Isi kandungan

Penghargaan

Pengenalan

1.0Ciri – ciri Agama Islam
2.0Langkah penambahbaikan kepada isu
2.1Penagih dadah
2.2Penceraian
2.3Ekonomi
2.4Pendidikan

Rujukan

Lampiran

Penghargaan

Selain itu. Beliau tidak pernah jemu untuk menjawab setiap pertanyaan dan inkuiri yang saya ajukan dalam tempoh pembikinan tugasan ini. . tidak dilupakan sahabat seperjuangan dan rakan sekelas yang banyak memberi tunjuk ajar secara langsung mahupun tidak langsung serta ibu bapa di kampung yang sentiasa menyumbang semangat juang yang tinggi untuk saya menyiapkan tugasan yang diberi dengan bersungguh-sungguh. Akhir kata. peluang dan kesihatan yang sihat untuk menyiapkan tugasan kerja kursus Pendidikan Islam (MPU 3092) Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah bimbingan saya. saya ingin menyatakan ribuan terima kasih kepada pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh kerana banyak menyediakan kemudahan kepada saya sepanjang tugasan ini dilaksanakan.Alhamdulillah. saya ingin menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf sekiranya saya ada salah dan silap dalam ulasan sepanjang proses menyiapkan tugasan kerja kursus ini berlangsung. __________________ kerana banyak menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kerja kursus ini. Akhirnya. Saya dengan berbesar hati berharap agar apa yang dirumuskan menepati kehendak tajuk tugasan yang telah diberi. Secara tidak langsung juga. syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya telah diberi ruang. Sekian. saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dengan jayanya. terima kasih.

1 Penagih dadah 4.2 Penceraian 4.0 Ciri – ciri Agama Islam 4.3 Ekonomi 4.4 Pendidikan Rujukan Lampiran .0 Langkah penambahbaikan kepada isu 4.Pengenalan 3.