Volume 8, Issue 12 March 27, 2017

Our Words
Weekly Issue
“ N E W L I F E ” J E T A E R E

SPECI AL A e sponsorizon Ambasada Amerikane në Tiranë, deklaratën e Edi Ramës, për
POINTS OF
A e sponsorizon Ambasada Amerikane në Ramis Alia, Presidenti i Shqipërisë organi- Por, këtë mjegullnajë kushtetuese në Poli-
I NTEREST:
Tiranë, deklaratën e Edi Ramës, për zoi të ashtuquajturat “zgjedhje pluraliste” tikën aktuale të Shqipërisë e dendëson edhe
zgjedhje parlamentare pa OPOZITËN? të para postkomuniste, me subjekte deklarata e Ambasadës Amerikane në Tiranë,
 Is a US embassy Jakup B. GJOÇA zgjedhore veglat e sistemit Komunist, e cila thotë, se Administrata e SHBA nuk e
Sponsoring Edi Ra- Kryeministri Edi Rama, ka disa ditë që në sikurse organizatat e Frontit, të Gruas, të mbështet Protestën e Opozitës. Domethënë,
ma? çdo dalej publike deklaron me arrogancën Rinisë, të Bashkimeve Profesionale, që së politikisht, deshifrimi i kësaj deklarate të
pushtetore, se ai, do të bëjë zgjedhje par- bashku me PPSH-në u futën në zgjedhje Ambasadës Amerikane në Tiranë, pikërisht,
 No Sided articles and lamentare edhe pa opozitën. parlamentare, por, nëjkohësisht, Ramis kur kryeministri Rama ka nxjerrë thikat e
Së pari, nuk është kryeministri ai që organi- Alia përjashtoi Partinë Demokratike, si Pushtetit të tij kundër Opozitës, përkthehet,
no restriction for our zon zgjedhje parlamentare, e ca më pak, të parti e para politike, që të merrte pjesë në që (SHBA, sipas deklatatës së Ambasadës
members, our guest jetë kryeministri ai, që mund të përcaktojë zgjedhjet parlamentare. Amerikane në Tiranë) do të njohë edhe
and our friends. me kë dhe si do të zhvillohen zgjedhjet Shumë shpejt, rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve parlamen-
parlamentare. tare në Shqipëri, edhe pa pjesëmarrjen e
 Latest needs for our A është kompetencë kushtetuese e Kryem- Opozitës.
inistrit Edi Rama, që të organizojë zgjedhje Kjo deklaratë e Ambasadës Amerikane në
community and the
parlamentare? Tiranë, sipas së cilës, “SHBA nuk mbështet
latest resolutions A është detyrë kushtetuese e kryeministrit Protestën e Opozitës” sponsorizoi politikisht
Edi Rama, që të vendosë zgjedhje parlamen- edhe Kryeministrin Edi Rama, që të shtojë
 Our Free Voice tare, edhe pa opozitën? dozat e arrogancës politike, duke argumen-
through our words. A mund të ekzekutojë Edi Rama, si kryemi- tuar tashmë, që zgjedhjet parlamentare pa
nistër, edhe kompetenca kushtetuese, sikurse Opozitën kanë edhe mbështetjen politike të
organizimi i zgjedhjeve parlamentare pa SHBA-së.
Opozitën, që nuk janë në kompetencën e tij Madje, tashmë kryeministri Edi Rama, me
kushtetuese? US Embassy Albania tundimin e të GjithëFuqishmit të Pushtetit,
Nuk ka ndodhur kurrë, që në asnjë vend duke iu referuar edhe deklaratës së Am-
I N S I D E T H I S jokomunist, jo diktatorial, të zhvillohen Presidenti Alia u detyrua që të shpallte basadës Amerikane në Tiranë, deklaron se
I S S U E :
zgjedhje parlamentare pa Opozitën politike. zgjedhje të reja të parakohshme, tashmë zgjedhjet parlamentare do të zhvillohen edhe
Ju kujtohet, viti 1991, kur në mars të 1991-it me pjesëmarrjen e partive të tjera politike. pa Opozitën, derisa tani ka edhe mbështetjen
Faqe
Sponsor 1 AGIM HAMITI BIE PERDJA...
AGIM HAMITI të librit tim, unë publikova këtu, në fejsbuk,
Faqe BIE PERDJA... pesë shkrime të njëpasnjëshëm me titull:
Agim Hamiti 1 Sot plotësohen gjashtë vjet nga dita kur «Zgjidhja? Ja ku e keni përpara syve, të
unë publikova në Internet librin Nderuar!». Secila prej të pesë mënyrave të
Faqe dyvëllimësh me ngjarje të jetuara e per- veprimit, që i parashtroja të detajuara në këta
Visar Zhiti, Janulla sonazhe realë "Odiseja e një Detektivi" shkrime, nuk përmbante asgjë të
2-3,
rrapi 4-5 dhe letrën e hapur drejtuar politikanëve të kundërligjshme dhe nuk sugjeronte asnjë
Tiranës e të Prishtinës, ambasadorit ameri- element dhune, ndërkohë që unë vetë isha i
kan në Shqipëri (Arvizu) dhe gjithë bash- gatshëm për bashkëpunim në të gjitha
këkombasve të mi. Si libri edhe letra e rrethanat. Këtë e provoi më së miri një person
Faqe hapur ndodhen të publikuara qysh atëherë me pozitë zyrtare shumë të përshtatshme në
Renato Rrapi 5-7 në disa gazeta elektronike e site interneti, Tiranë për zbardhjen e së vërtetës dramatike
9, 12 ndërsa mbi 20 mijë persona nga Shqipëria, të librit tim: u tërhoq ai prej bashkëpunimit të
Kosova, trevat e tjera shqiptare e diaspora filluar e jo unë. Përçapjet kundër rrymave
i kanë tërhequr falas në PDF gjatë kësaj super të fuqishme më përballën mua dhe
kohe me kërkesë në adresën time el- familjen time me shqetësime të tilla që vetëm
Faqe suksesi i atyre përçapjeve mund të kishte bërë
ektronike, ose përmes fejsbukut.
Declasified, Agim 6-7 Nëpërmjet letrës së hapur, unë u bëja që t'i harronim.
Hamiti, Janulla 7,-9, thirrje gjithë bashkëkombasve të mi, që të Duke e njohur mirë popullin që i përkas, unë
rrapi 10-14 jepnin kontributin e tyre për zbardhjen e së nuk prisja ndonjë reagim të guximshëm prej
17-19 vërtetës dramatike lidhur me fatin e shqip- qytetarësh të revoltuar nga nëpërkëmbja që u
tarëve prej LDB e në vazhdim, që trajton është bërë dhe po u bëhet interesave të tyre
libri im përmes faktesh, provash të veri- jetike qysh prej LDB e në vazhdim – ashtu
Adresa fikueshme e personash me të dhëna të siç do të reagonte në rrethana analoge çdo
Faqe
plota identiteti e të mirënjohur prej popull tjetër evropian. Megjithatë nuk men-
Anetaresimi 30
shërbimit sekret shqiptar, në arkivat e të doja se heshtja do të ishte e plotë dhe e
cilit gjenden dosjet e veprimtarisë së tyre. përgjithshme. Kjo edhe për faktin se çdo
Për t'i orientuar bashkatdhetarët e bash- përpjekje paqësore nga ana juaj, për
këkombasit e mi, lidhur me rrugën që zbardhjen e ngjarjeve të jetuara të librit tim,
duhej ndjekur për të mundësuar sa më do të vendoste në qendër të ciklonit mua dhe
thjesht zbardhjen e së vërtetës së ngjarjeve heronjtë e atyre ngjarjeve, ndërsa ju vetë do
P a g e 2 O u r W o r d s

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
të ishit spektatorë optimistë në pritje të pranishme në përmasa alarmante tek saqë kjo lartë. Kështu nisi prodhimi në seri i "njeriut të ri", njeriut robot partie,
asaj që do të ndodhte: një pozicion shumë populli ynë. Kjo dukuri fatale bie në sy më periudhë truri i të cilit e humbi gradualisht vetinë natyrore të funksionimit në
komod e premtues, të cilin vetëm një qartë tek e ashtuquajtura "shtresë intel- meriton të mënyrë të pavarur dhe funksionon sipas programeve të injektuar nga
popull me lepur në bark nuk tenton që ta ektuale". Është dobësi logjike të vlerëso- quhet «koha e partia (partitë aktualisht) nëpërmjet propagandës intensive. Si pasojë,
provojë. Ky ishte për ju një rast unik në hen si intelektualë të gjithë personat e injorancës së mendjet e shpërfytyruara i vlerësojnë si diçka normale realitetet e
jetë – rrjedhojë e një kombinimi rretha- pajisur me diplomë apo tituj shkencorë, të diplomuar». shpërfytyruar. Prandaj shumica e "intelektualëve" shqiptarë e quajnë
nash të jashtëzakonshme që nuk përsëriten cilët besojnë se Shqipërinë mund ta Ky proces normale që skena politike shqiptare të sundohet edhe sot nga vrasësit e
kurrë. Mirëpo këta tregues shumë të shpëtojnë prej gjendjes traumatike aktuale antikulturor e mijëra shqiptarëve në vitin '97 e në vazhdim, apo të festojnë 20 shkurtin
favorshëm, për të shpëtuar prej po ata politikanë mafiozë e të shitur që antishoqëror si dita e rrëzimit të shtatores së diktatorit, ndërkohë që gjakatarit Hoxha
kolonizimit sekret 73 vjeçar, nuk i çerekshekullin e fundit kanë shkaktuar mori veça- nuk ia kanë hequr as sot titullin "Hero i Popullit" (dy herë!) ithtarët e tij,
vlerëson dot një popull tek i cili koncepti i disa mijëra viktima të pafajshme, kanë si nërisht hov në që morën pushtetin në dorëzim me kushte! Pikërisht ky lloj
lirisë dhe i organizimit të mirëfilltë yll polar të kursit politik diktatorin "Hero i vitin 1967 me "intelektualësh" perversë e dështakë i kanë dhënë e po i japin tonin jetës
shoqëror nuk janë zhvilluar as në fazë Popullit", bëjnë pazare me pjesë të truallit «revolucionar pseudointelektuale në Shqipëri, nëpërmjet medies mercenare të mafies
embrionale. Për fatin e keq të shqiptarëve, kombëtar, kanë nxjerrë vendin në ankand izimin politike rozë e blu. Ndërsa intelektualët e mirëfilltë atdhedashës, të cilët
koncepti i lirisë lind e zhvillohet prej nëpërmjet koncesioneve, i shitën (shterpëzimin përbëjnë një pakicë të papërfillshme, e ndiejnë veten të diskriminuar nga
kulturës dhe mishërohet në jetë vetëm ortodoksët shqiptarë tek Janullatosi, ) e shkollës», pushteti i pushtave mafiozë dhe përpiqen për mbijetesën e familjeve të
nëpërmjet saj. Madje edhe lufta me armë shkatërruan qëllimisht institucionet sht- kur "Historia tyre, ose marrin rrugën e dëshpëruar të mërgimit. Turmat e hallakatura i
për liri nuk është e suksesshme, po të mos etërore e mjedisin dhe grabitën pronat e e Partisë" dhe mbajnë iso mjerimit me indiferencën e tyre vetëndëshkuese.
organizohet e drejtohet nga kultura; përn- pronarëve të ligjshëm, duke i katandisur "Marksizmi" E keqja më e madhe është se llomotitjet mashtruese, pa kurrfarë përmba-
dryshe, ajo degjeneron në luftë civile. Për shqiptarët refugjatë të përbuzur në atdheun u bënë lëndë jtjeje intelektuale, të manekinëve të kollarisur të antikulturës i përshtaten
këtë ka shembuj edhe në kohën që po e tyre. Për fat të keq, numri i kësaj spe- bazë të ar- më së miri psikologjisë së masave trutopitura, të cilat parapëlqejnë
jetojmë. cieje regresive "intelektualësh" ka qenë simit të mashtrimin e ëmbël premtues se «demokracinë e mirëqenien do të na i
Mungesa e kulturës ka qenë dhe është e kaq i lartë dekadat e fundit e në vijim, mesëm e të sjellin Ndërkombëtarët» dhe jo të vërtetën e hidhur që shtron detyra të

Many shadow accounts in UK banks have been used since the 70’s for Albanian dictators...

Albanian kids die in Albania collec- Who’s interest to keep land
tion scrap to eat in the garbage all this owners away from their
thanks to Erion Veliaj, Killer not a lands in Albania? Is it
human… Maybe one day he will end Majlinda Bregu with her
Could these two leaders get together to fix
up there as well, like the kids...many family in the La cosa nos-
Healthcare
Withonce
the and
rightfor all? Soeverything
support far in differ-
is
kids die…. tra? Or is it Gamorrah?
ent ways they both agree that
possible in America….Trueit needs fixing
common Safe heaven in Albania for
and seniors should stay onfighters...
American Medicare...that’s
all crime heads...
a start!!!

No word yet where did the chemical pos-
Why no one cares for the Albani- sible radioactive materials went? Can
ans to get their own mineral rights Why did he die?
anyone scan via satellite to find
just like in the USA? Who is behind out...little do they know that it can
it Still? HRC? spread to all of Europe if its in the
ground or in the air….

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
përbashkëta e sjell re- nuk kanë kurajo t'ua prej "Miqve" me kushtin e nënk- përdorin servilët dezertorë kërcënues. të dy kapobandave Berisha-Rama
zultate konkrete. Për këtë përmendin nëpërkëmbjen uptueshëm që të devijosh në an- shqiptarë për interesat e Kur një pushtet [vetëm dy persona ndryshuan
arsye, mua më vjen keq e bërë, dhe nuk ngurro- tishqiptarizëm nëpërmjet heshtjes tyre, gjithë duke i neveri- ekzekutiv mafioz, i kushtetutën e një shteti të vdeku-
sot për bezdisjen që u kam jnë t'i pranojnë gabimet, dezertuese lidhur me flijimin prej tur për funksionin e ulët zhytur në gjak e rish për së gjalli!], parlamenti
shkaktuar bashkëkom- kur vihen përballë fak- Tyre të popullit e të atdheut tënd, antikombëtar që kryejnë. korrupsion, vendos shqiptar është shndërruar në një
basve të mi në rehatllëkun teve kokëfortë. «Nuk ndonëse e kupton shumë mirë këtë Me qëllim që të mos ta nën kontrollin e tij dy harem të droguarish, ku mund të
e mjerimit kronik me mund të jemi të pafa- të vërtetë dramatike. Mjerisht ky përsëris mëkatin, duke ju pushtetet e tjerë (atë hyjnë vetëm marionetat e shefave
thirrjen e bërë që të lëviz- jshëm në një botë që nuk rrënim moralo-shpirtëror ka marrë bezdisur herë tjetër gjatë ligjvënës – parla- të bandave rozë e blu, të cilët e
nin sadopak nga vendi, për është e tillë», deklaroi përmasat e një epidemie kombëtare. zhvillimeve të ardhshme mentin dhe pushtetin përpilojnë me dorën e tyre listën e
të mundësuar një përballje presidenti i shquar Të gjithë ata që mendojnë e vepro- në dëm të shqiptarëve e të gjyqësor) qeverisja mender deputetëve karton-ngritës.
paqësore faktesh me amerikan, R. Regan, pas jnë kështu (duke e mbajtur kombit të tyre, unë do t'i transformohet në b – Reforma në drejtësi e transfor-
"Miqtë" tanë, të cilët do të pushtimit ushtarak të njëherësh veten për "intelektualë të mbyll së afërmi faqen tiraní me kostum mon organin e akuzës
na bëheshin vërtet Miq (pa Grenadës së vogël në ndershëm") duhet ta dinë mirë se letrare-informative dhe ligjor. Mafia politike (prokurorinë) në një oktapod që
thonjëza) pas përballjes vitin 1983. kjo dyfytyrësi i bën të neveritshëm profilin tim në fejsbuk. e Tiranës e ka bërë do të ketë aq tentakula sa janë
dinjitoze me Ta. Të tillë i Vetëm intelektualët e edhe në sy të vetë amerikanëve, të Me këtë shkrim të fundit, fakt të kryer këtë rrethet e vendit. Çdo kryeprokuror
kanë Ata parimet dhe zhveshur nga dinjiteti (si cilët e kanë arritur me luftë e ndofta ju ndihmoj sadopak mynxyrë shtetërore: rrethi do të jetë një Llallë më vete,
ligjet: nuk ua bëjnë pseudot shqiptarë) men- përpjekje të pareshtura madhështinë për të kuptuar kotësinë e a – Pas ndërhyrjes sepse ligji përkatës i gjoja
dhuratë lirinë zvarrani- dojnë se ia vlen të kon- e vendit të tyre dhe po ashtu e të përkundurit me ëndrra skandaloze në reformës parashikon një zbehje të
këve bythëlëpirës, të cilët firmohesh pro-amerikan ruajnë dhe e lartësojnë. Ata i boshe përballë një realiteti kushtetutë (viti 2008) varësisë nga Tirana, me qëllim që
të ulet intensiteti i pakënaqësisë në
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 3

Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre

Chemical possible radioactive in the Balkans could poison all of Europe...Where did they go , Rama, Meta?

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
rritje në kryeqytet kundër krimit e korrup- parashikon që ata të shtrihen barkas, Dramës Shqiptare nuk i megakrimet, korrup- mbrapshta në të gjithë treguesit në
nëpërmjet shpërndarjes sionit, duke prerë degën si pasojë e një shtrëngimi të mungon as ana e saj sionin galopant dhe Shqipëri, mafia politike rozë e blu e
gjeografike të abuzimeve mbi të cilën qëndrojnë e mëtejshëm të lakut, i cili do të humoristike: shqiptarët antireformat në dëm Tiranës nuk hiqet dot nga pushteti as
të rënda me ligjin. jetojnë si sheikë prej një shoqërohet me aplikim skenarësh të nuk lënë rast pa të popullit shqiptar që prej Ndërkombëtarëve, sikur këta ta
Ndërkohë prej 9 anëtarëve çerek shekulli? tjerë në Shqipëri e Kosovë në dëm shfrytëzuar, që t'iu shpre- ka kryer mafia poli- kishin një qëllim të tillë (gjë që nuk e
të Këshillit të Emërimeve Megjithatë spektakli i të kombit shqiptar e në favor të hin mirënjohjen e thellë tike e Tiranës – vegla kanë, përkundrazi). Mafia është e as-
në Drejtësi (KED), 4 kanë debateve "të zjarrta" fqinjëve grabitqarë. Ndërkohë Ndërkombëtarëve për e tyre e verbër për gjësueshme kur ekziston si bimë kaca-
pasur probleme me ligjin rreth reformës në drejtësi shoku Lu me shoqen Vllahutin do ta çfarë kanë bërë në realizimin gradual të vjerrëse në trungun e shtetit, por jo kur
për abuzime në detyrë. do të vazhdojë me mbajnë mend karrierën në Shqipëri Shqipëri! Kjo është njësoj planeve antishqiptare ka marrë prej kohësh frenat e shtetit në
Pra, të korruptuarit do të regjinë e Ndërk- (ashtu si paraardhësit e tyre), e cila sikur minjtë e laboratorëve në Ballkan. dorë si në Shqipëri. Duke qenë një çerek
shërbejnë si "filtër ombëtarëve, për t'iu u ofron skena si të Lizës në vendin t'iu shprehnin mirënjohjen Të gjithë naivët, që shekulli në pushtet, kupola rozë e blu e
ndershmërie" për krijuar përshtypjen e mrekullive. Për ta bërë sadopak të shkencëtarëve që bëjnë besojnë vërtet se mafies politike shqiptare ka mësuar
gjykatësit e prokurorët e turmave të çoroditura se besueshme në sy të publikut eksperimente me ta. situata politike në shumë prej prapaskenave cinike të
ardhshëm! Nuk ka si të "po bëhet nami për të "grindjen teatrale" midis tyre, dy Harrojnë (ose bëjnë sikur vendin tonë mund të kolonizimit sekret gjatë bisedave kokë
ndodhë ndryshe, gjersa mirën e tyre"! Në fakt, bandat mafioze rozë e blu të Tiranës harrojnë) që Ndërk- ndryshojë me më kokë me të dërguarit e posaçëm të
mafia në Shqipëri është në qoftë se shqiptarët sot janë në konkurrencë kush t'i blejë ombëtarët (me "Miqtë" në zgjedhje "të lira", i "Miqve", të cilët u caktojnë detyrat e
ulur në kolltukët më të qëndrojnë të gjunjëzuar më shtrenjtë (me përshpirtjet e krye) janë të pranishëm bëjnë Edin, Salën e shtëpisë në kuadër të misionit të tyre të
lartë të politikës pozitë- nën thundrat harbute të shqiptarëve) opinionet në favor të prej mbi një çerek shekulli Liken që të gajasen kobshëm antishqiptar të filluar qysh me
"opozitë". A mund të mafies politike, faza e tyre të përfaqësuesve të Uashing- në Shqipëri dhe i kanë së qeshuri në kor. Në diktatorin-agjent, ndërsa në konferencat
bëjnë kryekriminelët e ardhshme e eksperi- tonit e Brukselit. miratuar, herë me zë e pikën ku kanë mbër- e përbashkëta për shtyp ata shprehen
kryehajdutët reformë mentit ndërkombëtar Meqenëse ekstremet takohen, herë nën zë, të gjithë ritur sot zhvillimet e njëzëri për "të ardhmen e ndritur të
P a g e 4 O u r W o r d s

A e sponsorizon Ambasada Amerikane në Tiranë, deklaratën e Edi Ramës, për zgjedhje parlamentare pa
politike të SHBA-së. Athinë, si protestë popullore, kundër sikurse akuzon Opozita? A ka ndonjë demokratdashës amerikan dhe
Historia e popujve, na mëson se kaq i ndihmës që Ambasada Amerikane në 3. Mos vallë SHBA(sipas deklaratës së europian, që këtyre pyetjeve mund t’u
mjafton një diktatori që pushtetin e vet ta Athinë u dha suhtarakëve puçistë të Ambasadës Amerikane në Tiranë) pranon përgjigjet pozitivisht?
shndërrojë në një diktaturë për kundërsh- rrëzonin qeverinë demokratike dhe in- rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve par- Mund të ketë interesa të caktuara politike edhe
tarët e vet politikë dhe paskëtaj, edhe një staluan Diktaturën Ushtarake. lamentare të 18 qershorit 2017 edhe pa në Administratën Amerikane, mund të ketë
diktaturë edhe kundër popullit të vet. Nëse, Ambasada Amerikane në Tiranë, në Opozitën në Zgjedhje? segmente të caktuara të Politikës në SHBA, që
Jo larg, por në Greqinë fqinje, në 1967, mars 2017 deklaron që SHBA është 4.A mund të njohë SHBA (sipas mund t’u interesojë që në Shqipëri zgjedhjet
ambasada amerikane në Athinë në kundër Protestës së Opozitës, mos vallë deklaratës së Ambasadës Amerikane në parlamentare të zhvillohen edhe pa Opozitë,
prapaskenën politike mbështeti gjeneral- Ambasada Amerikane do të thotë që: Tiranë) një qeveri të zgjedhjeve parlamen- sepse kryeministri Edi Rama është përfaqësuesi
in Papadholullos në Grushtin e Shtetit, i 1.SHBA (sipas deklaratës së Ambasadës tare pa pjesëmarrjen e Opozitës? i tyre i interesave politiko-ekonomike në
cili rrëzoi qeverinë demokratike dhe Amerikane në Tiranë) është kundër A I duhen Shqipërisë zgjedhje Parlamen- Shqipëri.
parlamentin e votuar nga populli dhe për kërkesës së Opozitës për zgjedhje të lira? tare pa Opozitën? Po, a do të dominojnë këto interesa politike të
7 vjet ndërtoi shtetin diktaturë, nga më të 2.Mos vallë SHBA(sipas deklaratës së A do të forcohet Demokracia në Shqipëri, ngushta, qoftë edhe të qarqeve të caktuara
egrat në Historinë e re të Greqisë. Madje, Ambasadës Amerikane në Tiranë) mund me zgjedhje parlamentare pa Opozitën? njerëzisht dhe segmenteve politike në SHBA,
tashmë në çdo përvjetor të festimit 17 të pranojë çdo rezultat zgjedhor në 18 A do të integrohet Shqipëria në Familjen mbi interesat e Demokracisë në Shqipëri?
Nëntorit, populli grek manifeston edhe qershor 2017, I cili mund të blihet edhe Demokratike Europiane, me zgjedhje Derisa, nga Administrata e SHBA nuk ka asnjë
kundër Ambasadës Amerikane në me miliardat euro të Botës së Krimit, parlamentare pa Opozitën? deklaratë zyrtare, që të njehësohet dhe të jetë

Biggest Heist on private land continues to
happen in Albania...How can they, the Alba-
nian politicians sell someone else’s land??

A e sponsorizon Ambasada Amerikane në Tiranë, deklaratën e Edi Ramës, për zgjedhje parlamentare pa
në dakortësi me deklaratën e Am- pranojë gabimin e deklaratës së saj, ose të
basadës Amerikane në Tiranë, ne paktën, të shqipërojë më shqip përmbajtjen
shqiptarët amerikandashës shpresojmë politike!
që Ambasada Amerikane në Tiranë të

Aventura evropiane që i shndërroi shqiptarët në grekë. Nga Elena Kocaqi
Aventura evropiane që i shndërroi dos kjo e fundit dhe filloi të krijohej miti i që përdornin gjuhën e Kishës Ortodokse Në librin Bonoparti dhe grekët autorja thote se
shqiptarët në grekë. grekëve. Fanariotët, kisha dhe fuqitë e për arsimin e tyre, pasi ata ishin të krishterë fanariotët ishin ndermjetës midis turqve dhe
Nga Elena Kocaqi mëdha nisën propagandën që të bënin ortodoksë. grekëve të Moresë dhe Romelisë. Bashkë me
grekë shqiptarët dhe etnitë e tjera. Ideali klerin ata formuan një qeveri dhe konservuan te
Kur Greqia mori pavaresinë, u perball Helen u eksportua nga jashtë me mbështet- Ishte pikerisht kjo shtresë multietnike, por grekët një unitet kombëtar.Të pavarur ata u
me krizën e identitetit; jemi shqiptarë jen e brëndshme të klerit ortodoks. me kulturë, nëse do ta quaja helene, që u ngjajne patricëve romakë me klientët e tyre,
apo siç thoshte Evropa, jemi grekë. bë bërthama ideologjike e helenizmit që do pavaresisht magjisë së tyre të madhe të
Kështu, pas një beteje 10-vjeçare nëse Duhet vënë në dukje se fanariotët nuk ishin të asimilonte më pas etnitë e ndryshme që dhuratave të përbashketa. Lavdia qe lidh
do te vendosej gjuha shqipe apo grekë siç propagandohet,por kane qene nje banonin në të ashtuquajturën “Greqi”. fanariotët me malesorët e Rumelisë dhe me
greqishtja, nga fuqitë e mëdha u ven- shtrese intelektuale nga etnitë e ndryshme injorantët bashkatdhetarë të tyre të Moresë,

Armand Maho Kavaja, toka e djegur!
Armand Maho duhej te zevendesohej nga shoku i Roshit, i Duket se lufta sdo jete e vogel atje. Kjo vihet perpara. Jo me kot, ai qytet eshte lene ne
Kavaja, toka e djegur! dyti sepse jo vetem skishte pelqimin e situate ka pataksur dhe ate pjese te te varferi te tejskajshme dhe jane munduar ti hidhet
Ajo qe ndodh ne kavaje, eshte shem- Roshit por ishte dhe krahu i Spiropalit ne majteve qe Roshi i kercenon cdo dite me hi syve me ca fasada per turp. Natyrisht nje
bulli me i mire se si mund te degradoje perplasjen me Erjon Veline. Vendosja e buken e gojes. Rrokada e pushteteve, ku ndihmese te madhe ne ardhjen e bandave ne
nje pushtet abuziv. Bandat tashme sja Derjaj ne liste per kandidat eshte formale Daja merr Bashkine me ane te gruas se tij, pushtet ka dhene dhe paraardhesi i Roshit, Refik
kane me besen askujt, dhe po tentojne pasi Rama ka vendosur tashme per va- dhe Roshi merr Partine eshte deshmia se Rugia nje kandidature skandaloze, nje gabim i
te vene njerez te afert por anonim ne zhdimesine. Jo me kot me ikjen e spiropalit zullumi eshte me i madh nga sa duket. Ne natyres qe jashte cdo norme i ishte dhene admin-
krye te pushteteve per te mbrojtur ai do shkarkohej menjehere me urdher te lavatricen e kavajes eshte futur thelle dhe istrimi i qytetit. Lufta nuk do jete e lehte, pasi
bizneset e tyre. Vendosja bash- Veliajt nga doganat. Por kjo eshte pjesa me Edi Rama me blerje hotelesh, apo ne banditet rrezikojne shume. Ne rast se nuk vihet
keshortes se nje njeriu te akuzuar per e parendesishme e ceshtjes. Ajo cka eshte vendime te dyshimta per portin e karpenit. personi qe ata duan, atehere dekriminalizimi nuk
trafik droge nuk ka qene aq e rastesish- me shqetesues eshte fakti se ky qytet eshte Tashme ai eshte skllav i asaj cfare ka do ishte asgje para apokalipsit qe mund ti
me. Daja dhe Roshi jane ortake ne marre peng, ata njerez jane marre peng nga gatuar, dhe jo me kot hodhi lajmin lart e ndodhe . Korrupsioni ne kete qytet eshte bere
biznesin e ndertimit dhe grabitjen e nje grup banditesh te cilet po veprojne si poshte dje ne mediet e tij se kandidatura do hapur e ne mes te dites deri me sot dhe goditja qe
tokave ne Kavaje. Emrat e tjere ne ate kupola e mafies ne ndonje qytet sicilian. jete grua. Nga rivalja e Dajes aty eshte ju dha Roshit, ishte nje tronditje per themelet e
liste jane sa per sy e faqe! Madje banda Ujesjellesi, hipotekat, bashkia, arsimi, vetem nje adoleshente qe ska mbaruar ende kesaj perandorie. Sot, njesoj si ne vitin 1990
ska besim as tek nenkryetari i Bashkise infrastruktura, energjia dhe gjithcka tjeter shkollen. Kavaja ka nje lufte per te bere. Ate me bandat qe
qe e ka emrin ne ate liste. Rama nga jane ne dore ose te farefisit te Roshit, ose te Investime miliona eurosh per pastrim i kane marre peng qytetin, i kane marre peng
ana e tij ska se cfare ben tjeter. Askush besuarve te tij gjithashtu me rekorde krim- kanalesh, apo miratim shetitoresh para jeten i kane marre peng te ardhmen e femijeve.
me mire se sa Daja dhe Roshi smund ti nale. Nuk eshte cudi qe Kavaja te perdoret hoteleve ku Rama shihej te drejtonte
siguroje domenin e kavajes. Eshte e jo vetem per korrupsion por edhe si nje punimet jane prova qe ne rast se i hyn
njejta gje sic ndodhi ne vitin 2012 nje lavatrice e madhe e pastrimit te parave, ku zbulimit te zullumeve nuk dihet se ku del.
vit para zgjedhjeve, kur shkarkoi nuk merret vesh se cfare hyn e cfare del ne Pra kavaja u duhet me cdo kusht! Aty nuk
Xhavit Halitin ish kreun e PS dhe Elton te. Pozicioni gjeografik me tokat ne bregdet duhet nje njeri qe te rremoje, por nje nje
Derjaj ish kreu i FRESSH. I pari se ja mundeson kete. E kush do i ndaloje! manekin qe te firmose symbyllur ate cfare i
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 5

Artisti Spartak Tili tregon për jetën në Greqi “Gabim i madh që lashë Shqipërinë” Jakup B. GJOÇA
Artisti Spartak Tili tregon për
jetën në Greqi se ka edhe caqe, të cilat janë dhe duhet t’i përcak- është e barabartë, sipas logjikës time. Ajo e - Jo, unë nuk e lidh me anën ekonomike.
“Gabim i madh që lashë tojë vetë domosdoshmëria e përparimit të vetë mesatarëve është përsëri e barabartë. Madje, në kohën e errët pas vitit 1997, dikush
Shqipërinë” shoqërisë. Nuk e di që ne si komb jemi kaq të pasur, Mirëpo çnodh? Nëqoftëse kushtet më ka hedhur edhe fjalë që të më ngacmojë:
Jakup B. GJOÇA sa të harrohen personalitete, krijimi i të cilëve është ekonomike në Francë janë shumë të mira, “Ja edhe ty Spartak të detyruan këto kushte
Intervista është realizuar në Athinë vetë indetifikimi i kulturës dhe qytetërimit të ata mesatarët do të kalojnë në pjesën e të ekonomike të Shqipërisë që ike”. Bile edhe
Grekët nuk duan të bashkëpunojnë popullit. Dhe dyfish e rëndë është kjo harresë me mirëve. Ata të mirët do të bëhen shumë të donin të më përlyenin politikisht. Unë iu
me shqiptarët. Në RTV-të greke nuk dashje, kur të vërtetohen praktikisht. Fakti?!Pas asaj mirë, ajo pjesë e të këqinjve do të kalojnë te përgjigja: “Nuk janë të vërteta këto. As kushtet
jepet asnjë këngë shqip mbrëmjeje, ku artisti kërkoi falje bashkëatdhetarëve mesatarët. Dhe pjesa e të këqinjve, siç i ka ekonomike, as politike nuk më mërguan”.
ATHINË – Artisti shqiptar Spartak që s’mund të këndonte më gjatë, erdhi dhe dha ndarë i plotfuqishmi Zot, do të pakësohet. Kisha më tepër merakun si prind për djalin e
Tili, prej disa vitesh jeton në shtetin koncert në Athinë Orkestra Simfonike e RTSH-së. Do shtohen të mirët dhe mesatarët. Marrim madh. Ishte 15 vjeç atëherë dhe mund të tako-
fqinj, atë të Greqisë. Përveçse or- E artisti emigrant, që në krijimtarinë e tij ka dy Shqipërinë. Në kushtet ekonomike të saj hej me gjithfarë tipash që mund t’i bënin keq.
ganizon koncerte, atij i duhet edhe të poema të luajtura nga kjo orkestër, mungoi. Mungoi dhe *me vështirësitë shoqërore dhe politike Përfitova që kisha kunatin këtu në Greqi dhe i
punojë në punëra të ndryshme për të vepra e Artistit të Merituar, Spartak Tili. Pavarësisht që ende po kalon, përqindja e të mirëve u ul kërkova të më mbështeste, të më ndihmonte në
përballuar jetesën, si të gjithë emi- se Orkestra Simfonike e RTSH-së ekzekutoi vepra dhe shkoi te mesatarët. Përqindja e me- momentin e parë. Dhe e mendova se emigrimi
grantët e tjerë. Para pak ditësh, në të artistëve të huaj dhe ne e duartrokitëm….Në të satarëve u ul dhe kaloi te të këqinjtë. U do të ishte për një kohë të shkurtër. Ndaj e
Athinë, ai së bashku me bash- njëjtën kohë, Artisti i Merituar Spartak Tili, disa shtuan te ne të këqinjtë dhe u pakësuan të mendova të përshtatshme ikjen time në atë
këshorten e tij, kanë dhënë një qindra metra më larg, punonte në dyqanin e mirët e mesatarët. Në një vend tjetër, p.sh, kohë. Për mua nuk është kurrë e rëndësishme
koncert për bashkëatdhetarët. Por familjes… Bullgari, kjo përqindje që u pakësuan të sa para do të fitoja dhe me sa para do të
ajo që bëri më tepër përshtypje dhe -Si e përjetoni ju si artist këtë që po ndodh me mirët e u shtuan të këqinjtë, është më e bëhesha. Rëndësi për mua ka të takoj një shok,
që të ngelej në mendje, ishte një shqiptarët sot, në kuptimin filozofik? vogël. Kështu që sa më e keqe të jetë të ulem me të e të bisedoj për muzikën, duke
frazë e shkëputur nga ai. “Më falni -Unë kam një mendim të tillë: Në çdo komb janë të gjëndja ekonomike, aq më e keqe bëhet pirë një kafe. E vërteta është kjo. E mbaj
që nuk mund të këndojmë më gjatë ndarë në mënyrë të barabartë, në krahasim me edhe përbërja shoqërore. Dhe e kundërta, familjen edhe me kushte minimale. Ama do
bashkë, por më duhet të largohemi, popullsinë, të këqinjtë, mesatarët dhe të mirët. Po të përparimi i ekonomisë do të ndikojë në kisha kohë më shumë të bëja muzikë.
se jemi edhe në punë…”. Gjithkush, marrim në krahasim kombe të ndryshme, p.sh. shtimin e të mirëve. - Ja që qëndruat shumë në emigrim....
ka të drejtën të jetojë e punojë ku të Francën, Australinë, Bullgarinë dhe Shqipërinë, - Juve ju detyroi ana ekonomike të emigro- -Epo, pastaj ndodhin të tjera fenomene, që u
dojë. Po përtej kësaj të drejte, besoj përqindja e të këqinjve në krahasim me popullsinë, nit? kanë ndodhur të tëra familjeve që kanë emi-

Perfundime
Ministrat socialistë të Ramës, si të qëndrimeve të tij!!! -Do të pranojnë më kokëulur, që të votojnë çik TOLERANCËN politike të Sekretarit të
anëtarët e Byrosë Politike të Jo vetëm kaq! Kryeministri Edi Rama e dha EDHE për t’u RIQEVERISUR nga Lenka Çuko? Parë të PPSH Ramiz Alia!
Partisë NJË HERË QARTAZI edhe shëmbullin, sesi do të – Do të pranojnë më kokëulur, që të votojnë Edi Rama, për të mbajtur me çdo kusht
Jakup B. GJOÇA/ sillet, sesi do të veprojë, pas zgjedhjeve të reja për t’u RIQEVERISUR nga Pali Miska? Pushtetin e tij është Shembëlltira e gjallë e
për një shpërblim material për parlamentare, nëse fiton pas 18 qershorit 2017!!! – Do të pranojnë më kokëulur, që të votojnë Çausheskut komunist!!!
vetveten, pa patur kurrë Shqiptarët, tashmë, të paktën me votën e tyre, në për t’u RIQEVERISUR nga Hekuran Isai?
NDËRGJEGJE për pasojat e vepri- zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017, duhet Por me një dallim shumë të madh!
meve dhe mosveprimeve të sjelljes, të pyesin vetveten: Që Edi Rama, si kryeministër nuk ka asnjë

Aventura evropiane që i shndërroi shqiptarët në grekë. Nga Elena Kocaqi
ishte feja. botërore. simbol të përfeksionit imagjinar. Evropa, si Kjo ka nxitur një urrejtje shumë të madhe ndaj
Hellasi, ishte një ideal i përgjithshëm, një shqiptarëve, pasi realisht, me këmbë në tokë
Në një dokument të ministrit të Misha Glenny thotë se vite përpara, konceptii simbol i superioritetit kulturor. janë shqiptarë, dhe idealisht, me kembë në ajër
jashtëm te Greqise, Kumunderos,të shtetit grek (I cili ishte një produkt i politikës së janë helenë. Që të kuptojmë mirë si lindi
vitit 1881, derguar mbretërisë fuqive të mëdha, me qëllim që të destabilizonin Evropa kishte nevojë për një të shkuar nacionalizmi grek, duhet të kuptojmë si lindi
gjermane për ndihmë, ndër të tjera osmanët) nuk ka ekzistuar kurrë.’’Grekët nuk e fisnike evropiane, një burim për ndriçimin e ky komb. Sipas Renanit, kombi është një
thuhet se’’edhe pas pesëdhjetë dinin cilët ishin’’. saj, që e gjeti te Greqia, një Greqi që krijoi shpirt, një parim shpirtëror. Njeriu nuk i përket
vitesh të shteti të pavarur grek, një vetë. Ky është një fenomen ideologjik që do gjuhës dhe racës së tij. Ajo që përbën një komb
pjesë e madhe e popullsisë në More, Sipas antropologut Roger Just, shume nga të trajtojmë, një koncept binjak Hellas- nuk është i foluri i së njejtës gjuhë, as të qenit
që është shumë e njejësishme et- ‘’grekët’’e shekullit XIX që sapo kishin fituar Evropë. Ata siguruan aventurën politike me një racë.
nikisht, nuk heq dorë prej qenësisë pavaresinë nga Turqia, jo vetëm nuk e quanin veten ekskluzive të shekullit XIX, aventurë e cila
së saj shqiptare’’. helenë (ata e mësuan këtë titull më vonë nga intel- çoi mijra jetë nën kontrollin e një komb- Te njerezimi ka diçka më superiore se gjuha,
ektualët nacionalistë), por as që flisnin greqisht, por shteti që s’ka ekzistuar kurrë si shtet Sov- është dëshira. Kështu, kombi grek është formu-
Më tej ai vëren se ‘’edhe në vetë në gjuhën shqipe, vllahe dhe sllave. ran. ar duke u nisur nga një dëshirë e perbashkët
Athinën, ashtu si në More ideale, jo nga bashkimi etnik. Pra, kombi është
(Peloponez), mbi 70.000 vetë flasin Për Vamik Volkanin; ’’Levizja e grekëve për të Greqia ka qenë tepër e ashpër në zhdukjen e sipas tij një imagjinatë, një idealizëm, por jo
shqip, pa ditur asnjë fjalë ndërtuar një identitet kombëtar, përmban një ele- gjurmëve të diversitetit etnik dhe sugjeron një gjuhë, gjak dhe racë e përbashket. Kjo është
greqisht’’.,duke pohuar më tej se ment unik që nuk ndahet nga të tjerët, mbeshtetje e se përpjekjet e dëshperuara të saj, duke një teori koloniale dhe shfarosëse për kombet e
‘’është fjala për një etni homogjene, jashtme dhe madje presion për një lloj identiteti përfshirë monopolin e shtetit grek për të tjera dhe gjen vend për popujt e shtypur.
që njihet si i tille së paku nga dhjetë specifik. Britanikët, francezët dhe rusët kërkonin që kaluarën klasike (të cilën e kanë të përbash-
shekuj, në këtë hapesirë të identiteti i grekëve modernë të ishte Helen, që ti kët të gjthë popujt me origjinë evropiane ) Sipas Antoni Smithit, kombi bazohet në
lartpërmendur. përgjigjej nostalgjisë evropiane për restaurimin e mund të shpjegohen me faktin se grekët sot pasardhës të përbashkët në të njëjtin grup etnik
qyteterimit para të krishterë helen’’. janë një përzierje sllavësh, turqish, grekësh, dhe në kulturë të përbashkët. Smithi vë në
Helen është një person që ndan bullgarësh, shqiptarësh, vllahësh, izraelitësh dukje se, për vërtetimin e lidhjes midis grekëve
idealet e kulturës antike të epokës Sipas G.Boërsock;’’Helenizmi është një ide mo- dhe gipsesh. të rinj dhe artyre të vjetër, sfida për historianët
klasike, qe do të thotë se çdokush, derne që reflekton format moderne të dominimit është të provojnë në mënyrë bindëse marrd-
nga cilado etni, i bardhë apo i zi kulturor’’. Dhe është normale të këtë reagime të tilla, heniet kulturore etnike të mëparshme me ato të
qoftë, mund të jetë Helen, sepse i kur njerëzve të atij vendi u mësohet të kombit modern.
pëlqen kultura filoheleniste. William St. Clair,te That Greece Might Still Be Free jetojnë në botën e ideve, jo në atë realen.
thote se grekët modernë kishin një mundësi të Ata duan të relizojnë idealizmin platonik që Pra nuk ka pasur kurrë një komb grek, atë e
Termi Helen përdoret për të gjithë zbulonin se cilët ishin dhe të vendosnin se si do ta të jenë një komb perfekt, siç mund të krijuan fuqitë e mëdha në bashkpunim me
ata që refuzojne etninë e tyre dhe quanin veten dhe vendin e tyre të vogël. Bota e shpjegohet nga filozofia e Platonit. Pra, si fanariotët dhe kishën ortodokse në shekullin
marrin ate false helene. Por ata jashtme kishte vendosur për ta. Ata do të quheshin komb ata nuk janë e nuk jetojnë në botën XIX
duhet të mbajnë vetëm këtë të grekë dhe vendi i tyre, Greqi. reale, por në atë perfekte, të programuar nga
fundit. Grekët modern kanë brakti- ideologët helenë idealë. Duke qenë në botën Shkëputurnga libri Prof, Doc, Elene Kocaqi,
sur realitetin dhe jetojnë në botën Ndërsa David Holdeni e perkufizon filohelenizmin ideale, sigurisht që kanë ksenofobi nga Planet për zhdukjen e shqiptarëve.
ideale. Kjo është ideologjia e parë si një dashuri, një ënderr që i sheh Greqine dhe ‘’inferiorët’’e botës reale.
që ka krijuar një komb në historinë greket jo si një vend aktual me njerëz realë, por si
P a g e 6 O u r W o r d s

Artisti Spartak Tili tregon për jetën në Greqi “Gabim i madh që lashë Shqipërinë” Jakup B. GJOÇA
gruar. Futen fëmijët nëpër kumeve me emi- jetojnë në ishtë një periudhë morën mësime muzikantit, edhe ndaluar. këqija. Ne me të vërtetë nuk e
shkolla, lidhen me grimin? Shqipëri? *e ndaluar, si nga muzikantët e aftësia profesion- - Përse mendoni dinim mirë se cilat ishin të
shoqërinë që jetojnë, me - Jo, përkundrazi, - Me sa mundem mund ta quash, e Bashkimit ale e ngritur në se kanë ndaluar? mirat e cilat të këqiat. Bashkë
mënyrë të jetuari tjetër kam mendimin tim. të mësoj për errët. Sovjetik, ku ishte nivel shumë të - Unë mendoj me këto bëhet edhe shpërthimi
lloj, me kushte jetese të Nuk është se ika prej shokët e mi - Periudhë e errët shkolla nga më të lartë. Mirëpo, në kështu: që njerëzor. Për atë që nuk e
tilla që këtu janë elemen- vakumeve. Unë i muzikantë, vë re në fushën e mirat muzikore, të vërtetë, në këtë njerëzit, meqë u kishte mundësinë ta ndiqte,
tare, si uji, drita, dushi parashikoja. Ashtu që edhe ata, krijimtarisë doni sikurse ajo e periudhë (që ishte mohuar, të tani mund të thotë “Ik ore me
dhe kur venë në Shqipëri, siç ndjeja edhe për pavarësisht se të thoni? pikturës, e skulp- artisti e quajti të takoheshin me gjithë Spartak Tilin e Agim
u duket çudi si mund të muzikën time. E janë në Shqipëri, - E errët, jo se ata turës. Veç kësaj, errët), do Zoti muzikën e huaj, Krajkën. Do ta vë këtu radion
jetosh kur këto të ndjeja që muzikën nuk kanë bërë nuk mundeshin të brezi që po flas qoftë kaq e të qoftë edhe të çdo e magnetofonin deri sa të
mungojnë. E ndjeja që do time nuk do të ma kushedi se çfarë, krijonin, ose unë kishte edhe një rikthehet, dhe më stili që trajtohet çahet”. Të mbusheshin me atë
të vinte një kohë e tillë që dëgjonin. sikurse edhe unë. bashkë me ta. Me përvojë pune 15- duket se ka filluar në botë, dhe e muzikë që ishte e ndaluar.
do të kishte probleme. Pas - Vërtet e ndjetë që Dhe them: mirë të vërtetë në 20-vjeçare shumë të lëvizë, me sa dëgjonin atë Unë e ndjeja këtë, që këta nuk
këtyre ndryshimeve nuk do të dëgjonim unë që u largova, Shqipëri u krijua të konsideruesh- vura re në festi- muzikë fshehura- e kishin qejfin të dëgjonin
sociale krijohen vakume. më muzikën tuaj? po këta shokë që një brez muzikan- me. Mjeshtëria e valin e fundit, zi. Dhe vitet 1992 muzikën, mua, Krajkën,
Janë të pashmangshme, Qesh. -Sigurisht! ndenjën, do të tësh i shkëlqyer, tyre ishte, përveç afrimi me artin e 1993 ishin si një Gazmendin, Lalën, Peçin....
ato vakume. -Keni mësuar të vazhdojnë të shumë të talentu- anës të talentit e dhe muzikën. Pra, shpërthim, që Kjo do ishte një periudhë
- Ju deshët t’iu rejat për muzikën e bëjnë muzikë? Me ar, për mendimin fantazisë e ndj- në këtë periudhë hapet kapaku e kohe, sa këta njerëz të
shmangeshit këtyre va- kolegëve tuaj që të vërtetë, kjo tim, të cilët eshmërisë së vë re që kanë dalin të mira e të shfrehnin dufin. Dhe përsëri

Artisti Spartak Tili tregon për jetën në Greqi “Gabim i madh që lashë Shqipërinë” Jakup B. GJOÇA
do të riktheheshin që të na është një dukuri që dhe shokët e mi qoftë televiziv. U edhe një in- mbrëmjes. Pas kësaj ore punoj
dëgjonin.Veçse kjo do të mbizotërojë. nuk e ndreq dot. kemi më shumë filanin e filanin, drejtova te RTSH teresim tjetër me në punën time. Them me
periudhë për ne, fat- Sepse e mira do të Unë nuk duhet të nevojë për njëri- se sa kjo e -ja dhe përfundo- mikun tim mendjen time: Ore si nuk i bie
keqësisht, ishte më e gjatë dalë në shesh. Ashtu vija në emigrim. tjetrin, për të këtushmja, që va te zoti Artur Shpëtim Saraçin, ndërmend njeriu, ndonjë
se sa e mendonim. edhe për këngëtarë, Është një gabim këmbyer një fjalë ndoshta në Zheji, drejtori i dhe i dhashë një menaxheri, ndonjë tjetri. Mos
Shumë, shumë 5-6 vjet siç dëgjova në shumëvjeçar *dhe e shikim të një periudha të Përgjithshëm. këngë. Dhe kënga ka ndonjë gjë me vlerë dhe
mendoja. Mirëpo, ja që festivalin e fundit, mua nuk më vepre tonë të ndryshme kam Madje i thashë që ishte në festival. Spartaku që mund të shërbejë?
akoma zgjat. që ka shumë cilëso- mjafton më as jeta realizuar në marrë edhe më nuk dua Nuk ishte një nga Po ndofta nuk ka ardhur
- Sot, a ka fituar muzika rë. Anjeza, është një që ta ndreq gabi- skenë, një shumë lekë. Po të shpërblim, por të këngët e mia më akoma ajo kohë…( dhe qesh).
jonë nga kjo hapje? Dhe këngëtare e nivelit min. *kënaqësi të tillë isha në atdhe, do ndihmohem me të mira, por për Qeshi për hamendjet e tij, apo
çfarë vlera të vërteta ka botëror, për mendi- - Si e ndjeni, kush dhe nuk na bënë të vazhdoja ndonjë bash- mua ka atë për harresën e të të tjerëve?...).
fituar? min tim. Është një humbi më shumë, shumë përshtypje muzikën time. këpunim kënaqësi, që pas Unë i kam ato atje në letër, bëj
- Për mua çdo gjë ka një këngëtare me ngjyrë Spartaku pa sa na i vlerësuan, - Të kanë harruar orkestrues si dhe 12 vjetëve u akoma. E ngaqë shtohen ato
fillim dhe një fund. Asgjë shumë të bukur zëri, muzikën, apo pavarësisht se nga Shqipëria, poetik, mbasi në riktheva. Ngan- (krijimet muzikore, të cilat
nuk vete vetëm për të me mënyrë shumë të muzika pa Spar- edhe ajo e ndih- apo vijnë dhe emigrim nuk i donjëherë mendoj koha jonë i ka të tepërta…), zë
mirë, sikurse nuk vete bukur të trajtimit të takun? mon anën kërkojnë krijimet kam këto me vete, dhe i e i gris e bëj të tjera. Kam
vetëm për të keq. Muzika këngës dhe të - Muzika nuk ekonomike. Unë tuaja? mundësi për të them edhe plane që mud të bëj atë, e
është si turma e njerëzve. qëndrimit të saj. Vë humb kurrë nga kam humbur më - Tani në Shqipëri realizuar krijime ndonjërit kur më mund ta bëj këtë. E kur nuk ke
Edhe muzika është e tëra re se këta këngëtarë një muzikant, shumë, sepse ajo kanë hyrë procese e mia. Zoti Artur pyet. Po, kam ndonjë ngacmim interesimi i
se u duhet njerëzve. Ajo të rinj tani janë sepse atë e bëjnë kënaqësia që të ndryshme të u tregua shumë materiale, po ç’i them vetes: Ç’i do, derisa
pjesë e muzikës që më shumë më të mirë shumë njerëz, që ndjeja për tregut të lirë, të entuziast, mblo- do! I kam atje, -i mbeten në letër!
pëlqen mua, i duhet një nga disa këngëtarë kush më shumë e muzikën në ato cilat përcaktojnë dhi edhe një grup them- në tavolinë -Pasiviteti, siç na thoni, po ju
pjese, ajo që nuk më që kishim ne në atë kush më pak, do kushte, ishte edhe ecurinë e njerëzish atje, më dhe i inçizoj. vret përditë muzikën tuaj...
pëlqen mua, i duhet pjesës kohë. të arrijnë atë që shumë më e muzikës. Nuk dha fjalën edhe Kam edhe ca - Sigurisht që e ndjej, se në
tjetër. Për sa më pyetët, - Veç mallit, ç’tjetër është e destinuar çmueshme për kam ndonjë financimin në mjete. Nuk jam lidhje me muzikën e rëndë, që
po, e kam vënë re një gjë ju mungon nga të arrihet për jetën time dhe për interesim. Bëra disa milionë. Po një i shteruar unë, quajmë muzikën simfonike e
përmirësim në lidhje me Shqipëria? muzikën. Kurse anën time një interesim vetë ndoshta atje kanë pavarësisht se orkestrale, vokale, që unë kam
zanatin e të punuarit *dhe - Po të flas troç, unë, po! Humba shpirtërore me dhe kisha një ndodhur gjëra të punoj në punën e shkruar vepra të mëdha, unë
me mjeshtërinë e të është kjo: Unë ndjej nga muzika, sepse 100 lekë në xhep program që mund ditës dhe të javës familjes time, që nuk kam shkruar. Kam 13
punuarit të muzikës, një gabim të madh për ne muzikantët llogarisnim të të ishte nja 20 e dhe u harruan të përgatisim vjet. Këtu e ndjej edhe atë, një
pavarësisht se janë ato që kam ardhur këtu. e artistët jeta është bënim muhabet ca materiale, që gjitha për të ushqime, atje lloj dëshpërimi të madh, sepse
janë më të pakta nga Dhe më e keqja pasioni që kemi për muzikën dhe mund të bëhej realizuar pro- punoj deri nga ora ajo është jeta e një muzikanti.
niveli jo i mirë, po ajo është se këtë gabim për krijimin. Unë të pinim me qoftë në skenë, gramin. Bëra 18.00 e Të të shkruajturi të muzikës. E

Artisti Spartak Tili tregon për jetën në Greqi “Gabim i madh që lashë Shqipërinë” Jakup B. GJOÇA
kam mbajtur gjallë me bëja një vatër. Atje gjejnë të tjerë. E do ta bëjnë studi- interesimi për t’u letrarë, dhe janë ndalojë vetëm ne Pse flet shqip!
gjëra të vogla, më tepër të bëheshin takimet vërteta është se ozë specialistë, gjetur një fond të gjitha kushtet të flasim shqip. - Po bashkëpunimi juaj muzi-
me përgatitje programesh e shqiptarëve, e jo të unë u trajtova si atëhere mund t’i për të hapur një nga ana njerëzore. - Ju si e shpjego- kor këtu në Greqi? Muzika
këtu, që kam bërë kanë takohemi *cepave të berishian. Vinin e vë unë emrin këtij qendër kulturore. Këtu pengesë e ni, përse vetëm nuk ka nevojë për indetifikim
dështuar, prapë kemi bërë Omonias. qëllimisht kën- apo atij. Klubi Kjo do të ishte madhe është ana neve shqiptarëve? shtetësie, apo jo?
e prapë kanë dështuar. - Përse nuk u reali- donin këngë kulturor nuk është për ne shqiptarët financiare. - Unë e mendoj, - Në fillim kisha një telefon të
- Siç kemi dëgjuar, keni zua ngritja e kësaj politike. Mua nuk pazar i pasioneve këtu një përkrahje - Kur ndiheni më por edhe për këtë një studiuesi grek të muzikës,
bërë edhe përpjekje që të qendre kulturore? më pëlqenin, se politike. Klubin e madhe. ngushtë si njeri? le të përgjigjen të Leocakos e quajnë. Në librin e
hapni një qendër kulturore - U mpleksëm, por kam mendimin unë e doja për të - Sipas jush, çfarë - Kur je në auto- tjerë. Këta grekë tij ka edhe vlerësim të krijim-
tonën këtu në Athinë. unë jap disa shpje- tim. Nuk jam as gjithë. na pengon ta bus dhe një grua kanë marrë tërë tarisë time. Kjo, që para viteve
- Kisha dëshirë të hapja gime, por ma merr me Enverin dhe as - Shteti ynë, realizojmë këtë më se e za- atë ushqim të tillë ‘90. Po derisa nuk m’u
një klub kulture, një mendja që të tjerët me Saliun. Për ç’kontribut finan- ide? konshme të thotë: për të patur atë përgjigj, mendova sikur nuk ia
qendër të shqiptarëve, që duhet ta bëjnë mua akoma nuk ciar duhet të japë - Fuqinë artistike Pse flet shqip?!, fuqi që të na ka edhe qejfi të më ndihmojë.
mund të përgatitja edhe shpjegimin e vërtetë ka përfunduar e që të konkreti- dhe mendore i dhe nuk i thotë as ndalojnë të flasim U shmanga dhe nuk bëra më
grupe, mund të përgatisja se nga se u prish. vërteta, që kush zojmë hapjen e kemi në emigrim. zezakut, as arabit, shqip. E këtë përpjekje.Vajta edhe në një
fëmijë me kore, mund të Unë mund të them ishte ky e kush një qendre kul- Unë kam kontakt as kinezit, po mbështetje e kanë shkollë muzike, po vura re që
përgatisja muzikantë, vetëm disa gjëra. ishte ai. Kur të turore të shqip- edhe me artistë të vetëm shqiptarit. edhe nga shteti i ishte e vështirë procedura, jo
programe të ndryshme. E Pastaj shpjegimin dalë e vërteta për tarëve në Athinë? tjerë që janë këtu, E kupton, gjen atë tyre, derisa arrijnë diploma duhet mbrojtur, jo
kisha mundësinë që atë ta edhe pse-në, le ta secilin, dhe këtë - Ka një lloj regjisorë, aktorë, fuqi që të na të më thonë mua: plot të tjera, dhe…Mund,
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 7

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
popullit shqiptar"! Bashkëfajësia në cilëve është: «Në politikë shqiptare të dyshojnë një ditë çështjes së Krimesë» dhe e nënshkruara midis Be- diktatorit-agjent, duke sajuar
krim e bën të paefektshëm superior- ne nuk kemi as miq e as se "Miqtë" duan t'i largojnë shpërbërjen e mundshme të ogradit e Prishtinës për një "opozitë" pas-berishiane
itetin e "Miqve" gjatë konfidencave armiq të përhershëm». Të me dredhí nga pushteti, ata Bashkimit Evropian – Veriun e Kosovës e më më bashkëpunuese me
urdhërdhënëse me veglat e tyre të ndodhur në rrethana të do të hidhen në sulm të hapur deklarata që sigurisht e kanë gjerë dhe që tentakulat e sivëllezërit rozë. Këtë
verbra të kolonisë shqiptare, të cilët tilla, krerët e mafies kundër tyre, duke i akuzuar eksituar më tej oreksin VorioEpirit të ndehen qetë- manovër e lehtëson në pamje
disponojnë tashmë prova bindëse politike shqiptare (tashmë publikisht me fakte se ekspansionist të Putinit. qetë në Shqipërinë e Jugut». edhe fakti që kryetari aktual i
sesa i ha meraku kolonizatorët me shumë përvojë) i «imperialistët anglo- BE i mban parasysh këto Veç sa më lart, terreni PS nuk ka qenë komunist,
tepdilë për "miqtë shqiptarë". marrin masat me kohë për amerikanë kanë ndihmuar rrethana dhe i njeh shumë eksploziv i politikës mafi- është relativisht i ri në moshë,
Politika nuk ka për busull moralin e të pasur një shteg-daljeje diktatorin Hoxha (agjentin e mirë krerët e mafies politike oze shqiptare ka edhe një gjoja "modern" në pikëpamje
ndërgjegjen, por vetëm interesin. të sigurt nga çdo situatë tyre) të qëndronte 40 vjet në shqiptare, të cilët janë detonator jo fort të dhe torollak në politikë –
Ndërkohë krerët rozë e blu të kërcënuese e papritur që pushtet» dhe do të kërkojnë aventurierë të kontrollueshëm: Berishën. ashtu siç u intereson Ndërk-
mafies politike shqiptare i bashkon mund t'iu vijë prej Ndërk- ndihmën e Moskës «për të papërgjegjshëm në veprime Dinak nga natyra dhe ombëtarëve. Me këtë synim,
përgjegjësia e rëndë e megakrimeve ombëtarëve. Me siguri ata luftuar kundër kurtheve dhe pritet gjithçka prej tyre, tashmë me shumë përvojë Uashingtoni e ka luajtur
të kryer në marrëveshje mes tyre. i kanë shqyrtuar për hesap imperialiste ndaj popujve të po ta kuptojnë se u në prapaskenat politike, ai e shahun politik në Shqipëri në
Një aforizëm thotë: «Asgjë nuk i të tyre ngjarjet e jetuara të pafajshëm». Është e mirënjo- kërcënohet karriera e i pret di që Ndërkombëtarët do të mënyrë të tillë që "mbreti
bashkon më fort dy persona, sesa librit "Odiseja e një De- hur gatishmëria e Putinit për gjyqi. Prandaj Brukseli preferonin një ndëshkim të Berisha" të vetizolohej sa më
një krim i përbashkët». Është tektivi" duke hapur edhe t'i shfrytëzuar koniunktura të tregohet tolerant me një tij dhe të rrethit të tij të shumë, duke afruar dalënga-
pikërisht mali me krime të arkivin me dokumente top tilla politike me qëllim ek- objektiv të caktuar: ngushtë, duke ua faturuar dalë çastin e lëvizjes finale
shumëllojshme, që kanë kryer së -sekret të atyre ngjarjeve, spansioni në Ballkanin e «Le të hahen si qentë në atyre gjithë të zezat që kanë "shah-mat!". Optimizmi i
bashku çerekshekullin e fundit, për të përgatitur një dosje trazuar, ndërkohë që BE-s po kocka për pushtet me njëri- ndodhur në Shqipëri këtë manifestuar publikisht ditët e
garancia e bashkëpunimit të dy të posaçme që mund t'iu i merren këmbët, ndërsa tjetrin, gjersa kanë një çerek shekulli, dhe më tej ta fundit nga Ilir Enver Hoxha
bandave kriminale rozë e blu. Në duhet për vetëmbrojtje presidenti i ri amerikan gjatë popull që i duron të gjitha. vazhdojnë "lojën" me PS si nëpërmjet mesazhit adresuar
luftën për mbijetesë ata nuk i be- "ditën e rrezikut". Sikur fushatës elektorale u shpreh Për Ne është e rëndësishme trashëgimtarja e drejtpër- shqiptarëve prej aeroportit
sojnë askujt, as "Miqve", deviza e të krerët e mafies politike për «një shqyrtim historik të që të zbatohen marrëveshjet drejt e PPSH – partisë së Malpensa të Milanos, «Jam

Blood on the streets of Kavaje Albania….
What Now!!!
Second term for Elvis Rroshi, what’s he doing for
the family!! Burg per vrasesit

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
bir i "Heroit të Popullit", ju na rruat bythën është një lojë me zjarrin, që mund të djegë protagonist i një ndryshimi prej 180° të baltovinat e politikës së diktuar e të mbytesh në to,
e do na hani mutin», reflekton tërthorazi jo vetëm Shqipërinë por edhe më gjerë. kursit politik aktual: të trokasë në portën e duhet parashikuar, jo shikuar.
faktin se trashëgimia e tij agjenturore va- Për këtë arsye, ai nuk do t'i shërbejë kurrë Kremlinit. Berisha e di mirë se brumosja Nga çdo pikëpamje që ta analizosh, Shqipëria është
zhdon të gëzojë imunitetin e garantuar prej qetësimit të situatës në vend, edhe sikur t'i ideologjike e bën PS që ta ndiej veten si pa të ardhme, po nuk u zgjuan shqiptarët prej gjumit e
Padronëve të babait e të tijtë; përndryshe, ai plotësohen gjithë pretendimet. Qetësimi i peshku në ujë në krahët e Putinit, prandaj ta marrin vetë në dorë fatin e tyre. Në pasthënien e
nuk do të tregohej kurrë aq i pakujdesshëm situatës është shqetësim i Berishës. Për më mafia rozë do ta mbështeste drejtpërdrejt librit "Odiseja e një Detektivi", unë jua kisha bërë të
në moshën 68 vjeçare para syve të 100 tepër, ai ka edhe një kundërshtar tjetër të apo tërthorazi inisiativën e tij "historike" qartë se mosinteresimi juaj për zbardhjen e së vërtetës
shqiptarëve. Respektimin e atij imuniteti paevitueshëm që ia ndërlikon llogaritë: për tu kthyer në origjinë. Këtë ide i dramatike që trajtohet atje, do të sillte si pasojë që e
tregon edhe fakti që amerikanët nuk kanë moshën. Ndërkohë, pothuajse i gjithë frymëzon Berishës edhe kjo shprehje e ardhmja e gjithë shqiptarëve dhe e kombit të tyre të
reaguar asnjëherë, gjatë një çerek shekulli, rrethi i tij familjar është angazhuar prej përsëritur e kryeministrit Rama adresuar mbetej e groposur në varret e heronjve Fatmir
ndaj përçartjes politike të Tiranës zyrtare që vitesh për të mbrojtur interesat e tyre Brukselit zyrtar: «BE duhet ta përshpejtojë Merdari e Afrim Pahia. Ky është tashmë një realitet i
po ndërton gjoja "demokracinë pas- klanore të çastit e të perspektivës. Pra, procesin e pranimit të Shqipërisë, sa nuk hidhur, që ju e zgjodhët vetë. Ai popull, që u kthen
diktatoriale" me diktatorin "Hero i aktualisht, ata kanë pjesën e tyre të është vonë...!». krahët heronjve të tij dhe gjirin shtypësve, pranon me
Popullit"!? mëkatit. I lidhur ngushtë me familjen, A mos vallë agresiviteti i papërligjshëm i dëshirë të bëhet viktimë e politikës.
Në këto rrethana, Berisha mbetet një kurban Berisha përjeton një ankth makbethian sa klanit Berisha (i mishëruar në qëndrimin e Tingëllojnë shumë aktuale fjalët e shefit të seksionit
i përshtatshëm politik për çtensionimin e herë që i bie ndër mend pyetja: «Si do t'iu PD) ndaj përfaqësuesve të Uashingtonit e evropian të CIA-s drejtuar Hamit Melit në takimin e
situatës së acaruar artificialisht në Shqipëri, vejë filli familjarëve të mi, kur unë të mos Brukselit dhe sjellja arrogante ndaj shefes tyre të fundit, natën e 03 korrikut 1984:
si mëkatari më jetëgjatë i tranzicionit të jem më, për arsye moshe apo shëndeti?». së diplomacisë së BE, Mogherini, gjatë «Ka heronj të pafat, që janë në disproporcion aq të
pafund shqiptar. Duke e parandier një rrezik E vetmja alternativë e sigurt, që Berisha të vizitës së saj rishtas në Tiranë, janë një theksuar formimi e përkushtimi në ideal krahasuar me
të tillë me intuitën e politikanit të regjur e mos paguaj haraç për karrierën abuzive trokitje e tërthortë në portën e Kremlinit? popullin e tyre, saqë mbeten pa mbështetjen e
me instinktin e të pabesit, Berisha e kupton çerekshekullore me kosto shumë të lartë Nëse po, reston e bëjnë shërbimet sekrete mirënjohjen e tij. Në kontinentin tonë, Meksika ka
se e vetmja manovër e tij vetëmbrojtëse për shqiptarët dhe t'iu garantojë ruse që janë shumë aktive në rajonin e qenë shembull tipik për një kohë të gjatë lidhur me
mbetet që t'ua bëjë tërthorazi të qartë pasardhësve të tij një perspektivë të re Ballkanit. Përvoja çerekshekullore i ka këtë dukuri me pasoja të rënda. Populli meksikan i
Ndërkombëtarëve se vënia dorë mbi të premtuese afatgjatë, është që ai të bëhet mësuar Berishës se, për të mos ngecur në vlerësonte dhe i respektonte heronjtë e tij vetëm pas
P a g e 8 O u r W o r d s

AGIM HAMITI BIE PERDJA...
rënies në krye të një misioni bashkëluftëtarët e grupit mbetur i njëjti edhe sot. Ai ikuat!». të përçudnuara në atdheun të cilat presin në
atdhetar, realizimin e të cilit e jeni heronj të heshtur, të ia tha këto fjalë Melit, atë Koha vërtetoi parashi- tonë fatkeq: kohë vëllavrasje- përgjumje të ndahen një
kishte pamundësuar pikërisht panjohur prej popullit tuaj. natë ndarjeje, me simpatinë kimin e tij. je pa fund, kohë kanibalësh të ditë nga jeta, ku nuk kanë
mungesa e mbështetjes së gjerë Për këto dy arsye, ndruaj se e natyrshme të një profe- E ardhmja e shqiptarëve kuq që nuk u kthejnë as provuar gjë tjetër veç
popullore. Mirëpo meksikanët rrethanat do t'ju privojnë sionisti të regjur të shërbi- është mbytur gjithmonë në eshtrat e viktimave të pafa- vuajtjeve ekstreme,
janë një popull i madh në nga respekti dhe mirënjohja meve sekrete ndaj një Detin e Injorancës. Kursi jshme familjarëve të tyre, nënshtrimit pa kufi dhe...
numër dhe heronjtë e tij të e bashkatdhetarëve tuaj për talenti të nivelit të lartë kriminal i politikës agjen- kohë tradhtish të larta në mes rruajtjes së bythës së Ilir
pafat ishin prijës rebelimesh të sakrificat e admirueshme që botëror në këtë fushë, i cili turore 73 vjeçare në të ditës, kohë megakrimesh të Hoxhës.
njohur publikisht. Kjo bënte që bëtë, Z. Meli». vuante i sëmurë në një burg Shqipëri, i mbështetur pandëshkuar = Kohë Pleh- Skllevër të dashuruar me
ata ta gëzonin respektin e Zyrtari i lartë i CIA-s e -ferr. Nënteksti i fjalëve të verbërisht për interesa rash. Është e natyrshme që skllavërinë, Lamtumirë !
popullit të tyre pas vdekjes, të njihte hollësisht gjendjen në tij, të thëna me stil diplo- meskine prej kontingjente- Plehrat ta mbysin me plehra
paktën. Shqiptarët janë një Shqipëri dhe mentalitetin e matik, ishte i qartë: «Të ve në rritje të injorancës së atdheun e turmave të parali-
popull i vogël, ndërsa ju dhe popullit shqiptar, që ka shkretët ju, për kë sakrif- diplomuar, ka sjellë kohë zuara moralisht e shpirtërisht,

Ku eshte sherbetori tani te fusi keto dy llume neper burgje per krimet e tyre apo ka neoje per ndonje shtytje dhune
si ne kohen e diktatures se 1945….a mjere ai popull dhe per ato njerez atje...
Ina Rama—-Adriatik Llalla Nga nje e pa-afte tek nje sherbetor shkon Prokuroria e Shqiperise….presim nqs ka
ndryshim...

Poezi
YMER NURKA Mësusesja me puthjen të mbetur peng Nëpër humbëtirat e Me ujvarën e flokëve Po ja u cmendëkërkan
AH KJO DASHURIA Më mësoj të ndërtoj fjalën mbi buzët e virgjëra dhimbjes Derdhur Edhe Perënditë
Si sorkadhe bukur, rritur Këngën të marrë ndër duar ku vdekja derdhte pakursim I shëndrruar I tëri Mbi krharorin tim U djegërkan
mes pekulesh! Dhe të rend ngjyrën e zezë… Në një dhimbjë të gjallë… Si një zjarr prej uji në zjarr dashurishë
Veç një çast të falesh, ah Drejt hapsirave të shpresës sa shumë dhimbje ÇAPKËNE E MARRË Që përvëlon Perënditë
një çast të ulesh Mësouesja më mësoj sa shumë dashurui të mbetura Nën Ndërsa puthjet Ato, femrat mitike
Livadh moj tu bëfsha, Të ndërtoj brenda shpirtit pezull pushtetin e dhimbjes Ikin larg Të bukura gjer në
qëndisur prej lulesh Dashurinë më të madhe se mbi pragje ëndërrash… Zemra Me zogjtë madhështi
Nga ves' e mëngjesit, gjer bota Sa shumë KOSOVË, ah sa Merr krah Duke u shëndruar Të mira gjer në pafundësi
në gju të qullesh. Të përkedhel puthjen shumë… Dhe ndërton Pak e nga pak Tronditëse
Veç një çast të ndalesh, të Dhe buzëqeshjen Ndaj askush të mos guxoj Një qytet dashurie Në klithma dhimbjeje Me zemër prej qelqi
lahesh mbi mua Të mbaj në zemër Të luaj me lirinë Me puthjet Përgjakur Ndërsa druhem
Në sofat u kthefsha, oh Si një diell të madh… Me dhimbjen tënde Çelur si lule Nga rrufetë Nga dora
krua më krua Mësuesja Të bërë bjeshkë e lart gjer në qiell Ku imazhi i kaltër i heshtjes Në cvirgjërim… mos më bjerë
Pikë-pikë pikofsha, mbi Më mori për dore Unë dua të shoh në duart e tua Mbulon Perënditë janë femra dhe bëhet copa copa…
buzët e tua Drejt hapsirave Monumentin e dashurisë Trishtimin prej gurësh Është femër Ju lutem
Si floriri qofsha e ti më madhështore të drtitës Zjarrin e dridhshëm të puthjeve Plasaritur nga vuajtja… Perëndesha ime Mos e krisni
marrç hua duke më shëndrruar pak e nga Mbi Prizëren, Pejë, Gajkovë dhe Zemra ime Dashuria Mos e thyeni
Të ndritet e zgjatet moj ky pak Prishtinë Një humnerë Dhe mallkimi im I bukur Zemraën e dhembsur
shtati yt në një përmendore drite… Ndaj të them KOSOVA ime Ku shpërthehjnë stuhitë Shpirti I saj Të Femrës mahnitëse…
Ag më ag të pafsha, diej Nga A-ja fillojnë të gjitha dashurisht Dhe jeta Prej qiejesh të kaltër Perënditë
mu bëfshin sytë Edhe heshtja edhe urrejtja Je zemra ime e dashurisë… Mbahet Mban brenda Ato femrat dehëse
Sikur kopështari, pret të Edhe gëzimi JAM DHIMBJA Nëpër flokët e përgjakur Qindra diej Të rralla dhe të trishta si
ëmblin fryt pse jo dhe trishtimi …se heshtja Të drurëve shekullor… Të cilët loti
Qënça unë i pari, jo mos Nga A-ja deri tek Zh-ja Është dritarja e mbyllur Dhe zemra jeton Nuk mbarojnë kurrë Të drojtura si flutura
paç të dytë! Një jetë e tërë Dy buzë të vdëkura Nëpër frymëmarrjen e dritës Edhe pse cdo ditë Të ëmbëla si mjalti
Veç të shkelësh tinë, udhë Madhështore Ku fjala nuk ekziston… Në puthjen Ajo ma fal nga një diell Dhe tragjike si jeta
u bëfsha unë E pafund Ti më thua Harruar Teksa shpërbëhemi në Sa shumë drama
E gjurmët e tua, i puthça Magjike Më jep pak frymë Nën degët e blirit dashuri Gjëmojnë
me gjunjë Dhe njerzore Një pythje Ku Hëna Digjemi dhe ndricohemi Në heshtjen e thellë
Urë moj u kthefsha, në të Me buzëqeshjen e mësueses Dy krahë të ngrohtë Harron Përmes afshit përvëlues Të femrës
pret një lumë Si një manushaqe e celur Në përqafim buzët e shndritëshme Ndaj thërras shirat Zgjohen dhe flejnë
Ah kjo dashuria, bën të Në përjetësi… Ndërsa zogjtë Sepse dikur Stuhitë Përmes delikatesës njer-
madhen punë Fluturojne lart të trembur Unë duhet Dhe gjithë marrëzitë zore
DASHURISHT KOSOVA Me fjalën në sqep Ti rrëmbej pabesisht Thërras gjithë Zotat Duke u shëndruar
VASIL TABAKU IME Fjala ime Dhe të luaj Të përmbajnë Në libra sekretë
MËSIM… Dashurisht Kosovë Tashmë ka pushtuar qiejtë Më pshertëtimat e dehura Perëndeshën time Dhe asnjëherë të lexuar…
Ja kushtoj Mësues sime të Të bie në gjunjë Fjala ime Si me petalet e kuqe Të papërmbajtëshme… Ato, Femrat Perëndi
klasës së parë RUSHI Prej dhimbjeve të thella Tashmë është edhe yll Të zambakut të përgjakur… Po ju nuk e dini Që na falin cdo cast
BUNGO Sepse…kam parë Është edhe Diell. Zemra Se sa dhimbje dhe zjarr vetveten
Unë jam A-ja si përgjakeshin trendafilat e Zëri im prej hëne Edhe këtë radhë Sa shumë mall dhe puthje Sakrifikohen pak e nga
Jam gërma e parë e jetës, tu Vesh shpirtin tënd të ftohtë Më rrëmbeu për dore Sa shumë përqafime pak
Jam dashuria dhe dhe qiejtë E di Si çapkëne e marrë Dhe fjalë Gjer në pafundësi
buzëqeshja mbusheshin me petale të Gjithcka ka vdekur Për të më falur gjithë Sa shumë yje dhe trenda- Për n t’na bëra paksa të
Tek ngjyrat e lules… kuqe Gjithcka dashuritë… fila lumtur
Gërmën e parë jetët e bijëve të tu Është një borë e bardhë PERËNDITË E DRITËS Fusha e male, Paksa të bukur
A-ne ma mësoj derdheshin si uji Dhe e tejdukëshme si lotë… -Baladë lumenjë dhe dete Për të na dhënë ndër duar
mësuesja… në zemrën e LIRISË Unë përqafuar me heshtjen Perënditë janë femra mbulojnë Skepterin e një mbreti
nënat që puthnin dhimbjen Iki larg Është femër ato caste të cmendura Dhe për t’na falur
vajzat e pamartuara Thellë Mikja ime dashurie Aq shumë dritë dhe jetë
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 9

QAZIM ÇEREKJA, TREGTARI QË BËRI EMËR SI FABRIKANT Nga Hyqmet Zane
QAZIM ÇEREKJA, TREGTARI QË BËRI kant, Qazim Çerekja, i cili ka një kripё në Hotolisht e ndershёm elbasanas pёr tё varfrit e klientёve dhe filloi ta ndjejё
EMËR SI FABRIKANT histori interesante të jetës së tij. fshatra tё tjera, pёr tё mё tё dobtit. veten nё gjendje ekonomike qё
Nga Hyqmet Zane Qazim Çerekja lindi nё qytetin e siguruar jetesёn. Ai flinte nё dyqanin e tij nё qendёr pёrmirёsohej nga dita nё ditё.
Elbasanit nё vitin 1911 nё njё Si jetim, punёtor i madh tё qytetit, duke qenё i gatshёm t’i Kjo punё, dhe sidomos pas
Historia e qytetit të Elbasanit është e lidhur familje zanatçinjsh. Fati i keq e dhe i ndershёm, pati shёrbente shoferave, sidomos pushtimit nga Italia, ia shtoi
pazgjidhshmërisht edhe me historinë e treg- goditi herёt, nёna e tij e la nё mbёshtetjen e shumё atyre korçarё, nё çdo orё, ditёn fitimet dhe mё vonё shkoi nё
tarëve të mëdhenj që nga Ibrahim Velencia, moshёn 5 vjeçe dhe babai u qytetarёve, sidomos tё dhe natёn. Shiste benzinё, vaj Torino, nё Itali dhe bleu njё
Sulë Domi e të tjerë. Është për tu përmendur martua me njё grua tjeter. I tregtarёve, tё cilёt e ndih- makinash dhe mё vonё dhe goma fabrikё vaji, tё cilёn nё tetor tё
fakti që ishte bashkësia e tregtarëve elbasanas ndjerë i vetmuar e i braktisur monin nё veprimtaritё e tij e pjesё kёmbimi pёr automjetet. vitit 1946 ia mori regjimi
që krijuan edhe shoqërinë e parë kapitaliste në filloi tё punojё qysh nё moshёn dhe duke i ofruar vepri- Kjo punё ditё–natё, komunist. Nё fillim e vunё tё
Shqipëri, SAIDE, 12 vjeç. mtari fitimprurёse. Ështё e palodhёshmёria, ndershmёria nё punojё si teknik vaji nё NISH–
Me qytetarin Mustafa Perihana njohur ndihma qё jepnin mardhёnie me klientёt i dha dorё Vaji Elbasan dhe mё pas e hoqёn
Një i tillë ka qenë edhe tregtari që u bë fabri- (daj Muçi) shkonte tё shiste nё raste tё tilla tregtarёt e dhe mundёsi tё fitonte besimin e nga puna, duke i hequr dhe

QAZIM ÇEREKJA, TREGTARI QË BËRI EMËR SI FABRIKANT Nga Hyqmet Zane
triskat e frontit dhe e dёrguan tё punojё nё duke edukuar tek ata dashurinё mёdha qё ka pasun I mbetet si pronё tjetёr nji shtёpi ato kushte tё rёnda ekonomike,
ndёrtimin e rrugёs Gramsh–Lozhan. Pas kёsaj pёr njerёzit dhe punёn e ndёrtojё njё fabrikё vaji banimi. si shumica e prindёve elbasanas,
e detyruan tё punojё pёr disa kohё si punёtor ndershme. moderne tё cilit sot i asht Qёndrimi politik i tijё si ma parё bёnё çmos qё t’i arsimonin
krahu nё ndёrtimin e kanalit “Naun Panxhi”. Nga arshivi kemi nxjerrё njё shpronёsuar. Sot punon si ashtu dhe tani nuk e ka shikue me fёmijёt e tyre.
Nё moshёn 21 vjeç u martua me vajzёn e material pёr Qazim Çereken. Ja puntore teknike pranё sy tё mirё Pushtetin tonё. Ështё shumё domethёnёse
tregtarit, patriotit demokrat Veli Kazazi me tё si e vlerёsonte regjimi i N.I.Vaj –sapunit kёtu. T’i shpronёsohen: shprehja e tyre: “Bukё me qepё e
cilёn pati 5 fёmijё, dy vajza dhe tre djem.. komunist:[“Qazim Çerekja vjen Posedon flori. T’ardhuna 3 dyqane nё rrugёn 11 Nandori e me krypё do tё hamё veç ju tё
Gushi, e bija e dajё Velёs dhe e momё Shegёs, nga shtresa tё pasuna. Ma parё tё tjera nuk ka pёrveç Nr. 40, 40/I dhe 40/II baheni me shkollё tё madhe” dhe
e edukuar me normat e shёndosha tё moralit asht marrё me tregti karbu- rrogёs tije dhe qeranavet 1 dyqan nё rrugёn e zdruktarёve ia dolёn tё arsimojnё tre fёmijё
qytetar punoi pandalur pёrkrah burrit tё saj, rantash dhe vegla kёmbimi e tё pronave. Familja e tij me Nr. 36 me shkollё tё lartё dhe dy me
Qazimit, pёr tё pёrballuar vёshtirёsitё e jetёs goma automjetesh me shumicё. pёrbahet prej 5 veta nji 1 shtёpi nji kate me dy dhoma nё shkollё tё mesme.
dhe pёr rritjen e edukimin e fёmijёve tё tyre, Gjatё okupacjonit nga fitimet e kunorё. rrugёn Sali Miu me r. ska. –“ ] Nё Kishte miqёsi me burra el-

Artisti Spartak Tili tregon për jetën në Greqi “Gabim i madh që lashë Shqipërinë” Jakup B. GJOÇA
veçse të them që dilploma jonë është edhe më e - E, tashti kryevepër, jo! Se ishim po ata të rinjtë në - Ç’mendim keni, përse nuk organizatorët nuk mundën t’i
fortë se edhe diploma e këtyre këtu. kryevepër e bën koha. Unë çmoj muzikë e në mirëbesimin emigrojnë politikanët tanë? sigurojnë dot atë që ka nevojë
- Bashëpunimi juaj krijues?Vepra tuaja sim- shumë pjesën instrumentale e krijimit tonë. E mbetëm - Në përgjithësi politikanët janë një orkestër e tillë si ajo e RTV-
fonike për t’i afruar për ekzekutim këtu? “Emigranti”. Dhe vetë kur e të rinj në vlerësimin e bërë që të mbrojnë veten e tyre e së.
- Jo, nuk kam bërë ndonjë përpjekje. Nuk është dëgjoj, them: unë e kam bërë?! krijimit e të mosbesimit. atë punë që kishin. E shikojnë - Mund të na thoni çfarë solli kjo
se s’kam dashur, por mendoj se një prezantim - Është mëkat që ne nuk mun- Ne nuk u bëmë dot të politikën si mjet jetese, se nuk ua orkestër e RTV-së?
që mund të më bënte Leocakos, se e ka studiuar demi t’i kemi këto vepra që vjetër në muzikë. E njëjta mban të bëjnë dot punë tjetër. E - Kur kjo orkestër nuk sjell
muzikën time, e ka dëgjuar muzikën time në akoma nuk na shërbejnë? gjë ndodhte edhe me titujt. kam fjalën, të punojnë hamall, vlerat e vërteta të vendit të vet,
koncertet e majit, dhe më ka përgëzuar atëherë, - Zakonisht, fajin nuk ua jap të Kujtim Laron (dhe shpreh pastrues. Nuk janë të tërë politika- kur nuk sjell një repertor të
që të luhej ndonjë vepër e imja. tjerëve. Është vetë jeta jonë që dhimbjen për humbjen tij nët kështu. Por një pjesë e tyre, zgjedhur, të vendit të saj, atëherë
- Përveç përfitimit personal, këmbëngul që ishte fatkeqe. të parakohshme), edhe pse po. Mbase edhe pamundësia e tyre nuk luan asnjë rol. Atë që luajti
bashkëpunimi juaj dhe i gjithë artistëve tanë - Ka ndodhur në muzikë, që kishim aty-aty një moshë, që të punojnë e të djersiten për kjo orkestër me vepra të shquara
me vendasit grekë, do të shërbejnë edhe për shumë vepra të paekzekutuara, unë e studiova në shkollë. bukën e gojës, atë që bëjmë ne të të huaja, *e kanë bërë me mijëra
afrimin e dy popujve tanë. Arti e kultura af- sa rronte krijuesi, ishin të fjetura Dhe studionim edhe tjerët, nuk kanë mërguar. Kush herë edhe orkestra të tjera të
rojnë popujt? në harresë e të humbura në tonet veprat e Feimit që atë është mësuar vetëm të urdhërojë, botës. Orkestra Simfonike e
- Unë mendoj që këta grekët nuk e kanë e pluhurit, më vonë janë bërë kohë ishte 35 vjeç. Mirëpo nuk është politikan. Ndaj edhe nuk RTV-së ka detyrë të respektojë
dëshirën që të bashkëpunojnë me ne, të kryeveprat e muzikës? veprat tona, kur rradhitëm prodhojnë edhe me politikën e muzikën e vet, le të ketë në
dëgjojnë muzikën tonë, sikurse e kemi patur ne - Unë nuk e krahasoj veten me në krijimtarinë tonë 10 tyre. repertor edhe kryevepra të huaja,
dëshirë të madhe që të dëgjojmë muzikën njerëz kaq të mëdhenj. Jam edhe vepra, nuk i studionte njeri - Orkestra Simfonike e RTV-së, së por të ketë edhe veprat e vëndit
greke. Unë në atë kohë kam qenë shef muzike unë një bletë që shtoj në mjaltin në konsevatorin e bashku me tre tenorët tanë, erdhën të vet. Grekët, po të dëgjonin
dhe dëgjonim muzikë *të vendeve të Ballkanit. e muzikës. Po, meqë doni t’ju muzikës. Edhe në dhënien dhe dhanë një koncert për bash- Orkestrën Simfonike të RTV-së
Zgjidhnim repertorin për t’i ekzekutuar në përmend, ka ndodhur me Bahun, e titujve “Artist i Meritu- këatdhetarët në Athinë, por ky të Shqipërisë, të luante për ta
RTV, madje, në vitin 1983 kam ardhur këtu në shumë krijime të tij kanë dalë ar”, ne prisnim rradhën e koncert u dha në një sallë teatri, e veprat e shquara të muzikantëve
Greqi për bashkëpunim të tillë. Që atëhere ne pas 100 vjetësh që janë vlerësuar jo në bazë të krijimeve. E jo aty ku është kisha e Orkestrës shqiptarë, do të krijojnë një
filluam bashkëpunimin. E vërteta është edhe si vlera të rralla në muzikë. me shaka iu thosha “Megaro Muzikis”. Juve si ju mendim më të mirë edhe për
kjo: Përderisa këtu jetojnë e punojnë 600.000 - Kjo, edhe ngaqë bashkëkohësit Gazmet Mullait e David duket? bashkëatdhetarët tanë emigrantë
shqiptarë, për këta, por muzika është edhe për nuk janë vlerësues të krijimeve Tukiçit: Ju e keni rradhën - Nuk vajta, sepse m’u duk i në Greqi. U themi: Nuk jemi si
të gjithë, nuk jepet asnjë këngë shqipe në RTV- të kohës që jetojnë. Si e shpjego- pas meje për “Artist të parregullt organizimi i koncertit të na paraqesin disa. Jemi popull që
të greke. ni ju? Merituar”, se edhe filani u Orkestrës së RTV-së në atë sallë. kemi kulturën tonë, muzikën
- Zoti Spartak, më thatë që shumë krijime i - Unë ju jap të drejtë. Unë e kam dekorua, u bë artsit, e kush Për mua, Orkestra e RTV-së e ka tonë, kompozitorë dhe orkestër
keni në letër. E ngaqë nuk i realizoni, shtresa e menduar një problem të tillë. Në mbeti tani? Unë! Unë kam vendin të ekzekutojë në “Megaro simfonike tonën.
pluhurit shtohet. Mund të jenë edhe kryevepra Shqipëri ishte një medotë e marrë edhe çmime të Muzikis”, dhe kjo orkestër, edhe Intervistoi: Jakup B. Gjoca
që flenë në harresë, kjo nuk e vret krijuesin? vlerësimit jo e drejtë. Atëhere veprave, por asnjëherë të nga niveli i saj i lartë, të mos japë
- Unë kam bërë përkjekje dhe më kërkonin ndikonte edhe politizimi i parë, edhe pse shokët më shfaqje vetëm për emigrantët.
edhe kaseta të muzikës time. Dhe vura re që ato vlerësimeve krijuese. Në thoshin se vepra ime ishte Duhet të japë koncert për elitën
nuk i kishte dëgjuar asnjë. Se kur i kërkova që Shqipëri ishin më të sigurt me më e mirë, të them edhe greke. Në “Megaro Muzikis” e
të m’i rikthenin, nuk i gjenin dot. Sigurisht të disa emra, si të thuash, Avni veprën “Me pushkë e kanë vendin të tërë, por dhënia në
vjen keq që ke bërë disa gjëra në vitin ‘94 e ‘95 Mula, Feim Ibrahimi, Çesk penë”, por, ia dhanë atij, një sallë teatri është gabim. Emi-
e tani nuk bëjnë më. Se nuk i bëra për veten. Zadeja, etj. Kur lind nevoja që të se ka më emër. grantëve u shërben kur jep shfaqje
Muzikën e bëjmë t’i shërbejë të tjerëve. shkruhej diçka, sikur përcaktohej - Këtu në emigrim, me kjo orkestër aty ku e kanë vendin.
- Krijuesi e ka atë instikt që diçka që krijon që këtë do ta bëjë ai dhe vetëm çfarë merreni tjetër? Sepse mbase nuk e dinë mirë
mund të jetë, ndoshta edhe kryevepër. Ju, vetë ai. Sepse ishin të sigurt që vetëm - Nuk më bën përshtypje grekët që ne shqiptarët kemi të
në ato që nuk keni ekzekutuar dhe i keni në ai do ta bënte si e kërkonte koha. ç’punë bëj. Kam punuar tillë orkestër. Kështu që,
letër, për kë mund të mendoni që mund të jetë Kjo nuk është e keqe, por e ç’kam gjetur. Edhe pas- nënvlerësojmë edhe vetveten,
një krijim shumë i mirë? E vlefshme për ne, siç keqja ishte në anën tjetër. Neve, trues, edhe bojaxhi në derisa organizimin e Orkestrës të
thatë, që do të na shërbejnë ne? Pse jo, edhe edhe kur ishim 25 vjeç ishim të ndonjë fabrikë, edhe RTV u bë ashtu si u bë, e vetëm
kryevepër! rinj, edhe kur u bëmë 40 vjeç, hamall. për disa, e ku të mundin. Por
P a g e 1 0 O u r W o r d s

QAZIM ÇEREKJA, TREGTARI QË BËRI EMËR SI FABRIKANT Nga Hyqmet Zane
basanas, intelektualё me njohuri dhe aftёsi praktike si nё shtёpinё e tij me dhjetori dhe ne, 18 nxёnёs shokёt tanё do tё flinin nё
Ibrahim Velencja, Xhemali Lopari, Xhemali Topi, Ali kёrkesёn e dajës sё tij, qё korçarё qё studionim nё bangot e njё klase…, bashkё
Myftiu, Maqo Dhosi etj. Kjo miqёsi e sinqertё midis bur- jetonte nё Fushё–Mbret. Ai Tiranё, po ktheheshim pёr me djalin e tij na nisi pёr nё
rave tё zotё e tё ndershёm i dha frutet nё ndikimin reciprok jetoi nё shtёpinё e Qazimit , tё festuar Vitin e Ri dhe shkollё. Pas njё gjysmё ore
tek njёri – tjetri pёr tё njohur jetёn perendimore dhe tё si fёmijёt e tij, derisa u pushimet dimërore nё ishim tё 18 nxёnёsit nё
ndryshonin atё tё tyre, si nё perëndim. Kёta burra e shumё martua. Pajёn e martesës ia familjet tona. Pёr fatin shtёpinё e daj Qazimit, ku u
elbasanas tё tjerё filluan tё sjellin e tё përdorin nё shtёpitё e bёri dajё Qazimi, i cili i tonё tё keq, pas ardhjes ngrohёm dhe hёngrёm tё
tyre radion e gramafonin, banjot me vaskё e skaldobanjo, dhuroi dhe njё karrocё me me tren nga Tirana, gjithё makarona tё ngrohta
autoveturat etj. kalё, qё ai tё punonte i Agjensia e Autobuzave nё dhe kaluam natën pёr buku-
Qazimi ishte ndёr tё paktit qё qysh herët kishte nё shtёpi pavarur e tё mbante Elbasan nuk na siguroi njё ri.” Kёshtu tregon djali i M.
njё radio, qё punonte edhe me bateri, dhe nё dyqan kishte familjen e tij tё re. mjet pёr tё shkuar nё Dhosit nga qyteti i Korçёs.
instaluar telefonin, pёr nevoja pune. Ai kishte instaluar dhe Jeton akoma Mihal Panxhi, Korçё. Nё dimër dhe pa Tё tilla raste nga jeta e vepra
njё linjё telefonike direkte nё shtёpinё e tij dhe nё fabrikën tё cilin tё gjithё fёmijёt e hotel (qё nuk gjendej lehtё e daj Qazimit mund tё
e vajit. Qazimit e quanin vёlla tё nё atё kohё) , si tё rinj na gjenden plot.
Fabrika e vajit punoi vetёm njё sezon dhe prodhoi vaj ulliri, madh. Pas vdekjes sё nёnёs dhanë mundёsinё tё Duke ndjekur traditën el-
pastaj regjimi i Enver Hoxhes e shtetëzoi, duke rekuizuar sё tij daj Meta, babai i kalonim natën nё njё klasё basanase, daj Qazimi dhe kur
dhe te gjitha pjesёt rezervё, gomat etj…( Proces – Verbali i Mihalit, iu lut Qazimit qё ta tё shkollёs Normale, sa ishte nё vёshtirёsi, nuk harroi
mbajtur pёr kёte qёllim ka qindra zёra dhe midis tyre 12 mbante nё shtёpinё e tij, si pёr tё mos qenё jashtё. tё dobëtit e mё tё vobektit as
fuçi 200 litroshe plot me vaj ulliri). djalin e tij, ashtu si dhe Unё u kujtova pёr mi- pёr festat e Bajramit dhe as
Ajo që është edhe cilësia e veçantë e Qazimit, ashtu si edhe Qenanin. Po tё shkosh e tё qёsinё e babait me pёr Vitin e Ri dhe nё Ditёn e
shumë e shumë tregtarëve elbasanas është fakti se nuk bisedosh me Mihalin e t’i familjen e daj Qazimit, Verёs…
harroi asnjёherё tё ndihmonte tё varfrit, mё tё dobëtit e mё kujtosh ato kohё ai mbush mora dhe njё shokun tim
nevojtarёt (vaji i fabrikёs sё tij ishte dhe pёr tё vobektёt), sytё me lot dhe thotë fjalёt mё tё afërm, dhe duke Qazim Çerekja ndërroi jetë
ashtu si bёnё dikur elbasanasit e pasur me jetimin e vogël e mё tё mira pёr “Lalё Qazi- pyetur i shkuam nё shtёpi. nё Elbasan mё 13 shtator
tё varfër Qazim Çerekja. min” Ai na priti me krahё hapur 1986
Qenan Rexhepi derisa vdiq nuk e harroi Qazimin qё e mori “- Ishte njё natё e ftohtё dhe kur e mori vesh se

Skerdilajd Konomi, the face of Hope in Albania...( never will he be forgotten)

Klodi Stralla BABAI i KIBERNETIKËS – Norbert Wiener (1894-1964)
Klodi Stralla mjekësinë apo Artet mo- vitin 1909 përfundoi, me kontribut të shquar në temit, që përbën bërthamën e sinjal bioelektrik në Tru, në
derne për artin tonë të rezultate të shkëlqyera, projektimin e sistemeve të shkencës të Kibernetikës, të “Serverin” qëndror të
BABAI i KIBERNETIKËS – realizmit socialist. Rasti e degën e matematikës; në komunikimit, që më vonë themeluar prej tij. Ai studioi regullimit, i cili, nga ana e
Norbert Wiener (1894-1964) solli që, mbas pesë vitesh, 1912 përfundoj në Harvard në vitet e pasluftës, 1946- me hollësi mekanizmin e vet, dërgon sinjal tek orga-
Ne 50 vjetorin e vdekjes. kur u emërova fizikan, të University doktoraturën në 1948, do të bëheshin baza funksionimit të qënieve të net “ekzekutore” (dora,
Për herë të parë emrin e ma- drejtoja sektorin e një temë që kombinonte e krijimit të shkencës të re gjalla dhe aty gjeti parimin që goja) për të marrë ujin nga
tematicienit të famshëm ameri- “Sistemeve automatike të njohuri të thelluara nga të Kibernetikës. siguronte qëndrushmërinë ambjenti i jashtëm dhe për
kan, me origjinë ebre, Norbert drejtimit” në Kombinatin e zoologjia dhe matematika e Norbert Wiener futi për dhe ekuilibrin e tyre të t'a futur brenda organizmit.
Wiener, e kam dëgjuar para Sheqerit në Maliq dhe kjo aplikuar. Ishte vetëm 18 herë të parë në matemat- brendshëm ndaj një Mjedisi Uji, që hyn nga jashtë,
dyzet vjetësh, në 18 marsin e më mundësoi ta njoh më vjet ! ikën e aplikuar konceptin në ndryshim të vazhdushëm, bëhet shkas që kjo ndijesi
vitit 1974. Katedra e matemat- mirë Kibernetikën si ma- Udhëton në Europë, fil- e “Sistemit vetëregullues” që synon t’i shpërbëjë. subjektive (etja), të vijë
ikës, me rastin e 10 vjetorit të tematikë e aplikuar dhe limisht në Cambrige(Angli) dhe parimin e Për t'u a shpieguar me thjesht duke u zbehur, derisa një
vdekjes të tij, organizoi një Wiener-in si themeluesin e ku njihet me personalitete të “Feedback” (Lidhja e po u sjell një shëmbull të sasi më e madhe uji vepron
përkujtimore ku referoi vetë saj. tilla të matematikës si kundërt), për të shpieguar thjeshtëzuar: Le të shohim si si stimulus i një ndjenje të
shefi i kësaj katedre, profesori Biografi i tij na tregon për Bertrand Russell dhe God- funksionimin e Regullimit funksionon mekanizmi reg- kundërt, ngopjes, që nga
karizmatik korçar - Petraq një fëmijë të çuditshëm, fray Hardy, mandej në Automatik te Sistemit. Për ullues tek një njeri që ka etje ana e vet, vepron mbi
(Pepi) Pilika. Ndonse ishim shumë të veçantë nga Gottingen (Gjermani), me të “Sistem vetëregullues” (mungesë uji). Sasia e ujit në sistemin nervor për të
studentë të shkencave ekzakte, bashkëmoshatarët e tij: Edmund Landau dhe David ishte jo vetëm një Robot i organizmat e gjalla është një ndërprerë pirjen e mëtejsh-
në programin mësimor nuk filloi të lexojë kur ishte Hilbert, matematicienët më ndërtuar nga Njeriu, por parametër jetësor i tyre që, me të ujit. Pra, parimi është
bëhej asgjë nga teoritë e këtij vetëm 1 vit e gjysmë dhe të mëdhenj të kohës. Në çdo Qënie e gjallë, përfshi nëse nuk mbahet në vlera të ky: vetë dalja (out) e një
matematicieni të madh, kështu shkollën e kreu në shtëpi vitet e luftës të dytë edhe Njeriun vetë; bile për caktuara, shkakton vdekjen e sistemi (pasoja), bëhet
që ajo përkujtimore sikur deri në moshën 7 vjeçare, botërore refuzoi të të e tillë ishte edhe sigurt të organizmit. Kur shkak për të frenuar hyrjen
plotësoi sadopak njohuritë tona nën kujdesin skrupuloz të të pjesëmarrë në Projektin Shoqëria njerëzore në njeriu ka etje, kjo do të thotë (in) në këtë sistem (shkaku),
për një fushë të shkencës që, atit. Studimet e mesme i “Manhattan”, për prodhimin tërësi. Ndërsa “Feedback”, se ka mungesë uji në organiz- dhe në këtë mënyrë para-
për shkollën tonë, mbeteshin përfundoi ende pa mbushur e bombës atomike, por u Lidhja e kundërt, është min e tij. Kjo mungesë kapet metri (sasia e ujit në or-
ende tabu si Gjenetika për 11 vjet, vit në të cilin u angazhua në telekomu- parimi bazë i vetëreg- nga “receptorët” nervore të ganizëm) të mbahet në një
biologjinë, Psikoanaliza për regjistrua në universitet. Në nikacion duke dhënë një ullimit automatik të Sis- stomakut dhe përcillet si vlerë të caktuar. Në or-
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 1 1

Thukididi : Lufta e Trojës u bë nga Pellazgët dhe jo Grekë
Thukididi : Lufta e Trojës u bë mund të jetë serb Kon- (Thukididi). Ndaj me rregullat Provën më të mirë e ka
nga Pellazgët dhe jo Grekë standini i Madh, po aq ka akademike fjalën e parë e ka Homeri. Sepse, dhe përse
qënë edhe Lufta e Trojës Thukididi i cili jo më pak edhe jetoi shumë më vonë se
Më shumë: http:// një luftë mes grekërish. jo më shumë na thotë se Luftën Luftrat e Trojës, ai askund
shqiperiaebashkuar.al/2016/05/ Fqinjët tanë i japin shumë e Trojës e bënë Pellazgët edhe nuk emëroj më këtë emër të
thukididi-lufta-e-trojes-u-be-nga- rëndesi figurave historike jo Grekët. Për Thukididin gjithë,as ndonje tjeter,
pellazget-dhe-jo-greket/Altin edhe nëpërmijet tyre ngren grekët e parë edhe të vetëm përveç atyre që erdhën me
Kocaqi Trillimet edhe përrallat kombet e tyre që në shu- janë një togë ushtarësh që Akilin nga Fthiotidha, të
me grek alien që vijnë nga kohët micë përbëhen nga autok- erdhën me Akilin nga Fthia ose cilët ishin dhe Grekët e
e zymta të prehistorisë e në tonët e asimiluar. Homeri më saktë,sipas Homerit, ‘largë parë, por i quan ata -
vazhdimësi nuk kanë asnjë bazë u shkruajt për herë të parë nga Efira dhe lumi Selient’: pjesmarresit e luftes- në
shkencore. Pika e parë e trillimit në shek VI-V para Krishtit Thukididi në hyrjen e veprës poemat e tij përgjithësisht,
ishte edhe mbetet miti i Luftës së ndërsa Thukididi jetoi në Lufta e Peleponezit shkruan: Danaus, Argjeus, Akej”
Trojës. Lavdinë e kësaj lufte sot fund të shek V para Krish- “Pamundësinë, e kohëve të Grekët në Luftën e Trojës
e marrin grekët si tit. A mundet ta njohi vjetra, më duket se vërteton nuk i njohu as Homeri edhe
gjithëpjesëmarrës të kësaj lufte Homerin, më mirë se mbi të gjitha dhe e vërteta se as Thukididi…dhe po i
mitike. Sot bota shkencore ka Thukididi, një ëndërrimta- para luftës së Trojës asgjë nuk njohin ënderrimtarët el-
arritur në një nivel të mirë aka- rë i Rilindjes Europiane? ndërmori së bashku Greqia. linoman.
damik edhe mundet të diskutojë Në gërmën e shkrimit Mendoj se në të vërtetë as ky
nga e para shumë tematika të akademik shumë pak emër nuk është dhën për të
nxehta që duken se serviren si shance, ose aspak, ka një gjithë vendin dhe as që ekzis-
përralla por në brëndësin e tyre studiues që jeton 2000 tonte para Elinos djalit të
kanë forcë të madhe rraciste vjetë më vone se ngjarja Dhefkalionit, por fiset e ndrye-
edhe asimiluese. Aq sa mund të që ta njohi ngjarjen më shme, në shtrirjen më të madhe
jetë Filipi II edhe Aleksandri i mirë se sa bashkëkohori i PELLAZGËT, emëroheshin
Madh sllavobullgare, apo aq sa kohëshkrimit të Homerit sipas emrave të vëndbanimeve.

Albania heading toward a
new Dictatorship where the
parliament commits fraud
the president follows and
the premier orders it….
(we’ll See what’ll happen to
freedom in 2016-2017) If
DEAD
the past is forgotten than Youth’s energy
it’ll be repeated!!

Klodi Stralla BABAI i KIBERNETIKËS – Norbert Wiener (1894-1964)
ganizmat e gjalla par- vetëregullimi, që i nënështrohen
ametra të tillë si, koncen- të njëjtave mekanizma regullimi.
trimi i kriprave, Këndveshtrimi i tij kibernetik
sheqereve, indyrnave, për "Shoqerinë njerëzore" në
acideve, në përbërjen e tërësi, per Sistemet totalitare dhe
gjakut, apo temperaturës, demokratike, është veçanërisht
presionit e shumë par- interesant e origjinal dhe krijoi
ametra të tjera, mbahen në debat intelektual midis kolegëve
ekuilibër vetëm në sajë të të tij për ardhmërinë e
parimit të "feedback"-ut, njerëzimit. Këto pikpamje ai i
lidhjes të kundërt. Këtë parashtroi në librin e vulgarizuar
parim Wiener e shtriu për të gjithë “Kibernetika dhe
edhe tek Makinat au- Shoqëria” (1955). Mbase, në një
tomatike të ndërtuara nga shkrim tjetër, do t'u sjell diçka
Njeriu, që janë baza e rreth këtij këndvështrimi in-
sistemeve të sotëm të teresant.
Robotëve inteligjentë. Image may contain: 1 person,
Vepra themelore e tij sitting
“Cybernetics: or Control
and Communication in the
Animal and the Ma-
chine” (1948), bërri një
revolucion të vërtetë në
fushën e mendimit, duke e
bërë të qartë se, Makina,
Qënia e Gjallë dhe Njeriu,
janë vetëm modele, me
kompleksitet të ndryshëm
P a g e 1 2 O u r W o r d s

KOKËFORTËSIA DHE PASIGURIA POLITIKE E POLITIKANËVE “ANONIMË” SHQIPTARË
KOKËFORTËSIA DHE se mund të kenë miq filozofinë e historisë hapësirë të re për përfi- SHBA. 1991, është lajmëruar një
PASIGURIA POLITIKE E rezervë në shtetndërtim. dehidrim i plotë i aftësisë time jetësore, pra jo për Qysh më 1991, zyrtarisht, “elitë” politike, që vizaton
POLITIKANËVE Edhe më gjerë, ky soj i për të bërë politikë interes shtetëror, por kuptohet, me njëmijë pengesa shtetësi në zall se: “Ne
“ANONIMË” SHQIPTARË politikanëve shqiptarë, kur kombëtare dhe ndërk- krijojnë “miqësi alterna- politike dhe religjioze duhet të rreshtohemi kah
Prof. Dr. Hakif Bajrami ngrehën në mëngjes, punën ombëtare. tive” e miku i “sinqertë” atëbotë, u rreshtuam drejt. Berlini dhe Vjena”. E them
e parë që e bëjnë i afrohen Dhe në këto rrethana të nuk na donë fare. Kujdes Atëbotë isha në korrent të troç, se nuk më pritet, se
Kur politikanët e humbin pasqyrës. Çfarë shohin së sikletit të tyre, gjithnjë për në hapa, politikanë rreshtimeve duke i vrojtuar këta shpifarakë “anonimus”,
rrugën në oborr, duke provuar pari: e shohin kolltukun, kolltukë, çfarë me “pa”: në hipokritë shqiptarë, jo të nga “bregu”, por në ndonjë nuk janë të vetëdijshëm se
të krijojnë monopol mbi shtetin pastaj ngadalë si perdja e vend se ta shohin vetveten gjithë. Bota po ndryshon parti e bojatisur me ideologji tërthorazi tani sikurse më
dhe kushtetutën, me fajin e teatrit u shfaqet padroni në rrafshin realist virtual, e dhe mundet të ndryshoi, sepse e kisha lexuar mirë 1991, që i ndihmonin
tyre, askush nuk i vajton, sepse kalimtar, që u dikton për pastaj ta shohin Uashing- por duhet peshuar mirë Programin e Adem Demaçit tërthorazi Milloshit, me
vetë e kanë zgjedhë atë rrugë momentin, për detalin tonin, sepse kështu na ka hapat, që më parë duhet të nga viti 1963, dhe mendoja se amorfitetin e tyre politik, që
por, kombi i korrë pastaj politik të “ditës”, pra, jo mësuar historia (apo më mendohen shumë kuj- nuk ia vlen të veprojë jo duke publikisht bartnin ujë me
pasojat jetësore! fytyra reale e tij dhe e mikut mirë të themi Haxhi Zeka) desshëm dhe me dituri u zhytur në parti e në realitet shoshë në mullirin rus dhe
Është lajmëruar jorrufeshëm, të përhershëm, sepse nuk qysh më 1902, këtyre rreshtimet që i aspironi, duke sharruar thellë, shumë filozofinë e mjegullave
por si me prepotencë një kastë shohin përtej hundës. Këta “anonimëve” u shfaqet për format të xhepit, duke thellë në ideologji partish, që Berlin-Vjenë-Vatikan-
politikanësh shqiptarë me dhe ata e shohin serish Berlini dhe Vjena, si fa- i injoruar profesionalistet. e premtonin pavarësinë e Stamboll. E pra, politikanë
nofkën “anonimë”. Këta kolltukun, tani në rrafshin tamorganë alternative e Është fjala për mbajtjen e Kosovës me deklarata dhe “anonimë”, nuk jemi ne
“anonimë” janë kah mendojnë, konkav. Këtij niveli politik “miqësisë”, sepse mendojnë rreshtimit të politikës “prononcime” nëpër gazeta. turku i Stambollit, as roma-
sidomos politikanët e Kosovës, dhe diplomatik i thonë në se kështu do të gjejnë shqiptare fuqishëm kah Prandaj edhe sot, sikurse më ku i Vatikanit, as reformato-

KOKËFORTËSIA DHE PASIGURIA POLITIKE E POLITIKANËVE “ANONIMË” SHQIPTARË
Amerika, por vendosmëria serbe, shumë e sofistikuar, dhunshëm në duar të këtij duke e izoluar nga Evropa
ri i Branderburgut. Mbajeni në Amerikën e Gjergj Uash- jonë euroatlantike. por fare mirë e plasuar në pushteti. Tragjedi kombëtare, si të vetmen, ku qytetarëve
mend. ingtonit, sepse jemi soj i Nuk do ta përmendi emra, tregun politiko- me psikologji tragjike është të saj u jepet tretman
Këto ditë A. Vuçiqi i Beogradit Gjergj Kastriotit. Por jo por edhe në Tiranë edhe në diplomatik, ku shiten që një pushteti t’i vdesë në “infektues”, pa të drejtë
e vizitoi NATO-n në Bruksel. vetëm për këtë, por amaneti Prishtinë, madje edhe në trangujt për dardha. Ky burg, i burgosuri, madje i pa- vizash. Pse, sepse nuk na
Aty bëri lëvdata dhe iu lut i Adem Jasharit nuk guxon Shkup nuk është kuptuar skenar i Kremlinit dhe hetuar disa muaj. Kujdes, duan ende dhe pse BE-ja,
mikpritësit që organizata të shkelet sepse me te filloi seriozisht kur në simpozi- Beogradit është bërë për të sepse terrorizmi rus-serb nuk ende me argumente flas, se
NATO më e fuqishme në botë, Epoka e NEO LUFTES për umin e 3 gushtit 2016, ku humbur gjurmë, për t’u ka atdhe, as nuk ka komb, as nuk na konsiderojnë shtet
të mbetet në Kosovë. liri, dhe sovranitet të plotë debatohej për kufirin Re- dukur Serbia nuk ka religjion. Terrorizmi dhe po presin pale “mos po
Mikpritësi i entuziazmuar nga ashtu si e çmon bota sot publika e Kosovës-Mali i Zi “properëndimore” në kolltukët nuk i përfshin, sepse pjell gomari”! Çfarë jemi ne
kjo “diplomaci” politike u politikën e Adem Demaçit, pata thënë: “Një agjenturë Bruksel, të paktën. Në ato ruhet me forcë, por pozita të vetmin në Evropë që nuk
shpreh se: kërkojmë ndjesë për plotë humanizëm dhe ruse-serbe e keni në Podgo- Uashington nuk besoj që u e luhatshme politike, terroriz- lejohen vizat. Tani na
bombardimet që ua kemi bërë filantropi njerëzore. ricë ( a u doli, provuan të shitet kurrë. Mbetet të mi gjithnjë i forcon, por edhe filozofojnë me do farë
më 1999. Kësaj i thonë politikë Kombin shqiptar porositë bëjnë ruse-serbët grusht- sheshohet agjentura ruse- i dridh rrufeshëm. Kujdes! ‘demarkacionesh” e ku
filozofike në akull, por Beogra- Adem Demaçi, nuk ka forcë shtet natën e serbe në Prishtinë, e cila si Kujdes politikanë shqiptarë të gjetiu mu për këtë situata
di do ta shfrytëzojë këtë si që e ndan nga miqësia me parazgjedhjeve), një e keni duket ende ia vënë gran- Republikës Kosovës sidomos, është katastrofale, buzë
kapital në etapat që vijnë, SHBA. Mendoni edhe në Tiranë me filial në atën Parlamentit Kosovës, sepse që 17 vjet nuk patët luftërave por atje nuk vlen
natyrisht në dem të Republikës Gjermaninë e kemi mike, Shkup (a u doli përpjekja që duke i akuzuar pastaj dituri ta krijoni ushtrinë e pazari ynë. Atje bën viza e
Kosovës. Për këtë qëndrim por Amerikën e kemi më terrorizmi ta përfshijë verdhacakët tanë politik, vërtetë të Kosovës, por këtu për Kosovë jo. Pse,
duhet menjëherë të kërkohen për zemër, sepse truri futbollin…), por ata që e disa të rinj që nuk dinë të kënaqeni me do lëvdata dhe sepse politikanët tanë janë
sqarime në Bruksel. kombëtar po komandon projektuan Shkodrën nxitu- qesin me revole e lere më premtime që u përngjanë fare inferior. Kosovës i
Në rrethanat e tanishme të kështu që besën dhe krenar- an që bombat t’i reklamojnë me granatahedhës. Në aporive të Zenonit, të poli- duhen miq të sigurt dhe të
rreshtimeve të reja në SHBA inë, mos ta zbresim nga se: “janë plasuar në Beo- Prizren vdiq aktivisti tikës Berlin-Vjenë, plotë atillë që askush nuk mundet
edhe nëse “humbim”, le të froni që i takon. Këtë nivel grad për ta vrarë Vuçiqin”! politik dhe dëshiruam nuk premtime, por që Kosovën e t’ia drejtojë gishtin si bënë
humbim në politikë, por me krenarie nuk na e lakon as Politikë e Kishës Ortodokse dëshiruam ai ka vdekur kanë gozhduar si zorrë qorre, Kremlini me “dyer të mbyl-
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 1 3

KOKËFORTËSIA DHE PASIGURIA POLITIKE E POLITIKANËVE “ANONIMË” SHQIPTARË
lura” ndaj Gjermanisë, Shqipëria Jugore nuk iu aneksua besojmë fuqishëm se sintagmën “i kemi numrat” edhe Verlaci), dhe, e hoqi prapë një dhe të sigurt ndaj
kurdo që i teket. Koso- Greqisë, e cila këto ditë kur doli presidenti Donald Trump, pse nuk i kanë, sepse llogarisin në qeveri marionete shqiptare (R. miqësisë me SHBA,
vën nuk mundet më në shesh çështja e Çamërisë nuk do na lë në gjysmë të tërësinë e pozitës shtetërore që e Mitrovica me Fletoren Zyrtare atëherë do të na
askush ta dënojë sikurse filloi të kërcënohet se paska rrugës, si shtet i Kosovës mbajnë. Për këtë arsye ky soj nr 92/3 më 1943). Por Greqia garantohet edhe
u dënuam më 1912/13 ushtri të fuqishme. Po kur jeni të dhe si komb shqiptar, politikanësh është “anonimë”, mban gjendje lufte me shtetin siguria kombëtare
me moton “Nuk ka fuqishëm ore grekë borxhesh pse sepse Evropa na ka sepse vetëm vetë kanë dëshirë të shqiptar, jo që ka të drejtë, por edhe më fuqishëm se
ndryshim të kufijve të nuk i ndihmoni Qipros qe 25 copëtuar kurdoherë nëpër dinë çdo gjë. Askush këta nuk mos u publikua se ka bërë deri tani. Dhe
Perandorisë Turke”. E vjet. Nuk frikësohet luani me kongrese të “paqes”, me duhet t’i kontrollon, sepse men- gjenocid mbi shqiptarët e Amerikës nëse i
pse pati për Aleancën tupan ore grekët e borxheve deri gërshërë, qofshin ato dojnë se janë të paprekshëm kudo Çamërisë. Greqia ka grabitë shprehim gjithmonë
Ballkanike pas tre në fyt. Amerika na ndihmoi më helmuese apo degraduese. dhe kurdo. Madje, janë mbi ligjin troje shqiptare, e jo ne. S’ka besnikëri, guxim dhe
muajsh (tetor 1912). 1999 nëpërmjet Clintonit dhe Gërshërët janë përdorë dhe dirigjojnë çdo lëvizje inferioritet ndaj: Maqedonisë, sinqeritet, atë do ta
Edhe sot, luhet e njëjta Kosova e ruajti realitetin dhe eksperimentuar mbi shoqërore dhe ekonomike. Des- Malit Zi dhe ndaj Serbisë. Këto gjejmë edhe te presi-
lojë me neve. Vetëm falë popullor, sepse ishin në program trojet tona, por ne kemi potizmi i këtij soji politikanësh shtete kanë grabitë troje shqip- denti i ri Donald
SHBA-ve ne jemi të lirë. për shfarosje. Çfarë duam ne më dëshmuar gjithmonë është shumë dëshpërues për ta më tare dhe këtë duhet ta themi Trumpu, njësoj
Ta dini, hulumtoni tepër se tri herë, për të shpëtuar sinqeritet me prova ndaj në fund, por populli e paguan publikisht, qoftë në Bruksel, fuqishëm, i cili po
arkivat e shteteve evropi- miku dhe së katërti, tani kur ka miqve. Respekt edhe për faturat e tyre, me prapambeturi qoftë në Nju Jork, dhe aty duhet dëshmon burrëri
ane deri më 1999. Do të filluar një rreshtim strategjik i Hilarin, por është çështje e gjithmonë. me u zhveshë fajet e tyre. Ato, amerikane me ish
bindeni. trustit republikan në SHBA t’i Amerikës kë e zgjedhë për Të kuptohemi, s’ka më inferioritet në vend që të sulmohen prej kundërshtarët e
Amerika na ishte pranë bishtnojmë Amerikës, Jo, kurrën president. Ne duhet t’i të politikanëve shqiptarë ndaj neve politikisht, këto shtete po kampanjës zgjedhore,
më 1919, nëpërmjet e kurrës si shkollë gjeostrate- gëzohemi secilit që fiton Greqisë, e cila na mbanë “në maje sulmojnë efektshëm dhe BE po dhe për këtë ne kemi
Uilsonit famëlartë, më gjike e Hasan Prishtinës dhe në Amerikë. Po te ne të hundës” nga viti 1940, në një u beson mjerisht, sikurse më çfarë të mësojmë nga
1946 përmes Trumanit Adem Demaçit. Me Amerikën, shikoni se si kërcënohen gjendej lufte, të cilën e akordoi një 1913, 1919, 1946. demokracia dhe
shumë largpamës që në të, dhe me të, së bashku! Dhe politikanët “anonimë” me “qeveri marionetë shqiptare (Sh. Në fund, kur jemi të sinqertë ndërtimi i mëtejmë i

KOKËFORTËSIA DHE PASIGURIA POLITIKE E POLITIKANËVE “ANONIMË” SHQIPTARË
pushtetit, sidomos në viset tjera të botës, se jemi dokumente e fakte të e kemi të njohur dhe të provuar, tani për tani, duke e vënë në nuk janë në valle.
Republikën e Kosovës. fuqishëm të rreshtuar pa asnjë kohës dhe fakte ditore, që sidomos nga viti 1989 nëpër dilemë rreshtimin politik sht- Madje ky soj neo-
Politikanët e verdhë dhe dilemë kah demokracia ameri- na i dhunojnë veshët, na takime në Amerikë dhe Evropë. etëror proamerikan, kombit po i bajraktarësh ende po
të paarsimuar shqiptarë, kane. thumbojnë në sy dhe na Por “baroti” i kësaj teze sidomos sjellin një dëm të pa- mendon, se është
duhet ta harrojnë dy- Në politikë duhet të jemi shumë peshojnë me vepra. Vetëm tani është i lagur. Turku i ka hallet riparueshëm. Ju jeni në pasqyrë koha e totalitarizmit,
mendjesinë BE apo më serioz se sa në tregti dhe me këtë mentalitet mund e veta e aq më pak sot mund të dhe ju tani përfaqësoni shtetin, e sepse mendojnë,
SHBA? Kjo propagandë fusha tjera. Bie fjala, shtabi të prosperojmë. Përn- ndihmojë religjioni i sulmuar dhe i bota e civilizuar nuk e din se ju falsin dhe veprojnë
është transplantuar në politik i Adem Demaçit në dryshe : greku, serbi, provuar të komprometohet në tërë nuk keni arsimim adekuat ashtu si u “duket
politikën tonë si katapult kohën janar-qershor 1999, e ka maqedonasi, malazezi që globin. Kishte të drejtë Fukuyama politik dhe diplomatik. Kjo nuk karrigia” e tyre në
nga Kremlini dhe Be- “nuhatë” me kohë hilen e bom- gjysmë esëll gjithmonë në librin “Konflikti i kulturave” e do të thotë se miqve tanë duhet pasqyrë, për të cilën
ogradi në këta gjashtë bardimeve nga disa vende të mendon si serb, ndërsa deri te libri tjetër “Konflikti i t’u shesim diplomaci e as dushk janë të lidhur si mishi
muajt e fundit, për të na NATO-s. E ka “nuhatur” fare këta politikanët maqedo- civilizimeve”, në vend të blloqeve për gogla. Jo, na njohin fare e thoni, pa menduar
vënë në dyshime dhe në mirë e me kohë pse kanë hyrë të nas jetojnë vetëm në saje ideologjike dhe ushtarako- mirë, por duhet t’u dëshmojmë fare për varfërinë e
sprova të reja, krejt me parët rusët me tanke në Kosovë të kundërthënieve Beo- ekonomike, do të shpërthejë pjekuri politike, sepse populli kombit dhe për
qëllim për të dëshmuar dhe kush i ka bërë pazaret. Ekipi grad-Sofje. Ky kryqëzim konflikti i civilizimeve dhe neve ynë nuk ka as mjetet mediale begatimin e
se Republika e Kosovës i Adem Demaçit ishte shumë interesash duhet të dihet. herë të përplasin në Lindje e herë informative, as fuqi ekonomike pavarësisë së Repub-
“është projekt i dy- serioz dhe i sinqertë, sidomos Nuk është marksizëm, por në Perëndim ashtu si u nevojitet që ta nxjerrë në radhët e para të likës Kosovës, me
shimtë”. Këtu është ndaj SHBA-ve, sepse evropianët është aksiomë politiko- pazari. Donald Trumpi premton frontit elitën intelektuale. Shkurt miq shumë, por të
qëllimi i Beogradit e lakonin shumë çka pas bisedave diplomatike që jeton qe dy shumë në fillim të shekullit, në nuk po lejohet një realitet i tillë, sinqertë.
sidomos i qarqeve kish- “vëllazërore”. Pra, mos të men- shekuj me radhë realiteti lëmin e forcimit ekonomik dhe në fillim nga UNMIK-u e tani
tare serbe. Në këtë doi askush se jemi të varfër dhe ynë në Evropën e in- kombëtar. Ta mbështesim këtë nga EULEX-i. Dikush do të
pozicion po përfiton plus të mbajtur në izolim, plus trigave. Ky rivalitet i shkollë. thotë, nuk do të ndodhë, el-
sidomos qe dy muaj edhe “naivë” të konsideruar e të mban gjallë maqedonasit. Unë nuk e urrej as popullin rus as ektorati është i tillë, është kriju-
Serbia politike dhe lakmojë në disa premtime Dikush nga politikanët ose popullin serb, por politika sht- ar bindja dhe jemi këtu në
diplomatike, duke pompoze nga Brukseli, që aty diplomatët tanë inhibitativ etërore e tyre duhet të emancipo- udhëkryq. Deri tani në Repub-
provuar me rrena që dikush punon për neve ditën dhe dhe natyrshëm zanatli, het, sepse nuk mundmë të na likën e Kosovës janë promovuar
krimineli të shndërrohet rrënon çfarë e kemi krijuar për duhet gjetur mënyra e t’ia shkatërrojnë neve si kanë bërë me shumë mediokritete – persona
në “viktimë”. Këtë provë një dekadë, ama për një natë. E komunikojë Shtabit, ose 24 programe dhe i kanë provuar që aspirojnë pasuri personale e
e bëri publike bash- pra, ta ndërtojmë shtetin ditë e drejtpërdrejt Donalld për të na asgjësuar, e as ne nuk jo çlirim të punës, të atillë pra
këpunëtori numër një i natë. Ne jemi në Evropë në Trumpit, nëse ka kushte, mund dhe nuk duhet as provuar që që nuk kanë mësuar në shkollat
Millosheviqit, njëfarë pozitën e Izraelit. Ky fakt duhet pozitën tonë në Evropë ta shkatërrojmë popullin serb, e tyre asgjë nga politika se si
Ivica Daçiq, që provoi të të mësohet sepse jemi të sulmuar dhe sidomos në Ballkan të sepse deshëm apo nuk deshëm i begatohet shoqëria-shteti. Ky
lansonte rrena, lakra të qe dy shekuj rresht nga e njëjta e peshojë natyrshëm. E di kemi fqinjë. soj politikanësh nuk lejon
verdha në OKB, këto falangë euro-ballkanike, ku prinë që do të na përmendet Politikanë shqiptarë të nivelit drejtues të mirëfilltë, as në
ditë. Ne duhet të japim Rusia. E vërteta nuk kemi për menjëherë roli i Turqisë “anonim”, por që jeni momental- qeveri, as në institucione, as në
dëshmi shtesë edhe në qëllim të krijojmë armiq. Studi- ndaj Grekut, serbit, bull- isht kreatorë politikë qeveritarë, Akademi, as në fakultete deri
SHBA edhe në të gjitha mi është analizë nga qindra garit. Këtë “dua politike”, keni kujdes, sepse sjelljet tuaja diku, sepse ata si dytësor pastaj

KLODI STRALLA TRE VRASJET QË I HAPËN RRUGËN “KONGRESIT TË LUSHNJËS”
KLODI STRALLA ku banonin shqiptarët. Ja si e nën kryesinë e Ismail që të gjithë e njihnin dhe e pra- parë. Në një moment sinqeriteti,
TRE VRASJET QË I përshkruan gjendjen e vendit Qemal beut. Një tjetër nonin për Princ të krahinës dhe më duke ngrënë bukë, të tre së heshtnin.
HAPËN RRUGËN Komisioni Ndërkombëtar i qeveri me emrin “Pleqësia gjerë…” bashku në Pallat me Princ Atë që malësori i
“KONGRESIT TË Kontrollit (KNK) në 15 prill e Shqipërisë të Mesme” Princ Vidi vinte nga një qytetërim Vidin, në mes të shakave të tjera zgjuar Prenk Bibë
LUSHNJËS” 1914, pak ditë pasi kish mbritur ishte vendosur në Durrës, perëndimor, shumë i ndryshëm Prenk Bibe Doda i tha Princit: Doda e kish kuptuar
Ndonse në 28 nëntor në Durrës Princ Vidi, i caktuar nën kryesinë e general nga mjedisi dhe mentaliteti osman "Nëse ke vendosur ta rregullosh me intuitë e kuptuan
1912 Ismail Qemali nga gjashtë Fuqitë e Mëdha për Esad Pashës, i cili posa i prijsave shqiptarë dhe shumë Shqipërinë, përfito nga rasti dhe më vonë edhe Fuqitë
shpalli mëvetësinë e të ndërtuar dhe drejtuar shtetin e ishte shkëputur nga qeve- shpejt u përball me veshtirësitë e zhdukna të treve, mua, Ismail e Mëdha që u morrën
Shqipërisë dhe formoi posakrijuar shqiptar: ria e përkohëshme e pakapërxyshme për t’i bërrë ata Qemalin dhe Esat Pashën, sepse me regullimin e
një qeveri të përkohësh- “Një qeveri e përkohëshme ishte Vlorës për shkak të bashkë, në përpjekjen për ndërti- cilido nga ne të tre që do të punëve të Shqipërisë
me, ky ishte më shumë formuar me qendër në Vlorë. mosmarëveshjeve person- min e shtetit shqiptar të unifikuar. mbetet gjallë, as ty, as pas Luftës të Parë
një akt me vlerë të lartë Pushteti ishte përqëndruar në ale me Ismail Qemal Ata ishin të gjithë të zgjuar, dina- Shqipërinë nuk do ju lerë rehat”. Botërore, kur u
diplomatike, por jo një duart e një këshilli të ministrave, Beun. Në Mirditë sun- kë, egoistë, ju pëlqente sundimi Kjo shaka dy të tjerëve nuk u vendos përfundimisht
kotroll real i teritoreve të përbërë nga gjashtë anëtarë, donte Prenk Bibë Doda, dhe secili dëshëronte të ishte i pëlqeu, megjithatë u detyruan të ekzistenca e shtetit
P a g e 1 4 O u r W o r d s

Dead Albanians due to Current Dictatorship in Albania will they get a resolution? (not done yet)

Lirak Bejko Dead
I vdekur nga Diktatori dhe
vjedhjet e familjes se tij,
Berisha

One last dictator
in Albania Left to
be judged!!!
Not done Yet!!
BURG
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 1 5

Dark History of Communism tragedy's in Albania
P a g e 1 6 O u r W o r d s

Vrasjet e pazgjidhura ne Shqiperi ——presim rezultatet shpejt….

Deputeti Fatmir Xhindi

Gentian Zguri….rezultatet???
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 1 7

Vrasjet e pazgjidhura ne Shqiperi—-presim rezultatet shpejt...

Isa Copa duke hetuar pronat ne Gjirin e Lalzit te familjes Konomi —— presim rezultatet
P a g e 1 8 O u r W o r d s

Ngjarjet e pazgjidhura ne Shqiperi——presim burgimin e perjetshem te familjes diktatoriale Berisha!!

Kush e Organizoi Protesten? Ku ishin Organizatoret?

4 Fajtore pa Faj gjenden vdekjen ne 21 Janar 2011

Kush drejton forcat shteterore mbrojtese? Cilat jane procedurat e Policise para se te vrase?

Pronare banke ne Shqiperi, e papune!! Si te behesh Bilionere ne 3 muaj!!! Elvana Hana mbesa e
L.Berisha..Burg
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 1 9

Vrasjet e krime te ndryshme te pazgjidhura ne Shqiperi….Burg...

The Blair Connection

Vjedhja e lejuar ne Shqiperi e pronave per tu nder-
tuar rezervat ashtu dhe e mineralit te brendshem ne
Shqiperi.
FLuturime Falas me urdher te
….

Hilja e Investimeve te huaja ne Shqiperi!!! Si pastroen parate nga peshku qe eshte qelbur nga koka!!! Burg

Spitalet e Ndertuara me leke nga Tirana
ne Qipro, Ishujt Keimen nepermjet nje
grup manaxhimi ne New Jersey, USA.
Keshtu jane pastruar shume para te
vjedhura ndaj popullit SHqiptare.

Si mund te pastrosh parate e vjedhura
nga viti 96-2005 nepermjet llogarive pa
emer ne ishujt jasht Shqiperise...
P a g e 2 0 O u r W o r d s

Disa Ngjarje e pazgjidhura ne Shqiperi nga Prokuroria...Kur vete Ina Rama ka frike per Femijet e saj!!

?
Duet nje Kryeprokuror allcak qe te Perse nuk u pane dokumentat qe verifikonin
zbardhi ceshtjet te pazgjidhura qe nga vi- fjalet e Albana Vokshit dhe e dergonin te qeli
tet 1944!! ate me bashkepunetoret?

Disa nga ceshtjet qe kane kaluar pa hetuar ne Shqiperi!!

So far in Albania the only way to make it is to keep
your promises and Ilir Meta and spouse is an ex-
ample of it….Will everyone else learn from it or
shatter in the high cliffs….the only victor in the Perse nuk u hetua shkelja e kushtetutes Shqiptare
election battles!!!! nga Prokuroria? A thua ka marr fund drejtesia?

Bilioneret e Rinj te pa Prekur ne Shqiperi qe bejn hesapet me $$$ e popullit me keq se S. Berisha...te shohim
ndryshimin dhe per A. Xhillarin (burg apo jo)

The leader of Opposition before now Premier in Albania
rather spend $$ on luxury vacations in US rather than face
the facts and reality in Albania!! Could it be that he’s so
implicated with the GOV. that he can end up serving life
sentences? Time will tell

Njerezit vdesin ne Shqiperi sepse Sekseri I lejeve
te ndertimit ne tirane Alban Xhillari me E.ramen
nuk cajn koke perhapesira midis ndertesave qe te
A pyet njeri ku eshte burimi I
kalojn makinat e urgjences. Me ato ne Shqiperi,
milionave $$ qe ky njeri eshte
kercenimet dhe blerjet ecin, po jo me ne pertej kukull?
Oqeanit. Alban Xhillari Sekseri I
Lejeve te ndertimit tani kush
eshte se E.Rama iku?
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 2 1

Vjedhja e Mineraleve, Pergjegjesit!!!!Burg...

Mineralet ne very te shqiperise te
monopolizuara!!! Perse?

Floriri nepermjet mineraleve

Vdesin njerezit per tu pasuruar njerezit e Kryem-
inistrit Shqiptare bashk me Fatos Nanon si sekretar
PD’s ne Washington DC. USA

Fluturime me parate e mineria-
ve te populit Shqiptare...

Hilja e Investimeve te huaja ne Shqiperi!!! Njerezit pergjegjes...Burg...

Stream Oil Albania has a direct connec-
tion to Shkelzen Berisha as well as to his
sister Argita Berisha...te tjeret kane vec
1% si kukull qe jane...

Si mund te vjedhesh token parate e prona- Argita & SHkelzen Berisha Pergjegjes per
rit te tokes me ane te kompanive nafte fan- vjedhjen e naftes nga pronaret….
tazme nderkoh fshiet nga pas vete KM.
P a g e 2 2 O u r W o r d s

Disa mbikqyrje nga pertej Oqeanit mbi familjen Balliu!!!! BURG

Fahri Balliu I paprekshem ne
abuzime ndaj popullit te el-
basanit!!! Ta kthej koken pas
te shohi rrobat e grisura qe ka
pas...
Henris Balliu Guilty as part of
Gerdec Tragedy as well as be-
ing part of it!!!

A ka burra me ne ate vend???
700 Punetore te firmes Kurum ne
Elbasan ne proteste!

Kush nga keta nuk ka Ilegalisht Perfituar Financiarisht ne kurriz te popullit Shqiptare??? Te tere fajtore!!!

Human Right Violators as an inheritance from the so
called bearded man Tos Nano in Albania!!
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 2 3

Lidhja Vokshi—Xheka —-Spahiu—-klani Berisha ...BURG

Albana Vokshi Florentia Xheka Arjan tartari
cfare kane keto te tre te perbashket/?
Jane kukuallat e Klanit Berisha duke mbajtur kompani
ne emer te tyre por qe gjenden Berishat nga pas

Kumbaret qe kane interesa financiare te perbashketa me opoziten e
Rames qe pagoi $$$ Fatos Nanos per postin e kryetarit!!!

Fatos Nano u debua nga posti Kryeministrit nga nderkombetaret Amerikane!!! Burg per vrasjen e Hajdarit

Azem Hajdari I
vrare nga bash-
kepunimi Nano- Import Export I Droges ne kohen e Fa-
Berisha!!! tos Nanon ne Shqiperi ishte ne kulm te
larte te Europes...

Kryengritje nga njerez me
arme per parate e vjedhura ne Koha kur Ishte Fatos Nano ne pushtet ne Shqiperi ,
kohen piramidale & ate qe vijoi kur krimi dhe rrembimi ishte 1 mij perqind lart
me pas me fatosin ne
krye...gjykoni vete njerez….
P a g e 2 4 O u r W o r d s

A Funksionon Kontrolli Shtetit ne Shqiperi

Shembujt e Parave qe vijn
drejt SHBA nga vendi me I
Varfer ne Europe... Perse?
Poverty….

Berisha & Podesta group looses Albanian Americans oust the premier SB Jail & restitution for Podesta

The Albanian Mafia Lobbies
against the rest of Albanian Ameri-
cans!!! The Global War Continues..
Nje vrime ne uje me keshillat Will it escalate into world conflicts?
drejt Shqiperise….zvogelimi I
reputacionit te Podesta
Group per hir te familjes Ber-
isha… SO far no more Prem-
ier...how do you like those
apples?

Same status Quo as before, what’s
Is the money being diverted to the Podesta group
hiding behind AMB. LU in Alba-
for retaliatory against those that tell the truth
nia? Who is controlling our US em-
outside of Albania? So far YES...the war goes on..
bassy since its not our state dept...
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 2 5

Libri I ndaluar I Agim Hamiti’t FQ 203

KLODI STRALLA TRE VRASJET QË I HAPËN RRUGËN “KONGRESIT TË LUSHNJËS”
shqiptar në kufijtë e 1913. shohin në drejtime të kundërta,
- I pari, Ismail Qemal beu, pasi dha dorëheqjen nuk qënka fare pa kuptim. Kon-
nga drejtimi i qeverisë në 24 janar 1914, u flikti do të përsëritej shumë
largua nga Shqipëria në Itali, ku vdiq 5 vite më shpejt pas viteve ’20 me Fan
vonë, si për koincidencë në 24 janar 1919, në Nolin dhe Ahmet Zogun; në
rrethana të dyshimta (mendohet i helmuar) Luftën e dytë me Enver Hoxhen
- I dyti, Esad Pashë Toptani, ndonse bëri pjesë dhe Abaz Kupin dhe në vitet e
në kabinetin e Princ Vidit, shumë shpejt u demokracisë me Fatos Nanon
konfliktua me të dhe u detyrua të largohet në dhe Sali Berishen dhe tash së
Europë, ku u vra në Paris nga i riu Avni fundit me Edi Ramen dhe Lu-
Rustemi në 22 qershor 1920, ndërsa negocionte lezim Bashen. Historia va-
me Aleatët për rolin e ardhshëm të tij në zhdon….
Shqipërinë e pas luftës.
- I treti, Prenk Bibë Doda, po ashtu u vra në 22
mars 1919, në rrethana të dyshimta.
Largimi nga skena politike e tre njerëzve më të
pushtetshëm të vendit i hapi rrugën “Kongresit
të Lushnjës” të janarit 1920, që hodhi themelet
e vërteta kushtetuese të shtetit të ri shqiptar.
Aty u përvijua figura karizmatike e një të riu
25 vjeçar, Ahmet bej Zogollit, që koha tregoi
se ishte po aq i zgjuar, po aq dinak e egoist, me
po aq dëshirë për pushtet sa tre të paret, por që
u a kaloi atyre në aftesinë për të bërë shtet.
Idea e ndërkombëtarëve se me largimin e
krerëve konflikualë do të qetësohej vendi
rezultoi e gabuar edhe pas 100 vjet. Me sa
duket simboli ynë me zhgabën me dy krerë, që
P a g e 2 6 O u r W o r d s

Declassified (continues)
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 2 7

Declassified pg2
P a g e 2 8 O u r W o r d s

Declassified 3
V o l u m e 8 , I ss u e 1 2 P a g e 2 9

Declassified 4
WE ARE ALSO ON THE WEB
WWW.NEWLIFEAACO.ORG

Non Profit Charitable
Organization

Cdo njeri mund te behet anetare dhe te bashkoet
“ N E W L I F E ” J E T A E R E me misionin tone per te krijuar nje shtet te vogul
ketu ne kete continent te madh. Te ndihmojme
njeri tjetrin qoft dhe me nje keshille te thjeshte.
1774 - 76 street
Suite D3 Kjo eshte nje thirrje per te informuar njeri
Brooklyn, New York tjetrin plus dhe per projekte te ardhshme qe jane
11214
ne pune e siper. Se shpejti nje Shkolle Shqipe
Phone: 718-594-0511
Fax: 201-795-4795
Anglishteje dhe nje vend ku te gjith njerezit te
E-mail: Endri@newlifeaaco.org gjejn nje strehim nga cdo hall apo nevoje. Bash-
kimi ben fuqi dhe Zemra e Vullnetarit nuk ka
cmim.
Building a Future One Person At a Time...

Mjeranat e politikës shqiptare u rreshtuan gabimisht. Ajet Delaj, New York
Mjeranat e politikës shqiptare u rreshtuan gabimisht. Presidenti Amerikan i zgjedhur Ameriken? Pra, deri ne 6 te
tashme me mbi 300 vota elektorale mengjesit mashtronin shqiptaret
Shkruan: Ajet Delaj, New York pret sipas kushtetutes Amerikane 20 se Anglia kishte votuar te
Janarin per te marre detyren dhe per qendronte ne Union.. Boll me se
Kush ka pasur rastin te shikoje reportazhin apo te lexoje librin “Clinton Cash” kete po punon seriozisht dhe fort çdo u bete gazi i botes dhe po turp-
te autorit Peter Schweizer do te kuptoje me mire rendesine e rotacionit te dite ne funksion te ndertimit te nje eroni nje komb te tere sepse ju
pushtetit ne Washington, Pra, domosdoshmerine e ketij rotacioni duke perm- ekipi sa ma perfaqesues e dinjitoz. per vete keni kohe qe nuk turp-
bushur plotesisht sentencen e Presidentit Lincoln: “ Menyra me e mire e Shqiptaret dhe kryesisht politikanet eroheni me!
shendoshjes se pushtetit eshte vota e lire e popullit”. shqiptare duhet te sqarohen se nuk do
i bien bo…..dashit sepse kolegji Te majtet si perfaqesues dinjitoz
Amerika me presidentin Trump futet ne stad te ri te demokracise sepse elektoral vendos vetem atehere kur te buxhaqeve po e tregojne edhe
premtimet e presidentit Trump dhe mbeshtetja qe mori nga populli amerikan kandidati fitues ka 269 vota perfa- nje here se jane mjerana duke e
ishte per nje demokraci transparente reale duke thyer status- quo-ne qe siç qesuese. Prandaj, eshte parashikuar rreshtuar veten se bashku me
tregoi fushata elektorale se standartet demokratike e pluralizmi politik vertete kolegji elektoral nga baballaret e protestuesit e komunistit Sorros
kishin qene ne prag te falimentimit. kombit amerikan ne menyre qe qe marrin nga $20 dollare ne ore
Amerika kurre te mos mbese pa per te protestuar ne rruge.
Filozofia e lidershipit te ri me Presidentin Trump eshte diçka krejt tjeter nga president.
vazhdimsia e se paku 50 viteve te fundit ku nuk lihen pa cekur asnje nga
fushat jetike te shoqerise amerikane dhe me siguri triumfi i kesaj filozofie do Madje mentaliteti dhe karakteri i
te ndikoje ne gjithe boten ku pa dyshim Evropa eshte me e ekspozuar per vete kombit amerikan shkon deri atje sa
faktin e lidhjeve dhe vlerave te ndersjellta qe evropianet ndajne me Ameriken. asnje antar i kolegjit nuk i bie ndesh
vullnetit te popullit te shtetit te tij qe
Politika aktuale shqiptare, partnere e denje e status-quos-e tashme te rrezuar e ka derguar aty duke mos i dhene
ne Washington ku te dy palet nuk mund t’i quaj krahe politik sepse ata qe mundesine fituesit te beje 270 vota
menaxhoheshin nga fondacioni – shoqeria e hapur liberale e Sorosit dhe mik dhe pas kesaje presidentin e vendos
per koke kishin Podesten ndodhen vertete tani ne det te hapur pa busull idolo- vota e dhomave te bashkuara te
gjike e as praktike. kongresit. Kjo eshte Amerika dhe jo
me kot jane lideret e botes sepse e
Kjo klase politike shqiptare ne nje bote qe po leviz me shpejtesi nga demokra- meritojne te jene ne krye te botes.
cia liberale drejt asaje reale jo vetem nuk eshte ne funksionin qe duhet te kete
ne raport me shoqerine dhe kombin por realisht po behet e rrezikshme duke Çfare kujtoni se amerikanet jane si
kercenuar seriozisht marredhenjet strategjike me kombin amerikan e shqiptaret qe per turp te atyre qe e
natyrshem edhe sigurine kombetare ne nje bote te paqendrueshme e ne ndry- kerkojne dhe atyre qe e shesin voten
shim marramendes. me nje thes miell? A nuk ishin mediat
e majta ne Amerike dhe Shqiperi qe
Mediat dhe portalet shqiptare te sponsorizuara drejteperdrejte nga kjo politike shpresuan se konventa e repuplika-
pa busull e madje e korruptuar dhe nen friken e ballafaqimit me popullin neve nuk do emronte Donald J.
shqiptar dhe frymen e re qe me siguri do te vije shpejt nga pertej oqeanit Trump per president , sepse kishte
gjurmojne dhe botojne gjithçfare budalliqesh qe vjen ndesh me vizionin dhe marre votat e repuplikaneve ne tere
vullnetit e popullit amerikan duke u rreshtuar me te njejten bindje me miti- Ameriken dhe a nuk ishin mediet
gashet 20 dollaresh qe shihen edhe pak dite ne disa rruge te Amerikes. shqiptare qe naten e daljes se Anglise
nga Evropa deri ne 12 te nates me