You are on page 1of 9

www.matematiranje.

com

Algebarski izrazi

P + Q = ( x 6 − 2 5 + x 4 − x ) + ( x 4 − x 3 + x + 2)
= x 6 − 25 + x 4 − x + x 4 − x 3 + x + 2
= x 6 − 25 + 2 x 4 − x 3 + 2 tražimo slične monome!!!
Savet: STALNO PIŠI ZAGRADE ZBOG (-)

P + Q = ( x 6 − 2 5 + x 4 − x ) − ( x 4 − x 3 + x + 2)
= x 6 − 25 + x 4 − x − x 4 + x 3 − x − 2
= x 6 − 25 + x 3 + 2 x − 2

(7 x 2 − 2 x + 3) + P = 3 x 2 + 11x − 7
Ovde polinom P posmatramo kao nepoznati sabirak. Dakle, od zbira oduzmemo poznati sabirak:
( ) (
P = 3 x 2 + 11x − 7 − 7 x 2 − 2 x + 3 )
P = 3 x + 11x − 7 − 7 x + 2 x − 3
2 2

P = −4 x 2 + 13 x − 10

(−2 p ) 2 − 4 ( p − 2) ⋅ ( p + 2) =

razlika kvadrata
Razlika kvadrata
4 p 2 − 4( p 2 − 4) =
4 p 2 − 4 p 2 + 16 = 16

1 34 1 100
a=3 = b=9 =
11 11 11 11

a +b a −b
− − 2a + b = najpre dodaj 1 u imeniocu, gde nema razlomaka=
2 2
a + b a − b 2a b
− − + = zajednički je očigledno 2=
2 2 1 1
1 ⋅ (a + b) − 1 ⋅ (a − b) − 2 ⋅ 2a + 2 ⋅ b a + b − a + b − 4a + 2b 4b − 4a 4(b − a )
= = = = 2(b − a ) → tek sad menjamo
2 2 2 2
vrednost za a i b
 100 34  66
2(b − a ) = 2 −  = 2 ⋅ = 2 ⋅ 6 = 12
 11 11  11

1

( x 2 − x + 1) ⋅ ( x 2 + x + 1) = ’svaki sa svakim’ = x 4 + x3 + x 2 − x3 − x 2 − x + x 2 + x + 1 = = x 4 + x 2 + 1 → Tačno B) ( x 2 + x + 1) ⋅ x − ( x 2 − x + 1) ⋅ x = Da bi vam bilo lakše.com P ⋅ Q = (2a 2 − 3a ) ⋅ (3a 2 − 2a ) PAZI: Množemo ’svaki sa svakim’ (2a 2 − 3a ) ⋅ (3a 2 − 2a ) = 6a 4 − 4 a 3 − 9a 3 + 6a 2 = 6a 4 − 13a 3 + 6a 2 Najpre postavimo zadatak: ( x − 2) ⋅ ( x − 5) − ( x − 1)( x − 6) = ( x 2 − 5 x − 2 x + 10) − ( x 2 − 6 x − 1x + 6) = x 2 − 5 x − 2 x + 10 − x 2 + 6 x + 1x − 6 = 4 A) pomnožimo levu stranu jednakosti. pa ako dobijemo desnu tačno je. ako ne dobijemo nije.www. prebacite x ispred zagrade.matematiranje. ( A + B) − ( A − B) = A + B − A + B = 2 B  Zbir Njihova Polinoma Razlika = 2 ⋅ ( x 3 − 3 x 2 + 5 x − 4) 2 . (zakon komutacije A ⋅ B = B ⋅ A ) x ⋅ ( x 2 + x + 1) − x ⋅ ( x 2 − x + 1) = x3 + x 2 + x − x3 + x 2 − x = 2 x 2 Ovo očigledno nije tačno Ovde je pametnije da najpre postavite zadatak i to malo ‘sredite’.

daju +. 2 ⋅ = 1 = xy 2  2  2  − 2 x ⋅ xy = −2 x y 2 (3 x − 2 x 2 ) ⋅ (4 − x) − (4 + 2 x) ⋅ ( x 2 − 1) = (12 x − 3 x 2 − 8 x 2 + 2 x 3 ) − (4 x 2 − 4 + 2 x 3 − 2 x) = 12 x − 3 x 2 − 8 x 2 + 2 x 3 − 4 x 2 + 4 − 2 x 3 + 2 x = −− − − − −− = 15 x + 14 x + 4 2 A) (4 − x) 2 = ( kvadrat binoma – pogledaj formulu ) = 4 2 − 2 ⋅ 4 ⋅ x + x 2 = 16 − 8 x + x 2 B) (3 − x ) ⋅ (2 + x ) = 6 + 3 x − 2 x − x 2 = − x 2 +1x + 6 I ovde je pametnije prvo ‘srediti’ dati izraz pa tek onda zameniti vrednost za a i b .www.com A) (2 x 3 − xy + y 2 ) ⋅ ( −3 xy ) = = −6 x 4 y + 3 x 2 y 2 − 3 xy 3  1 2  B)  x 3 − y + xy  ⋅ (−2 x) =  2  = −2 x + xy − 2 x 2 y 4 2 PAZI:  1  1  − 2 x ⋅  − y 2  = [ .i .matematiranje. (2a − 3b) 2 + 12ab = (2a ) 2 − 2 ⋅ 2a ⋅ 3b + (3b) 2 + 12ab = 4a 2 − 12ab + 9b 2 + 12ab = 4a 2 + 9b 2 = 4 ⋅ ( 2 ) 2 + 9 ⋅ ( 3 ) 2 = 4⋅ 2 + 9⋅3 = 8 + 27 = 35 A ⋅ C − B 2 = (2 x − 1) ⋅ (2 x + 1) − ( x − 2) 2   Razlika kvadrata Kvadrat binoma 3 .

matematiranje. Dakle: (4 x 2 − 6 x + 3) − (−2 x − 3) 2 = ( ) 4 x 2 − 6 x + 3 − ( 2 x ) 2 + 2 ⋅ 2 x ⋅ 3 + 32 = 4 x 2 − 6 x + 3 − (4 x 2 + 12 x + 9) = 4 x 2 − 6 x + 3 − 4 x 2 − 12 x − 9 = = −18 x − 6 + 2 ⋅ 0.2 + 1 = 2 25 ⋅ 0.2 + 1 = ( kvadrat binoma ) (5 ⋅ 0.2 + 1 = 52 ⋅ 0.04 − 10 ⋅ +1 = 10 1− 2 +1 = 0 A mogli smo i ovako: 25 ⋅ 0. 652 = 2 A) 0.35   ↑ ↑ ↑ I2 2⋅I ⋅II II 2 = (0.www.2 2 − 2 ⋅ 5 ⋅ 0.com = (2 x) 2 − 12 − ( x 2 − 2 ⋅ x ⋅ 2 + 2 2 ) = 4 x 2 − 1 − ( x 2 − 4 x + 4) = 4x2 −1 − x2 + 4x − 4 = 3x 2 + 4 x − 5 (4 x 2 − 6 x + 3) − (−2 x − 3) 2 = Da vas podsetimo jedne stvari: ( A + B) 2 = (− A − B) 2 ( A − B ) 2 = ( B − A) 2 Lakše nam je da umesto ( −2 x − 3) 2 posmatramo (2 x + 3) 2 .35 ⋅ 0.2 2 − 10 ⋅ 0.2 − 1) 2 = (1 − 1) 2 = 0 4 . 65)2 = 12 = 1 B) 25 ⋅ 0.35 + 0.2 2 − 10 ⋅ 0. 65 + 0.

com A) ( ) 2 8 − 2 = 8 − 2⋅ 8 ⋅ 2 + 2 2 2 = 8 − 2 16 + 2 = 10 − 2 ⋅ 4 = 10 − 8 = 2 B) (3 2 − 2 3 )⋅ (3 2 + 2 3 ) = ( razlika kvadrata ) = (3 2 ) − (2 3 ) = 3 ⋅ 2 − 2 ⋅ 3 2 2 2 2 2 2 = 9⋅ 2 − 4⋅3 = 18 − 12 = 6 ( x − 1) ⋅ ( x 2 + x + 1) = ( svaki sa svakim ) = x3 + x 2 + x − x 2 − x − 1 = x3 − 1 (a + b) ⋅ ( x + y ) + (a − b) ⋅ ( x − y ) − (ax + by ) = = ax + ay + bx + by + ax − ay − bx + by − ax − by = ax + by A) 9a 2 −16 = upotrebićemo razliku kvadrata = (3a ) 2 − 4 2 = (3a − 4)(3a + 4) B) 4 xy − 16 x 2 y = zajednički ispred zagrade = 4 x y − 4⋅ 4 ⋅ x ⋅ x ⋅ y − −− −− − − − − −−− = 4 xy (1 − 4 x) x 2 + 10 x + 25 = ( x + 5) 2 = (995 + 5) 2 ↑ ↑ I2 II 2 = 1000 2 = 1000000 5 .matematiranje.www.

matematiranje.www.com A) 105 2 = (100 + 5) 2 = 100 2 + 2 ⋅100 ⋅ 5 + 52 10000 + 1000 + 25 = 11025 B) 95 ⋅105 = (100 − 5) ⋅ (100 + 5) = 100 2 − 52 = 10000 − 25 = 9975 (3 x + 1) 2 − (2 x + 5) ⋅ (2 x − 5) − 5 x 2 =  kvadrat binoma razlika kvadrata = (3 x) 2 + 2 ⋅ 3 x ⋅1 + 12  − (−2 x) 2 − 52  − 5 x 2 = = 9 x 2 + 6 x + 1 −  4 x 2 − 25 − 5 x 2 = 9 x 2 + 6 x + 1 − 4 x 2 + 25 − 5 x 2 − − − = 6 x + 26 (3a + 2b) 2 − (3a − 2b) 2  Kvadrat zbira Kvadrat razlike [ ] [ = (3a ) + 2 ⋅ 3a ⋅ 2b + (2b) 2 − (3a ) 2 − 2 ⋅ 3a ⋅ 2b + (2b) 2 2 ] = [9a 2 ] [ + 12ab + 4b 2 − 9a 2 − 12ab + 4b 2 ] = 9a + 12ab + 4b − 9a + 12ab − 4b 2 2 2 2 − −− − −− = 24ab [ (2 x − 3 y ) 2 − (2 x) 2 − (3 y ) 2  ] Kvadrat razlike razlika kvadrata [ ] [ = (2 x) 2 − 2 ⋅ 2 x ⋅ 3 y + (3 y ) 2 − 4 x 2 − 9 y 2 = ] = 4 x − 12 xy + 9 y − 4 x + 9 y 2 2 2 2 − − 6 .

matematiranje. Dakle: 2 2   1  2  4 ⋅  −  − 1  1    2   − + 2 − =  2  4 2  1 4  (−2 − 1) 2  − +  − =  2 2 4 2  3  (−3) 9 9   − = − =0 2 4 4 4 7 .com = 18 y 2 − 12 xy → Sad zajednički = 6⋅ 3 ⋅ y ⋅ y − 6⋅ 2 ⋅ x ⋅ y − −− − −− = 6 y (3 y − 2 x) A) ( x − y ) 2 = x 2 − 2 ⋅ x ⋅ y + y 2 → netačno B) ( x + 1) 2 = x 2 + 2 ⋅ x ⋅1 + 12 = x 2 + 2 x + 1 → tačno V) ( 2 x − 1) 2 = (2 x ) 2 − 2 ⋅ 2 x + 12 = 4 x 2 − 4 x + 1 → netačno 2  1 1 1 1 G)  x −  = x 2 − 2 ⋅ x ⋅ +   = x 2 − x + → tačno  2 2 2 4 (a + b) 2 + (a − b) 2 − a 2 − b 2 + 2ab = a 2 + 2ab + b 2 + a 2 − 2ab + b 2 − a 2 − b 2 + 2ab = = (a + b) 2 = (2.www.u ovom zadatku je pametnije odmah zameniti vrednost x = − .2) 2 = 112 = 121 (4 x − 1) 2 ( x + 2) 2 − = 4 1 E.8 + 8.

com 2 2  x+ y  x− y ( x + y)2 ( x − y)2   −  = −  2   2  22 22 x 2 + 2 xy + y 2 x 2 − 2 xy + y 2 = − = 4 4 ( PAZI: .ispred drugog razlomka menja znake svima u brojiocu ) x 2 + 2 xy + y 2 − x 2 + 2 xy − y 2 4 xy = = = xy 4 4 2 2 A2 =  7 − 24  − 2 ⋅ 7 − 24 ⋅ 7 + 24 +  7 + 24      = 7 − 24 − 2  7 − 7 + 24  7 + 7 + 24  + 7 + 24    2 = 14 − 2 7 2 − 24 = 14 − 2 49 − 24 = 14 − 2 25 = 14 − 2 ⋅ 5 = 14 − 10 = 4 A2 = ( x − 1) 2 = x 2 − 2 x + 1 B 2 = (− x − 1) 2 = [− ( x + 1)] = + ( x + 1) 2 = x 2 + 2 x + 1 2 C 2 = (1 − x) 2 = 1 − 2 x + x 2 = x 2 − 2 x + 1 = ( x − 1) 2 D 2 = ( x + 1) 2 = x 2 + 2 x + 1 Dakle: A2 = C 2 i B 2 = D 2 A) (a − 3)(2a + 1) − (5a − 4)(a − 3) = = (a − 3)[(2a + 1) − (5a − 4)] = (a − 3)[2a + 1 − 5a + 4] = (a − 3)(5 − 3a ) 8 .matematiranje.www.

matematiranje.www.com B) a 3 − a = ( izvadimo a ispred zagrade ) = a (a 2 − 1) = ( u zagradi je razlika kvadrata ) = a (a − 1)(a + 1) A) 5a 2b − 10a = 5⋅ a ⋅ a ⋅ b − 5⋅ 2 ⋅ a − −− − − = 5a (ab − 2) B) 14a 3b − 7 ab + 21ab 2 = = 7⋅ 2 ⋅ a ⋅ a ⋅ a ⋅ b − 7⋅ a ⋅ b + 7⋅ 3 ⋅ a ⋅ b ⋅ b − −− −− − − −− − −− − −− −− − = 7 ab(2a − 1 + 3b) 2 A) 2( x + y ) + a( x + y ) = [ x + y je zajednički ] = ( x + y )(2 + a ) B) a( x − y ) − b( x − y ) = [ x − y je zajednički ] = ( x − y )(a − b) 9 .