ĐỨC THỊNH . H.CHÂU VĂN LIÊM.CÁT TƯỜNG. H.ĐÔNG HÒA HIỆP.MỸ HÒA HƯNG.CHỢ GẠO. BÌNH ĐỊNH (056)3833471 HÀ NGỌC XUÂN 228 HAI BÁ .BÌNH TƯỜNG.NM CHẾ BIẾN KD LƯƠNG 350/2 KHU VỰC 3 P.CÁI BÈ.SONG BÌNH. LONG AN (072)3851094 ĐẮC LỘC 216 DƯƠNG PHÁT . ẤP TRƯỜNG HUỆ. ẤP PHÚ HÒA.HM.HÒA ĐỒNG.MỸ LỘC. TIỀN 232 HAI CHỌN . X.MANG THÍT. VĨNH 233 HẢI ĐĂNG . H. X. TP. ĐỒNG THÁP (067)3914134 DƯƠNG ĐẮC LỘC . TIỀN GIANG (073)3835662 231 HAI CHẸ .CTY TNHH DUY HƯNG 2 ẤP TÂN LỢI B.MÁY XAY HÀ P.TẬP SƠN.HẬU NGHĨA. TX. LONG AN (072)3877142 229 HAI BẢO .HÒA VINH.PHÙ CÁT. H. TRÀ VINH (074)3879382 ẤP BÌNH QUỚI. PHÚ YÊN (057)3851312 HÀ MINH TUẤN . X. H. H.ĐỨC HÒA.PHÚ LÂM. X.NM XAY XÁT ĐÚNG ẤP ĐÔNG MỸ. PHÚ YÊN (057)3579041 224 GIA HUỲNH . BÌNH ĐỊNH (056)3880857 214 ĐÚNG . H.NM XAY XÁT ĐỨC THỊNH ẤP AN HIỆP. TIỀN GIANG (073)3824725 TỔ 8 ẤP MỸ THUẬN.Ô MÔN. LONG AN (072)3599217 230 HAI BÉ . ĐỒNG 218 (067)3761762 THỊNH THÁP 219 DV XAY XÁT P. PHÚ YÊN (057)3851293 221 DV XAY XÁT X. ĐỒNG THÁP (067)3829499 DƯƠNG TIẾN ĐẠT .MỸ AN. TP. TT.TUY PHƯỚC.PHÚ LÂM. H.PHÚ LÂM. TÂY NINH ĐỨC THỊNH .THỦ THỪA.NM XAY LÚA DƯƠNG 215 ẤP GÒ CAO.TUY HÒA.MỸ HỘI.NHÀ MÁY XAY LÚA ĐỨC THỊNH (066)3843480 THÀNH.LONG XUYÊN.CS XAY XÁT GẠO DUNG X.

H. X.234 HAI ĐẠO .TIỂU CẦN. LONG AN (072)3883124 250 HAI SƠN . 245 HAI NGA . X.THANH ĐIỀN. H.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA HAI NHÃN ẤP HẬU HOA. X. X.TÂN PHÚ.NM XAY LÚA HAI ĐẠO ẤP 4. H.THỦY TÂY. TIỀN 253 HAI THÂN . X. LONG AN (072)3858385 ẤP THANH THUẬN. H.CHỢ GẠO.TRUNG AN.MỸ HẠNH TRUNG. X.MỸ THẠNH AN. X.CAI LẬY.LƯƠNG HÒA LẠC. H. H. H. TIỀN GIANG (073)3922029 238 HAI KIỆM .BÌNH PHỤC NHỨT. H. H. LONG AN (072)3889670 256 HAI TIỀN . X. X. TRÀ VINH (074)3824405 257 HẢI TRIỀU .ĐIỂM CHÀ GẠO HAI MẪN ẤP LÒ NGÒ.CHÂU THÀNH. H.CHỢ GẠO. TÂY NINH (066)3759046 .NM XAY LÚA HAI DŨNG ẤP TÂN HÒA.CÁT BÀ.CÁI BÈ.BÌNH ĐẠI. TIỀN 246 HAI NGÀN .NM XAY XÁT HAI THUẬN 244/5 ẤP 5.THANH PHÚ LONG.LẠC TẤN. H. X. BẾN TRE (075)3829010 240 HAI LỚN .HẬU THÀNH.CHỢ GẠO. H.NM XAY LÚA HAI SỬU (066)3823142 NINH 300/7 ẤP THANH HÒA.LONG THỚI.THỚI LAI. X. H.CÁT HẢI.HIẾU TỬ. H. HẬU GIANG (71)3871349 255 HAI THUẬN .THỦ THỪA.BẾN TRE. BẾN TRE (075)3861304 ẤP THẠNH KIẾT.NM XAY LÚA HAI LỚN ẤP 2. TÂY 251 HAI SỬU . H. H. X.HẬU THÀNH.NM XAY LÚA HAI NGÀN (073)3834161 GIANG 247 HAI NHÃN .NM XAY LÚA HAI HỮU ẤP HẬU HOA. TT.LONG MỸ.ĐIỂM CHÀ GẠO HAI TIỀN ẤP ĐỊNH BÌNH. TX. TIỀN GIANG (073)3836336 239 HAI LÍP . X. X. TIỀN 235 HAI DI .CTY TNHH HẢI TRIỀU ẤP 6.BẾN LỨC.NM XAY LÚA HAI THẠCH (072)3664357 THÀNH.MỸ THO.NM XAY XÁT HAI DI (073)3835435 GIANG 236 HAI DŨNG .NM XAY XÁT HAI SƠN ẤP 2.NM XAY LÚA HAI THẾ ẤP 1.NM HAI PHÙNG ẤP 5. X.BÌNH THÀNH. LONG AN (072)3864061 259 HẢI YẾN .PHƯỚC VÂN.NM HAI NAM (073)3845073 TIỀN GIANG 190 KP8 PHAN VĂN MẢNG. H.TÂN TRỤ.NM XAY HẢI PHÒNG TỔ 12 KHU 3 TT.NM XAY XÁT HAI KIỆM ẤP PHÚ HÒA. LONG AN ẤP MỸ LUẬN.NM XAY XÁT HAI XƯNG 6/18 ẤP 11. BÀ RỊA VŨNG TÀU (064)3876266 258 HAI XƯNG . X.TÓC TIÊN. TT.CẦN ĐƯỚC.AN THẠNH THỦY. HẢI PHÒNG (031)3888842 249 HAI PHÙNG .GIỒNG TRÔM. X. X.NM XAY LÚA HAI THÂN (073)3829248 GIANG 254 HAI THẾ . H.NM XAY LÚA HAI LÍP X.CHÂU 252 HAI THẠCH .CHÂU THÀNH. 244 HAI NAM . 241 HAI LÙNG . H. TP.VĨNH KIM. TT.BẾN LỨC.TÂN PHÚ.LONG MỸ.LÒ SẤY LÚA HAI LÙNG (072)3887561 LONG AN 242 HAI MẪN .NM XAY LÚA HẢI YẾN TỔ 7 ẤP TÂN XUÂN.DƯƠNG XUÂN HỘI.THẠNH HÓA. H.TÂN THÀNH. H. X. TIỀN GIANG (073)3922027 248 HẢI PHÒNG .TIỂU CẦN.THỦ THỪA. TP. X. X.TÂN CHÂU. TRÀ VINH (074)3619051 ẤP BÌNH KHƯƠNG.CÁI BÈ.NM XAY LÚA HAI MÉN (073)3897057 TIỀN GIANG ẤP LƯƠNG PHÚ B.NM XAY XÁT HAI NGA (072)3871583 LONG AN ẤP VĨNH THẠNH. H. TIỀN GIANG (073)3814018 237 HAI HỮU . H.CAI LẬY. BẾN TRE (075)3854015 ẤP MỸ XUÂN. 243 HAI MÉN . H.

HẬU GIANG (71)3849113 835 ẤP AN THUẬN.TUY PHƯỚC.TÂN AN.NM HIỆP LỢI ẤP HÒA HẢO.NM XAY LÚA HIỆP THÀNH TỔ 2 ẤP ĐÔNG MỸ. Q.SA ĐÉC. TX. BẾN TRE (075)3861300 265 HIỆP HÒA . ĐỒNG THÁP (067)3924134 284 HIỆP THÀNH .LẤP VÒ. H.NM XAY LÚA HIỆP LỢI ẤP QUÝ THÀNH.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3822215 264 HIỆP ĐỒNG . HẬU GIANG (71)3871417 269 HIÊP HƯNG . TIỀN GIANG (073)3816518 280 HIỆP THÀNH . H. H.HẬU MỸ BẮC B. TÂY NINH (066)3878393 261 HẠNH . X. TT. X.BÌNH THÀNH.260 HẠNH . TP.NINH KIỀU. TT.MỸ HỘI.NHƠN MỸ.CAI LẬY. H. X.CS XAY XÁT HIỆP THÀNH ẤP MỸ TÂY. TÂY NINH 283 HIỆP THÀNH . H.NM XAY XÁT HIỆP THÀNH X. H.TÂN HỘI. CẦN THƠ (0710)3846062 276 HIỆP PHÁT .TÂN QUY TÂY. ĐỒNG THÁP (067)3822161 281 HIỆP THÀNH .CÁI BÈ.NM XAY XÁT HIỆP HƯNG ẤP HÒA PHÚ. ĐỒNG THÁP (067)3761448 HƯNG 268 HIỆP HƯNG .BẾN LỨC. X. AN GIANG (076)3886141 279 HIỆP PHƯỚC .NM HIỆP PHÁT ẤP CẦU. TIỀN 266 (073)3838489 SANH GIANG HIỆP HƯNG .VĨNH HỰU. TX. LONG AN (072)3871818 277 HIỆP PHÁT .NM XAY LÚA HIỆP LỢI ẤP KIM LIÊN.MỸ THỌ.BẾN LỨC. X.LONG THÀNH TRUNG. X.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3814734 274 HIỆP LỰC .CHỢ MỚI. H. X. ĐỒNG 262 HẠNH PHƯỚC . TÂY NINH (066)3880114 285 HIỆP THÀNH . H.CHÂU THÀNH A. H. H.CÁI BÈ.NM XAY LÚA HIỆP THÀNH QL22.NM XAY XÁT HẠNH ẤP TÂN LONG.AN BÌNH. H. H.LONG MỸ.CAO LÃNH.LẤP VÒ.NM XAY XÁT HIỆP LỰC P. ẤP AN BÌNH. H.HÒA KHÁNH. LONG AN (072)3511177 278 HIỆP PHÁT . Q. TIỀN GIANG (073)3819157 272 HIỆP LỢI .NM XAY XÁT HIÊP HƯNG P.MỸ ĐỨC.CHÂU THÀNH.LONG HÒA.AN BÌNH. H.NM XAY LÚA HẠNH KP3 TT.THỚI BÌNH.GIỒNG TRÔM.NM XAY LÚA HIỆP HÒA ẤP THẠNH THỚI. H. TX. CẦN THƠ (0710)3846037 270 HIỆP HƯNG .HỒ THỊ KỶ. X. X.DNTN HIỆP THÀNH ẤP BÌNH THẠNH 2.DNTN HẠNH PHƯỚC (067)3612062 THÁP 263 HẬU MỸ BẮC . TIỀN GIANG (073)3841814 273 HIỆP LỢI .GÒ CÔNG. H.CTY TNHH HIỆP LỰC X.NM XAY XÁT HẬU MỸ BẮC X. TT.GÒ CÔNG TÂY.PHƯỚC LỘC. H.KHÁNH HẬU. X.NM XAY LÚA HIỆP HƯNG TT. AN GIANG (076)3882144 .AN HIỆP.NM XAY XÁT HIỆP PHÁT X.NHÀ MÁY XAY LÚA HIỆP G1/3 ẤP LONG THỚI.NHÀ MÁY XAY LÚA HIỆP HÒA X.XN TƯ DOANH HIỆP PHƯỚC ẤP BÌNH PHÚ. H. TP. CÀ MAU (0780)3868326 HIỆP HÒA SANH .TRẢNG BÀNG.CAI LẬY. ĐỒNG THÁP (067)3845899 HIỆP THÀNH . H. H.LONG MỸ. H.DNTN HIỆP PHÁT 17/5 ẤP XÓM CỐNG.CHÂU PHÚ.NINH KIỀU.CS LAU BÓNG GẠO HIỆP 267 X.HÒA 282 (066)3840819 THÀNH THÀNH. BÌNH ĐỊNH (056)3832606 275 HIỆP LỰC .CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3836309 271 HIỆP LỢI .NM XAY LÚA HIỆP ĐỒNG ẤP 6.HÒA TỊNH.CHỢ GẠO.AN TỊNH. TT. X.CAO LÃNH.

296 HÒA HƯNG .DNTN HÒA HƯNG (067)3670325 ĐỒNG THÁP 297 HÒA LỢI . H.BẾN LỨC.TÂN TRỤ.NM XAY XÁT HỒ VĂN MỘT (072)3867418 AN 293 HÒA HIỆP . X. X.THẠNH PHONG.TÂN TRỤ.CS XAY XÁT GẠO HỒ ĐẮC 290 HÙNG VƯƠNG.NM HÒA LỢI ẤP HẬU HOA. H.NM XAY LÚA HOÀI CHÂU TUA HAI. H.NM XAY XÁT HIỆP THÀNH ẤP NAM. H. H. LONG AN (072)3889133 .CẦN ĐƯỚC.TÂN BÌNH.NM XAY LÚA HOÀN HẢO ẤP CÁI CẠN 2.LONG HỒ. X. LONG AN (072)3592092 HOÀNG LONG .HÒA THÀNH. X.NM XAY ĐẬU HOÀNG X.THẠNH PHÚ. X.CÀNG LONG. H.286 HIỆP THÀNH .LONG HỒ.HIỆP TÂN. TT. H. H. TÂY NINH (066)3824422 305 HOÀN HẢO . TIỀN GIANG (073)3922059 299 HÒA PHÁT LỢI . X.NHỊ THÀNH.CHÂU THÀNH.NM HÒA HIỆP 81 ẤP MỸ TÂY.HÒA BÌNH. H.CÁI BÈ.THỦ THỪA. H.BÌNH TRINH ĐÔNG.MỸ TÚ.HẬU THÀNH. X.NM XAY LÚA HÒA HIỆP 2 ẤP 2.CAI LẬY.NM XAY LÚA HỒ TRUNG ẤP PHƯỚC LỢI A.NM XAY LÚA HOÀNG ÂN ẤP THỊ TRẤN B.BÌNH LÃNG.LẤP VÒ. X. H. TP.NM XAY XÁT HOÀNG SƠN ẤP BÌNH HÒA. X. TIỀN GIANG (073)3819525 295 HÒA HIỆP 2 .NHƠN PHÚ. H. BẠC LIÊU (0781)3881400 308 HOÀNG HUỆ .THỦ THỪA.NM XAY LÚA HIỆP THUẬN ẤP TRÀ CANH A1. X.PHƯỚC HẬU. H.CẦN ĐƯỚC. TIỀN GIANG (073)3922028 HÒA TUYẾT .HÒA BÌNH.NM XAY LÚA HÒA HIỆP 1 X. LONG AN (072)3864582 HÒA TUYẾT 304 HOÀI CHÂU . X.DNTN HIỆP TIẾN ẤP TRUNG A. H.LONG HƯNG. TIỀN GIANG (073)3834484 287 HIỆP THUẬN . LONG AN (072)3880328 294 HÒA HIỆP 1 . TP.HẬU THÀNH.DNTN HÒA LỢI ẤP CÂY CÁCH.MỸ LỆ. LONG 292 HỒ VĂN MỘT .NM XAY XÁT KD LƯƠNG THỰC 303 ẤP BÀ NGHIỆM.LƯƠNG HÒA. X.NM XAY XÁT HÒA THÀNH KHU 1C TT.QUY NHƠN. TIỀN GIANG (073)3627840 HIỆP TRƯỜNG .ĐỒNG KHỞI.NHỊ BÌNH.MANG THÍT. TRÀ VINH (074)3888381 298 HÒA LỢI . H. X. X.LONG HƯNG B. LONG AN (072)3881326 301 HÒA THUẬN . H.Ô MÔN. CẦN THƠ (0710)3861806 300 HÒA THÀNH .CẦN ĐƯỚC. X. H.THUẬN HÒA.LONG HƯNG B.MỸ PHƯỚC.LẤP VÒ. H. BẾN TRE (075)3886021 307 HOÀNG ÂN . 289 (066)3824653 TRƯỜNG TÂY NINH HỒ ĐẮC CHÂU . H. H.BÌNH PHÚ.NM XAY XÁT LÚA GẠO 309 266 ẤP 7.HẬU THÀNH.TÂN HẠNH.CHÂU THÀNH. ĐỒNG THÁP (067)3670226 302 HÒA THUẬN . H. BÌNH ĐỊNH (056)3848315 CHÂU HỒ TRUNG LONG . TIỀN GIANG (073)3826811 ẤP HƯNG THẠNH ĐÔNG.NM XAY LÚA HOÀNG MINH 96/13 X. VĨNH LONG (070)3849740 306 HOÀNG .NM XAY XÁT HÒA PHÁT LỢI ẤP THỚI BÌNH A. H.CÁI BÈ.DNTN HÒA THUẬN CHỢ VÀM ĐỊNH X. P. Q. H. X. SÓC TRĂNG (079)3835266 288 HIỆP TIẾN .CHÂU THÀNH. LONG AN (072)3873487 HOÀNG LONG 310 HOÀNG MINH .CÁI BÈ. H. X.NM HOÀNG HUỆ CẦU VOI X. VĨNH LONG (070)3811962 311 HOÀNG SƠN . VĨNH 291 (070)3850652 LONG LONG ẤP BÌNH ĐÔNG.MỸ LẠC.NHÀ MÁY XAY LÚA HIỆP A14/9 ẤP HIỆP TRƯỜNG.NM XAY LÚA HÒA THUẬN ẤP HẬU HOA.

DNTN HƯNG PHÁT ẤP MANG CÁ.HIỆP THÀNH.DNTN LƯƠNG THỰC HỒNG 315 ẤP PHÚ HỮU. X. SÓC TRĂNG.CÁI BÈ.TÂN CHÂU.LONG HỒ. TÂY NINH (066)3854629 329 HÙNG HÒA . Q.NM XAY GẠO HỒNG PHÁT X.NINH THẠNH.MỸ ĐÔNG.NM XAY XÁT HƯNG PHÁT P.AN HIỆP.CỜ ĐỎ.TÂN PHƯỚC. H.NM XAY XÁT HỒNG CHÂU ẤP PHÚ HỮU. CẦN THƠ (0710)3846367 .ĐIỀM HY. TRÀ VINH (074)3636415 330 HÙNG LỢI . SÓC TRĂNG (079)3879085 HƯNG PHÁT . TX.CHÂU THÀNH. HOÀNG THÀNH . TÂY NINH (066)3751349 328 HÙNG .TÂN ĐÔNG.KẾ SÁCH.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3649087 CHÂU 316 HỒNG CHÂU . H.HÙNG HÒA.NM XAY XÁT HỒNG SƠN X. H.PHÚ CẦN.NM HỒNG PHƯỚC 2/1 CẦU VOI X.TRÀ CÔN. X.NM LAU BÓNG GẠO HỒNG 319 KP CẦU XÉO X.NM XAY XÁT HOÀNG VINH ẤP THÁI HÒA.AN BÌNH. H.PHÚ MỸ.HẬU THÀNH. KIÊN 331 HƯNG LỢI .CÁI BÈ.NM XAY XÁT HƯNG LỢI 20 NGUYỄN AN NINH.TIỂU CẦN.TÂY NINH. X. H. TÂY 336 (066)3822991 PHÁT NINH 337 HƯNG PHÁT . X. X. TT. TT. TIỀN GIANG (073)3834851 334 HƯNG PHÁT .TIỂU CẦN. H.AN THÁI ĐÔNG.TÂN PHƯỚC.ĐIỂM CHÀ GẠO HÙNG HÒA X. H.PHÚ MỸ. TP. TIỀN GIANG (073)3849100 44/4 ẤP NINH HÒA. HCM (08)39200155 ẤP MINH LONG.NINH THẠNH. H. X. X.NM XAY LÚA HƯNG LỢI 1 B ẤP BẮC.CHÂU THÀNH. X. H. TX. LONG AN (072)3591455 323 HỒNG SƠN . TRÀ VINH (074)3612483 HỒNG CHÂU .12. SÓC TRĂNG (079)3621918 335 HƯNG PHÁT . H.NHÀ MÁY XAY LÚA HỒNG LỘC (066)3826863 NINH 837 ẤP AN THẠNH.NM XAY LÚA HỒNG THẮM ĐƯỜNG 831.TRÀ ÔN. H. X. H. VĨNH 312 (070)3987380 THÀNH LONG 313 HOÀNG VINH . H.8. TÂY 317 HỒNG LỘC .DNTN HỒNG NGUYÊN (067)3612213 THÁP HỒNG NHỰT . TP. P.NM XAY LÚA HUỆ CƯỜNG ẤP ĐÔNG HIỆP. TIỀN GIANG (073)3821283 314 HỒNG .NM XAY XÁT HỢP THÀNH (08)37175389 HCM 326 HUẨN .NHÀ MÁY XAY LÚA HƯNG E86/2 ẤP NINH ĐỨC. CẦN THƠ (0710)3812080 333 HƯNG LỢI 1 . Q. CẦN THƠ (0710)3865346 327 HUỆ CƯỜNG .NM XAY LÚA HOÀNG ẤP PHÚ CƯỜNG.CS XAY CÀ PHÊ HÙNG Ô3/6 ẤP THANH BÌNH.CS HÙNG LỢI TK37/1 NGUYỄN CẢNH CHÂN.1. ĐỒNG THÁP (067)3824760 322 HỒNG PHƯỚC . H.TÂY NINH. 325 HỢP THÀNH . TP.NM XAY LÚA HUẨN X. Q.ĐIỂM CHÀ HỒNG ẤP CẦU TRE 1. H. H.VŨNG LIÊM.DNTN HỒNG PHƯỚC ẤP 5.DV XAY XÁT HƯNG LỢI (077)3836306 GIANG 332 HƯNG LỢI .NHỊ THÀNH.VĨNH HƯNG.GÒ DẦU.THỦ THỪA. H. ĐỒNG 318 HỒNG NGUYÊN .THÁP MƯỜI. P. P. H. LONG AN (072)3848044 157/4 KP1 LÊ VĂN KHƯƠNG. TP.VĨNH HƯNG. TIỀN GIANG (073)3819506 NHỰT 320 HỒNG PHÁT .THỚI ĐÔNG. VĨNH LONG (070)3811778 321 HỒNG PHƯỚC . TP.CTY TNHH HƯNG PHÁT 41 BÀ TRIỆU.LỘC HÒA.NINH KIỀU.HIẾU THUẬN.ĐẠI HẢI. X.MINH LƯƠNG. X. TP.CK. H. X. VĨNH LONG (070)3723298 324 HỒNG THẮM .

H. PHÚ YÊN (057)3851287 353 HUY NGỌC .NM XAY LÚA HUỲNH ẤP THẠNH HƯNG. H.NM XAY LÚA HUỲNH 355 X.NM XAY LÚA HỮU HIỆP ẤP 1. X.MỸ LỘC. X.NM XAY XÁT HỮU NGHĨA 1 ẤP VÀM AN. TÂY NINH (066)3880120 354 HUYỀN LAN .PHÚ LÂM.SA ĐÉC. H. TX.NM XAY XÁT HUỲNH 362 ẤP 1. H.TÂN AN.CHÂU THÀNH. H. LONG AN (072)3867667 358 HUỲNH LONG .CHỢ GẠO.TRẢNG BÀNG. KIÊN GIANG (077)3822747 CÔNG BÍCH 356 HUỲNH ĐÔNG . LONG AN (072)3591846 342 HỮU HIỆP . X. ĐỒNG 360 (067)3847045 PHƯỚC LONG THÁP HUỲNH TẤN SỸ . TIỀN GIANG (073)3816637 349 HỮU THẾ . H.NHỊ THÀNH.NM XAY LÚA HỮU TÂM X. TÂY NINH (066)3880161 341 HỮU HẠNH .CHÂU THÀNH. TX.NM XAY XÁT HỮU TRINH 95 TRẦN VĂN NAM.AN HÒA. LONG AN (072)3864159 THANH NHÂN HUỲNH TRUNG HẬU .GIỒNG RIỀNG. H. 359 (073)3893234 MINH TÂN TIỀN GIANG HUỲNH PHƯỚC LONG . X.NM XAY XÁT HƯNG THÀNH QL1.NM XAY XÁT HỮU HẠNH 170/305F ẤP 7.PHÙ MỸ. VĨNH LONG (070)3722241 348 HỮU TÂM . VĨNH LONG (070)3987280 HUỲNH CÔNG BÍCH .TÂN TRẠCH.TUY HÒA.LAI VUNG.CAI LẬY. ĐỒNG THÁP (067)3612177 344 HỮU LỢI . 194 ẤP HƯNG PHƯỚC. VĨNH LONG (070)3870460 346 HỮU NHÂN . H. HẬU GIANG (71)3866612 340 HỮU ĐỨC .NM XAY LÚA HỮU LỢI B ẤP BẮC. BÌNH ĐỊNH (056)3858386 TẤN SỸ HUỲNH THANH NHÂN . H. VĨNH LONG (070)3874303 HUỲNH MINH TÂN .DƯỠNG ĐIỀM.THỦ THỪA.DNTH HỮU TRUNG X. H.MÁY XAY HUY P. X.VŨNG LIÊM. TIỀN GIANG (073)3834858 345 HỮU NGHĨA 1 . H.NM XAY XÁT HUYỀN LAN ẤP HIẾU THỦ. X.NM XAY XÁT LÚA HỮU ĐỨC ẤP HÒA BÌNH. 338 HƯNG PHƯỚC . H. H. P. H.QUỚI AN. X. CẦN THƠ (0710)3857348 352 HUY . H.NM XAY LÚA HỮU NHÂN ẤP AN LỢI.NM XAY LÚA HƯNG PHƯỚC (065)3746244 BÌNH DƯƠNG 339 HƯNG THÀNH . H.NM XAY XÁT HUỲNH LONG X.NM XAY XÁT HUỲNH 363 ẤP LỘC TIỀN.DNTN HUỲNH ĐÔNG 68 KHÓM TÂN HÒA P.AN TỊNH. H.THỦ THỪA.CẦN GIUỘC.PHỤNG HIỆP. X.HÒA LỢI.TÂN TRỤ.PHƯỚC THẠNH.HIẾU PHỤNG. TIỀN GIANG (073)3836459 350 HỮU TRINH .MỸ LỘC.THỐT NỐT.DNTN HỮU LỢI ẤP AN THẠNH. X. X. X.CẦN ĐƯỚC. BÌNH DƯƠNG (065)3562547 347 HỮU PHA . X. H.NM XAY XÁT HỮU PHA ẤP TÂN THUẬN. H.HÒA BÌNH.NHỊ THÀNH.NM XAY XÁT HUỲNH ĐỨC ẤP TÂN HÒA.PHÚ KIẾT. LONG AN (072)3737588 TRUNG HẬU . ĐỒNG THÁP (067)3761585 357 HUỲNH ĐỨC . X. X.LONG THẠNH.HIẾU NHƠN.NM XAY XÁT HỮU THẾ ẤP PHÚ LỢI A. TP.NM XAY LÚA HUY NGỌC ẤP AN BÌNH. H.ĐỨC TÂN. LONG AN (072)3880076 343 HỮU LỢI .3. X.VŨNG LIÊM. H.TRUNG AN. H. X. LONG AN (072)3821414 351 HỮU TRUNG . TP.HƯNG ĐỊNH.AN HIỆP.BÌNH PHÚ.TRÀ ÔN. H.VĨNH THỚI.CS XAY XÁT GẠO HUỲNH 361 X.AN HÒA. X.CHÂU THÀNH.TRẢNG BÀNG.CS XÂY XÁT HUỲNH 417 ẤP THỚI HÒA.VŨNG LIÊM.BẾN CÁT.THUẬN AN.

CHỢ GẠO. H.THẠNH PHÚ. X. X.PHONG NẪM.DNTN KHÁNH HƯNG (079)3849896 SÓC TRĂNG 375 KHÁNH NGUYÊN .4.NM KIM LONG ẤP QUÝ THẠNH. X. TP. TX. X. H.CC.NM XAY XÁT KIM LONG (067)3674152 THÁP ẤP THUẬN BÌNH.NM XAY XÁT KHÁNH TÂM ẤP TRUNG HÒA.CHỢ MỚI.CAI LẬY.BÌNH THÀNH.LONG PHÚ.AN CƯ. H.NM KHÁNH NGUYÊN 37/13 TRẦN PHÚ.ĐỨC TÂN.VĨNH MỸ B.NM XAY KIM LOAN ẤP 4.NM XAY LÚA KIM LONG TỔ 14 ẤP GIỮA.NM XAY LÚA HUỲNH VĂN XÓM RẨY X.PHƯỚC THUẬN. H.LẤP VÒ.CHÂU THÀNH. ĐỒNG 383 KIM HƯNG . X.NM XAY XÁT HUỲNH 369 ẤP LONG THUẬN.NM XAY LÚA HUỲNH VĂN 18/8 ẤP 8.DNTN LAO BÓNG GẠO KIM 385 ẤP AN THIỆN. H. TIỀN GIANG (073)3849124 ĐẮC KIỀU THỊ LOAN . H.TÂN PHÚ TRUNG. BẾN TRE (075)3862451 KIM LONG . H.NM XAY LÚA KHÁNH 376 54 PHẠM HÙNG. H. CẦN THƠ (0710)3863132 VĂN CHẤN HUỲNH VĂN CÒN . LONG AN (072)3854594 CÒN HUỲNH VĂN ĐÁ .PHƯỚC TÂN HƯNG. X. BÀ RỊA 366 (064)3874450 ĐÁ VŨNG TÀU HUỲNH VĂN KĨA . H.VĨNH LONG. X.VŨNG LIÊM. H. CẦN THƠ (0710)3865414 ẤP GIỒNG GIỮA. TIỀN GIANG (073)3814154 387 KIM LONG .NHÀ MÁY XAY LÚA KIỀU G1/3 ẤP LONG THỜI.CHÂU THÀNH.THỚI THUẬN. X.CÁI BÈ. AN GIANG (076)3884312 ẤP BÌNH PHÚ QUỚI.THỐT NỐT. X.NM XAY XÁT HUỲNH VĂN ẤP BÌNH THỦY. TP. H.TRUNG HIẾU.MỸ THẠNH ĐÔNG.CHÂU THÀNH. ĐỒNG 388 KIM LONG . TIỀN GIANG (073)3823011 KHƯU VĨNH ĐẮC .NM XAY LÚA HUỲNH VĂN 367 ẤP AN KHOA. X.TÂN TRỤ. LONG AN (072)3867672 LOAN KIỀU TRANG .VĨNH LONG.TÂN HÒA THÀNH.NM XAY XÁT KIỀU THỊ 380 58 ẤP BÌNH HÒA. H. TIỀN GIANG (073)3836353 378 KHÁNH VÂN .NM XAY XÁT HUỲNH 371 X. H.TÂN DƯƠNG. X.ĐỨC HUỆ.AN PHÚ THUẬN. VĨNH LONG (070)3870331 VĂN THUẬN HUỲNH VĂN TIẾT .TRUÔNG MÍT. TP.NM XAY XÁT HUỲNH VĂN 365 ẤP 4.AN CƯ.NM XAY XÁT KIM BA X.LAI VUNG. H.NM XAY XÁT KHƯU VĨNH 379 ẤP 4. 374 KHÁNH HƯNG . TX. X.CÁI BÈ.NM LAU GẠO KHÁNH VÂN ẤP AN THIỆN. H. H.NM XAY LÚA KIM NÊN (066)3771260 TÂY NINH . HUỲNH VĂN CHẤN . VĨNH LONG (070)3823604 PHONG 377 KHÁNH TÂM . X.GIỒNG TRÔM. H. H.ĐỨC HÒA.CS XAY XÁT HUỲNH ẤP AN THẠNH. LONG AN (072)3877252 VĂN NGƯƠN HUỲNH VĂN THẮNG . X. H.XUYÊN MỘC. TIỀN GIANG (073)3722617 LONG 386 KIM LONG .HỘI AN. BẠC LIÊU (0781)3880206 KĨA HUỲNH VĂN MỸ . H. H.DNTN KIM HƯNG (067)3845417 THÁP 384 KIM LOAN . H. ĐỒNG 370 (067)3840518 VĂN THẮNG THÁP HUỲNH VĂN THUẬN .2.NM XAY LÚA KHANG X. X. VĨNH LONG (070)3822581 KHÁNH PHONG . X.NM XAY LÚA HUỲNH 364 ẤP THỚI HÒA. X.LONG TRÌ. X. H. X.HÒA TỊNH.HÒA KHÁNH ĐÔNG.LONG THÀNH TRUNG.HÒA 381 (066)3846139 TRANG THÀNH. LONG 372 (072)3664354 TIẾT AN 373 KHANG .TÂN PHƯỚC. TÂY NINH 382 KIM BA .HÒA BÌNH. HCM (08)38922390 36 ẤP TÂN THUẬN B. P. P.VĨNH THẠNH.DƯƠNG MINH CHÂU.LỊCH HỘI THƯỢNG. 389 KIM NÊN . H. LONG 368 (072)3851044 MỸ AN HUỲNH VĂN NGƯƠN .

X. CÀ MAU (0780)3770140 399 LÂM NHƠN . LONG AN (072)3662972 THƯỚC 396 LẠC THÀNH .THẠNH NHỰT.NM XAY XÁT LÊ THỊ 412 ẤP 5. X. X.390 KIM NGỌC . TP.HẬU NGHĨA.TÂN HƯƠNG.NM XAY LÚA LÂM BIÊN ẤP LONG ĐỊNH.NM XAY XÁT GẠO LÊ ĐỨC 401 KHU MỚI X. LONG AN (072)3871652 LÊ MINH NGỌC .NHỊ THÀNH.TÂN PHƯỚC. ĐỒNG 409 (067)3630322 TỊNH THÁP LÊ THỊ CẨM VÂN .LỘC GIANG. H. H. H.THỚI ĐÔNG. H.NM XAY LÚA LÊ PHÁT (077)3834264 GIANG 407 LÊ PHƯỚC .NM XAY XÁT LÊ HƯNG X. ĐỒNG THÁP (067)3853047 VÂN ẤP TÂN QUỚI. LONG AN (072)3853012 NGỌC 405 LÊ MINH TRÍ .CÁI BÈ. H. X.DNTN LÂM CHÍ CƯỜNG ẤP BÀO DŨNG. LONG AN (072)3631440 397 LÂM BIÊN . BÌNH ĐỊNH (056)3838328 YÊN 402 LÊ HƯNG . ẤP XÓM CỐNG.NM XAY LÚA KINH 1 X.DNTN LÂM PHƯỚC 400 ẤP LONG MỸ 1. X.ĐỨC HÒA.NM XAY LÚA KINH 5 X.VŨNG LIÊM. AN GIANG (076)3837458 403 LÊ MINH . X.CHÂU THÀNH. H. Q.AN NHƠN. CẦN THƠ (0710)3863282 398 LÂM CHÍ CƯỜNG . TP.Ô MÔN. TIỀN GIANG (073)3835904 414 LÊ THỊ THU . TÂY 408 (066)3839108 PHƯỚC HẢI NINH LÊ THANH TỊNH . TIỀN GIANG (72)3512564 392 KIM TƯ . H. X.NM XAY XÁT KIM TƯ X.NM XAY LÚA KINH BẢY 395 ẤP 2.THẠNH ĐÔNG B.LONG GIANG.TÂN HƯNG.BÌNH PHAN.BẾN LỨC.CS XAY XÁT LÊ THANH 471 ẤP TÂN LỢI.THẠNH TÂN. CẦN THƠ (0710)3865469 394 KINH 5 . VĨNH LONG (070)3874054 . P. BÌNH ĐỊNH (056)3852362 415 LÊ THUẬN . LONG AN (072)3851441 273 ẤP ĐÔNG AN. H.BẾN LỨC.VĨNH THẠNH TRUNG. TT.ĐỨC HÒA. H. H.GÒ CÔNG TÂY.NM XAY LÚA KIM NGỌC ẤP AN THÁI.NM XAY XÁT LÊ PHƯỚC X. LONG AN (072)3864136 NGỌC HOA 413 LÊ THỊ THÀNH .THỚI LONG.NHÀ MÁY XAY LÚA LÊ ẤP THẠNH TRUNG. H. TIỀN GIANG (073)3835731 393 KINH 1 . TX. AN GIANG (076)3688793 LÊ PHƯỚC HẢI . AN GIANG (076)3890375 THÀNH LÊ ĐỨC YÊN .CAO LÃNH. H.LONG ĐỊNH.DNTN LẠC THÀNH QL1.BÌNH HÒA. TP. X.CÁI NƯỚC.TÂY NINH. TX.CS XAY LÚA LÊ THỊ CẨM 410 X.LAI VUNG.NM XAY LÚA LÂM NHƠN ẤP THỚI MỸ.NM XAY XÁT LÊ THỊ HỒNG (073)3849203 GIANG LÊ THỊ NGỌC HOA .CHÂU THÀNH.CHÂU THÀNH. X.CHÂU PHÚ. H.CHỢ GẠO.NM XAY XÁT LÊ THUẬN ẤP 6.VĨNH CÔNG.CS BÓC VỎ ĐẬU LÊ MINH TRÍ KHU B TT.THỚI ĐÔNG. H.CHỢ MỚI.CS MÁY GẠO LÊ THỊ THU KHÁNH PHƯỚC X. X.CỜ ĐỎ.NHƠN HẠNH. KIÊN 406 LÊ PHÁT .NM XAY LÚA LÊ THỊ THÀNH ẤP BÌNH HƯNG.DNTN LÊ MINH 51A ẤP 1. TIỀN GIANG (073)3824848 391 KIM TÀI .PHÙ CÁT. H.DNTN KIM TÀI Ô1 X.THỦ THỪA. Q.NM XAY LÚA LÊ MINH 404 ẤP LỘC HÒA. H. X. CẦN THƠ (0710)3863126 LÂM PHƯỚC THÀNH . H. H. H. TIỀN 411 LÊ THỊ HỒNG .Ô MÔN.TÂN AN LUÔNG. CẦN THƠ (0710)3865833 KINH BẢY THƯỚC . H.CỜ ĐỎ.MỸ TÂN. TP.TÂN HIỆP.AN CƯ. H.PHONG HÒA. H.TÂN HÒA THÀNH. X.CÁT HANH. X.CẦN ĐƯỚC.

CHÂU THÀNH.H.CS XAY XÁT GẠO LÊ VĂN 419 TT. LONG AN (072)3661768 NIÊM 417 LÊ VĂN THÁI .KHÁNH HẬU. BÌNH ĐỊNH (056)3833321 THUẬN LÊ VINH TÀI .NM XAY XÁT LÊ VĂN THIỆN ẤP QUYẾT THẮNG. TX.LONG THỚI.TÂN AN. H. H.CHỢ LÁCH.TÂN BÌNH. X.6. H. H.NHÀ XAY XÁT GẠO LÊ VINH 420 TT.BÌNH QUỚI.NM LIÊN 131 NGUYỄN VĂN RÀNH.NINH KIỀU.NM XAY LÚA LOAN (061)3858422 ĐỒNG NAI QL80.3. H. BÌNH ĐỊNH (056)3833598 TÀI 421 LIÊN .5. X.NM XAY XÁT LỘC THÀNH P.DIÊU TRÌ. X.DIÊU TRÌ. X. H. TX.PHONG ĐIỀN. X. P. 440 LỘC PHƯƠNG .TUY PHƯỚC.CS LIÊN THÀNH 103/36A VĂN THÂN. LONG AN (072)3511442 LÊ VĂN THUẬN . H.NM LIÊN HIỆP 503 KP THỌ CANG P.MỸ KHÁNH. ĐỒNG THÁP (067)3845293 NGỌC 426 LIÊN THÀNH .LẤP VÒ. X. P. 439 LOAN . BẾN TRE (075)3873183 418 LÊ VĂN THIỆN .TÂN PHÚ.TUY PHƯỚC. CẦN THƠ (0710)3846045 LIÊN MỸ NGỌC .TÂN AN. TP. LONG AN (072)3822103 423 LIÊN HIỆP .NM XAY XÁT LIÊN MỸ 425 ẤP BÌNH THẠNH. Q. TX.KHÁNH HẬU.AN BÌNH.NM XAY LÚA LÊ VĂN THÁI ẤP AN PHÚ. TX. CẦN THƠ (0710)3846063 . LÊ VĂN NIÊM . LONG AN (072)3821143 422 LIÊN HIỆP . ẤP THẠNH PHÚ.8. LONG AN (072)3512538 424 LIÊN HƯNG .NM XAY XÁT LIÊN HIỆP 9/236 ẤP CẦU.NM XAY XÁT LIÊN HƯNG X.PHÚ BÌNH. THƯỢNG HUYỆN LONG PHÚ (079)3849919 431 LÒ SẤY LÚA TRÍ DŨNG ĐẠI HẢI HUYỆN KẾ SÁCH (079)3879151 432 LÒ SẤY NHÃN ẤP MỸ YÊN-NHƠN MỸ HUYỆN KẾ SÁCH (079)3882071 433 LÒ TƯƠNG AN LẠC THÔN HUYỆN KẾ SÁCH (079)3880219 434 LÒ TƯƠNG LY DAO THANH THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3825764 435 LÒ TƯƠNG LÂM THỊ HOA TRAN MINH PHU THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820186 436 LÒ TƯƠNG NGUYÊN KÝ BUI VIEN THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820046 437 LÒ TƯƠNG QUẢNG TRÂN NGUYEN HUE THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3822178 438 LÒ TƯƠNG TRUNG THÀNH XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820535 160 QL20. H.TÂN AN.DNTN LỘC PHƯƠNG (067)3861265 ĐỒNG THÁP 441 LỘC THÀNH . HCM (08)39670807 427 LÒ SẤY LỊCH HỘI THƯỜNGHUYỆN LONG PHÚ (079)3849939 428 LÒ SẤY NHÃN AN LẠC TÂY HUYỆN KẾ SÁCH (079)3878722 429 LÒ SẤY LÚA LIEU TU HUYỆN LONG PHÚ (079)3849011 430 LÒ SẤY LÚA NG DÊN L.BÌNH THÀNH. ẤP PHÚ DŨNG. Q. TP.TÂN AN.CS XAY CÁ KHÔ LÊ VĂN 416 ẤP 3. TP.CHÂU THÀNH. X.

TIỀN 453 (073)3827337 TRỌNG HOÀNG GIANG 6/44 ẤP NINH HIỆP. X. VĨNH LONG (070)3884144 PHÚC 458 MAI SƠN .CS XAY XÁT GẠO 451 HIỆP AN X. H.CH MÁY CẮT LÚA MAI LINH (076)3858099 XUYÊN.NM XAY LÚA MINH CHÂU (073)3842161 TIỀN GIANG 464 MINH CHIÊU .TUY HÒA. X.NM XAY LÚA MAI SƠN ẤP LỘC TRÁT. PHÚ YÊN (057)3851323 461 MÊ KÔNG .MỸ THO. TT. X. TIỀN 466 MINH HẢI . X. 447 LƯ NGỌC NĂM . H.LAI VUNG.VĨNH XUÂN. H.TUY HÒA.MỸ CẨM. LONG AN (072)3916080 1503B/76 BÌNH THỚI 3 TRẦN HƯNG ĐẠO. X.GÒ DẦU. X. H. H. X. TIỀN GIANG (073)3826551 462 MINH .NM XAY XÁT LONG KIM ẤP XÓM CỐNG. X. X. TÂY NINH (066)3881071 14A/5 ẤP LONG ĐỊNH.CAI LẬY. H.GÒ CÔNG. X.CHÂU THÀNH. LONG AN (072)3889011 465 MINH HÀ .NM XAY LÚA LQ 2 (061)3528080 NAI ẤP PHƯỚC HƯNG 1.MỸ PHƯỚC TÂY. H. H. TX. X.TRÀ ÔN.TAM PHƯỚC.TRẢNG BÀNG. TIỀN GIANG (073)3834100 .442 LỘC THÀNH .CẦN GIUỘC. X.CHÂU THÀNH. ĐỒNG 446 LQ 2 .CHỢ GẠO.TÂN TRỤ. H. X. X.NM XAY LÚA LƯ NGỌC NĂM (072)3880234 LONG AN 448 LỮ TẤN ĐẠT .LONG THẮNG. TP. AN GIANG MAI LONG PHÚC .PHÚ LÂM. H.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA MINH HÀ ẤP VỊNH. TIỀN GIANG (073)3835613 449 LỮ VĂN LÝ .CÀNG LONG.CẦN ĐƯỚC.ĐIỀM HY.BẾN LỨC.CS XAY CÀ PHÊ MINH Ô2/34 ẤP RẠCH SƠN. H. H. PHÚ YÊN (057)3851371 444 LONG KIM .TÂN TÂY. TÂY NINH ẤP LONG ĐỨC 1. H.NM XAY XÁT MINH HẢI (073)3831770 GIANG 467 MINH HẢI . 463 MINH CHÂU .NM XAY XÁT MINH HẢI ẤP ĐÔNG.LONG CHÁNH.MỸ CHÁNH. TÂY NINH (066)3853003 158 ẤP LONG HƯNG.NM XAY XÁT LÝ VĂN HÙNG ẤP 1. H.KIM SƠN. X. X.LONG 456 MAI LINH .AN CƠ.DNTN MAI TÂN (067)3634184 ĐỒNG THÁP 460 MẪN .HÒA 445 LONG THỜI . 454 LÝ ĐỆ . TIỀN GIANG (073)3834929 443 LONG .MÁY XAY LONG P.PHÙ MỸ.LẠC TẤN. TP.NHÀ MÁY XAY LÚA LONG THỜI (066)3841295 THÀNH.BÀU NĂNG.NM XAY XÁT LỘC THÀNH ẤP BẮC 2. BÌNH ĐỊNH (056)3859260 LƯƠNG VĂN CẢNH LƯƠNG VĂN VINH .PHỤNG HIỆP.NM XAY XÁT LƯƠNG 452 ẤP THẠNH LỢI A.LONG THÀNH BẮC. LONG AN (072)3871098 E3/6 ẤP LONG THỜI. LONG AN (072)3884337 LƯƠNG VĂN CẢNH .PHÚ LÂM.CS XAY SÁT CÀ PHÊ LÝ ĐỆ (066)3820129 TÂY NINH 455 LÝ VĂN HÙNG . HẬU GIANG (71)3986908 VĂN VINH LƯU TRỌNG HOÀNG .LONG HỰU ĐÔNG. H.GIA LỘC.PHƯỚC LÂM.NM XAY LÚA LƯU ẤP LONG PHƯỚC. TRÀ VINH (074)3542020 450 LÚA TUẤN .THẠNH HÓA.TÂN HƯƠNG.NM XAY LÚA LỮ TẤN ĐẠT 142 Ô 3 KHU 3 H.NM XAY LÚA LỮ VĂN LÝ ẤP 3. TP. H. TP. 459 MAI TÂN . X. TÂY NINH (066)3782551 ẤP TÂN THẠNH. H.NM XAY LÚA TUẤN ẤP ĐÔNG. H.NM XAY XÁT MAI LONG 457 ẤP VĨNH KHÁNH 2. H.MÁY XAY MẪN P.NM XAY XÁT MINH CHIÊU ẤP 1.DƯƠNG MINH CHÂU.LONG THÀNH.NM XAY LÚA MÊ KÔNG KHU 6 QL1.GÒ DẦU. H.CHÂU THÀNH.BẾN LỨC. TT.

ĐỒNG THÁP (067)3854825 470 MINH NHỰT .CHÂU THÀNH. TP. X.NM XAY XÁT MƯỜI LỊCH ẤP 1.CS XAY XÁT MƯỜI ĐỨC (073)3842087 TIỀN GIANG 482 MƯỜI HAI . TIỀN GIANG (073)3849036 476 MỘNG VÂN . X.CẦN ĐƯỚC. ẤP BÌNH PHÚ QUỚI. TIỀN GIANG (073)3834565 478 MỘT THƠM .PHÚ MỸ. H.GÒ 485 MỸ DUNG . TP.NM XAY LÚA MƯỜI CẦN (073)3831125 GIANG 480 MƯỜI CỌT . H. H. H. H.MỸ PHƯỚC TÂY. TÂY NINH (066)3880628 493 NAM HƯNG . CẦN THƠ (0710)3851098 QL80.LONG HƯNG.NHÀ MÁY XAY LÚA MƯỜI HAI ẤP CHÀ LÀ.LONG ĐỊNH.NM XAY LÚA NĂM HUỆ ẤP AN PHÚ.TRẢNG BÀNG. H.DNTN MINH TÂM ẤP 6. H.TRUNG NHỨT. H.DNTN MINH TÂM X.CS XAY LÚA MINH NHỰT TỔ 18 LÊ QUÝ ĐÔN.CAI LẬY. X. ĐỒNG THÁP (067)3853512 471 MINH SƠN .THỦ THỪA. X. X. X. H. BẾN TRE (075)3826087 477 MỘT HIỆP .TÂN AN.PHƯỚC ĐÔNG. LONG AN (072)3512590 NAM HÒA HƯNG . X.MỘC HÓA. TÂY NINH 486 MỸ PHƯỚC . CẦN THƠ (0710)3851931 .TÂN THẠNH. LONG AN (072)3846029 469 MINH NGHỊ . X.TÂN AN.CAI LẬY.NM XAY XÁT NAM HƯNG ẤP PHỤNG THẠNH 1.MỸ PHƯỚC TÂY. TIỀN 479 MƯỜI CẦN .TÂN LÝ ĐÔNG.NM XAY XÁT NAM HÒA 491 ẤP CẦU TRE.DNTN NĂM ĐIỀU ẤP CẦU. X. P.NM XAY XÁT MINH KHÔI ẤP 3.7. TIỀN GIANG (073)3827307 487 NĂM . H.DNTN MINH NGHỊ ẤP AN LẠC.AN HÒA.CAO LÃNH. H.CAO LÃNH.CHÂU THÀNH. H.GÒ CÔNG. H.ĐẦM DƠI.CAI LẬY. TX.AN BÌNH. TX.ĐẦM DƠI. H.468 MINH KHÔI . X.LONG TRUNG.DNTN MINH TÂN (067)3845363 THÁP 475 MINH TÂN .HẬU THẠNH ĐÔNG. H.TÂN ĐÔNG.TRẢNG BÀNG.TÂN PHƯỚC.1.LỢI BÌNH NHƠN.NM XAY LÚA MỸ PHƯỚC ẤP KINH 12. X.NM XAY XÁT MINH TÂN X. TX. X.KHÁNH HẬU. CÀ MAU (0780)3851075 483 MƯỜI LỊCH . ĐỒNG 474 MINH TÂN . H.NM XAY XÁT NĂM ẤP THỊ TỨ. TIỀN GIANG (073)3829046 489 NĂM CHÂU . LONG AN (072)3591104 473 MINH TÂM .NHỊ THÀNH. LONG AN (072)3829955 HƯNG 492 NĂM HUỆ . TT.NM XAY XÁT MỘT THƠM ẤP 1B. X.CHÂU THÀNH A.THỐT NỐT. LONG AN (072)3842336 584 TỔ 4 ẤP PHƯỚC ĐÔNG. H.LẤP VÒ. TX. H.NM XAY LÚA NĂM CHẲN ẤP CẦU DỪA.AN HÒA.NM XAY LÚA MỸ DUNG (066)3859200 DẦU. LONG AN (072)3599771 484 MỸ CHÂU 3 .THẠNH HÓA.LONG HÒA.NM XAY LÚA MỘNG VÂN P. X.BẾN TRE. TIỀN GIANG (073)3829027 20/5 ẤP LĂNG HOÀNG GIA.CS XAY XÁT MỘT HIỆP ẤP KINH 12. H. TT. H.NM XAY LÚA NĂM CHÂU ẤP 17. X.MỸ HẠNH TRUNG.NM XAY LÚA MƯỜI CỌT ẤP MỸ HÒA.CAI LẬY. X. 481 MƯỜI ĐỨC .NM XAY LÚA MINH SƠN ẤP HÒA BÌNH.THỐT NỐT. HẬU GIANG (71)3849264 488 NĂM CHẲN .NM CHÀ LÚA MỸ CHÂU 3 ẤP BÌNH TÂY.LẤP VÒ. H. TX. X. X. TÂY NINH (066)3882085 472 MINH TÂM . TIỀN GIANG (073)3811635 490 NĂM ĐIỀU .BÌNH HÒA TÂY. LONG AN (072)3880249 ẤP TÂN PHÚ 1.

X.TÂN THUẬN TÂY. TÂY NINH 505 NĂM THẬT .CHỢ LÁCH.494 NĂM KHẢO .NM XAY LÚA NĂM TƯƠI ẤP ĐÔNG.KHÁNH BÌNH TÂY. 511 NĂN NÊ . TT.TÂN PHÚ THẠNH.CHÂU THÀNH A. H. 518 (072)3841776 VĂN MUÔN LONG AN 519 NGỌC ẨN 1 .NM NĂM THU ẤP KẾ MỸ.NINH KIỀU.DNTN NGHỆ THÀNH (0781)3830999 LIÊU 513 NGHĨA LỢI . TT.LONG THỚI.NHỊ QUÝ. H. H. X.AN THẠNH THỦY. TP.TÂN TRUNG. X.TÂN BÌNH.NM XAY LÚA NĂM NGA ẤP 3. 502 NAM THÀNH .PHÚ SƠN.LONG THÀNH BẮC.NM XAY XÁT NĂM KHẢO ẤP 4.NHÀ MÁY XAY LÚA NĂM THẢO (066)3841987 THÀNH. KIÊN GIANG (077)3813088 501 NĂM SUM . TIỀN GIANG (073)3829135 499 NĂM NGỌC .CS XAY LÚA NĂM NÊN (067)3891363 THÁP 497 NĂM NGA .PHỤNG HIỆP.CẦN ĐƯỚC.THẠNH TRỊ. H. H. H. H. X. X.CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3816033 116 KP5 PHẠM VĂN NGŨ. H.HÒA 504 NĂM THẢO .MỘC HÓA.DNTN NM CHÀ LÚA NGÔ HẺM KHÓM 4 ĐỐC BINH KIỀU.TIỂU CẦN. KIÊN GIANG (077)3835205 514 NGHĨA THÀNH . H.BÌNH KHÁNH ĐÔNG.NM XAY LÚA NĂM SUM X. TIỀN 517 (073)3835052 QUANG CHÁNH GIANG NGÔ VĂN MUÔN .HỒNG NGỰ.ĐIỂM CHÀ NĂM LÊ ẤP TRINH PHỤ. X. LONG AN (072)3880098 495 NĂM LÊ .TIỆM MÁY CHÀ NAM THÀNH X. TIỀN GIANG (073)3826893 498 NĂM NGHIỆP .NM XAY XÁT NĂM TRÍ ẤP TÂN LONG. BẾN TRE (075)3842095 509 NĂM TRÍ .THƯỜNG THỚI TIỀN. X.MỘC HÓA. H. TRÀ VINH (074)3824175 ẤP TÂN HÙNG. BẠC 512 NGHỆ THÀNH . ĐỒNG 496 NĂM NÊN .VĨNH LỢI.DNTN NGỌC ẨN 1 ẤP QUÝ LỢI. X.BẾN LỨC. H.NM XAY LÚA NGHĨA LỢI ẤP ĐÔNG THỌ A.LONG ĐỊNH. H.CẦN ĐƯỚC.PHƯỚC VÂN. H. H. HẬU GIANG (71)3846342 NGÔ QUANG CHÁNH . X. X.NM CHÀ LÚA NĂM TỔNG X. TIỀN 515 NGHĨA THÀNH .AN BÌNH. X.GÒ CÔNG ĐÔNG. H. X.NM XAY LÚA NĂM NGHIỆP ẤP MỸ LỢI.NM XAY XÁT NGHĨA THÀNH (073)3842294 GIANG 516 NGÔ KIỀU .NM XAY XÁT NGÔ KIỀU X.DNTN NAM THÀNH (072)3871650 LONG AN 503 NAM THÀNH . LONG AN (072)3874548 508 NĂM TỔNG .TÂN HIỆP.TÂN TRẠCH. HẬU GIANG (71)3869139 510 NĂM TƯƠI . H.NM XAY XÁT NGÔ ẤP THẠNH HIỆP.CHỢ GẠO. CÀ MAU (0780)3897484 Ô4 6/5 ẤP LONG MỸ. H.CHÂU HƯNG. H.CAO LÃNH.TRẦN VĂN THỜI.DNTN NĂN NÊ (067)3586114 ĐỒNG THÁP 167 ẤP XẺO CHÍCH.NM NAM PHÒNG 413/1 HẺM VƯỜN DỪA TP. TIỀN GIANG (073)3893116 ẤP THƯỢNG.BÌNH PHÚ. X.NM NĂM THẬT ẤP 4.CẦN GIUỘC.CHÂU THÀNH. X. TX. H. H.BẾN LỨC. Q. X.CAI LẬY.NM XAY LÚA NĂM NGỌC ẤP KINH GÃY.CAI LẬY.TRƯỜNG BÌNH. BÌNH ĐỊNH (056)3850732 507 NĂM THU . LONG AN (072)3883337 506 NAM THIÊN . H.RẠCH GIÁ. H. H. X.NHỊ MỸ.NM XAY XÁT NGHĨA THÀNH P.MỎ CÀY.CS XAY XÁT GẠO NAM THIÊN 145 TRẦN HƯNG ĐẠO. BẾN TRE (075)3874731 500 NAM PHÒNG . TIỀN GIANG (073)3814686 .PHÙ CÁT. CẦN THƠ (0710)3846032 ẤP ÔNG NON.CAI LẬY.

CÁI BÈ. H. H. TIỀN GIANG (073)3823435 NGUYỄN BÁ ANH .CAI LẬY. H.BÌNH DƯƠNG.NM XAY LÚA NGỌC CƯỜNG (073)3837127 GIANG 155KHÓM 2 TRẦN HƯNG ĐẠO.MỸ THỚI. X.CTY TNHH NGỌC ĐÀI (067)3864801 THÁP 524 NGỌC ĐẠM .CS XAY XÁT GẠO 543 TT. H.AN NHƠN.DNTN NGỌC TÂM (0710)3851796 THƠ 155 ẤP HƯNG LỢI ĐÔNG.SA ĐÉC. X.DNTN NGỌC ĐÔNG 2 (067)3674367 ĐỒNG THÁP NGỌC DY . X.CS XAY LÚA NGỌC ĐẠM 14 HỒ TÙNG MẬU. Q. TIỀN 522 NGỌC CƯỜNG .NHỊ BÌNH. ĐỒNG 523 NGỌC ĐÀI .TÂN BÌNH. X.NINH KIỀU.NM XAY LÚA NGỌC THUẬN TT. H.NM XAY LÚA NGỌC PHÚ ẤP TRUNG A.THUẬN THÀNH. H.GÒ CÔNG ĐÔNG.CHỢ GẠO.MANG THÍT. TX.NHƠN BÌNH. X. ĐỒNG THÁP (067)3851568 525 NGỌC DÀNH .THỐT NỐT.CAO LÃNH.PHÚ ĐỨC.CS XAY XÁT GẠO NGUYỄN 544 ĐÀO TẤN. X.NM XAY XÁT NGUYỄN 545 24/10 P. H. H. 526 NGỌC ĐÔNG . X.BÌNH NHÌ. CẦN THƠ (0710)846548 ẤP HƯNG THẠNH ĐÔNG. X.NM XAY XÁT NGỌC THÀNH (067)3674136 ĐỒNG THÁP 538 NGỌC THUẬN .CS XAY XÁT NGỌC MINH ẤP 4.QUY NHƠN.TAM NÔNG.DNTN NGỌC DÀNH P.GÒ CÔNG TÂY. TIỀN GIANG (073)3814202 ẤP THUẬN NAM.CHÂU THÀNH. X. 527 NGỌC ĐÔNG 2 .LONG HƯNG B. AN GIANG (076)3834672 ĐẶNG . H.CÁT TÀI. BÌNH ĐỊNH (056)3858247 NGUYỄN CÔNG TRỨ NGUYỄN ĐÁNG .AN THẠNH THỦY.520 NGỌC ẨN 2 .NM LAU GẠO NGUYỄN ÂN ẤP AN THIỆN. ĐỒNG THÁP (067)3827254 540 NGUYỄN ÂN . H.1. X. LONG AN (072)3853179 DY 529 NGỌC GIÀU . TP. TIỀN GIANG (073)3827347 530 NGỌC GIÀU . 537 NGỌC THÀNH . X.CẦN GIUỘC. H. X.CAO LÃNH. H.LONG HƯNG B.DOANH NGHIỆP XAY XÁT NGỌC 528 ẤP LỘC HÒA. H. LONG 521 NGỌC CHÍ .TRUNG NHỨT.AN CƯ. TIỀN GIANG (073)3846228 539 NGỌC VŨ .TÂN AN HỘI.LỘC GIANG. VĨNH 535 NGỌC SƠN . X. X. TP.NM XAY LÚA NGỌC SƠN (070)3840492 LONG ẤP PHÚC LỘC.NHỊ QUÝ.NHƠN HẠNH.DNTN NGỌC PHÁT (067)3866694 THÁP 534 NGỌC PHÚ .CAI LẬY.BÌNH HÀNG TRUNG.CS XAY XÁT GẠO 541 HÒA HIỆP X.DNTN NGỌC ẨN 2 ẤP QUÝ LỢI. H.NM XAY LÚA NGỌC GIÀU ẤP 5A.CS XAY XÁT NGỌC VŨ ẤP K8. TP. H. H.2.HUẾ.PHÙ CÁT.NM XAY XÁT GẠO 542 CHỢ QUÁN MỚI X. TP. X. TP. P.LẤP VÒ.NM XAY XÁT NGỌC ĐÔNG (067)3670106 ĐỒNG THÁP ẤP HƯNG THẠNH ĐÔNG.LẤP VÒ. BÌNH ĐỊNH (056)3838323 NGUYỄN CÔNG ĐÀO NGUYỄN CÔNG TRỨ . H. TIỀN GIANG (073)3838760 532 NGỌC MINH . BÌNH ĐỊNH (056)3848312 ĐÁNG NGUYỄN ĐẶNG .PHÚ CƯỜNG. ĐỒNG 533 NGỌC PHÁT .LONG XUYÊN.AN BÌNH.TÂN HÒA. X. ĐỒNG THÁP (067)3914106 12B ẤP AN HÒA.PHÙ MỸ. CẦN 536 NGỌC TÂM . H. TX.LẤP VÒ. H.CHÂU THÀNH. P. H.ĐỨC HÒA.NM XAY XÁT NGỌC CHÍ (072)3895900 AN ẤP THẠNH HÒA. P.XN NGỌC GIÀU 41 BÙI THỊ XUÂN.NM XAY LÚA NGỌC LONG ẤP BÌNH. THỪA THIÊN HUẾ (054)3823782 531 NGỌC LONG . BÌNH ĐỊNH (056)3852373 NGUYỄN BÁ ANH NGUYỄN CÔNG ĐÀO .LONG HƯNG B. TIỀN GIANG (073)3834840 ẤP TÂN THIỀNG.

TRUNG NGHĨA.CS MÁY GẠO NGUYỄN DIÊU KHÁNH PHƯỚC X.HÒA TỊNH.NM XAY XÁT NGUYỄN THỊ 570 ẤP HÒA TÂY. H. X.PHÙ MỸ.NM XAY XÁT NGUYỄN 568 KHU 1 TT. H.ĐỨC HUỆ.NM XAY XÁT ẤP VÀM LỚN.NM XAY LÚA ẤP ĐĂNG PHONG. X.CS XAY XÁT GẠO 558 CHỢ CÂY ĐA TT.NHƠN THỌ.NM XAY XÁT NGUYỄN 555 ẤP HÒA TÂY.NM XAY XÁT NGUYỄN 548 X. X.TRƯỜNG TÂY.CHỢ GẠO.AN HỮU.NM XAY LÚA KHU THỚI XƯƠNG 2 P.NM XAY XÁT 564 X. H.CÁI BÈ.NM XAY XÁT 552 ẤP ĐÔNG. H.PHÙ MỸ. X.PHONG MỸ.LONG THẮNG. LONG AN (072)3841159 NGỌC GHI NGUYỄN NGỌC MINH . VĨNH LONG (070)3840239 NGUYỄN LÝ TƯỞNG . H. X.CS XAY XÁT NGUYỄN 140A/3 ẤP HÒA BÌNH. H. LONG 551 (072)3851048 NGUYỄN HỮU HỘ AN NGUYỄN HỮU NGHĨA .GÒ CÔNG TÂY. TT. X.KIM SƠN.MANG THÍT. H.NM XAY XÁT NGUYỄN 566 X. H. H. LONG AN (072)3854913 MINH TRÍ NGUYỄN NGỌC ĐIỆP . BÌNH ĐỊNH (056)3858339 NGUYỄN NGỌC MINH NGUYỄN NHƠN . X. TIỀN 550 (073)3898003 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG GIANG NGUYỄN HỮU HỘ . H. VĨNH 547 NGUYỄN ĐỨC .NM CHÀ LÚA NGUYỄN 557 ẤP CÁI CÁT. BÌNH ĐỊNH (056)3856203 TÂN NGUYỄN THÁI VINH .CS XAY XÁT GẠO NGUYỄN 559 VẠN PHƯỚC X.THẠNH NHỰT.NM XAY XÁT 571 ẤP HÒA PHÚ. VĨNH LONG (070)3870361 THỊ BỀN NGUYỄN THỊ CÚC . ĐỒNG THÁP (067)3914199 LÊ NGUYỄN THỊ LỆ . CẦN 556 (0710)3863199 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP THƠ NGUYỄN NGỌC GHI .CS XAY XÁT GẠO 562 NGỌC THẠNH X.ĐỨC HÒA. X. H. TP.AN NHƠN.CÁT HANH.ĐỨC HUỆ.BÌNH HÒA BẮC. ĐỒNG THÁP (067)3891563 NGUYỄN THANH LỰC NGUYỄN THỊ BỀN .VŨNG LIÊM.CÁI NHUM. BÌNH ĐỊNH (056)3852363 ẤP TÂN THIỀNG.VŨNG LIÊM.HÒA THÀNH.THỚI LONG. 549 (066)3842230 DUY ÂN TÂY NINH NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG .HÒA KHÁNH ĐÔNG. Q. TIỀN GIANG (073)3836338 NGUYỄN THỊ LỆ TRỊNH . LONG AN (072)3854902 LỆ NGUYỄN THỊ LỆ TRỊNH . X. H. X. H.THUẬN NGHĨA HÒA. H.CAO LÃNH.BÌNH DƯƠNG. LONG AN (072)3854231 THỊ KHÍCH NGUYỄN THỊ LÊ .NM XAY LÚA NGUYỄN B14/4 ẤP TRƯỜNG HUỆ. X.NM XAY LÚA NGUYÊN 563 TỔ 13 ẤP 1.CAO LÃNH.BÌNH HÀNG TRUNG. BÌNH ĐỊNH (056)3856125 NHƠN NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH .BÌNH HÒA BẮC.THẠNH HÓA.TÂN AN LUÔNG. H. X.TÂN AN HỘI.THANH BÌNH.MANG THÍT.NM XAY LÚA 565 ẤP 1. H.MỸ HIỆP. 560 (072)3857276 NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH LONG AN NGUYỄN TÂN . H. VĨNH LONG (070)3874059 ĐỨC 2 NGUYỄN DUY ÂN . H.NM XAY XÁT NGUYỄN ĐỨC (070)3840455 LONG NGUYỄN ĐỨC 2 .ĐỨC HUỆ. TIỀN GIANG (073)3894026 NGUYỄN HỮU NGHĨA 553 NGUYỄN KIỆU . H.Ô MÔN.ĐÔNG THÀNH. H.MỸ HIỆP. TIỀN GIANG (073)3835483 NGUYỄN THANH HÙNG NGUYỄN THANH LỰC .LAI VUNG.TRUNG HIẾU.NM XAY LÚA NGUYỄN KIỆU KHÓM 3 TT. TIỀN GIANG (073)3821732 THÀNH NGUYỄN THANH HÙNG . H.PHÙ MỸ.NM XAY XÁT NGUYỄN 567 X.CHỢ GẠO.CS XAY XÁT NGUYỄN THỊ 569 ẤP 3. H.MỘC HÓA.PHÙ CÁT. X.546 NGUYỄN DIÊU . VĨNH LONG (070)3870443 THỊ CÚC NGUYỄN THỊ KHÍCH .CS XAY XÁT GẠO NGUYỄN 561 VẠN PHƯỚC X. H.CHÂU THÀNH.VŨNG LIÊM. H.TUYÊN THẠNH. 554 (067)3848488 LÝ TƯỞNG ĐỒNG THÁP NGUYỄN MINH TRÍ . BÌNH ĐỊNH (056)3837139 NGUYỄN THÁI VINH NGUYÊN THÀNH . H.CS XAY LÚA ĐẬU ẤP BÌNH THỦY.

NM XAY LÚA NGUYỄN 574 ẤP CÂY CÁCH. CẦN THƠ (0710)3863002 MỸ NGUYỄN THỊ THƠ . P.BÌNH PHÚ.BÌNH THÀNH. TP.CÁT HANH.NM XAY LÚA 588 ẤP KINH 12. H. TIỀN 586 (073)3835769 VĂN ĐÔNG GIANG NGUYỄN VĂN HOÀNG . TP.CS XAY XÁT 577 ẤP MỸ TÂY 2.NM XAY XÁT NGUYỄN 591 X. SÓC TRĂNG (079)3836025 NGUYỄN VĂN ĐÊ .AN LẠC. H. H. BÌNH PHƯỚC (0651)3778194 VĂN AN NGUYỄN VĂN BÂN . H.NM XAY XÁT NGUYỄN 578 ĐT741. H. H.MỸ PHƯỚC TÂY. NGUYỄN THỊ MINH THỦY .MỸ QUANG.CS NGUYỄN THỊ TƯ (08)37521800 HCM NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA .TÂN TRỤ. BÌNH ĐỊNH (056)3838345 NGUYỄN THỊ MINH THỦY NGUYỄN THỊ MỸ . TIỀN GIANG (073)3816344 VĂN SƠN NGUYỄN VĂN SƠN .CS XAY XÁT NGUYỄN 584 ẤP HÒA QUỚI. X.NM XAY LÚA NGUYỄN 580 ẤP BÌNH THẠNH. H.THÁP MƯỜI.CÀNG LONG. TT. H. H. X.NM XAY LÚA NGUYỄN 585 ẤP 5.GIỒNG TRÔM.NM XAY LÚA NGUYỄN 595 ẤP PHÚ THUẬN. H.PHÚ NHUẬN.LẤP VÒ.CS XAY XÁT GẠO 575 BÌNH TRỊ X.NM XAY XÁT GẠO 572 KIM TÀI X.PHÙ CÁT.NM XAY LÚA NGUYỄN 581 ẤP 2.CAI LẬY. X.CS XAY XÁT GẠO 596 VĨNH TRƯỜNG X.MỸ QUÝ.NM XAY LÚA NGUYỄN 590 ẤP VĨNH THÀNH. VĨNH LONG (070)3870327 VĂN LINH NGUYỄN VĂN NGHIÊM . TIỀN GIANG (073)3826738 VĂN BÌNH NGUYỄN VĂN CA . H. H. BÌNH ĐỊNH (056)3855121 NGUYỄN THỊ THU 295/13/42/1 KP6 BÙI TƯ TOÀN.NM XAY LÚA NGUYỄN THỊ 573 ẤP THỚI MỸ. H.HẬU NGHĨA.NM LAU GẠO XUẤT KHẨU 582 X.CAI LẬY. P. H.Ô MÔN.MỸ THÀNH NAM.CAI LẬY.THẠNH LỘC.VŨNG LIÊM. X.CẦN GIUỘC.NM NGUYỄN VĂN 592 ẤP 5.NM XAY XÁT NGUYỄN ẤP TÂN BÌNH 2A.NM XAY LÚA NGUYỄN 593 ẤP PHÚ HÒA. BẾN TRE (075)3861654 VĂN ĐÔNG NGUYỄN VĂN ĐÔNG . LONG AN (072)3889202 NGHIÊM NGUYỄN VĂN SÁNG .PHÙ MỸ. X.TÂN THUẬN BÌNH. LONG AN (072)3851865 VĂN BÂN NGUYỄN VĂN BE .TRÀ ÔN.NM XAY LÚA NGUYỄN 597 ẤP 1.THỚI LONG. H.CAI LẬY. BÌNH ĐỊNH (056)3852309 NGUYỄN VĂN THÁI NGUYỄN VĂN THAO .VĨNH KIM.TAM BÌNH. X.CAI LẬY. ĐỒNG THÁP (067)3845919 NGUYỄN VĂN LẾN NGUYỄN VĂN LIÊM . H. H. TT. H.THUẬN HƯNG.CAI LẬY. H.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3834025 NGUYỄN VĂN CA 583 NGUYỄN VĂN ĐẠI .HÒA TÂN. X.ĐỨC HÒA. X. Q.NM XAY LÚA NGUYỄN 594 ẤP 9. X. X.BÌNH THÀNH. X.GIỒNG TRÔM.BTÂN. BẾN TRE (075)3882262 VĂN SƠN NGUYỄN VĂN THÁI .MỸ LỘC. ĐỒNG THÁP (067)3956741 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA NGUYỄN VĂN AN .CHÂU THÀNH. X. H. X. TIỀN GIANG (073)3816083 VĂN SÁNG NGUYỄN VĂN SƠN . ĐỒNG THÁP (067)3625131 VĂN ĐÊ NGUYỄN VĂN ĐÔNG . X.CHỢ GẠO.CS LAU BÓNG GẠO 589 ẤP BÌNH LỢI. H. TIỀN GIANG (073)3827329 NGUYỄN VĂN HOÀNH NGUYỄN VĂN LẾN . LONG AN (072)3892146 NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN VĂN HOÀNH .THÁC MƠ. TIỀN GIANG (073)3813091 VĂN THAO .NHƠN PHONG.TÂN BÌNH. H. TIỀN GIANG (073)3828325 VĂN BE NGUYỄN VĂN BÌNH .NM XAY XÁT NGUYỄN 579 ẤP SÒ ĐO.LẠC TẤN. X. TRÀ VINH (074)3882926 THỊ THƠ NGUYỄN THỊ THU . 576 NGUYỄN THỊ TƯ . H.DNTN NGUYỄN VĂN ĐẠI ẤP TRÀ LÂY.TRUNG HIẾU.AN NHƠN. H. VĨNH LONG (070)3889219 VĂN LIÊM NGUYỄN VĂN LINH . X.HỰU THÀNH.NM XAY XÁT 587 ẤP LỘC TIỀN. Q. X.PHƯỚC LONG.MỸ TÚ.CHÂU HÒA.

H.ĐÔ LƯƠNG. H. LONG AN (072)3512774 ẤP LONG LỢI. X. BẾN TRE (075)3823170 1/32 ẤP LONG YÊN. TP.CHÂU THÀNH.THỚI LAI. KIÊN GIANG 619 NM MỸ HƯNG AN HIEP HUYỆN MỸ TÚ (079)3833475 620 NM ÔNG HUỲNH VĂN MINH KHU VỰC 3 TT. BẾN TRE (075)3824379 199 KP5 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM. 4.LONG HƯNG. H. H.TRẢNG BÀNG. TIỀN GIANG (073)3922010 TRIỀU 613 NHƯ HƯƠNG . KIÊN GIANG (077)3884298 621 NM XAY H. X. KIÊN 609 NHƠN HÒA . X.PHƯỚC HẬU.NM XAY LÚA NHƠN HÒA 612 ẤP HẬU HOA.NM XAY XÁT NHƠN HÒA ẤP CẦU.THỨ MƯỜI MỘT.HÒA THÀNH. H. TIỀN 601 (073)3821317 VĂN TÍN GIANG NGUYỄN VĂN TRI . NAM ĐỊNH (0350)3848565 623 NM XAY 100 TẤN/CA MAI HẮC ĐẾ. TP. BẾN TRE (075)3851191 VĂN THU NGUYỄN VĂN THỨC . ĐỒNG THÁP (067)3891265 VĂN TRI 603 NGUYỆT NGA . H.CS XAY LÚA NGUYỄN 602 ẤP 1.HÒN ĐẤT. TIỀN GIANG (073)3834185 614 NHƯ Ý .CÁI BÈ. X. TP. H. H.VŨNG LIÊM. P.TÂN AN. NGUYỄN VĂN THỐNG .NM XAY LÚA NHỰT HẢI 318B/22 ẤP PHƯỚC LỢI A.TÂN THẠNH.CAO LÃNH.NM XAY XÁT NHƯ Ý TT.ĐỒNG KHỞI.AN HÒA.VĨNH LỢI. TÂY 615 NHUNG .MỸ LÂM.QUY NHƠN.NM XAY XÁT NHƠN HÒA (073)3834511 GIANG NHƠN HÒA TRIỀU .TÂN LẬP. P. 616 (070)3949727 ĐĂNG VĨNH LONG 617 NM CHÀ LÚA 412 X. NGHỆ AN (038)3871289 622 NM XAY PHAN ĐÌNH PHÙNG. SÓC TRĂNG (079)3820133 THÀNH 607 NHÂN HẬU .CHÂU THÀNH.AN MINH.LONG THÀNH NAM. H.NAM ĐỊNH.VĨNH KIM.NM XAY LÚA NGUYỄN 97/4 ẤP THÁI HÒA. X. H.NM XAY LÚA NHỊ HIỀN ẤP AN QUỚI.NM CHÀ LÚA NGUYỆT NGA P. ẤP HƯNG GIANG.AN THÁI ĐÔNG. X. X.CHÂU THÀNH.LONG HỒ. TP.THÁP MƯỜI.PHONG MỸ. H. X.7. THUẬN HÒA (079)3835266 NHÀ MÁY XAY XÁT KD LƯƠNG THỰC TIẾN 606 300 LÝ THƯỜNG KIỆT. X. H. TÂY NINH (066)3880637 218 QL80.NM XAY LÚA NGUYỄN 599 X. BÌNH ĐỊNH (056)3647403 .NM XAY LÚA NHUNG (066)3716103 NINH NHỰT HẢI ĐĂNG . ĐỒNG THÁP (067)3963117 608 NHỊ HIỀN .TRUNG HIẾU.BẾN TRE. X.NM XAY LÚA NHƯ HƯƠNG ẤP VĨNH QUÝ. H. H.BẾN TRE. TX.PHÚ HƯNG. X.BÌNH ĐẠI.DNTN NHÂN HẬU ẤP 5.CỜ ĐỎ. H.RẠCH 618 NM LAU BÓNG GẠO XUẤT KHẨU (077)3865492 GIÁ.BÌNH THỚI.CÁI BÈ. TX.KHÁNH HẬU.HẬU THÀNH. X.NM XAY XÁT NGUYỄN 600 X.ĐỐC BINH KIỀU. X.NM XAY LÚA NHƠN HÒA (077)3890134 GIANG 610 NHƠN HÒA . TX. 604 NHÀ MÁY XAY LÚA BẢY TIẾT (066)3840431 TÂY NINH 605 NHÀ MÁY XAY LÚA HIỆP THUẬN ẤP TRÀ CANH. H. TIỀN 611 NHƠN HÒA . VĨNH 598 (070)3987086 NGUYỄN VĂN THỐNG LONG NGUYỄN VĂN THU . X.NM XAY XÁT ẤP AN LẠC ĐÔNG. CẦN THƠ (0710)3689491 B1/5 TỔ 2 TUA HAI. LONG AN (072)3948097 VĂN THỨC NGUYỄN VĂN TÍN .

THẠNH TRỊ HUYỆN THẠNH 638 NM XAY LÚA ĐỨC DUY (079)3869622 TRỊ 639 NM XAY LÚA HIỆP HƯNG KẾ SÁCH HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876431 640 NM XAY LÚA HÒA LAN LONG PHÚ HUYỆN LONG PHÚ (079)3856138 641 NM XAY LÚA KHU HẬU CẦN P.CHÂU THÀNH.THỨ BA.AN MINH. H.TÂY YÊN. KIÊN GIANG (077)3823957 ẤP PHƯỚC LONG. KIÊN GIANG (077)3884269 631 NM XAY LÚA X. 633 NM XAY LÚA (066)3823427 TÂY NINH 634 NM XAY LÚA KẾ SÁCH HUYỆN KẾ SÁCH (079)3879085 635 NM XAY LÚA PHƯỚC LỢI. P. H. TX. H. X.DƯƠNG MINH CHÂU.PHAN. LÂM 649 NM XAY XÁT (063)3870466 ĐỒNG .THIỆN MỸ.THỨ BA. VĨNH LONG (070)3770746 627 NM XAY LÚA 289 KHU VỰC 2 TT.AN BIÊN. KIÊN GIANG (077)3881367 629 NM XAY LÚA ẤP NGÃ BÁT. H. X.DƯƠNG MINH CHÂU. H. BẾN TRE (075)3826434 642 NM XAY LÚA KIM HƯƠNG LUONG DINH CUA THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820698 643 NM XAY LÚA NG CHÂU AN NINH 2 HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876201 644 NM XAY LÚA NGUYÊN AN KINH XÁNG K1 P7 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3611798 1/33 ẤP NINH HIỆP.AN BIÊN.2.624 NM XAY 15 TẤN/CA 6 HÀM NGHI.BÀU NĂNG. KIÊN GIANG (077)3881002 628 NM XAY LÚA 104 KHU VỰC 1 TT. H. KIÊN GIANG (077)3881288 630 NM XAY LÚA X.BÀU NĂNG. TIỀN GIANG (073)3831284 735 KHU 10 HÙNG VƯƠNG. H. SÓC TRĂNG (079)3821796 647 NM XAY LÚA THUẬN HẢI BỐ THẢO K0 P7 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3820599 648 NM XAY LÚA XUẤT KHẨU H. H.QUY NHƠN. X. BÌNH ĐỊNH (056)3822641 625 NM XAY LÚA THAM DON HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3851404 626 NM XAY LÚA ẤP MỸ HƯNG. TT.ĐÔNG THẠNH. SÓC TRĂNG.HÒA THUẬN. TÂY 632 NM XAY LÚA (066)3877894 NINH 8/27 ẤP NINH AN. TP. H.TRÀ ÔN. TP. H.GIỒNG RIỀNG.PHÚ KHƯƠNG.AN BIÊN.BẾN TRE.PHÚ TÂN HUYỆN MỸ TÚ (079)3873057 636 NM XAY LÚA AN NGUYỆN AN HIEP HUYỆN MỸ TÚ (079)3833494 637 NM XAY LÚA BẢY ĐIỂM DAI NGAI HUYỆN LONG PHÚ (079)3858102 ẤP 2 -THỊ TRẤN NGÃ NĂM . X.DI LINH. 645 NM XAY LÚA ÔNG ĐỖ (066)3826182 TÂY NINH 646 NM XAY LÚA ÔNG MƯỜI 19/5 QL1. X.DI LINH.DƯƠNG MINH CHÂU.

X. X. H. P. TP.LONG XUYÊN. AN GIANG (076)3887383 660 NM XAY XÁT X. 661 NM XAY XÁT (076)3687849 AN GIANG 176/3 ẤP MỸ AN. X. HUYỆN LONG PHÚ (079)3842189 652 NM XAY XÁT ẤP CHÂU THÀNH. XÃ AN NINH 2 HUYỆN MỸ TÚ (079)3871356 653 NM XAY XÁT LƯƠNG ĐÌNH CŨA K4 . AN 657 NM XAY XÁT (076)3865345 GIANG 658 NM XAY XÁT X.TUY HÒA. AN 662 NM XAY XÁT (076)3851365 GIANG TỔ 16 BÌNH THẠNH 2 QL91. H. P.HÒA VINH. H. H.VĨNH THẠNH TRUNG. AN GIANG (076)3886676 ẤP VĨNH QUỚI 2.KHU TẬP THỂ (079)3823058 TRĂNG 669 NM XAY XÁT & XUẤT KHẨU GẠO .LONG GIANG. AN GIANG 664 NM XAY XÁT X.KHU TT LÝ THƯỜNG KIỆT THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3821528 670 NM XAY XÁT 15 TẤN/CA HÒA VINH X. H. H.CHỢ MỚI. TP.650 NM XAY XÁT (079)3879058 651 NM XAY XÁT ẤP CHỢ.TUY HÒA.AN MỸ HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876597 674 NM XAY XÁT BA NHÀN MỸ HƯƠNG HUYỆN MỸ TÚ (079)3871153 ẤP CHỢ MỚI XÃ CHÂU HƯNG -THỊ TRẤN HUYỆN THẠNH 675 NM XAY XÁT CHÂU HƯNG (079)3898115 TRỊ . AN GIANG (076)3883728 666 NM XAY XÁT KHÓM 1 P.CHÂU PHÚ. PHÚ YÊN (057)3851263 667 NM XAY XÁT X. TP.MỸ HÒA HƯNG. PHÚ YÊN (057)3531351 ĐẤT LIỀN ẤP MỸ PHÚ.PHÚ TÂN HUYỆN MỸ TÚ (079)3838344 656 NM XAY XÁT ĐẠI TÂM HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3892856 TỔ 22 LA THÀNH THÂN.PHÚ LÂM.BÌNH ĐỨC.MỸ THỌ.CHỢ MỚI.CHÂU ĐỐC.LONG PHÚ.P5 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3823986 654 NM XAY XÁT VĨNHBIÊN HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3870133 655 NM XAY XÁT ẤP PHƯỚC AN.LONG ĐIỀN B. PHÚ YÊN (057)3531355 03 DÃY B KHUTHỊ TRẤN XAY XÁT TÂN SI THỊ XÃ SÓC 668 NM XÂY XÁT .LỊCH HỘI THƯỢNG. H. H. H.CHỢ MỚI. SÓC TRĂNG (079)3849912 665 NM XAY XÁT X. ĐỒNG 671 NM XAY XÁT 3 THÁNG 2 (067)3822138 THÁP 672 NM XAY XÁT 5 THUM KẾ SÁCH HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876434 673 NM XAY XÁT ANH SƠN ẤP PHỤNG AN .CHÂU PHÚ.LONG ĐIỀN A.LONG 663 NM XAY XÁT (076)3858134 XUYÊN.CAO LÃNH.HÒA VINH.VĨNH MỸ.TUY HÒA. TT. TX.KHÁNH HÒA. AN GIANG (076)3890350 659 NM XAY XÁT ẤP LONG HÒA 1.

BÌNH ĐỊNH (056)3838344 681 NM XAY XÁT HIỆP LỢI NGOC TO HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3855001 682 NM XAY XÁT HỒNG YẾN HÒA ẤP CHÂU THÀNH. XÃ AN NINH 2 HUYỆN MỸ TÚ (079)3836007 683 NM XAY XÁT HÙNG VIỆT ẤP 1 THỊ TRẤN NGÃ NĂM HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3869397 684 NM XAY XÁT KHẢI KẾ SÁCH HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876418 685 NM XAY XÁT LÚA GẠO PHAN THANHGIAN.PHÚ TÂN HUYỆN MỸ TÚ (079)3838311 679 NM XAY XÁT ĐỨC PHÁT THUẬN HOÀ HUYỆN MỸ TÚ (079)3835228 680 NM XAY XÁT GẠO LIÊM LỢI X.QUỐC LỘ .11. BẾN TRE (075)3850385 697 NM XAY XÁT SỐ 9 QL30.CAO LÃNH.676 NM XAY XÁT CHẾ BIẾN 2 QL30.KHO PHÂN LỊCH HỘI THƯỜNGHUYỆN LONG PHÚ (079)3849915 691 NM XAY XÁT NG KHƯƠNG MỸ HƯƠNG HUYỆN MỸ TÚ (079)3871169 692 NM XAY XÁT NG MẾN (079)3866263 693 NM XAY XÁT NGHĨA THÀNH LONG PHÚ K0 P8 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3826031 694 NM XAY XÁT NGUYÊN AN KINH XÁNG . TT. P. X. TX. TP. CAO LÃNH.BA TRI.AN NHƠN.BA TRI. P7 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3821062 695 NM XAY XÁT ÔNG CUỘI THÀNH QUỚI HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3867251 696 NM XAY XÁT SỐ 2 VÕ TRƯỜNG TOẢN. ĐỒNG THÁP (067)3852048 677 NM XAY XÁT CÔNG TOẠNG TRỌNG ẤP TÂN LẬP XÃ LONG TÂN-THỊ TRẤN HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3870121 678 NM XAY XÁT ĐỨC LỢI PHƯỚC LỢI . HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3851076 686 NM XAY XÁT MINH TUẤN LONG ĐỨC HUYỆN LONG PHÚ (079)3858149 687 NM XAY XÁT NAM THÀNH HẬU THANH HUYỆN LONG PHÚ (079)3858089 688 NM XAY XÁT NG CHÁP LONG TAN HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3870119 689 NM XAY XÁT NG CỒ LỊCH HỘI THƯỜNGHUYỆN LONG PHÚ (079)3849912 690 NM XAY XÁT NG CỒ . ĐỒNG THÁP (067)3893079 698 NM XAY XÁT THUẬN HƯNG AP 7 NGA NAM HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3869317 699 NM XAY XÁT THUẬN LỢI THẠNH TRỊ HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3866356 700 NM XAY XÁT THUẬN PHÁT LÝ THƯỜNG KIỆT K0 P4 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3825176 701 NM XAY XÁT THÚY ĐẠI TÂM HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3892721 . H.NHƠN PHONG. H.MỸ TÂN.

VĨNH 717 ÔNG KIỆT .THANH ĐIỀN. X.TÂN THẠNH.TAM BÌNH.TRÀ ÔN.HÒA THÀNH. H. H. VĨNH LONG (070)3850428 727 ÔNG XỨNG . H. H.PHÚ QUỚI. H.NHÀ MÁY XAY LÚA ÔNG ĐÂY (066)3842742 TÂY NINH 716 ÔNG DŨNG .NM XAY XÁT ÔNG SƠN ẤP BẮC HÒA.HÒA THÀNH.NGÃI TỨ.HỰU THÀNH.NM XAY LÚA ÔNG BÌNH X.LONG AN. X.BẾN TRE.NINH SƠN.NHÀ MÁY XAY LÚA ÔNG LONG (066)3841319 TÂY NINH D1/12 ẤP CẦY XIÊNG. VĨNH 722 ÔNG SÁU LỌ .NM XAY LÚA ÔNG NINH (066)3821241 NINH KP MINH AN TT.VŨNG LIÊM.CHÂU THÀNH.ĐỒNG KHỞI.NM XAY LÚA ÔNG VINH X. X.702 NM XAY XÁT TÓ ẤP CHÂU THÀNH. H.LONG HỒ. H. 715 ÔNG ĐÂY . VĨNH LONG (070)3874353 ÔNG BẢY MỨC .TAM BÌNH. 719 ÔNG NGHI . H.LONG THÀNH TRUNG.PHÚ NHUẬN. VĨNH LONG (070)3811121 726 ÔNG VINH . TÂY NINH (066)3826215 712 ÔNG BA THIỆN . XÃ AN NINH 2 HUYỆN MỸ TÚ (079)3836014 703 NM XAY XÁT TƯ TRÂN ẤP 1 NGÃ NĂM HUYỆN THẠNH TRỊ (079)3869235 704 NM XAY XÁT TUYẾT PHƯƠNG HỒ ĐẮC KIỆN HUYỆN KẾ SÁCH (079)3879073 705 NM XAY XÁT VẠN HÒA (079)3876139 706 NM XAY XÁT VẠN THẠNH THUẬN HOÀ HUYỆN MỸ TÚ (079)3835166 707 NM XAY XÁT XUẤT KHẨU SÓC TRĂNG 558A LÝ THƯỜNG KIỆT P4 THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3828548 708 NM XAY XÁT XUẤT KHẨU TR 50 LÝ THƯỜNG KIỆT THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3821127 709 OANH .NM XAY LÚA ÔNG BẢY 23/7 ẤP LONG MỸ.NM XAY LÚA ÔNG DŨNG KP2 TT.HÒA THÀNH. LONG AN (072)3846027 724 ÔNG TÂY . X. KIÊN 721 ÔNG SA .NM XAY LÚA ÔNG SÁU LỌ (070)3889187 LONG 723 ÔNG SƠN . H. TT. 713 (066)3841186 MỨC TÂY NINH 714 ÔNG BÌNH . BẾN TRE (075)3825675 4/55 ẤP LONG YÊN. X.NM XAY LÚA ÔNG TÂY ẤP 1.CHÂU THÀNH. TÂY NINH (066)3878285 124B VÕ TẤN ĐỨC. TX. X.LONG THÀNH BẮC. H. CẦN THƠ (0710)3846102 711 ÔNG ÁNH . H.NM XAY XÁT ÔNG VẸN X. X. X.NM XAY XÁT ÔNG XỨNG X.NINH KIỀU.HIẾU PHỤNG.LONG HỒ.AN BÌNH.THANH ĐỨC. H. VĨNH LONG (070)3720163 725 ÔNG VẸN . H. H. 718 ÔNG LONG .TÂY NINH. H.NM XAY XÁT ƠN P.LONG HỒ.NM CHÀ ÔNG KIỆT (070)3860416 LONG ẤP LONG THỚI. TP. TX.LONG THÀNH NAM.TÂN THÀNH.NHÀ MÁY XAY LÚA ÔNG ÁNH ẤP NINH THỌ.NM XAY LÚA OANH ẤP AN TẬP.CHÂU THÀNH. TÂY 720 ÔNG NINH .MINH LƯƠNG.TAM BÌNH. X.NM XAY LÚA ÔNG NGHI (066)3820671 TÂY NINH ẤP THANH PHƯỚC.CHÂU THÀNH.THIỆN MỸ.NM XAY LÚA ÔNG SA (077)3836145 GIANG KP CHỢ HỰU THÀNH X.CHÂU THÀNH.MỸ TÚ. SÓC TRĂNG (079)3817281 710 ƠN .NM XAY XÁT ÔNG BA THIỆN X. Q. H. VĨNH LONG (070)3850196 .

H. P.CAO LÃNH. ĐỒNG THÁP (067)3891047 752 PHÁT ĐẠT .NM XAY LÚA PHẠM 733 ẤP PHÚ TIỂU.NM XAY LÚA PHẠM VĂN 743 ẤP KINH 12. BẾN TRE (075)3824300 SANG PHẠM TRỊNH .MỸ CẨM.CỜ ĐỎ.BẾN LỨC.11. LONG AN (072)3881872 MỘT TỔ 9 ẤP MỸ QUỚI. X.BẾN TRE. X.PHƯỚC ĐÔNG.PHÙ CÁT.CẦN ĐƯỚC. BÌNH ĐỊNH (056)3856127 NGỌC ẢNH PHẠM THÀNH LĂNG .ĐỨC HÒA. TIỀN GIANG (073)3816206 THANH SƠN PHẠM THANH VÕ . BÌNH ĐỊNH (056)3859424 PHẠM CÔNG CHÍNH PHẠM HIỀN ĐỨC . LONG AN (072)3631597 PHẠM THỊ CỬU . H.PHÙ MỸ. H.BÌNH PHÚ.CS XAY XÁT GẠO PHẠM 730 BÌNH LONG X.NHỊ THÀNH. BÌNH ĐỊNH (056)3852348 CỬU PHẠM THỊ SANG .PHÚ NHUẬN. ĐỒNG THÁP (067)3891486 THANH VÕ PHẠM THỊ BẠCH .NM XAY XÁT PHẠM THỊ 738 434A TRƯƠNG ĐỊNH. BÌNH ĐỊNH (056)3838137 ĐÌNH DŨNG PHAN TẤN VĂN .PHÙ MỸ.NM XAY LÚA PHẠM 731 KHÓM 5 TT.NM XAY XÁT PHAN VĂN 749 ẤP 7. H. TP. TT.NM XAY LÚA PHẠM ẤP HỐC THƠM 1.BÌNH HÒA BẮC. TIỀN 750 PHAN VĂN THIỆN . X.TRƯỜNG THÀNH. H.NM XAY XÁT PHÁT HUỆ CẦU VOI X.NHƠN PHONG.CHỢ GẠO.CÀNG LONG. ĐỒNG THÁP (067)3891115 VĂN CHƯỞNG PHẠM VĂN CƯỜNG .MỸ CHÁNH. LONG AN (072)3855359 VĂN NHƯỠNG PHẠM VĂN XÂY . H. H. CẦN THƠ (0710)3692498 753 PHÁT HUỆ .CAI LẬY. H.LỘC NINH.CAO LÃNH. H.HÒA KHÁNH TÂY. H.NM XAY XÁT PHẠM 741 ẤP TÂN BÌNH. TIỀN GIANG (073)3827304 XÂY PHAN ĐÌNH DŨNG . H.CS XAY XÁT GẠO 728 CHÁNH AN X.BẾN TRE.PHÙ MỸ.MỸ HIỆP.TÂN TRỤ.CS MÁY GẠO PHẠM THỊ 737 MỸ HÓA X.NHỰT CHÁNH. BẾN TRE (075)3824645 VĂN PHAN THANH SƠN . X.AN NHƠN. X. H.NM XAY LÚA PHẠM THỊ 735 NGÃ TƯ TÚ ĐIỀN TX. LONG AN (072)3591509 . TX.CAI LẬY.5.DƯƠNG MINH CHÂU. H.CS XAY XÁT GẠO PHẠM 739 PHÚ THIỆN TT.CAI LẬY. H.THỦ THỪA.NM XAY XÁT GẠO PHAN 744 THANH DANH X. X.NM XAY LÚA PHAN VĂN 748 ẤP 5.CÁI BÈ.DNTN PHẠM THỊ CÚC ẤP 2. X. X.CS XAY LÚA PHẠM 734 ẤP 1.NM PHAN VĂN BÉ SÁU (073)3897021 GIANG PHAN VĂN KỈNH . TRÀ VINH (074)3882214 THÀNH LĂNG PHẠM THANH SƠN .NM XAY LÚA PHẠM HIỀN 729 ẤP 5B.PHONG MỸ. H.NM CHÀ LÚA PHAN TẤN 745 X.PHONG MỸ. X. TIỀN 747 PHAN VĂN BÉ SÁU . X. X.CS XAY LÚA PHAN VĂN VÕ ẤP 2. LONG AN (072)3867382 VĂN CƯỜNG PHẠM VĂN NHƯỠNG . TÂY 746 (066)3774407 THANH SƠN NINH ẤP PHÚ BÌNH.CÁT HANH. H.DNTN PHAN VĂN THIỆN (073)3753948 GIANG 751 PHAN VĂN VÕ . H. H. TX. X.ĐỨC HUỆ.CAO LÃNH.PHÚ CƯỜNG.NM XAY XÁT PHẠM 742 ẤP HÒA TÂY. TX.PHÙ MỸ.CS XAY LÚA PHẠM 740 KHÓM 4 P. LONG 732 (072)3851656 THANH SƠN AN PHẠM THANH SƠN . H.CÀNG LONG. TRÀ VINH (074)3887663 KỈNH PHAN VĂN MỘT .MỸ PHƯỚC TÂY. PHẠM CÔNG CHÍNH .TÂN TRỤ. H.NM XAY LÚA PHAN ẤP LỘC HIỆP.BÌNH PHỤC NHỨT. X.NM XAY LÚA PHÁT ĐẠT X. H. TIỀN GIANG (073)3827339 ĐỨC PHẠM NGỌC ẢNH .BẾN TRE.MỸ ĐỨC ĐÔNG. BÌNH ĐỊNH (056)3855699 TRỊNH PHẠM VĂN CHƯỞNG . BẾN TRE (075)3827473 BẠCH 736 PHẠM THỊ CÚC .CÀNG LONG. H.

H. H. TIỀN GIANG (073)3826842 757 PHÁT NGÂN . H. H.11. H.NM CHÀ PHONG SƠN (070)3825660 LONG 3/4 ẤP TÂN LỢI A.CAO LÃNH. TRÀ VINH (074)3612468 755 PHÁT LỢI .TRÀ ÔN. H.CAI LẬY.PHÚ CẦN.CAI LẬY.NM XAY XÁT PHƯỚC ĐẠT (072)3664072 THÀNH.NM XAY LÚA PHÚ CƯỜNG 2 ẤP 5A.THỦ THỪA.TÂN DƯƠNG.PHÚ CƯỜNG. H.5.CAI LẬY. X.NM XAY XÁT PHI LONG 4/43 PHAN VĂN LẠI.MỸ HÒA HƯNG. HẬU GIANG (71)3871246 HƯƠNG 763 PHONG LƯU .NM XAY PHÚ KHÁNH P. X.TIỂU CẦN. TIỀN GIANG (073)3814064 765 PHONG PHÚ .CHÂU THÀNH A.NM XAY LÚA PHƯỚC ĐẠT X.CHÂU 778 PHƯỚC ĐẠT .NM XAY LÚA PHONG PHÚ ẤP ĐÔNG A. ĐỒNG 768 PHÚ CHÂU .PHƯỚC HẬU. H. VĨNH 767 PHONG SƠN .LONG MỸ.LONG ĐỊNH. LONG AN (072)3826833 PHONG HƯƠNG .CHÂU THÀNH.SA ĐÉC.CHÂU THÀNH. P. TP. H.LONG MỸ. LONG AN 779 PHƯỚC HẢI . TIỀN GIANG (073)3834845 ẤP PHƯỚC LỢI C.NM XAY XÁT PHÊ ẤP THỊ TỨ. X. LONG AN (072)3599140 774 PHỤC HƯNG .TÂN ĐÔNG.PHÚ NGÃI TRỊ. P. X.CHÂU THÀNH.NM XAY XÁT PHÚ XUÂN (072)3662416 LONG AN 773 PHÚC HƯNG .THANH ĐỨC.ĐIỂM CHÀ GẠO PHÁT LỢI ẤP ĐẠI MONG. TP. HẬU GIANG (71)3849119 761 PHI LONG . H. H.CTY TNHH PHÁT THẠNH TỔ 8 ẤP MỸ THUẬN.LONG MỸ.NM XAY LÚA PHÚ PHONG 2 X.NM XAY LÚA PHỤC HƯNG ẤP VĨNH THỚI.DNTN PHÚ CHÂU (067)3761385 THÁP 769 PHÚ CƯỜNG 2 . TT.NM XAY LÚA PHƯỚC HẢI 34 QL30.NM XAY LÚA PHONG PHÚ ẤP QUÝ LỢI. LONG AN (072)3599347 273 ẤP HẬU THÀNH.CHÂU THÀNH. 759 (076)3851330 LỢI AN GIANG 760 PHÊ . ĐỒNG THÁP (067)3851873 . H.NM XAY LÚA PHONG LƯU ẤP 1. TIỀN GIANG (073)3829111 758 PHÁT TÀI . TIỀN GIANG (073)3834814 235/2 ẤP PHÚ XUÂN 2.DNTN PHÁT LỢI LƯƠNG ĐỊNH CỦA.6. H.CS XAY LÚA PHƯỚC ANH (067)3848121 THÁP 777 PHƯỚC ĐẠT .PHÚ KHÁNH. X. X.DƯỠNG ĐIỀM. X. HẬU GIANG (71)3871495 764 PHONG PHÚ .LONG HỒ.NM XAY LÚA PHONG 762 ẤP 5.NM XAY LÚA PHÁT NGÂN 34/1 KHU 1 H.LONG MỸ. X. H. SÓC TRĂNG (079)3820036 756 PHÁT LỢI .CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3827341 770 PHÚ KHÁNH . X.TÂN BÌNH. TX. VĨNH LONG (070)3884184 775 PHƯỚC AN .CTY TNHH PHÚC HƯNG ẤP 2. X. ĐỒNG THÁP (067)3891076 PHÁT THẠNH LỢI . TT. ĐỒNG 776 PHƯỚC ANH .THUẬN THỚI. X.LAI VUNG.NM XAY XÁT PHƯỚC AN 13/46 ẤP 2. TP. THÁI BÌNH (036)3831501 771 PHÚ PHONG 2 .NM XAY XÁT PHONG PHÚ 1 (070)3811845 LONG 6 ẤP HƯNG QUỚI.NHỊ QUÝ. H. H. 772 PHÚ XUÂN .THẠNH HÓA.NM XAY LÚA PHÁT LỢI X. H.CS XAY LÚA PHÁT TÀI KHÓM 5 P. SÓC TRĂNG. H.THÁI BÌNH.THANH PHÚ LONG.LONG HỒ.CAO LÃNH.LONG XUYÊN.TÂN QUY TÂY. X.AN BÌNH.TÂN AN. TX. TX. TIỀN GIANG (073)3834432 234/8 ẤP THANH TÂN.754 PHÁT LỢI . X.MỸ AN. X. H. X. VĨNH 766 PHONG PHÚ 1 .NHỊ BÌNH.

TP. X. ĐỒNG THÁP (067)3863297 THÀNH PHƯỚC THÀNH . X.TÂN HIỆP B.LONG HỒ. H. H. H.CAO LÃNH.CAI LẬY. H. H.TÂN PHƯỚC.TÂN HIỆP.TÂN BIÊN.HÒA BÌNH. H.MỸ PHƯỚC TÂY. X. KIÊN GIANG (077)3834124 782 PHƯỚC HIỆP .BC. X. LONG 794 PHƯỚC SANG . VĨNH LONG (070)3811840 THÀNH PHƯỚC THÀNH .NM XAY LÚA PHƯỚC HƯNG X. H.NM XAY LÚA PHƯỚC ẤP LƯƠNG PHÚ A.DNTN PHƯỚC HIỆP 122 TỔ 1 TT. CẦN THƠ (0710)3846108 NGUYÊN ẤP MỸ THẠNH. TP. X. H.NM XAY LÚA PHƯỚC HIỆP ẤP TÂN PHÚ. TIỀN 793 PHƯỚC QUANG .NM XAY LÚA PHƯỚC HƯNG ẤP THỊ TRẤN A.LONG TRẠCH.LẤP VÒ.VĨNH LỘC A. H. ĐỒNG THÁP (067)3914162 THÀNH 800 PHƯỚC THÀNH . TT. X. H.TÂN MỸ. TIỀN GIANG (073)3827340 THÀNH . ĐỒNG THÁP (067)3843111 787 PHƯỚC LỘC . H.CS XAY LÚA PHƯỚC 799 X. X.LONG HỒ. ĐỒNG THÁP (067)3660584 788 PHƯỚC LỘC . H.MỸ AN HƯNG B.CÁI BÈ.NM XAY XÁT PHƯỚC LỘC (073)3831485 GIANG 790 PHƯỚC LỢI . TP. TIỀN GIANG (073)3826858 40 ẤP TÂN PHÚ 2.MỸ HẠNH TRUNG. H.NHÀ MÁY XAY LÚA PHƯỚC TỔ 4 ẤP THẠNH LỘC. TIỀN 789 PHƯỚC LỘC . X.NHƠN NINH.MỸ THỚI.THẠNH BÌNH. H. TX. TÂY NINH (066)3881023 THÀNH PHƯỚC THÀNH . P.NM PHUỚC LỘC ẤP TÂN THUẬN B.TÂN BÌNH. X.CTY TNHH TMDV PHƯỚC C12/I ĐƯỜNG 2F KCN VĨNH LỘC. X.CAI LẬY.NM PHƯỚC THÀNH ẤP MỸ CHÁNH.TÂN BÌNH. LONG AN (072)3822450 PHƯỚC THÀNH .CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA PHUỚC LỘC X.AN HÒA. 791 (073)3845125 NGHĨA TIỀN GIANG PHƯỚC NGUYÊN .NM XAY XÁT PHƯỚC SANG (072)3880486 AN PHƯỚC SINH .TÂN THẠNH.NM XAY LÚA PHƯỚC 804 ẤP AN PHÚ. X.PHÚ CƯỜNG.DNTN PHƯỚC THÀNH 37 TL827. TÂY 801 (066)3874910 THÀNH NINH 802 PHƯỚC THÀNH . 68/5 LONG HƯNG P.CAI LẬY.BÌNH HÀNG TÂY. BẠC LIÊU (0781)3880213 784 PHƯỚC HƯNG .CAI LẬY. KIÊN GIANG (077)3834124 783 PHƯỚC HƯNG .NM XAY XÁT PHƯỚC 792 60/5 VÕ TÁNH.LAI VUNG. H. LONG AN (072)3815071 TÂN PHƯỚC THÀNH .NM XAY LÚA PHƯỚC LỢI ẤP LONG HÒA.TÂN AN. TIỀN GIANG (073)3822726 786 PHUỚC LỘC .NM XAY LÚA PHƯỚC 805 ẤP 5A. X. TIỀN GIANG (073)3720037 PHƯỚC THÀNH .LẤP VÒ.NM XAY LÚA PHƯỚC LỘC ẤP 4.DNTN PHƯỚC QUANG (073)3820278 GIANG 310 ẤP XOÀI ĐÔI.HÒA BÌNH.NM XAY XÁT PHƯỚC HÀO (076)3835282 GIANG 781 PHƯỚC HIỆP .HẬU MỸ BẮC B.CÁI BÈ.LÒ SẤY LÚA PHƯỚC LỘC ẤP HẬU QUỚI. H.CẦN ĐƯỚC. VĨNH LONG (070)3811921 PHƯỚC NGHĨA .DNTN NM XAY XÁT PHƯỚC 797 X.CHÂU THÀNH. H.DNTN PHƯỚC TÀI (067)3656513 THÁP PHƯỚC TÂN .TÂN LÝ ĐÔNG. H.LONG XUYÊN.CS XAY BỘT GÒN PHƯỚC 798 ẤP TÂY. X. 795 (08)37653234 SINH HCM 42 ẤP TÂN THẠNH.NM XAY LÚA PHƯỚC 803 CẦU ĐÔI H. H. ĐỒNG 796 PHƯỚC TÀI . H. AN 780 PHƯỚC HÀO .LƯƠNG HÒA LẠC. H. X. TIỀN GIANG (073)3827468 785 PHƯỚC LỘC .3.TÂN HIỆP.TRẢNG BÀNG.CHỢ GẠO.

TÂY NINH. TIỀN GIANG (073)3849010 THÀNH PHƯỚC THÀNH . H.NM XAY LÚA PHƯỚC 814 X. 811 (066)3845334 PHƯỚC THÀNH 1 TÂY NINH 460 ẤP QUYẾT THẮNG.CỜ ĐỎ. X.NM XAY XÁT QUANG MINH ẤP SẬY NIẾU.NM XAY XÁT QUỐC TRUNG ẤP BÌNH SƠN. TIỀN GIANG (073)3826560 THỌ 819 PHƯƠNG NAM . 810 (067)3674379 THÀNH ĐỒNG THÁP PHƯỚC THÀNH 1 . H. H.DNTN QUANG LỘC 2A/10 KV5 P. H. X. X. CẦN THƠ (0710)3842571 824 QUANG MINH .TRÀ NÓC. H.NM LAU GẠO PHƯỚC 817 ẤP AN BÌNH. X. TT.TÂN AN.CAI LẬY. LONG AN (072)3661444 828 QUỐC VIỆT .11. H. H. H.TÂN THẠNH.NHÀ MÁY XAY LÚA QUANG HÀ (066)3828697 NINH QUANG KENG .TÂY NINH. SÓC TRĂNG (079)3817252 THÀNH PHƯỚC THÀNH .TÂN THẠNH.NM XAY LÚA RẤP LINH ẤP CẢ MÔN. Q.NM XAY LÚA QUANG MINH 14 X. TP. CẦN THƠ (0710)3689520 820 QUANG .HÒA THÀNH. ĐỒNG THÁP (067)3914323 123/4 ẤP NINH TRUNG.NHÀ MÁY XAY LÚA SANG 44/1 ẤP NINH TRUNG.CỜ ĐỎ.NM XAY XÁT LÚA GẠO 822 ẤP 2. X. H. LONG AN (072)3986530 830 SANG .NINH SƠN.CÁI TÀU HẠ.CTY TNHH QUANG MINH ẤP THỚI KHÁNH.TÂN HƯNG. TP. HẬU GIANG (71)3868553 827 QUỐC TRUNG .VĨNH THẠNH. LONG AN (072)3941201 SANG TRANG . TÂY 821 QUANG HÀ .LẤP VÒ.TÂN THẠNH. H.NM XAY XÁT PHƯỚC 809 X.PHÚ MỸ.NM XAY XÁT PHƯỚC 807 KHU VỰC 3 TT. H.CTY TNHH SX TM 815 390 HỒNG BÀNG.THỚI THẠNH.DNTN PHƯỚC THÀNH 2 (072)3511320 AN PHƯỚC THÀNH 2 . CẦN THƠ (0710)3689405 825 QUANG MINH .NINH SƠN. LONG AN (072)3864297 QUANG KENG 823 QUANG LỘC . TIỀN GIANG (073)3834442 THÀNH 2 PHƯỚC THÀNH BẢY MẬP .BÌNH THỦY.THIỆN MỸ. X.NHÀ MÁY XAY LÚA 11/11 ẤP TRƯỜNG ÂN. H.CS XAY XÁT QUỐC VIỆT ẤP 3. X. TX. LONG AN (072)3844064 THÀNH PHƯỚC THÀNH .VĨNH MỸ B. H.TÂN PHƯỚC. X.THỦ THỪA.THỚI LAI.MỸ TÚ. TX. H.LONG ĐỊNH.HÒA BÌNH. P.DNTN PHƯỚC THÀNH ẤP PHÚ MỸ LƯƠNG.16. TÂY 831 (066)3828300 TRANG NINH . X. X.NM XAY XÁT SANG KHU VỰC 3 TT.CHỢ MỚI. X. TP. X. Q. 816 (067)3840168 LỢI ĐỒNG THÁP PHƯỚC THÀNH TÀI . LONG 812 PHƯỚC THÀNH 2 .CHÂU THÀNH. H. AN GIANG (076)3638243 THÀNH PHƯỚC THÀNH . X.NHỊ THÀNH. H.CAO LÃNH. TIỀN GIANG (073)3824714 THÀNH TÀI PHƯỚC THỌ .BÌNH QUỚI. H. HCM (08)39695604 PHƯỚC THÀNH BẢY MẬP PHƯỚC THÀNH LỢI . TP.HÒA BÌNH.NHÀ MÁY XAY LÚA PHƯỚC 818 ẤP 3. H. H.CHÂU THÀNH. BẠC LIÊU (0781)3880484 826 QUANG MINH .KHÁNH HẬU.TÂN PHƯỚC.NM XAY LÚA PHƯỚC 813 ẤP PHÚ THẠNH.CAI LẬY.PHÚ MỸ.VĨNH CÔNG.CS XAY XÁT QUANG X. TX. TIỀN GIANG (073)3849365 THÀNH 2 PHƯỚC THÀNH 2 .LONG HƯNG A.TRƯỜNG ĐÔNG.MỸ XƯƠNG.TÂN THẠNH.CHÂU THÀNH.NM XAY XÁT PHƯƠNG NAM TT.NM XÂY LÚA PHƯỚC 806 22 ẤP AN TẬP. PHƯỚC THÀNH . LONG AN (072)3662490 829 RẤP LINH .CHÂU THÀNH. H.NM XAY XÁT PHƯỚC 808 X.NM XAY XÁT PHƯỚC 208 ẤP HƯNG THẠNH TÂY. H.TÂN BÌNH.PHỤNG HIỆP.

MINH HƯNG.TRÀ CÚ. H.NM XAY XÁT 853 5/1 ẤP 6. X.1. VĨNH LONG (070)3874368 ẤP THẠNH KIẾT. 856 (072)3811488 HƯƠNG LONG AN 857 TÀI LỢI . X. TRÀ 851 SƠN TU .NM XAY LÚA SÁU NGUYÊN (073)3835200 GIANG 839 SÁU NƠI .CÀNG LONG.SA ĐÉC. TX.CÀNG LONG. X. X. H.AN HIỆP.THANH ĐIỀN. TRÀ VINH (074)3877229 847 SINCO .NM SÁU SONG 77 ẤP AN THUẬN. H.AN NHƠN. TIỀN 850 SƠN THÀNH .832 SÁU .ĐIỂM CHÀ SƠN VĂN (074)3888313 VINH SƯƠNG MAI PHƯƠNG . H.NM SÁU PHONG (072)3880821 LONG AN 841 SÁU QUANG .NM XAY LÚA TÀI LỢI ẤP HÒA PHÚ.ĐẠI LÝ PHỤ TÙNG SINCO 105/1 PHAN BỘI CHÂU.PHÚ QUỚI. ẤP 2. VĨNH LONG (070)3811152 842 SÁU QUANG .LONG TRẠCH.MÁY CHÀ SÁU ĐỒ KHÓM 9 TT. TX.CÁI NƯỚC. VĨNH LONG (070)3811179 . X.THẠNH ĐỨC.ĐỨC LẬP THƯỢNG. H. HẬU GIANG (71)3566013 52 ẤP LONG THANH. X.TÂN PHƯỚC. LONG AN (072)3823146 844 SÁU TIA .TÂN AN. X.BẾN LỨC.BÙ ĐĂNG. X.ĐỨC HÒA. H. TIỀN 838 SÁU NGUYÊN .TÂN TRẠCH.PHÚ QUỚI.NM XAY LÚA SÁU TƯỜNG (073)3835541 GIANG 846 SÁU U . 840 SÁU PHONG . BẾN TRE (075)3825026 ẤP HƯNG ĐIỀN.NM XAY XÁT SÁU DŨNG ẤP 1.NM XAY XÁT GẠO SƠN 64 NGUYỄN THỊ MINH KHAI. BÌNH PHƯỚC (0651)3667302 843 SÁU SONG .LONG HỒ. TÂY NINH 835 SÁU DŨNG . X. X. H. H. TIỀN 845 SÁU TƯỜNG .VŨNG LIÊM.LONG THÀNH NAM.NM XAY LÚA SƠN ĐÔNG X.VỊ THỦY.NM XAY LÚA SÁU NƠI ẤP 1.NHÀ MÁY XAY LÚA SÁU DŨNG (066)3843191 THÀNH. H. X. H. LONG AN (072)3880226 836 SÁU LƯỢNG . TRÀ VINH (074)3618008 833 SÁU ĐỒ . 855 TẠ ĐỨC HỚN .NM XAY LÚA SÁU TIA ẤP KINH 12.BẾN TRE.NM XAY LÚA SÁU LƯỢNG ẤP TÂN HƯNG. TT. X. X.HƯNG THẠNH.TẬP NGÃI.AN VĨNH NGÃI. H. BÌNH ĐỊNH (056)3835468 849 SƠN ĐÔNG . TRÀ VINH (074)3882565 135A/7 ẤP LONG BÌNH. H. TX. X.BÌNH PHÚ. H.ĐIỂM CHÀ SÁU ẤP NGÃI TRUNG. X. X.NM XAY XÁT TẠ NGỌC ẤP ĐỨC NGÃI 2. H.CHÂU THÀNH. ĐỒNG THÁP (067)3869202 848 SƠN .PHƯỚC HƯNG.CÀNG LONG.NM XAY XÁT SƠN THÀNH (073)3849089 GIANG ẤP NGUYỆT LÃNG A. H. CÀ MAU (0780)3880314 837 SÁU MỤ . LONG AN (072)3871901 SƯƠNG MAI PHƯƠNG 854 SỸ HÙNG . H.NM CHÀ SÁU QUANG X.CHÂU THÀNH. X.ĐIỂM CHÀ SƠN TU (074)3888035 VINH ẤP NGUYỆT LÃNG A. H.CẦN ĐƯỚC.HIẾU PHỤNG. H.CẦN ĐƯỚC. X.CÁI NƯỚC.MỸ PHƯỚC TÂY.CÀNG LONG.SƠN ĐÔNG.BÌNH PHAN. ĐỒNG THÁP (067)3612069 A3/4 ẤP THANH SƠN.CHỢ GẠO.CAI LẬY.NM CHÀ GẠO SÁU U ẤP Ô RUNG. H. H.TIỂU CẦN. H. X.CHỢ GẠO.VỊ ĐÔNG.AN THẠNH THỦY. P.LONG HỒ.NM XAY XÁT SÁU MỤ X.BÌNH PHÚ.NM XAY LÚA SÁU QUANG QL13.DNTN SỸ HÙNG ẤP AN THUẬN.NM CHÀ LÚA TẠ ĐỨC HỚN (066)3822788 TÂY NINH TẠ NGỌC HƯƠNG .HÒA 834 SÁU DŨNG . H. H. TIỀN GIANG (073)3827309 ẤP BÌNH THỌ TRUNG. TRÀ 852 SƠN VĂN .

X.MỸ TỊNH AN.TUYÊN THẠNH. H. H. H.CHÂU THÀNH. AN 871 (076)3650234 THẠNH GIANG 872 TÂN HƯNG . LONG AN 860 TÁM GIÀU .LẤP VÒ. TIỀN 868 TẤN CƯỜNG .NM XAY LÚA TÂN BÌNH ẤP 2. TIỀN GIANG (073)3826887 TÂN LÚA VÀNG . LONG AN (072)3829842 880 TẤN LỢI . TIỀN 861 TÁM HÒA .THÁP MƯỜI.CÁI BÈ. TIỀN 864 (073)3838570 THÀNH GIANG ẤP HƯNG LỢI ĐÔNG. H. H.NM LAU BÓNG TẤN ĐẠT KP CẦU XÉO X. X. H.THỦ THỪA.TRINH PHÚ. HCM .TÂN PHƯỚC. X. LONG 881 TẤN LỢI . TIỀN GIANG (073)3834836 ẤP TÂN QUỚI. H. SÓC TRĂNG (079)3878640 ẤP BẮC CHAN 1.NM XAY LÚA TAM PHÁT THIỆN CHÍ. X. 883 (08)37660187 TÂN LÚA VÀNG TP. X.THẠNH ĐÔNG A.TÂY SƠN. H.LONG HƯNG.NM XAY NGÔ TẤN KHOA (063)3843958 ĐỒNG 879 TẤN LỄ .NM XAY XÁT TÂN HƯNG (079)3840230 TRĂNG 877 TẤN HƯNG .BÌNH TỊNH.CS XAY XÁT GẠO TÁM LIÊN PHÚ AN X.BÌNH AN. ẤP ĐÔNG THÀNH.MỸ AN.NM XAY XÁT TẤN LỢI (072)3842486 AN 882 TÂN LONG .TÂN HIỆP.CAI LẬY. X. ĐỒNG THÁP (067)3826188 873 TÂN HƯNG . LONG AN (072)3867113 THÔN BỒNG LAI TT. H.NM XAY XÁT TÁM NHƯ 11/2 ẤP AN HÒA 1. X. H. X. TX. X. H.VŨNG LIÊM.HÒA BÌNH THẠNH.HÒA KHÁNH. X. X.NM XAY XÁT TẤN CƯỜNG (073)3834506 GIANG 869 TẤN ĐẠT .TÂN AN. H. H.KHÁNH HẬU. X.LONG PHÚ. H.NM XAY XÁT TÁM HÒA (073)3836386 GIANG 862 TÁM LIÊN . LONG AN (072)3511766 867 TÂN BÌNH . X.NM XAY XÁT TÂN HÒA ẤP HÒA THẠNH.BC.VĨNH BÌNH.TÂN BÌNH.LIÊN NGHĨA.PHÚ ĐIỀN. H.NM XAY LÚA TÂN LONG ẤP 3.NM XAY LÚA TÂN HƯNG X. LÂM 878 TẤN KHOA .NM XAY XÁT TẤN LỄ 316/2 KP BÌNH CƯ 3 QL62. X.CHÂU 859 TÁM CÒ .NM XAY XÁT TÁM CÒ (072)3887233 THÀNH.LONG HƯNG B.GÒ CÔNG TÂY.DƯỠNG ĐIỀM. TT. KIÊN 858 TÀI PHÚC .KẾ SÁCH. H.CAI LẬY.TÂN NHỰT. X.PHƯỚC LẬP.DNTN TÁM TRANG ẤP CẦU. TIỀN GIANG (073)3819118 870 TÂN ĐỊNH .THANH PHÚ LONG. H.NM XAY XÁT TẤN HƯNG ẤP BÌNH ĐIỆN. SÓC 876 TÂN HƯNG .NM XAY LÚA TẤN HƯNG (070)3840727 LONG 875 TÂN HƯNG . P.CS XAY XÁT TÂN HƯNG ẤP MỸ TÂN.CHÂU THÀNH.THÁP MƯỜI.TÂN QUỚI TRUNG. TX.TÂN TRỤ. H. X. ẤP BẮC. ĐỒNG 865 TÁM TỐT .6.NM XAY LÚA TÀI PHÚC (077)3730842 GIANG 225/7 ẤP THANH HÒA.NM XAY LÚA TÂN ĐỊNH ẤP AN THIỆN. LONG AN (072)3864390 TAM PHÁT THÀNH . H.TÂN BÌNH. TIỀN GIANG (073)3848144 Ù ẤP TÂN QUY A.TÂN HƯNG.DNTN TẤN LỢI ẤP 9. H. BÌNH ĐỊNH (056)3880012 863 TÁM NHƯ . VĨNH 874 TẤN HƯNG .CÁI BÈ. H.CTY TNHH TRỤC CHÀ LÚA C24 ĐƯỜNG 6 KCN LÊ MINH XUÂN. X.CHÂU THÀNH. H.DNTN XAY XÁT TÁM GIÀU ẤP MỸ PHÚ. H. H. TIỀN GIANG (073)3824526 TÂN HÒA THẠNH .TÂY XUÂN. X.CHỢ GẠO.NM XAY XÁT TÂN HƯNG ẤP KÊNH 2A.DNTN TÁM TỐT (067)3674430 THÁP 866 TÁM TRANG .MỘC HÓA. TIỀN GIANG (073)3826819 ẤP LONG LỢI. X.ĐỨC TRỌNG. ĐỒNG THÁP (067)3825131 ẤP AN KHƯƠNG.TÂN AN.

DNTN TẤN TÀI ẤP BA RINH.KHÁNH HẬU. VĨNH 887 TÂN PHÁT . X.THỚI THẠNH. LONG AN 182 ẤP TÂN PHÚ.CHÂU 893 TÂN PHÚ .BÌNH MINH.CAI LẬY.NHỊ QUÝ. X.CHÂU PHÚ. TP. H.CÁI TÀU HẠ. TIỀN GIANG (073)3826619 ẤP TRÀNG THỌ 2. X.NM XAY XÁT TẤN PHÁT ẤP NHÀ THỜ.TRUNG NHỨT.TÂN HƯƠNG. TIỀN GIANG (073)3826720 TÂN PHƯỚC ĐẠT . 886 TÂN PHÁT . ĐỒNG 903 TÂN THẠNH .NM XAY LÚA TẤN TÀI (077)3890169 GIANG 902 TẤN TÀI . X. H.NM XAY LÚA TÂN THÀNH H.VĨNH LONG. AN GIANG (076)3638304 .KHÁNH HẬU. 906 TẤN THÀNH . X. H. H. X.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA TÂN THANH H. AN GIANG (076)3671003 891 TẤN PHÁT .CHÂU THÀNH. H. H. TIỀN GIANG (073)3831205 12 TỔ 13 ẤP TÂN THUẬN.NM XAY LÚA TÂN PHÁT (070)3874064 LONG 888 TẤN PHÁT .AN CƯ. ĐỒNG 896 (067)3840083 ĐẠT THÁP TÂN PHƯỚC HƯNG . TIỀN GIANG (073)3824576 905 TÂN THÀNH . X.TÂN AN.CÁI BÈ.CHÂU THÀNH. LONG AN (072)3511726 889 TẤN PHÁT . H. X.CÁI BÈ. SÓC TRĂNG (079)3879145 836 MẠC CỬU. X.DNTN TÂN THẠNH (067)3761570 THÁP 904 TÂN THANH . TIỀN 899 TÂN SANH .NM XAY LÚA TÂN SANH (073)3831354 GIANG 900 TẤN TÀI .TÂN PHƯỚC. H.VĨNH QUANG. H.DNTN TẤN PHÁT ẤP TÂN PHÚ. X.CHÂU THÀNH.NM XAY XÁT TÂN TIẾN (0710)3851508 THƠ 909 THÁI CÔNG . TP.LAI VUNG. P.MỸ HỘI.CỜ ĐỎ.NM TÂN PHÁT (71)3848140 HẬU GIANG 54/2 ẤP BÌNH CANG 2. TT.THỐT NỐT.NM XAY XÁT THÁI CÔNG TỔ 9 ẤP AN THUẬN. X. H.CẦN ĐƯỚC.ĐẠI HẢI.NM XAY LÚA TÂN PHÚ (073)3831361 GIANG 895 TÂN PHÚ .TÂN HƯƠNG.NM XAY LÚA TÂN PHÚ ẤP MỸ AN. KIÊN 901 TẤN TÀI . X. X. TX.NM XAY XÁT TẤN PHÁT X.BÌNH THỦY. ĐỒNG THÁP (067)3649517 366 ẤP TÂN PHÚ. H. TIỀN GIANG (073)3720051 PHƯỚC HƯNG 898 TÂN PHƯỚC LỢI .884 TẤN PHÁT .CS XAY XÁT TÂN PHƯỚC ẤP PHÚ HÒA. H.NM XAY XÁT TẤN THÀNH (070)3760146 VĨNH LONG 907 TÂN TIẾN . LONG AN (072)3511699 34 ẤP TÂN HÒA. X. X. LONG AN (072)3881312 890 TẤN PHÁT .CS MÁY CHÀ TÂN 897 ẤP MỸ HÒA.NM XAY XÁT TẤN PHÁT ẤP QUYẾT THẮNG. H.TÂN LÂN.NM XAY LÚA TÂN TIẾN QL1. TP. TIỀN 894 TÂN PHÚ . X. CẦN 908 TÂN TIẾN .SA ĐÉC.TÂN AN. P.NM XAY LÚA TÂN PHÁT (072)3865469 LONG AN ẤP NƯỚC XOÁY. H. H. VĨNH 892 TẤN PHÁT LỢI .CHỢ MỚI. H.NM XAY XÁT TẤN PHÁT ẤP THỚI HÒA E.TIỀN GIANG X.KẾ SÁCH.CHÂU THÀNH A.BÌNH THẠNH.TÂN AN LUÔNG.NM CHÀ TÂN PHƯỚC LỢI ẤP AN THIỆN.NM XAY XÁT TẤN TÀI 9/237 ẤP CẦU. TX. 885 TÂN PHÁT . H.THỦ THỪA.VŨNG LIÊM.CÁI BÈ.TÂN QUY TÂY.TÂN PHÚ THẠNH. H. X. TX.RẠCH GIÁ. TIỀN GIANG (073)3824687 ẤP TÂN THẠNH.HÒA BÌNH.TÂN PHÚ. TX.NM XAY LÚA TÂN PHÚ (072)3512811 THÀNH.TÂN QUỚI.5.NM XAY LÚA TẤN PHÁT LỢI (070)3825248 LONG ẤP TÂN HƯƠNG . CẦN THƠ (0710)3861885 90 KB ĐƯỜNG 8 THÁNG 3. X. H.CAI LẬY.

THẠNH ĐỨC. TIỀN GIANG (073)3819965 A231 ẤP THANH HÙNG. ĐỒNG THÁP (067)3670017 206 ẤP TÂN HƯNG.NM XAY XÁT THANH BÌNH ẤP HÒA THUẬN.MỸ PHƯỚC. H. AN GIANG (076)3688152 392 ẤP LƯƠNG PHÚ A.CÁI BÈ. TP.LẤP VÒ.PHÚ MỸ.CHỢ GẠO.MỸ THỚI. H. CẦN THƠ (0710)3689450 ĐẤT LIỀN ẤP MỸ PHÚ.BÌNH PHÚ.NM XAY XÁT THẮNG LỢI TT. TIỀN GIANG (073)3819714 929 THÀNH ĐẠT . Q.LONG 930 THÀNH ĐẠT PHÁT .LONG PHÚ.LAI VUNG. X. 910 THÁI HÒA .CHÂU PHÚ.6.NM XAY XÁT THÀNH CÔNG X.DNTN THÀNH ĐẠT PHÁT (061)3708286 KHÁNH.THỚI LAI.TÂN PHƯỚC.AN BÌNH. X.ĐÔNG HÒA HIỆP. TIỀN GIANG (073)3841588 935 THANH HÒA . TX. TIỀN GIANG (073)3849012 750 ẤP LONG THÀNH A.DNTN THẮNG LỢI ẤP THỚI AN.GÒ DẦU.THỐT NỐT.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA THÁI HÙNG (066)3823064 TÂY NINH 913 THẮNG LỢI .CS MÁY XAY THẮNG LỢI 187/3 MINH PHỤNG.NM XAY LÚA THANH HIỆP TX. ẤP NÔNG DOANH.VĨNH THẠNH TRUNG. H. H.THANH ĐIỀN. TÂY NINH (066)3859744 932 THANH GIÀU .NM XAY LÚA THÁI HÒA (073)3845209 TIỀN GIANG 911 THÁI HƯNG . H. X. AN GIANG (076)3834067 CÔNG 926 THÀNH CÔNG . TP. TIỀN GIANG (073)3826900 . X.CS XÔNG NHÃN THÀNH ĐẠT ẤP MỸ QUỚI. TX. H. H. H.MỸ THỌ. H. 920 THANH BÌNH .NINH KIỀU.CHỢ GẠO.NM XAY XÁT THẮNG LỢI 102/3 KHU VỰC 5 P.NM XAY LÚA THANH HÒA KHU 7 TT. TP.NM XAY XÁT THANH BÌA 2 X.NM XAY LÚA THANH BÌNH ẤP THUẬN HÒA. Q. TX. TIỀN GIANG (073)3848091 934 THANH HIỆP .CÁI BÈ. X. P.THUẬN AN. X.GÒ CÔNG. X. Q.LONG HẬU. H.NM XAY XÁT THANH HẢI KHU 3 TT.TRUNG AN.VĨNH LONG. H. H.NM XAY XÁT THANH BÌNH (070)3822228 LONG THÀNH CÔNG . TIỀN GIANG (073)3842221 922 THANH BÌNH .TÂN PHƯỚC. 912 THÁI HÙNG . ĐỒNG 927 THÀNH CÔNG .CS XAY XÁT THẠNH AN (067)3822499 THÁP 919 THANH BÌA 2 .CAI LẬY.NM XAY LÚA THÀNH ĐIỀN ẤP BẾN ĐÌNH. X.CHÂU THÀNH.CỜ ĐỎ. H.GÒ CÔNG.CAI LẬY.THIỆN TRÍ. H.DNTN THÀNH ĐẠT ẤP 4. ĐỒNG 918 THẠNH AN . AN GIANG (076)3836171 933 THANH HẢI .CAO LÃNH.NM XAY LÚA THANH BÌNH ẤP BÌNH TỊNH.LƯƠNG HÒA LẠC. P.CỜ ĐỎ. CẦN THƠ (0710)3846466 917 THẮNG LỢI . ẤP LƯƠNG PHÚ A. H.9. TP. CẦN 915 THẮNG LỢI . X. X.NM XAY XÁT THANH GIÀU TT. SÓC TRĂNG (079)3840131 QL1A. X.TÂN HÒA.NM XÂY XÁT THÀNH CÔNG (067)3848196 THÁP 928 THÀNH ĐẠT . VĨNH 924 THANH BÌNH .CS MÁY SUỐT LÚA THÀNH 925 48/5A AN HƯNG P.VĨNH THẠNH. ĐỒNG NAI 931 THÀNH ĐIỀN . H. TT.LƯƠNG HÒA LẠC. X. TIỀN GIANG (073)3816605 923 THANH BÌNH . HCM (08)39693572 914 THẮNG LỢI .LONG XUYÊN. H.CAI LẬY.DNTN THẮNG LỢI (0710)3857399 THƠ 916 THẮNG LỢI . CẦN THƠ (0710)3853600 ẤP THẠNH PHƯỚC 1. H.LONG PHÚ. TP.AN CHÂU.XUÂN ĐỊNH.NM XAY LÚA THANH BÌNH (073)3845103 TIỀN GIANG 921 THANH BÌNH .NM THÁI HƯNG ẤP AN THẠNH. TP. TT.

TIỀN GIANG (073)3834509 947 THÀNH LỢI 1 .THỐT NỐT.DNTN THANH SANG KHÓM 6 TT. HCM (08)39670973 238 ẤP LONG BỬU.NM XAY LÚA THÀNH LỢI 1 TT.TÂN TRỤ.NM XAY LÚA THÀNH LỢI 80/16 PHÓ CƠ ĐIỀU. TX.NM XAY XÁT THANH TÂM (073)3848208 TIỀN GIANG 961 THANH TRUYỀN . H.GÒ CÔNG TÂY.LONG KHÁNH.AN THẠNH. X.BÌNH PHÚ.THẠNH PHÚ. X. 960 THANH TÂM . AN GIANG (076)3650313 958 THANH SƠN .CHÂU THÀNH. X. H.CỜ ĐỎ. H.DNTN THẠNH PHÚ X. H. LONG AN (072)3867109 940 THANH LỊCH . CẦN THƠ (0710)3689504 949 THANH LONG . CẦN 942 THÀNH LỢI . H.CHÂU THÀNH.CHỢ MỚI. P.BÌNH PHÚ.CHÂU THÀNH. H. TP. TP. X. H. CẦN THƠ (0710)3846430 PHONG 955 THẠNH PHÚ .HẬU THÀNH. TÂY NINH (066)3878103 939 THÀNH LẬP . AN 950 (076)3836288 NGUYÊN LỢI GIANG 951 THÀNH PHÁT . AN GIANG (076)3890428 945 THÀNH LỢI . P.NM XAY XÁT THÀNH LẬP ẤP BÌNH LỢI. P. X.DNTN THẠNH PHÁT (067)3848426 THÁP 953 THẠNH PHÁT .TÂN HÒA TÂY. TIỀN GIANG (073)3819077 HỒNG 2 937 THANH HUỆ .THỚI LAI. TIỀN GIANG (073)3816682 959 THANH TÂM . X. H.NM XAY LÚA THANH TÂM ẤP MỸ PHÚ.6.3. TP. H.LAI VUNG. VĨNH LONG (070)3826028 944 THÀNH LỢI . H.HÒA LONG. X.8.THỚI LAI. THANH HỒNG 2 .BẾN LỨC. TP.ĐỒNG THẠNH. H. TX. H.TÂN BÌNH.CS THÀNH PHÁT 49 VĂN THÂN.NM XAY LÚA THẠNH PHÁT ẤP BÌNH TỊNH.CAI LẬY. Q.TÂN AN.NM XAY XÁT THANH LONG 1/2 ẤP 3. 941 THÀNH LỢI . TIỀN GIANG (073)3826885 938 THANH LÂM .NM XAY LÚA THANH LÂM 5/24 KP3 TT.NM XAY XÁT THÀNH LỢI ẤP BÌNH QUỚI. LONG AN (072)3872665 THÀNH NGUYÊN LỢI . TP. X.AN CHÂU. TRÀ VINH (074)3882150 957 THÀNH SANH . H.ĐỨC TÂN.NM XAY LÚA THÀNH LỢI 2 TT. X.NM XAY XÁT THÀNH LỢI ẤP NAM.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA THANH HUỆ 662 LỘ BA DỪA KHU 6 H.CÀNG LONG. X.LONG XUYÊN.NHƠN MỸ. TIỀN GIANG (073)3816360 THANH PHONG . LONG AN (072)3822811 .NM LAU BÓNG THANH 936 KP CẦU XÉO X.DNTN THANH LỊCH 107 QL80. TP.CỜ ĐỎ.HÒA AN.DNTN THANH TRUYỀN 197 CHÂU THỊ KIM.TRUNG NHỨT.NINH KIỀU.VĨNH LONG. TP.BÌNH ĐỨC.NM XAY XÁT THÀNH LỢI ẤP NHƠN HÒA. X. CẦN THƠ (0710)3865255 956 THANH SANG .NM XAY LÚA THANH SƠN ẤP BÌNH TỊNH.CHỢ MỚI. ĐỒNG THÁP (067)3861121 ẤP THẠNH HƯNG. H.TÂN PHƯỚC.DNTN THÀNH LỢI (0710)3857609 THƠ 943 THÀNH LỢI . TIỀN GIANG (073)3826200 ẤP TÂN HƯNG ĐÔNG.CÁI BÈ.CS XAY XÁT THÀNH LỢI (073)3996080 TIỀN GIANG ẤP PHÚC LỘC.CAI LẬY.CÀNG LONG. H. H.CHÂU THÀNH.NM XAY XÁT THÀNH 175/13 BÌNH THẠNH P.CAI LẬY. ĐỒNG 952 THẠNH PHÁT . H. AN GIANG (076)3881363 946 THÀNH LỢI . TT.3. CẦN THƠ (0710)3689494 948 THÀNH LỢI 2 .VĨNH THẠNH.NM XAY XÁT THANH 954 YÊN THƯỢNG Q.LONG HƯNG. H. H. X.CAI LẬY.NM XAY XÁT THÀNH SANH ẤP HÒA PHÚ 1. X. H.

CÁI BÈ. ĐỒNG 978 THUẬN BÌNH .HÒA THÀNH.NM XAY XÁT THUẬN LỢI ẤP XÓM CỐNG. X.NM XAY LÚA THANH TUẤN ẤP 3.962 THANH TUẤN . HẬU GIANG (71)3871559 968 THIỆN CHÍ .CS XAY XÁT THUẬN HÒA (067)3620054 ĐỒNG THÁP ẤP TRƯỜNG XUÂN. H. LONG AN (072)3871337 THUẬN NGUYÊN . ĐỒNG THÁP (067)3914257 .NM XAY LÚA THỐNG NHẤT (073)3847357 GIANG THU HƯƠNG .CHÂU THÀNH.CS XAY XÁT BỘT MÌ THANH 964 ẤP TÂN HÒA. H. H.NM XAY XÁT THỚI PHÁT X. TIỀN 981 THUẬN HÒA . H.GÒ CÔNG ĐÔNG.BÌNH PHÚ. 983 THUẬN HÒA 2 . X.CHỢ GẠO.PHƯỚC TUY. H.TÂN HIỆP. TIỀN 975 THỐNG NHẤT . X.NM XAY LÚA THU THỦY (077)3835202 KIÊN GIANG ẤP PHÚ HỘI XUÂN.NM XAY LÚA THIỆN PHÚ X.CAI LẬY.DNTN THANH TUẤN TỔ 16 ẤP 1.THANH BÌNH. LONG AN (072)3864980 985 THUẬN LỢI .NM XAY XÁT THUẬN HÒA 2 (072)3857092 LONG AN 984 THUẬN LỢI .THỦ THỪA.GÒ DẦU. TÂY NINH (066)3825645 TÙNG 965 THANH VIỆT . X.NHÀ MÁY XAY LÚA THU 976 ẤP LONG HẢI.ĐỊNH MÔN.BÌNH LÃNG. TIỀN GIANG (073)3817308 THANH TÙNG .CS XAY XÁT THUẬN BÌNH (067)3620014 THÁP 979 THUẬN ĐẠT . X.AN THÁI TRUNG.NM XAY XÁT THUẬN HÒA 1 (072)3857091 LONG AN ẤP VƯỜN XOÀI. H.DNTN THIỆN CHÍ ẤP 3. TIỀN GIANG (073)3816632 971 THIÊN THÀNH .CƠ SỞ XAY XÁT THÔNG 974 Ô7/48 ẤP THANH BÌNH.ĐỨC HÒA.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA THIÊN THÀNH TT. H.CS XAY XÁT ĐẬU THANH VIỆT ẤP BẾN MƯƠNG.AN THÁI TRUNG. H.THUẬN NGHĨA HÒA. H. H. X.BẾN LỨC. VĨNH LONG (070)3850632 970 THIỆN PHÚ .LONG HỒ. X.LONG MỸ.CỜ ĐỎ. H. TT.THẠNH HÓA.CÁI BÈ.CÁI BÈ.CẦN ĐƯỚC. H.TÂN TRỤ. BẠC LIÊU (0781)3880140 ẤP TÂN HÒA.NM XAY LÚA THẾ ĐÀO Ô 7 KHU B TT. H.HẬU NGHĨA.NM XAY LÚA THIỆN CHÍ ẤP 3.TÂN BÌNH.TRƯỜNG TÂY.VĨNH MỸ B. X. 980 THUẬN HÒA .CÁI BÈ. LONG AN (072)3889739 973 THỚI PHÁT . TÂY NINH (066)3847139 HƯƠNG 4 ẤP ĐÔNG PHƯỚC. TP.CTY TNHH THỊNH VƯỢNG ẤP BÌNH HÒA.VÀM LÁNG.THẠNH HÓA. X. H.LONG MỸ.NM XAY LÚA THIÊN HOA ẤP HƯNG QUỚI.GÒ DẦU. X. H.THUẬN NGHĨA HÒA. H.THẠNH ĐÔNG A. LONG AN (072)3711048 969 THIÊN HOA . X. H. TT. TIỀN GIANG (073)3819580 972 THỊNH VƯỢNG .TÂY NINH.BÌNH HÀNG TÂY. H. H. X.NM XAY XÁT THUẬN HÒA (073)3898040 GIANG ẤP VƯỜN XOÀI.THANH ĐỨC. LONG AN (072)3851642 967 THIỆN CHÍ .BẾN LỨC. CẦN THƠ (0710)3861069 THÔNG HƯNG . H. BẠC LIÊU (0781)3881407 NGUYÊN 987 THUẬN PHÁT . 982 THUẬN HÒA 1 .PHÚ LONG.HÒA BÌNH. H. X.BÌNH AN. X. H. H.TÂN NHUẬN ĐÔNG.MINH DIỆU. TIỀN GIANG (073)3817571 963 THANH TUẤN .NM XAY LÚA THUẬN ĐẠT 15 X.NM XAY LÚA THUẬN 986 ẤP 3.CAO LÃNH. TÂY NINH (066)3510161 HƯNG ẤP ĐÔI MA 2.CTY TNHH THUẬN PHÁT ẤP 1. H.THẠNH ĐỨC. 977 THU THỦY .HÒA BÌNH.NM THUẬN LỢI ẤP VÀM KINH. X. TT. H. X. TX. X. TÂY NINH (066)3859795 966 THẾ ĐÀO .

H.NM XAY LÚA THUẬN TÀI ẤP MỸ THẠNH.THỚI ĐÔNG. H.CAI LẬY.NM XAY LÚA THUẬN THÀNH ẤP 11.LAI VUNG. TX. HÀ NỘI (04)38843432 TIẾN THÀNH .CHÂU THÀNH A.5. X.NM XAY LÚA THUẬN PHÁT ẤP HÒA HẢO.CẦN ĐƯỚC.CS XAY XÁT MÌ THỤC ĐOAN 35/5 KP HIỆP BÌNH P. X.PHÚ MỸ.TÂN HÒA.NM THUẬN THÀNH 3/5 ẤP TÂN HƯNG.NM XAY LÚA TÍN THÀNH D18 KP4 TRƯƠNG QUYỀN.THÁP MƯỜI. TX. LONG AN (072)3857200 990 THUẬN PHÁT . TIỀN GIANG (073)3849033 998 THUẬN THUẬN . H. ĐỒNG THÁP (067)3861817 999 THỤC ĐOAN . X. BÌNH ĐỊNH (056)3833339 ĐỒNG .NM XAY XÁT THUẬN PHÁT KHU 1 TT.CTY TNHH THUẬN THUẬN 37/6 KHÓM 1 LÝ THƯỜNG KIỆT. H. TP. ĐỒNG THÁP (067)3826146 996 THUẬN THÀNH .CỜ ĐỎ.988 THUẬN PHÁT . ĐỒNG 1000 THƯỢNG HẢI .NM XAY XÁT THUẬN THÀNH P.NM XAY XÁT TÔ HỒNG X. H. H. H. TP.CÁI BÈ.NM XAY XÁT TIẾN THÀNH (067)3674129 ĐỒNG THÁP 1008 TIẾN TRÍ TÀI . H.HÒA BÌNH.MỸ THÀNH NAM.TÂY NINH.DIÊU TRÌ.NM XAY XÁT THUẬN THÀNH X. X.CS XAY XÁT GẠO TÔ THỊ 1013 TT. H. H. 1007 TIẾN THÀNH . TX. LONG AN (072)3511059 1003 TIẾN ĐẠT .NM XAY LÚA TÍN NGHĨA (066)3827368 NINH. X. TÂY NINH (066)3822610 1012 TÔ HỒNG . TÂY NINH 1011 TÍN THÀNH . H.TÂY NINH.TÂN PHƯỚC. H. TIỀN GIANG (073)3816286 995 THUẬN THÀNH .PHÚ ĐIỀN.LONG HỒ.TUY PHƯỚC. LONG AN (072)3826816 THÀNH 993 THUẬN THÀNH . H. TIỀN GIANG (073)3826891 THÀNH 48 ẤP HƯNG MỸ ĐÔNG.MỸ AN.TÂY NINH. P. VĨNH LONG (070)3822519 994 THUẬN THÀNH . TÂY NINH (066)3827162 636/3 ẤP HÒA BÌNH. X. LONG AN (072)3881345 991 THUẬN TÀI .CS XAY XÁT TIẾN TRÍ TÀI KHÓM 4 TT.NINH KIỀU.1.NM CHÀ GẠO TIẾN LỘC X.NM XAY LÚA TIẾN ĐẠT 15 X. P. SÓC TRĂNG.NM XAY XÁT THUẬN THÀNH ẤP MỸ THẠNH.TÂN AN. X. X.TIỂU CẦN. H. H.SA ĐÉC. TX.THẠNH HÓA. H.NM XAY XÁT TIÊU QUỐC KHÓM 4 LƯƠNG ĐỊNH CỦA.5.KHÁNH HẬU.LONG HƯNG A. BẠC LIÊU (0781)3880119 1004 TIẾN LỘC .AN BÌNH.PHÚ CẦN.THẠNH HÓA. TIỀN GIANG (073)3819712 989 THUẬN PHÁT .TÂN HẠNH. X.TÂN BÌNH.SÓC SƠN.VĨNH MỸ B. TRÀ VINH (074)3612579 1005 TIẾN LỢI . Q.HÒA KHÁNH.PHÙ LỖ.NM XAY XÁT TIÊN ẤP PHÚ KHỞI. P.CẦN ĐƯỚC. HẬU GIANG (71)3849238 1002 TIẾN ĐẠT . ĐỒNG THÁP (067)3824384 TIÊU QUỐC MINH .MỸ ĐỨC ĐÔNG.LẤP VÒ.NM XAY XÁT THUẬN PHÁT KHÓM 1 TT.HIỆP 1010 TÍN NGHĨA . SÓC 1009 (079)3823986 MINH TRĂNG 851 KP HIỆP BÌNH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM.THÁP MƯỜI. TX. P. H. TP.NM LAU GẠO THUẬN 992 647 ẤP 6.TÂN AN.DNTN XAY XÁT TÂN TIẾN 1006 ẤP 2.DNTN TIẾN ĐẠT ẤP CẦU. CẦN THƠ (0710)3846187 997 THUẬN THÀNH . TX.DNTN THƯỢNG HẢI (067)3636126 THÁP 1001 TIÊN .CH TIẾN LỢI QL3. X.CÁI BÈ.CAI LẬY. H.HIỆP NINH. TP. CẦN THƠ (0710)3865565 TÔ THỊ ĐỒNG . TIỀN GIANG (073)3819578 THUẬN THÀNH .

VĨNH KIM. TIỀN GIANG (073)3848190 TRẦN BƯU ĐIỆN . H.CAO LÃNH. H. BÌNH ĐỊNH (056)3838111 TRẦN QUANG KHANH 1022 TRẦN QUÝ . BÌNH ĐỊNH (056)3833394 THU ẤP VĨNH THẠNH. LONG AN TRẦN NGỌC LỢI .6.CHÂU THÀNH.CS XAY XÁT GẠO TRẦN 1034 TT.CẦN GIUỘC. H. H.MỸ THÀNH NAM.TÂN THẠNH.NM XAY LÚA TRẦN CÔNG 320 NGUYỄN HUỆ.AN NHƠN. H.NM XAY LÚA TRẦN CÔNG 1017 X. ĐỒNG THÁP (067)3881585 PHONG TRẦN VĂN SANG . H. BẾN TRE (075)3823405 TẠO TRẦN HUẾ NHUẬN . X.NM XAY LÚA TRẦN QUÝ TT. TP.CAO LÃNH. TX.ĐỨC HÒA.NM XAY LÚA TRẦN 1037 ẤP TẮC RỒNG.PHÙ MỸ.NM XAY LÚA TRẤN VĂN ẤP HÒA THUẬN 1. H. X. TX. SÓC TRĂNG (079)3851404 VĂN TRƯỜNG TRANG HƯNG THẠNH . X.HÒA BÌNH.CHÂU THÀNH.Ô MÔN.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚA TRẦN VĂN 1032 ẤP CHÁNH HỘI. TIỀN GIANG (073)3824710 TRẦN THỊ THỜI .CHÂU THÀNH.MỸ THO.NM XAY LÚA TRẦN VĂN SỞ H.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3816343 TRẦN VĂN HÙNG . TIỀN 1036 (073)3894048 THỌ GIANG TRẦN VĂN TRƯỜNG .LONG PHÚ. X.CS XAY XÁT GẠO TRẦN THỊ 1025 TT.NM XAY XÁT TRẦN VĂN ẤP ĐÔNG HÒA. X.NM XAY XÁT GẠO TRẦN 1030 LIÊM LỢI X.NM LAU GẠO TRẦN THỊ BẠC ẤP AN THUẬN.MỸ TRÀ. X. CẦN THƠ (0710)3863258 THỜI TRẦN THỊ THU . H.TUY PHƯỚC.CS XAY LÚA TRẦN VĂN 1033 TỔ 30 KHÓM 4 P.PHƯỚC LẬP.THẠNH HƯNG. H.NM TOÀN LỢI X.NM XAY LÚA TRẦN VĂN EM ẤP 9.GÒ CÔNG. BÌNH ĐỊNH (056)3838372 VĂN HÙNG 1031 TRẦN VĂN KÉT . TIỀN GIANG (073)3831464 TRẦN VĂN THỌ . TX.NM XAY XÁT TRẦN HUẾ KINH CẢ GỪA ẤP BÀU MÔN.BẾN TRE.CS XAY LÚA TRẦN VĂN KÉT ẤP 1.ĐÔNG HÒA. X.NM XAY LÚA TRẦN PHI ẤP PHONG THUẬN A. TX. BÌNH ĐỊNH (056)3858234 VĂN SANG 1035 TRẦN VĂN SỞ .NM TRANG HƯNG 1038 ẤP SAINTARD. SÓC TRĂNG (079)3840020 THẠNH 1039 TRÍ THÀNH .NM XAY LÚA TRÍ THÀNH X.AN PHÚ. LONG AN (072)3755384 NGOAN TRẦN VĂN PHONG . X.MỸ XUYÊN.MỘC 1018 (072)3957747 NHUẬN HÓA. TP.MỸ TÂN. BẠC LIÊU (0781)3880212 1023 TRẦN THỊ BẠC . H.TRƯỜNG BÌNH. ĐỒNG THÁP (067)3851764 LỢI TRẦN PHI CÔNG .NM XAY LÚA TRẦN 1027 P. H. Q.PHÚ KHƯƠNG.TÂN MỸ CHÁNH. BẾN TRE (075)3829467 VĂN CHƯƠNG TRẤN VĂN CỌP .CÁI BÈ. H.NM XAY LÚA TRẦN THỊ Y (073)3834119 GIANG TRẦN VĂN CHƯƠNG .NHƠN PHONG. TIỀN GIANG (073)3834835 .NHƠN HẠNH. H. ĐỒNG THÁP (067)3891294 TRẦN VĂN NGOAN .QUỐC THÁI. H.CS XAY LÚA TRẦN NGỌC 1019 B553 X.DIÊU TRÌ. H.BÌNH DƯƠNG. X.NM XAY XÁT TRẦN BƯU 1015 X. X. TX.TÂN MỸ.CAO LÃNH.DƯỠNG ĐIỀM.HÒA BÌNH.NM XAY LÚA TRẦN THỊ 1024 HÒA 2 ẤP THỚI HÒA B.NM XAY XÁT GẠO 1021 LỘC THUẬN X.TÂN PHƯỚC.SƠN HÒA. TIỀN 1026 TRẦN THỊ Y .1014 TOÀN LỢI . H. 1028 (072)3875012 CỌP LONG AN 1029 TRẦN VĂN EM . 1020 (073)3850089 CÔNG TIỀN GIANG TRẦN QUANG KHANH .AN CƯ. H.THAM ĐÔN. TIỀN GIANG (073)3841511 TRẦN CÔNG TẠO .CAI LẬY. H. AN GIANG (076)3825464 ĐIỆN 1016 TRẦN CÔNG .AN NHƠN. X.

LONG AN 1050 TRUNG THÀNH .PHÚ HÒA.ĐĂNG HƯNG PHƯỚC. X.ĐIỂM CHÀ GẠO TRỊNH PHỤ ẤP TRINH PHỤ.NM XAY LÚA TRUNG PHÁT (073)3893215 GIANG 1048 TRUNG QUÍ . X.DNTN TRUNG THÀNH (072)3664343 THÀNH. H. X.CAO LÃNH.MỸ THỌ. H.MỘC HÓA.NM XAY LÚA LAU BÓNG GẠO TƯ KP CẦU XÉO X. LONG AN (072)3951174 .NM CHÀ LÚA TƯ CHUẨN RẠCH RẬP P.THẠNH HÓA.CHÂU THÀNH. CÀ MAU (0780)3894417 1046 TRUNG MỘNG . TIỀN GIANG 1041 TRỊNH PHỤ . BẠC LIÊU (0781)3880199 KHIÊM TRƯỜNG SƠN . TIỀN GIANG (073)3826876 1064 TƯ CHUẨN .SA ĐÉC.CS XAY XÁT TRUNG HÒA (067)3822436 THÁP 1045 TRUNG KIỆT .HÒA BÌNH. TRÀ VINH (074)3824147 1042 TRỊNH SƠN . X.TÂN QUY TÂY.CAI LẬY.NM XAY LÚA TƯ CHÀ 139/3 KHU 7 H. H.CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3819504 1062 TƯ CẬN . X. TX. H. X. H. H. X. X.6.LONG HỒ.CHỢ MỚI.MỸ CHÁNH. TT. 1054 (073)3845195 HƯNG TIỀN GIANG TRƯƠNG KHIÊM .GÒ DẦU.1. TP. H.NM XAY LÚA TRƯỜNG 1053 ẤP PHÚ LỢI. H.NHƠN MỸ.LONG AN.BÌNH HIỆP.8. X.NHỊ BÌNH. AN 1059 (076)3878267 THỊ THU HẰNG GIANG 1060 TRUYỀN KÝ . Q.PHÚ QUỚI. TIỀN GIANG (073)3834844 ĐẤT LIỀN ẤP MỸ PHÚ.SA ĐÉC.THỦY TÂY.CHÂU THÀNH.DNTN TRƯỜNG SƠN (067)3761559 THÁP TRƯƠNG THỊ MỸ LAN .LONG HƯNG. ĐỒNG 1057 TRƯỜNG SƠN .TRẦN VĂN THỜI. H. H. X.NM XAY LÚA TRỊNH SƠN X.HÒA KHÁNH.TIỆM MÁY CHÀ TRUNG KIỆT X.NM XAY LÚA TRUNG HIẾU ẤP TÂY. H.NM XAY XÁT TƯ CHUNG ẤP ÔNG NHAN TÂY. TX. TIỀN GIANG (073)3814140 1063 TƯ CHÀ .NM XAY XÁT TRƯỜNG AN (073)3834722 GIANG TRƯỜNG HƯNG . H. TT. P.NM XAY XÁT TRÌNH (073)3656240 GẠO. CẦN THƠ (0710)3858158 1051 TRUNG TÍN . LONG AN (072)3857210 ẤP LONG HƯNG.CÀ MAU. TP. H. H.PHONG LẠC. H. H.CHÂU 1049 TRUNG THÀNH .NM XAY LÚA TRƯỜNG ẤP LƯƠNG PHÚ A.CS SỞ LAU BÓNG GẠO 1056 630A TRẦN HƯNG ĐẠO. HCM (08)38542792 1061 TƯ .CHỢ 1040 TRÌNH . H.8.CS TRUYỀN KÝ 25 VĂN THÂN. TIỀN 1047 TRUNG PHÁT . X.DNTN TRUNG THÀNH ẤP QUY LÂN 6. TT. AN GIANG (076)3882539 ẤP LONG LỢI. TP. ĐỒNG THÁP (067)3861504 TRƯỜNG SƠN 60 ẤP TÂN LỢI B. X.THANH PHÚ LONG. H.HIỆP THẠNH.CAI LẬY.THỐT NỐT.CHÂU THÀNH.NM XAY LÚC TRUNG QUÍ ẤP CHÁNH. X.CÁI BÈ. H. P.LƯƠNG HÒA LẠC.CHỢ GẠO. TRÀ VINH (074)3891032 THỊ MỸ LAN TRƯƠNG THỊ THU HẰNG .NM XAY LÚA TƯ CẬN ẤP QUÝ THẠNH. VĨNH LONG (070)3811158 1043 TRUNG HIẾU .HÒA BÌNH.NM XAY XÁT TRUNG TÍN X.NM CHÀ TRƯƠNG 1058 ẤP PHÚ MỸ. ĐỒNG 1044 TRUNG HÒA . H. ẤP BÌNH PHÚ QUỚI.TIỂU CẦN.PHÚ NHUẬN.LONG THỚI. TIỀN GIANG (073)3816013 HƯNG TRƯỜNG HƯNG .TÂN HỘI. X. CÀ MAU (0780)3834699 1065 TƯ CHUNG .NM XAY LÚA TRƯƠNG 1055 10 ẤP CHÙA PHẬT. TÂY NINH (066)3854345 137/7 ẤP THANH HÒA. H.THOẠI SƠN.CHÂU THÀNH. TIỀN 1052 TRƯỜNG AN .NM XAY XÁT TRUNG MỘNG ẤP 6.DNTN TRƯƠNG 437B ẤP PHÚ HỮU.

H.CAI LẬY.NM XAY XÁT TƯ NIÊN 48/8 ẤP 8.NM XAY LÚA TƯ MẾN (073)3890855 GIANG ẤP ĐÔNG HÒA.NM XAY LÚA TƯ DƯ ẤP QUÝ LỢI.NHỊ QUÝ. H. X. X. TIỀN GIANG (073)3838727 1089 TƯ TRONG . TIỀN 1077 TƯ MẾN .CS XAY LÚA TƯ LỰC ẤP 1.NM XAY XÁT TƯ NGỌC (073)3894049 GIANG 1079 TƯ NHÍN .CÁI BÈ.TÂN ĐÔNG.ĐÔNG HÒA.VĨNH CÔNG.CAI LẬY. X. X.CAI LẬY.TRẢNG BÀNG.DNTN TUYẾT NHUNG (073)3722562 TIỀN GIANG .NM XAY LÚA TÙY Ý (064)3862728 VŨNG TÀU 74 TỔ 2 ẤP AN THẠNH.THẠNH LỘC.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3838060 3/8B ẤP AN PHƯỚC. H. H. H.AN NGÃI. H.SONG PHÚ. H. X. H. VĨNH LONG (070)3864815 1086 TƯ SUẤT . X. H. 1070 TƯ HÀ .CẦN ĐƯỚC.GÒ CÔNG TÂY.TÂN PHÚ.CHÂU THÀNH. H. X. TT. H. H.THANH PHÚ LONG. H.NM XAY XÁT TƯ LƯƠNG ẤP RẠCH MÚC.CHÂU THÀNH.NM XAY XÁT TƯ SỔ ẤP PHÚ THỌ. H. LONG AN (072)3826113 1083 TU ƠN . TIỀN GIANG (073)3813026 1072 TƯ HƯỞNG .ĐÔNG HÒA HIỆP. TIỀN GIANG (073)3814399 1069 TƯ GÌN . LONG AN (072)3599511 1074 TƯ LỰC . 1091 TUYẾT NHUNG .NM XAY LÚA TƯ GÌN ẤP XÓM RUỘNG.CÁI BÈ.CS SUỐT LÚA TƯ SANG KP CẦU XÉO X. TÂY NINH (066)3859740 1080 TƯ NHỎ .TÂN PHÚ ĐÔNG. X. H.NM LAU GẠO TƯ THẢO KHU 1 NGUYỄN QUỐC CÔNG.NM XAY XÁT TƯ DÂN (073)3897016 TIỀN GIANG 1067 TƯ ĐÊ . X.TAM BÌNH. H. TÂY NINH (066)3880022 1087 TƯ THẢO . TT.VĨNH BÌNH.LONG HÒA. X. TX. TIỀN GIANG (073)3827313 1073 TƯ LẸ .TRÍ BÌNH.NM XAY LÚA TƯ THÔNG 93 ẤP HẠ. H. LONG AN (072)3877446 1082 TƯ NU .LONG ĐIỀN.CẦU NGANG.GÒ CÔNG TÂY.AN VĨNH NGÃI. X.CS XAY XÁT ĐẬU TƯ NHÍN ẤP BẾN ĐÌNH. VĨNH LONG (070)3864362 ẤP TÂN THẠNH.NM XAY LÚA TƯ HỒNG HOA ẤP 2. X.PHONG MỸ.NM XAY LÚA TƯ NU ẤP VĨNH HÒA.THẠNH ĐỨC.CHÂU THÀNH. TIỀN GIANG (073)3826055 1068 TƯ DƯ . X.BÌNH PHỤC NHỨT.CAI LẬY.NM XAY XÁT TƯ NHỎ ẤP 5. X. ẤP BÌNH KHƯƠNG 2. TIỀN GIANG (073)3819503 1085 TƯ SỔ .NM XAY LÚA TƯ SUẤT ẤP AN HỘI.CHỢ GẠO.TÂN PHÚ. H. X.AN HÒA.MỸ LONG BẮC. H.NM TƯ MẾN (073)3890394 GIANG ẤP TÂN THÀNH. X.TÂN PHÚ.HẬU THÀNH. H.NM XAY LÚA TƯ HƯỞNG ẤP KINH 12. H. X.TÂN AN. TÂY NINH (066)3878664 ẤP PHÚ TÂY B.GÒ CÔNG TÂY.CAO LÃNH. X. BÀ RỊA 1090 TÙY Ý . X.TAM BÌNH.NM XAY LÚA TƯ TRONG ẤP BẮC. H. X. X.VĨNH BÌNH.ĐIỂM CHÀ TU ƠN ẤP MỸ THẬP. LONG AN (072)3880138 1081 TƯ NIÊN .MỸ PHƯỚC TÂY. TIỀN 1076 TƯ MẾN . H.NM XAY XÁT TƯ HÀ (072)3879038 LONG AN 1071 TƯ HỒNG HOA .NM XAY XÁT TƯ LẸ ẤP 1. TRÀ VINH (074)3825748 1084 TƯ SANG . TIỀN GIANG (073)3826013 1088 TƯ THÔNG . ĐỒNG THÁP (067)3891167 1075 TƯ LƯƠNG .THẠNH HÓA. H.GÒ DẦU. 1066 TƯ DÂN . TIỀN 1078 TƯ NGỌC .NM XAY LÚA TƯ ĐÊ LỘ BA DỪA KHU 5 H.CAI LẬY.

TP.NM XAY LÚA ÚT MAI ẤP NGOÀI.THỚI THUẬN.NM XAY XÁT VẠN THÀNH 51/3 VÕ TÁNH.NM XAY LÚA ÚT NA ẤP BÌNH TẢ 2. H. TRÀ VINH (074)3871043 1114 VẠN PHÚC .NM XAY LÚA ÚT HẰNG (066)3624405 NINH 1099 ÚT LIÊM . X.ĐỨC HÒA. HẬU GIANG (71)3872125 1094 ÚT CHÚC . X.PHƯỚC HẬU. VĨNH 1115 VẠN PHƯỚC .LONG HƯNG. TRÀ VINH (074)3619052 1107 ÚT TỰ . H.THỐT NỐT. VĨNH 1104 ÚT NGUYÊN . H. TP. TIỀN GIANG (073)3849086 1101 ÚT MAI . X. H.NM XAY XÁT ÚT ĐỞM ẤP CẦU XÁNG. H.NM XAY XÁT VẠN PHƯỚC (070)3824977 LONG VẠN PHƯỚC THÀNH .NM XAY XÁT VẠN ĐỨC 1111 P.TÂN PHÚ TRUNG.1092 TÝ . BẠC LIÊU (0781)3880271 1093 ÚT AN .CH ÚT ĐÔ 35 ẤP CHỢ.CAI LẬY. TIỀN GIANG (073)3826035 1100 ÚT LƯU .THUẬN THỚI. LONG AN (072)3882527 1103 ÚT NA .ĐỨC HÒA. X.NM XAY LÚA ÚT XUÂN Ô 4 KHU A TT. CẦN THƠ (0710)3852021 1113 VĂN NHÃ .CTY TNHH VẠN PHÚC (VP) 33/4 ẤP TÂN QUÝ. X.TIỂU CẦN. H. TIỀN 1116 (073)3834517 PHƯỚC THÀNH GIANG 1117 VẠN THÀNH .NM XAY XÁT ÚT ƯA ẤP VĨNH THỚI. X.LONG THÀNH NAM.HÒA BÌNH. H.NINH KIỀU. H. H. X.NM CHÀ ÚT NGUYÊN (070)3860409 LONG ÚT PHƯƠNG .TÂN HẠNH.CẦN GIUỘC.TÂN PHƯỚC.NM CHÀ ÚT LIÊM TT. H. X. X.DNTN VẠN LỢI ẤP THỚI AN.ĐIỂM CHÀ GẠO ÚT TỰ ẤP PHÚ THỌ 2.NM XAY XÁT VẠN ẤP LONG LỢI. HẬU GIANG (71)3846176 1095 ÚT CHUNG .ĐIỂM CHÀ GẠO ÚT TỊNH ẤP LÒ NGÒ. H.LOAN MỸ. H. H.HÒA THÀNH.CHÂU THÀNH.CAI LẬY. H. CẦN THƠ (0710)3846103 THÀNH 1112 VẠN LỢI . HẬU GIANG (71)3869135 145/1A ẤP NINH TRUNG.TÂY NINH.NM XAY XÁT ÚT CHÚC ẤP THẠNH MỸ. LONG AN (072)3761715 53 ẤP THÔNG NGUYÊN. TÂY 1098 ÚT HẰNG . X. X.HÒA BÌNH. X.HIẾU TỬ. H.CAI LẬY. BÌNH DƯƠNG (065)3751495 18/6 ẤP TÂN HƯNG. TX.HÒA 1105 (066)3840035 PHƯƠNG THÀNH. VĨNH LONG (070)3884182 D157 ẤP LONG ĐẠI.HIẾU TRUNG. Q. TRÀ VINH (074)3648324 1108 ÚT ƯA .TIỂU CẦN. X. TP. CẦN THƠ (0710)3846104 . HCM (08)38922279 1097 ÚT ĐỞM . H. X.NINH SƠN.LONG MỸ. LONG AN (072)3851188 VẠN ĐỨC THÀNH .NM XAY LÚA TÝ ẤP THỊ TRẤN B.NM XAY XÁT ÚT LƯU ẤP PHÚ HỮU. H. TÂY NINH 1106 ÚT TỊNH . X.ĐÔNG HÒA.CC. H.NM CHÀ VỎ VĂN NHÃ ẤP CHỢ. X.CẦN ĐƯỚC.TAM BÌNH. H.NM XAY XÁT ÚT CHUNG ẤP 1.TRÀ ÔN. TP.LONG BÌNH.DNTN ÚT AN ẤP BÌNH THUẬN. X.LONG THÀNH BẮC. X. X.HẬU NGHĨA. LONG AN (072)3892167 1102 ÚT MẬN .LONG HỒ.ĐỨC HÒA HẠ. H.CHÂU THÀNH. H. H.TÂN BÌNH. TT.NM XAY LÚA ÚT MẬN 117 ẤP 7. 1109 ÚT UYÊN .MỸ THÀNH BẮC. H.PHỤNG HIỆP.NHÀ MÁY XAY LÚA ÚT UYÊN (066)3832046 TÂY NINH 1110 ÚT XUÂN .DĨ AN.PHƯỚC ĐÔNG.AN BÌNH.TRÀ CÚ. X.LƯU NGHIỆP ANH.NHÀ MÁY XAY LÚA ÚT 135/7 ẤP LONG BÌNH. TIỀN GIANG (073)3813013 1096 ÚT ĐÔ .PHÚ MỸ.

CTY TNHH VINH PHÁT ẤP BÌNH THẠNH 1. CẦN THƠ (0710)3861999 BÌNH 1123 VIỆT HẢI . ĐỒNG 1131 VIỆT TIẾN . H.1.CÁT TÂN.LONG MỸ.3.NM XAY XÁT VĨNH PHONG 087 VÕ THỊ SÁU. X.THỐT NỐT.TAM BÌNH.NM LAU GẠO VIỆT HƯNG KP CẦU XÉO X. ĐỒNG THÁP (067)3824195 1124 VIỆT HƯNG .VĨNH LONG. TP.BÌNH HÒA. TX.NM XAY LÚA VIỆT HƯNG (076)3562027 GIANG VIỆT HƯNG 2 . P.PHÙ CÁT.NM XAY XÁT VẠN THẠNH X.AN CƯ. H. P. TIỀN GIANG (073)3819572 1/2 CHÂU THỚI 2 P.TRẢNG DÀI.CÁI BÈ. H.TÂN THÀNH.NM XAY XÁT VINH PHONG VÕ THỊ SÁU.BIÊN HÒA.CTY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM (064)3894883 VŨNG TÀU 1128 VIỆT NAM .CS VĨNH HÒA 40 MAI XUÂN THƯỞNG.THỚI THUẬN. AN 1125 VIỆT HƯNG . H. H.HẬU THÀNH. VĨNH LONG (070)3825076 1119 VẠN THẠNH .NM XAY XÁT VIÊN XUÂN 1122 ẤP THỚI HIỆP. X.GÒ CÔNG TÂY. ĐỒNG NAI (061)3990591 1138 VINH PHÁT .CÁI BÈ.XN XAY XÁT VIỆT THÀNH ẤP AN LỢI.CỜ ĐỎ. H.NM XAY XÁT VĨNH HƯNG KHU 7 QL1. TT. TT.DNTN VĨNH PHÁT 2 X. HCM (08)38553894 1134 VĨNH HIỆP . P.15.CHÂU THÀNH. H. TIỀN GIANG (073)3824128 1130 VIỆT THÀNH .MỸ XUÂN. TIỀN GIANG (073)3829131 1137 VĨNH NGUYÊN . VĨNH 1139 VĨNH PHÁT . TT.NM XAY LÚA VIỆT NAM ẤP 3. TX. 1132 VINH HIỂN . BÀ RỊA - 1127 VIỆT NAM . TIỀN GIANG (073)3822238 1135 VĨNH HÒA . TÂY NINH (066)3859669 VIÊN XUÂN BÌNH .6. CẦN THƠ (0710)3851147 1142 VINH PHONG .5. H. X. TX. H. H.CÁI BÈ. BẠC LIÊU (0781)3821386 1143 VĨNH PHONG .CẨM GIANG.1118 VẠN THÀNH . BÌNH ĐỊNH (056)3850369 1121 VI TƯỜNG .MỸ AN.DNTN VINH HIỂN (073)3891436 TIỀN GIANG 1133 VĨNH HIỆP .CÁI BÈ.BÌNH THẠNH TRUNG.NM XAY LÚA VI TƯỜNG TỔ 5 ẤP CẨM AN.CHÂU PHÚ B. X.LẤP VÒ.THỚI LAI. Q.HẬU MỸ TRINH. H. TX.YÊN LUÔNG.TÂN HÒA. HẬU GIANG (71)3871273 1129 VIẾT THẮNG . X.AN BÌNH A. X.4.DNTN VIỆT HẢI ẤP MỸ THỊ B. P. TX. X. AN GIANG (076)3837146 1120 VĂN TOẢN .TAM BÌNH.HÒA KHÁNH.BẠC LIÊU. P. TP.CAI LẬY. H. HCM (08)39670939 1136 VĨNH HƯNG . H.NM XAY XÁT VẠN THÀNH 78/3 TRẦN PHÚ. BẠC LIÊU (0781)3822275 . H. X. VĨNH 1140 VĨNH PHÁT . TP. H. Q. AN GIANG (076)3881199 255B VÕ TẤN ĐỨC.NM CHÀ VĨNH PHÁT (070)3860431 LONG 206 ẤP TÂN HƯNG.VĨNH LONG. H.8. TP.NM LAU BÓNG GẠO VIỆT 1126 ẤP HÒA HẢO. TIỀN GIANG (073)3819553 HƯNG 2 KCN MỸ XUÂN A X.GÒ DẦU. ĐỒNG THÁP (067)3837352 ẤP BÌNH HIỆP.CHỢ MỚI.THÁP MƯỜI.BẠC LIÊU.DNTN VĨNH NGUYÊN 02 TỔ 19 KP3 P.NM XAY XÁT VĨNH PHÁT (070)3822388 LONG 1141 VĨNH PHÁT 2 .CS VĨNH HIỆP 59 TẠ UYÊN.CHÂU ĐỐC. H.HỒNG NGỰ.NM XAY XÁT VĨNH HIỆP ẤP MỸ TƯỜNG.HÒA AN.CS XAY XÁT GẠO VĂN TOẢN KIỀU AN X.DNTN VIỆT TIẾN (067)3845666 THÁP ẤP THẠNH PHONG. X. TP. H. X.NM LAU GẠO VIẾT THẮNG ẤP AN THIỆN.LONG MỸ.

X. H. X.LONG HỒ. TX. P. X. TX. H. H.CTY TNHH VĨNH XUÂN ẤP 8. H.NM XAY XÁT VĨNH XUYÊN X.SONG PHÚ.TRUNG HÒA.NM XAY LÚA VINH QUANG TT. X.VĨNH LONG. H. SÓC TRĂNG (079)3877027 ẤP PHÚ TRƯỜNG.THẠNH ĐÔNG B. H. H.NM CHÀ VŨ XƯƠNG (070)3864247 LONG 1160 VƯƠNG ĐỨC .PHÚ QUỐC.2. 1146 VĨNH THÀNH .NM XAY XÁT VÕ VĂN LÂM ẤP 2. 297/9 K3 ĐƯỜNG 8 THÁNG 3. TT.GÒ DẦU.VĨNH CÔNG. H.DNTN VŨ HOÀNG TL868. TX. LONG AN (072)3822152 DIỆU 1152 VÕ QUỐC HỘI . LONG AN (072)3877121 1148 VĨNH XUÂN . X.GIỒNG TRÔM. ẤP 1. ĐỒNG THÁP (067)3861038 VĂN MIÊNG VÕ VĂN PHỤNG . TIỀN GIANG (073)3826293 HỒNG VÕ HOÀNG DIỆU . TIỀN GIANG (073)3919992 1158 VŨ PHÁT .CHÂU THÀNH.VĨNH TẾ.LONG THÀNH TRUNG. X. TÂY NINH (066)3857045 VƯƠNG THÀNH .CAI LẬY.LONG HỒ.NM XAY LÚA VÕ VĂN 1155 ẤP PHÚ HÒA. KIÊN GIANG (077)3980778 1157 VŨ HOÀNG . H.DNTN VĨNH THÀNH 221 ẤP 7.CHỢ GẠO. VĨNH LONG (070)3850296 187/4 ẤP LONG KHƯƠNG.BÌNH KHÁNH.CHÂU THÀNH.KẾ SÁCH.NM XAY LÚA VƯƠNG ĐỨC ẤP 5.CS LAU BÓNG GẠO VÕ 1154 1 KHÓM 2 HÙNG VƯƠNG.TAM BÌNH. TIỀN GIANG (073)3836403 PHỤNG 1156 VPĐD KHU VỰC MIỀN NAM KP4 TT.CS XAY XÁT MÌ VĨNH THÀNH (066)3841512 H.CS XAY XÁT VÕ QUỐC HỘI ẤP 2. P.CHÂU ĐỐC. X.NM XAY LÚA VÕ CẨM 1150 ẤP 1. H. 1161 (076)3952051 THÀNH AN GIANG 1162 XAY XÁT BÌNH PHÁT NA TƯNG KẾ SÁCH HUYỆN KẾ SÁCH (079)3877225 1163 XAY XÁT BÌNH PHƯỚC AN MY HUYỆN KẾ SÁCH (079)3876416 1164 XAY XÁT DIỆP SANH TRẦN HƯNG ĐẠO HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3851235 1165 XAY XÁT NAM DƯƠNG THỊ TRẤN VĨNH CHÂU HUYỆN VĨNH CHÂU (079)3862102 1166 XAY XÁT NĂM THẮNG TRƯỜNG KHÁNH HUYỆN LONG PHÚ (079)3844985 1167 XAY XÁT NGUYỆT THU LONG PHÚ THỊ XÃ SÓC TRĂNG (079)3825333 1168 XAY XÁT THANH TÂN THÀNH QUỚI HUYỆN MỸ XUYÊN (079)3894061 ẤP ĐÔNG LỘC. TP.TÂN HIỆP. H.NM XAY XÁT VÕ HOÀNG 1151 378 CHÂU THỊ KIM. X. KIÊN 1169 XN CHẾ BIẾN GẠO XUẤT KHẨU (077)3710167 GIANG . LONG AN (072)3877093 1149 VĨNH XUYÊN . H.KẾ SÁCH.TÂN AN. P.HÒA THÀNH.CẨM SƠN.NM XAY XÁT VƯƠNG 560/2P BÌNH KHÁNH 4 P.3.BÀU ĐỒN.5. VĨNH 1144 VĨNH PHƯỚC . BẾN TRE (075)3862457 VÕ VĂN MIÊNG .NM XAY LÚA VŨ PHÁT ẤP AN KHƯƠNG. X.LƯƠNG HÒA.DƯƠNG ĐÔNG. VĨNH LONG (070)3860561 1153 VÕ VĂN LÂM . X.SA ĐÉC.CAI LẬY. H.TÂN BÌNH. TX.TAM BÌNH. VĨNH 1159 VŨ XƯƠNG .VĨNH CÔNG. TÂY NINH 1147 VĨNH THÀNH .NM XAY XÁT VĨNH PHƯỚC (070)3827764 LONG 1145 VINH QUANG . X.HÒA LỘC. AN GIANG (076)3861192 VÕ CẨM HỒNG .LONG XUYÊN.

TÂN PHƯỚC.PHÚ MỸ.NM CHẾ TẠO XE MÁY Ý ANH PHAN BÔI ĐƯỜNG 5A. TT.BÌNH ĐỨC. H. H.MỸ HÀO. TP. TIỀN GIANG (073)3822507 1174 XN XAY XÁT & KD LƯƠNG THỰC TÂN NINH.THẠNH HÓA.CH XUÂN KẾ 133 TRẦN PHÚ. H. KIÊN GIANG (077)3912410 1171 XN XAY XÁT & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 1 ẤP 5A. LONG AN (072)3815334 1178 XUÂN PHÁT .YÊN MỸ.YÊN MỸ.NM XAY LÚA XUÂN 1182 TX. H. X.CÁI BÈ. HƯNG YÊN (0321)3964117 . TIỀN GIANG (073)3827338 ẤP TÂN THUẬN. TP.HẬU MỸ BẮC A. LONG 1180 XUÂN THU . X.1170 XN CÔNG NÔNG NGHIỆP 21 NGÔ THỜI NHIỆM. KIÊN GIANG (077)3709212 ẤP BẮC CHAN 1. H.PHÚ CƯỜNG. H.GÒ CÔNG.BÌNH ĐỊNH. P. ĐỒNG 1175 XN XAY XÁT CHẾ BIẾN 2 (067)3891146 THÁP 1176 XUÂN KẾ . BẮC GIANG (0240)3854455 KHÓM 5 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4.TÂN HIỆP B.DNTN XUÂN THÀNH 2 ẤP TÂN HÀ B. ĐỒNG THÁP (067)3853561 XUÂN TRƯỜNG .NM XAY YÊN MỸ TT.DỊ SỬ. TX.4. H.BẮC GIANG. X.CHÂU THÀNH. H.11.CAO LÃNH.NM XAY XÁT XUÂN TRANG 71 NGUYỄN THÁI HỌC. TIỀN GIANG (073)3841713 TRƯỜNG 1183 Ý ANH . TIỀN GIANG (073)3849015 1179 XUÂN THÀNH .NM CHÀ LÚA XUÂN LINH ẤP 2. P.MỘC HÓA. X.TÂN THÀNH. X.NM CHÀ LÚA XUÂN THU (072)3842942 AN 1181 XUÂN TRANG . TX.RẠCH GIÁ. TIỀN 1172 XN XAY XÁT & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 2 (073)3853848 GIANG 1173 XN XAY XÁT & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 3 ẤP HẬU PHÚ 1. X. HƯNG YÊN (0321)3944149 1184 YÊN MỸ . X. H. H. BÌNH ĐỊNH (056)3835264 1177 XUÂN LINH .TUYÊN THẠNH.NM XAY XUÂN PHÁT X.CAO LÃNH.TÂN HIỆP.AN NHƠN.CAI LẬY.