SK SUNGAI RAPAT

JALAN RAJA ABDULLAH, 31350 IPOH

MINIT CURAI
MESYUARAT/SEMINAR/ BENGKEL DAN LAIN-LAIN

A. Butiran Laporan

1. Tajuk Mesyuarat / Seminar / TAKLIMAT PENTADBIRAN LINUS 2.0
Bengkel

2. Rujukan Fail SKSR

3. Tarikh 14 FEBRUARI 2017
4. Masa 2.00 - 5.00 petang

5. Tempat DEWAN BESAR SMK ANDERSON,IPOH

6. Anjuran PPD
7. Pegawai Lain yang Hadir 1. PN. NORLIZA BT JAPILOS

B. Perkara yang Dibincangkan

Bil. Perkara/Isu
1. MENCAPAI HASRAT NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM
NKRA

 Meluaskan akses kepada pendidikan kualiti dan
berkemampuan
 Linus (lisan & bacaan)

2.  TARIKH SARINGAN

3. KAEDAH PENTADBIRAN
 Mengandungi 12 konstruk
 Ditadbir secara kumpulan kecil(3 orang)
 Bukan secara ujian/peperiksaan

Perkara/Isu  Semua murid wajib menduduki kecuali murid berkeperluan khas  Ditadbir oleh guru mata pelajaran itu sendiri  Mengikut waktu mata pelajaran  Guru mesti mencatat dalam borang BPPI  Tarikh RPH dan dalam borang BPPI mesti sama  Pengulangan konstruk tidak melebihi dua kali ISU-ISU PENTADBIRAN SARINGAN  Penulisan RPH semasa tidak menepati prosedur yang ditetapkan  Cth.  Guru tidak merujuk manual  Murid berpindah perlu diberi borang BPPI  Strategi bimbingan tidak dilaksanakan  Pelaporan data tidak tepat(guna borang terkini)  Saringan dilakukan selain waktu BM  Instrumen dipulangkan kepada murid  BBm tidak dipelbagaikan(guna yang sama dalam ujian saringan)  Teknik penyoalan tidak merangsang pemikiran murid  Kurang aktiviti intervensi kepada murid LINUS Nama/Tandatangan Pegawai Pelapor: ________________________________ (NORLIZA BT JAPILOS) Tarikh laporan disediakan: 3 Mac 2017 .Bil.aktiviti.menjalankan saringan lisan/bertulis  (tulis konstruk hanya pada impak)  Instrumen tidak disemak dengan sempurna dan teliti  Guru membetulkan jawapan murid dan menanda betul bagi jawapan yang salah  Guru mentadbir saringan dalam bentuk ujian 4.