You are on page 1of 5

KERTAS KERJA

PROJEK CENDAWAN TIRAM

TAJUK:
CENDAWAN TIRAM

DIHASILKAN OLEH:
MOHD FADHURRAHMAN BIN BUJANG
PETUGAS PDK

KERTAS KERJA PROJEK CENDAWAN TIRAM
PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI PAKMA GADING
LOT 194, KAMPUNG SEMUNIN CINA
94500 LUNDU
SARAWAK

TAJUK : CENDAWAN TIRAM
RINGKASAN EKSEKUTIF

• Perusahaan
P e r u s a h a a n c e n d a w a n m e r a n g k u m i p e r u s a h a a n b e n i h d a n j u g a l a d a n g cendawan. Walaupun
teknik penanamannya telah berjaya dicuba di Malaysiasejak tahun 1934, tetapi pertumbuhan industri ini adalah
lembap.

Cendawan jerami padi, tiram putih, tiram kelabu, abalon, telingan kera
dan j u g a s h i t a k e m e r u p a k a n j e n i s - j e n i s c e n d a w a n y a n g s e s u a i d i t a n a m d i Malaysia.
Buat masa ini semua jenis cendawan tersebut diusahakan secara komersial kecuali cendawan jerami padi.

A nt a ra m a s a l a h - m a sa l a h ya n g t er l i ba t da l a m p e ru sa h a an c en d aw a n i al ah kedapatan benih yang
baik, pengurusan ladang yang kurang baik, penerimaan produk, ketahanan produk, persaingan, harga media
dan harga jualan yangtinggi.

P ad a k es e l u ru h an n ya pe r us ah a a n b en i h d an l a da n g c en d aw a n m er up a k an pe r us ah a a n ya n g b e r
d a ya m a j u . Wal au b a gai m an ap un , k ej a ya a n s es ua t u perusahaan bergantung rapat dengan lokasi,
cara pengurusan, dan juga caramempromosi produk.

PENGENALAN

Sejajar dengan kehendak dan keperluan Pelan PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI
(PDK) yang menekankan kepada kemenjadian murid, maka inovasi dalam sistem
pendidikan perlu diberi penekanan sewajarnya.Sehubungan itu, bidang pertanian
merupakan satu bidang yang menjadi tumpuan kerajaan dalam menjana ekonomi
Negara. Kami telah berbincang dan memilih untuk menjadikan bidang pertanian
dalam mengusahakan cendawan sebagai salah satu Produk yang terdapat di PDK
Pakma Gading Lundu. Walaupun sesuatu yang baru,ianya tidak akan melenturkan
semangat kami untuk meneruskan usaha ini. Antara lima jenis cendawan yang
biasa diusahakan, cendawan tiram kelabu adalah menjadi pilihan kami. Ini adalah
disebabkan cendawan tersebut rasanya sedap berbanding dengan cendawan –
cendawan yang lain yang seherga dengannya. Selain itu, pengguna juga kurang
menikmati cendawan tiram putih kerana mengandungi terlampau banyak air dan
terlalu lembik apabila dimasak. Cendawan telinga kera pula tiada mempunyai rasa
dan hanya terasa kenyal sewaktu dimakan. Di samping itu, kami lebih
mengusahakan cendawan tiram kelabu berbanding dengan cendawan tiram putih
kerna cendawan tiram kelabu tahan lebih lama sedikit. Dengan adanya produk
cendawan tiram kelabu ini diharap dapat menyuntik semangat penyelia, petugas
dan pelatih – pelatih PDK Pakma Gading untuk lebih kreatif dan inovatif dalam
mengusahakan cendawan tiram kelabu.

TUJUAN PROJEK
- Untuk projek penanaman cendawan ini, ianya mempunyai beberapa tujuan. Antara tujuan utama projek ini
ialah :

 Menjadikan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PDK.
 Menjadikan salah satu aktiviti harian kepada pelatih - pelatih PDK.
 Mendapatkan cendawan yang segar hasil usaha kami.
 Memastikan cendawan yang dihasilkan bermutu tinggi.
 Menjadikan bidang pertanian sebagai sumber utama pendapatan.

OBJEKTIF
Antara objektif program ini ialah;

1. Melahirkan murid yang mampu berfikir secara kreatif kritis.
2. Membentuk budaya merekacipta sesuatu yang baru daripada pelbagai
sumber.
3. Melatih murid berkeupayaan mengolah bahan tempatan/sekeliling dalam
penghasilan produk baru yang berkualiti dan berdaya saing.
4. Melahirkan para usahawan muda.

RASIONAL

Matlamat utama ialah melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu dan serba
boleh secara keseluruhan demi kelangsungan hidup yang semakin mencabar.

SASARAN

Semua ahli Persatuan Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seri Kundang, Rawang,
Selangor.

PERNYATAAN MASALAH

Antaranya ialah :

1. Kebanyakan biskut dalam pasaran menggunakan bahan dari luar negara .
2. Terlalu tinggi kandungan gula dalam biskut/cookies di pasaran.
3. Obesiti dalam kalangan murid SMK Seri Kundang.
4. Kekurangan makanan ringan yang lebih sihat untuk kesihatan awam/murid.

SKOP DAN LIMITASI PROJEK.

Skop kajian ialah untuk menggunapakai bahan sekitar yang terdapat dalam
kawasan sekolah kerana terdapat tanaman cendawan di Bengkel Pertanian serta
bahan-kering kering yang terdapat di dalam Bilik Masakan.

KEPENTINGAN DAN IMPAK PROJEK

Antara kepentingannya ialah:

1. Melahirkan murid yang mampu untuk menyediakan produk makanan
tempatan yang berkhasiat melalui aktiviti persatuan.
2. Membuka peluang serta menanam minat keusahawanan kepada murid .
3. Dapat menghasilkan dana untuk tabung persatuan.
4. Latihan praktikal/hands on kepada murid selepas mempelajari teori dalam
mata pelajaran KHB
ANGGARAN KOS PROJEK

Kos anggaran untuk projek inovasi ini tidak melebihi RM80.00. Antara bahan-bahan
yang diperlukan ialah :

- Tepung gandum
- Tepung beras
- Gula aising
- Mentega tulen
- Minyak kelapa sawit
- Telur ayam
- Cendawan kering
- Serbuk penaik
- Garam
- Oat
- Kertas minyak

TINJAUAN DAN KAJIAN

Daripada tinjauan yang dijalankan, terdapat banyak cookies atau biskut yang manis
dalam pasaran berbanding cookies savori. Keadaan ini sudah tentu boleh
mengancam kesihatan murid sama ada mereka mudah mendapat kaviti gigi,
masalah obes atau pun diabetes. Sehubungan itu, murid perlu diberi didikan untuk
memilih jenis makanan yang baik untuk kesihatan diri dan keluarga di samping
mampu untuk menghasilkan sendiri makanan berkhasiat.

KAEDAH PENYELIDIKAN

Kaedah yang akan dijalankan ialah melalui penyeidikan laman sesawang serta buku
pastri untuk penghasilan satu resepi yang terbaik hasil penggabungan resepi yang
ada dalam pasaran.

PERANCANGAN PROJEK

Projek ini akan dilaksanakan seperti berikut:

1. Januari : Mesyuarat Agung Persatuan KHB = Program Inovasi akan
dimasukkan dalam agenda
mesyuarat
2. Februari: Membentuk Jawatankuasa kerja Program Inovasi – AJK akan
memulakan pencarian
resepi dengan melayari laman sesawang serta rujukan buku resepi
pastri untuk
menghasilkan satu resepi baru ( Makmal Komputer dan PSS )
Memulakan tanaman cendawan di Rumah Cendawan ( Bengkel
Pertanian )
3. Mac : Tuai hasil ( Bengkel Pertanian )
Keringkan cendawan ( Bilik Masakan )
4. April : Memulakan penghasilan produk ( Bilik Masakan )
5. Mei : Pasaran sampel produk dalam sekolah – Kalangan guru
6. Jun-Ogos: Pasaran produk kepada semua warga SMK Seri Kundang dan PIBG
7. September: Pertandingan inovasi kelab/ persatuan

KESIMPULAN

Kesimpulannya, diharapkan program ini akan meningkatkan kemahiran rekacipta
dalam kalangan murid demi melahirkan murid yang berkemahiran tinggi dalam
merekacipta, satu kemahiran yang telah dipelajari dalam mata pelajaran KHB.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat melahirkan bakat keusahawanan
dalam diri murid. Akhirnya sekali, projek ini dapat memberikan manfaat kepada
murid, sekolah, ibu bapa , masyarakat setempat dan negara.