You are on page 1of 8

HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________

NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________

Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai
jisim dan memenuhi ruang dengan betul

EVIDENS MURID

Tandakan ( ) bagi gambar di bawah yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
Tick ( ) the image below which has mass and occupies space.

List four things that has mass and occupies space. .HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Senaraikan empat benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

.HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Senaraikan lima benda yang anda gunakan dalam kehidupan seharian yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. List five things that you use in everyday life that has mass and occupies space.

a) cahaya ( ) light b) awan ( ) cloud c) oksigen ( ) oxygen d) meja ( ) table e) gelombang radio ( ) radio wave f) batu ( ) stone g) air ( ) water h) bunyi ( ) sound i) minyak ( ) oil j) tenaga ( ) energy .HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Tandakan ( ) bagi benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tick ( ) things that has mass and occupies space.

List five things in your lab that has mass and occupies space.HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Senaraikan lima benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang yang terdapat di dalam makmal anda. .

LOKASI CONTOH LOCATION EXAMPLE a) Di zoo At zoo b) a) Di rumah At home b) a) Di makmal sains At science laboratory b) a) Di sekolah At school b) a) Di restoran At restaurant b) . Give two examples of materials that has mass and occupies space based on the given location.HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Nyatakan dua contoh bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang berdasarkan lokasi yang diberikan.

HARI : ___________________________ TARIKH : ______________________ NAMA : ___________________________ TINGKATAN : __________________ Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul EVIDENS MURID Tandakan ( ) pada bahan-bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Mempunyai jisim Has mass Memenuhi ruang Cahaya Occupies space Light . Tick ( ) the substance that has mass and occupies space 1. Mempunyai jisim Has mass Memenuhi ruang Udara Occupies space Air 2.

Mempunyai jisim Has mass Memenuhi ruang Air Occupies space Water 4. Mempunyai jisim Has mass Memenuhi ruang Bunyi Occupies space Sound .3.