You are on page 1of 8

Responden 1

Semacam kartu nya ? BPJS, KIS kan anu ditarima ku warga mah ? Kartu KIS, tapi
di kartu BPJS ge kanggo RT, RW ge benten kan ? sanes KIS geningan anu merah
nu ayeunamah khusus kanggo RT, RW ti BPJS, eta aya jaminan ketanaga kerjaan
sareng jaminan kematian nya pami ninggal kiga, pami nuju kerja ibaratna
kecelakaan tapi dina masih nuju naon ai kituteh ngalaksanaken dina kaRtan.
Atanapi kitu, henteu ayeuna nuju damel, damelmah henteu ieu mah nya,
misalnateh lah nuju padamelan nyalira tapi kecelaka kitu teulebet etamah. Ibarat
na nuju bikin KTP kasenggol atawa orang mabuk laporran ka RT keteh ditonjok RT
na, etamah jaminannateh ngan ka JK anu sanesmah te nampi saurnateh, dina
eta benten BPJS na sanes ? KIS etamah merah.

Ai JKN teh anu tipemerintah atau nu daftar sendiri bayar sendiri ? da ari sekarang
teh emang nu punya kis teh sebagian nya tapi ayeunateh diharuskan punya jadi
ngasih kk sama KTP ka kaderteh. Pengen usahain cenah kitu, pengen saya belum
dapet kitu, pada pengen lah kitu, meren kitu.

Per kelas, kelas satu, kelas dua, kelas tiga yang BPJS tiap bulan bayar kelas satu,
kelas dua, kelas tiga

Prudential kaya kitu nya, nya jelas beda.

Semua anggota keluarga heeh, satu KK ibaratnya semua anak, anak-anaknya
harus ikut gituh. Tidak boleh pribadi misal bapanya ga bisa.

Belum pernah , kan udah dapet we kitu kartu. Udah turun dari sana jadi belum
pernah ngajuin gituh udah dapet teh.

kirang terang nya, da ieumah ti rt langsung urus-urusna

duka da ibumah ngangge kis janten teu bayar

nya muhun panginten, da tos moal di anggo deui

nya sadayana we kitu pami teu damang

ah asa teaya, dilayani sadayana

kedah dipeser. upami aya anu naon teh. waktos enin demam berdarah geningan dua minggu asanamah. . ayeunamah teuaya perinciana ngan kieu we hungkul. askesteh ngawitan da ibu mah guru kapungkurna. ari ayeunamah teuaya. Tambihan bu 50 atawa 80 kitusaur dokternateh kitu mung pami ka swastamah penuh model kamari ka dokter kunti tah dokter kunti mah swasta kan penuh mayar teh kitu. Mung ayeunamah tahkapungkurnamah aya dina salembarteh rincianna tina gajih askes terus bangsa beras nu kitu. teaya etanana.Responden ke 2 Askes teh ari ibumah dipotong we tina gaji. Duka da ieuteh ti dokter mizwar ibu teh di pariksa ih ieumah ketah ti dokter kunti te terang nanaon ibuteh dipotong we kitu Teu daftar heula langsung otomatis padamelmah sadaya lalebet askes kitu. Tah layanan teh kieu. pami ka BPJS mah atanapi askes tiasa di potong mung tah waktos ka Jasa Kartini asanateh waktos udur. eh muhun panginten sampai akhir hayat we. kedahnamah mayarteh 4 juta kitu langkung anu dua minggu teh mung dua juta kitu. Kirang kitu dipotong askes sareng eta ti rumah sakiteh kitu. Ibu pensiuna ti taun 88 ayeunamah tos 79 taun nin teh. Otomats tiditu henteu teaya. gaji da dipotong tina gaji. sajabi ti askes teh pami sapertos nateh euuu askesmah da eta da teu terang sabaraha sabaraha ayeunamah. Yeuh ari kapungkurmah aya bangsa gaji tina askesna terus potongan beras sagala rupi teh aya. Gaji teh dipakean kieu we hungkul duka da naon naonamah kaditu ayeunmah. kedah dipeser. jadi langsung gaduh Askes. ari askesmah sok rada dibenten ken ari obatna model generik kitu. Kapungkur mah terang kapan nya askesteh sakitu dipotong nateh kitu. Tingawitan diangkat panginten. ayeunamah teu terang ieu dipotongna kitu namung upami lalandong teh sakapeung sok geratis sakapeng sri aya tambihanmah nambihan.

Angsuran perbulan. anu pertamamah eta ka BPJS hungkul Anu di daftarken sadayana.Responden Ke 3 Nya meringankan lah. Teterang anu sejen . cuman anu tos diangge ku abdi hungkul. Perkelas. euuu. Hangus we kitu Kirang terang etamah Yah kitulah standar lah Teaya. Nya euu kedahnamah setiap keluarga. . janten anu mayarna nu abdi hungkul Ti kantor pusatna muhun Dukanya kirang terang heuheuu. kelas tilu.

dokter Heru. sekarangmah dokter yang dipilih oleh PNS.Responden 4 Askesteh memang bagus nya tetapi kadang-kadang pelayana suka sepele kitu. dulumah langsung ke puskesmas. contoh sekarang abis misalkan sekarang 9 juta tapi askes hanya mampu membayar lima. lamun ka orang sisi mah kadang-kadang sok naon hehe nya lah . Model di JK dilayani alhamdulillah sadaya na oge da . Jadi tergantung pengeluaran misalkan. Jadi semua PNS itu otomatis menjadi peserta Askes Dari gaji. Misalkan rek di dokter Budi. Daripada diluhurmah kitu hehehe. jadi ituh kumaha keberanian urang lamun kanu galak liturada cepet kitu. 4 orang. jadi pensiun berlaku. mana sekota dan se kabupaten Tasikmalaya. di masyarakat umum. Jadi semakin rumah sakit semakin besar teh bebas bahkan ribetan keneh dihandap. jadi yang masuk itu cuman empat. Tapi kadang-kadang kemaringe temen-temen di Bandung ga bayar di rumah sakit Hasan Sadikin Bandun bebas. Yang tertanggung oleh Askes Otomatis jadi begitu PNS begitu jadi peserta Selama ieu we selama jadi PNS. Langsung dipotong dari gaji. bebasbiaya. angger we bayar sisa itu tanggunga keluarga. semacam dokter pribadi iya. dokter Mizwar. Dokter keluarga. Nya sekarangmah ada perubahan. Kalau yang bersangkutan mau dokter mana eueu. di swasalah . Boleh dipilih yang mna nanti kalau ada kerumah sakit itu harus ada rujukan dari dokter pribadi lah. Kalau Askes mah merenan sama saja ari Askes mah cuman dilingkungan PNS kalau BPJS mah di wira swasta. semakin membaik Anggota keluarga. nya rada berbelit-belit tapi ayeunmah alhamdulillah katanya pelayanannya semakin naon.

dilayani sadayanage. Kenging dasadayanage. Ai di puskesmas sakinten kumaha nomber nyandak nomber urang na. Muhun- muhun kitu lah. Anu atosmah da teacan ieu ning teacan nyobian di angge kitu Henteu janten pami berobat ka puskesmas kitu gratis. ngan sok kitu tea ning kadang diterbelakangkan pami nu kis mah . Muhun Osok ti Rt panginten etamah da. aya panginten muhun duka atuhnya hilap deui Palingge ka puskesmas muhun. Kumaha panggilana. Kapungkur mah samemeh kisteh Jamkesmas Sami Jamkesmas ge kitu-kitu keneh.Responden ke 5 Nu terangmah upami berobat we tebayar heheuheu. kitu heuheuu. etaan ti RT panginten muhun Asa aya nya. upami model ka dokter kadang KIS mah aya nu diituken. pami nu ngangge nu kitu mah benten anu tokcer langsung di ie.

dilayani sadayana .Responden 6 Eta euu kartu kesehatan Muhun-muhun Teaya pembayara ari KIS mah Teacan panginten da nganggoan wae ti pemerintah Sami Ka RT ieumah tos diajengken ti RT Henteu panginten teu aya tiasa dugi ka iraha wae ge namung kan ti pertama jam kesmas kitu we genteos-gentos namna hungkul kitu Ari ieumah sok di anggo tiap bulan berobat jalan Teaya.

bujang-bujeng nu kitu KiS te gaduh abimah Kelas tilu Langsung Aya muhun pami paling te bayar tilu sasih Di censel.Responden 7 BPJS teh kumaha atuh nya BPJS teh da lebet teh nembean jaminan kesehatan model kitu sanes ? Sadaya. te tiasa berobat Sapertos biasalah kitu mung te bayar hungkul Jadi ieu henteu di jamin sadayana ku BPJS . sadaya kengeng muhun Sasasih sakali ka BPJS ka indomart tiasa ka alfa tiasa Oh teacan. sapertos darah tedijamin BPJS kitu kedah meser nyalira duka pami di Rumah Sakit Umum mah kitu .

Teraswa 6000. eu kamar muhun. kapungkurmah setor ka BPJS Muhun ti Ibu Langsung di alihken we enggal keneh Ku ibu langsung muhun ka kantor BPJS Duka atuhnya langsung . Janten haritateh ti BPJS teh mung 2. . rutin tiap bulan disetoran komo anu tos dianggo mah . cenah tiga bulan nya ayeunateh nya. kaditu muhun kolektif kitu muhun. Kapan kawitnamah muhun ka BPJS mung saur anak teh mah da aya jatah dua tiasa lebet saurnateh nya digabungken saur kaditu Henteu Iumah langsung ka BPJS enggal keneh lebet . kelas hiji BPJS mah kan dirawatnateh henteu nu sakamar sakamar kitu janten dua orang atanapi 3 orang. enggal keneh lebet ka pun anak mah nembege sabaraha sasih panginten . janten ah disetoran we teras Dirumah sakitmah nya alhamdulillah kapan kieu nya waktos dirawat ibu teh ibumah menurut kelasnateh kapungkurmah kelas 1 ayeunamah ngalih ka kelas 2 nya. duka atuh nya tingali dina kartuna nya.000 kirang asanateh tah sisana dibayar kitu dirumah sakit waktos haritateh Teu Asa teu aya .. tapi baru katanya sebab ibuma setor terus tu da gituh.000 nu dibayar nateh. Ga pernag ga setor. Di kelompokna di yayasan saurnateh. pan ibu kantos dianggo nya kantos dirawat.Responden 8 Hehehe nya ngabantos we waktos nuju sakitmah kitumuhun Mung dua kapungkur da daftr nage nu kapungkur anu cuma dua . Tah kumargi pun anak alim gening nungguan te bebas nya ibumah selisih kamar harita teh. Teterang tapi da kalau ga disetorin butuh tiga bulang kartu tidak berlaku katanya. teterang da. fisit dokter bayar. Oh enya panginten nya pami te disetoran te berlaku si kartu teh. pami ibu hoyong selisih kamar fisit dokter na oge bayar janten. jadi ibu teh di lebetken we kanu kelas hiji dina ieu kan neng dinu seer jalmi. da saur dokternateh kitu ibu . janten anaknamah teacan lebet kanu BPJS kitu muhun teacan di daftarken deui muhun Da ibumah ngiring sareng putra ka putra ibu teh . Cuma dua ge kengen ibu sareng bapana . basadirawateh alim dikelas 2 da seer jamil .350. mantu ibu teh euu ngaguruan di TK nya janten di candak ka ditu janten dicandak kaditu ngiringna ka yayasan kitu. Tah.